Skip to main content

Full text of "Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C.R. Bibliotheca publica atque Universitatis ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| CATALOGUS 

CODICDM MANO SCRIPTORUM 

LATINORUM 

QUI IN C. R. BIBLIOTHECA PUBLICA ATQUE 
UNIVERSITATIS PRAOENSIS ASSERVANTUR 

AUCTORE 

JOSEPHO TRUHLAH 

lUUSDtVl [!lBUOrilEC/£ a;STOt)E C. B. EnUDITKJNIS PUBUCyE AUNtSTB!l(J UBEBAUTrai ADIllVANTIi 
EDITUS. PARS PRIOR. coDices i-iflK 

FORUl.Oin.'M I— VIII. PRAQ* 

SUMPTIUUS RCQIiE SOCIETATIS SCIENTIAI<t.'M BOHEMICAI 

Ttre u.« ED. Oltfw piLMOT - AFHiD FB, OntiKf wm lom*» 

igoe V I / ■ .1 V. / 1 o r d . ; I a uvnMt rsiTh C |(r) )/i o\/Y^o CATALOGUS GODIGUM MANU SGRIPTORUM 

LATINORUM QUI IN C R. BIBLIOTHECA PUBLICA ATQUE 
UNIVERSITATIS PRAGENSIS ASSERVANTUR AUCTORE JOSEPHO TRUHLAR 

EIUSDEM BIBUOTH£C/E CUSTODE C. R. ERUDITIONIS PUBLICiC MINISTERIO LIBERALITER ADIUVANTE 

EDITUS. PARS PRIOR. CODICES l-ie65 
FORULORUM I-VIII. 
PRAQyE 

SUMPTIBUS REGIi€ SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEiVUCi€ 

TYPIS Dns ED. ORl&aR FDJIQUE - APUD FR. kmkkt BmUOPOLAM 

1905 / 


arium, quod dicitur Vysehradense (n. 2426), saec. XI ex. nitidissime 
exaratum, quod asseverante honorabili viro monsign. Ferd. Lehner ex 
officina monasterii Sazaviensis a. 1421 a Husitis diruti prodiit,*) sed 
nobis aliunde obtigit. Ex monasterio Opatovicensi eodem anno a Pra- 
gensibus exusto, quantum sciam, unicum homiliarium saec. XII (n. 509 ) 
habemus. Ex bibliotheca celeberrimi coenobii Aulae Regiae a. 1420 ex- 
tincti sed postea instaurati ne iliud quidem bibliorum corpus membrana- 
ceum sex tomorum, quod ut pristinam supellectilem monachi a. 1447 
a collegiatis Nazaretanis redemerant, ad nos pervenit. Ex Insulensi 
monasterio a. 1420 diruto perpauci codices, ut ex indice patebit, cum 
libris monasterii s. Johannis »sub rupe« nobis obtigerunt. E monasterio 
autem monialium s. Georgii in castro Pragensi luculentam codicum in- 
primis liturgicorum copiam obtinuimus, e quibus hi maxime eminent, 
quos Cunegundis abbatissa, Premyslai Otacari II. regis filia (1302 — 1321), 
scribendos curavit. At de hoc monasterio infra dicemus, nempe cui bella 
de religione gesta pepercerant, sed iniqua tempora posteriora animam 
extinxerunt. Codicum eius hic mentionem propterea fecimus, quod ma- 
ximam partem prius exarati sunt, quam instituta est universitas Pragensis, 
de cuius bibliothecarum pristinis thesauris et praesentibus reliquiis nunc 
dicturi sumus. 

Convertamus igitur animum ad insignes fontes, e quibus interce- 
dente Societate Jesu librorum manu scriptorum opulentiam hausimus, ad 
collegiorum universitatis Pragensis pristinas bibliothecas. Memoria enim 
tenendum atque contra falsam Hanslikii opinionem (I. c. 16, 33, 41) 
fortiter defendendum est temporibus antiquis usque ad a. 1638, immo 
usque ad a. 1777 nuUam fuisse totius universitatis bibliothecam commu- 
nem, sed suam quodque coUegium administrasse bibliothecam*), et 
quamvis passim (ex. gr. in Joh. Campani Calendario) libri universitati 
donati vel legati commemorentur, ubivis denotari singula coUegia, non 
totam universitatem. 

Inter haec collegia primum locum semper obtinebat collegium Caro- 
linum vel Magnum, sine dubio iam ab initio librorum supellectile quadani 
instructum, inprimis autem a. 1370 ab ipso fundatore libris Wilhelmi 
olim decani Wysehradensis auctum atque ditatum. Superest librariae 
Caroiinae catalogus paulo post hanc donationem concinnatus et aliquan- ^) Ferd. Lehner, Ceska skola malifska, I. sv. v Praze 1902. 

^) Sententiam hanc nequaquam impugnat castigatio M. Wenceslai de 
Kfiianov per M. Johannem de Praga rectorem, quod libros Nationis a. 1461 
non reposuerit (Mon. hist. univ. Prag. III, 50) ; nam tunc rector non procuratoris 
sed ludicis oflicio functus est. VI 

tisper novis librorum donis suppletus in bibliotheca musaei regni Bohe- 
miae, quem primo Wenc. Hanka publici iuris fecit^), postremo Hanslik 
operi suo (p. 18 — 22) inseruit, in quo, ut iile computavit, 192, secundum 
Hanslikii computationem 204 codices (certus enim numerus statui non 
potest propter mancos veterum catalogorum titulos) enumerantur, e quibus 
42 posterius additi sunt, ceteri prima manu inscripti antiquissimam 
collegii Carolini librorum copiam repraesentant. Catalogum hunc non 
esse integrum Hanslik (1. c. 22), Rud. Woikan*) eodem non contineri 
libros Wilhelmi decani opinabantur. Quas opiniones falsas esse demon- 
strare studebam disquisitione bohemica »Dva stare katalogy knih kolleji 
Prazskych*') probando primum catalogum non esse truncum, nempe 
cui codex Piinianus (n. 2425) ne inscribi quidem potuisset, deinde, cum 
nrianu . prima inscriptus esset codex 2350, qui ex bibliotheca Wilhelmi 
decani manifeste provenit, catalogum acceptis demum eiusdem libris esse 
conscriptum. Ex bibliotheca collegii Carolini utique multi codices nostri 
provenerunt, quos tamen enumerare difficile est, cum magna pars librorum 
inscriptionibus careat, et signaturae veteres, quae supersunt, cuius coUegii 
liber olim fuerit, raro demonstrent. Tres tantum codices (409, 470, 2299) 
veteribus collegii Carolini signaturis hodiedum instructos commemorandos 
censeo, quos ex bibliotheca S. J. Clementina obtinuimus (tertius iam in 
catalogo antiquissimo — Hanslik 19 — occurrit), ceteros index noster 
sub voce »collegium CaroIi« demonstrabit. De posterioribus bibliothecae 
huius collegii fatis praeter id, quod Hanslik profert, nil compertum ha- 
bemus. 

Etiam de bibliothecis collegii magistrorum caesarei et angelici parum 
memoriae proditum est;^°) id solum noto ex bibiiotheca collegii Omnium 
Sanctorum, quippe quod catholicorum partes secutum nunquam abolitum 
esset, nullos codices nobis obtigisse. 

Accedentibus ad scholarium collegia, quae itidem suis bibliothecis 
gaudebant, primum occurrit collegium Nationis bohemicae, quod libris 
saec. XV prae ceteris videtur abundasse. Situm erat in foro pomario, 
quod nunc dicitur, adiacente ab a. 1413 collegio Hedvigis reginae. Quorum 
collegiorum, ut erant vicina et maxime finitima, catalogi quoque saec. X\' 
uno libro contenti supersunt et hodie in bibliotheca illustrissimi principis 
Ferd. Zdenconis de Lobkowicz Rudnicensi VI. E. f. 8 signati asser\'antur. ^) Vcrhandlungen der Gc^. d. vateri. Mus. 1840 p. 65 — 76. 

^) Gesch. d. deutschen Litteratur in Bohmen p. 59. 

») Vestnik C. A. 1904 p. 98—105. 

^^) In collegio angelico a. 1603 habebantur 226 codices, 51 membran., 
175 chart. (cf. Hanus, Quellenkunde p. 21). VII 

Quem codicem vir diUgentissimus J, Loserth a, 1889 invenit et sub titulo 
minus iusto »Der aiteste Katalog der Prager UniversitfLtsbibliothek^ sum- 
matim publici iuris feclt.") Codice hoc non continerl bibliothecae totius 
universltatis Pragensis catalogum, id quod Loserth temere afflrmaverat, 
iam Rud. Wolkan exposuit (1. c. 59), qul tamen in novum errorem de- 
lapsus est, cum omnes in catalogo Rudnicensi inscriptos llbros unius 
coUegii Nationis bohemlcae fuisse declaravisset. Equidem in disquisitione 
supra memorata argumentis edocui : codice Rudnicensi conttneri catalogos 
duos, quorum alteri inscriptos esse libros coUegii Nationis bohemicae, 
alterum eundem vetustioris catalogi esse apographum a. circiter 1461 exa- 
ratum, catalogo autem priore multo antiquiore verisimillime contineri libros 
coUegii Hedvigis reginae, coUegia »Nationis« et »Reginae< catalogis in 
unum volumen coadunatis dimidio saec. XV. bibliothecam communem 
habuisse, quam sententiam paUida inscriptione in operculo superiore *Na- 
tionis Bohemorum studii Pragensis registra* optime probari, cum catalogus 
utique comprehendat Ubros bohemicae nationis, sed duorum eiu^dem col- 
lcgiorum. Annotandum enim est composito bcUo husitico, cum exterae 
nationes haereticam universitatem perhorrescerent, omnia scholarium col* 
legia »Nationis bohemicae« vulgo appellata esse. 

Ut docent compiures signaturarum lacunae in catalogo »Nationis<, 
iam circa a. 1461 multi Ubri huic bibUothecae deerant; nihilominus in 
eodem Loserth 1079 codices enumeravit. Quorum magna pars In bibUo» 
theca nostra adhuc asservatur (inter aUos antiqulssimus saec. IX/X integer 
codex 485), sed maior temporum iniquitate perierunt, ex quibus inprimis 
codices tertii »abecedarii« historiam patriam illustrantes, quos in disquisi- 
tione mea commemoravi, dolenter desiderantur. Sed multo graviorem Hb- 
rorum iacturam Lituanorum collegium fecit; quamquam enim aUquot 
dies in comparandis librorum eius tituUs consumpsi, tamen duos tantum 
primi »abecedarii« codices in Ubraria nostra certo agnovi (D, 18 = in. E. 
11 et D, 20 = V. A. 3). Quamvis dubitari non possit, quin plures apud 
nos supersint, tamen praecipue huius coUegii Ubros, quos in catalogo 
Loserth 787 enumeravit, permultos periisse pro certo tenendum est. Aufere- 
bantur autem iam saec. XV multi, ut notae in catalogo passim docent, 
quantam Ubrorum manu scriptorum incuriam posteriora tempora ostenderint, 
breviter Infra dicam. 

Ex notis quibusdam codicis Rudnicensis, quae ad Reckonis coUe^ 
gium a. 1439 institutum et ad ecclesiam s. Stephani >in muro Maioris ^*) Mitthcilungjn d. Inst. f. osterr. Gesch. XI, 301 — 318. Quo comraodius 
18, qui haec antiqua registra aliquando integra editurus esset, Ubros consignatos 
cum codicibus nostris conferre posset, codibus olim Clcmentinis catalogi nostri 
veteres signaturae, quotquot supererant, adiectae sunt. Vffl 

civitatis Pragensis« spectant^^j^ nuUo modo coUigi potest in catalogo priore 
inscriptos esse libros eiusdem coUegii ; nam coUegium Reckonis domum 
ecclesiae s. Stephani vicinam in platea s. Bartholomaei inhabitabat, in 
qua, ut docet Lib. dec. H, 384, Reckonidum quoque Ubraria asservabatur. 
Etiam ex hoc coilegio nonnuUi codices ad nos pervenerunt, quos ex in- 
dice facUe invenies ; sed eorum antiquus catalogus non exstat. Idem valet 
de coUegio Laudae vei apostolorum, a. 1451 instituto et magna Ubrorum 
copia ditato, idem de coUegiis scholarium minoribus (Nazarethano, Betle- 
hemitico, domo pauperum), quorum uniuscuiusque libri in catalogo nostro 
secundum indicem possunt inveniri. Cui coUegio Ubri quondam bibliothecae 
Veteris urbis Pragensis^') obtigerint, nusquam comperi; sed cum in non- 
nuIUs codicibus nostris (ex. gr. 651, 940) vetere manu annotatum sit 
>communitatis Maioris urbis Pragensis«, qui codices postea coUegii S. J. 
Clementini fuerint, nequit dubitari, quin Jesuitae Ciementini codices UIos 
ex aUquo universitatis coUegio acceperint. 

Omnium enim universitatis CaroUnae coUegiorum bibUothecae una 
cum suis codicibus manu scriptis a. 1622 imperatoris iussu in Clemen- 
tinum pervenerunt Nunc quaeritur, quot fere codices tunc Jesuitae a col- 
legiatis acceperint, vel potius quot codices illo ipso tempore in coUegi- 
orum bibliothecis superfuerint. Nam superfuisse multo pauciores, quam 
fuerint saec. XV exeunte, multis documentis probatur. Exeunte saec. XV 
pro certo habenda est summa 4500 codicum, qui in collegiorum bibUo- 
thecis asservabantur, nunc autem codices latini, qui e pristinis universi- 
tatis collegus provenisse perhibentur, sunt circiter 1100. Cui numero si 
addiderimus circiter 150 codices bohemicos, germanicos atque eos, quo- 
rum origo recompingendo, radendo, oblinendo obscura est, apparebit 
summa 1250 codicum, qui a Jesuitis Clementinis ex diversis universitatis 
coUegiis accepti et nobis traditi sunt^*), nosque ipsi magno cum dolore ^^) Notis his praesertim Ubri a duobus magistris collegio Reckonis donati 
enumerantur. Quam lacunosum sit opusculum a M. Johanne Campano a. 1616 
Pragae sub titulo »Calendarium beneficiorum academiae Pragensi collatorum« typis 
editum, ex hac donatione satis ubere, quae tamen Campanum latuit, facile colUgitur. 

^^) In hac bibUotheca olim etiam erat codex 2425 (Lib. dec. II, 321), quem 
senatus Veieris urbis Pragensis a. 1783 universitatis bibliothecae denuo contulit. 

^^) Accuratior rationandi modus hic est: £x bibliotheca S. J. Cle- 
mentina provenerunt codices latini, quatenus signaturae docent . . . .1165 

His addendi sunt veteribus signaturis carentes circiter 270 

codices bobemici et germanici circiter 70 

Summa codicum bibUothecae S. J. Clementinae . , . 1505 
De hac summa si detraxeris : 1. codices monasterii Ojvinensis . . 24 
2. codices ab ipsis Jesuitis exaratos aut aliunde acceptos circiter .200 224 

restabunt circiter . . . 1279 
codices, qui circa a. 1 620 supererant in bibliothecis coUegiorum universitatis Pragensis. IX 

agnoscemus pristini thesauri librorum ntanu scriptorum, quibus olim 
universitatis collegia gloriabantur^ quartam tantum partem superesse. 

At damnum hoc quis nobis intulit ? Patres S. J. in propriam librorum 
supellectilem tam vehementer saeviisse, ut tot codices manu scripti de- 
perierint, nec ratione nec documentis probatur; contra certis auctoribus 
comperimus eos summa cum voluptate combussisse haereticos libros 
alienos, in propriis autem eorundem exemplaribus asservandis summam 
curam adhibuisse. Et profecto ex eorum ipsorum bibliothecis mirum 
quanta copia operum Wiclifi, Hussi, Jacobeili ad nos pervenit! Sed 
priores bibliothecarum possessores et procuratores quam parvi aestima- 
verint libros manu scriptos, multis testimoniis confirmatur. lam Rudni- 
censi catalogo, qui ad duorum tantum collegiorum bibiiothecas spectat» 
edocemur circa a. 1461 multos libros deperiisse; quam male magistri 
ipsi thesauros litterarios curaverint, his exemplis detegitur. Cum a. 1434 
necesse erat, ut coUegii Carolini bibliotheca denuo ordinaretur, studiosus 
quidam Simon Mocidlensis, qui sequenti anno baccalarii gradum adeptus 
est, laborem hunc subiit et »post plures septimanas* perfecit. Fisco suo 
parcentes magistri »tunc praesentes in collegio* illi studioso pro pretio 
codicem 1826 (Alphonsi regis tabulas et alia opuscula astronomica conti- 
nentem) >usque ad dies vitae« dederunt, ut in operculo eiusdem libri 
annotatum est. Mortuo mox Simone contigit, ut codex bibliothecae Caro- 
linae restitueretur. Fortuna tam prospera non gavisum est coUegium 
»Nationis«, cuius directoribus annuentibus a. 1449 Matthias de Jehnedno, 
Skome cognominatus, »de libraria domus Nationis Bohemorum< prae- 
clarum codicem Vergilianum saec. IX, qui nunc in bibliotheca capituli 
metropolitani Pragensis asservatur"), »pro aliis duobus voluminibus 
eandem materiam continentibus ad tempora vitae suae exemit-. Huius 
collegii bibliothecarii tam neglegenter munere suo fungebantur, ut ne in- 
scripserint quidem librum pretiosissimum catalogo Rudnicensi. Sed multo 
tristior erat sors veterum codicum saec. XVI, cum arte typographica in- 
crebrescente libri manu scripti abolescerent et doctissimus quisque ab 
iis legendis deduceretur. Illo tempore veteres codices inprimis ii, quibus 
mediae aetatis auctores continebantur, bibliothecariis inutiles et molesti 
videbantur, renascentium autem litterarum studiosis propter incomptam 
latinitatem stomachum movebant. Horrore certe perfunditur, quisquis 
caput iilud libri Winteriani'*) perlegit, quo de coUegiorum bibliothecis 
saec. XVI et XVII disseritur. Magistri enim ipsi auctore Wintero tunc 
codices membranaceos et »libros illegibiles* bibliopegis dissecandos ven- 
debant, bibliothecae neglegentissime administrabantur, quin etiam a. 1603 J5) Cf. J. Kelle, Klassische Handschriften in Prager Bibliotheken, p. 7. 
^8) Z. Winter, 2ivot na universite, p. 376—385. VI 

tisper novis librorum donis suppletus in bibliotheca musaei regni Bohe- 
miae, quem primo Wenc. Hanka publici iuris fecit^), postremo Hanslik 
operi suo (p. 18 — 22) inseruit, in quo, ut iile computavit, 192, secundum 
Hanslikii computationem 204 codices (certus enim numerus statui non 
potest propter mancos veterum catalogorum titulos) enumerantur, e quibus 
42 posterius additi sunt, ceteri prima manu inscripti antiquissimam 
collegii Carolini librorum copiam repraesentant. Catalogum hunc non 
esse integrum Hanslik (1. c. 22), Rud. Wolkan*) eodem non contineri 
libros Wilhelmi decani opinabantur. Quas opiniones falsas esse demon- 
strare studebam disquisitione bohemica >Dva stare katalogy knih kolleji 
Prazskych*') probando primum catalogum non esse truncum, nempe 
cui codex Piinianus (n. 2425) ne inscribi quidem potuisset, deinde, cum 
manu , prima inscriptus esset codex 2350, qui ex bibliotheca Wilhelmi 
decani manifeste provenit, cataiogum acceptis demum eiusdem libris esse 
conscriptum. Ex bibliotheca coUegii Carolini utique multi codices nostri 
provenerunt, quos tamen enumerare difficile est, cum magna pars librorum 
inscriptionibus careat, et signaturae veteres, quae supersunt, cuius collegii 
liber olim fuerit, raro demonstrent. Tres tantum codices (409, 470, 2299) 
veteribus coliegii Carolini signaturis hodiedum instructos commemorandos 
censeo, quos ex bibliotheca S. J. Clementina obtinuimus (tertius iam in 
catalogo antiquissimo — Hanslik 19 — occurrit), ceteros index noster 
sub voce »collegium Caroli« demonstrabit. De posterioribus bibliothecae 
huius coUegii fatis praeter id, quod Hanslik profert, nil compertum ha- 
bemus. 

Etiam de bibliothecis collegii magistrorum caesarei et angelici parum 
memoriae proditum est;^°) id solum noto ex bibliotheca collegii Omnium 
Sanctorum, quippe quod catholicorum partes secutum nunquam abolitum 
esset, nullos codices nobis obtigisse. 

Accedentibus ad scholarium collegia, quae itidem suis bibliothecis 
gaudebant, primum occurrit collegium Nationis bohemicae, quod libris 
saec. XV prae ceteris videtur abundasse. Situm erat in foro pomario, 
quod nunc dicitur, adiacente ab a. 1413 collegio Hedvigis reginae. Quorum 
collegiorum, ut erant vicina et maxime finitima, catalogi quoque saec. X\' 
uno libro contenti supersunt et hodie in bibliotheca illustrissimi principis 
Ferd. Zdenconis de Lobkowicz Rudnicensi VI. E. f. 8 signati asser\-antur. ^) Vcrhandlungen der Gc^. d. vaterl. Mus. 1840 p. 65 — 76. 

^) Gesch. d. deutschen Litteratur in Bohmen p. 59. 

®) Vestnik C. A. 1904 p. 98—105. 

^^) In coUegio angelico a. 1603 habebantur 226 codices, 51 membran., 
175 chart. (cf. Hanus, Quellenkunde p. 21). VII 

Quem codicem vir diligentissimus J. Loserth a. 1889 invenit et sub titulo 
minus iusto »Der aiteste Katalog der Prager UniversitlLtsbibliothek^ sum- 
matim publici iuris feclt") Codice hoc non contineri bibliothecae totius 
universitatis Pragensis catalogum, id quod Loserth temere afflrmaverat, 
iam Rud. Wolkan exposuit (1. c. 59), qul tamen in novum errorem de- 
lapsus est, cum omnes in cataiogo Rudnicensi inscriptos libros unius 
collegii Nationis bohemlcae fuisse declaravisset. Equidem in disquisitione 
supra memorata argumentis edocui : codice Rudnicensi contineri catalogos 
duos, quorum alteri inscriptos esse libros collegii Nationis bohemlcae, 
alterum eundem vetustioris catalogi esse apographum a. circiter 1461 exa- 
ratum, catalogo autem priore multo antiquiore verisimillime contineri libros 
collegii Hedvigis reginae, coUegia »Nationis« et »Reginae< catalogis in 
unum volumen coadunatis dimidio saec. XV. bibliothecam communem 
habuisse, quam sententiam pailida inscriptione in operculo superiore *Na- 
tionis Bohemorum studii Pragensis registra* optime probari, cum catalogus 
utique comprehendat libros bohemicae nationis, sed duorum eiu^dem col- 
legiorum. Annotandum enim est composito bello husitico, cum exterae 
nationes haereticam universitatem perhorrescerent, omnia schoiarium col* 
iegia ^Nationis bohemicae< vulgo appellata esse. 

Ut docent complures signaturarum lacunae in catalogo »Nationis<, 
iam circa a. 1461 multi libri huic bibliothecae deerant; nihilominus in 
eodem Loserth 1079 codices enumeravit. Quorum magna pars In biblio» 
theca nostra adhuc asservatur (inter alios antiquissimus saec. IX/X integer 
codex 485), sed maior temporum iniquitate perierunt, ex quibus inprimis 
codices tertii »abecedarii« historiam patriam illustrantes, quos in disquisi- 
tione mea commemoravi, dolenter desiderantur. Sed multo graviorem lib- 
rorum iacturam Lituanorum collegium fecit; quamquam enim aliquot 
dies in comparandis librorum eius titulis consumpsi, tamen duos tantum 
primi »abecedarii< codices in libraria nostra certo agnovi (D, 18 = in. E. 
11 et D, 20 = V. A. 3). Quamvis dubitari non possit, quin plures apud 
nos supersint, tamen praecipue huius collegii libros, quos in cataiogo 
Loserth 787 enumeravit, permultos periisse pro certo tenendum est. Aufere- 
bantur autem iam saec. XV multi, ut notae in catalogo passim docent, 
quantam librorum manu scriptorum incuriam posteriora tempora ostenderint, 
breviter infra dicam. 

Ex notis quibusdam codicis Rudnicensis, quae ad Reckonis colle* 
gium a. 1439 institutum et ad ecclesiam s. Stephani »in muro Maioris ^^) Mitthcilungcn d. Inst. f. osterr. Gesch. XI, 301 — 318. Quo commodius 
isy qui haec antiqua registra aliquando integra editurus esset, libros consignatos 
cum codicibus nostris conferre posset, codibus olim Clcmentinis catalogi nostri 
veteres signaturae, quotquot supererant, adiectae sunt. vin 

civitatis Pragensis« spectantf^), nullo modo colligi potest in catalogo priore 
inscriptos esse libros eiusdem coUegii ; nam collegium Reckonis domum 
ecclesiae s. Stephani vicinam in platea s. Bartholomaei inhabitabat, in 
qua, ut docet Lib. dec. II, 384, Reckonidum quoque libraria asservabatur. 
Etiam ex hoc collegio nonnulli codices ad nos pervenerunt, quos ex in- 
dice facile invenies ; sed eorum antiquus catalogus non exstat. Idem valet 
de coUegio Laudae vel apostolorum, a. 1451 instituto et magna librorum 
copia ditato, idem de coUegiis scholarium minoribus (Nazarethano, Betle- 
hemitico, domo pauperum), quorum uniuscuiusque libri in cataiogo nostro 
secundum indicem possunt inveniri. Cui coUegio libri quondam bibliothecae 
Veteris urbis Pragensis^*) obtigerint, nusquam comperi; sed cum in non- 
nuUis codicibus nostris (ex. gr. 651, 940) vetere manu annotatum sit 
•communitatis Maioris urbis Pragensis«, qui codices postea coUegii S. J. 
Clementini fuerint, nequit dubitari, quin Jesuitae Clementini codices iUos 
ex aUquo universitatis coUegio acceperint. 

Omnium enim universitatis Carolinae coUegiorum bibUothecae una 
cum suis codicibus manu scriptis a. 1622 imperatoris iussu in Clemen- 
tinum pervenerunt Nunc quaeritur, quot fere codices tunc Jesuitae a col- 
legiatis acceperint, vel potius quot codices iUo ipso tempore in coUegi- 
orum bibUothecis superfuerint. Nam superfuisse multo pauciores, quam 
fuerint saec. XV exeunte, multis documentis probatur. Exeunte saec. XV 
pro certo habenda est summa 45(X) codicum, qui in coUegiorum biblio- 
thecis asservabantur, nunc autem codices latini, qui e pristinis universi- 
tatis coUegus provenisse perhibentur, sunt circiter 1100. Cui numero si 
addiderimus circiter 150 codices bohemicos, germanicos atque eos, quo- 
rum origo recompingendo, radendo, obUnendo obscura est, apparebit 
summa 1250 codicum, qui a Jesuitis Clementinis ex diversis universitatis 
coUegiis accepti et nobis traditi sunt^*), nosque ipsi magno cum dolore ^^) Notis his praesertim Ubri a duobus magistris coUegio Reckonis donati 
enumerantur. Quam lacunosum sit opusculum a M. Johanne Campano a. 1616 
Pragae sub titulo »Calendarium beneficionim academiae Pragensi collatorum« typis 
editum, ex hac donatione satis ubere, quae tamen Campanum latuit, facile colUgitur. 

^3) In hac bibliotheca olim etiam erat codex 2425 (Lib. dec. II, 321), quem 
senatus Veteris urbis Pragensis a. 1783 universitatis bibliothecae denuo contulit. 

^^) Accuratior rationandi modus hic est: £x bibliotheca S. J. Cle- 
mentina provenerunt codices latini, quatenus signaturae docent . . . .1165 
His addendi sunt veteribus signaturis carentes circiter .... 
codices bohemici et germanici circiter Summa codicum bibUothecae S. J. Clementinae 
De hac summa sidetraxeris: 1. codices monasterii Ojvinensis . 
2. codices ab ipsis Jesuitis exaratos aut aliunde acceptos circiter restabunt circiter 270 
70 • . 1505 
24 
200 224 1279 codices, qui circa a. 1 620 supererant in bibliothecis collegiorum universitatis Pragensis. IX 

agnoscemus fristini thesauri librorum manu scriptorum, quibus olim 
universitatis collegia gloriabantur, quartam tantum partem superesse. 

At damnum hoc quis nobis intulit ? Patres S. J. in propriam librorum 
supellectilem tam vehementer saeviisse, ut tot codices manu scripti de- 
perierint, nec ratione nec documentis probatur; contra certis auctoribus 
comperimus eos summa cum voluptate combussisse haereticos libros 
alienos, in propriis autem eorundem exemplaribus asservandis summam 
curam adhibuisse. Et profecto ex eorum ipsorum bibliothecis mirum 
quanta copia operum Wiclifl, Hussi, Jacobelli ad nos pervenit! Sed 
priores bibliothecarum possessores et procuratores quam parvi aestima- 
verint libros manu scriptos, multis testimoniis conflrmatur. lam Rudni- 
censi catalogo, qui ad duorum tantum collegiorum bibliothecas spectat» 
edocemur circa a. 1461 multos libros deperiisse; quam male magistri 
ipsi thesauros litterarios curaverint, his exemplis detegitur. Cum a. 1434 
necesse erat, ut collegii Carolini bibliotheca denuo ordinaretur, studiosus 
quidam Simon Mocidlensis, qui sequenti anno baccalarii gradum adeptus 
est, laborem hunc subiit et »post plures septimanas* perfecit. Fisco suo 
parcentes magistri »tunc praesentes in collegio* illi studioso pro pretio 
codicem 1826 (Alphonsi regis tabulas et alia opuscula astronomica conti- 
nentem) »usque ad dies vitae* dederunt, ut in operculo eiusdem libri 
annotatum est. Mortuo mox Simone contigit, ut codex bibliothecae Caro- 
linae restitueretur. Fortuna tam prospera non gavisum est coUegium 
»NationiS€, cuius directoribus annuentibus a. 1449 Matthias de Jehnedno, 
Skome cognominatus, »de libraria domus Nationis Bohemorum* prae- 
clarum codicem Vergilianum saec. IX, qui nunc in bibliotheca capituli 
metropolitani Pragensis asservatur"), »pro aliis duobus voluminibus 
eandem materiam continentibus ad tempora vitae suae exemit-. Huius 
coUegii bibHothecarii tam neglegenter munere suo fungebantur, ut ne in- 
scripserint quidem librum pretiosissimum catalogo Rudnicensi. Sed multo 
tristior erat sors veterum codicum saec. XVI, cum arte typographica in- 
crebrescente libri manu scripti abolescerent et doctissimus quisque ab 
iis legendis deduceretur. lUo tempore veteres codices inprimis ii, quibus 
mediae aetatis auctores continebantur, bibUothecariis inutiles et molesti 
videbantur, renascentium autem Utterarum studiosis propter incomptam 
latinitatem stomachum movebant. Horrore certe perfunditur, quisquis 
caput iUud Ubri Winteriani'*) perlegit, quo de coUegiorum bibUothecis 
saec. XVI et XVII disseritur. Magistri enim ipsi auctore Wintero tunc 
codices membranaceos et »Ubros iUegibiles« bibUopegis dissecandos ven- 
debant, bibUothecae negiegentissime administrabantur, quin etiam a. 1603 ^*) Cf. J. KeUe, Klassische Handschriften in Prager Bibliotheken, p. 7. 
^») Z. Winter, 2ivot na universite, p. 376—385. in ipsa praefatione cataiogi collegii angelici aperte suadebatur, ut libri 
membranacei veteres illegibiles, quatenus minime convenirent, venderentur 
et pro iis novi et utiliores emerentur. Quae cum ita sint, in alios non 
inquirendum sed assentiendum est venerando Balbino, qui »manuscripta 
collegii Clementini accumulata esse ex diversarum bibliothecarum ruinis, 
potissimum ex universitatis Carolinae bibliotheca* asseverat.") Et pro- 
fecto iustum ruinarum nomen imposuit reliquiis pristini inprimis codicum 
thesauri, quas Jesuitae Clementini a. 1622 a collegiatis acceperant et 
societate abolita a. 1773 bibliothecae nostrae tradiderunt. Tradiderunt 
autem nobis insuper codices aliunde comparato^, in his praecipue a. 
1556 — 1560 ex deserto Caelestinorum monasterio Ojvinensi^') ablatos, 
item nonnullos (non omnes, cf. Hanslik 1. c. 69), quos socii ipsi con- 
scripserant 

Qui codices omnes^'), quos ex S. J, collegio Clementino acceplmus, 
perscripti sunt in codice catalogi nostri 1685 sub titulo: »Codices manu 
scripti in c. r. bibliotheca Pragae ad s. Clementem exstantes. 1781.« 
Huic inscriptioni J. Hanus, bibliothecae nostrae olim praefectus, cerussa 
addidit: »Nach ubemame der bibliothek vom Jesuitencolleg mit alten 
signaturen«, quod additamentum ambiguum est. Nam signaturae, quas 
hic catalogus exhibet, non a veteribus S. J. patribus originem trahunt, 
sed attribuendae sunt cuidam officiali, qui codices Clementinos post a. 
1770 ordinandos et describendos suscepit. Hoc declarant signaturae co- 
dicum in libris vetustioribus occurrentes (ex. gr. in Dobneri Mon. II a. 
1768 p. 61; in Voigtii Actis lit. I a. 1775 p. 230), quae cum signaturis 
catalogi a. 1781 conscriptl omnino discrepant Cum autem in III. parte 
B. Balbini Boh. doctae a C. R. Ungar a. 1780 editae occurrant signa- 
turae cum hoc catalogo prorsus congruentes, easdem codicibus adscriptas 
esse a. 1770 — 1780 haud ineptum est colligere. Quas adscripsisse et co- ^7) B. Balbini Boh. docta ed. Ungar III, 70. Quod vero paucos llbros 
tunc in Carolino superfuisse dicit (ibidem 73), non ad verbum debet accipi. 

^^) Quorum inscriptiones »ex 0wyn« supersunt, latini sunt 24 (cf. indicem 
infra). Nupenime vir humanissimus M. O. Sauppe, parochus Lilckendorfensis, 
duas librorum tabulas comiter mecum communicavit, quos a. 1556 P. Canisius 
ex monasterio Ojvinensi Pragam devexerat. Libri in iis tabulis denotati sunt 
circiter 280, sed tam indilegenter et inepte descripti, ut ne unum quidem ex 24 
nostrls codicibus ibi agnoverim. De tertia libronim ex Ojvino vectura, quam 
a. 1560 P. Hurtadus Perez perfecerat, neque Sauppe quidquam accepit neque ego 
didici praeter id, quod Hanslik refert (1. c. 44). 

^^) Data occasione hic commemorandam esse puto seriem codicum histo- 
ricorum bibliothecae Clementinae, quam clarissimus vir F. M. Pelzel operi suo 
»Kurzgefasste Gesch. d. Bohmen« I, Prag 1774 p. 654 adiecit. In qua serie 
perpauci codices sunt signaturis carentes, attamen nonnulli, qui nunc desi- 
derantur. XI 

dices fn novum ordinem redegisse Leopoldus Scherschnik videtur, qui 
C. M. Charuel, S. J. quondam bibliothecarium, postea primum biblio- 
thecae publicae praefectum, inde ab a. 1774 in rebus agendis adiuvabat*'), 
quamquam veri simillimum est eundem iam antea historicorum studiorum 
causa in bibliotheca Clementina codicibus indagandis operam dedlsse, id 
quod ipse Dobner**) his verbis testatur: »Scherschnik omnium manu 
scriptorum bibliotheoae Clementinae accuratum catalogum conscripsit.* 
Scherschnikio igitur, quamquam iam a. 1776 Praga abiit, debetur codicum 
manu scriptorum catalogus, cuius exemplar a. 1781 descriptum adhuc 
exstat. In serie eius passim desunt signaturae spectantes ad codices, 
quos iam librarius non repperit, quamvis etiam socordia eiusden passim 
appareat. Is aliquando veri status immemor titulos codicum scribebat^ 
quos cum postea non inveniret, nota »deest« instruebat; sed nonnun- 
quam per errorem**). Socordiae tribuo, si quando signaturam posuit sine 
titulo vel signaturarum ordinem permutavit. In partibus huius catalogi Y. 
III. 6 et II. 7 (etiam hoc hysteron-proteron praeproperae festinationi 
adscribo) complures signaturae cum titulis calamo inductae occurrunt, 
qui libri profecto nobis desunt, cum ab ipsis Jesuitis commissariorum 
permissu combusti sint"). Catalogo huic addita est series titulorum 
alphabetica mendosa et minime integra. 

Ad codices manu scriptos ceterorum S. J. collegiorum catalogus 
hic non spectat, comprehendit autem codices bibliothecae Clementinae 
minoris, in qua asseverante Hanslikio libri veteris collegii Carolini et 
monasterii Ojvinensis olim asservabantur. Ideo titulus libro a. 1781 in- 
scriptus non iustus est; nam tum bibliotheca nostra plures codices ha- 
bebat, quam ibi describuntur. Quod hoc modo explicandum esse puto. 
Cum in bibliothecis ceterorum S. J. collegiorum et in nova Carolina 
pauci libri manu scripti libris excusis intermixti inessent, officiales biblio- 
thecae publicae nuper instauratae a. 1781 hi codices incogniti aliquantis- 
per latebant; qui postquam reperti sunt, quia interea confluentibus un- 
dique e monasteriis abolitis codicibus novis catalogus Scherschnikianus 
inutilis esse videbatur, in eo non sunt inscripti sed sepositi, donec novus 
catalogus pararetur. Referuntur autem Scherschnikiano catalogo 1337 
numeri, ex quibus si dempseris 89 aut praetermissos aut a. 1781 iam ») Wurzbach, Biogr. Lex. XXIX, 220. 

2') Dobner, Monum. IV, 2. 

^) £x. gr. desideratus ab eo codex Y. I. 1. n. 06 habetur apud nos sub 
sign. V. F. 16; Y. I. 1. n. 127 sub Vin. H. 76; Y. I. 3. n. 29 sub V. B. 
3; Y. I. 4. n. 83 sub m. B. 21. 

23) Hanslik 1. c. 69. XII 

desideratos aut calamo inductos, supererunt 1248 codices^*), qui a Je- 
suitis Clementinis novae bibliothecae publicae tradendi erant ; sed re vera 
traditi sunt paulo plures, sicut patet ex numero supra posito, quamquam 
nonnulli nunc desiderantur, quos habet cataiogus a. 1781 (ex. gr. Y. L 
2. n. 27, quem etiam citat Pelzel, Wenzel IV, 2. Th. — 1790 - p. 165, 
Y. II. 5. n. 27). 

E ceteris S. J. collegiis bohemicis 148 codices latini, quorum origo 
certa est, ad nos provenerunt, plerique e Crumloviensi et Ignatiano Pra- 
gensi, ex nova autem bibliotheca Carolina circiter 5. Habebantur igitur 
in nova bibliotheca publica a. 1781 circiter 1500 latini codices, cum iu- 
bente Josepho II. imperatore magnopere aucta est copia codicum nost- 
rorum ex bibliothecis aliorum monasteriorum in regno Bohemiae recens 
abolitorum. Quot latini codices, quatenus origo eorum certa est, ex uno- 
quoque monasterio nobis accreverint, indigitat tabula in fine huius cata- 
logi posita^S); hic summatim commemoro nos accepisse: 

a canonicis regularibus s, Augustini (Trebonensibus, Boro- 

vanensibus, Carloviensibus) 339 codd. 

a Cisierciensibus (Coronensibus, Sedlecensibus, Plasensibus, 

Vallensibus, Doxanensibus) 158 > 

a Benedidinis (ad S. Georgium, ad S. Johannem sub rupe, 

ad S. Nicolaum, in Brevnov, in Kladrub, in Sazava) . . 76 » 
ab eremitis s. Augustini (ad S. Wenceslaum, Taboriensibus, 

Tustensibus) 39 > 

a Praemonstratefisibus (Chotesoviensibus, Teplensibus) . . 25 » 
a Crucigeris (cum rubeo corde, cum rubea stella, Zderazien- 

sibus) 17 » 

a Cartusianis (Waldicensibus) 17 » 

a Dominicanis (Budvicensibus, Jablonensibus, Pisecensibus, 

Plznensibus, Pragensibus ad S. Annam) 17 » 

ex ceteris minorum gentium monasteriis 43 » 

summatim . . . 731 codd. 

Tot igitur latinis codicibus, quorum origo notis inscriptis declaratur, 
aucta est bibliotheca nostra e diversis monasteriis inde ab a. 1782 abo- 
litis. Sive traditorum codicum numerum (262) sive praestantiam reputamus, 
ceteris omnibus antecellit monasterium Trebonense, in quo ab initio litte- 2*) Scherschnik (cf. Balbini Boh. doct. ed. Ungar III, 70) compuUvit 1234, 
qui numerus iustior esse videtur. 

^) Eadem tabula docet nonnullos codices nescio quo modo nobis obti- 
gisse etiam e monasteriis non abolitis. XIII 

rarum studia florulsse perhibentur.2<*) In codice nostro 2625 f. IS*»— 18^ etiam 
antiquissimus eiusdem monasterii catalogus librorum saec. XIV exeunte 
compilatus occurrit. Codicum circiter 180 eidem inscriptorum maxima pars 
nunc apud nos exstat. Post monasterium Tfebonense singulari comme- 
moratione dignum esse videtur celeberrimum monialium ord. S. Benedicti 
coenobium ad S. Georgium in castro Pragensi, ex quo multi et prae- 
stantes libri liturgici (56) ad nos pervenerunt; item conventus eremitarum 
discalceatorum S. Augustini ad S. Wenceslaum, cuius litteraria supellex 
(37 latini codices) inprimis historiae patriae studiosis commendatur.^) 
Quo fato codices nonnulli (in quibus pretiosissimum evangeliarium quod 
dicitur Vysehradense n. 2426) ex bibliotheca seminarii archiep. Prag., item 
codex 202 olim Basileensis, item codex 1656 ex celeberrima bibliotheca 
Corvina (eiusdem quondam codicem 1655 a. 1802 Fort. Durich nobis dona- 
vit), et octo codices diversarum ecclesiarum nobis obtigerint, plane ignoramus. 

Si magni codicum thesauri, quem bibliotheca nostra e diversis mo« 
nasteriis et intercedente Clementino e pristinis universitatis Pragensis col- 
legiis obtinuerit, rationem habemus, incrementum eius e singulis donatio- 
nibus (85) videtur esse exiguum. Laudanda tamen et praedicanda sunt 
haec donaicod. 113Francisci com. de Kolovrat, 2425 senatus Vetero-Pra- 
gensis, denique 1427—1436 et 1462—1469, quos codices vir nobis ami- 
cissimus Johannes Peisker, olim collega nunc c. r. bibliothecae Grecensis 
custos, undique conquisitos in forulis nostris reponens, ut ita dicam, 
posteritati servavit. 

Unde igitur codices nostri latini provenerint, quoad eius potest ag- 
nosci, omnibus supra explicatis in unum collectis haec brevis tabula docet. 
C. r. publica et universitatis Pragensis bibliotheca, ut ex hoc 

catalogo patet, possidet latinos codices 2727 

£x his provenerunt a Jesuitis coUegii Ciementini . . . . 1165 

a Jesuitis ceterorum coUegiorum 148 

ex aliis monasteriis postea abolitis 731 

e diversis bibliothecls et ecclesiis 18 

a donatoribus 85 

in bibliotheca nostra ipsa exarati sunt^^) 39 

Summa hac . . . 2186 
deducta de summa superiore restant . . . 541 

^) Cf. F. Mares, Literami pusobeni klastera TFebonskeho, Cas. Mus. 1896 
p. 521 — 547. Cur Hanslik enumerans nionasteria librorum traditorum numero 
et praestantia conspicua (1. c. 81 — 83) et Tfebonense et Borovanense silentio 
neglexerit, valde miramur. 

^) Catalogum codicum manu scriptorum huius monasterii ed. Riegger 
Archiv II (1793) p. 650—661. 

^) Hic numenis veteres librorum nostrorum catalogos imprimis complectitur. XIV codices maximam partem veteribus ligaturis spoliati, qui unde provenerint 
ignoramus. Quorum codicum si dimidiam partem monasteriis addiderimus, 
sicut supra alteram Jesuitis Clementinis addidimus, apparebit summa co- 
dicum e monasteriis acceptorum paululo tantum maior, quam fuit summa 
codicum latinorum, qui e pristinis universitatis collegiis provenerunt. Itaque 
omissis aliis incrementis minoribus dimidiam fartem codicum laiinorum 
e monasteriis, alieram e frisiinis universiiaiis collegiis nobis ohiigisse 
facile frohaiur. 

Ubi primum bibliothecae nostrae officiales ab ingenti labore, quem 
in recipiendis, ^ordinandis, describendis diversorum monasteriorum libris 
consumpserant, paululum respiraverunt, secundo saec. XIX decennio co- 
dicibus quoque manu scriptis ordinandis et describendis operam dabant, 
quia Scherschnikii catalogus, de quo supra diximus, copia codicum ge- 
minata et in ampliores forulos pristini musaei mathematico-astronomici 
transportata iam parum utilitatis praebebat. Quando hoc opus inchoaverint, 
certo nescimus, sed ad finem deduxerunt a. 1819, ut declarat decretum 
c. r. gubemii 7. april. eiusdem anni bib jothecae nostrae redditum.^^) Quod 
opus, quamvis parvi sit pretii, Joannem Zimmermannum scriptorem, quippe 
qui demum 20. iulii 18i5 bibliothecae nostrae adiunctus sit, solum perfe- 
cisse minime ad verum accedit; sane maxima pars schedarum descripti- 
varum, e quibus postea codicum catalogi contexti sunt, ipsius manu exa- 
rata est. Is nimis celeritati studens parum diligentiae adhibebat, quod in- 
primis manifestum est in forulis I, VI, VII, XI — XV codlces monasteri- 
orum inde ab a. 1782 abolitorum comprehendentibus, in quibus maximam 
partem operum tantum initialium ratio habita est. In describendis codi- 
cibus forulorum III — V, Vin — X, qui libros Jesuitarum Clementinorum 
manu scriptos maximam partem comprehendunt, exoptato adminiculo ca- 
talogi Scherschnikiani usus est, qui cum multo accuratior esset, corri- 
gendi tantum et supplendi munus ei obeundum erat Cui muneri Zimmer- 
mannus noster minime satisfccit Ut appareat, quam vilis opera eius fuerit, 
codicem 1925 (nunc X. E. 24, apud Scherschnikium Y. I. 1. n. 3 sig- 
natum) producimus, cuius opus primum sub auctore »Petro Lombardo* 
in catalogum retulit falso anno 1407 addito, quamquam in catalogo Scher- 
schnikiano recte inducitur »Johannis Hus Lectum (sic pro lectura) super 
I Sententiarum« cum iusto anno 1412. Ibidem recte inscriptum opus al- 
terum »Eiusdem Defensio libri de Trinitate Joa. Vicleph* perverso atque 
inepto titulo ^Johannis Viclephi Defensio libri de Trinitate Johannis Huss« 
permutavit. Ibidem recte inscriptam »Jacobi de Misa Defensionem libri ^) Hanslik (1. c. 131) catalogum codicum latinorum a. 1811 — 1818 ela- 
boratum esse affirmat, Spirk autem (1. c. 44) eorundem codicum catalogum iam 
a. 1815 absolutum esse falso opinatur. XV 

Decalogi Joa. Vicleph« hoc falso titulo instruxit: »Jacobi de Misa Defensio 
libri dialogorum Joa. Wiclephi.* Quln etiam in codice 1805 (X. A. 2, ante 
Y. II. 4. n. 2.) >Albertum fliium Rokizanls< (!; invenit, quamquam anti- 
quus catalogus recte ponit >Ranconis«. Licet autem Zimmermannus monstri 
simillimus fuisse videatur, tamen non ausim tot et tantarum mutilationum, 
quae in codicibus nostris occurrunt, eum insimulare, quantopere Hanslik 
(1. c. 123) insimulavit, cum mihi persuaserim complures codices tempore 
multo vetustiore et passim eo consilio mutilatos esse, ut incogniti a furo- 
ribus vindicarentur. Sed utcunque se res habet. id certum est, si Scher- 
schnikii catalogum comparaveris, Zimmermannum in describendis codicibus 
parum profecisse, ut sane mireris eius catalogum usui et officialium bi- 
bliothecae et virorum litteratorum tantisper inservisse. 

Attamen hi utrique, ut hic catalogus saltem ex aliqua parte corrige- 
retur et suppleretur, alii aliter procedente tempore operam dabant. Cum 
iam Hanslik in libro suo complures codices pretiosiores descripsisset, vir 
celeberrimus P. J. Safank, bibliothecae praefectus, opuscula codicum mis- 
cellaneorum catalogi Zimmermanniani exscribenda et secundum alphabetum 
ordinanda curavit, qui catalogus schedulis contextus adhuc exstat. Cui 
successit strenuus vir J. Hanus, qui permultas schedas descriptivas cor- 
rexit et supplevit, in codicibus latinis, quod valde dolendum est, peiore 
usus fortuna quam in bohemicis. Ut ad extraneos transeam, clarissimi 
historiae scrutatores Pertz et Wattenbach iam a. 1847 — 49 in Archiv f. 
alt. deutsche Gesch. IX, 469 — 472 et X, 657—670 codices nostros, quos 
ad historiam spectare in Zimmermanni catalogo ofTenderant, accuratius 
descripserunt. Sed et nostratlum diligentiae et studio plurimum debemus. 
Vir maximae Industriae C. Hofler non solum in operibus suis (inprimis in 
Scriptoribus rer. husis. et in Conciliis Pragensibus) multos codices excer- 
psit, sed etiam in vetere catalogo ipso complures titulos emendavit; duo 
autem alii universitatis Pragensis professores dignissimi, Frid. Schulte et 
Joh. Kelle, codices quosdam nostros singularibus commentariis a reg. 
Societ. scient. Bohemica editis accuratissime descripserunt, alter codices 
ad ius canonicum spectantes (»Die canonistischen Handschriften in Prag« 
a. 1868), alter codices scriptorum aevi antiqui (»Die klassischen Hand- 
schriften bis herauf zum vierzehnten Jahrhundert* a. 1872). Praeterea 
eundem virum doctissimum J. Kelle, cuius diligentiae bibliotheca nostra 
etiam tabulas vetustiorum codicum germanlcorum in Serapeo XX (1859) 
acceptas refert, in eiusdem ephemeridis tomis XX — XXII (a. 1859—1861) 
complures codices latinos, quibus interspersa sunt opuscula germanica, 
excussisse minime negligendum puto. 

Sed quamvis omni laude digni sint viri, qui singulis codicibus nostris 
accuratius describendis operam dederint, tamen id, quod iam Hanslik XVI 

summo opere expetiverat,*^) nuperrime autem vir clarissimus Jar. GoU 
impensius exoptavit^O» ut omnes codices accuratius describerentur, se- 
cundum eventum propterea potissimum diu non habuit, quod ad uitima 
usque tempora bibliotheca nostra officialium penuria laborabat. Quod im- 
pedimentum cum tandem doctissimo Rich. Kukula, qui bibliothecae nunc 
praeest, prospiciente et c. r. ministerio eruditionis publicae suppetias fe- 
rente utcunque superatum esset, huic magno et tamdiu desiderato operi 
licentia obtenta a. 1897 lotum me tradidi. Innisus iis, quae viri supra 
laudati praeparaverant, et fretus adminiculo, quod huius rei peritissimi 
auctores suppeditabant,®) post laborem septem annorum hunc catalogum 
codicum latinorum bibliothecae Clementinae confeci. De totius operis ratione haec breviter sunt praemonenda. In fronte 
uniuscuiusque descriptionis ponitur signatura, quae hodie valet, quam se- 
quitur uncinis inclusa signatura vetus eorum codicum, qui ex bibliothoca 
S. J. Clementina et ideo maximam partem e pristinis universitatis col- 
legiis provenerunt. Signaturas a sinistra praecedunt crassioribus typis ^ L. c. 148: »Dass daher eine grundliche Revision der Handschriften 
und eine berichtigende Umarbeitung ihres Katalogs dringende, unabweisbare Not- 
wendigkeit ist, wird wohl Niemand in Zweifel ziehen.« 

«) Athenaeum 1886 p. 181. 

^) Magnae utilitati mihi fuerunt hi catalogi: Bandini, Ang. M., Catalogua 
codicum latinorum bibliothecae Mediceae Laurentianae. Tom. I — ^V. Florentiae 
1774—78. 

Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae Monacensis. Tom. I, p. 
1—3; II, p. 1 — 4. Monachii 1868—1881. 

Czerny, Alb., Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian. Linz 1871. 

Dudik, Dr. B., Iter Romanum. I. u. II. Th. Wien 1855. 

Dudik, Dr. B., Handschriften der fiirstl. Dietrichsteinschen Bibliothek zu 
Nikolsburg. Wien 1868. 

Hubl, Dr. Alb., Catalogus codicum manu scriptorum, qui in bibliotheca 
monasterii ad Scotos Vindobonae servantur. Vindobonae et Lipsiae 1899. 

Meier, Gab., Catalogus codicum manu scriptorum, qui in bibliotheca mo- 
nasterii Einsidlensi servantur. Tom I. Einsidlae et Lipsiae 1899. 

Schum, Dr. Wilh., Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Hand- 
schriftenSammlung in Erfurt. Berlin 1887. 

Tabulae codicum manu scriptorum in bibliotheca palatina Vindobonensi 
asservatorum. Vol. 1 — 8. Vindobonae 1864—1893. 

Wis^ocki, Dr. Wi^ad., Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae 
universitatis Jagellonicae. Cracoviae 1877 — 1881. 

Xenia Bernardina. Pars II. Handschriften-Verzeichnisse. 1 et 2. Vindo- 
bonae 1891. XVII 

expressi codicum numeri currentes, ad quos spectant tabulae huius cata- 
logi et index. Quorum numerorum quo facilior sit conspectus, ubivis 
catalogum nostrum evolveris» numerum descripti codicis primi in summa 
pagina sinistra, ultimi in summa pagina dextra invenies. Sequitur primum 
litteris cursivis descriptio habitus codicum extemi (materiae, aetatis, nu- 
meri altitudinis et latitudinis foliorum, quot manibus exarati, num picturis 
omati sint)^*) et quidem notis tralaticiis, deinde litteris maioribus accurate 
describuntur opera, quae codicibus continentur, cum suis foliomm nu- 
meris.**) Quamm litteramm in describendo usurpavi formas duas: cras- 
sioribus auctores et tituli opemm maioris momenti, item librarii et anni 
notantur, tenuibus cetera omnia, initia et fines opemm, opuscula brevia, 
notae, excerpta, eius modi alia. Nomina auctomm, quae in codicibus non 
leguntur, sed aliunde exquisita sunt, inclusi uncinis, quos itidem crebro 
adhibui in diversis additamentis, quibus descriptiones supplentur. Titulis, 
qui neque in opemm exordio neque in fine neque in registro inveniuntur, 
sed ex ipso argumento compositi sunt, notam >anepigr.« praefixi. Contra 
quaecunque verba (praesertim initialia et finalia) e codicibus ipsis de- 
prompsi, signis » « includebam, eommque utique integram scribendi 
rationem, qualis in codicibus est, retinebam, non tamen ita, ut maiusculas 
litteras pro minusculis, i pro j, v pro u passim ponere et annos arabicis 
numeromm notis exprimere vererer. Postremo litteris minoribus excusae 
sunt notae in operculis vel foliis praeligatis et adligatis occurrentes, quae 
plemmque priora codicum fata et possessores concemunt, nonnunquam 
historiam ipsam illustrant, et recensentur fragmenta antiquiomm codicum 
vel documentomm operculis non raro adligatomm vel adglutinatomm. 
Quibus notis finalibus passim (nonnunquam etiam descriptionibus ipsis) 
additus est apparatus qui dicitur litterarius eomm saltem opusculomm, 
quae ad historiam patriam illustrandam videntur esse alicuius momenti, 
saepe etiam aliomm. Nam cum minima pars latinomm codicum nostro- 
mm (circiter 100) saec. XIV antiquior esset, maxima (circiter 2100) ad 
saecula XIV et XV referretur, quibus omnia divina et humana apud nos 
miscebantur, etiam in hoc apparatu conquirendo eomm inprimis libromm, 
qui illamm turbamm notas quasdam et vestigia prae se ferrent, ratio 
mihi habenda esse videbatur. Quem apparatum minime esse perfectum 
neque absolutum quamquam mihi conscius sum, tamen spero fore, ut 
historiae nostrae scmtatoribus hae quantulaecunque notae gratiores sint ^) In schedis huius catalogi autographis in postenim asservandis etiam 
annotabam, quomodo codices ligati essent et quot columnis librarii scripsissent, 
quas tamen notas, cum essent minoris momenti, hic omittendas putavi. 

^) Veteres foliorum numeros, licet interdum vitiosos, retinere studebam 
melius putans tales codices, quorum folia multo ante »num.« (= numerata) 
sint, ab initio indicari quam numerorum seriem mutari. XVIII 

quam prorsus nuUae. Quin coiTigenda et addenda in tine libri ante .in; 
dicem posita plurimum augeri possint, nequaquam dubito, sed a bene- 
volis et rei peritis arbitris, si in tanto et tam diuturno labore nonnun- 
quam dormitaverim, veniam peto. 

Huic catalogo in fine subiectae sunt diversae tabulae, quarum prima 
docet, unde bibliotheca nostra codices iatinos acceperit, ceteris quasi sub 
uno aspectu ponuntur 2) codices latini saec. XIV antiquiores, 3) codices 
latini litteris initialibus pictis vel imaginibus exornati, 4) codices latini 
bohemice glossati vel interpolati, 5) codices latini, quibus admixta sunt 
opuscula bohemica, 6) codices latini germanice glossati vel interpolati, 
7) codices latini, quibus admixta sunt opuscula germanica, 8) codices 
latini, in quibus insunt opuscula typis excusa vel imagines ligno aut 
aeri incisae, 9) codices latini, quorum operculis adligata vel adglutinata 
sunt fragmenta hebraica et liturgica. Postremo sequitur unico alphabeto 
contextus index personarum, locomm, rerum a Phil. Dre Vi. Kybal con- 
cinnatus, de quo, cum sua praefatiuncula instructus sit, hic copiosius 
dicere supersedeo. Restat, ut gratias easque maximas agam viris de hoc catalogo optime 
meritis, qui plures sunt, quam ut omnes enumerari possint. Quod co- 
dices nostros manu scriptos accuratius describere coepi, inprimis excel- 
lentissimi viri GUIL. eq. HARTEL, c. r. eruditionis publicae ministri, favori 
et benevolentiae debetur, qui mihi de hoc opere cogitanti non solum 
benevole annuit, sed etiam catalogi typis excudendi spe iam tum illata, 
ut ita dicam, calcaria addidit. Easdem gratias refero excellentissimo eius 
antehac collegae ANT. REZEK, qui, ut est antiquitatis investigator diligentis- 
simus, instituto meo contentissime suffragatus est. Neque etiam domi fautores 
benevoii et adiutores rerum peritissimi mihi deerant. Primo doctissimo viro 
RICH. KUKULA, bibliothecae nostrae praefecto acerrimo, plurimum debeo, 
qui, quantum fieri poterat, laborem meum sublevabat adiunctis mihi singulis 
diebus per unam horam bibliothecae officialibus, qui tituios operum manu 
scriptorum e schedis meis transcriberent et in ordinem alphabeti digererent, id 
quod mihi ad opus promovendum maximo usui erat. Eo modo partitis tempo- 
ribus hi coUegae amicissimi me iuvabant: Boh. Cermak (f 1899), Joh. 
Sfastny, Boh. Navratil, Fr. Studnicka, Guil. Herzig. quibus hoc quoque 
loco debitas gratias refero. Suppetias easque maximas mihi crebro afife- 
rebant viri praestantissimi atque doctissimi JAR. GOLL, universitatis Pra- 
gensis professor dignissimus, et FER13. TADRA, collega suavissimus, ad 
quorum nutus nonnullos errores tempestive evitavi. Consummato tandem XIX 

opere cum de editione curanda agebatur, gratissimum mihi evenit, quod 
viri sine ulla dubitatione rerum peritissimi, universitatis Pragensis profes- 
sores illustrissimi, HENR. SINGER, CAJVl. HENNER, SAM. STEINHERZ, 
JAR GOLL, quem iam supra laudavi, laborem catalogi huius examinandi 
pro suo quisque studiorum genere benigne subierunt et opus approbatum 
typis excudendum commendarunt. Quod autem catalogus nostrorum co- 
dicum latinorum in lucem prodit, primum munificentiae c. r. ministerii 
eruditionis publicae, deinde studio et liberalitati Regiae Societatis Scienti- 
arum Bohemicae acceptum referimus. Magni etiam aestimandum puto adiu- 
mentum promtissimo animo mihi praestitum a dre V. Kybal, qui non 
solum in libro corrigendo multum laboris mecum consumpsit, sed etiam 
hunc catalogum uberrimo indice instruxit. 

Denique nihil amplius exopto, quam ut thesauris litterariis hac clave 
communi usui patefactis antiquitatis studia apud nos quam maxime pro- 
moveantur et augeantur. Pragae kal. Jan. 1905. Conspectus codicum 

hac parte descriptorutn secundutn forulos et signaturas. •rull I. 


codices 


1- 


II. 
340- 


m. 
386- 


IV. 
577- 


V. 
792- 


VI. 
1012- 


* vn. 
1197- 


. VIII. 
1404- pag. 

-339 1 — 144 

-385 • . . . 144-150 

-576 150-236 

-791 236-321 

-1011 322—421 

-1196 422-474 

-1403 474—524 

-1665 525— ()16 I /. A. 1. CY' I^' 4. n. S.J 

4:harL saec, XVI—XVII ff, 206 nuni., 32X20 cm. d. m, 

Historia collegii S. J. Pragensis ad S. Qemeatem ann. 1555 — 1610 
nec non 1618 et 1620 auctoribus patribus eiusdem societatis. 

f. 1* — 19** Historia fundationis collegii Pragensis 1555 — 1565auctore 
Georgio Varo, inter f. 1 et 2 sex ff. excisis, quibus anni 1556 — 1566 
erant descripti, mutilata, ab aliis auctoribus continuata usque ad a. 1578. 
Item excisum est fol. unum inter 11 et 12. F. 20 vacuum est. 

f. 21* — 156^ »Historia coUegii Pragensis ad S. Clementem ab ipsis 
eius initiis diligenter, omnibus archivi manuscriptis, diariis et rectorum 
schedulis, verbo omnibus memoriis sursum deorsum. ut ita dicam, per- 
volutatis et percursis descripta a P. B. B. S. J. (= P. Bohuslao Bal- 
bino?)« — et ab aliis tractata usque ad a. 1610. F. 157 — 173 vacua sunt. 

f. 174* — 177^ Narratio eiectionis factae a. 1618. 

f. 178* — 192^ Historiae collegii Clementini anni 1582 — 1597, quae 
pars supra exciderat. F. 193 — 196 vacua. 

f. 197»»— 198» Historia anni 1620 post reditum in Bohemiam. (Medium 
f. inter 197 et 198 excisum est). 

f. 199*— 200* Index historiae. 

f. 20 1^ — 206* (glutine insert.) Monita privata Societatis Jesu. (Duo 
exemplaria, quorum alterum mancum est. Opus typis editum Cosmopoli 
1668). 

In margine f. 1*^ haec nota occurrit: »Historiani hanc et primordia coUc- 
gii Prag. conscripsit P. Georgius Varus, sed ultra 1565 non perduxit. Porro 
hunc librum cum Saxones occupata Praga abstulissent, apud nescio quem Praedi- 
cantem in Misnia reliquere, quem a. 1680 redcmit Th. Herman parochus Fle- 
hensis et Duxoviam ad nostros patrcs B. Balbinum et J. Tanner attulit, qui 
eum archivo Prag. collegii restituerunl.* E codice nostro (ex annalibus poste- 
rioribus) excerpta in linguam bohem. versa edid. W. W. Tomek Cas. Mus. 1844. 
Schmidl, S. J. historiographus, de codice. nil habet in praefatione. Cf. Hanslik, 
Gesch. d. Prag. UBibl., p. 53. 

TRUHLA6 : Cai. cod. lat. 1 1 2 3 I. A. 2. (Y. ni. 5. fi. 21 et 22.) 

Codices duo chari, atitografhi saec. XVIII ff. 115 -\- 70.^ 35X21 cnt, 

Duffiadis historia Caledoniae seu Scotiae sub titulo »Fergenidis«. 

Cod. a f. !• — 7^ Fergenidis praefatio. f. 8^ — 56* Caledoniae Prodro- 
mus seu Dissertatio de antiquitate Scotorum in Albione. f. 56*» »Hanc 
dissert. concepi et scripsi Duaci in Belgio a. 1728, nunc iterum illam li- 
mavi ac auxi Pragae a. 1740. Duffiades.« f. 57^ — 85** Appendix de cri- 
tico conamine Thomae Inness M. A., quod anglico sermone prod. Lon- 
dini 1729. f. 76*> >Innesiusuno verbo: Herostratus. Ita censeo DufRades. 
Pragae ad S. Clementem 29. Aug. 1740, et ab hodie aetatis meae 70 in- 
coatur.« 

f. 86* — 115*>. Fergenis, h. e. chronologica series Albinorum seu 
Scotorum regum a Fergusio I. ad Jacobum III. f. 115** >Ex collegio S. 
Clem. Pragae Cal. Maii a. 1742 aetatis 72, a conversione ex calvinismo 
50, vitae religiosae 46, Gallo milite Civitatem occupante. Duffiades.« 

Cod. b f. l^ — 53** Fergenis (idem opus atque Ferg. cod. a). f. 54* — 55* 
Praefatio (ad opus praecedens), quam sequitur hic titulus: f. 55*» Fer- 
genis, id est Series regum Albinorum seu Scotorum (etc. ut supra) studio 
et opera Duftiadis. f. 56^ — 70*> In Fergenidem Excursus, quorum in fine 
(f. 69**) dedicatio ad regem et haec subscriptio: >Sum enim T. M. ob- 
sequentissimus et humillimus in Christo servus Duffiades. Pragae Augusti 
28 a. d. 1745.« 

4 /. A. 3. 

chart. saec. XVII ff. 105 num. 32 X 19 cm. d, m. 

»Vandalo-Boheinia, Opusculum novum et curiosum, in quo res 
diversae spectantes ad nationem Bohemicam, scripta (sic) per . . . Maxi- 
milianum Rudolphum baronem Schleinicensem« (episcopum Litomericen- 
sem. Fragmentum operis huius ed. Dobner Mon. I, 222 sq.) 

In margine passim occurrunt notae Boh. Balbini. Subest in hoc codice 
tantum pars I operis Schleiniciani (cf. Balbini Boh. docta ed. Ungar II, 127). 
Falso attribuit hoc opus Hammerschmiedio A. Ruffer Cas. Mus. 1834 p. 206. 

5 /. A. 4. 

chart, saec XVIII {1715—1720) ff. num, 39, 34X20 cm. 1 m. 

Series supremorum quorundam officialium regni Bohemiae usque ad 

ann. 1715— 20'auctore anonymo (N. W.). 

f. !• — 37** Nomina veterum et modernorum . . . dominorum regni 
Bohemiae procerum ( f- alia manu :) et aliorum regni officialium scilicet 
etc. f. 19^ Series supremorum burggraviorum hic interrupta continuatur 
in fol 25. f. 32. Series officialium ann. 1703 — 12 alia manu contexta. F. 
33 — 35 vacua. f. 39^ Verrichtungen bey denen konigl. Cronungen de- 
ren Obrist-Landtofficieren im K5nig Reich Boheimb. Unterschrieben : 
Johann W. Pellet bey der k. grosseren Landtaffel Ingrossator 14. Dec. 1714. 

Inter MS Haaimerschiniediana a Ruifero (Cas. Mus. 1834) consignata 
occurrit opus eiusdem fere tituH. 8 

6 /. A. 5. 

chari, saec. XVII ex. ff, 42 nunt. 33 X 22 cnu 1 m. 

f. 1* (Titulus manu recentiori :) Historia regiae urbis Launae ab anno 
1517 (usque ad a. 1631) combinata et conscripta opera Joannis Flo- 
riani Hammerschmid. 

f. 2* — 42^ De Launa regni Bohemiae regia civitate. 

f. 3*. De monasterio Launensi ordinis S. Mariae Magdalenae de 
poenitentia (auctor subscr: Raphael Mnischowsky, qui f 1644). 

In fronte tegumenti chartacei hic titulus occurrit: »Memoriae Regiae Civi- 
tatis Launae. G. G. G.«, qui satis congruit cum MS. inter Hammerschmiediana 
a Ruffero (Cas. Mus. 1834 sub num. 55) consignato. 

7 /. A. 6. 

chart. pici. 202 tabul mim. saec. XVI 32 X 21 cm. 

(Titulus manu rec. in fronte tab. 1 inscriptus hic est:) 

Simulacra Principum Austriae e Domo Habsburgica et nobilium tam 

Austriae quam Sueciae in ecclesia Koenigsfeldensi in Helvetia sepul- 

torum ex parietibus ejusdem vetustae ecclesiae desumpta. 

f. !• Andreas rex Ungariae. f. 2» Elisabeth regina Romanorum. f. 2*» 
Imago monast. Konigsfeld. saec. XVI, f. 3» Agnes regina Ungariae 
(fundatrix monast. Konigsfeldensis). f. 4** Rudolfus rex Romanorum. f. 5* 
Imago arcis Habsburg saec. XVI, f. 6* Rudolfus rex Bohemiae. f. 6*» Qao- 
modo interfectus sit Albertus rex a Johanne Parricida. f. ?■ Albertus Ro- 
manorum rex etc. f. 16* Herzog Leopoldt von Osterreich (f 1386 apud 
Sempach). f. !?• Hans von Ochenstein (cum hac nota marginali:) hie 
volgen nach Acht und Zwainzig Herren so Herzog Leopoldt Rath seindt 
gewest. f. 44» Georg Kuche-meister aus Schwaben, Rath. Hie haben 
Herzog Leopolden Rath ein Endt. f. 70* Otto Maninger der Linkh (cum 
nota marginali:) »bis auf dato seindt 210 Jahr. 1569.« (Ideo codex vetustior 
esty quam putat Hanslik.) 

Titulus in fronte inscriptus non est accuratus, nam in codice occurrunt 
etiam depicti nobiles Suevi, Wirtembergenses, Alsacenses et a. »Die abgebil- 
deten Personen sind zum Theil im konigl. Omat, zum Theil in voller RCistung 
in betender Stellung auf ihren Wappenschildern knieend dargestellt, wahrend 
der eigenthumliche Schmuckhelm sammt Zugehor dem Haupte jedes einzelnen 
Ritters zur Seite abgebildet erscheint« (Hanslik S. 6i:<). In operculo super. 
eadem manus, quae titulum inscripserat, annotavit: »emptus 20 fl.« 

8 /. A. 7. 

charL saec. XVII et XVIII ff. 111 ntim., 30 X 20 cni. d. m. 

f. 1* »Anima genuina Historiae Publicae nostrorum temporum ab 
a. 1519 seu Idea Machiavellica sesquiseculi Gal]icani« etc. (Supplemen- 
tum quoddam libri germanici, qui »hoc anno 1675 prodiit sub titulo Ma- 
chiavellus Gallicus.«) 

f. 61*» »Nos hic tandem totum tractatum nostrum Idealem conclu- 
dimus.« r 9 

f, 62» — 85^ Idem opus, scil. Idea Machiavellica, paululum abbre- 
viatum. F. 86 — 89 vacua. 

f. 90 — 95*» Sermo in dom. I post Pent. : Sanctus Quodvultdeus. 
(saec. XVIII). 

f. 96* — lll^ Pragensis Canonizationis B. Joannis Nepomuceni 
Sacerdotis Canonici saecularis et Martyris (institutio a Sede Apostolica 
praescripta). (Saec. XVIII.) Duo exemplaria. 

F. 62 haec nota occurrit: Est conventus S. Wenceslai Neo-Pragae fratrum 
Eremit. discal. S. Augustini. 

9 /. A. 8. 

chari. saec. XVIII (circa 1721)^ autographus, a 2 scribis, auciore ope- 
ris lat, et interprete gerntanico ff. 133 nunu 30 X 21 cm. 

f. 1* (Titulus) Geographia Bohemiae et Moraviae subterranea. f. 2" 

Registrum operis spectans ad mappas quasdam, quae desiderantur in co- 
dice nostro. f. 3 vacuum. f. 4» — 6*» Praefatio. Vorrede. f. ?• — 130*» Textus 
operis cum parallela strictiori interpretatione germanica. (Dim. pars inf. f. 
100 resecta est.) f. 131* — 133^ Index rerum alphabeticus, spectans solum 
ad textum latinum. 

F. 78** et 92» occurrit a. 1721, quo opus lat. conscriptum est. Interpre- 
tatio germ. paullo post videtur esse subsecuta. 

10 II /. A. 9. 

Codices duo chart, autogr. a, 1758 exarati, quorum alter 201, aller 151 
ff. nnm. 35X22 cm. tenet, 

»Adminicula poetica ex variis authoribus poetis coUecta pro usu 
vario elogiastico . . . juxta methodum Gabrielis Rzaczynsky S. J. . . . 
authore Josepho Ernesto Barisien, viro ecclesiastico.« 

In fol. non num. titulum praecedente occurrit nota: Dono datus ex bene- 
volentia adm. rev. acvener. D. Jos. Barisien anno 1766. Ex bibl. coll. Soc. 
Jesu Neo-Pragena ad S. Ignatium. 

12 /. A. 10. 

chart. auiogr. a. 1753 ff. 114 uum. 35X21 cm. 

•Repertorium Historico-Oratorium in praecipuas Manuscriptorum Ma> 
terias, Elogiis qua Virorum qua Foeminarum inservituras« (auctore 

Josepho Emesto Barisien). 

Auctor et scriptor in titulo non reperitur, sed si contuleris codicem prae- 
cedentem (I. A. 9) et subsequentes, facili coniectura J. E. B. agnosces, prae- 
sertim cum idem occurrat codicis donator a. 1766 in fol. tit. praecedcnte. Ex 
bibl. coU. S. J. Neo-Pragensis. 

13 /. A. 11. 

chart, autogr. a, 1703 ff, 103 nnm. 35X22 cm. 

»SS. aliquot Patrum et Scriptorum Ecclesiae opera in unum hoc 
parvum Volumen coacta a J. E. B.« (Josepho Emesto Barisien). Pragae. 19 

Anno 1763. (Re vera liber continet Syllabum openim SS. Patrum et 
Scriptorum Ecclesiae). 

Ad calcem tituli haec nota est: Omnes illi Patres hic consignati prostant 
in bibliotheca sumptuosissima archiepiscopi Pragensis, cx quorum operibus ego 
ea omnia exscripsi etc. In fol. tit. praec. : Dono dati (sic) ex benevolentia Jos. 
Bansien 1766 (sine dubio sicut codices praeced. et subseq. bibliothecae collegii 
S. J. Neo-Pragensi). 

14 /. A. 12. 

charL atiiogr. a, 1760 ff. 126 num. 35X22 cm. 

»Quatuordecim Imagines, sapientum dictis expressae . . . compil- 
latore (sic) J. E. B.* (Josepho Ernesto Barisien). Pragae 1760. (Produ- 
cuntur hic loci scriptorum classicorum ad virtutes quasdam et hominum 
ordines spectantes.) 

Quamquam in fronte libri huius rei mentio non fit, procul dubio codex 
donatus est a compilatore sicut codiccs praecedentes et subsequentes bibliothecae 
coliegii S. J. Neopragensi. 

15 16 /. A. 13. 

Codices dtio chart, atitogr. a, 1755 et 1756 exarati, quorum alter (a) 
264, alter (b) 289 ff, num. 36X21 cm. continet. 

(Titulus I.) Notata de Haeresiarchis et Haeresibus. (Titulus II.) No- 
tata, seu Lexicon haeresum pene omnium, quae a reparatione mundi 
ad nostra usque tempora insurrexerunt, ex veterum recentiorumque ec- 
clesiasticarum rerum scriptoribus erutae et in unum volumen ordine 
alphabetico reductae a J. E. B. (Josepho Emesto Barisien.) 

Dono dati a J. £. Barisien bibl. coUegii S. J. Pragae ad S. Ignatium 
a. 1766. 

17 /. A. 14. 

chart. autogr. a. 1755 ff. 322. num. 35 X 21 cm. 

»Notata de Atheismo, Ethnicismo, Judaismo, et Philosophismo 
historice conscripta, subinde in debitum ordinem redigenda. Pars I. Anno 
Domini 1755. J. E. B.« (= Josephus Ernestus Barisien.) (Pars II sequitur 
a fol. 210 usque ad 322). 

Codex ab auctore a. 1766 donatus bibliothecae cellegii S. J. Pragae ad 
S. Ignatium. 

18 19 /. A. 15. 

Codices dtto chart. aittogr. a. 1757 ff. 323 + 296, 33X21 cm. 

»Polyanthea Haeresum a Philosophorum Placitis Gentiiiumque F^a- 
bulis inchoata, Judaeorum Deliramentis continuata, nec non Haeresiar- 
charum Erroribus a tempore Apostolorum ad nostra usque tempora de- 
ducta. Compilatore Josepho Ernesto Barisien, qui hoc opus post mul- 
torum annorum laborem a. 1757 consummavit.*: Tom. I. A — L. Tom. IL 
M— U. 20 

Dono dati a. compilatore bibl. collegii S. J. Neo-Prag. ad S. Ignatium 
a. 1766. 

20—22 /. A. 16. 

Codices tres chart, autogr. a. 1751, quorum Siff. 290,h 343, c 122 num. 
35X22 cm. continet. 

(Titulus a & b:) Supplementum in Fragmenta sapientum auctore 
Josepho Ernesto Barisien. 1751. 

Tom. I. A— H, Tom. D. J— V. 

(Titulus c:) Supplementum secundum FVagmentorum sapientum. 

Fragmentorum, quae codicibus his supplentur, exstat apud nos solum 
vol. II. sign. I. A. 24. Donat. ab auctore bibl. collegii S. J. Pragae ad S. Igna- 
tium a. 1766. 

23 /. A. 17, 

chart. autogr. saec. XVIII ff. 134 num. 35X22 cm. 

»Supplementum secundum Fragmentorum Poetarum.« (Auct. Jo- 
sepho Em. Barisien.) 

Fragmenta poetarum ab eodem auctore coUecta v: I. A. 18 & 19 et Ap- 
pendicem ad eadem Fragmenta sign. I. A. 20. Cf. etiam librum a. 1747 typis 
editum sub eodem titulo: Fragmenta poetarum. Cod. auctor 1766 don. bibl. 
coUegii S. J. ad S. Ignatium. 

24 25 /. A. 18. 

Codices duo chart. autogr. a. 1744, quorum a ff. 417, b 296 num. 
34 X21 cm. continet. 

»Fragmenta poetarum *antiquiorum, tum recentiorum in varios ti- 
tulos materiarum copiosarum congesta . . . in usum poetophilorum con- 
scripta et multorum annorum labore conquisita a Josepho Ernesto Bari- 
sien anno 1744.« 

Tom. I. A— L, Tom. II. M— Z. 

Cf. Fragmenta poetarum ab eodem auctore sub eodem fere titulo collecta, 
sign. I. A. 19, item Appendicem ad eadem fragmenta I. A. 20. et Supplemen- 
tum secundum I. A. 17., nec non librum ab codem auctore 1747 sub eodem 
fere titulo Pragae typis editum. Quarum omnium collectionum nostra videtur 
esse copiosissima. Bibl. coUegii S. J. Neo-Pragae ad S. Ignatium. 

26 27 /. A. 19. 

Codices duo chart. autogr. a. 1746, quorum a 246, b 103 ff. num. 
35X21 cm. contiuet. 

(Tit. cod. a:) Fragmenta poetarum veterum recentiorumque, ponde- 
rosioribus metris cum laudi cum vituperio inservituris . . . proposita . . . 
luci publicae exposita a Josepho Ernesto Barisien. Pragae aera Christi- 
ana 1746. (Duae partes usq. f. 216.) 

6 31 

f. 217 — 246. Lutherus, secta ejus et praedicantes. (Carmina in- 
vectiva in Lutherum auctoris anonymi, quorum initio haec nota occurrit 
in margine: Ausz dem unsterbl. Luther gezogen. Impress. Viennae 1699). 

Tit. cod. b idem est atque prioris, et videtur continere codex sup- 
plementum primum (secundum v: 1. A. 17) praefatorum Fragmentorum. 

Cf. codices sign. I. A. 18. & 20., item librutn eiusdem auctoris sub 

codem titulo Pragae 1747 typis editum, qui tamen cum cod. nostris ms. non 

omnino concordat. Codices donati ab auctore a. 1766 bibliothecae collegii S. J 
Xeo-Pragensi ad S. Ignatium. 

28 /. A. 20. 

chart. autogr. saec. XVIII ff. 255 niim. 34X21 cm. 

»Appendix ad Fragmenta poetarum« (auctore Josepho Emesto 
Barisien). 

Fragmenta poetarum auctore J. E. Barisien v: I. A. 18. & 10. et ad 
eadem Supplementum secundum I. A. 17. Cf. etiam librum a. 1747 ab eodem 
typis editum Pragae. Bibliothecae collegii S. J. Neo-Pragae ad S. Ignatium (si- 
cut codices praecedentes et subsequentes donavit auctor). 

29 /. A. 21. 

chart. aiitogr. a. 1754 ff. 116 num. 35X22 cm. 

(Titulus I.:) Lexicon Theologiae Moralis, Omnes fere Definitiones, 
Divisiones et Subdivisiones uti et quasdam Juris Canonici complectens, 
alphabetico ordine congestum . . . conscriptum a Josepho Emesto Bari- 
sien. Pragae 1742. De novo descriptum 1754. 

(Tit. II:) Definitorium Theologiae Moralis etc. 

Ab auctore a. 1766 donat. bibliothecae collegii S. J. Prag. ad S. Igna- 
tium. 

chart. aittogr. a. 1762 exaratns ff. 62. nnm. 35X22 cm. 

»Index universalis in quinque Volumina in folio Miscellaneorum 
e variis Autoribus coUectorum Autore J. E. B. (Josepho Ernesto Ba- 
risien). Pragae a. 1762.« (Item): »Index II Gnomarum.« 

Miscellanea ipsa v: XV. B. 1. Ab auctore a. 1766 donat.* bibliothecac 
collegii S. J. Pragae ad S. Ignatium. 

3i /. A. 23. 

chart. autogr. a. 1763 ff. 40 nnm. 35y^21 cm. 

»Index universalis in duo Supplementa Miscellaneorum e variis 
Autoribus collectorum Autore J. E. B. (Josepho Em. Barisien.) Pragae 
a. 1763.« 

Supplementa ipsa v: XV. B. 1. Ab auctore a. 1766 donat. bibliothecae 
collegii S. J. Neo-Pragae ad S. Ignatium. 32 

32 /. A. 24. 

chart. autogr. saec. XVIII {ante a. 1751) ff. 379, 35 X 22 cm. 

>Fragmeatorum Sapientum Tom. II"» M — Z« (auctore Josepho 
Emesto Barisien). 

Tom. I eorundem Fragmentorum v: VII. B. 4. Supplementa Fragm. v. I. 
A, 16 (a, b, c) Ab auctore don. a. t766 bibl. coUegii S. J. ad S. Ignatium. 

33 /. A. 25. 

chart. autogr. a. 1735 ff. 370, 33X21 cm, 

)>Haeresiographia seu Consignatio Haeresum, quae a reparatione 
mundi ad nostra usque tempora insurrexerunt . . . coUecta et ad usum 
proprium consignata a P. J. E. B. (Josepho Emesto Barisien). 1735.<' 

Ex munificentia V. D. Jos. Barisien, presbyteri eccles. benemeriti biblio- 
thecarii C. P. archiepiscopi collegio S. J. Neo-Prag. donatus 1771. 

34 35 / A. 26. 

Codices duo chart. a. 1750 ff. 30&28 num,, 33 X 21 cm. d. m. 

(Tit. cod. a): Codex constitutionum particularium ordinis Cruci- 
gerorum cum rubeo corde de Poenitentia Beatomm Martyrum, cano- 
nicorum regularium S. Mariae de Metride Urbe sub regula S. Augustini 
Pragae veteri Boemorum ad ecclesiam S. Crucis Majoris degentium . . . 
1750. (Manu Joh. Car. Rohn exaratus.) 

f. 29» Nomina canonicorum omnium, qui ad observ^antiam consti- 
tutionum se obstringunt, propriis manibus notata cum sigillo praepositi. 

f. 29*» — 30^ Confirmatio earundem constitutionum per archiepiscopum 
J. M. G. com. de Manderscheid m. p. subscripta 15. Jan. 1762 cum si- 
gillo archiep. 

Cod. b eaedem constitutiones continentur transscriptae sed sine sub- 
scriptione et confirmatione. 

Verisimiliter ex mon. S. Crucis M. 

36 1. A. 27. 

chart. saec, XVII ff. 43, 30X21 cm. 1 m, 

Constitutiones et decreta pontificum maximam partem ad res 
monasticas et haereticam pravitatem spectantia. 

f. 1 Constitutio Clementis VIII de largitione munerum regularibus 
interdicta, d. 1594. 

f. 5*» Confirmatio eiusdem per Urbanum VIII, d. 1640. 

f. 8» Constitutio Urbani VIII de regularibus apostatis et ejectis ac 
de innovatione, declaratione et observantia generalium decretomm a Cie- 
mente VIII, ad regularium reformationem novitiorumque receptionem spe- 
ctantium, editorum. D. a. 1624. 

f. 29» Constitutio Urbani VIII. de celebratione missarum ac de pro- 
hibitione illas moderandi seu reducendi, nec non de earundem oneribus 8 39 

perpetuis suscipiendis et de religiosorum numero ultra redditus et consuetas 
eleemosinas non habendo. D. 1625. 

f. 33^ Dubia et declarationes aiiquot de celebratione missarum. 

f. 37» Decretum 15. dec. 1633 in generaii congregatione S. Romanae 
et Universalis Inquisitionis habita adversus haereticam pravitatem. 

f. 41» De obligatione denunciandi haereticos vel de haeresi leviter 
suspectos, et quod in materia haeresis non admittitur fraterna correctio, 
decretum congr. gen. d. 1660. 

37 /. A 28. 

charU saec. XV ff, 510, 31 X 2i cm. d. m. 

f. !• — 239*» Johannis Brunarii de Bomiliardo (sic! seu, ut f. 237* 
appellatur, Johannis Bonuli ord. praed., qui apud Fabiicium Bromyardus 
vocatur) Tractatus iuris civilis et canonici applicati ad informationem 
morum et ad correctionem vitiorum (cui alibi inscribitur: opus dis- 
tinctionum). >Quoniam in sequenti tractatu* X *ii^ ^^ finitur tractatus . . . 
fr. Johannis Bonuii ord. pred.« 

f. 240 — 291* Veteris Testamenti libri: Proverbia, Ecclesiastes, 
Cantica canticorum, Liber sapientiae, Ecclesiasticus. 

f. 291^ Oratio in consecratione lapidum preciosorum. 

f. 292» — 510 Sermones varii (tres collectiones, quarum una vo- 
catur »Contractus«). 

Codex a. 1069 erat Residentiae S. J. ad Matrem Dolorosam sub Grupna. 

38 39 /. A. 29. 

Codices duo chart. saec, XV diversae speciei^ quos, cum altero Testa- 
mentum Vetus, altero Novum contineatury ut videtur, possessori iam 
antiquo in unum corpns Bibliorum coadunare libmt. Alter (Test. Vetiis) 
419 ff. num. d. m. ca. a. 1412, alter (Test. Nov.) 263 ff. 1. m. 30X21 
cm saec. XV exaratus est. 

cod. a »Vetus Testamentum cum interpretacionibus per literas alpha- 
beti sine Propheticis.* 

f. 1» — 380 Testamentum Vetus praeter libros propheticos. 

f. 42^ haec nota occurrit: »Explicit liber Genesis ffinitus per manus 
Johannis Lessk in die SS. Cyrulli et Metudii fer. IV a. d. 1412 vacante 
sede per mortem d. Sbynconis archiep. Prag. de Hasnburg.« 

f. 381"— 419*^ Explicatio hebraic. vocum V. T. ordine alphabetico 
digestarum. 

cod. b. Novum Testamentum. 

f. 1»— 6^ Initia et fines textuum bibl. ad missas per totum annum 
legi solitorum. 

f. 8* — 263''. Testamentum Novum (integrum). 

Uterque codex olim erat bibl. Rosenbergicae, ut demonstrant insertae schedae 
Sadelerianae, deinde monasterii can. regul. S. Aug. Borovanensis ; Novum Test. 
antea Georgii de Newsedl altaristae SS. Philippi et Jacobi in Budweys, cui a. 
1485 liber legatus erat a Gregorio quodam vicino. Inter thecam et f. 1 cod. a 
duo fol. membr. sunt, quibus continetur fragmentum sermonum quorundam 

9 40 

germanicorum saec. XIV, quorum specimen edidit J. Kelle in Serap. 1861 p. 
376. Inter fol. ult. et thecam eiusdem cod. est fol. membr. valde attritum con- 
tinens fragmentum cuiusdam libri form. epistol. saec. XIV. 

40 /. A. 30. {T, 11, 2, n, 47.) 

chart. a. 1403 ff 234 42y^30 cm ab uno scriba egregie, sed passim 
minus diligenier, exaratiis atque snmptuose lit. initial. picturatis dean- 
ratisque et rubricis permnltis exornaius, 

Revelationes b. Brigidae cum vita eiusdem et buUa canonisationis. 

Initio sext. I deest. ¥. 1 incipit lib. V et tractatur usque ad f. 12, 
quo interrumpitur. f. 13 lib. I a cap. 21 (initium deest). f. 30—77 lib. II. 
f. 77-92 lib. III. f. 92—128 lib. IV non integer. F. 128 seq: de excellentia 
angelorum. F. 144 »Explicit liber quartus per manus Nicolai etc«. f. 
145-156 lib. IV. absolvitur. f. 157—159 lib. V fol. 12 interruptus absol- 
vitur. f. 159—221 Hb. VI et VII (non integer). f. 221—222 Legenda b. 
Brigidae (non integra). f. 223-225 continuatio lib. VII sine fine. f. 226—231 
Legenda concluditur. f. 231 — 234 Bulla canonisationis, ad cuius calcem 
haec nota est: >Explicit legenda una cum bulla canonisacionis bte Byr- 
gitte alias Brigide sponse Christi una cum aiiis libris superius scriptis 
ffinita sabbato infra octavas bti Jacobi apostoli gloriosi per manus Mar- 
tini Alberti de Szatroczim Piocensis diocesis sub anno D. 1403.« 

Nicolaus supra scriptus videtur fuisse rubricator codicis atque pictor de- 
auratorque lit. initialium, quae f. 1, 2, 31, 46, 52, 95, 128, 159, 206, 207, 
221, 231 inveniuntur. 

41 /. A 31. 

chart. a. 1738— 1785 ff. 205 nnm., 44K30 cnt. d, m. 

Documenta conventum FF. minorum S. Francisci Capucinorum 
Bohemo-Budvicensem nec non historiam et privilegia civitatis Bud- 
vicensis concernentia coUecta magna ex parte ex archivo praefati con- 
ventus. 

f. 1. (titulus:) Protocollum conventus FP". minorum S. Franc. Ca- 
pucinorum loci hujus Boemo-Budvicensis ad S. .Annam ab initio (1614) 
inchoatum (scribi) a. 1738. 

f. 2—111 Pars I. Historia conv. a. 1614—1785. 
f. 112 — 141 » II. Historia civit. Budvicensis. 
f. 142—186 * III. Privilegia civit. Budvicensis. 

f. 187 — 196 » IV. De monast. Dominicanorum Budvicensi. 
f. 197 — 199 Catalogus archivi conventualis. 
f. 200—205 Indices. 

Inter f. 34 & 35 inscrta est ms. buUa Bencdicti XIV a. 1756 Capucinos 
concernens. Inter f. 69 & 70 inserta est Senis a. 1678 impressa relatio Fr. 
Lud. Felicis O. M. de quodam miraculo. Inter f. 100 & 101 agglutinata est 
effigies interfectarum a. 1738 Montibus Cutnis a quodam homicida 8 persona- 
rum, de quo homicidio praecedit in codice relatio bohemica. Nonnulla docu- 
menta partibus I & III inserta sunt germanica. (Cf. etiam cod. II. I). 4). E 
monast. Capucinorum Budvicensi. 

10 45 

42 /. A. 32. 

chart. a. 1451 ff. 71, 41 X 28 cnt. 1 m. 

Constitutiones Clementis p. V cum apparatu Johannis Andreae. 

f. !■ (Inc. appar. :) »Johannes graciosum hoc nomen* etc. (Inc. textus:) 
»(J)ohannes episcopus Servus servorum dei dilectis filiis doctoribus et 
scolaribus universis bononie commorantibus* etc. X f. 71*> (Expl. appar. :) 
#Natura vero naturans cum ad illam redibimus per intercessionem vir- 
ginis gloriose nos collocet cum eiectis Amen. 1451 Leonardus Hubner.« 

Schulte (Die canon. Handsch. p. 23) cod. nostrum praeter rem comme- 
morat inter M. S. »libri sexti Bonifacii VIII. « In operc. infer. intrinsecus haec 
nota occurrit: »Iste liber est monasterii in fforbos (Forbes) prag. dioces. do- 
natus per egregium doctorem dominum Wenceslaum de Budways.* In operc. 
super. intrinsecus agglutlnata scheda Sadeleriana demonstrat codicem a. 1609 
fuisse bibl. Rosenbergicae. 

43 /. A. 33. 

membrau. a. 1388 ff. 227, 34>\24 cm. 1 m. 

Thomae de Aquino Summae theologicae prima secundae. 

f. 1» »Incipit secunda pars summe theologie edite a fratre Th. de 
Aq. Quia sicut Damascenus dicit.« X f. 227» »Expliciunt capitula prime 
partis secundi libri fratris Thome de Aquino.« 

f. 227** (manv eiusdem scribae rubricatum :) vLiber monasterii S. Egidii 
canonicorum regularium in Witignaw alias in Trzebon comparatus per 
nobiles dominos de Rosemberg primos ipsius monasterii fundatores a. d. 
1388.« 

A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae Tfebonensis, deinde iterum mo- 
nasterii praefati. 

44 /. A. 34, 

chart. saec. XV ex. ff. 524, 30 X 21 cm. 1 m. 

Johannis de Hisdinio Lectura sive Postilla super librum Job. 

f. !• »Reverendissimo in Christo patri ac d. d. Guidoni de Bolonia 
dei providencia episcopo PortuenBi et sacrosancte Rom. Eccl. Cardinali 
frater J. de H . . .« X f. 524* »quia in illa translacione corriguntur er- 
rores«. 

In margine passim glossae bohem. coaevae (ex. gr. f. 80, ubi glossator 
exoptat, ut inducatur archiepiscopus) occurrunt. In fronte f. 1 : »Istum librum 
dedit pro monasterio S. Marie et S. Caroli in Nova Praga Nicolaus dictus Flas- 
cator de Telcz a. 1520.« Alia manu: »Ex libris canoniae Carloviensis Neo- 
Pragae.« 

45 /. A. 35. 

chart. saec. XV ff. 302, 29X22 cm. d. m. 

f. 1» — 96^ (Mauricii Angli) Distinctiones exemplorum novi et ve- 
teris testamenti secundum ordinem alphabeti. »Abstinencia est meriti 
augmentativa« X (zeius) »ut persequeretur christianos. Act. 14.« 

11 46 

f. 97» — 108» Tabula super Distincciones X »compilavit Fr. Guidus 
(sic) de Senis ord. fr. herem. s. Aug.« (Sed apud Fabricium opus Distincti- 
onum Mauricio Anglo attribuitur). 

f. 109*— 178^ Guidonis de Monte Rotheri (vel Rocheri) Manipulus 
curatorum. ^Rev^er . . . Raymundo . . . Valencie episcopo . . . Scriptum 
Turoli a. d. 1333« X >preces fundat. Expl. manipulus cur. a. d. 1451 
fer. VI ante Circumdederunt me per Johannem Lukner finitus.« 

f. 178''— 179»> Tabula manipuli. f. 180 Arbor affinitatis. 

f. 181* — 225*> (anepigr.) Tractatus de poenitentia. »Quia, ut ayt 
Ambrosius« X >ad impensas in medicos«. (Subscriptio radendo deleta est) 

f. 229* — 271^ (anepigr.) Tractatus »docens sacerdotes, quomodo 
sobrii quoad se ipsos, quomodo pie quoad divinum opus, quomodo iuste 
quoad suos proximos debeant vivere*. »Apparuit enim gloria dei« X »ego 
ipse predicator fatuior (?) universis. O Jesu pro operis premio cito veni. 
Et sic est finis huius tractatuli.« (Subscriptio radendo deleta est.) Cf. 
Klicman Vestnik C. A. II, 68. In codice XIII. G. 6 idem opus vocatur: 
»Regula et modus vivendi sacerdotum.« 

f. 277*— 302» (anepigr.) Alexandri de Villa Dei Biblia versibus he- 
xametris mnemotechnice expressa. 

In fol. praeligato adnotatum est manu saec. XV/XVI: »\Valthausen sum 
ego Walthausen est nomen meum.« A. 1609 code.x erat bibl. Rosenbergicae, 
deinde monasterii Tfebonensis. 

46 /. A. 36, 

chart, a. 1766—1767 ff. 342. 31 X 19 cm. 1 m. 

Patris Mem-Fried O. S. B. Excidium gentis Hebraeae. (Pars I.) 
Opus dedicatum ab auctore Friderico Grundmann abbati Broumoviensi 
hac subscriptione f. 3**: »Dabam in Quadia anno 1766«, sed in nota margi- 
njili f. 2^ occurrit ann. 1767. 

47 /. A. 37. 

chart. a. 1768 ff. 163 niim., 33X22 cm. 1 m. 

>Historia Sacri Canonici Ordinis Crucigerorum cum Rubeo Corde 
Fratrum de Poenitentia Beatorum Martyrum . . . . a prima Ecclesiae 
aetate repetita (usque ad a. 1770 deducta) per P. Joannem Carolum 
Rohn . . . a. d. 1768.« 

F. 65 & 69 inserta sunt documenta bohem. transscripta (sed dubiosae 
fidei!). E cod. nostro particulam in f. 72 excerpsit Hofler (Script. rer. hus. II, 
156). Ex bibl. monast. S. Crucis Majoris Vetero-Pragae. 

48 /. A. 38. 

chart. saec. XV {1466-1472) ff. 453 mtm., 32X22 cm. d. m. 

f. !• — 132* (Guilelmi Peralti) Summa vitiorum et virtutum. »Dic- 
turi de singuiis viciis* X »Expl. summa v. et v. a. d. 1466 per me Johan- 
nem de Jamny in Vissiegi*adu. Pan buoh bud pochwalen y geho mila 
matka panna Maria.« 

12 48 

f. 132* »De octo principalibus peccatis et ramis eorum. De septem 
viciis, quando sunt mortalia« (manu Crucis de Telcz). 

f. 132** Metra de septem vitiis et virtutibus (manu eadem). 

f. 133*^ — 173^ Guidonis de Senis seu potius Mauritii Angli Di- 
stinctiones exemplorum novi et veteris testamenti abbreviatae et reductae 
ad diversas materias secundum ordinem alphabeti. >Abstinencia est me- 
riti augmentativa« X »Expl. dist. etc. per me Crucem de Telcz finite in 
octava corporis Chr. in Pizna 1469.« Sequitur registrum usque ad f. 176*^, 
ubi finis hic: »Expl. reg. per me f dT. in Plzna fer. VI post octavas 
corp. Chr. in domo capellanorum.« 

f. 177* — 231 *> Concordantiae bibliae distinctae per V libros. »Pri- 
mus liber agit de hiis, que pertinent ad prevaricacionem* X »Expl. re- 
gistrum in concord. per me Crucem de Telcz in Plzna nova in domo 
capellanorum a. 1469 infra octavam visitacionis s. Marie.« 

f. 232* — 245* S. Augustini Sermones ad Heremitas. 

f. 246* — 274^ (Jacobi de Lausanna Compendium moralitatum) 
»Applicaciones thematum secundum ordinem alphabeti ad diversas 
materias.« »Abicit mundus pauperes* X »Et sic est finis huius operis per 
alphabetum* (a f. 258 manu Crucis de Telcz). 

f. 275* — 311*» (Berengarii de Londora) Lumen animae. »Philoso- 
phus in VI lib. animalium* X »Qui me scribebat, Crux de Telcz nomen 
habebat* . . . Sequitur registrum. (De auctore cf. Burdach, Centralbl. f. 
Bibl. VIII, 146). 

f. 312*>— 317* S. Bonaventurae (recte Guilelmi de Lancea) Diaeta 
salutis. »Hec est via« X »Expl. Tractatus Diaeta vel via salutis . . . per 
me Crucem de Telcz in Pizna a. 1472 in octava ascensionis domini in 
domo capellanorum. « 

f. 318^ — 329^ Eiusdem Libellus meditationum, qui imago vitae 
aeternae intitulatur. »Flecto genua mea« X »Expl. libeilus etc. per me 
Crucem de Telcz in Plzna nova a. d. 1472.« 

f. 329* — 329*^ »Sermo in communi* (=Cuiusdam Vagi compositio 
de omnibus statibus rhythmica). »Viri fratres servi dei« (ex aiio cod. 
nostro sub titulo »Dolus mundi« edid. Hofler in Script. rer. hus. II, 51). 

f. 330 — 348^ Alberti Magni Paradisus animae. «Sunt quedam 
vicia* X »quia omnes sunt unite in gracia . . . Et sic est finis per me 
Johannem de Tyn Horssow.« 

f. 349» — 371» Controversiae libri Senecae. »Quoniam, ut ait Se- 
neca« X »Expiicit scriptura Controversiarum libri Senece in Pizna nova 
per me Crucem de Telcz a. 1470.« Sequitur tabula operis. 

f. 37 P — 381** Imagines mundi. »De incarnacione cap. I. Theodosius 
de vita Allexandri* X »Expl. imagines mundi scripte per me Crucem de 
Telcz in Plzna nova in domo capellanorum a. 1470 sabbato ante quin- 
quagesimam.« 

f. 382» — 413» B. Isidori Liber de summo bono. »Summum bonum 
deus est« X »Expl. liber etc. per me Crucem de Telcz in Plzna in domo 
capellanorum in die s. Silvestri a. 1468.« 

f. 413» — 414^ Eiusdem Epistola de norma vitae ad quendam ado- 
lescentem. »Age fili ut oportet» X »Expl. Isidorus.« 

13 49 

f. 415* — 422*» Eiusdem Liber synonymorum. »ln subsequenti hoc 
libro .... Anima mea in angustiis* X »Expl. liber synonymorum b. Isi- 
dori archiepisc. Hispalensis.* 

f. 422*» — 424* S. Bernardi Tractatus de formula vitae sive de no- 
vitiis. >Petis a me, frater carissime* X »qui diligunt eum.« 

f. 424* — 429*» Eiusdem Tractatus ad sororem Scolasticam. »Tue 
non immemor peticionis» X »Expl. tract. etc. finitus fer. IV. infra octa- 
vas epiphanie per Crucem de Telcz in Plzna a. d. 1469.« 

f. 430* — 453 Eiusdem Stimulus amoris. »Liber iste, qui Stimulus 
amoris« X »Quid pro hiis libi faciam* (finis deest). 

A. 1609 codex hic erat bibliothecae Rosenbergicae, dein canonic. regul. 
Trzebonae a. 1718. De eo prolixius disserui V^stnik C A. 1897 p. 470. 

49 /. A. 39. 

chart. a, 1461 ff. 449, 30X21 cm. 1 m. cum nommllis lit. initial. 
pictis. 

Testamentum Vetus omisso libro Psalmorum sed adiunctis apocryphis 

Esdrae libris IIP & IV«. 
Initio deest unum fol., in quo erat exordium prologi, qui sic conti- 
nuatur : f. 1 »liber in apokalypsi VII sigillis signatus ostenditur* . . f. 442* : 
»Explicit tota biblia per manus Sigismundi Poliste de Styra . . . a. d. 
1461 tunc existens temporis scolaris in Radkow.« 

f. 442^—449» Alexandri de Villa Dei Biblie (Test. vet. solius) 
index versibus hexametris expressus cum interpretatione. 

f. 449** Exordium cuiusdam compendiosae narrationis historiae sacrae 
ab Adam usque ad Christum in qua commemoratur fabula de ligno crucis. 
Post hoc muita folia codicis evulsa sunt. 

Inter fol. cod. et operculum infer. illigata est membran. particula instru- 
menti Mathiae Theodrici de Petrowycz publici notarii saec. XV, in qua versa 
versus de ebriosis et alia notata sunt. In codice passim occurrunt notae mar- 
ginales et f. 53 interpretatio bohem. interlinearis. Codex a. 1609 erat bibl. Ro- 
senbergicae, dein (a. 1718) canon. regul. Trebonae. 

50 /. A. 40. 

chart. saec. XV ff. 452, 29 X 21 cm, d. m. 

Breviarium carens iaitio et fine. 

51 /. A. 41. 

chart. saec. XV {1468—1477) ff. 519, 32 X 21 cm. d. m. picturis aliqitot 
rudibus instructus. 

f. l*— 35^ Gesta Romanorum. »Incipiunt historie Romanorum* X 
»Expl. Gesta Rom. finita per Crucem de Telcz in Sobieslavia altaristam 
a. 1477*. 

f. 36»— 152^ Cassiodori Historia ecclesiastica tripartita. »In hoc 
corpore continentur« »Expl. eccles. hist. ab Epiphanio conscripta . . . 
et nuper de greco in latinum translate (sic) in libris numero duodecim 

14 53 

per Crucem de Telcz scripta pro precio ven. dom. Thobie predicatori in 
Nova Plzna a. 1472 fer. U ante Galli.« 

f. 153» - 168^ Testamenta XII patriarcharum (a Roberto Lincolni- 
ensi translata) »Transscriptum testamenti Ruben« x >Expl. test. per 
Crucem de Telcz in domo capellanorum in Nova Plzna a. 1468 ante 
vigil. s. Andree*. Sequuntur versus de ordine librorum biblie, alpha- 
betum graecum, quot sunt libri in tota biblia, quot capita in utroque 
Testamento, interpretatio librorum biblicorum bohemica (manu Crucis 
de Telcz). 

f. 169*— 175* (Alexandri de Villa Dei) Biblia pauperum (Versus 
memoriales omnium capitum bibliorum). 

f. 1 76*— 200»» Fr. Johannis de Utino Compilatio librorum historia- 
lium totius bibliae. »Rever. patri Bertrando Aquil. patriarche* X »per- 
petualiter premientur.* (Transverse binis col. scripta et picturis rudibus 
omata a Cruce de Telcz). 

f. 201* — 358^ Hugonis de Prato Florido Sermones de tempore. 
»Dabit voci sue vocem virtutis* X »Expl. sermones evangeliorum domini- 
cales finiti per Crucem de Telcz in domo vicariorum in Plzna Nova a. 
1470 fer. III post palmas.# 

f. 359»— 519** (Buzkonis mag. Pragensis?) Sermones diversi. »Cum 
appropinquaret Jesus* X (in festo Luce) »miraculis eiusdem.« 

In membrana codicl praeligata Crux de Telcz annotavit haec contenta: 
>I. Lyra super corpus IV evangelistarum, II. Hugo de Prato Florido super evang. 
dominic, III. Diversi sermones Buzkonis mag. Pragensis.« Ex his Lyra deest 
omnino; num Sermones diversi Buzkonis sint, ignoramus. (De Buzkone seu 
Bohuslao de Praga cf. Balbini Boh. doct, II, 192 edit. Ungar.) Codex erat. bibl. 
Rosenbergicae, dein canoniae Tfebonensis. 

52 /. A. 42. 

chart. saec. XV ff. 381, 31 X 22 cm. 1 m. 

Breviarii pars aestivalis a festo S. Trinitatis usque ad festum de- 
dicationis. 

f. 1 & 2 Calend. eccles. incip. VIII Cal. Junias usque ad finem No- 
vembris, quo cont. rubr. festa S. Ludmilae & s. Venceslai. Nom. mensium 
etiam bohem. superscripta : Czerwen, Czerwenecz, Srpen, Zarzij, Rzigen, 
Listopad. 

Ex bibl. can. regul. S. Augustini Trebonae (1718). 

53 /. A. 43. 

chart. saec. XlVjXV ff. 14'J, 30X21 cm. 1 nt. 

f. 1* — 59* (anepigr.) Sermones de tempore. >Hora est nos iam . . . 
In hac epistola* X »piscis iste habet pennulas.« 

f. 59»— 149*»(anepigr.) Postilla de tempore. »Cum appropinquasset . . . 
Multa pretermittit« X »non est salubris penitencia, que per matrem etc. 
Otpoczyn hubencze chudy.« 

In foliis adligatls sunt variae notae theologicae. Codex a. 1609 erat biblio- 
thecae Rosenbergicae, postea monasterii Tfebonensis. 

15 54 

54 55 /. B, 1. 

Codices duo chart. a. 1707 — 1709 nva mauu nitidissime exarati atque 
rtibricatif notis musicis instrucii et initial, lit, capitalibus rarae magni- 
tndinis sed fallescentis iam passim coloris exornati. qnornm alter (a) 352 
{48^X22 cm), alter (b) 3l8 ff. (50/^36 cm) continet. 

Graduale Sacri Ordinis Cisterciensis sub regimine Henrici Snopek 
monast. Sedlecensis et Skalicensis abbatis conscriptum ann. (a:) 1708 
(b:) 1709 a fr. Bemardo Lanckammerer prof. Waldsassensi p. t. hospite 
Sedlecensi. 

In fol. 350** cod. a haec nota occurrit: Inceptum cst hoc Graduale a. 1707 
VIII. Oct., finitum April. a. 1708. Ex monast. Sedlecensi. 

56 /. B. 2. 

chart. a. 1714 una manu niiidissime exaratus et rnbricatns, notis mn- 
Sicis instructus et initial. capitalibus mirae magnitudinis exornatus, con- 
tinensff. 403, 50X^7 cm. 

Graduale S Ord. Cisterciensis sub regimine Bonifacii Biahna mo- 
nast. Sedlecensis et Skalicensis abbatis descripsit fr. Franciscus senior 
professus. 

Ex litt. subscriptionis maioribus rubricatis colligitur annus 1714. E monast. 
Sedlecensi. 

57 /. B. 3, 

chart. a. 1689 — 90 nna manu nitidissime exaratiis, notis musicis in- 
structus et initial. capitalibus mirae magnitndims atqne diversi coloris 
nec non titulo picto exornatuSj continens 367 ff. nunt., 49 X 31 cm. 

Graduale Ordinis Cisterciensis. 

f. 1*» (Dedicatio operis Henrico Snopek abbati monast. Sedlecensis 
et Skalicensis per fr. Conradum Schreiner scriptorem, quam dedicationem 
aeque atque titulum insequentem sepiunt coronae pictae.) 

f. 2* (TituluB alter:) Graduale iuxta missalis Cisterciensis novissimam 
editionem dispositum. 

f. 364^ Inchoatum a. d. 1680 XXIII. Dec, finitum II. Julii a. d. 1690. E 
monasterio Sedlecensi. 

58 /. B. 4. 

chart. saec. XVII— XVIII ff. 172, 47y<31 cm. 1 m. nitidissime cxaratus 
atqne rubricatns cnm notis musicis. 

Antiphonarium (ut videtur) Sedlecense. 

f. 1 — 100 Proprium de tempore (ab adventu usque ad Pentecosten). 
f. 101 — 141 Proprium Sanctorum. f. 145 — 169 Commune Sanctorum. f. 
170 — 172 (alia manu recentiori) Antiphonae feriales. 

Sedlecensem fuisse codicem habitu interiore et exteriore nec non comparatione 
cum codd. praeced. (I. B. 1 — 3) diiudicamus. 

16 62 

59 60 /. B. 5. 

Codices duo chart. auiographi formae, qnae diciiur imperialis, saec, 
XVIII in. nitide exarati et multis insignibus heraldicis ei conspectibus 
urbium calamo atramentoque Chinensi (tusch) delineatis exornatif quorum 
alter (a) 274, alter (b) 314 Jff. num,, 49 X 36 cm. continet. Titulus operi 
etiam alioquin non ad ungnem elaborato deest. 

Descriptio imperii Romaao-Germanici historica atque geographica 
auctore Guilielmo Etzweiler, canonico Wysegradensi (f 1718). 

In iine cod. a pauca adduntur de America et Africa etc. In foliis praeli- 
gatis utriusque cod. occurrit nota, hocce grande opus manu auctoris propria 
-conscriptum inter alios libros a. 1718 legatum esse archiepiscopali seminario 
Pragensi, cuius rector per 13 annos fuerit Etzweiler. Inde nescio quando codices 
ad nos pervenerunt. 

61 /. B. 6. 

chart. miscell. partim saec. XVIII . partim XV. ff. num. 368, 33X21 
cm. d. m. 

f. 1 — 168 Commentarius in Apocalypsin S. Johannis. Saec. XVIII. 
Desunt init. 4 fol. et finis. Singulis foliis inscribitur: >Apocalipsis Jesu 
Christi.« 

f. 169—226 Cicero, De offlciis, in mhd. Uebersetzung. XV. Jahrh. 
in 2 Col. geschr. (vgl. Kelle im Serapeum 1861, 353). 

f. 227—368 (Guidonis de Columna) Historia Trojana in mhd. 
Prosabearbeitung. XV. Jahrh. in 2 Col. geschr. Anfang u. Ende fehlen. 
(VgL Kelle ibidem.) 

62 /. B. 7. 

chart. saec. XV ff. 393 num., 29X21 cm. d. m. 

f. l^ — 1 90^ (Thomae Ebendorffer de) Haselbach Quaestiones super 
quarto Sententiarum. »Circa primam distinccionem« X »quod possit 
illuminari.« 

f. 190*> — 237*^ Expositio orationis dominicae. »Orantes nolite mul- 
tum loqui* X »devocionis est excitativum.* 

f. 237*^ — 240* »Registrum super Questiones quarti Sentenciarum 
Thome de Hazelbach . . . per Crucem de Telcz a. 1478 fer. VI post Cathe- 
rine in Trzebon in noviciatu existentem.* 

f. 241* — 270* Expositio XII antiphonarum . . . que cantantur ante 
nativitatem domini. »Laudes et preces* X »et gloriam in futuro.< 

f. 271* — 296* Nicolai de Dinckelspuel Postilla super passionem. 
•Dominus et salvator noster* X »salvator noster et dominus, qui< etc. 

f. 297* — 311* Nicolai de Lyra Tractatus de Probatione adventus 
Christi per scripturas a Judaeis receptas. »Queritur utrum« X »Ex- 
plicit questio de probatione . . . determinata a. 1309, in quo opus presens 
scriptum fuit». 

f. 312*— 323»> (Fr. Theobaldi) Pharetra contra Judaeos. »ln dispu- 
tacione Judeorum* X »Finis pharetre c. J.< (f. 312 rubric. : »Ista scripta 

TRUHLAft: Cat co^. lat. 17 2 63 

sunt de erroribus Judeorum in Thalmuth, quos transtulit fr, Theobaldus 
subprior ord. pred.«) 

f. 324* — 393** Registrum super libros Moralium b. Gregorii. >Ab- 
stinencia« X >Zelus«. 

In tabula contentorum operculo superiori saec. XV inscripta praeter expo- 
sitionem super »Pater noster« etiam expositio super »Ave Maria« inducitur, 
quam tamen in codice non reperio. Codex a. 1609 bibliothecae Rosenbergicae, 
postea monasterii Tlrebonensis fuit. 

63 64 /. B. 8. 

Codices duo chart saec. XIV ex. (a, 1389) a ff. 156, b 111, 29 X 21 cnu 
iina manu (Johanms dicii Stoliczka, cf. cod, VI, B, 4) dilucide exaratu 

(Petri Pictaviensis) Reportorium morale. (Codice a continentur 
voces ab A (>A. A. A. domine deus, ecce nescio loqui« . . .) incipiendo 
usque ad vocem >Agnus«, codice b, qui initio et in fine est mutiius, 
voces lit. T et U.) Operis huius lit. I, K, L, M habentur in cod. VI. B. 
4, ab eodem scriba, Johanne dicto Stoliczka, exarato a. 1389. 

Ad calcem utriusque codicis (nec non cod. VI. B. 4) haec nota occurrit 
manu saec. XV ex. addita: >Liber monasterii domus s. Egidii canon. regul. in 
Witignaw alias in Trzebon« . Dein codices erant bibl. Rosenbergicae, ex qua resti- 
tuti sunt monasterio praefato. Item notandum est codicibus I. B. 8. a et VI. 
B. 4 adligata esse fragmenta eiusdem instrumenti publ. notarii, quo literae con- 
foederationis Caroli VI, Franciae regis, cum Wenceslao, Roman. ct Bohemiae 
rege, a. 1380 initae, recognoscuntur. (Item nota integrum Reportorium morale 
a. 1465 exaratum contineri cod. III. B. 22.) 

65 /. B. 9. 

chart, saec. XV ff, 135 num„ 30X21 cm. d. m. 

f. 1*^^ — 4^ Modus contemplandi passionem dei secundum Vn horas 
diei. >Sepcies laudem dixi tibi« X >et sedebis ibi iuxta eum ad monu- 
mentum eius«. (In cod. I. C. 10 f. 274 idem opus adscr. S. Bemardo.) 

f. 4* — 9^ Sermones aliquot (primus de angelis). 

f. lO^ — 123^ Augustini (Triumphi) de Anchona Tractatus tres: 
1) De fiitura resurrectione. 2) f. 44 De amore spiritus sancti. 3) f. 96 
De cognitione animae et potentiarum eius. 

f. 124^ — 135^ Auctoritates sanctorum et doctorum secundum or- 
dinem alphabeti. (Adest tantum lit. A usque ad vocem Anima, cetera 
desunt.) 

Codex a. 1718 erat bibl, canon. reg. S. Augustini Tfebonensis. 

66 /. B. 10, 

membran. saec, XIII ff, 171, 32X23 cm, 1 m, 

Missale (continens officia per circulum anni). 

f. 1 — 6. Calendarium. f. 7 — 12 (alia recentiori manu) Ofticium de coi^ 
pore Christi, de S. Spinea Corona, Passio in die palmarum, 

18 68 

In calendario occurrunt festa S. Wenceslai et Adalberti rubricata, sed 
estum S. Ludmilae, in Bohemia celebrari coeptum a. 1245 non consignatur. 
Item festum Corporis Christi alia recentiori manu attamen saec. XIII ex. vel 
XIV in. additum oflRcium suum habet f. 7 — 12. Quibus de cansis nec non 
convenientibus characteribus codicem saec. XIII adiudicamus. Codici passim 
insuta sunt officiorum supplementa, quae etiam occurrunt in foliis operculis 
adglutinatis. Praeterea in operculo infer. notantur reliquiae, quae continentur 
in quodam »altari Martyrum«. Codex a. 1649 erat monast. S. Coronae. 

67 /. B. 11. 

chart. a. 1399 ff. 101, 30x22 cm. 1 m. 

Speculum humanae salvationis. 

f. 1* >Incipit prohennium cuiusdam nowe compilacionis* X f. 101* 
(alia manu) >Explicit speculum humane salvacionis finitum fer. VI ante 
festum Georgii a. d. 1399.« 

f. 101** (tertia manu) »Notandum quod omnium villarum tocius regni 
Bohemie 30264. A. d. 1417 electus est p. Martinus quintus in die 
Martini.« 

Singulis foliis 5 — 100 remanserunt vacua spatia in fronte et margine in- 
serendis picturis. Cf. Cas. Mus. 1884 p. 25. £x monasterio Trebonensi. 

68 /. B. 12. 

chart. saec. XIV ex. (sing. part. a. 1384) ff, 154, 30 X 21 cm. d. m. 

l. 1* — 70* Sermones de sanctis. (Initium deest. Primus de S. Ni- 
colao, ultimus de S. Thoma expl. : Et ibi est finis illius libri boni etc.«) 

f. 71* — 117^Granum Passionalis »Post passionem domini divisis 
apostolis« X »Explicit granum passionalis sub a. d. 1384.« 

f. 118*- 126» Prothemata super euangelia de sanctis. f. 126» •finita 
sub a. d. 1384«. 

f. 126^ Sermones duo de animabus. 

f. 127*» Notae de efflcacia verbi dei, de bono praedicatore, de prae- 
rogativis sanctorum singulorum. 

f. 135*>— 137*» Hra velikonoSni latinsko-Seska t. zv. Ordo trium 

personarum (vyd. Hanus v M. Vyb. str. 40 a n. Srovn. Cas. Mus. 1891 
str. 10). 

f. 138 — 139 Notae variae: Quibus prohibeatur corpus Christi. De 
diebus periculosis cuiuslibet anni. De quodam episcopo nomine Odo. 
De creatione hominis in utero matris (Expl. finis Cubini de Zalssie). 

f. 140» — ISS*' Granum passionalis de sanctis (initio mutilum, ad 
calcem alia manu: »Explicit granum passionalis bonum de sanctis per 
manus domini Stiborii honesti presbiteri.« 

f. 154» Officium de lancea et corona domini. 

f. 154^ Specificationes peccatorum latine et bohemice. (SlovniSek 
hnchu lat.-5esky). 

19 2* 69 

69 /. B. 13. 

chart. saec. XIV ex, ff, 108, 30 X 22 cm, 1 m. 

(Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae veritatis. 

(In fronte 1* hoc opus manu saec XV falso attribuitur Thomae de Aquino)^ 
f. 2** (post registrum:) >Veritas theoloyce sublimitatis« (sic) X f. 107*' 
»et sine fine. Finis adest operis« etc. Sequuntur versus de numero litte- 
rarum in quodam libro occurrentium, deinde nota alius manus: »A. d. 
1398 fer. IV post Wenceslai dom. Nicolaus dictus Swietiena factus est 
plebanus in Malsicz per nob. dom. Henricum de Rosenbergh, qui quidem 
Nicolaus mansit ibidem plenarie sex annis et in Sobieslaus translatus est 
per eundem dominum introductus ibidem fer. IV in octava Martini anno 
etatis sue tricesimo quinto.* 

Codex a. 1609 bibl. Rosenbergicae, deinde a. 1718 canoniae Trebonen- 
sis erat. 

70 /. B. 14. 

chart saec. XV ^. 328, 30 X 22 cm. d. m. 

f. 1* — 8*» Sermones de corpore Christi. 

f. 9* — 31* (Possidii) De vita et gestis s. Augustini cum enume- 
ratione operum eius. »Administrante rem publicam Theodosio* X »Summa 
istorum librorum 357.« 

f. 31*» — 44*» (Matthaei de Cracovia) Tractatus de confessione. 
»Quoniam fundamentum et ianua* X >apparuit gloria tua . . . Explicit 
speculum puritatis et mundicie.* (Tract. hic ab aliis S. Bonaventurae at 
tribuitur.) 

f. 45* — 72*» Hugonis (de S. Victore) tractatus super regula (s. Au- 
gustini). >Hec precepta, que subscripta sunt« X »et in temptacionem noa 
inducatur* . . . 

f. 72*» — 80 S. Augustini Sermones : de pastoribuSy super psalmum. 
70y de virtute obedientiae. 

f. 80 — 81^ Gregorii Moralium cap. 35 de obedientia. 

f. Sl** — 82* >Urbanus papa de communi vita.« 

f. 82« — 82*» Origenes super Genesim. 

f. 83* — 90* B. Hieronymi Epistolae de institutione clericatus ad 
Nepotianum et Occeanum. 

f. 90* — 95*> >Ex Epistola Hieronymi ad Seleuciam.< (sic.) 

f. 95^ — 99* S. Augustini Sermo de natali domini. 

f. 99* — 107^ »Clemens papa de communi vita. Dilectissimis fratribus 
et condiscipulis« X >de sibi commissis rebus ecclesie pereat. Expl. Clem. 
papa de com. v.« 

f. 108*— 143^ -Incipit Liber Acinendon id est contraoppositorum. 
Interrogacio I. Cum in genesi septem primi dies« X >Expliciunt interro- 
gaciones et responsiones de veteri et novo testamento flnite fer. III post 
epiphaniam sub a. d. 1460.« (Ab opere Anselmi Havelbergensis >Anti- 
cimenon« discrepat). 

f. 44* — 246* Sermones ab adventu usque ad festum corporis 
Christi. >Hic est vere propheta . . . Hec enim verba« X >et considerabo 
mirabilia de lege tua. Et sic est flnis. Deo gracias. Alleluia.« 

20 72 

f. 247« — 328^ (M. Johannis Marienwerder) Expositio symboli apo- 
stoloniin in fine mutila. >Prologus. Pro tabula exposicionis« X >dirige 
me ad te preservans« (cetera desiderantur). (De auctore cf. cod. I. B. 30). 

Codex primum erat monasterii Borowanensis, deinde(a. 1600) bibliothecae 
Rosenbergicae, ex qua restitutus est monasterio praefato. 

71 /. B. 15. 

dtart. saec. XIV ex, ff. 120 num., 30 X 22 cm. 1 m. Praecedunt 4 ff. 
non num., in quibus exarata est tabula contentorum. 

f. 1* — 8^ Henrici de Hassia Tractatus de discretione spirituum. 

*Sicut in philosophia motus etoperacio« X »posse retineri. Explicit tractatus 
nescio cuius« (alia manus addit: >Mag. Henrici de Hassia«). 

f. 9* — 16* (Henrici de Frimaria) Tractatus de diversis instinctibus 

sive admonitionibus (in tabula: de instinct. naturalibus). »Semen cecidit 
in terram« X »amarissime passionis pertuiit* (Tractatus mancus esse 
videtur). 

f. 17**— 30» (anepigr., tabula habet :) »Medicina spiritualis contra 
septem mortalia« (peccata). »Racio veneni potissime convenit peccato« 
X »et hoc habet illa pro magno aliis derelictis. Expl. hoc totum bud 
konecz.« 

f. 30 — 55» Opusculum de mortuis. »Gaudete in illa die« X »Expl. 
tract. dictus Opusculum de mortuis.« 

f. 55»»— 92» (Petri de Cyperia) Tractatus de oculo morali. »Si dili- 
genter voluerimus in lege domini meditari« X »quod negavi, punior.« 
»ExpL tr. de oc. mor.« (Opus ab aliis Thomae Bradwardino vel Johanni 
Peckham attribuitur.) 

f. 93* — 119» Sermones diversi (inter quos f. 116 de 7 donis spi- 
ritus s. et f. 117 de 7 (sic) beatitudinibus). 

f. 119** — 120** Registrum (recentiori manu additum). 
In fronte fol. primi non num. inscriptum: »S. Corone«. 

72 /. B. 16. 

chart. saec. XV ff. 112 num., 30 X 21 cm. d. m. 

f. !• — 80** »Seneca in libro epistolarum sic ayt« X »et obtinebit spem 
eteme vite et eteme glorie Amen. Et sic est finis.« Expositio sequentiarum 
et hymnorum. (In praefatione f 1» hunc titulum auctor operi subdit: 
»Incipit liber divinamm laudum modulose compositus, sed tamen communi 
titulo appellatur Liber 8equenciarum«. 

f. 81» — 96** Epistola anonymi data eloquenti viro domino A. verbi 
dei seminatori in Praga (husiticae doctrinae asseclae). Subscr. : »Ego 
confrater tuus simplex desiderans anime mee salutem et anime tue et 
omnium animarum omnium hominum et cetera«. (Eandem sed datam 
d. Gallo vide in cod. I. B. 29 f. 1 1 . Eandem datam ad Jacobum de Misa 
edid. Hardt, Conc. Const. III, 338. Cf. Vestnik t. A. II, 63.) 

f. 96^ — 98^ Conclusiones in concilio Constantiensi contra quosdam 
asserenteSy quod oporteat populum communicare sub utraque specie. 
(Hardt III, 17.) 

21 73 

f. 99* — 112* Speculum corporis Christi. »Ezechiel in visione dei, 
qui universum ecclesie statum futurum previdit« X »Quod ipse parare 
dignetur qui vivit et gloriatur per infinita secula Amen. Explicit Speculum 
corporis Christi finitum per N. Petri de Mugicz a. d. 1421.« (Alibi operi 
inscribitur »Victoria fidei Christianae«.) 

f ii2»*b Sequitur nota eiusdem scribae de eodem sacramento. 

In operculo sup. intrinsecus haec nota occurrit: »Hunc librum dominus 
Nicolaus Jerosoh'mitanus de Olomucz donavit pro monasterio Borowanensi, ut 
oretur deus pro eo, et cetera plura dedit.« Deinde codex erat bibl. Rosenbergicae, 
ex qua restitutus est monasterio praefato. 

73 /. B. 17, 

chart saec. XV ff, 276, 30 X 22 cnt. d. m, 

f. l*--96*> Nicolai de Gorran Postilla super psalterium. Prologus: 
»Laudacionem domini« etc. 

f. 97»— 147*^ Expositio missae. »In nomine domini nostri J. Ch.« X 
»ut illud sacrificium acceptum fiat.« 

f. 148»— 171*> »Excerpta libri racionalis« (Durandi? Belethi?) >de 
hiis, que flunt in missa.« 

f. 171*>— 176» Tractatus de curru dei et diaboli. »Quatuor sunt pre- 
dicanda« X »per virtutes supradictas.« 

f. 176* — 177^ Conclusiones concilii Constantiensis contra com- 
munionem sub utraque specie (Hardt III, 17). 

f. 177*»— 180*> Stephani de PaleS Tractatus de ecclesia. »Quia in 
equivocacione« X >cum immitibus.« (Edid. Loserth, Archiv f. ost. Gesch. 
75, p. 340 sq.) 

f. 180*' — 185* >Regule XX sacre theologie, que concemunt 
expugnacionem heresum . . . nominatim secte noviter exorte . . . de ne- 
cessitate communicandi laicos sub utraque specie* X »sicut experiencia 
manifestat nunc in Boemia, que sedicio nedum ad spiritualem sed ad 
temporalem dissipacionem, nisi dei providencia et regis Romanorum pro- 
videncia provideat, predisponat. Explicit tractatus.* (Est tractatus Jo- 
hannis Gerson ed. Hardt II, 765 sq.) 

f. 185*» — 191* (Milicii) Sermo de nativitate b. virginis. »Liber gene- 
racionis . . . Hic est liber« X »gloriam in futuro« . . . 

f. \9\^ — 194* Vita s. Procopii. »Fuit itaque b. Procopius nacione 
Bohemus« X >usque Romam est regressus.« 

f. 195»— 201^ »Historia et legenda s. Catherine« (= officium 
eiusdem). 

f. 202*— 204^ Thomae de Aquino Tractatus super »Pater noster«. 

f. 204^— 212*» »Gesta salvatoris« (= Evangelium Nicodemi). 

f. 212*'— 220** »Cronica Sychardy« (Excerptum e chronico Sicardi 
episc. Cremonensis de Herode). »Natus itaque dom. n. J. Ch.« X »exivit 
sonus eorum.« 

f. ^^O** — 226*» Tractatus de sacramentis. »Septem sunt sacramenta« 
etc. Item de VII mortalibus peccatis. Quinque sensus. Sex opera miseri- 
cordiae. Decem praecepta. oo 76 

f. 226^ — 260^ (Johannis Hildesheimensis) Gesta trium regum et 
translationes eorum. 

f. 260^—271^ (Matthaei Cracoviensis) Dialogus de frequenti com- 
munione. »Multorum tam clericorum quam laycorum« X »datum estcorpus 
d. n. J. Chr.« . . , 

f. 272» — 276** Stella clericorum. »Quasi stella matutina« X »supere- 
xaltate eum in s. s.« 

In fine rubricatum est: »Liber monasterii domus s. Egidii canonicorum 
regularium in Witignaw alias in Trzebon donatus per dom. Nicolaum dictum 
Sellar.« Operculis adligata sunt duo folia membr. missalis saec. XIII/XIV, quorum 
priori manu saec. XV inscripta est tabula contentorum. A. 1609 codex erat 
bibl. Rosenbergicae, deinde iterum monasterii Tfebonensis. 

74 /. B. 18. 

memhr. a. 1392 ff. 228, 31 X 23 cm. binis flerumqiie coL una manu 
praeclare exaratns et lit. initial. pictis atque deauratis exornatus. 

(Pseudo-) Dionysii Areopagitae opera: de caelesti hierarchia, de 
ecclesiastica hierarchia, de divinis nominibus, de mystica theologia, epi- 
stolae. Accedit commentarius marginalis. 

f. 228** »SutTragante divina misericordia finitus est iste liber a. d. 
1392.« 

Praeclarus hic codex erat quondam CoUegii immacul. conceptionis fratrum 
minorum Hibernorum Pragensis. 

75 /. B. 19. 

chart. saec. XV ff. 108, 31 X 21 cm. 1 m. cum init. pict. 

(Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae veritatis. 

Operculo infer. alligatum fol. membr. Missalis alicuius saec. XIV. Operculo 
super. intrinsecus inscripta est donatio magna ex parte erasa, ex qua tamen 
comprehendimus codicem nostrum a. 1464 a quodam capitaneo arcis Crumlovi- 
ensis donatum esse monasterio Trebonensi. Deinde codex erat in bibl. Rosen- 
bergica, ex qua iterum in monast. praefatum pervenit. 

76 /. B. 20. 

chart. a. 1700 scribi coeptus, deinde aliis manibus continuatus usque ad 
a. 1745, continens ff. 35, 31 X 20 cm. et octo imagines pictas. 

Syllabus abbatum et fratrum in monasterio S. Nicolai Vetero- 
Pragae ord. S. Benedicti ab a. 1635, quo ex Slowan vulgo Emmaus ad 
S. Nicolai ecclesiam abbas cum fratribus et monasterium translatum fuit, 
consignatus a. 1700 (continuatus usque ad a. 1745). 

f. 1 — 5 Copia memorialis ad Urbanum VIII papam dati pro appro- 
batione translationis. (Sequuntur imagines et vitae abbatum.) 

Codex sine dubio e monast. praefato ad nos pervenit. 

23 77 

77 /. B. 21. 

chart. saec. XV ff. 216, 30 X 21 cm. d. m. 

f. 1 Notae theologicae variae (una germanica). 

f. 2^ — 205* Lucae Parisiensis SermoDum dominicalium pars hie- 
malis. »Narraverunt michi . . . Tanta est divine legis excellencia« X »prome- 
rebitur glorie sempiterne.« 

f. 205** — 208* (anepigr.) Tractatus (Sermo ?) de nuptiis et matrimonio. 

f. 208** — 209^ Sermo de novo sacerdote. 

f. 210»— 210»> De dignitatibus et utilitatibus missae. 

f. 211* — 214** (anepigr.) Notae breves de diversis materiis praedicabi- 
libus, quas praecedens registrum demonstrat. 

f. 215*— 216* Sermo de omnibus sanctis. 

f. 216** Notae de ofifertorio et de decimis. 

In fronte f. 2* et f. 216** manu saec. XV/XVI annotatum est: »Iste liber 
pertinet in Borowan ad novam fundacionem dei genitricis virginis Marie«. Deinde 
codex erat bibliothecae Rosenbergicae, ex qua restitutus est monasterio Bo- 
rovanensi. 

78 /. B. 22. 

chari. saec. XV ff. 191, 30X20 cm. d. m. 

Soccii Sermones de Sanctis. 

In operculo super. schedula cum nota rubricata: »Soccus de sanctis.« (In 
catalogo cod. Monacensium sermones soccii Conrado de Fonte Salutis attribu- 
untur). Rubrica fol. ultimi versi: »Liber monasterii domus S. Egidii in Trzebon 
alias in Witignaw canonicorum regul. S. Augustini^^. Deinde codex erat bibl. 
Rosenbergicae, ex qua monasterio praefato restitutus est. 

79 /. B. 23. 

membran. saec. XIV in. ff. 185, 31 X 23 cm. 1 m. 

(anepigr.) Expositio vocabulorum sacrae scripturae mystica XVI 
libros comprehendens. 

f. 1* — 2* (Registrum) »Capitula primi libri. De deo. De angelis. De 
celo» X »De lagena«. 

f. 2» — 184** »In scriptura sacra aliquando deus nuncupatim^ X »ad 
bella processerunt. Require de dextera. Explicit iste liber, scriptor sit 
crimine liber. Amen.« 

f. 185* (alia manu) Visio s. Bemardi Claraevallensis. 

Ex monast. S. Coronae. 

80 / B. 24. 

chart. saec. XV in. ff. 203, 30 X 21 cm. d. m. 

f. 1* — lO Prothemata sermonum de sanctis. i»In vigilia Andree. 
Non omnes pauperes sunt beati« X >Expliciunt bona prothemata sub a. 
d. 1400 per manus S. d. S.« 

24 83 

f. 10** — 11* Sermo de lancea et finis cuiusdam sermonis, cuis initium 
-deest duobus foliis evulsis. 

f. 11*>-— 1.32* Postilla de aanctis. »Ambulans Jesus iuxta mare Ga- 
lile. Humanus defectus« X (manu recentiori :) »Explicit pustilla de sanctis 
bona et utilis cuilibet Wenceslai de Bozkowicz Lebeda alleluia.« 

f. 133« — 203** (anepigr.) Sermones desanctis. »Venite post me. Con- 
gregamini filii . . Jacob hec verba dixit.« X(de purificatione) »Postquam 
completi sunt< (cetera desunt codice mutilato). 

81 /. B, 25, 

chart. saec. XV, ff, 247, 31 X 21 cm, 2 m. 

f. 1* — 41*» »Decreta versiflcata. « »Pauper et incultus« X #finemque 
liber dat. Tot gest konecz tomu.« (F. 41 vertendum est.) 

f. 42* — 247*» (anepigr.) Martini Poloni Tabula decreti. »lnter alia 
que ad fidelium« X (ypocrisis) »sed per pessimam vitam separati 
XXIIII« (cetera desunt codice mutilato). 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. missalis saec. XIII/XIV. Codi- 
cem rec. Schulte, Can. Hdsch. p. 27. & Sitzgsb. d. Wien. Akad. Phil-hist. Cl. 
Bd. 65 p. 26. Ex bibl. Rosenbergica codex devenit in monast. Borovanense. 

82 /. B. 26. 

membran, saec.XIIjXIII ff, 146, 32'5X24'5 cm., binis columnis a dtio- 
btis, iit videtur, scribis fraeclare exaratus, rubricatus et initialibus 
pictis exornatus, 

f. l»"— 145^ GregoriipapaelMoraliumsuper JoblibriXXVn-XXXV. 

In fine manu paulo recentiore hoc distichon additum est: 

>Nonus ab abbate primo, per quem liber iste Est iussus scribi, no- 
men et eius ibi.« 

f. 145*» — 146*» »lncipit inventum, quod fert proverbia centum.* (sunt 
Proverbia rhythmica Wipponis presb. ad Henricum, Conradi imper. 
lilium. Ed. Mon. Germ. hist. SS. XI, 245.) 

In margine f. la notatur: »Liber sancte Mar« (sic). Operculo super. adli- 
gatum est fol. membr. continens instrumentum a Joh. Gramkow publico notario 
a. 1414 conscriptum in causa appellationis Nicolai Borek presb. ab sedem apo- 
stolicam. Huic folio verso adglutinatum est insigne bibl. Rosenbergicae, ex qua 
deinde codex monasterio Trebonensi obtigit. 

83 /. B. 27. 

cltart. a. 1431 et 1432 ff. 289 num,, 30 X 22 cm,, d, m, 

f. 1* — 197*» (Wilhelmi Parisiensis ?) Sermones de tempore per cir- 

culum amii. »Incipit pustilla super evangelia per circulum anni< X »Ex- 
pliciunt sermones . . . per manus Petri de Trzebon regul. can. a. d. 
1431.« 

f. 198* — 279* >Sermones quatuor membrorum super epistolas et 

evangelia per circulum anni, scripti qui et supra anno dom. et cetera 
<sic)< X »Explicit summa super epistolas .... finita sub a. d. 1432«. 25 84 

f. 279^ Modlitby: OtSe nas, Zdrava Maria, Venm v boha, Desa- 
tero, Zavitaj svaty duse. 

f. 280 Expositio orationis »Pater noster.* 

' f. 281* — 286** Sermo de 7 verbis domini in cruce prolatis. 

f. 287*^ Sermo de 10 leprosis. 

f. 288^—289* Explicatio tabemaculi manca. (F^ol. 289 asseri adglu- 
tinatum est). 

Ad calcem f. 286 notatur: »Liber monasterii domus s. Egidii in Trze- 
bon« etc. 

84 /. B. 28. 

chart. a. 1405 ff. 166, 29X21 cnt. 2 m. 

f. 1» — 11*» Sermones (utinscriptio marginalis addit) Johlini, quorum 
initium quaere in fine codicis f. 164 — 166. 

f. l^""— 164'' Johlini (Jehlini, Jesek) de Wodnan PostiUae Zdera- 
ziensis pars m aestivalis. »Finita a. 1405.« 

f. 164** — 166** Sermones, ut videtur, eiusdem auctoris breviores conti- 
nentes supplementa quaedam Postillae praecedentis, quorum finem v. f. 
1—11. 

Auctoris nomen Balbinus (Boh. docta II, 171) habet ♦Geslinus«, Tomek 
(D$je Prahy V, 208) »Jesek z Vodnan*. Codex a. 1609 bibl. Rosenbergicae, 
dein monast. Tfebon. erat. 

85 /. B. 29. 

chart. misc. sacc. XV ff. 22, 31 X 22 cm. 2 m. 

f. 1* — lO^ CoUatio recitata in concilio Constantiensi a. 1417 (super 
evang. : Simile est regnum celorum homini regi, qui fecit nupcias filio 
suo) per Johannem Hugueneti de Metis, nuncium univers. Avinionensis. 
(De auctore cf. Hardt V, 26.) 

f. 11* — 21** Epistola anonymi (recentiori manu inscriptum : Andreae 
de Broda) ad dom. Gallum, praedicatorem Pragensem. (Edid. Hardt 
II, 339). 

f. 21** Versus satirici de papa deposito: »Qui modo summus eram 
gaudens de nomine presuU X »Vertice de summo mox cgo papa cado.« 

(ibidem^) »Determinacio Bononie per dom. Bartholomeum de Ru- 
dis a. d. 1414 et 15« (in causa schismatis). 

f. 22^ Epistola concilii Constantiensis ad Barones Bohemiae (in 

fine manca). 

86 /. B. 30. 

chart. saec. XV ff. 386, 29 X 21 cm. d. m. 

f. 1^—48'^ (Nicolai de Dinkelspuel) Tractatus de dilectione dei et 
proximi. »Scribitur Mathei 22** quod cum quidam legisdoctor^ X »et beate 

26 88 

fruicionis nos participes efficiet Jesus Christus dom. noster, qui cum 
patre etc.« 

f. 48* — 110** (Eiusdem auctoris) Expositio decalogi. »Preter pre- 
cepta legis nature» X »cui est honor et gloria virtus et potestas per infi- 
nita secula seculorum Amen.< »Explicit tractatus de dileccione dei et pro- 
ximi et tractatus de decem preceptis decalogi DinckelspuecheU (alia manu 
additum). 

f. 111 ^ — 170^ (Johannis Nider) Consolatorium timoratae consci- 

enttae. »Aput disciplinas reperimus phisicas diversis morbis corporis me- 
dicos tradidisse antidota varia* X »nichil aut modicum auctori manebit. 
Et sic est finis huius opusculi a. 1455.« 

f. 170** — 171** Virtutes aquae benedictae. 

f. 172* — 288** »Incipit Tractatus de poenitentia rever. mag. Johan- 
nis decani Parisiensis . . . Cum miseraciones domini sint super omnia 
opera eius« X »Expl. tract. de pen. rev. mag. Joh. dec. Paris. scriptus 
per Johannem Kres de Memmingen.« (Est Summa de poenitentia Inno- 
centii papae IV seu potius Thomae de Cabham). 

f. 289«— 386*» Mag. Johannis Marienwerder, doctoris studii Pra- 
gensis, Expositio symboli. »Pro tabula exposicionis« X »Expl. expos. 
symboli Mag. Joh. Marienwerder vener. doct. studii Pragensis.« 

A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, deinde bibl. canon. regul. s. Au- 
gustini Tfebonensis. 

87 /. B. 31. 

charL saec. XIV— XV ff, 255, 30 X 20 cm, 1 m. 

f. 1* — 211^ Nicolai de Lyra Postilla super epistolas Pauli, Actus 
apostolorum, Canonicas, Apocalypsim. 

f. 212* — 213* De octo donis auditae missae. 

f. 214* — 254^ Expositio epistolarum sapientialium et prophetiarum 
diversorum prophetarum (in fine manca, sequuntur enim aliquot folia 
vacua). »Laudemus viros. Superius actum est de virtutibus racionando« 
X »simulare hanc adoracionem est peccatum.« 

f. 255 >Liber monasterii domus S. Egidii canonicorum regularium in 
Witignaw alias in Trzebon*. Deinde codex erat in bibl. Rosenbergica, ex qua 
iterum in monasterium praefatum pervenit. 

88 /. B. 32. 

chari. misc. saec. XV (primum opus 1456) Jff. 274 mun,, 29 X 22 cm. 
d. m. 

f. 1* — 230* »Dubia IV. libri sententiarum collecta per mag. Johan- 
nem Harrer de Heylprun, ac lecta ab eodem in alma universitate Wyen- 
nensi in lectorio anteriori theologorum nove structure . . . finita a. 1452, 
nec non conscripta a. d. 1456.« 

f. 230*» — 247b Registrum operis praecedentis. 

27 89 

f. ^^S'^ — 250^ (Bernardi Qaraevallensis) Tractatus de conscientia. 

»Domus hec in qua habitamus* X »Unde rogemus deum ut ipse stabiliat 
•eam etc. Amen.« 

f. 25 la — 265* B. Johannis Chrysostomi Sermones duo: 1. de su- 

prascriptione psalmi 50, 2. in psalmum 50. 

f. 265*» — 267*» (Alberti Magni) Paradisus animae (»sed non est 
completus, quia alibi habeo eundem« — addit scriba). 

f. 268*— 272» Origenis Homilia »In illo tempore Maria stabat ad 
monumentum.* 

f. 272»»— 274»» S. ffieronymi Epistola ad Paulinum. 

Operculis adligata sunt duo fol. membr. cuiusdam cod. ms. saec. XIV. 
Ad calcem infer. legitur: »Explicit opus ymnorum et sequenciarum.« Ex bibl. 
Rosenbergica codex pervenit in monast. Tfebonense, inde ad nos. 

89 /. B. 33, 

chart, a. 1377— 1384 ff. 256 nnm., 29X21 ctn, 1, m. 

Conradi de Waldhausen (Waldhauser) Postilla (studentium univers. 

Pragensis). 

f. 1* »dominus noster, ut intelligant, quia ipse sit solus dominus* . . . 
f. 118* »Explicit prima pars postille per manus (scriba non notatur) sub 
anno d. 1384.* f. 118»» »Sub anno d. 1377« (manu alia additum). f. 119» 
»Incipit secunda pars postille de resureccione domini.* f. 149 et 150 la- 
cuna, quam alia manus saec. XV supplevit. f. 256** »Explicit. (Rubr. :) 
day illuminatoroui h . . . . nebo siskv.< 

(Fol. eodem ultimo alia manus saec. XV addidit:) »Iste liber intitulatur 
magistri Conradi condam plebani ecclesie S. Marie in Leta Curia, viri illumi- 
nati, zelatoris fidei catholice, qui hunc collegit de autenticis libris doctorum 
sanctorum.« (Sequitur tertia manus Crucis de Telcz: »Istum fr. Crux de Telcz 
attulit secum ad monasterium Trzebonense anno 1478. Quem emi in scolis rec- 
tor existens a Johanne presbytero de Manietina et persolvi propria pecunia.« 

90 /. B. 34. 

chart. saec. XlV—XVff. 307 mtm., 29X21 cm. d. m. 

Petri Lombardi Sententiarum liber I. et n. cum commentario. 

f. 1. vacuum commentatoi% qui etiam notas interiin. et margin. ad- 
didit libro toti, notis suis implevit. Item eius notae inveniuntur in oper- 
culo superiori. 

f. 2 (rubr. :) »Sequitur prologus in fine primi libri. Incipit primus 
liber sentenciarum* (atram. :) »Veteris ac nove legis« X f. 307*» »quibus 
contriciones hominis alligantur ac wlnera peccatorum curantur« etc. 

In operc. infer. haec nota saec. XV occurrit: »Iste liber est monasterii 
Borowanensis alias fforbos Prag. dyocesis.* Deinde codex erat bibl. Rosenber- 
gicae, ex qua monast. Borovanensi restitutus ad nos pervenit. 

28 93 

91 /. B. 35. 

chari, saec. XIV ex. ff. 153 Hum., 29 X 20 cm. d. m. 
Nicolai de Gorran Super JohanQem. 

f. 2. (rubr. :) >Thema magistri Gorre super Johannem exhortacionis 
ante prologum. Ecce intelliget servus meus . . .€ 

f. 44^ — 48^ Matthaei de Cracovia Sermo synodaiis (a. 1386) super 
»Quid est quod dilectus meus« (cum hacce nota marginali:) »Hunc ser- 
monem fecit M. Matheus de Cracovia sacre theologie professor coram 
episcopo Pragensi et omnibus per archiepiscopum ad synodum ibidem pro- 
vocatus in aula episcopi Prag. publice predicavit, cui gracias ago.« (Cf. 
cod. X. A. 2). 

f. 49* — 150* Comment. Nic. Gorrae porro tractatur et absolvitur sic : 
>Expliciunt dicta Gorre fratris Nycolai super Johannem. Wilhelmi de 
Slawcke**® (sic, Slawkenvverde, Schlackenwert). 

f. 150** — 152* »Registrum per circulum anni in capitulis super epi- 
stolas et ewangelia dominicarum et feriarum et sanctorum* (sine fine). 

f. 153*> Notae hist., quarum prima: »Primus miles ante Christi nativi- 
tatem fuit Hector, qui obiit XI. centennario ante Chr. nat.« . . . 

Operculis adligata sunt 2 fol. membran. palimpsesta, in quibus rescribi 
coepti sunt versus de mysteriis missae. Item fol. 1* est versiiicata »Oratio de 
S. Johanne euangelista«, cuius initium: »Contemplator trinitatis, speculum vir- 
ginitatis, Johannes apostole« etc. (cf. Mone III, 113). F. l^ adglut. insigne bibl. 
Rosenbergicae, ex qua codex pervenit in bibl. canon. regul. s. Augustini Tfebo- 
nensem; inde ad nos. 

92 / C 1. 

chart. saec. XVII— XVIII ff. 14, 32 X 22 cm. 2 m. 

(Rituale.) »Extractus sacrorum rituum pro maiori hebdomada ad 
usum S. ordinis Cisterciensis et rituale archi-dioecesanum accommo- 
datus.c 

Cum fol. 14** commemoretur »Processio Kuttenbergensis», dubitari non 
potest, quin liber fuerit monasterii Sedlecensis. 

93 /. C. 2. 

chari. saec. XV ff. 167, 30X22 cm. 1 m. 

Isidori Hispaiensis Etymologiarum libri XXVm. 

f. la (rubr:) >Incipit epistola Ysidori episcopi ad Braulionem epi- 
scopum.« X f. 167** (rubr:) »Expliciunt octo et viginti libri ysodori (sic> 
ethimoloyarum qui in hoc codice continentur. Conditor huius libri in sin- 
gulis codicibus disputavit de diversis materiis rerum variarum. Sub anno 
domini M^CCCC® . . . (lit. numeri ult. erasa) currente finitus est iste 
codex.« 

Saec. XV codex erat monasterii Borowanensis, ex quo in bibl. Rosenber> 
gicam pervenit, unde monasterio praefato restitutus est. 

29 94 

94 /. C 3. 

chart, saec, XV ff, 219, 28X19 cm. litieris minusculis ab uno scriba 
(ut videtur in Italia-Florentiae?) fereleganter exaratus et duabus litteris 
initialibus (f, 1 et 110) pictis et deanratis nec non initialibus omnium 
efistolarum rubricatis exornatus. 

Poggii Braccioliniy Joh. Franc, Epistolae. 

f. 1. »Poggius plurimam salutem dicit Reverendo patri meo Loisio 
archiepiscopo Fiorentino.« . . . f . 109*» (Perscripta brevissima epistola ad 
Nicolaum Lucensem data:) »r^o(r. Poggii Florentini oratoris clarissimi 
epistoiarum liber feliciter explicit.* (Sed revera non explicit, sed post 
unum fol. vacuum epistolae porro tractantur sic:) f. 110* >Mi Ricarde, 
binas iam recepi a te litteras.« X f. 219*» (Perscripta epistola ultima ad 
Franciscum Marescalcum Ferrariensem data Florentiae VI Kal. JuL:) 
»riXo(r.« 

Codex hic a. 1609 fuit bibliothecae Rosenbergicae, ex qua ad canoniam 
TTebonensem pervenit. 

95 /. C. 4. CY. 11. 3. n. 8,) 

chart. saec, XV (1418?) ff, 287 num., 30X21 cm. 1 m. 

Huguicii Pisani Opus vocabulorum distinctiones, derivationum 
origines, etymologiarum assignationes, interpretationum expositiones 
ordine alphabetico continens. 

f. 1* — 44** Registrum operis alphabeticum. 

f. 45* (incipit:) »Cum nostri prothoplasti suggestiva prevaricacione 
humanum genus a sue dignitatis culmine quam longe discesserit.« X f. 
287*» (expl. lit. Z :) »Sextum enim hunc filium genuerat, Lia ideo iam se- 
cura dixit : habitabit mecum vir meus, unde et filius« (cetera desiderantur). 

Fol. 1 & 2 a barbaro quodam dissecta sunt. Codex noster recensente Bal- 
bino iam saec. XVII erat in bibl. Clementina S. J. Fortasse etiam initio huius 
saeculi codex erat integer, cum in schedula tituli Zimmermanniana inveniatur 
ann. 1418, quo exaratus fuerit, id quod hodie nusquam apparet. 

96 7. C. 5. {Y. II. 4. n. 11.) 
chart. saec, XV in. ff. 179, 30 X 22 cm. 2 m. 

f. 1»— 143» Isidori Hispalensis Etymologiarum libri XXI. >Domino 
meo et dei servo Braulioni episcopo Ysidorus* X »ut vis morbi ignis 
ardore siccetur* etc. 

f. 144* — 173* Glossarium latinum plerasque voces graecas explicans. 
»Hoc opus attendens nequaquam sic reprehendens Utile perpendens« X 
>Zorobabel Iste magister de babilonie (sic), in babilone enim ortus est, 
unde et princeps gentis ludee extitit« etc. 

f. 173a — 179^ Responsio ad duas quasdam rcplicationes inperti- 
nenter et falsissime factas contra consilium doctonim katholicorum. 
>In primis ponunt, quod fundamentum doctorum, super quo fundant omnia 
sua scripta et consilia, est falsum* X >Et tantum ad presens. Finita est 
materia ista per manus Johannis etc. :, :,« 

90 99 

Responsio haec, quam ex alio codice edid. Loserth Archiv f. osterr. Gesch. 
75, 344 sq., scripta est contra »Replicationes Wiclefistarum«, quas edid. Palacky 
Docum. p. 495. 

97 /. C. 6. 

chart. a. 1392 ff. 115 num,, 30X20 cnu 1 m, 

Liber eruditionis priacipuin (Thomae de Aquino). 

f. 1* »Incipit prologus . . . Cum pars illustris ecclesie sit cetus prin- 
cipum« X f. 115* »Explicit liber erudicionis principum. Benedictus deus 
qui incepit et complevit Amen. Perberonenses. Anno d. 1392 finitus feria 
quinta post festum penthecosten per Bartham Beron . . .« (cetera erasa). 
(Opus hoc ab aliis Guilelmo Peraldo et Fr. Huberto ord. praed. magistro 
attribuitur). 

Codex saec. XV monast. Tfebonensis, dein bibl. Rosenbergicae, ex qua 
restitutus monast. praefato postremo ad nos pervenit. 

98 /. C. 7. 

membr, et chart. saec, XV ff, 221, 30X22 cm. 1 m. 

Homiliae quadragesimales diversorum SS. patrum. (Maioris col- 
lectionis pars n., ut docet nota in operculo superiori.) 

f. 1* »Feria quarta (die cinerum) Omilia S. Augustini« . . . f . 221b 
•Sabbato pasche. Sermo b. leronimi presb.< . . . (Explicit) »Secunda pars 
omeliarum a capite ieiunii«. (rubr. :) »Liber monasterii domus S. Egidii in 
Trzebon alias in Witignaw canonicorum regul. ord. S. Augustini episcopi.« 

In operculo inferiori haec nota occurrit: »A. d. 1442 mense Maii portatus 
per d. L. Liber omeliarum a capite ieiunii usque pascha monast. in Trziebon 
diocesis Pragensis« (cetera legere non potuimus). Ex monast. T?ebonensi codex 
noster in bibl. Rosenbergicam pervenit, unde restitutus postremo nobis obtigit. 

99 /. C. 8. 

chart. saec. XV ff. 200 num., 31X22 cm. 4 m. 

f. 1 — 24*> Tractatus de decem praeceptis. »Audi Israel precepta do- 
mini« X »iactancia spoliat hominem a gracia dei et cetera.« (Auctor est 
Henricus de Frimaria). 

f. 2b^ — 189^ Gregorii papae L Moralia seu expositio in librum Job 

(absque divisione). 

f. 190* — 200^ (Thomae Aquinatis) Expositio super Cantica canti- 
corum. »Salomon inspiratus divino spiritu« X »ad intuendum supeme 
claritatis gloriam semper inhiare, ad quam nos perducere dignetur etc.« 
In canticis istis peto pro tribus istis etc. (oratio versificata). 

Operculo super. adligatum est fragmentum membran. literarum Johannis 
Kbel ofRcialis dat. 1397 (^Vs) quandam litem de scribendis vel scriptis bibliis 
componentium. Huic foHo verso vacuo inscripsit manus saec. XV literas indul- 
gentiarum Clementis papae, quarum finem vide in fol. ultimo verso. Operculo 
infer. adligatum est fol. membran. cuiusdam libri liturgici saec. XII, quo exorci- 

31 100 

zationes continebantur. Intrinsecus in operculo infer. haec nota est: >Iste liber 
Nicolai Pauli de Trzebon.« Postea codex erat monast. Trebonensis, ex quo in 
bibliothecam Rosenbergicam pervenit. Monasterio praefato restitutus postremo- 
nobis obtigit. 

100 /. C P. 

chart. saec, XV ff. 215 nnm,, 29X21 cm. 1 m. 

Petri Comestoris Historia scholastica. 

f. 1* »Imperatorie maiestatis est in pallacio tres habere mansiones* 
X f . 210* (Capitulo »de Enea sanato et Tabita resuscitata* imperfecto — 
cetera capitula omnino desunt:) »Expliciunt hystorie scolastice domini 
Stephanni« (Quis hic Steph. fuerit, possessome an scriptor, ignoramus), 

f. 210*»— 215»» Registrum operis. 

Utrique operculo adglutinata sunt fragmenta codicis membr., quo Psalterium 
continebatur, saec. XIV. Ex bibl. Rosenbergica codex hic pervenit in mona- 
sterium TFebonense, et inde ad nos. 

101 /. C. 10. 

chart. a. 1461—1464 ff. 295, 31 X 21 cm. d. m. 

f. 1 — 82* Nicolai de Blonia Tractatus de administrandis rite ec- 
clesiasticis sacramentis de celebrandisque sacris missanim solempniis- 
et censuris ecclesiasticis canonice observandis. (Opus saec. XV saepius 
impressum). 

f. 1* (inc.) »Medice, cura te ipsum«Xf. 43* »Et sic est finis huius 
tractatus primi libri tractans (sic) de sacramentis a. 1462 . . in Radkow 
per Sigismundum. « f. 82* »Explicit hic tractatus . . . 1462 per Sigismun- 
dum in Radkow.« 

f. 82^ — 84* S. Augustini Epistola consolatoria ad nepotem suum 
in proximo moriturum, quae dicitur visitatio inflrmorum. 

f. 84** Expositio super orationem dominicam. 

f. 85* — 192^ (Guilelmi Peraldi) Summa virtutum et yitiorum (regi- 
stris praecedentibus). »Si separaveris preciosum avili«Xf. 192*> »Explicit 
Summa viciorum et virtutum per Sigismundum etc. a. d. etc. Vierzehenhun- 
dert Jare und in dem ains und sechczigistem Jare Sabbato ad Vincula 
Petri 1461.« 

f. 193* — 259* Guidonis de Monte Rotheri Manipulus curatonim. 
»Rever. in Chr. patri Reymundo Valencie episcopo« X f. 259** (rubric:) 
»lncipit (sic pro Explicit) liber qui dicitur Manipulus curatorum editus a 
magistro Gwidone de Monte Racheri in civitate Turoli« . . . 

f. 259** — 260** Registrum operis praecedentis. 

f. 260*>— 261 *Notae theol. et auctoritates. 

f. 261** — 263* Tractatus de modis praedicandi >Divisionum sevv 
dilatacionum XUIII sunt genera.« X »ideo salvi facti sunt. Det nobis ita 
deus penitenciam ad eum ve(nire?). Et sic est finis huius modi predi- 
candi.« 

f. 263** — 274* Sermones (de ascensione, de resurrectione, de s. spi- 
ritu tres, de S. Johanne Bapt.) 

32 102 

f. 274^—276^ »S. Bernhardus de contemplacione vite« (sic pro: pas- 
sionis dei secundum 7 horas diei). 

f 277» (rubr. :) »Sequitur Tractatus quomodo sacerdos debet audire 
confessionem. Primo et ante confessor conslderet se ipsum, ut sit sine 
peccato mortali* . . . X f . 278** »In nomine P. et F. et S. S. A. Anno 
1464.« 

f. 278*> — 281*» Sermones (de cogitationibus, de locutione, de ope- 
ribus). 

f. 281*» — 282* Causae elevationis corporis Christi in missa. 

f. 282*>— 28d*> S. Bernhardi Sermo de 7 proeliis in ecclesia inter 
bonos et malos. 

f. 283*> — 284*^ Notae quaedam theologicae. 

f. 284** — 286** De indulgentiis quaestio. Item de iisdem sermo Roberti 
(Lincolniensis ?) 

f. 287*— 292'' Henrici de Hassia Tractatus de confessione. >Tibi 
dabo claves regni celorum* X »Hec de modo procedendi in confessione 
dicta sufficiant.« ( 

f. 292» — 293** »Qualiter se habeat confessor ad excommunicatos.* 

f. 294*> — 295* Errores Waldensium. »Item reprobant Valdenses here- 
tici indulgencias« . . . (Nota marg. : »Ex de tractatu contra Valdenses«). 

f. 295** Regulae ministrantium ad altare seu ad missam. 

Operculis codicis adligata sunt duo fol. membr., quae supersunt de cod. 
quodam Bibliorum (Ecclesiasticus) notis margin. coaevis instructorum saec. 
XIII — ^XIV. Intr. operculi super. occurrunt notae juridicae et »in quibus casibus 
quis incidit minorem excommunicacionem«. Codex primum bibl. Rosenbergicae, 
deinde monasterii TFebonensis erat. 

102 /. c n. 

chart. saec. XV jj, 152 num., 30X22 cm. d. m. 

f. M — 11 ^' (Humberti de Romanis) Epistola instruens et monens 
ad regularis disciplinae observantiam (=de tribus substantialibus or- 
dinis). »Filiis gracie et coheredibus glorie fratribus karissimis religiosis 
universis* X »quia amplius remunerabitur, qui diucius et laboriosius certa- 
verit Amen.« 

f. 12* — 131** (per extens. script. ita, ut textus litt. maior. emineat; 
notae lat. et glossae bohem. inter lineas sunt». 

Lectionarium quadragesimale notis perpetuis interlinearibus (Jo- 
liannis Hus?) instructum cum glossis bohem. coaevis et recentioribus. 

(Ad hoc opus pertinet in operc. superiori titulus »Pustilla super epistolas 
et evangelia per quadragesimam«, cum expositiones non sint in formam 
sermonum redactae. Fiajshans, Lit. cinnost, attribuit postillam hanc M. J. 
Hus. De glossis cf. Vestn. C. A. 1897 p. 472). 

f. 132*— 143** Exhortatio de cognitione sui ipsius. »Rogante tua 
caritate in domino mihi grata* X »Explicit exhortacio pulchra ad quendam 
religiosum de congnicione sui et observancia regulari. Amen dicant 
omnia.« 

f. lAA^ — 152** (Henrici de Hassia iun.) »Tractatus de discrecione spi- 

rituum diversorum, quibus eciam multi sapientes sepe in ecclesia falluntur.« 

TRUHLAK : Cat. cod. Ut. 33 3 103 

»Sicut in philosophia motus et operaciones referri consueverunt ad for- 
mas« X »Explicit tractatus peroptimus de discrecione diversorum spirituum, 
quibus multi eciam notabiles in ecclesia decipiuntur, cum Johannes apo- 
stolus dicat: Non omni spiritui credas.« 

Utrique operculo adglutinata sunt membr. fol. vetustiorum codlcum, quo- 
nim alter erat Breviarium saec. XIV, alter Sermones quosdam saec. XIII conti- 
nebat. Codex primum (saec. XV) erat monasterii Tfebonensis, deinde bibliothecae 
Rosenbergicae, ex qua monast. praef. restitutus cum libris eiusdem omnibus ad 
nos pervenit. 

103 /. C 12. 

chart, saec. XV ff, 261 num,, 31X22 cnt. 2 m. 

f. l^ — 141^ (Johannis Hus) Lectionarium quadragesimale cum 
commentario et notis interlinearibus latinis et glossis bohemicis (Cf. 
Vestnik C. A. 1897 p. 472). 

>Immutemur habitu in cinere et cilicio.« X (Exarata epistola, quae 
legitur fer. II post Palm., scriba prior opus suum absolvit his verbis:) 
»0 lector sive auditor, si aliqua invenies intellectui tuo incongrua. amici- 
ciam vestram summopere rogo, quatenus caritative dignemini reformare 
non detrahendo michi ac honori meo et cetera.« 

f. 142»— 256^ (Johannis Hus) Lectura de sanctis (Lectionarium 
similiter atque praecedens instructum). »Non est talis mulier supra ter- 
ramc X >Concidisti saccum meum et circum me leticia. Explicit lectura 
de sanctis per manus et non per pe[des].« 

Lecturae praecedenti insertus est fol. 255 & 256: 
Sermo Mag. (Stephani) de Palecz de assumptione S. Mariae Virginis 

in vigilia. 

f. 257» — 261** Tractatus de corpore Christi. »Primum principale 
primi capituli qualiter humana racio concipere possit* X >et quia maxime 
nutritivum fuit et sic Christus, qui est deus benedictus in secula seculo- 
rum Amen. Explicit tractatus de corpore Christi valde utilis et valet bene 
et cetera pro simplicibus. 

104 /. C. 13. 

charL a. 1470 ff. 247 num., 31 X 21 cm. d. m. 

Fr. Simonis Cremonensis ord. fratr. eremit. S. Aug. Opus prae- 
dicabile super evangelia dominicarum totius anni. 

f. 1 »[E]x Cremonensium spectabili prosapia oriundo suo dilecto 
germano presbytero Anthonio frater S. C* X f. 233» >ydolorum mundi 
decepcione (sic) resistamus vera contricione Amen. Et sic est finis huius 
operis.« 

f. 234»— 247»> Tabula alphabetica materiarum. >Explicit tabula Sy- 
monis de Cremona super ewangeliis exarata per me Conradum Kyber 
de Veldkirch tunc temporis primissarius (sic) in Montis Constantiensis 
dyoces. in vigilia Bartholomei apostoli 1470.« 

Operculis aglutinata sunl fragm. membr. document. german., quorum prius 
dat. est 1452. Code^ primum bibl. Rosenbergicae, deinde monast. Tfebonen- 
sis erat. 34 105 

105 /. C 14. 

chart. a. 1473— 1475 ff> 495, 31X22 cm. d. m. 

f. 1*— 10* Glossarium latinum (interpretatio quarundam vocum lati- 
narum, quae in fine alphabetice digeruntur) initio mutilum (nam 3 ff 
desunt). 

f. 11*— 327*> Sermones dominicales et festivales (etiam in festis 
ss. patronorum Bohemiae. Domiaicales sunt Antonii Parmensis). 

f. 328*— 331 b Stella clericorum. »Quasi stella matutina* X »rex 
angelorum custodiat, qui est benedictus in s. s. Amen. 1473 . . .« 

f. 332* »Historia de ortu Jude proditoris Christi*. »Item queri- 
tur, quare Christus non corripuit* X »quem postmodo pertulit prodi- 
torem.« 

f. S^^^^-^^^b »Historia de Pilato.« »Queritur, utrum Pilatus* X »et 
tunc super eos cadebant.* 

f. 334' — 337* »Anselmus super planctum b. virginis« (Colloquium 
b. Anselmi et S. Mariae de passione Christi). »Inclinato capite« X »eter- 
nam felicitatem, ad quam« etc. 

f. 337*— 339^ Quaestiones de passione Christi. 

f. 340a—363* »Auctoritates theologicaIes.« »Spiritus s. gracia michi 
inspirante* X »ac intelligendo legant et discant. Expl. auctor. theoloyca- 
les diverse cum suis signaturis 1475.« 

f. 364*— 370** Expositio decalogi. »Incipiunt decem precepta dei 
omnipotentis. Sapiens qui scit« X »ne homines tedio afficiantur. Inde finis 
est X preceptorum . . .« 

f. 371*— 375* (anepigr.) Tractatus de octo beatitudinibus. »Beati 
pauperes . . . Sciendum est« X »perfrui mereamur«. 

f. 375* Vita s. Mariae post ascensionem Christi (rythmica). 

f. 375*» »Peregrinaciones in terra sancta.« 

f. 376*— 401 *> (Henrici de Frimaria) Expositio decalogi praecedente 
tabula contentorum. »Audi Ysrahel precepta domini« X »vinum quod leti- 
ficat deum et homines . . .« 

f. 401*»— 403* De poenitentia et confessione (Confessionale). 

f. 403* — 404* Expositio orationis dominicae et symboli. 

f. 404*»— 410-' Sermo de passione domini. 

f. 410*— 411*» Prophetia s. Methodii (episc Patarensis). »Sciendum 
est fratres* X »sine fine cruciabuntur . . . Explicit prophecia s. Metudy 
glor. martyris.« 

f. 412* — 425^ »XL Mansiones filiorum Israhel {— Sermones qua- 
dragesimales Alberti de Padua fr. ord. eremit. s. Aug.) »Nuper monuit 
mentem meam« X »ut Chr. semper vivamus.« 

f. 425* — 436*» (anepigr.) Quaestiones de passione Christi. 

f. 436^ »Miracula de nativitate Christi et tribus regibus.« 

f. 437*— 461* (Johannis Hildeshemensis) Chronica trium regum. 
»Cum venerandissimorum* x »in redenda racione.« 

f. 461** Notabi.e de chorea. 

f. 462*— 473^ »RecoIlecta de dictis sanctorum et doctrina maxime 
s. Thome« (Aquinatis) X' »Expiicit compendium ex diversis, que valent 
sacerdotibus recollecta per . . . S. Thomam de Aquino.« 

35 3* 106 

f. 474» —492*' (Henrici de Hassia?) ^^Cordiale alias Quatuor novis- 
sima«. »Memorare novissima* X »et intelligerent ac novissima provi- 
derent.« 

f. 492b— 495^ »Sermo de Xn articulis fidei* X finitus fer. IV ante 
Egidy conf. a. [U]74.« 

F. 10** haec nota occurrit: »Anno 1688 15. Jan. obtulit hunc librum mo~ 
nasterio can. reg. S. Augustini in Borowan nobilis dom. Nicolaus Chevalier 
civis Prachaticensis.* 

106 /. C. 15. 

chart. saec. XV (cca 1462) ff. 377, 29 X 21 cm, d. m. Opercula lignea 
Jibulis spoliata obdiicta sunt corio fusco, inter cuius impressa ornamenta 
occnrrit textus germanicus. 

f. l* — 4^ Registrum operis sequentis initio mutilum. 

f. 5^—180^ Quaestiones in IV. librum Sententiarum (Nicolai de 
Dinkelsbuhl?) >Circa initium quarti sentenciarum queritur* X .honor, 
virtus et fortitudo per infinita s. s.« 

f. 181»-227b (Nicolai de Dinkelsbiihl) Tractatus de tribus poe- 
nitentiae partibus. (Cf. edit. J. Schott, Argentorati 1516). 

f. 229^ — 230** Registrum operis sequentis. 

f. 231^ — 328^ (Hugonis ArgentDratensis) Compendium theologicae 
veritatis. >Veritatis theoloyce sublimitas« X »et ut nos illa gaudia con- 
tingamus, hoc nobis prestare dignetur« etc. 

f. 329* — 346* Andreae de Escobar Tractatus de decimis, qui vo- 
catur Regula decimae »compilatus in insula maris Co~rsice . . Decima- 
rum solucionem« >< »Explicit tractatus de decimis . . . scriptus .et correctu 
Ferrarie a. 1438 . . et per me Michaelem Noppel a. 1462 tunc coopera- 
torem in Ewelsperg ... 19 novembris.« 

f. 346** — 358* Senecae (recte Martini Braccarensis) Liber de qua- 
tuor virtutibus cardinalibus cum commentario. »Quatuor virtutum spe- 
cies . . . Notandum quod presens libeilus* X »vel ignavia.« 

f. 358^—362* Canticum canticorum cum interpretationegermanica 
(Cf. Kelie, Serapeum 1868 p. 354). 

f. 365* — 370* Pronunciamenta per singulas dominicas anni. 

f. 370**— 373** Casus excommunicationis cum interpretatione ger- 
manica. 

f. 374*— 375* Casus reservati papales, episcopales, plebanici. 

f. 375*>— 377* Pronunciamenta in dominicis 70., 60., 50. latino-ger- 
manica. 

Codicem recens. Schulte, Canon. Hdsch. p. 35. Ex conventu ord. praed. 
Budvicensi, ut docet catalogus IX. D. 14. 

107 /. C 16. 

chart. saec. XV (a. 1465 & seq.) ff. 343 num., 32 X 21 cm. d. m. cum 
njtis marg. Crucis de Telcz. 

f. 1*— 265* Petri Lombardi Quatuor libri sententiarum. f. 265a 
>Finitus a. d. 1465 . . . Scriptus per quendam Laurinum de Znoima 

06 108 

Prage in Parva parte in pede pontis in domo cruciferorum michi Cruci 
de Telcz vicario tunc ecclesie s. Pragensis de precio.* (Additum in marginer) 
»Ego Crux de Telcz predicator tunc temporis in Sobieslaw a. d. 1477 
correxi libros omnes quatuor gravi labore solus in vigilia Mathei apost. 
et ewang. . .« Sequuntur aliquot notae, inter quas »quod mag. senten- 
ciarum in octo locis declinavit ab opinionibus communibus.« 

f. 265*^ Supplementum loci in Sententiis supra ommissi. 

f. 266*— 294»> Excerpta ex Guil. Durandi Rationali divinorum 
offlciorum. 

f. 295» »Tituli primi libri Sentenciarum obmissi hic suppleti sunt* 
(per Crucem de Telcz). 

f. 295*^ Notae de iuramento. 

f. 296* — 298*^ »Incipit liber tercius de predestinacione et libro vite.« 

f. 298*» Sermo de S. Spiritu Anshelmi episcopi ad Eugenium papam. 

f. 299*— 335* Anshelmi episc. Havelbergensis Anticimenon ad 
Eugenium papam (= Dialogorum adversus Graecos libri tres, cf. 
d'Achery, Spicil. v. scr. XIII) f. 335*> »Explicit liber Anshelmi Havelber- 
gensis episcopi a. d. 1466.« (ibidem) »De nonalienacione rerum ecclesie.* 

f. 335*»— -342^ »Incipit liber secundus de sacramentis veteris legis. 
Videndum est primo de sacramentis . . . (In tabula contentorum manu 
Crucis de Telcz liber sic intitulatur: Questiones quedam cuiusdam super 
IV librum Sentenciarum). f. 342*» »Finis questionum super IV® senten- 
ciarum nescio cuius.« 

f. 342*» »De caractere et in quibus sacramentis inprimatur caracter 
et sufticiencia huius.« 

f. 343*» »Quot modis dicitur passibilitas.« 

Praeter libros Lombardi, Durandi, Anshelmi omnia opuscula minora de- 
scripsit Crux de Telcz, qui etiam codici in operculo sup. tabulam contentorum 
addidit, quam nos quoque secuti sumus. Hanc tabulam sic inscribit: »In hoc 
volumine continentur isti libri per me Crucem de Telcz scripti et comparati 
scribi in ecclesia Pragensi.« Eidem ecclesiae codicem destinavit possessor, ut 
patet ex nota in fragmento membran. cuiusdam ms. vetust. alligato, quam Crux 
ipse addidit: »Post mortem magister Nicolaus ut relinquat in testamento suo 
pro ecclesia Pragensi, quia ibi eum acquisivi« (cf. f. 265*). Nihilominus codex 
a. 1009 erat bibl. Rosenbcrgicae, deinde monast. Tfebonensis. Cf. V^stnik C. 
A. 1897 p. 471. 

108 /. C 17. 

charL a, 1422 ff, 194, 29X22 cm, d. m. 

Mag. Matthiae de Legnicz Lectura super epistolas dominicales 
totius anni. 

f. 1 (inc. Prologus:) •Videte, quoniam non solum mihi laboravi sed 
omnibus* . . . (Hanc expositionem auctor se conscripsise fatetur f. 2*) »defectu 
predicacionum verbi dei et sermonum in lingwagio nostro bohemico . > . 
ne simplices probi et devoti presbyteri iuvenes studentes nostre universi- 
tatis bone indolis et adolescentuli de lingvva bohemica ob defectum verbi 
dei et sermonum in bohemico fieri consuetorum in bono thabescerent . « 
f. 194» (rubr.) »Explicit lectura Magistri Mathie Lignycz Pragensis pen 


37 109 

manus Petri canonici regularis domus de Wyttignaw alias de Trzye- 

bon scripta ad S. Florianum in exilio a. 142^.« »Liber eiusdem mona- 
sterii.c 

Praeligata, alligata atque operculis adglutinata sunt membran. folia cuius- 
dam breviarii vel antiphonarii saec. XII — ^Xin. cum notis musicis. Praeligatum 
est etiam insigne bibl. Rosenbergicae, ex qua deinde codex monasterio Trebo- 
nensi restitutus est. 

109 /. C 18. 

charL a. 1716 ff. 481, 32 X 21 cm, d. m. 

»Connotationes legationis et actorum SS. concilii Tridentini per 
Georgium comitem Drasskovitz episcopum Quinque-Ecclesiensem, ad 
idem concilium ut legatum regium regni Hungariae, conscriptae, e manu- 
scriptis R. P. Gabrielis Hevenessi Soc. Jesu desumptae a. 1716.« (Cf. 
Schulte, Can. Handsch. 36.) 

»Milit. ordinis Crucigerorum cum rubea stella catalogo inscriptus Pragae 
a. 1726.C 

110 /. C 19. 

chari. max, partem antographus saec. XVIII ff. 65, 35 X 22 cm. 

(Titulus manu recentiori inscriptus:)^Fragmenta historiarum urbium 
aliquot regiarum Bohemiae (videl. : Caslav, Koufim, Vodnany, Tabor, 
Bydzov, Chrudim, Litomefice, Teuto-Brod, !^atec, Beroun) a Joanne Flo- 
riano Hammerschmied curato Teynensi. 

Ad Vodnan pertinentia, alia manu scripta, notata sunt magna ex parte 
bohemice; extracta sunt enim de libris mss. in curia Vodnanensi asservatis. 
Alter titulus operculo sup. adglutinatus hic est: »Chronicae urbium a. reg. Boh. 
in fragmentis.« 

111 /. C. 20. 

chart. a. 1733 ff. 25, 34 X 21 cm. 1 m. 

Instrumentum publicum Johannis Ritter protonotarii apostolici datum 
Trebonae 6. sept. 1733 super canonica benedictione et infulatione 
Adalberti Prechtl abbatis canoniae Trebonensis cum allegatis copiatis. 

Allegatis insertae sunt german. litterae Eleonorae principissae de Schwar- 
zenberg datae 25. jul. 1733. £x monast. TFebonensi. 

112 /. C. 21. 

chart. ex parte autographus saec. XVII Jff. 143, 34 X 21 cm. 

Bohuslai Balbini S. J. Bohemiae doctae tractatus n. et m. 

Quoad codice nostro usi sint editores operis Balbiniani Candidus et Un- 
gar, singulariter disquirendum erit. Ex monast. Vet.-Prag. ad S. Nicolaum. 

38 — ( 116 

113 /. C. 22a. 

chari. saec. XVII et XVIII ff. 214 num., 33X22 cm. d. m. 

Statuta provincialia congregationis Bohemicae ordinis S. Bene- 
dicti ex consensu capitulorum provincialium a. 1682 (f. 1 — 38), 1686 
(f. 38-40), 1702 (f. 41-86), 1706 (f. 87— 125), 1709 (f. 126-129), 1768 
(f. 130 — 214) celebratorum, partim originalia (i. e. ab ipsis abbatibus sub- 
scripta et signata) partim copiata. 

Cf. etiam fascic. arch. II. C. 17. Collectio haec ex diversis monast. 
saec. XVIII abolitis praecipue ex monast. ad S. Nicolaum Vetero-Prag. ad nos 
pervenit. 

114 /. C. 22b. 

chart. saec. XVII et XVIII ff. 191 nnm., 36X22 cm. d. m. 

Acta capitularia provincialia ordinis S. Benedicti de a. 1631 
(f. 1—2), 1690 (f. 3-12), 1702 (f. 13—39), 1706 (f. 40—43), 1709 
(f. 44-49), 1713 (f. 50—53), 1716 (f. 54—59), 1721 (f. 60—65), 1726 
(f. 66—71), 1732 (f. 72—79), 1744 (f. 80—93), 1747 (f. 94-97), 1759 
(f. 98—113), 1763 (f. 114—120), 1773 (f. 121-125) originalia et copiata. 

f. 126-134 Relatio ad archiepiscopum de portione salinaria Brau- 
nensi (Conceptum). 

f. 135-191 Propositiones et additamenta quaedam ad Acta supe- 
riora. 

Cf. etiam II. C. 17. CoUectio haec, quam modo in ordinem redegimus 
et ligatura nova instruximus, ex diversis monast. S. Benedicti saec. XVIII. abo- 
litis ad nos pervenit. 

115 /. C. 23. 

chart. saec. XV ff. 220, 29 X 21 cm. 2 m. 

Fr. Simonis de Cremonia Opus praedicabile super epistolas s. Pauli 

dominicales totius anni. 

f. 220 »Explicit liber super epistolas Pauli dominicales compilatus 
per magistrum et sacre theologie doctorem Symonem de Cremonia ordinis 
fratrum heremitarum sancti Augustini.« 

116 /. C. 24. 

chart. saec. XV J. 384, 29X21 cm. d. m. 

f. 1* — 82^ I^biconis Pulkavae de Radenin Chronicon Bohemiae. 

(Initium deest.) »Et probum in iudiciis veracem et complanatorem rixarum«. 
X (rubr:) »Is qui conscripsit hec, Cronicam eam hucusque duntaxat per- 
duxit.« (Cf. Fontes rer. boh. V (1893) p. XIV.) 

f. 83* — 85* (Series ducum et regum Bohemiae usque ad a. 1376.) 
»Hic describuntur pagani duces ut sequitur« X »nec non dom. Johanne 
archiep. Prag. qui postea in cardinalem Romane ecclesie fuit assumptus 
et aliis multis sane etc.« C9 116 

f. 86* (Rubr.) »Sequitur de Cronica qui Episcopi fuerunt a creacione 
Episcopatus Pragensis et primus sequitur.* (Series episcoporum et archie- 
piscorum Pragensium.) (Cf. Dobner, Mon. III, 32.) 

f. 87*» (expl.:) >de anno d. 1379 die mensis Marcii (sic.)« 

f. 88*» — 89* (De diversis diebus et nominibus eorum) »Duplex est 
dies scilicet naturalis et artificialis* . . . 

f. 90» — 112*> Vita Caroli IV. (Rubr. :) »Incipit prologus super libello 
de vita dom. Karoli tunc marchionis Moravie postmodum Romani impe- 
ratoris.< (Expl. :) ?>in regem Romanorum felicibus auspiciis elegerunt« etc. 
(Cf. Fontes rer. boh. IV.) 

f. 113» (Rubr. :) »Hic continetur Modus coronacionis invictissimi prin- 
cipis et d. d. Karoli Roman. imper. IV. casus quoque et eventus in via 
pro consummacione sue coronacionis eidem contingentes et primo habetur 
coUacio Johannis dicti Porta de Avvoniaco super gestis tocius operis 
subsequentis.« 

f. 167** (expl.:) »qui distat ab insula per IV leucas. Deo gi-acias.- 
(Opus Johannis Portae d. A. edid. C. Hofler in Beitrage zur Gesch. Bohmen^ 
I, 2—1864.) 

f. 168^ — 171^ »Agenda cerimonialis qualiter papa coronatur.^ 

»Episcopus quis in papam electus non consecratur.« X »unus alii tenere 
caballiam domicello fundente aquam.« 

f. 171»>_185»> Aurea bulla Caroli IV. 

f. 185^ — 190* Leges imperiales principum et officialium regis 
Romanorum. 

f. 190b — 198^ (Marsilii de Padua) Tractatus de translatione imperii 
de Graecis ad Francos, de Francis ad Almanos. (Ed. Brown Fasc. II, 
55 sq.) 

f. 198* Versus de 7 electoribus imperatoris. 

f. 198>> »Incipiunt Excerpta Cronice Polonorum, que ad peticioneni 
. . . Wenceslai principis et ecclesie Wratislaviensis episcopi vicesimi primi 
ac illustrium principum Ludovici Bregensis et Ruperti Legnicensis ducum 
Slezie est collecta.c 

f. 202» »Hic continentur Excerpta pauciscula Cronice Boemorum, 
quam . . collegit fr. Johannes dictus Marignolis« . . . 

f. 202*^ Excerptorum finis, cui manus saec. X\'I addidit: »Hastu nit 
mehr gwiisst oder khonet, so hettest diss auch wol bleiben lassen.* 

f. 203» — 205*» »Hic continentur pauciuscula Excerpta Francisci Pe- 
trarche de ignorancia sui et aliorum.« 

f. 205** Nota manu saec. XVIII addita : »Hic sequebantur misceLanea 
quaedam . . . ad historiam parum aut nihil facientia . . . Omnia illa fo.ici 
inutilia eieci« . . . Post hoc fol. revera occurrunt reliquiae fol. circiter ir> 
excisorum a quodam barbaro (bibliothecario ?). 

f. 206** — 315* Excerpta pauca Cronicorum que vocantur Pantheon 
(Godefridi Viterbiensis). 

f. 312 (rubr. :) »Explicit particula XVIIMibri Pantheon Gotefridi, quamvis 
quidam dicant Gothefridum non fuisse actorem (sic) huius anglicane hi- 
storie sed Johannem presb. S. Stephani de Pisis. Incipit excerptum parti- 
cule XVIII» « . . . 40 117 

f. 315*» Versus de honestis moribus ad mensam observandis. 

f. 31(3** (alia manu saec. XVII) Consignatio census hereditarfi regii, 
bemae regalis, deperientiarum, proscriptorum in regno Bohemiae (re- 
gnante Wenceslao IV) (edid. Hofler in Script. r. huss. II, 85, cf. Pam. 
archaeol. VIII, 27.) 

f. 317 et 318 vacua sunt. 

f. 319^ — 381^ Documenta atque instrumenta ad regnum Bohemiae 
eiusdemque coronam spectantia (ex veteri registro archivi copiata). 

f. 319* »Infrascripte litere sunt obtente a principibus electoribus in 
solempni curia imperiali in Nuremberg sub a. 1355« (Indicem edid. Tadra, 
Kancelare a pisari 1892 p. 264). 

f. 38 1*' — 384** (manu recentiori additae sunt) Aliquot literae necessi- 
tudinem inter Carolum IV et regem Franciae concernentes. 

Codicem accuratissime rec. Wattenbach in Pertz Archiv X, 657. Oper- 
cuio sup. intnnsecus adglut. est Matthaei Petrzik Epigramma in arma genti- 
litia Joannis Petrzik a Benessau, protonotarii regii in rep. Budvicensi, Pragae 
apud Georg. Melantrichum ab Aventlno anno 1556 impressum. IJt docet inscriptio 
calamo inducta in operculo inferiore, codex saec. XVI erat celeberrimi Johannis 
senioris ab Hod^jova. 

117 /. C. 25, 

chart. saec. XIV (pars a. 1377) ff, 92, 30 X 21 cm. 3 m. 

f. 1* — W^ Vita et translatio s. Wenceslai: »Oriente iam sole« X 
•miserabiliter finivit.« (Non edita.) 

f. 11** — 20** Vita s. Adalberti (Johannis Canaparii). »Est locus in 
partibus Germanie* X »pro deo suo pateretur« . . (Font. rer. boh. I, 
235 sq.) 

f. 20** — 23* Vita, passio, translatio quinque fratrum. »Cum b. Chr. 
martir Adalbertus« X »posite fuerant.« 

f. 23* — 31* Vita s. Procopii. »Procopius dicitur quasi* X >mentis 
et corporis.* (Font. I, 360 sq.) 

f. 31*— 40** Vita s. Elisabeth. »Venerabilis . . . Elizabeth lantgravia 
Turingie* X >ossa integravit. Expliciunt vite beatorum . . . a. 1377 . . . 
sabbatho ante^festum s. Lucie post concepcionem.« 

f. 41* — 46** Symbolum fldei Lateranensis concilii cum expositione 
marginali. 

f. 47* — 60** Septiloquium de qualitate confessionis (Confessionale). 
♦Amicorum amicissimo . . . Fridlino Pragensi minimus hominum« X 
deficientes sustinere . . . Explicit septiloquium* etc. 

f 61* — 64* M. Adalberti (Ranconis de Ericinio) Tractatus de 
frequentatione communionis. «Karissimo . . . Martino plebano* X »nec 
utile reputavi.« 

f. 64* — 69* (anepigr.) Tractatus de sex figuris corporis Christi. 
-Confiteantur domino« X »sub figura mannatis* . . . 

f. 69** — 92** Aristotelis Problemata. >Particula prima de hiis, que 
circa medicinalia evenire solent* X »et per consequens calor naturalis.* 

Codici praeligata et adligata sunt fragmenta membranacei cod. liturg. 
saec. XIII/XIV. In praeligato haec nota occurit: »F. M. Pelzel dono dedit bi- 
kliothecae regiae 1797.« 

41 118 

118 /. C. 26. 

chart, saec. XV ff, ISl, 31X21 cm. d. m. 

Initio multa folia excisa sunt, quibus continebatur, ut demonstrat schedula 
operculo infer. adglutinata, »Vocabularius breviloquus«, deinde nescio quid, nam 

f. 1* absolvitur Vita S. Apolloniae. 

f. \^ — 2^ Auctoritates de poenitentia et partibus eius. 

f. 2^ — 3* De letania minore. 

f. 4^ — 13^ (Hugonis de Charo) Expositio canonis missae. »Dicit 
apostolus ad Ephesios VP« X »Et in hoc est finis Canonis Amen« (di- 
midium f. 4 avulsum est). 

f. 13^ — 15^ Bonaventurae Tractatus de regimine sacerdotum. 
»Incipit liber Boneventure domini Cardinalis de doctrinis clericorum . .« 
X »Et sic determinatus est tractatus de regimine sacerdotum per me Gc- 
orgium Newinam anno etc. 82^ (= 1482) in octava ascensionis domini 
in Brega etc.« 

f. 16<^ — 27^ (Thomae de Aquino) Tractatus simplicium sacerdotum 
de ofiicio sacerdotali. »Quoniam officy sacprdotalis exercicium principa- 
liter circa tria versatur« X »Explicit tractatus simplicium sacerdotum per 
me Georgium Newinam tunc temporis rectorem scole in Brega in ecclesia 
collegiate (sic) s. Hedwigis a. d. 1485.« 

f. 27*> »Infrascripta festa celebrat ecclesia cum populo in dyocesi 
Wratislaviensi.* 

f. 28* — 36*> Historiae veteris testamenti (de Daniele, Zusanna, 
Asvvero, Pharaone etc.) allegorice expositae (inserta fabula de Jovis cum 
Alcmena stupro). 

f. 36^ — 37* »Septem misse pro redemcione anime de pena purga- 
torii« (deutsch: Von sieben Messen) »Wer diese messen lesset lessen 
vor eyne zele . . . szo vvirt sie erloest.* »Ich Clemens ein Bobist wil 
eich lemen . . . dy XII freitage zu fasten . . .< — »Und wer dyse frei- 
tage wissen wirth und vvirt sy nicht eynem anderen oftenbaren, der sun- 
diget totlich.« »Die zehn Gebote deutsch.« 

f. 37*^— 38*» De iis, quibus indiget praedicator. 

f. 38** — 39** (Iterum:) Von den sieben Messen so »seyn geofifen- 
barth dem heilgen bobiste Gregorio* . . . 

f. 40* — 41* Expositio dominicae orationis. 

f. 4P — 65*> »Dicta super Symbolum apostolorum, que eciam Scala 
fidei intitulatur.« >Funiculus triplex difficile rumpitur« X »Expliciunt Dicta 
(etc. ut supra)« (Est opus Aldobrandini Lombardi). 

f. 65b — 66* Pater noster, Ave Maria, Credo latine et germanice. 

f. 66*>— 67» Vita s. Adalberti (abbreviata, non est in Font. rer. boh.). 

f. 67» — 68** Notae de matrimonio, de votis. 

f. 68*^ — 70* Sermo de S. Matemo et legenda eiusdem. 

f. 70« — 74** Sermones de animabus tres, de S. Maria Magdalena 
unus. 

f. 75* — 128 Postilla discipuli (=Johannis Herolt) super epistolas 
dominicales et de sanctis (cum glossis germ.). 

f. 129 — 131* »Exemplum terribile (Miraculum) de Udone archie- 
piscopo Magdeburgensi damnate memorie« (item de episcopo Ludwico). 

f. 131*— 131 b De indulgentia. 

42 121 

f. 132^ — 175^ Postilla super evangelia ab adventu usque ad diem 
S. Trinitatis (in fine manca) cum glossis germ. 

f. 176» — 180** Aesopi fabulae nonnuUae versificatae cum prologo 
(»Quod est mirabile, est delectabile«) et commentario. (In media parte et 
in fine multa folia excisa sunt.) 

f. 181» Auctores et libri, qui saepius citantur, cum interpret. german. 

In operculo super. occurrunt notae: Boni predicatoris condiciones, de 
aduUerio, aliae. Cod. hunc recens. Kelle, Serapeum 1868 p. 357. 

119 /. C. 27. 

chari. saec. XV ff, 254, 31X22 cm. 2 m, 

f. 1» — 218^ Lectionarium epistolarum et evangeliorum ab adventu 
usque ad dom. VI post pentecosten cum expositione Johannis Hus 
atque glossis bohemicis. »Scientes quia hora est . . . Apostolus in pre- 
senti epistola« X »et triduo sustinent, qui confessionem« (cetera desunt 
sequentibus foliis excisis. — An per totum sit postilla Joh. Hus, dubium 
est; cf. f. 195*^ , ubi verba Husi allegantur). 

f. 219* - 254^ Excerpta ex variis operibus theologicis magna ex parte 
vitam cleri concernentia. 

Utrique operculo adglutinata sunt fragmenta chart. codicis cuiusdam saec. 
XIV — XV argumenti iuridici. Ex monasterio S. Coronae. 

120 /. C. 28. 

chart. a, 1397, ff 262, 30 X 22 cm, 1 m, 

Roberti Holgot Expositio libri Sapientiae. 

f. !• — 11*> Registrum^operis. »Explicit tabula composicionis fratris Ro- 
berti Holgot ordinis fratruin predicatorum super libro sapiencie secundum 
ordinem alphabeti per manus Magistri Johannis de Crumlow.« Inter 
lineas: »sub a. d. 1397 finita in vigilia ascensionis«. 

f. 11**- 12^ »Tituli questionum eiusdem postille.« 

f. 13*— 256*» Opus ipsum in fine mancum. 

f. 257»— 262*» Exempla excerpta ex Holgot secundum ordinem 
alphabeti cum hocce fine rubricato: »Expliciunt exempla Roberti Holgot 
super libro Sapiencie edita et per Johannem presbiterum magistrum 
arcium propter predicatores excerpta protunc capellanum domini nobilis 
domini Henrici de Rosembergh, ut faciliter repperiant, quod optant pro 
sua voluntate» (sic). 

Ibidem manu saec. XV ex. : »Liber monasterii domus S. Egidii canoni- 
corum regularium in Witignaw alias in Trzebon.c Operc. sup. adligatum est 
fol. membr., in quo sunt notae argum. theol., folio verso autem adglutinata 
sunt insignia bibl. Rosenbergicae, ex qua dein codex monasterio praelato resti- 
tutus est. 

121 /. C. 29. 

chart. a. 1401 ff. 195 num. 30 X 22 cm. 1 m. 

Haymonis abbatis Qiniacensis (recte episc. Halberstadiensis) Dicta 
super epistolas S. Pauli. 

43 122 

f. 195^: »Expliciunt dicta Haymonis abbatis Cliniacensis ordinis S. 
Benedicti et sacre theologie doctoris super epistolas Pauli per manus Sy- 
monis presbiteri tunc temporis vicarii in Smydar moram trahentis, nati 
condam Duchconis de Ledecz prope Rozdalowicz et hoc feria IV in octava 
SS. apost. Petri et Pauli in camera aput dominum Hyncz^xonem plebanum 
in Smydar decanum a. d. 1401.« 

Codex a. 1609 bibl. Rosenbergicae, dein monasterii Tfebonensis fuit. 

122 /. C. 30, 

chart. a. 1411 ff, 170, 30 X 22 cnu 2 m, ctim lit. initial. rubris, iu 
qnarum pi'ima occvrrit effigies doctoris calanto delineata. 

Petri Lombardi Sententiarum librilll et IV cum expositione Thomae 
Aquinatis et Guil. Durandi. 

f. 1^—56»' Sententiarum liber III. 

f. 56^ — 80^ Expositio cum hpcce fine: »Explicit lectura beati Thome 
de Aquino et in parte Durandi super III. lib. Sentenciarum per manus 
fratris Johannis dicti Zadube tunc lectoris Weronensis finitusque est 
per eundem . . . a. d. 1411.« 

f. 81 et 82 (sol. et scisso) Index et notae ad mater. praeced. 

f. 83* — 157*» Sententiarum liber IV cum hocce fine: »Explicit 4^^-^ 
Sentenciarum, incipit lectura super quartum librum sentenciarum Thome 
beati.« 

f. 157 — 170 Expositio libri IV usque ad cap. XIII, quod desinit in 
haecce verba: »quod bonitas vel malicia ministri nichil facit ad consecracio- 
nem, quia hoc non in« caetera desunt foliis multis excisis. 

' Ad operc. super. adligatum est fol. membr. codicis cuiusdam saec. XIII 
latini argumenti philosophici. Intrinsecus utr. operc. occurrunt notae variae, inter 
quas quaedam ad calendarium pertinentes. Codex noster olim erat conventus 
Plznensis ord. Praedicat. 

123 /. C. 31a. 

chart. a. 1406 ff. 194, 29X22 cm. d. m. 

Sermones varii, praecipue de sanctis. 

Initium deest. f. 1 incipit: »exilii ad habitacionem regni celestis intro- 
ducit« . . . f . 3*'— 6** De passione Christi (Sermo hic porro tractatur sed 
non absolvitur f. 193 et 194. Eidem inserta est apocrypha historia Pilati). 
f: 98*: >Explicit hoc opus a. d. 1406«. Nihilominus sequuntur alii ser- 
mones usque ad f. 179^, inter quos sunt etiam sermones de SS. patronis 
Bohemiae. 

f. 180*— 191*> (anepigr.) S. Bonaventurae Expositio missae (carens 
fine). »Christus aseietens pontifex« etc. 

Intrinsecus operc. super. haec nota occurrit calamo saec. XV' inscripta : 
»l4bcr conventus Glathowyensis«. Deindc erat conventus Plznensis ord. prae- 
dicatorum. 44 V2^ 

124 7. C Slb. 

chari. saec. XlV—XVff. 154, 30X22 cm. d. m. 

Fr. Nicolai (seu Nicolicii) Esculani ord. praed. Sermones domini- 
cales et quadragesimales. 

f. !•: »Dilecto sibi fratri F^rancisco de Albaris ord. fratr. pred. fr. 
Nicolaus Esculanus prior sancti . . . nis.« X f. 154** (rubr. :) »Et fIc est 
rinis huius libri Nicolicii magistri reverendii (sic) Amen. « 

Operculo sup. adglutinatum est fol. chart. alius cod. argumenti grammati- 
calis saec. XIV. In fronte eius rubricatum: •Przyezycn ma naprzyed tobye moy 
myly przyethely.« Codex hic olim erat conventus Plznensis ord. praed. 

125 /. C. S2. 

chart. a. 1406 ff. 258, 31 X21 cm. 1. m. 

f. 1*— 42» Gregorii papae I. Pastoralia. X -Explicit liber pastoralium 
b. Gregorii finitus in vigil. s. Marie Magd. a. 1406.« 

f. 42*> — 73* Jacobi (sic pro : Henrici) de Frimaria Expositio decem 
praeceptorum. »Audi Israel precepta domini« X »Explicit exposicio decem 
preceptorum.* 

f. 73*— 98*> (Aldobrandini Lombardi Scala fldei seu) Expositio 
super Symbolum apostolorum. »Funiculus triplex difficile rumpitur« X 
»Explicit exposicio bona super symbolum apostol.« 

f. 98b— 100»> Wflhelmi episcopi Recapitulatio brevis de XII articulis 
fidei a prophetis sanctis praedictis. 

f. 100*>— 154b Gregorii papae I. Dialogorum libri IV. X »Et sic est 
tinis libri dyalogorum beati Gregorii . . . finitus sub a. d. 1406 in vigilia 
dedicacionis Lypensis ecclesie.* 

f. 155* — 195^ Isidori Hispalensis de summo bono (alias Sententi- 
arum theologicarum libri tres). 

f. 196* — 203* B. Bernardi Soliloquium. »Verbum secretum est mihi 
ad te, o rex seculorum* . . 

f. 203^— 207b S. Augustini libcr qui dicitur Emanuel. »Omnis qui 
ad dominum . . . venire desiderat« . . . 

f. 207*> — 210*> (Augustini Speculum peccatoris) »Quoniam carissimi 
in via huius seculi fugientis sumus« . . . 

f. 210^ — 215^ S. Augustini libellus de conflictu vitiorum et vir- 
tutum. »Apostolica vox clamat« etc. 

f. 215^ — 217^ S. Augustini Sermo de assumptione beatae virginis 
gloriosae. »Ad interrogata de virginis et matris domini resolucione* (Sermo 
subditicius). 

f. 217*>— 218* Notabile optimum de contricione cum exemplo. »Oue- 
ritur an sola cordis contricio* . . . 

f. 219* — 243^ Historia ss. trium regum (Johannis Hildesheimensis) 
»Cum venerandissimorum trium magorum« X »in reddenda racione*. 

f. 243^ »Ista sunt Excerpta de erroribus ludeorum in Talmut, 
quos transtulit frater Theobaldus subprior ord. pred. Parisiensis in 
disputacionibus contra Judeos.« f. 253* »Explicit Talmut Judeorum*. 12*3 

g3 1 f • 253* — 258' »Glossa octo beatitudinuin.« »Beatitudines sunt ha- 
bitus virtutum* X »cum ipso sponso desiderabilibsimo. Expl. glossa octo 
beatitudinum.€ 

Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebonensis erat. 

126 /. C 33. 

chart. saec. XV ff. 314 ntim., 31 X 21 cm. d. m. 

Johannis Januensis de Balbis ord. praed. Prosodia sive Catho- 
licon. (Pars I. A-H). 

f. 1 »Prosodia quedam pars grammatice nuncupatur«. X f . 313** 
•Heyronimus interpretatur sacra lex, fuit enim sanctus id est firmus vel 
mundus vel sanguine tinctus veU (sic). (Alia manu rubr. :) »Liber monasterii 
domus S. Egidii canonicorum regularium in Witignaw alias in Trzebon.* 

f. 314^ Alphabetum graecum et notae numerorum graecae. 

Operc. sup. adligatum est fol. membr., quo continetur documentum 
obligatorium Joiiannis Cilka civis Novae Pilznae de a. 1413. Item operc. infer. 
membr. documentum Johannis de Superiori Lucawicz dicti Lucawa, quo locatur 
»iure emphiteotico, quod vulgariter poddaczie dicitur«, villa Oplot a. 1407 (2. 
maii). In fronte fol. 1* haec nota manu saec. XV' scripta occurrit: »Hunc 
librum legavit pro monasterio Trzebonensi indrustriosus Wanieczko de Sobienow 
notarius nobilis domini Vlrici de Rosenberk.« Deinde codex erat in bibl. Rosen- 
bergica, ex qua monasferio praefato restitutus est. 

127 L C 34. 

chart. a. 1475 ff. 395 num., 29X21 cm. 1 m. lit. init. rubris et passim 
caernleis (prima admodnm pulchre depicta cst) cxoruatus. 

Bartholomaei de Glanvilla Anglici De proprietatibus rerum libri XIX. 

f. 3. »Cum proprietates rerum sequantur substancias secundum dis- 
tinccionem et ordinem substanciarum« Xf. 393*^ »ut patere poterit diligen- 
cia intuenti. (Rubr. :) Explicit iiber proprietatum rerum a Bartholomeo 
Francie. (sic) fratre minorum monachorum editus et factus.» 

f. 394 — 395 De monstruosis hominibus. 

f. 395*>: >Finito libro sit laus et gloria Christo per manus Johannis 
Villani protunc moram trahenti (sic) in opido nuncupato Swyny sub a. 
d. etc LXXV^ {\A7b).* Cf. Stemberg, Pflanzenkunde I, 30. 

Fol. 1. et 2. praeligata sunt. Primum membr. est et continet quandam 
expositionem Apocalypseos saec. XIV, alteri adglutinatum est insigne bibl. Ro- 
senbergicae. F. 249 et sq. occurrunt aliquot glossae bohemicae marginales. Intrin- 
secus operc. sup. inscriptus est hic titulus manu saec. XV. »Bartholomeus (manu 
rec. add.: Angelicus) de proprietatibus rerum e-xceptus de libro proprictatum 
magni Alberti pro monasterio Trzebonensi donatus et scriptus*. Ex monasterio 
praefato codex in bibl. Rosenbergicam pervenit, unde postea monasterio Tfebo- 
nensi restitutus est. 46 129 

128 /. C 35. 

ckari. saec. X\' ff, 344, 32X22 ctn, 1 m. 

Sermones per domiaicas et ferias a dominica in Septuagesima 
usque fer. III de resurrectione (num. 73, sed 1 usque init. 4 desunt.) 

f. 1* (initium deest) »nobis debita nostra nisi ipse nobismisericors* .. . 
f, 3** Initium sermonis V. f. 330*^ »per immortalia seculorum secula Amen. 
Hec est tabula sermonum- . . f. 331*— 343» Registrum. f. 343^—344^ Ta- 
bula sermonum alphabetica. 

129 7. C. 36. 

chart. misc. saec. XIV—XV(parL a. 1414) ff. 239 mim., 29 X 21 cm. d. m. 

f. !•— 19*> Statuta Arnesti a. 1349 — 50. »Expliciunt statuta venera- 
bilis magistri Amesti scripta per manus Johannis dicti Piperis residenti 
(sic) in Zdyar Monachorum*. Saec. XIV. (Edid. Dudik in Archiv f. oster. 
Gesch. 37 p. 413). 

f. 19*^ — 21* Notae pastorales minoris momenti. 

f. 22* — 118** Vocabularius latino-germanicus. »Explicit vocabularius 
finitus a. d. 1414 etc. pruch schuch tuch« (Cf. Kelle in Serapeum 1861 
p. 373). 

f. 119* — 121* Vocabularius graeco-latinus, cuius clausulae excisae 
reiiquiae demonstrant librum a. 1414 a quodam scriba in Tribowia Morav. 
exaratum esse. 

f. 122*— 193^ Summa decretalium cum apparatu Henrici de Merse- 
burg. »Fecit deus duo luminaria magna« X »ut dictum est sub titulo de 
raptis.« (Cf. Xenia Bernardina II, 1 p. 51 et cod. VIII. E. 21. f. 154 et 
Schulte Gesch. d. Quellen II, 244.). 

f. 193*»— 204*> Summa confessionum. »Simpliciores et minus expertes 
confesores« X »frequentibus ammonicionibus impulsabis.-» 

f. 204*'— 205 Notae argumenti iuridici (de vitandis excommunicatis 
»ad instanciam capit. Olomucensis*). 

f. 206 — 219^ Matthaei [Cracoviensis] tractatus de eo^ utrum deceat 
sacerdotes continuare missas vel laicos frequenter communicare. >Mul- 
torum tam clericorum quam laycorum querela« X »Explicit tractatus 
Mathey sacre theoloye professoris de corpore Christi.« 

f. 219*> — 228^ »Tractatus, qui correspondet n® libro sentenciarum 
reportatus per Adam«. »Qui facit peccatum, servus peccati est.« 

f. 229^ »Nota circa intellectum indulgenciarum.<« 

f. 230* — 239* Thomae de Aquino Expositio euangelii sec. Matthaeum 
(non integra, solius cap. I.) 

f. 239*^ »Indulgencie in Sderass.« Sequitur cantio vagorum lat.-germ. 
•Peritum virum querimus | mit rechte lob gesonge | quem probum vos 
noverimus | got los euch leben longe | Nunc sitis proni miseris« .... 
(Kelle, qui codicem nostrum (vide supra) recensuit, cantionis mentionem 
non facit). 

£x libris canoniae Carloviensis. 47 130 

130 / C. 37. 

charL saec, XlV—XVff, 159, 29X21 cm, d. m. 

f. 1 — 1^4^ Conradi de Albis (recte Halberstadt), lectoris, Tripar- 
titum moralium. (Hunc titulum praeter nomen »Condradi« ex proiogo 
sumpsimus, manus recentior sequentem inscripsit: Liber moralium philo- 
sophorum tripartitum editum a Conrado lectore) : Inc: »Sicut dicit Seneca 
in epistola ad Lucillum*. (Opus in nostro codice absolvitur voce Zelus. 
sed nequaquam videtur esse integrum, cum in prologo dividatur in libros 
tres, quorum solummodo primus subest.) 

f. 124^ — 136* Loci excerpti ex variis scriptoribus. 

f. 137* -159*' De peccatis mortalibus et auctoritates de diversis 
materiis. 

Codex e.xaratus est in Bohemia, ut demonstrant frusta bohemica f. 30 et 
136, et fuit monasterii S. Coronae. 

131 /. C. 38. 

chart. a. 1410 ff. 171 num., 31X22 cm. 1 m. 

f. la — 169» Nicolai de Gmunden Postilla de tempore. »Finita fer. 
V in die S. Aug. sub a. d. 1410 per manus Rugeri Peyczchofer de 
Straubing tunc temporis scolari (sic) in Gruenpach.« 

f. 169*^—170 Vita s. Catherinae. 

f. 171 Notae variae theologicae. 

Intr. operc. infer. occurrunt preces germanicae. Codex noster a. 1609 bibl. 
Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebonensis fuit. 

132 /. C. 39. 

chart. saec. XIV ex. ff. 181, 29X21 cm. 3 m. 

Sermones de sanctis. 

f. 1 — 11» Index rerum in sermonibus commemoratarum. 

f. ll^ — 12** Sermo in annunciatione b. Mariae (recent. manu inscr.). 

f. 13» — 168** Sermones (qui supra intitulantur) in fine manci. »Le- 
tabor ego super eloquia tua. Super eloquia divina« X »eruditos sapiencia« 
(cetera desunt). 

f. 169* — 181 •> Item sermones de sanctis (etiam de S. Wenceslao) 
manu recent. exarati fine carentes. 

Intrins. operc. sup. : »Istud volumen dedit Johannes ludex de Trzebon« 
(supple: monast. Trebonensi, ex quo liber in bibl. Rosenbergicam suo tempore 
pervenit, deinde vero restitutus est.) Intrinsecus operc. inf. inveniuntur formul e 
medicinales bohemicae saec. XV (L6ky lidovi). 

133 / C. 41. 

chart. saec. XIV-XV ff 242, 29X22 cm. d. m. 

f. 1* — 70** Rosarium (Dictionarium theologicum) a voce »abusus« 
usque ad vocem »locutio«. 

48 136 

f. 7M — 72* (manu recentiori) »Sequitur tabula super Rosariunfi 1495«, 
qua absoluta voce »Iocutio« connpiiator addit: »Scripsi quantum repperi,« 
Ante f. 71 et post 72 aliquot folia sunt excisa. 

f. 73« — 242** Sermones varii (in fine manci, quibus passim — ex. 
gr. f. 191 et 195 — inspersae sunt ab ipsis auctoribus voces imo sen- 
tentiae bohemicae). 

134 /. C. 42. 

ckarL saec. XVI ff. 171 nnnt., 28X21 cm. 2 m. 

Missale (ut videtur sec. rubricam arcbiep. Pragensis). 

f. 1* »Incipiunt praephationes« (cum notis musicis). 
f. 14* Nota scriptoris rubricata : »Huic ioco aderat Joannes Kord 
Trebonensis a. d. 1551- . 

Sequuntur aliquot folia quaternis lineis rubris sed vacuis instructa, quorum 
duobus (f. 15 & 16) scriba quidam modernus epistolam et evang. quoddam 
inscripsit. 

f. 17» — MV* Textus missalis ab altero scriba exaratus. 

Ex bibl. canon. reg. s. Aug. TFebonensi. 

135 / C. 43. 

chart. saec. XV (pars a. 1421) ff 195 nnm., 31 X 22 cm. 2 m. 

f. 1° — 153^ (Johannis Chrysostomi?) Expositio evangelii s. Mat- 
thaei cap. 1—23. »Sicut referuut, Matheum conscribere evangelium causa 
contulit talis« ... X »alii autem per singulas provincias dispersi sunt ut 
perirent et sic est finis(?) etc. Cui honor et decus« . . . 

Expositionem hanc possesspr libri saec. XV intrinsecus operc. sup. re- 
gistro instruxit secundum pericopas e Matthaeo per circulum anni legendas ; ideo 
in schedula operculo sup. adglutinata occurrit titulus codicis minus iustus : Ser- 
mones de tempore et de sanctis. Post f. 153 sequuntur aliquot folia vacua 
non num. 

f. 154* — 194^ Sermones aliquot de animabus et de dedicatione. 

In fine rubr. : •Explicit a. d. 1421" (eadem manu rubricatum in operculo 
inf. : »finitum sub a. d. 1421 tempore Wyklefflstarum«). 
f. 195 Sermo de corpore Christi (in fine mancus). 

Fata codicis hae notae illustrant: in fronte f. 1; »detur domino Symul- 
koni.« Intrinsecus operc. infer. : »fer. IV Apollonie dominus Symulka accomo- 
davit mihi librum hunc.« »A. d. 1458 post fer. IV ante Galli dom. Symulka 
dedit mihi hunc librum, ut orarem deum pro eo et hoc volo libenter facere,« 
»fer. IV post Leonardi mortuus est, requiescat in pace.« Ad calcem eiusdem 
operculi: »Dominus Gregorius capellanus de Pyesska istum librum comparavit.« 
In fronte fol. 1 manu recenti: «Monasterii Borovanensis«. 

136 /. C. 44. 

chart. saec. XV ff 154, 28 X 20 cm. 1 m. 

Tractatus de poenitentia (= Summa de poenitentia Innocentii IV 
vel potius Thomae de Cabham). 

TRUHLAR : Cai. cod. lat. 49 ^ 157 

t 

f. .1 — 4 Registrum operis. f- 5* (inc. rubr.:) »Cap. I quare penitencia 
tabule comparatur.€ (atr. :) »Cum miseraciones domini sint super omnia 
opera eius* X f. 154^ »et multo maiorem iniunsant penitenciam pro pec- 
cato manifesto quam pro occulto. Et hec ad presens de penitencia drcta 
sufficiant etc.« 

Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Tfebonensis fuit. 

137 /. C. 45. 

chart. imsc, saec, XIV ei XV (pars a, 1418) ff. 203, 28X22 cnt, d. m. 

f. 1** — 5* Registrum operis sequentis. 

f. 6* — 175» saec. XIV. Sermones de tempore (initio manci). 
f. 176* — 178*> Sermones de corpore Christi, in dedicatione, de novo 
sacerdote (initio et in fine manci). 

f. 179«— 195» Lotharii diaconi (postea Innocentii papae m) De 
humana condicione (quod opus etiam de contemptu mundi nuncupatur). 
»Anno 1418 penth.* 

f. 195** (manu recentiori :) »A. d. 1433 qui decimas dederunt mihi 
Jo^anni in Pertoltycz* (commemorantur incolae villarum Wlastyegowicz, 
Palycz, Brzyezyna, Lazysty, Myechonicz, Machonicz (?), Mylowanowicz. 
Ostrow, Pertolczycz). 

f. 196* — 199* Quaestiones de sacramentis, initio mancae. Expl. : 
»quando ex multis granis efficitur integer panis etc. Et sic est finis huius 
maierie etc* 

f. 199^ — 200* Casus episcopales et papales. 

f. ^OO** — 203* Expositio orationum »Pater noster^ et »Ave Maria.« 

f. 203* — 205** Notae variae argumenti theologici, in fine mancae. 

Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebonensis fuit. 

138—141 /. D, /. 

Codices quatuor chart, saec. XVII— XVIII pag, 1641 num,, 20 x 16 cm, 
1 m, 

Dictionarium eruditum ex variis probatissimisque authoribus 
collectum inque ordinem alphabeti digestum. Partes I — lY. 

Auctorem anonymum fuisse Bohemum ex muUis vocibus explicatis colligitur. 

142 /. D, 2. 

chart, saec, XVIII ff 140 num,, 22X17 cm, 1 m, 

Excerpta varia ad historiam Bohemiae pertinentia (manu Atha- 
nasii a S. Josepho exarata). 

f. 1 ^ — 27^ Diploma fiindationis ecclesiae Litomericensis, descriptum 
ex autographo, cum annotationibus (Athanasii a S. Josepho). 

f. 28^ — 30^ Excerpta ex Chronico ms. bibl. aug. Vindobonensis hist. 
ecles. N. L, f. 111 et seqq. (cf. Dobneri Mon. III, 17). 

f. 31* — 34** Supplementum anonymi ex cod. Dresdensi apud J. Bur- 
chardum Menckenium t. III. Script. rer. germ. 00 143 

f. 35« — 90** Diversae vitae s. Wenceslai (Gumpoldi, anonymi, Chri- 
stiani monachi — cf. Fontes rer. boh I. No VII, XI) inserto sermone de 
translatione eiusdem martyris nec non variis excerptis e monumentis hi- 
storicis manu scriptis et impressis (Vita anonymi discrepat ab edita sub 
n. IX in Font. rer. boh.) 

f. 91* — 93^ Willigisi archiep. Moguntini relatio ac processus in facto 
homicidii fortuiti a. 976 (transscripta et notis instructa). 

f. 94« E codice ms. parthenonis ad S. Georgium (reatio idem mc- 
nasterium concernens). 

f. 95 — 99 Necrologium bohemicum ex margine Martyrologii edit. in 
Dobneri Monum. III, 1). 

f. 100 — 110 Excerpta e diversis chronicis impressis res bohemicas 
concernentia. 

f. \\\ — 115* Vita s. Wenceslai e codice metropol. Prag. (etiam dis- 
crepans ab edita in Font. sub n. IX) auctore, ut putatur, Hyzone episc. 
Pragensi. 

f. 115^ — 139 Excerpta e diversis chronicis impressis. 

f. 140 »Cur Zventibaldus ducatum Bohemiae ab Amulpho petierit* 

Sine dubio ex monast. S. Wenceslai Neo-Prag. 

143 /. D. 3, 

chart. saec. XVI inenn, ff, 133 nnnt., 20 X 14 cm. 3 m. 

Folio operculo super. adligato manus recentior hunc titulum inscripsit: 
Eptstolae Bouslai de Lobkowitz et Opusculum de miseria humana. Eodem 
fol. verso haec nota manus coaevae occurrit: »Hic est caracter et manus pro- 
pria d. Venceslai Picetini decani Pragensis ecclesie et olim plebani Crum- 
noviensis et archidiaconi Bechinensis.* 

f. 1* »Periucunde et scitu non indigne d. Bouslai de Lobkowicz et 
de Hassenstein epistole laudabile facinus Pragensium, quod inter sedem 
apostolicam et ipsos Pragenses ambigitur . . . continentes ad Joannem de 
Domaslavie misse incipiunt foeliciter« (10. oct. 1493). 

f. 2^ Epigramma d. Bouslai (de eodem facinore). 
f. 3* Victorini de Wssehrd carmen adversus pontiflces. 
f. 4^ Bouslai d. L. Epistola ad Joa. de Domaslavie in Victorinum 
invectiva (2. ian. 1494). 

f. 13 Bohuslai epigramma adversus carmen Victorini. 

f. 14^ »Sequentes hasce epistolas dom. Venceslaus de Rowne fun- 
dator noster propria sua manu exaravit caiamo quidem celeri.« 

f. 15 Bohuslaus de L. Cristanno suo Pedik s. p. d. (de situ Pragae 
et incolarum moribus). 

f. 23 Bohuslaus de L. Joanni de Domaslavie s. p. d. (de eventu 
rei Olomucensis). 

f. 31 Bohuslai de L. epistola ad Vladislaum regem (22. apr. 1497). 

f. 55 Augustini (Kasenbrot) Moravi epistola ad Bohuslaum de L. 
<24. apr. 1497) recensens et laudans priorem. (Sequuntur complura folia 
vacua non num.) 

f. b7 Bohuslaus de L. Martino de Melerstat s. p. d. (Epistola de- 
dicatoria operis de miseria humana.) 

51 4- 144 

f. 58 — 86 Bohuslai de L. opuscolum de miseria humana. 
f. 87^ Martini de Melerstat ad Boh. de L. epistola gratias agens 
pro dedicato opere (30. oct 1495). 

f. 89 Bohuslai de L. epistola anepigrapha de philosophis. 
f. 91^ — ^96^ Bohuslai de L. carmina quaedam. 
Sequuntur aliquot folia vacua non numerata. 

f. 97^ »Hanc epistolam dom. Nicolaus Flasscator dive Barbare 
altaris olim sacellanus Crumnovie propria manu perscripsit.« 

f. 98 — 133 Apologia regis Wladislai. »Antonio episcopo Nitriensi 
Wladislai regis oratori . . Udis (iz: ou(J4/v) salutem*. In fine permulta fo.ia 
excisa sunt. 

Intrinsecus operculi super. hoc distichon occurrit: »Author constructe 
domus en me legat amicis: Grates nunc habeo, Vincesilae, pias.« 

Codex a Venceslao de Rovne, cancellario Rosenbergico, cuidam monasterio 
(Tfebonensi aut Borovanensi) legatus esse videtur. De eodem cf. praefationem 
ad epistolas Bohuslai de Lobkovic ed. a J. Tnihlar Pragae 1893. 

144 /. D. 4. 

charL saec, XVII— XVIII ff. 116, 19X16 cm. 1 m. 

Historia regni Bohemiae ab origine usque ad Leopoldum regem. 

Opus anepigraphum nuUius pretii historici regnante Leopoldo, cui ad calcem 
auctor fortunam imprecatur, compilatum est. £x bibl. nova Carolina (antea Ign. 
Car. comitis de Sternberg). 

146 /. D. 5. 

chart. saec, XVII— XVIII ff 77, 18X15 cm., 4 m. 

f. 1*— 18»^ Vita b. Agnetis, filiae Przemyslai Ottocari I., fixnda- 
tricis Crucigerorum cum rubea stella etc. »A. d. 1758 die 6. Martii.« 

f. 19^ — 31^ Joannis Georgii Jacobi Schubart Epicedium in morte 
patris. (280 disticha.) Saec. XVIII. 

f. 32*— 52»' (Fragstein nuncii reoris Leopoidi) Relatio Moscovitica. 
(Relatio de itin^re 10. jun. 1657 in Russiam iussu regio suscepto et a. 
1658 transacto). Data Posnaniae 18. Junii 1658. Cf. Pribram in AOG. 
75 p. 453. 

f. 63* — 77^ Origo et incrementa ordinis Crucigerorum praecipue 

in Bohemia annexis insignibus ordinum militarium coloratis. 

146 /. D. 6. 

chari. a. 1777 ff 47 (-pag. 94), 20X17 cm. 1 m. 

De statibus circuli Suevici dissertatio, quam Academiae miiitaris 
Statore ac Protectore summo . . . Carolo Duce Wurttembergiae et Tec- 
ciae . . . praeside D. Joanne Augusto Reussio iuris publici in academia 
militari professore . . . XII. Dec. 1777 defendent jurium studiosi respon- 
dentes: Phii. Christ. Frid. de Normann (et ceteri 8). 

52 149 

147 /. D. 7. 

chari, saec, XVII (f. 4 et 5 a. 1684) ff 79 num., 20 X 30 cm. magna 
ex farte autografhus, sed additamentis manuum recentiornm auctus. 

Post illigatum indicem manu saec. nostri (Jos. Leyer, bibliothecae Clement. 
servi) concinnatum praecedunt 2 folia non num., quonim primo continetur iura- 
mentum regis Angliae versibus germanicis ita conditum, ut diverso modo lectum 
modo catholice modo protestantice sonat. Ibidem duo insignia originalia cerae 
impressa occurunt familiarum : Fremutove z Tropcic, Krsovsti z Krsovic. Fol. 
altero continetur titulus hic: 

Fragmenta stemmatograpbica. (Zlomky rodopisu Seskebo). Opus 
maiori ex parte bohemicum concinnaveritne T. Fr. Ebnery qui nomen 
suum subscripsit fol. 13, manet incertum. Sed praeter eum et alii colla- 
boraverunt a fol. 55. 

f. 7b typis excusum est sub titulo: Schema genealogicum . . . 
. . comitum de Schrattenbacb. Vetero-Pragae, typis Car. J. Hraba., 
Anno 1721. 

148 /. D. 8. 

chart. saec. XVII— XVIII ff 47, 34X20 cm. 1 m, 

Annales ecclesiastici ab anno mundi 4039 (natali b. Mariae) 
usque ad annum 690 p. Chr. Opus nullius pretii. 

149 /. D. 9. 

chart. saec. XlV—XVff 91 num., 30X22 cm. d. m. 

f. 1* Consignatio contentorum manu saec. XV. 

f. P — 40^ Euangelia Mattbaei, Marci, Lucae (cum notis margin. 
in fol. 1°). 

f. 41* — 43» Sermones tres de animabus. 

f. 43* — 71* Liber de septem tiinoribus per exempla. »Quoniam 
plus exempla quam verba movent< X »mirum est, nisi timeat omnis 
homo .... Exp.icit iiber de timoribus septuplicibus utilis desperatis. 
Xudum latro transmittit et in obsessa via pauperi pax est.« 

f. Zl'^ — 72** Registra duo operis praecedentis. 

f. 73* — 77** Sermones aliquot. 

f. 78 »Quod triplici racione dicebant magi primum regem« . . . 

f. 79 »Quod virtus est melior quam bona opera.< 

f. 80^ — 81** »De commendacione virtutis.* 

f. 82"^ — 85** (Milicii) Sermo synodalis: »Grex perditus factus est 
populus meus« X »qui nos unacumque grege suo reducat ad ovile 
ecclesie et demum ad patriam salutis eteme. Qui vivit . .« 

f. 85** — 86* Alter sermo synodalis (Milicii) mancus in fine. »Sa- 
cerdotes contempserunt legem meam« X »nomen enim dei per vos blas- 
phematur.* 

f. 86** — 87* »Questio de sancta cruce« : »Quidam discipulus interro- 
gavit abbatem suum.« 

53 150 

f. 87^ S. Augustini Sermo .de .disQordia. »Lx>cuturi contra discor- 
dantes.« 

f. 87b — 89* S. Augustini Sermo de persecutione. »Frequenter di- 
ximus.€ 

f. 89>— 91* S. Augustini liber de xn abusionibus. 

f. 91* (nibric. :) »Liber monasterii s. Egidii canonicorum regularium 
in Witignaw alias in Trzebon comparatus per nobiles dominos de Ro- 
semberk primos ipsius monasterii fundatores.* 

Deinde codex fuit bibl. Rosenbergicae, ex qua restitutus est monasterio 
praefato. Utrique operculo adglutinata sunt fol. membr. cuiusdam codicis saec. 
XIV argumenti theologico-philosophici. 

150 /. D. 10. 

charL saec. XV ex. cum addUamentis saec. XVII ff. 365 num., 32 x. 21 
cm. praeter additamenta ab uho scriba eximie exaratus atque rubri- 
catus, Hi. initial. capitalibus varii coloris eleganter exornatus, quarum 
nonnullae (f. 1, 109, 260) ornamentis picturatis imprimis eminent. 

f. 1 — 102^ Johannis de Marignola Chronicon Bohemiae. »Incipit 
processus in Cronicam Boemorum* X »Et sic est finis huius Cronice 
Boemorum.« (Hocce unico cod. post Dobnerum usus est editor in Font. 
rer. boh. IV — cf. praef. ibidem p. 490). 

f. 103*— 108^ Zapisky kronikafske ceske XVII. stol. na leta 644 az 
924 (bezcenne ; jestif to prepis pocatku Hajkovy Kroniky). 

f. 109* — 215^ PHbiconisde Radenin dicti Pulkavae Chronicon Bo- 
hemiae. »Cronica Przibiconis de Tradenina per eundem de gestis incliti 
regni Boemie compilata feliciter incipit de a. d. 1374« X »Expiicit Cro- 
nica Boemorum* etc. etc. (cf. praefat. in Font. rer. boh. V, ubi finis integer 
describitur). 

f. 216*— 238»> Caroli IV vita. (Rubr.:) »Cronica de vita gestis et mo- 
ribus victoriosissimi principis. et d. d. Karoli . . .« (Cf. Fontes rer. boh. 
in p. 332). 

f. 239*— 253^ RozliSne pameti, ktere se sbehly v kralovstvi t^- 
skem, nejvice Noveho mesta Prazskeho a jeho privilegii se tykajici. 
(Zapis XVII. stol.) 

f. 253*^—254* Epitaphium Nicolai Zrini. I ^, ... 

f. 254*— 257b Varia notata historica latina et bohemica. P^^^* "* 

f. 258*— 259b Kus Hajkovy Kroniky. (Pfepis XVII. veku). 

f. 260*— 346* Laurentii de Brezova Chronicon Husitanim. (Cf. 
praef. t. V Font. rer. boh. p. XXV.) 

f. 346** — 354*> Privilegia Veteris urbis Pragensis (lat. germ. bohem.) 
compilata saec. XVII. 

' f. 355^ — 365^ Laurentii de Bfezova Carmen de victoria Bohe- 
morum apud Domailice a. 1431 (initio uno folio exciso, quod Dobner 
nondum. desideravit, mancum). (Ed. Goli t. V. Font. rer. boh. p. 545 cf. 
praefationem). 

De fatis pretiosi codicis huius hoc constat. Ad calcem f. 1 occurrit nota: 
Girzik Sskreta SSotnowsky z Zaworzicz, ut videtur, manu ipsius possessoris 
scripta. Ibidem in fronte inscriptum erat nomen bibliothecae, cui codcx postea 

5i 152 

obtigit, sed nunc atramento obductum legi non potest. Emler in praef. t. V. 
Font. rcr. boh. pag. XXV codicem nostrum in bibl. crucigerorum cum rubeo 
corde Pragensi fuisse affirmat. Cf. etiam Hansllk p. 610; ne hic quidem desf- 
derasse videtur initium carminis praefati. 

151 /. Z). 11. 

chart. saec, XlV—XVff. 294 num., 30X21 cm. 1 m. 

f. !■ — 292* Conradi de Waldhusa Postilla de tempore (Incip. rubr.:) 
•Postiila magistri Chunradi Walthauser doctoris eximii de tempore. (Pro- 
hemium.) Postiliam studencium sancte Pragensis universitatis . . .« - 
>Explicit postilla Conradi de Walthusa cuius anima requiescat in pace.« 
Notas mai^nales operi huic addidit alia manus saec. XV, quae etiam co- 
dici inseruit tractatum sequentem: 

f. 292*^ — 294* Tractatus anepigraphus et in fine mancus de praepa- 
ratione ad mortem. *Circa materiam sequentem occurrit mihi verbum 
Christi Math. 24*^ dicentis: Vigilate quia nescitis* X »o dilecte puer patris 
celestis mei.« 

In utroque operculo sunt notae theolog. eadem manu recentiori scriptae. 
Codex olim erat monast. Borovanensis. 

152 / D. 12. 

chart. saec. XV (pars a. 1462) ff. 231 num., 31 X 22 cm. d. m. 

f. !• — 27>> Rhetorica varia : Quot partes compositio habeat, praecepta 
rhetorica, de ratione numerorum secundum mentem Casparini, de ratione 
pronunciandi, vocum et sententiarum synonyma, nov em praecepta artis 
memorandi, varia genera orationum et epistolarum cum exemplis. f. 25 — 27 
Tractatus de modo epistolandi fr. Guilelmi Sononiensis (vel Savo- 
nensis, ut habetur in adiig. 44. G. 56. f. 6.) 

f. 28*— 94^ Laurentii Vallae Elegantiarum libri sex. 

f. 95» — 99^ »M, Catonis de re militari libellus.« »Res militaris in 
tres dividitur partes* X »ad postremum omnia oblivioni pro ducta cogno- 
scitur. Laus deo Amen.« (Opus suppos. sub nom. Modest publicatum, 
sed a Pomponio Laeto compilatum. Cf. Teufifel, Gesch. d. rom. Lit.) 

f. lOO^ — 137* Stephani Flisci de Soncino ad Johannemi Melioracium 
liber de sententiarum synonymis. (Epist. dedic. inc.:) »Cumn superiora 
(sic) verborum Sinonoma (sic) tibi breviter absolvissem* . . . 

f. 137^—138 Notae rhetoricae. 

f. 139»— 174*^ Mag. Johannis de Sumptino Notabilia (grammati- 
calia). »(P)rimo notandum est, quod augeo auges auxi auctum« X »Expli 
ciunt Notabilia magistri Johannis de Sumptino«. 

f. 175* — 184*^ Praecepta quaedam grammatica, orthographica, inter 
quae iterum occurrunt (f. 182 — 184) excerpta ex M. Joh. de Suntino. 

f. 185* — 187** De dactylo, spondeo et trochaeo. »Tres sunt pedes, 
quibus utimur in nostris carminibus.* X »Et nota quod hec regula data 
est de verbis prime coniugacionis.« 

f. 188*— 189* Servii Honorati ad Aquilinum de ultimarum sylla- 
barum naturis. »Igitur primas sillabas omnium parcium oracionis duobus 
modis considerabimus« X >que aut diptongo aut posicione longe sunt < 

55 153 

/-» 

f. 189*' — 194** Orationes quaedam et epistolae (Oratio de praestantia 
iustitiae, in funere Ludovici Bentivoli, epistola ad papam de virtutibus 
Laurentii de Justinis de civitate Castelli, item ad Nicolaum de Capranica, 
oratio quaedam ad consuies). 

f. 195 Notae variae, quarum pars concernit librariam alicuius col- 
legii Prag. 

f. 196«— 201'' A. M. T. Severlni Boethii De modo progrediendi in 
discendo et docendo (olias Speculum scholarium). — Opus suppositi- 
tium — cum notis permultis marginalibus. »Vestra novit intencio« X »ultima 
tamen alius saporis inquinamenta permanebunt. Deo gracias. Finitus est 
hic liber a. 1462 fer. VI magna, feria II autem eiusdem septimane 
effectus (sic pro evectus) fui in magistrum sub rectore universitatis mag. 
Johanne de Praga et in robur huius complementi illustrissimus princeps 
Victorinus dux Minsterbergensis comes Glacie capitaneus Moravie d. et 
d. de Podiebrad fecit solempne prandium coilegiatis Caroli.« (Si contule- 
rimus id, quod ad eundem annum refert Liber decanorum n, 79, 
agnoscemus scribam M. Wenceslaum de Cbrudim, a quo etiam aliae 
partes codicis nostri scriptae esse videntur). 

f. 201^-^ Senecae ad Lucilium epistolae II et Vm. 

f. 202^ — 204^ (Martini cuiusdam) Tractatus de modo artificioso 
studendi, intelligendi et memorandi. »Magnam cuiuslibet artisvimcom- 
parat artifex« X »ut quod nostre beate minoravit societatis, adaugeant 
paucorum multa ingenia preciosa ad honorem, qui semper vivit et regnat 
Amen.« (Cf. cod. XIV. F. 18.) 

f. 205^ — 207* Seneca de 4 virtutibus cardinalibus cum praefatione 
et commentario interlineari. ^Quatuor sunt virtutum species« X »aut de- 
ficientem contemnat ignaviam«. (Auctor est Martinus Dumiensis seu 
Braccarensis.) 

f. 207^ Senecae ad Lucilium epistola XI. 

f. 208 Monita quaedam moralia. »Age fili ut oportet, age ut decet.* 

f. 209 Epistola consoiatoria ad maritum, qui uxorem amisit. 

f. ^IO''— 223^ Aeneae SUvii (postea Pii U) Epistolae quaedam. 

f. 224* — 228*^ Eiusdem epistolae alia manu cursim exaratae, et una 
Friderici regis »laureationem Enee* concemens. 

f. 229^ — ^230^ Valerii Maximi ad Rufinum epistola de non ducenda 
uxore. 

f. 23 1*' Notae quaedam nuliius momenti. 

Ad opercula inligata sunt 2 folia alicuius cod. membr. saec. XIII argumenti 
philos. Codex fuisse videtur M. Wenceslai de Chrudim, quem concernit nota 
marginalis in f. 201 occurrens: »Rex Ladislaus fellcis recordacionis defunctus 
est a. d. 1457 die Clementis. Ipse tunc temporis fueram 18 annorum credo et 
non amplius; nam steti ad baccalarios et annos ad magistrum 4 puto.« Codex 
bibl. Rosenbergicae, dcinde monasterii Tfebonensis erat. Cf. V^stnik C A. 1897 
p. 473. 

153 /. D. 13. 

chart. saec. XV ff. 143 num., 30 X 21 cm. 1 m. 

1' — 137* (Antonii Parmensis) Sermones de tempore. »Explicit liber 
super evangelia« (sequens verbum erasum est). Alia manus sed adhuc 

56 155 

saec. XV adscripsit: »Expliciunt sermones qui intitulantur Aurea cappa 

valde optimi.< 

137*» — 143^ Sermones aliquot ab aliis scribis additi, inter quos in 
fol. 140* haec rubr. : »Liber monasterii domus S. Egidii in Trzebon alias 
in Witignaw canonicorum regularium ordinis S. Augustini.« 

154 /. D. 14, 

chart. saec. XIV— XV (fars a, 1397) ff. 148, 29X20 cm, d. m. 

f. 1* — 99*» Liber de fiructibus poenitentiae. »Incipit prologus de 
fructibus penitencie. Quoniam peccantibus post baptismum mortaiiter sola 
penitencia remedium est ad vitam* X »Explicit liber de fructibus peni- 
tenciesuba. 1397 finitus sabbato post festum omnium sanctorum. Z bohem.« 
(Cf. Schulte, Canon. Hschft. 37). 

f. lOO^ — 146^ Sermones et lectiones paschales et de beata virgine 

SS. Augustini, Paulini, Leonis p., Ambrosii, Anshelmi et al. 

f. 146*> — 148'^ (anepigr.) S. Bonaventurae Philomena. Carmen rhyth- 
micum (edit. Venetae XIII, 338). 

In fol. membr. codici praeligato occurrit Decalogus bohem. (Desatero bo2. 
pftk.) init. saec. XV exar. Codex primum most. Borovanensis, deinde bibl. Ro- 
senbergicae fuerat, ex qua restitutus est mon. praefato. 

155 /. D. 15. 

chart. saec. XlV—XVff. 168, 30X22 cm. d. m. 

f. 1''— 120^ Joblini (Jesek de Wodnan) Postillae pars biemalis. 

»Cum appropinquasset . . . Sancta mater ecclesia* X »Transscriptus est 
iste liber a. d. 1415 fer. V ante festum s. Thome apost.« 

f. 120** »Nota 7 dubitabiliora circa corpus Chr. vel questiones.« 

f. 121»— 142» Roberti Holgot Moralitates. >Antiquitus in civitate 
Atheniensi* X •finaliter evadat. Finis moralitatum Holgot Petri de Le- 
thowicz.« Sequitur nota quaedam radendo mutiiata: «A. d. 1401 in die 
s. Leonardi« . . . 

f. 142^ — 147» »Libellus de concupiscencia camali.« »Quoniam, ut 
ait Seneca, communis vox nature est« X «faciat nos beatos. Finitur li- 
bellus de concup. cam. a. d. 1398 die XVIU mensis Januarii, que fuit 
dies s. Prisce . . . Petri de Lethouicz salva correctura.« 

f. 147» — 156^ »Incipit Tractatus Rabi Samuel Israhelite, per quem 
probatur adventus Christi sive Messie dudum preteritus per dicta ve- 
teris legis et prophetarum, que ludei recipiunt« (translatus a fr. Alphonso 
Bonihominis) X ^penitus est ignorans. Explicit liber, qui intUulatur Rabi 
Samuel de convincendis ludeis . . . a. etc. 98 (1398) sabbato ante domi- 
nicam palmarum per manus Petri de Letbouicz. Sancta Ursula ora« (sic). 

f. 157» — 168» ^Processus passionis domini« (Sermo). »Egressus 
Jesus trans torrentem Cedron . . . Scitis quia mos est predicatorum« X 
»quasi mortuam in Jerusalem. Finita est ista passio a. d. 1421 die X 
mensis Februarii in die s. Scolastice in Crisano (?) per me fratrem 
Petrum, ubi multa mala perpessus sum.« 

67 156 

Utrique operculo adligatum est dissectum membr. instrumentum publici 
notarii Joliannis Wallingh de Borken, qui Thomam de Amelia causam Hens.lini 
Johannis de Rokyczano rectoris ecclesiae in Prostiborz diremisse testatur a. 1412. 
Operculo super. adglutinatum est fragmentum chart. instnimenti publici notarii 
Heinrici Reym de Swobach in causa litis cuiusdam conscripti Ratisbonae a. 
1392, inferiori vero fragmentum chart. protocolli iudicii archiep. Prag. saec. XIV 
ex. Codex saec. XV erat monast. Borovanensis, deinde bibliothecae Rosenber- 
gicae, postremo iterum monast. praefati. 

156 /. D. 16. 

ckari. saec, XV ff. 312, 29 X 21 cm. 1 m. 

Nicolai de Dinkelspuel, doctoris Viennensis, Sermones de tempore 
et de sanctis. f. 1 »Benedictus qui venit in nomine domini . .« f. 312*> 
»Per manus Johannis Villani« (alia manu:> »Sermones Nicolai Tingel- 
spigl doctoris Wiennensis«. »Iste liber est monasterii Borowanensis alias 
Forbos in diocesi Pragensi datus per reverend. magistrum Mauricium de 
Benessow.* 

Deinde codex in bibl. Rosenbergica erat, ex qua mon. praefato restitutus est. 
Operculis adligata sunt membr. fragmenta cuiusdam breviarii saec. XIV, quibus 
glossator codicis notas latinas et bohem. inseruit. 

157 I. D. 17. 

chart. sacc. XV ff. 199 nnm,, 30^21 cnu d, m 

f. 1^—1 13* (Antonii Parmensis) Sermones »qui intitulantur Cappa 
vel Aurum sub fimo.« . . »Cum appropinquasset . . . Tempus quod hodie 
incipitur* X »perducere dignetur.* Pars fol. 113 resecta est, item excisa 
sunt aliquot folia sequentia. 

f. 114* — 146» »Expliciunt Sermones de evangeliis dominicalibus per 
totum annum (sic incipientes: »Dicite filie Syon . . Inverbis propositis*). 
Finis adest operis alleluia. (rubr.:) Domini Mathie de Charvvatecz.* 

f. 147* — 197* Sermones festivales. 

f, i97b — iggb Sermones de animabus in fine manci. 

Codex bibl. Rosenbergicae, deinde monast. Trebonensis fuit. 

158 /. D. 18. 

charL saec. XV ff. 268, 30 X 20 cm. d. m. 

f. 1* — 261*» Testamentum Novum (bohemice glossatum). (In fronte 
f. 1 manu saec. XVII adnotatum est: »Pars tertia Bibliorum.*) 

f. 261*»— 267» (Alexandri de Villa Dei) »Materiacapitulorum« Novi 
Testamenti. Versus memoriales manu Crucis de Telcz exarati et inter 
lineas explicati, quorum ad calcem legitur: »Et sic est finis Concor- 
danciarum.« 

f. 267* Canones evangeiistarum decem. 

f. 267*» Praefationes in epistolas s. Pauii. 

f. 268* Notae quaedam de evangelistis et excerpta varia. 

58 161 

f. 268*» »Metra capitulorum et librorum biblie quot sunt.« Versus 
memoriaies manu Crucis de Telcz exarati et explicati. Ibidem ad calcem 
nota manu saec. XV ex. scripta codicem monasterii Borovanensis fuisse 
demonstrat, unde in bibliothecam Rosenbergicam pervenit, ex qua postea 
monast. praefato restitutus est. 

Intrihsecus operculi super. occurrunt oratio dominica et oratio ad S. Spi- 
ritum, in ope^ulo infer. decalogus et iterum oratio dom., quae omnes lingua 
bohem. exaratae sunt. Etiam respice, si libet, notam iocosam in operculo sup. : 
»Novum testamentum pro XII gr. venale, cui autem placet pro tribus seidlinis 
meri boni.« 

159 /. D. 19. 

charL saec. XV (pariim a. 1411) ff. 129, 30X21 cm. 1 m. 

f. 1» — 56» Sermones de sanctis. »Beati sunt servi . . , Quatuor 
sunt, que faciunt hominem dormire« X »Finito libro sit laus et gloria 
Christo. Per manus domini Petri capellani de Tyn in vigilia s. Bartho- 
iomei apostoli sub a. d. 1411.« 

f. 56^ — 58** Sermones 2 de s. Maria Magdalena. 

f. 59*— 127* Sermones de sanctis et de festis mobilibus. »Incipit 
liber de sanctis et de festis mobilibus et primo prothema de s. Andrea. 
Secundum iura et leges« X (exp . de S. Martino:) »corpusque quasi 
clarificatum ei!uisit.« 

f. 127^— 129* (alia manu) Quaestiones breves de obedientia ecclesia- 
stica et de communione sub utraque specie, (quae etiam in operculo su- 
periore continuantur). 

Utrique operculo adligata sunt fragmenta membr. instrumenti publici Jo- 
hannis Pomuk archid. Zaczensis, curiae archiep. Prag. ofiicialis, concernentis 
causam mag. Stephani Tendrici de Stankow transsumentisque bullam Bonifacii 
IX dat. II id. Nov. anno pont. eiusdem primo (1389 vel 1390). In fragmento 
inf. manus saec. XV initium cantionis bohem. s. Venceslai perscripsit: »Swaty 
nass waczlawe«. In operculo infer. occurrit notasaec. XV: »Iste est liber dom. 
Nicolai de Trzyebon dicti Ly . . . ka« ; In f. 128: »liber monasterii . . . in 
Trzebon«. Detnde codex bibl. Rosenbergicae fuit, ex qua restitutus est monast. 
praefato. 

160 /. Z>. 20. 

chari. saec. XIV ff. 205 ntim., 29 X 22 cm. 1 m. 

Antiphonarium notis musicis instfuctum. 

Codex bibl. Rosenbergicae, postea monast. Trebonensis fuit. 

161 /. D. 21. 

chari. saec. XV ff. 251 mim., SO X 21 cm. d, m. 

f. 1* — 168* »Thomasskonis Sermones detempore.« »Cum appropin- 
quaret Jesus Jerosolimam. Sancta mater ecclesia« X »ut vitam percipia- 
mus etemam Amen.« (De auctore cf. Balbini Boh. doctam II, 195, sed 
observa sermones sic incipientes alibi attribui Jehlino de Wodnan !) 

69 162 

f. 169* — 173*» Vocabula evangeliorum explicata. »In evangelio Exiit 
edictum i. e. regis mandatum et derivatur a verbo edico — cis — re.« 

f. 174» — 192*» Sermones diversi in fine manci. 

f. 193» — 200*» Textus evangeliorum dominicalium per circulum anni. 

f. 200^—251^ Sermones, de tempore et de sanctis per circulum 
anni. »Finis adest operis et cetera. Non deportabis nisi XX grossos 

dabis.« 

Intrinsecus operculi sup. haec nota manu saec. XV occurrit: »Istud vo- 
lumen datum est mpnasterio s. Egidii in Trzebon per dom. Mathiam plebanum 
de Janow, in quo continentur . . .« Postea codex erat in bibl. Rosenbergica, ex 
qua restitutus monast. praefato ad nos pervenit. Operc. sup. adligata est syn- 
grapha (Schuldurkunde) german. saec. Xni — XIV cuiusdam »Ebendorffer gesezzen 
zu Prissac«, valde attrita. 

162 1. D. 22. 

charU saec, XlV—XVff. 271 nuffi., 29X21 cnt. d. m. 

Johannis de Lignano Commentarius in Clementinas (Opus anepi- 
graphum). 

f. 1 (inc. :) »Congregabo reliquias measgregis mei« X f. 271 »literam 
que loquitur de generali consweta ordinaria.« (Finis videtur deesse). Cf. 
Schulte, Canonist. Hschften, p. 37. 

Ad opercula illigata sunt fragrrenta membr. codicis cuiusdam saec. XIV 
argum. theol. — philos. (Fortasse libri Senteatiarum). Intrinsecus operculi sup. 
et in fol. ultimo non num. eadem occurrit nota calamo saec. XV scripta : »Istc 
liber pertinet in Borowan novam fundacionem dei genitricis virginis Marie«. 
Detnde codex in bibl. Rosenbergicam pervenit, ex qua restitutus est monasterio 
Borovanensi. 

163 LD. 23. 

chart. a. 1385 ff. 181, 29 X 20 cm. 1 m. 

In fronte f. 1 hic occurrit titulus alia manu sacc. XIV inscriptus: »Petrus 
de Lombardia episc. Paris. fecit librum Sentenciarum, sed M. Zolto doctor sacre 
theologie comportavit istas questiones«. 

f. 1" — 180 Conradi Soltow Quaestiones in 4 libros Sententiarum 
Petri Lombardi. »Queritur, utrum per studium sacre scripture acquiratur 
habitus alius a fide« ^ »quod reprobi usque ad diem iudicii vident glo- 
riam sanctorum. Iterum et sic patet questio. Expliciunt questiones senten- 
ciarum in anno d. [1]385 in vigilia S. Procopii.« 

f. 180— ISl^ (et in fol. praeligato non num.) Notae theologicae. 

In fronte fol. praeligati notatur possessor: »Liber M. Jacobi de Sicca in 
40 grossis« (Sicca mag. evasit a. 1389). Deinde code.x monast. 'frebonensis, 
bibl. Rosenbergicae et iterum monast. praefati fuit. 

60 165 

164 / D. 24. 

charL et membran, saec. XlV—XVff. 245,30X22 cm. 1 m. 

Petri Lombardi Quatuor libri sententiarum. 

f. 1 (alia manu:) »Sentencie sentenciamm breves pro intellectu ma- 
teriarum« (^quoddam registrum). 

f. 2» — 245^ Textus Sententiaruni. 

Operi Sententiarum praeligatum est fragmentum instrumenti publ. notarii 
Andreae quondam Petri de Jawor de a. 1390, quo Nicolaus de Wymaria ab 
Henrico de Isenaco procurator constituitur. Codex saec. XV monast. TFebonensis, 
deinde bibl. Rosenbergicae et iterum monast. praefati fuit. 

165 /. D. 25. 

charL saec. XlV^XVff, 274, 30X21 cnt. d. m. 

f. 1* — 147^ (Galli abbatis coen. Aulae Regiae?) Malogranati liber 
tertius. (Initio in f. 1 et 2» absolvitur liber secundus — ideo codex man- 
cus est — incip. : »Desidero eciam scire, quomodo debeat se homo ha- 
bere in prosperis et in adversis* X f. 2* »videlicet in viciorum detesta- 
cione, in virtutum operacione et in temptacionum perpessione esse expo- 
situm et explanatum.«) *Incipit tercius liber.« X f. 147* »Incipit registrum 
seu thabula precedentis operis videlicet tercii libri, qui intitu.atur Ma.ogra- 
natus« — f. 147^ »fini (sic) hunc iibrum proxima fer. quarta ante adven- 
tum domini.« (Opus hoc alibi aliis attribuitur.) 

f. 149* — 201^ Tractatus anepigraphus in tres libros divisus, quorum 
primus de deo et homine, secundus de virtutibus et vitiis, tertius de iis- 
dem specialiter quoad monachos agit. Index libri I sic incipit: »Quod 
deus summus et incommutabiiis sit« X f. 201 : »non quos ce.estis au.a 
letificandos includit etc. Et sic est finis. Sit laus et g.oria Cristo. Amen.« 

f. 202» — 274** (Henrici Susonis) Horologium divinae sapientiae. 
•Incipit prologus in librum qui intitulatur horiogium divine sapiencie. Sen- 
tite de domino in bonitate« X »te regum (sic) glorie dominumque virtu- 
tum in decore suo conspicientes dominum nostrum J. Ch., qui cum patre 
etc.« (Haec verba tractatum abso.ventia in f. 273 occurrunt, postea se- 
quitur capitulum unum, quod scriba omisit). Medio tractatui (f. 244) in- 
i^erta est: 

f. 244 — 247 »Solempnis commendacio vSive oracio beate semper vir- 
ginis Marie et de dolore eius qucm habuit in passione domini filii sui 
unigeniti.« 

f. ^S^*» »Explicit horologium d. s. sequitur nunc Cursus eiusdem 
divine sapiencie« (Revera sequuntur solum 2 fol. vacua, postea horoiogii 
liber secundus). 

Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Tfebonensis fuit. 

61 166 

166 /. D, 26. 

chart. a. 1404 ff, 220, 31 X 22 cm. 1 m. 

(Guilelmi Peratti) Summa vitiorum. 

f. 1* (rubr. :) Registrum Summe viciorum. f. 220*^ (rubr. :) »M. hic 
cum thetra liber. C. bis duo finit (=1404). Scriptoris. b.o.a.c.i.u.s. 
coUige nomen.« (sic). 

»Ex libris canoniae Carloviensis Neo Pragae can. reg. Later. S. Augu- 
stini«. 

167 /. D. 27. 

chart. saec. XVjXVI ff. 529 iitim., 28 X 21 cm. 1 m. 

Haly (Albohazen) filii Abenragel Libri de fatis astrorum partes 
V — VIU. (Exemplar descriptum ex iibro t}^pis edito Venetiis 1485 arte 
et impensis Erhardi Ratdoit de Augusta. Cf. Hain, Repert. bibl. L 2.) 

f. 1 — 6 Tabula V — ^VIII part. f. 7. »Hic incipit quinta pars huius libri 
et sunt in ea 15 capitula.« f. 529^: »Finit feliciter liber completus in iu- 
diciis stellarum . . . fideli studio emendatus per dom. Bartholomeum de 
Alten de Nusia . . . impressus arte et impensis Erhardi Ratdolt de Au- 
gusta regnante Johanne Mocenico duce Veneciarum anno dominice« (cet. 
desunt). 

Partes I — IV ab eodem librario descriptas v: VI. B. G. »Collegii S. J. 
Novae-Domi cat. inscriptus a. 1636.« 

168 /. D. 28. 

chart. a. 1388 ff. 346 mim., 28X21 cm. d. m. 

Nicolai de Gorran Dicta super Lucam. 

f. 1 »Disciplina medici exaltabit caput illius« X f. 346'' »Explicit 
glosa dictorum Gurre super Lucam scripta a. d. 1388 fer. III ante festum 
S. Georgii m.« 

In f. 1 non num. notatur: »pro II sexag.« Codex bibl. Rosenbergicae, 
deinde monast. Trebonensis fuit. 

169 /. D. 29. 

chart. a. 1476—1477 ff. 341 mim., 30 X 21 cm. 1 m. In fol. praeligato 
tt non mim. occnrrit series contentornm mann saec. XV conscripta. 

f. 1* — 3* (rubr. :) »Incipit Liber exhortacionum beati Anzhelmi ad 
contemptum temporalium et desiderium etemonim. Quid agis o homo« 
X »quam concedat nobis, qui cum patre et s. s. regn. p. inf. s. s. A.* 

f. 3^ — 15^ Innocentii papae III Opusculum de humana miseria. 

»Domino patri karissimo Petro dei gracia Portuensi episc.« X »Explicit 
liber de humana miseria b. Innocencii pape quarti (Sic) per manus cuius- 
dam Mathei Piesskonis.« 

f. 16^ 22** S. Augustini liber de meditationibus. »Vigili cura 
mente sollicita« (In edit. hic tractatus intitulatur >de diligendo deo«). 

62 169 

f. 23^—80^ (Nicolai de Dinkelspiihl) Tractatus de 7 peccatis morta- 
libus. »[H]omo quidam fecit cenam magnam« x »et sit filius dei et co- 
heres naturalis eius filii d, n, J. Chr. qui est in secula benedictus Amen. 
Per me Piessek smigmalaboratorem completum est hoc opus in Thin 
Horssow fer. V in die s. Victoris . . . a. [14]76,« 

Sequitur quaedam appendix eiusdem tractatus incipiens: 

f. 81*— 87^ »[S]ecundum maystrum et doctores in quarto distinccione 
16 tres sunt partes vere penitencie* X »an parentibus suis aut aliis be- 
nefactoribus vivis et defunctis preces fundere neglexerit etc.« (Est eiusdem 
Nicolai de D. Tractatus de poenitentia). 

f. 88* — 189^ Tractatus theologicus: de fidei articulis, de sacra- 
mentis, de virtutibus (cf, f. 126). »Cum so.us in cella sederem« X »sti- 
mulo me cogente hoc opusculum sum aggressus. Deo gracias. Amen.< 
(Cf. cod. VI. D. 19). 

f. 190^ — 267^ Nicolai de Hanapis Liber de exemplis sacrae scrip- 
turae. »Creacio rerum fuit ita mirabilis* X »Explicit liber de exemplis s. 
sc. . . . et est finitus per me Mathiam Piesskonem smigmalaboratorem 
de Tyn Horssow fer. V ante festum s. Anthonii a. [14]77. Sit laus 
Christo.* 

f. 269» -282* Replica magistrorum Pragensium contra scriptum 
sacerdotum Taboriensium (Sub hoc titulo tractatum hunc polemicumM. 
Johannis de Pfibram de ritu et vestibus missalibus Chronico Taborita- 
rum inseruit auctor. Cf. Hofler, Script. rer. hus. II, 501—545). Expl. fer. 
y ante convers. s. Pauli a. [14]77. 

f. 282*»— 320^ (Johannis de Pnbram) Tractatus contra errores Pi- 
cardorum. »Jesus Christus dominus omnipotens, qui est deus et scien- 
ciarum (substanciarum ?) dominus« X »utcunque contegendum et defen- 
dendum. Amen. Et sic est finis huius tractatuli fer. VI ante purificacio- 
nem b. Marie hora 17 a, [14]77.« 

f. 32 H— 325* [Procopii de Plzna?] Sermo de b. virgine ad clerum. 

•Memoriam excellentissime virginis Marie canere licet« X »Et sic est finis 
eodem die sicut articuli hereticomm hora II noctis*. (Auctorem conicio ex 
initio sermonis sequentis). 

f. 325*>— 330** Johannis de Przibram Sermo ad clerum. »Rev. et 
vener. patres virique et domini . . . Quamvis iam sermon bus .... M. Pro- 
copii sacre theol. doctoris . . .« X »glorificent patrem ves trum, qui in celis 
est. Quod fuit thema. In quibus etc.« 

f. 331«— 335*^ (Stephani de Palec?) Sermo ad clerum de spiritu 
sancto. »Rev. patres et dom. honorandi! S. mater ecclesia maystra omnium 
accionum peritissima* X )»Spiritus domini assumpsit me et elevavit me inter 
celum et terram.* 

f. 336*»— 341*> (Eiusdem?) Sermo de assumptione b. Mariae (ad 
clenim). >Rev. patres et domini! Gloriosam genitricis dei virginis Marie 
assumpcionemc X »quia per te et in te de te benigna manus omnipoten- 
tis quidquid creat et recreavit merito quidem« (cetera cum fol. ultimo de- 
siderantur). 

Codex bibl. Rosenbergicae, deinde monast. Trebonensis fuit. 

68 170 

170 /. D. 30. 

chari. saec. XV ff, 354 num,, 30 X 22 ctn, d, m, 

f. 1 — 352^ Biblia sacra veteris et novi testamenti initio mutilata 
ia cap. III Proverbiorum usque ad Malachiam proph. omissis libris Ma- 
chabaeorum et ab evang. Mathaeo usque ad ultimam s. Pauli epistolam 
ad Hebraeos omissis libr. ceteris). 

f. 276» — 283*> (inserta sunt apocrypha) >Gesta salvatoris nostri do- 
mini Jesu Christi, que invenit Theodosius . . . in Jerusalem in pretorio 
Poncii Pilati* (= Evangelium Nicodemi cum epistola Pilati ad Clau- 
dium Tiberiuin^. 

f. 352*» — 354»Sermo de adventu Christi. In fine nota quaedam co- 
dicem concernens erasa est. 

Operculis adligata sunt bina fol. membr. cuiusdam Psalterii lat. saec. 
XII — XIII. Codex bibl. Rosenbergicae, deinde monast. Trebonensis fult. 

171 /. D. 31. 

charU saec, XV in. ff. 183, 29 X 21 cnu d. w. 

Johannis de S. Geminiano (dicti Gori) Sermones quadragesimales. 

f. !•* »Cum ieiunatis, nolite fieri sicut ypocrite« X f. 183** >Quadra- 
gesimale geminiani bonum et populare.* (rubr. :) »Explicit quadragesimale 
Genimiani* (sic). 

In fronte f. 1 et ultimi eadem nota occurrit : »pro isto libro dedi quin- 
quaginta grossos.* In fol. operculo super. adligato notatur: »A. d. 1419 in die 
S. Crucis exaltacionis obiit honorabilis presbyter dom. Gregorius Sekyra, illu- 
minator magnus, qui legavit hunc librum pro monast. S. Karoli pro fratribus, 
quos multum dilexit. Orate ergo pro anima ipsius, fratres predilecti.* »Ex libris 
canoniae Carloviensis.* 

172 /. D. 32. 

chart. saec. XIV ex. et XV in. ff. 187, 29X21 cm. d. m, 

f. !• — 18** Moralitates biblicae. »Regnum celorum acquiritur per arma. 
Legitur ludicum, quod< X »ExpIiciunt Historie biblie*. 

f. 18^ — 29* »Incipiunt Similitudines cum Moralitatibus per modum 
alphabeti.« X »Expliciunt Similitudines collecte de diversis libris.« 

f. 29* — 54" »Incipiunt Auctoritates« X »Expliciunt Auctoritates fr. 
Thome dicti Clemencia . . . per manus fr. Wenczeslay lapicide finite 
fer. II in die Collencii.* 

f. 54** — 59** »Incipit tractatus de modo fugiendi peccatum« X »Ex- 
plicit Compendium viciorum nescio quando* (sic). 

f. 60 Notae variae theol. argumenti. 

f. 61* — 90'* (Johannis Hildesheimensis) Gesta trium regum. »In 
primo capitulo huius libri, qui est collectus do gestis et translacionibus 
trium magorum . . . narratur« X (absoluto cap. 46) »finito libro sit laus 
et gloria Christo.« 

f. 91» — 144*» Peregrini Sermones. »Ecce rex tuus venit tibi« X »Ex- 
plicit Peregrinus de tempore a. d. 1394 fer. III post festum s. Juliane 
V. g. etc.« 

64 174 

f. 144^ — 150*> Sermones varii, quorum unus in f. 150 >de triplici 
statu hominis M. Mauricii studii Pragensis et fratrum (sic) ad S. Crucem 
Maiorem« 

f. 150^ — 156^ »ExcerptadePassione Simonisde Cassia« X >Expli- 
ciunt Excerpta super Passionem dom. Symonis de Cassia ord. herem. 
finita sabbato post festum s. Anne . . a. 1399 in camera habitacionis in 
Bud(weis) capellanorum.« 

f. 157 — 172^ Sermones diversi. 

f. 172** — 174*» Notae variae theologicae. 

f. 175» — 176* Vocabularius latino-bohemicus (Slovni&ek lat.-£esky 
obsahujici lit. A-C a nektera slova jina). Cf. Hanus, Dodavky I str. 
6 cis. 14. 

f. 176*> — 177^ Jesus consolatur Mariam die Mercurii ante passionem. 

f. 178 Duo sermones. 

f. 179* — 184* >In principio erat verbum« X >Explicit Ordogestorum 

Christi (M. Johannis Hus) . . . valens ad predicandum cum concor- 

danciis evangeliorum finitus a. d. 1408 in fer. III in festo s. Alexii per 
me Nicolaum altaristam altaris corporis Christi et s. crucis in Bud- 
ways.« 

f. 184» — 185^ Sermones duo de s. Maria Magdalena. 

f. 185*> — 187*^ »Incipit Compendium de naturis animalium« X >Ex- 
plicit a. 1408 fer. III ante Vincula s. Petri Nicolaus de Trzebon capel- 
lanus corporis Christi et s. crucis.« Sequuntur variae notae theologicae, 
quae etiam in utroque operculo continuantur. 

Manu saec. XV in f. 187 ad calcem nota: »Liber monasterii domus s, 
Egidii canon. regul. in Witignaw alias in Trzebon.* Deinde codex bibl, Rosen- 
bergicae erat, ex qua restitutus est monasterio praefato. 

173 L D. 33. 

chart. saec, XIV ex, ff, 232, 31 X 22 cm, d, m. 

Missale (ut demonstrant rubr. festa patronorum in calendario prae- 
cedente) ad usum eccles. bohem. 

Pars f. 1 scissa est, item excisa sunt nonnulla folia post 124 (ante Ca- 
nonem), atque etiam finis deesse videtur. Operculis adligata sunt fragmenta membr. 
cuiusdam Breviarii saec. XII. lat. Unde liber provenerit, nusquam notatur, solum- 
modo in operculo infer. occurrit nota adglutinata membrana obducta, in qua ca- 
lamo saec. XV commemoratur quidam Johannes Newegar possessor libri. 

174 /. D. 34. 

charL saec, XlV—XVff. 205, 30X22 cm. d. m. 

f, 1» — 11*» Registrum super librum de vita christiana Simonis de 
Cassia compilatum a fr. Johanne de Salerno. 

f. 12*» — 14*» Evangelia dominicalia totius anni quibus locis in libro 
Simonis attrahantur. 

f. 15» — 205^ Simonis (Fidati) de Cassia liber de vita christiana. 

»In nomine Christi amen. Incipit liber de vita christiana venerabilis fratris 

TRUHLAR : Cat cod. lat. 65 5 175 

S. de C. ord. fratr. herem. s. Aug.€ X »Explicit iiber quintus de mira- 
culis a Chr. factis et hoc sequenti die post festum s. Benedicti. Dignus 
est mercenarius mercede sua.« 

Opus non videtur esse completum, cum in praecedente registro 14 libri 
indicentur. (V. A. 17 indicantur libri 15.) Codex monast. Tfebonensis et suo 
tempore bibl. Rosenbergicae fuit. 

175 /. D. 35. 

chart. saec. XV ff, 161 num,, 29X21 cm, d, m. 

f. !• — 44*> Isidori Hispalensis Tractatus de summo bono. »Summus 
ideo deus est« X »Et sic huius tractatuli habetur finis sic intytulati Isyo- 
dorus de summo bono.« 

f. 45^ — 47** Fragmenta sermonum de b. Maria virgine et Maria 
Magdalena. 

f. 49* — 140*> (anepigr.) Auctoritates alphabetice digestae. »Absti- 
nencia Eccl. 30, 1 Qui abstinens est, adiciet vitam* X (vox ^virtus^) »Si 
vitasti grave, caveas ne obruaris arena. A tot gest konecz, bud bohu po- 
ruczen y geho myle matcze.« 

f. 141* — 161*» Sermones diversi initio manci (quorum nonnulli de 
dedicatione). 

In fronte f. 1 : >Conventus s. Margarethae Plznensis ord. praedicatorum«. 

176 /. D. 36. 

charL a. 1422 ff. 309 mim., 30X21 cm. d. m. 

f. 1 »De Secundo philosopho, qui duxit vitam Pythagoriorum.« 

f. 2* — 269* Ck>nradi de Soltow Glossa psalterii. »Psallam deo meo 
quamdiu fuero« X »Explicit glosa psalterii data Prage a rev. mag. Conrado 
de Sultaw sancte univers. Prag. magistro pagine sacre a. d. Millesimo 
(cetera erasa). Finitum est hoc opus a. d. 1422 in die s. Laurenti mart. 
per Wolfcangum Hubler de Insprukka civis Brixinensis dioc.« 

f. 269»— 270»» Notae de libris biblicis. 

f. 271» — 309** (anepigr.) Dictionarium biblicum. » Abyssus« X »zona« 
(Xen. Bem. II, 1, 147 opus hoc M. Wilhelmo de Montibus attribuitur). 

Ex monasterio Trebonensi. 

177 /. D, 37. 

chart, saec. XIV ff. 294, 30X22 cm, d, m. 

f. 1» — 258*^ Milicii libcr sermonum, qui dicitur Abortivus. f. 1 

incip. prologus: >Emitte domine sapienciam,« in quo auctor se »rogatum 
a studentibus collegii sacri Pragensis . . sermones presentes* . . . edere 
profitetur atque libro »Abortivus« nomen imponit. X f. 258** »Explicit 
hoc opus per manus Heynrici. Detur pro penna scriptori« (cetera erasa, 
videlicet: pulchra puella. Idem scriba iam in f. 134 nomen suum pro- 
didit). 

f. 259* — 269* Registrum super sermones Milicii (secundum materias 
alphabetice digestum). 

66 179 

f. 269^ — 270^ S. Hieronymi epistolae ad Eustochium virginem et 
ad Theodosium. 

f. 27<y> — 27 P Excerpta ex Augustini Soliloquiis et Gregorii homiliis. 

f. 272* — 273*^ Sermo super »Ave Maria*. 

f. 274 — 276* Sermo b. Bernhardi de moribus adolescentum. 

f. 276^ — 277* Excerptum ex b. Augustini Soliloquiis. 

f. 277^ — 284* B. Hieronymi epistola ad Demetriadem virginem. 

f. 284» — 284^ Sermo b. Augustini : »Propicio Christo« ad fratres 
in eremo. 

f. 284^ — 286» B. Hieronymi sermo de assumptione b. Mariae. 

f. 286^ Sermo de chorea. 

f. 287» — 290*» »Incipiunt Sermones synodales*, sed exaratus est 
tantum unus (Milicii) incipiens »Grex perditus factus est populus meusc. 

f. 290*» — 294*» Sermones de dedicatione et de Trinitate cum variis 
notis theol. 

f. 294^ »Liber domus s. Egidii in Trzebon alias in Witignaw canonicorum 
regul. s. Augustini.« 

178 /. D. 38. 

chari. saec. XV ff. 174, 29X22 cm. d, m, 

f. 1» — 3* »Registrum de leccionibus festivitatum et commemoracionum 
b. virginis per circulum anni.« 

f. 3^ — 4^ (manu paululum recentiori) Praecepta medicinalia, partim 
versificata. »Vim calidam siccamque gradu fert menta secundo.« 

f. 5^ — 56^ Lectiones de b. virgine per circulum anni. »De lau- 
dibus b. virginis matris. Si deum ore prophetico iubemur in sanctis suis 
laudare« X »0 beata dei genitrix Maria, virgo perpetua, templum dei vivi, 
aula regis etemi, sacrarium spiritus sancti, patet ut supra (sic).« 

f. 57* — 144^ (Humberti ord. praed.) Liber eruditionis religiosorum. 

»Erudire Jerusalem ne forte recedat anima mea a te« X »Explicit liber 
erudicionis religiosorum.* 

f. 144^ — 174^ (Johannis Hildesheimensis) »Historia trium regum.« 

»In primo capitulo huius libri, qui est collectus de gestis et translacio- 
nibus trium regum« X »in die ultima sit secuta in reddenda racione. 
Amen. Finivi librum sine manibus, scripsi illum.« 

In fronte f. 1 haec nota saec. XV occurrit: »Liber canoniconim regu- 
larium in Rudnicz«. Deinde codex bibl, Rosenbergicae, postremum monast. Tfe- 
bonensis fuit. 

179 L D. 39. 

chart saec. XIV— XV ff. 169, 30 X 21 cm. 2 m. 

f. !• — 133* Petri de Crescentiis Liber ruralium commodorum. X 

»Expliciunt dicta ruralium commodorum Petri de Crescenciis sit laus deo 
alleluia etc.« 

f. 133* — 133** Index alphabeticus morborum cum brevi expositione. 

f. 134* — 169* Tractatus anepigr. medicinalis. »Quid sit medicina. 
Dico imprimis, quod medicina est sciencia qua sanitas conservatur« X 

67 5* 180 

»et cum isto alumine optime curantur ulcera oris, ut dictum est in se- 
cunda particula (rubricator addit :) vel eciam semen lini cum melle ma- 
turat apostemata.« 

f. 169^ Sv. Matouse evangelia kap. XXVI, 1—36 Sesky pfeklad 
psany ok. 1400 (bez zakonceni). 

Operculis adligata sunt duo fol. membr. codicis cuiusdam saec. XIU — XIV 
argum. philosophici. In fronte super. notatur possessor manu saec, XV : »Liber 
Martini de Trziebon medici.« In fol. sequente non numer. occurrit index cuiusdam 
libri medicinalis a tractatu codice contento omnino diversi. In eodem fol. verso 
adglutinatum est insigne bibl. Rosenbergicae a. 1609, ex qua codex noster in 
monasterium Trebonense devenit. 

180 /. D. 40. 

charl. saec. XVIII tn. ff. 49 num., 31 X 21 cm. «/ videiur autografhus. 

Monasterium S. Agnetis sacrarum virginum Qarissarum ordiois 
S. Francisci Vetero-Pragae describitur a Joanne Floriano Hammer- 
schmid . , . in Teyn primario curato. (Continet vitam fundatricis et hi- 
storiam non solum monasterii praefati sed etiam (a f, 38) Tynecensis 
eiusdem ordinis.) 

181 /. D. 41. 

chari. saec. XVIII ff. 300 num., 32 X 21 cnu 1 m. 

Curiositas privilegiata in Dudum pro Hodie, seu Dissertationes 
et quaestiones de universis privilegiis a S. D. Clemente XI bulia in- 
cipiente Dudum die 27 Martii a. 1715 .. . vicariatui Boemiae, Moraviae, 
Utriusque Lusatiae concessis, in quibus . . . expenduntur privilegia . . . 
s. ord. Cisterciensis ac aliorum . , . ordinum, cuius hodie sint valoris. 
Pars prima . . . Authore F. Benedicto Scheppl, ord. Cisterc. monast. de 
Plass professo et suppriore. 

(Annus ultimus in opere commemoratus est 1742.) Sine dubio e monast. 
Plassensi. 

182 / D. 42. 

chart. saec. XV ff, 250, 31 X 21 cm. 1 m. 

Missale secundum rubricam Pragensem. 

F. 1 et if. 232 seq. recentiori manu scripta esse videntur, in fif, 234 — 245 
sunt notae musicae. In f. 250** hae notae occurrunt: »A, d. 1425 obiit dom. 
Welik capellanus de Ugezd . . . anno eodem obiit d. Johannes Floss capellanus 
de Wodnyan.* 

183 /. D. 43. 

chart. scrihi coeptus a, 1403, ff. 226 num., 28 X 22 cm. d. m. 

f. !• Notae quaedam argumenti theologici, quae item continuantur 
in fol. codicis ultimo. 

f. 1*> — 2*>Sermo de ieiunio, 

68 186 

f. 3*^196b Johlini de Wodnan PostiUae Zderaziensis pars n. 
»Incipit secunda pars postille Sderasiensis videlicet pars quadragesi- 
malis . . . incepta sub a. d. 1403 fer. IV sequenti post festum s. Galli< 
X In f. 196 absolvitur sermo in fer. V magna. In fronte fol. 197 haec 
nota occurrit : »Si in istis sequentibus XI foliis non poterit totum scribi . . . 
scribatur in ultimo sextemo papiri.< 

f. 197* — 203'* Sermones et aliae notae de corpore Christi. 

f. 204* — 220** Sermo de passione Christi, quo, ut videtur, scriba 
partem II postillae absolvit. 

f. 221 — 225 Sermones aliquot anepigraphi et notae quaedam theo- 
logicae. De fol. ultimo vide supra. 

Intrinsecus operculi super. manu saec. XV notatur: »Liber S. Corone.« 

184 /. Z>. 44. 

chart. a. 1404 ff. 201, 29 X 22 cm. d. m. 

f. 1 (inc.:) »Et est collecta a. d. 1404 fer. VI post festum Urbani 
continens in se sermones de tempore a die festo pasce inclusive usque 
ad adventum domini exclusive . . . et sic hec postilla in tres partes di- 
visa continet in se sermones per circulum anni.« CoUatione cum cod. 
nostro I. B. 28 apparet tituius hic: 

Johlini (Jesek) de Wodnan Postillae Zderaziensis pars m (aestivalis). 

Operculis adligata sunt fragmenta cod. hebraici saec. XIV. (?) Codex pri- 
mum monast. Borovanensis, deinde bibl. Rosenbergicae, postremo iterum monast. 
praefati fuit. 

185 /. D. 45. 

Duo folia tnembrafk a. 1592, 52 cm. alta et 34 cm. lata, in quibus im- 
mixiis lit. rubris calligrafhice ferscripta sunt carmina funebralia, ut 
indicat hic titulus in fronte foL frimi rubricatus: 

Exequiae omatis. et optt. viror. atq. maximorum natu academiae 
Pragensis magistrorum : Mathiae Bydzovini ab Auentino, aetat. LXXI. 
et Joannis Fortii Gurimeni, aetat. LXXIII. Christi vero 1590 mens. IlXbr. 
dieb. XXIIX et XXX pie defunctorum. Sequuntur duo carmina auctore 
Thoma Mite Lymusaeo. In eodem fol. verso reperitur carmen Adami 
Hradisteni in obitum M. Joannis Fortii. In fol. altero sub titulo: »Alius 
auctor fecit* est carmen Mag. Adami Rosacii Suticeni in obitum eorun- 
dem magistrorum, ad cuius calcem scriba nomen suum monogrammatice 
velavit: »MR scripsit m. p. 1592. 3. Calend. Maii.* 

186 /. E. 1. 

chart. a. 1659, ff. 50, 19 X 15 cm. 1 m. 

Brevis relatio missionum patrum societatis Jesu in Nova Francia 
a R. P. Francisco Josepho Bressani eiusdem societatis Bononiae im- 
pressa italice a. 1653 et compendio latinitati donata anno 1659. 

£x residentia S. J. Libesicensi. 

69 187 

187 /. E, 2. (Y. L L n, 108.) 

chart a, 1728, ff, 60, 23 X 17 cm. ut videtur autographus. 
Intrinsecus operculi super. hic titulus notatur: 

G. Patrit. wems Duffiadis S. J. Caledoniae prodromus per totum. 
Opus sic incipit in f. 1 : Caledoniae Prodromus seu Dissertatio de Anti- 
quitate Scotorum in Britannia. Explicit autem sic : Ita censeo P. N. W . . 
(una littera erasa) J. Duaci 22. Maii 1728. Finis. 

188 /. E. 3. 

chart. a. 1661 ff. 395 num., 19 X 16 cm. 1 m. 

Extractus examinis rerum publicarum nostri aevi celeberrimarum 
praeter imperium Romano-Germanicum viri celeberrimi Hermanni Con- 
ringii medicinae doctoris. Helmaestadi. Anno 1661. 

Ex bibl, nova Carolina (antea Ignatii Caroli com. de Sternberg). 

189 /. E. 4. 

chart. saec. XVII ff. 307 num., 21X16 cm. 1 m. 

De origine, moribus et rebus gestis Scotorum libri decem. E qui- 
bus septem veterum Scotorum res inprimis memorabiles contractius, re- 
liqui vero tres posterorum regum ad nostra tempora historiam, quae hu- 
cusque desiderabatur, fusius explicant. Accessit nova et accurata regionum 
et insularum Scotiae descriptio. Authore Johanne Leslaeo, Scoto, epi- 
scopo Rossensi. Romae in aedibus populi Romani 1578. Cum privilegio 
et facultate superiorum. Apographum. 

In eodem fol. tituli notatur possessor: »Ex libris P. Eugenii Philipp.« 

190 /. E. 5. 

chart. saec. XV ff, 425 num., 21 X 15 cm. 1 m. 

Postillae pars hiemalis (ab adventu usque ad ascensionem domini 
sequentibus sermonibus diversis) auctore quodam Husita. 

f. 1* »Hodie incipit sacrum tempus adventus« X f. 424* »et gloriam 
in futuro, ad quam« etc. Praeter glossas et marg. notas bohemicas pro- 
lixior textus boh. insertus est fol. 275* »o Jidasovi« et fol. 362* — 363* 
»Slussie znamenati, ze kto chce v modlitbe vslyssan bayti etc.«, quo a 
deo repudiantur peccatores dicentes orationem »Otce nas« (= Pater 
zlych iidi.) Item in fol. 425 »W nedieli swatu vvssecky wiecy stworzeny 
gsu« etc. (List s nebe). 

Operculis adligata sunt duo membr. folia Breviarii lat. saec. XII — XIII 
A. 1609 codex fuit bibl. Rosenbergicae, ex qua monasterio Tfebonensi obtigit. 

191 /. E. 6. 

chart. saec. XV ff. 197 num., 21X16 cm. 1 m. 

Vocabularius (qui in cod. Vindob. 3156 vocatur »breviloquus») 
latino-germanicus. 

70 193 

f. 1 (Praefatio incipit:) »Aaa domine nescio loqui, quia puer sum 
egO€ X f. 197* »Et sic est finis per me Jeorgium (alia manus paululum 
recentior addit »Steurer€) tunc temporis scolarem in Ratispona, pro quo 
deus gloriosus sit benedictus in secula seculorum. Amen.« 

f. 107^ occurrit nota atramento caeruleo nunc valde pallido scripta, in qua 
commemoratur possessor »Ego Gregorius de Liligenplutt« et annus 1(4)69. De 
codice nostro cf. Kelle in Serapeum 1860 p. 13. >Ex bibl. regul. canon. S, 
Augustini Trebonae 1718«. 

192 /. E. 7. 

charL saec. XlV—XVff. 188, 29X21 cm. d. m. 

f. 1 Notae theologicae variae. 

f. 2» — 16»(anepigr.) Allegoriae evangelicae (Hugonis de S. Victore?) 

Incip. : »Johannes Apokal. 4 vidit sedem positam in celo« X »Explicit de 
tempore et cetera* (Continentur figurae evangeliorum lectorum diebus 
domin. per circulum anni). 

f. 16** — 28** »Hic incipiet de sanctis sermo* (Sed non sunt sermones, 
sed iterum) Allegoriae vitarum sanctorum (eiusdem modi ut supra) X 
>quantum potest ipsas mutando«, 

f. 29*— 35*» Iterum Allegoriae evangelicae (= Praefigurationes Novi 
Testamenti per Vetus). 

f. 36» — 89*> Haimonis archidiaconi Cantuariensis Commentarii in 
epistolas s. Pauli, prout per circulum anni leguntur. »Scientes quia hora 
est iam nos de sompno surgere« X »Explicit Haymo super epistolas 
Pauli» (recentiori manu additum). 

f, 90 — 132** (anepigr.) Themata quaedam praedicatoria. >Augusti- 
nus super Apokal. Fratres carissimi, qui satis diligit seculum« X »quo 
in suis peccatis considerandis minime evigilant. Et sic est finis etc.« 

f. 132*» — 139*» »Incipit Hugo (de S. Victore) de arra anime« X 
•Explicit Hugo de arra anime.« 

f, 140» — 170» »De malis studentibus et planctu ecclesie.* »Cantic. 
2® dicitur predicatori« X »ad terrasque descendere.« (Cum opus hoc the- 
mata brevia sermonum contineat. inepte inscriptum esse videtur.) 

f. 170*»— 179* »Incipit Hugo (de S. Victore) super Threnos* (For- 
tasse altera pars inscriptionis superioris hoc opus concernit, cum inscri- 
ptio nostra manu recentiori facta sit). 

f. 179*» — 184* Origenis Homilia super »In principio erat verbiim«. 

f. 184» — 188*» Sermones duo: de corpore Christi, de confessione. 
Inter utrumque occurrunt sententiae et proverbia ex variis scriptoribus 
sumpta, ex. gr. »Scribitur in portis: meretrix est ianua mortis. || Clerice, 
sis fortis, ne des tua munera scortis.* 

Operculo super. adh'gata sunt 4 folia membr. cuiusdam cod. saec. XIII — ^XIV 
argumenti philosophici. Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebonensis fuit. 

193 /. E. 6\ 

chart. saec. XV ff. 221, 30X21 cm. 1 m. 

f. 1 — 218*» Sermones super epistolas et evangelia per circulum 
anni (Johannis de Alexandria?) »Cum sacrosancta mater ecclesia sancto 194 

premonstrante spiritu« X >semper emergit in tribulacionibus deum laudans. 
Amen. Konecz.* »Finiunt dicta super epistolas et evangelia per circulum 
anni etc.« In fronte et ad calcem operis alia manus rubricavit nomen 
auctoris (?) Johannis Alexandrini. Cum hic s. Joh. Eleemosinarius intelligi 
nequeat, fortasse sunt sermones Johaanis de Cardalhaco, qui etiam erat 
patriarcha Alexandrinus in partibus. 

f. 219 — 221 Sermo in »dominica superexcrescente«. 

In fronte f. 1 notatur: >Liber Nicolai presbyteri de Sedlczan legatus per 
eundem monasterio s. Egidii in Trzebon 1461.« Deinde codex bibl. Rosenber- 
gicae iliit, ex qua restitutus est monasterio praefato. 

194 /. E. 9. 

chart. sacc. XV ff. 204 num., 30X22 cm. d. m. 

f. 1 — ll^ Thomae de Aquino Tractatus de modo confltendi (Edi- 
tionis Parmensis vol. XVU n. 57). 

f. 11** — 13* Declaratio missae. »Ter pulsatur ad missam« X »decimo 
Christus ex tanta devocione honoratur.* 

f. 13»— 14» De dignitate sacerdotii. 

f. 14* — 17* Expositio canonis, item totius missae. 

f. 17* — 19*> De dedicatione ecclesiae. 

f. 20 — 26*> Tabula operis subsequentis. 

f. 27*— 181» (Opus anepigraphum folio primo exciso dividitur in 8 
libros, quorum 1 de lapidibus, 2 de plantis et arboribus, 3 de avibus et 
piscibus, 4 de animalibus terrae, 5 de homine et partibus eius, 6 de vi- 
sionibus imaginariis et somnis, 7 de rebus artificialibus, de activa et con- 
templativa vita, 8 de humanis agitur. Quibus rebus naturalibus adap- 
tantur virtutes et vitia per modum Physiologi, sed multo proiixius. Ideo 
titulum conicio: Moralitates rerum naturalium (Antonii de Rampegolis?) 
(Inc. fol. primo exciso:) »anima per mundiciam puritatis« X (explicit cap. 
de zeio bono exemplo occisionis involuntariae :) »Nam quis noster alius 
est finis nisi pervenire ad regnum, cuius nuilus est finis, Ad quem nos 
perducat etc.« 

f. 181 '^ — 204^ (anepigr.) Moralitates scriptoribus de re naturali et 
medica adaptatae (In tabula sic intitulatur opus : Diversae appropriationes). 
•Philozophus sexto animalium: in tumidis quidem mortuis pectus alcius 
solito elevatur« X »sine fructu perpetue felicitatis, ut pretaxatum est etc.« 
(Alibi opus nuncupatur: »Lumen animae« et attribuitur Matthiae Fa- 
rinatori, sed attribuendum est Berengario de Londora — cf. cod. L A. 
38 et III. B. 4). 

In fronte fol. 1 num. haec nota occurrit: »Presentem librum honor. dom. 
Johannes de Stropnicz prothonotarius d. de Rosenberk legavit pro monasterio 
Trzebonensi a. etc ( 14)42.« 

195 /. E. 10. 

membran. saec, XIII— XIV jg^. 17 U 30X22cm, ab nno scriba charactc- 
ribus goth. insignis magnitudinis exaratus. 

Missale, ut festa patronorum Bohemiae indicant, secundum rubricam 
Pragensem. 198 

Cum in collecta f. 165 flat oratio pro »abbate nostro«, liber pro mona- 
sterio quodam (s. Coronae?) exaratus essc videtur, quod propius signatur ora- 
tione sequente »pro congregatione et fiimilia dei genitricis Mariae sanctique 
Adalberti.« Observa etiam ofiicium de Corpore Ctiristi in fine codicis alia manu 
additum esse. Item ofiicium de decem millibus martyrum, de s. Anna, de s. 
Quirino. 

196 /. E. 11. 

membran. saec. XII— XIII ff. 94, 27 X 20 cm. db uno scriba eleganier 
exaraius et rubricaius^ lii. inii, capit. ei uncial. varii coloris exornaius 
ei noiis musicis, quae dicuniur neumae, insirucius. 

Lectionarium de tempore et de sanctiSy initio mutilatum. 

f. 1* »credendo, ut habundetis in spe et virtute spiritus sancti. 
(Rubr.:) Dominica 111« (in adventu). f. 79* rubrica festi s. »Wenzeslai«. 
f. 94^ absolutis lectionibus in dedicatione inserta est manu recentiori XIV 
vel XV saec. lectio in festo spineae coronae. 

Ibidem occurrit nota manu multo recentiori (saec. XVII) prudenter false 
addita: »Liber epistolahim Anno 1401.« In eundem errorem inducere vult nota 
saec. XVII occurrens in fronte fol. 1 »Liber monasterii B. V. in Plass catha- 
logo lib. inscriptus Ao. 1309«, praesertim cum numerus 3 scriptus sit loco 
eraso. In margine f. 29* commemoratur ignis 9. apr. 1659 ab incendiariis (in 
monast. Plassensi) positus, sed feliciter a fratribus extinctus. Operculo super. 
adglutinatum erat a ligatore saec. XV fol. unum lectionarii nostri, in quo idem 
scriba exaraverat lectionem quandam Danielis prophetae. Ex monasterio Plassensi 
ord. Cisterciensls. 

197 /. E. 12. 

membran, saec. XIV ff. 88, 29 X 21 cm. ab uno scriba eleganier exaratus 
ei rubricaius, liti. init. picturaiis (una in f. 16^ deaurata) exornatus. 

Liber troponun et hymnonim perpetuis notis musicis instructus. 

f. 1—15 Tropi. f. 16—88 Hymni. 

198 /. E. 13. 

chari. saec. XIV jff. 146, 29X22 cm. d. m. 

f. 1* — 8» (anepigr.) Expositio seu registrum cuiusdam libri canonico- 
iuridici pessime scriptum. Inc: >Quoniam constitucio apostolice sedis«. 
Finis calamo deletus. 

f. 8** — 10** (anepigr.) Sermo de praelatis. »Congregabuntur filii Juda* 
X >disciplina simul cum thabulis* (cetera desunt folio dimidio sequente 
abscisso.) 

f. 11* — 21* Expositio orationis dominicae initio mutilata. 

f. 21* — 35» Expositio orationis Ave Maria. »Audi filia et vide« X 
»Explicit opus super Ave Maria.« 

f. 35» — 38^ Sermones duo, d. S. Philippo et de nativitate domini. 

f. 39»— 65*> (anepigr.) Vocabularius latinus, quo voces minus usi- 
tatae explicantur, incipiens ab >Abies«, desinens in vocem »Zinziber<. 199 

f. 66* — 69 (David de Augusta) Tractatulus de informatione novici- 
orum. Post registrum incipit: »Primo semper debes considerare« X >Ex- 
plicit tractatulus optimus de informacione noviciorum Amen.« 

f. 70* — 79» (anepigr.) David de Augusta CoUationes pro exhortatione 
noviciorum. »Collaciones nostras, quas pro exhortacione ad novicios no- 
stros vel ad alios religiosos aliquando facere solebam* X »quando ad 
terrenas eas remittimus, hostis roboratur. Expliciunt que dicta sunt.« 

f. 79* — 79*^ 2 Bullae Bonifacii IX, quibus indulgentiae impertiuntur 
iis, qui ostensioni reliquiarum Crumloviae adfuerint, nec non monasterio 
s. Clarae ibidem, datae a. 1401. (Insertae manu recentiori.) 

f. 80* — 83** (anepigr.) Regulae ad vitam religiosorum. »Quod 
nimis remissum regimen nutrit vicia in subditis«X »iugis est memoriadei.* 

f. 84* — 125** (anepigr.) Expositio hymnorum ecclesiasticorum. 

>Seneca ad Lucilium epistola undecima sic scribit* X »honor et potestas 
per eterna secula Amen. Et sic est finis huius tractatus.* 

f. 126* — 131* (anepigr. initio exciso) Quaestiones quaedam iuris ca- 
nonici. 

f. 131** — 135** (anepigr.) Sermo quadragesimalis. 

f. 135*>— 137* Sermo de s. Lucia. 

f. 137** — 140*> Sermo super »Hic est filius meus.« 

f. 140^ — 146 »Sermo mag. Petri Rothomagensis archiepiscopi« 
(postea Qementis VI). ^Explicit sermo de septuagesima factus in domo 
predicatorum Parisius a rev. mag. Petro Rogerii nunc archiep. Rotho- 
magensi.« 

Operculo super. adligatum est folium cod. cuiusdam membr., quo conti- 
netur ritus vestiendi novitii, saec. XIV. Code.x primum monast. Trebonensis, 
deinde bibl, Rosenbergicae, postremo iterum monast. praefati fuit. 

199 /. E. 14, 

chart. saec, XIV et XV ff, 128 num., 29^20 cm. 3 m. 

f. 1* — 39*^ Vitae sanctorum: Catherinae, Bartholomei, Laurentii, 
Mariae Magd., Elisabeth, Erasmi, Egidii, Margarethae, \'iti, Modesti, Cre- 
scentiae, iterum Bartholomei ap., cum aliquot sermonibus. Saec. XV. 

f. 40*— 42*> Vita s. Procopii »Fuit itaque s. Procopius nacione Be- 
hemus« X »usque Romam est regressus. Tu konecz. In Chotun natus 
a patre Procopius est vocatus« etc. etc. Saec. XV. 

f. 43* — 125* Sermones quadragesimales. Rubrica: »Incipit Per- 
mensis (Antonius Parmensis?) per quadragesimam« »Cum ieiunatis . . 
Quia omne opus bonum« X ^Explicit opus quadragesimaie per manus 
Hainrici dicti Vend etc. Rubr. : »A. d. 1368 circa festum s. Jacobi apost. 
.... mensis super .... cuium anni« (cetera desunt dimidio folio 
scisso). 

f. 125* — 126* Quomodo Christus captus fuit (opus mancum). 

f. 126^ Literae dominicales. 

f. 127 — 128 Notae variae argumenti theologici. 

Operculo sup. adglutinata est schedula contentorum manu saec. XV, 
scripta, in qua Sermones quadragesimales sic notantur ^Quadragesimale per- 201 

men6is.« Intrinsecus eiusdem asseris commemoratur : »Liber Mathie praesbyteri de 
Budweis dicti Gunkrl«, cui notae aliamanus addidit: »qui legavit inBorowan«. 
Ex monasterio Borovanensi codex in bibl. Rosenbergicam pervenit; deinde mo- 
nasterio restitutus est. 

200 /. E. 15. 

chart, saec, XV ff. 205, 29X22 cm. 2 m. 

f. 1^—12^ (Alexandri de Villa Dei) Biblia versibus hexametris com- 
pendiose expressa cum explicatione interlineari. 

f. 13* — 186*^ Sermones de sanctis (ut adnotavit manus coaeva in 
assere superiori) Thomae Ebendorfer de Haselbach. »Ambulans 
Jesus iuxta mare Galilee.« Absoluto sermone de animabus explicit: »Sit 
deus benedictus.« 

f. 187»— 196* »Collacio ad clerum M. Petri de Pirchenbart* (Fabri- 
cius habet Pirchenwart). »Tristis est anima mea usque ad mortem* X 
»Explicit sermo bonus de passionedom. nostri J. Chr. Anno etc. (14)39. « 

f. 196** — 199^ Sermo de assumptione »finitus per Bartholomeum 
Smelczar de Chrempnicia qui fuit cooperator dominorum in Holnburga 
anno etc. ( 14)49.« 

f. 199*> — 201» »Incipit Disputacio contra istum articulum breviarii 

Pathavlensis dyocesis in die parasceves scilicet fiat hec commixtio etc.« 
X » Acta sunt hec per rev. mag. Nicolaum Dinchkelspuhl . . . a. etc. (14)22 
in die s. Augustini episcopi. Benedictus deus, qui dedit talem graciam 
mortalibus hominibus.« 

f. 201» — 205*> Sermo de omnibus sanctis. 

Titulus supra commemoratus in operculo superiori hic est : »Thomas Ha- 
zelpach de sanctis aliquibus super evangelia.* Utrique operculo adglutinata sunt 
fragmenta cod. cuiusdam membran. saec. XIII — XIV argum. theol. Codex primum 
bibl. Rosenbergicae, dein monast. Tfebonensis fuit. 

201 /. E. 16. 

chart. saec. XIV— XV ff. 146 nnm., 29 X 22 cm. d, m. 

f. 1^—34^ (Initium deest) Cassiodorus super septem psalmos (poe- 

nitentiales) »me infirmum sencio, quia ossa mea« X »Et sic est finis« 
(cetera erasa sunt). 

f. 35* — 59*» »Preciosissimus tractatus de direccione vite hnminum. 
Postremo investiganda est et prosequenda una generalis regula« X »iste 
panis celestis, qui dat vitam mundo.« Sunt Mathiae de Janow (Parisi- 
ensis) operis de regulis veteris et novi testamenti libri Illtract. 1—3. 
(Cf. Hofler Script. rer. hus. II, 60 et Palacky, Dejiny III, 1 p. 25). 

f. 60 — 72^ Epistola b. Bernhardi ad Carthusienses. >Misereator 
et misericors dominus« X »Explicit ep. b. B. a. C. finita quinta feria 
post purificacionem« (cetera erasa sunt). 

f. 73* — 80* »Stimulus amoris b. Augustini« (recte Lignum vitae 
s. Bonaventurae). »Cristo confixus sum« X »hoc eciam nunc per 
crucem tuam petimus obtinere ad laudem sanctiss. nom. tui etc.« iO 202 

f. 80*^ — 84^ S. Bonaventurae Speculum animae sive Itinerarium 
mentis in deum, cuius ad calcem commemoratur: >Magnus defectus est 
huius tractatuli« et nomen scribae et annus cryptographice ponitur. 

f. 84» — 124» S. Bemhardi Qaraevallensis Opuscula : Stimulus amo- 
ris, Apparatus altaris, Oratio cum expositione Salve regina, Scala clau- 
stralium, Devotissima meditatio de morte J. Chr. 

f. 124*^ — 125*> »De regimine quo regi debeat sacerdos et religiosus« 
Hugo (Nomen hoc scriptum est loco eraso). 

f. 125^ — 144*^ S. Ambrosii opera: de virginibus, de viduis, de 
patriarchis et ieiunio, de mysteriis sacerdotalibus (initio mancum). F. 
143 — 144 opera de virginibus et viduis absolvuntur. 

f. 144** — 145** Tractatulus de corpore Christi et de oratione anepigr. 

f. 146. »Liber monasterii s. Egidii in Trzebon.« 

202 /. E. 17. 

charL saec. XV ff. 135 num., 29X22 cm. 1 m. 

f. 1** membran. tabula picta apparet, in qua angelus sinistra manu 
clypeum cum insigni, recta bacuium episc. tenet. 

f. 2» — 3* Initia quatuor evangeliorum cum symbolis evangelistarum 
pictis et deauratis. 

f. 3*> — 4* luramenta officialium episcopi BasiKensis. 

f. 4** Tabuia statutorum vicarii et sigilliferi. 

f. 5* — 12*> Tabula statutorum s^iiodalium. 

f. 13* — 73^ Statuta synodalia episcopatus Basiliensis. 

f. 74» — 111*> Registrum marcbarum | ,*.. , . . 

f. 112*-119»> Rlgistrum bannalium reddituum (episcopatus 

f. 120»— 128» Registrum cathedralium I isasuiensis;. 

f. 128^ — 134 Jura ecclesiae Basiliensis cum additamentis recentio- 
ribus, quorum unum est germanicum (copia instrum. publ. de a. 1336). 

f. 135 Burckardus vicarius notat obitum Johannis de \'enigen epi- 
scopi Basiliensis a, 1478, et nescio quis obitum eiusdem vicarii a, 1480. 

Unde codex charta polita insignis provenerit, nusquam notatur. Ut demon- 
strant additamenta, saec. XVII adhuc erat Basileae. 

203 1. E. 18. 

chart. a. 1395 ff. 192, 29 X 21 cm. d. m. 

f. 1» — 70** (anepigr.) Antonii Parmensis Sermones dominicales. 
»Cum appropinquasset . . . Tempus quod hodie^ X »redempcio utrius- 
que.« 

f 7(fi — 129» >Sermones per quadragesimam totam« X »Finitus 
est iste liber fer. \1 ante vocem iocundidatis (i= 14 Maii) sub a, d. 
1395.< 

f. 129** — 130*> Sermo de animabus. 

f. 131—166*» Vitae sanctorum (a s. Blasio usque ad s. Thomam 
apost.) >Explicit Pronuncciamentum de sanctis finitus (sic) fer. II post 
Oculi per manus Stephani plebani in Woydesprun«. 

f. 167 — 174» Sermo de s. Udalrico et vita eius. 

f. 174*» — 189*» Sermones diversi. '6 207 

f. 190*— 192» Vita s. Catherinae Alexandrinac. Fol. 191^ vacuo 
alius scriba posuit quasdam notas theol. et tertius addidit decalogum 
bohemicum (=Desatero boiie prikazanie). 

Intrinsecus operculi super. occurrit haec nota: »Rev. vir mag. Jaksso tes- 
tamentaliter legavit librum hunc pro ecclesia parochiali in Zywohosst*. A. 1609 
codex bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Trebonensis fuit. 

204 L E. 19. 

charL saec. XlV—XVff. 128, 29X21 cm. 1 m. 

(anepigr.) Expositio evangelii s. Johannis. 

f. 1* »Ecce intelliget servus meus« X 128*> expositio ultimi capi- 
tuli interrumpitur his verbis: »quod autem dictum est: sic eum volo ma- 
nere donec i. e. diemc, cetera desiderantur folio iiltimo exciso. 

Ex monast. Trebonensi. 

205 /. E. 20. 

chart. saec. XV ff. 190, 30X21 cm. 1 m. 

f. 1*— 181*> Postilla de sanctis (Milicii?) Folium initiale codicis vi- 
detur esse f, 120, in cuius fronte notatur possessor. Ibi codex sic in- 
cipit: »Ambulans Jesus iuxta mare Galilee*. Sed praeterea et alia folia 
ordinem suum amiserunt, ut f. 70. Titulum hausimus ex inscriptione ul- 
timi sermonis in f, 178: >Incipit postilla de annunciacione b. virginis.* 

f. 181*»— 190 (alia manu:) (Milicii) Sermones duo synodales, quo- 
rum incipit alter: »Sacerdotes contempserunt legem meam,« alter: »Grex 
perditus factus est populus meus.c 

Ut notatur in fronte f. 120, codex erat quondam monasterii Trebonensis. 

206 /. E. 21. 

chart. saec. XV ff. 166, 30 X 21 cm. 1 m. 

Johannis Chrysostomi Homiliarum in Matthaeum partes duae 

(opus imperfectum), 

Codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebonensis fuit. 

207 /. E. 22. 

chart. saec. XV (pars 1412) ff. 211 mim., 30 X 21 cm. d. m. 

f. 1* — 36^ Anshelmi archiepisc. Cantuariensis (seu potius Ho- 
norii Augustodunensis) Elucidarius. Prologus incipit: >Sepius rogatus a 
condiscipuiis« X »et videas bona Jerusalem omnibus diebus vite tue. 
Amen. Explicit opus Anshelmi episcopi.* 

f. 37* — 51*> Tractatus super Ave maris stella. >Petisti a me in 
Christo dilecte* X »et sine fine cum illo gaudere. Amen. Explicit tracta- 
tus de ympno Ave maris stella . . .« »Hic ponitur Ave maris stella me- 
trice« (7 versus hexam.) 

77 207 

f. 51 ^' — 116* >Incipit opus, quod intitulatur Summa recreatorum* 
(inferius corrigitur : recreacionum). Opus divisum est in 5 tractatus, quo- 
rum primus »agit de curiosis conviviorum questionibus, secundus de esi- 
bilium et potabilium naturis et qualitatibus, tercius de requisitorum ad 
convivium variis proprietatibus, quartus de iocundis hystoriis et carminibus, 
quintus de virtuosis exemplis et legibus.* Cum opus hoc undique compi- 
latum sit, operae pretium duxi maioris quidem momenti partes quasdam 
separatim recensere. In tractatu tertio occurrunt primum (in f. 70) »Pre- 
cepta de regulis sanitatis quoad mensam versificata«, in tractatu quarto 
hi versus : Disputatio vini cum aqua (f. 87), Altercatio rosae et violae 
(f. 89), De vemali laeta »floricione« (f. 90), De praelatorum varia condi- 
cione (f. 91), »De cuiusdam civitatis (Erfordiae) iocosa descripcione* 
(f. 92) — qui versus sumpti sunt e carmine occulti auctoris Nicolai de 
Bibra, quod edid. Hofler ex alio codice nostro a. 1861, sed multo cor- 
rectius Th. Fischer in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen I Bd. 1870. 
In fine operis rubricatur : »Completus est liber sub a. d. 1412 V fer. post 
Viti per Heinricum de Geylnhusen«. (Idem opus asser\'atur inter codi- 
ces Palatinos Vindobonenses sub num. 5371). 

f. 116^ — 168 (Gualteri Burlaei) Tractatus de vita et moribus phi- 
losophorum veterum (a Thalete usque ad Boethium). 

f. 169* — 172*> (anepigr.) Planctus b. Mariae. »Quis dabit capiti meo 
aquam« X «tu sis benedicta et gloriosa virgo in etemum et ultra cum 
Jesu filio tuo, qui cum patre etc.« 

f. 172*^ -177* Manuale b, Augustini. »Quoniam in medio laqueorum 
positi sumus« X »ut amem deum meum«. 

f. 177*— 180* S. Bernhardi Formula honestae vitae. (Exemplar ut 
videtur mancum). 

f. 180* — 190* Excerptum »Ex horlogio anime (Susonis?) qualiter 
Christus in sacramento ewkaristie sit devote recipiendusc (Sapientia cum 
discipulo colloquitur) . Opus incuria scribae inconditum. 

f. 190* — 201* Orationes b. Augustini. »Domine deus meus< X »nisi 
in cruce domini mei J. Chr., qui cum patre etc.« 

f. 201* — 203* Oratio incip. : »Quis me consolabitur.* 
f. 203* — 204* De indulgentiis apostolicis. 

f. 204* Admonitio sacerdotis missam legentis versificata: »Presbiter 
ad missam pergens hanc respice formam.« 

f. 205* — 208* Constantini imperatoris litterae ad Silvestrem pa- 
pam donationem imperii concernentes — suppositiciae. 

f. 208t>— 211* Vita s. Dionysii Areopagitae. 

In fronte f. 92^ occurrit nota manu recentiori addita, sed prohdolor a 
barbaro quodam abscisa folii particula paululum mutilata, ex qua coUigitur 
metra sequentia sumpta esse ex libro Occulti. Sed praeter hoc excerptum etiam alia 
Carmina scholarium vagantium ibidem recitantur. In fronte f. 1 notatur: »Iste 
liber est emptus pro 48 gr. per Petrum Cremsier dictum«. Deinde codex biblioth. 
Rosenbergicae, postremo monast. Trebonensis fuit. Cf. V^stnik C. A. 1898 
p. 45. 

78 210 

208 /. E. 23. 

chart. saec, XIV ^ XV ff. 252 num., 29X22 cm. d. m. 

Bartholomaei de Sancto Concordio Summa casuum conscientiae 

secundum alphabetum ordinata (dicta Summa Pisana). 

f. 1* — 4*^ Series vocum alphabeti. 

f 5* »Quoniam ut ait Gregorius super Ezechielem* X f. 248": »Con- 
summatum fuit hoc opus per fratrem Bartholomeum de Sancto Concordio 
ord. fratrum predicatorum in civitate Pisana sub a. d. 1338 mense De- 
cembris tempore s. p. d. Benedicti XII.* 

f. 248** Declaratio de abbreviaturis huius operis. 
f. 249^—252* De distinctione decretorum. 

Codicem nostrum recenset Schulte, Canon. Hdschft. p. 42. Codex bibl. 
Rosenbergicae, dein monast. Borowanensis fuit. 

209 /. E. 24. 

chart. a. 1660—1662 ff. 117 nnm., 19 X 16 cm. 3 m. 

f. 1 — 14* (anepigr.) Arithmetica incip. : >Objectum mathematices est 
numerus* X »Anno 16^52 mense Augusti 17.« 

f. 15* — 48*^ Compendium geometriae practicae. »Definitiones Geo- 
metriae lineas tum rectas tum cur\'as tamquam in plana superficie de- 
scriptas considerant.* X »Fine coronato nobilitatur opus. A. M. D. G.< 

f. 49—68 (anepigr.) De horologiis. «In mathematicis omnimodo nu- 
dis ne in horologiis describendis haereat* X f. Qo\ »quae primo de in- 
clinatis dicta sunt. Finis.« Sequuntur figurae calamo delineatae. 

f. 69 — 104 »Architectura militaris. Caput primum. Definitiones et 
divisiones« X »ut in apposita figura cernere licet.c 

f. 105 — 117 Joannis Tanner S. J. Tractatus de magiae naturalis 
ifMSiQla A. 1660, 11. Cal. Junii Pragae ad S. Clementem. 

»Ex libris Ignatii a Sternberg.« 

210 /. E. 25. 

chart. saec. XIV ex. ff. 184, 22 X 15 cm. d. m. 

f. 1—5* Officium de s. Brigitta (cuius finem v f. 155 et 156). 

f. 5*>— 129» Innocentii IV. (recte Thomae de Cabham) Summa 
casuum poenitentiae. »Cum miseraciones domini sint super omnia« 
X >et multo maiorem iniungant penitenciam pro peccato manifesto quam 
pro occulto. Et hec ad presens dicta sufficiant. Amen.< (Cf. Schulte, Can. 
Hdsch. p. 42). 

f. 129** — 133** Registrum operis praecedentis. 

f. 134* — 155* Sermones varii, quorum tribus (in f. 136, 139, 142) 
insertae sunt cantiones et preces bohemicae (Pisne a modlitby z konce 
XIV stol. Cf. Hanus, Maly vj^bor str. 60 a 65 et Patera S. Vitsky rkp. 
p. XXXIX.) 

f. 155*> — 156* Officii de s. Brigitta flnis (cf. supra). 

f. 156*— 157»> Offlcium de ss. Cyrillo et Methodio (cum legenda). 

f. 158* — 181** (Anepigr. et in fine mancum) Repertorium morale 

79 211 

(Petri Pictaviensis) alphabetice digestum (incip. a voce »acidia« et de- 
sinens in vocem >tribulatio«) praedicatoribus adaptatum. »Nota. Ad ollam 
bene succensam et ferventem non sedent musce* X »Sic dominus vo- 
lens suos ponere in celum, wlt.« (cetera desiderantur.) 

f. 182*> — 184* Urbani IV Sertum roseaceum beatae Mariae vir- 
ginis. Carmen rhythmicum. »Ave, saive, gaude, vale, o Maria non ver- 
nale« X »Explicit sertum roseaceum b. M. v. compilatum per d. papam 
Urbanum quartum, qui dedit devote dicentibus septem annos et septem 
karenas indulgencie.* (Cf. Daniel, Lat. Hymnen II, 268). 

f. 184* — 184*» Tractatulus de dilectione dei anepigraphus. »Diliges 
dominum deum tuum« X »nisi in quantum faciunt ad eorum salutem.c 

E bibl. Rosenbergica codex in monast. Trebonense et inde ad nos per- 
venit. 

211 /. E. 26. 

charL saec, XVII ff, 244, 19X16 cm. 1 m, 

Theologia practica. 

f. 1 »Dubium primum. An haec doctrina appellari debeat theologia.« 
X f. 244*> »Atque haec breviter de matrimonio et de sacramentis dicta. 
Finis.« Sequentia aliquot folia evulsa sunt. 

Opercula obducta sunt fragmento cuiusdam Breviarii vel Missalis saec. XIV. 

212 /. E, 27. 

chart. a, 1511 et 1575 ff. 37, 22X16 cm, 2 m, 

Benedictionale secundum ritum eccles. Pragensis. 

f. 1 (prima manu) »Benedictio campane.* f. 23* (prima manu) »Finis 
benedictionis campane a. d. 1511 die Martis 14 Januarii.* f. 23*» (altera 
manu) »Sequitur introductio et benedictio sponse ad ecclesiam.« f. 25* 
(prima manu) »Benedictio auri, thuris et mirre.« f. 32* (prima manu) »Po- 
stremo aqua benedicta aspergatur et incenso thurificetur. 1511«. f. 32* 
(altera manu) »Benedictiones in die pasche.« f. 37* (altera manu) »Frater 
Bartholomaeus Lesstina professus huius monasterii a. d. 1575.« 

Sed nomen monasterii nusquam commemoratur. Operculo inferiori adgluti- 
natum est folium chart., in quo scriba prior etiam quasdam preces exaravit et 
ad calcem a. 1511 subdidit. 

213 /. E. 28. 

chart. saec. XlV—XVff, 82, 21X15 cm, 1 m, 

f. 1* — 34* Benedicti Xn. papae Statuta ordinis canonicorum regu- 
larium beati Augustini »data Avinione idus Maii pontificatus nostri a. 
quinto« (1339). 

f. 34^ (manu rccentiori) Litterae Johannis praepositi, Wilhelmi decani 
totiusque conventus eccles. Lawdonensis datae ad conventum Tfebonensem 
de obitu Bartholomaei praepositi a. 1413. 

f. 35* — 56* (anepigr.) Caesarii episcopi Arelatensis homiliae decem. 
»Inter reliquas beatitudines* X »et malos valeat excusare correcta pre- 
stante d. n. J. Chr. etc.« 80 214 

f. 56^ — 57 ^Bernardi abbatis Claraevallensis Carmen rhythmicum 
de vita huraana. »Sicut fertur ista sunt verba beatissimi Bernardi abbatis. 
Heu eu mundi vita, quare me delectas ita« X »Expliciunt carmina (sic) 
beatlssimi Bernardi confessoris.* 

f. 57* et 57*^ Alia duo carmina rhythmica incipientia: a) ('um sim 
modo moriturus b) O infelix caro mea. 

f. 58* — 75*^ (anepigr.) Tractatus de quinque creaturis. »Deum omni- 
potentem ad produccionem creaturarum sua movit bonitas* X »quare in 
valle ploracionis cum Ewa maliciam non deflemus. Amen.< 

f. 75** — 77** »Nunc de quinque statibus notemus« X »sicut Christus 
transfiguratus in se ostendit.« 

f. 77^ — 80^ Expositio orationis dominicae. 

f. 80*» — 82* Auctoritates theologicae. 

f. 82** Septem versus hexametri de vitiis et totidem de virtutibus. 

In membrana codicem cooperiente occurrit series contentorum manu coaeva 
compilata, sed prohdolor ita erasa, ut magna ex parte legi non possit. Nos 
tantum inde Caesarium auctorem sumpsimus. Ut demonstrant litterae in f. 34*» 
copiatae, codex primum monasterii Trebonensis, deinde insigni membranae ad- 
glutinato bibl. Rosenbergicae, postremo itenim monasterii praefati fuit. 

214 /. E. 29. 

diart. saec. XV ff, 427, 21 X 15 cm. d, m. 

f. 1 ^ — 34** Decametrum sive Decalogus metricus cum expositione, 
cuius initio insertus est pene totus M. Johannis Hus Tractatus de man- 
datis. »Cum quilibet christianus* . . . (incipiunt versus:) »Qui non trans- 
cendit- X »sunt precepta decem totam servancia legem.« Expositioni huic 
adiunctus est Tractatus de communione, quem sequitur f. 31 • — 34*» M. 
Jacobi de Misa Tractatus de communione spirituali et sacramentali 
integra sub duplici forma panis et vini communitatem plebium con- 
cernente. »Salvator noster« X »et sanguinem sub forma vini.« 

f. 34^ — 35** Auctoritates de communione sub utraque specie. 

f. 36* — 7i)^ (S. Bonaventurae) »Tractatus de expositionemissae.« 

•Christus assistens pontifex« X »^-t ^ic est finis istius canonis a. d. 1453 
rescriptum in Nova Pylsna.« 

f. 76^^- 77^ Notae historicae ecclesiam Crumloviensem concer- 
nentes. »A. d. 1439 consecrata est ecclesia parochialis in Crumlovv Bo- 
hemicali* . . . 

f. 78* — 98*' Tractatus de Jesu et Maria. »Quod Jesus Chr. pro- 
prius est filius dei« X »tamen B. virgo portavit utroque modo.« 

f. 98*» — 149*> (anepigr.) Tractatus de quatuor libris doctrinae hu- 

manae. »Nota qui et quot sunt libri doctrine humane* . . . f . 99* de libro 
vitae . . . »Que sit materia et intencio huius libri* X *quia inmortalem 
sponsum decet sponsa inmortalis et sponsum glorie sponsa gloriosa* 
<linis deesse videtur sequentibus foliis vacuis). 

f. 150^ — 222*» (anepigr.) Tractatus de secunda diaeta poenitentiae 
(de confessione). »Intrate portas eius« X »Item signatum est II Rora. 
3®« (cetera desunt). 

TRUHLAK : Cat. cod. lau 81 « 215 f 993a_993b Quaestiones variae in libros sententiarum Petri 

Wj^dMin_d|^^^^^^ vocum latinarum latina. conti- 

nuata in f. 310. 

f 295 Divisio librorum utriusque testamenti. . u „i 

i 296 Glossy fieske sebrane. «In pretorium do domu radneho vel 

na '^t/^Hf* ;^^b et 3 11 «—322» Vocabula biblica explicata et bohe- 
mice glossata (Mammotrekt, cf. Hanus, Dodavky II, 1), non secundum 
alDhabetum sed secundum ordinem bibliorum digesta 
* f 309* et 322" AUegationes Wiclefistarum de combustione et 

'^* ^^f ^■<i23«-359'' .Vocabula super evangelia et epistolas*. »ln ewang. 
M»f lioitnr Osanna* X .et talis comutacio dicitur commercium. Lx- 
JlSt hTto-tum^^^Sde mustum. da mihi potum. In vigilia Martini de 

'^'''%%T- 4^"^' QnllsS^^s IV. libri sententiarum. ^Queritur quid 
sit caracter. X «propter replecionem corporum. Et sic est finis.« 

In ligno nudo operculi super. adnotatus est inde.x contentorum. Code.x a. 
1609 bibliothecae Rosenberglcae, postea monast. rrebonensis erat. 

215 /. E. 30. 

chart. saec. XV (fars a. 1468) ff. 364, 21X15 cm. d. m. 

f i—s?" Pauli Wanni (Sermones sub titulo:) .Tractatulus de pre- 

•■^„» K,>minic; a oeccato 1468«. »Miserere anime tue . . . Summum 

stuXm" X >ExplSnt d^^de temptacionibus dyaboli et remediis 

edto per mag. rev. Paulum in Pat(avia = Passau) sacreque theo.ogie 

pro ®^^°^,_^h »Secundus tractatus de gaudiis beatorum* X »Hec de 
gaudiis beatorum exterioribus, interioribus et superioribus.* 

f S7«— ee» .Tractatulus tercius de penis transgrediencium precepta 
decalogi in sermonibus certis comprehensus. X .Explicit tractatulus de 

penis infernH etc.^^^ atorio« X .Explicit materia de penis inferni et 
purgatorS compUata per rev. mag. Paulum Wanum sacreque theologie 
professorem. e c.^^^^^ sermones hucusque recensiti, quos scriba sub titulis 
tractatuum comj^rehendit, sunt M. Pauli Wanni, fortasse et,am nonnulh se- 
quentes. ^j^^j^gt sermones de fraterna correctione, de confessione et 
contritione^^^^^^^ Sermones de ecclesia et communione praesertim 

''^''TxTZl^^Ti.r^^S^^.r^^ Georgii de Podiebn.th.. Instru- 
mentum publ. Protasii electi Olomucensis datum Pragae 6. man 1458. 

ronifttum 1468 et codici inligatum. .. . ,» 

'^^P'^ 149^1 58b Aeneae Sttvii epistola ad Joannem card, s. Angeli 

de rebus bohemicis data XH kal. Sept. 1451. 82 217 

f. 159* — 175^ (anepigr.) Tractatus de immaculata conceptione s. 
Mariae. »(N)ecdum erant abissi, et ego iam concepta eram« X »hic in 
presenti per graciam et in futuro per gloriam Amen.< 

f. 176* »Cause quare laycales non communicantur sub utraque.« 

f. 176*» — 179* Sermo de corpore Christi. »Qui manducat hunc pa- 
nem« X »vivere cum eo in eternum.« 

f. 179^ — 191^ Tractatus contra communionem sub utraque osten- 
dens, »quod non alia distincta gracia sacramentalis . . . per suscepci- 
onem secunde speciei largiatur.« 

f. 192* — 205* Tractatus »de imitacione Christi et contemptu 
omnium vanitatum mundi« in 25 cap. divisus. »Qui sequitur me, non 
ambulat in tenebris« X »quantum tibi ipsi vim intuleris etc. Amen.« 

f. 205*» — 208* Expositio orationis dominicae. 

f. 208*» — 363 Sermones de sanctis. (In die O. S.) »Diem solennem« 
X *non prandium sed cena vocatur.* 

f. 364*» Pozdraveni boziho tela versovane (z konce XV. stol.): 
»Bud pozdraweno swate buozie tielo«. (Z rkp. I. F. 37 vyd. Hanus, Maly 
vybor, str. 62). 

In operculo super. manu saec. XV notatur: »Hic liber (pertinet) ad eccle- 
siam b. Marie virginis . . . Winterberg.« Deinde codex bibl. Rosenbergicaey 
postremo monasterii Tfebonensis fuit. 

216 /. E. 31. 

chart, a. 1470 ff. 63 nnm,, 21 X 16 cm, 1 m. 

f. 1 num. sed non numerandum continet quoddam fragmentum hi- 
storiae Romanae cop. saec. XV. 

f. 2*— 63^ Nicolai de Blonia Tractatus de administrandis rite sa- 
cramentis ecclesiasticis, de celebrandis sacris missarum soUempniis et 
censuris ecclesiasticis canonice observandis. 

Post fol. 41 6 fol. scriptura vacant, ideo tractatus mancus esse 
videtur. 

f. 63^ »Scriptum per me fratrem Johannem Morawek canonicum regu- 
larem Rudnicensem in castro Weytra et finitum fer. III in octava epiphan. 
dom. a. 1470 adhuc exulantem.« 

Cum hoc fine consentit nota in fronte f. 1 posita: »Isti sexterni sunt, 
quos dom. Morawek dedit cum aliis libris, qui fuit frater de Rudnicz.« Sed cui 
dederit, non commemoratur. A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde (1718) 
monast. TTebonensis fiiit. 

217 /. E. 32. 

chart. a. 1463 Jff. 276, 22X15 cm. 1 m. 

f. 1* — 84'' (anepigr.) M. Johannis de Pfibram Tractatus contra 76 
articulos erroneos Wiklefistarum, Pikhardorum et Taboritarum. - Jesus 
Christus omnipotens deus« X »contra pluvias et gaumata errorum ut 
-(sic) eum contegendum et defedendum. Amen. Anno 1463.« (Cf. Prochaska, 
Miscellaneen I, 280). 

88 «• 218 

f. 85*^ — 274* Innocentii IV. papae seu potius Thomae de Cabham 
Summa de poenitentia. »Cum miseraciones domini sint super omnia* X 
»l!)t hec ad presens de penitencia dicta sufficiant. Pro quo sit benedictus 
celorum dominus in s. s. Amen.« Sequens rubrica finalis abscissa est. 

f. 274*^ — 276^ Tabula capitulorum operis praecedentis in fine manca, 
concinnata ab Ud. Cruce de Telcz, qui etiam utrumque opus codicis 
nostri titulo instruxit et seriem contentorum intrinsecus asseris super. no- 
tavit Sed laborem eius barbarus quidam magna ex parte scalpello irritavit. 

A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebonensis fuit. 

218 /. E. 33. 

chart. saec, Xn^—XVff, 119, 23 K 16 cm, 3 m, 

f. 1' — 9^ Bonaventurae (recte) Davidis de Augusta Formula no- 
vitiorum seu primus liber profectuum. »Desiderasti a me, karissime« 
X »Explicit formula noviciorum . . . card. Bone Venture.« 

f. lO^ — 38^ »Incipit liber secundus profectuum religiosorum, qui 
est de reformacione interioris hominis« X »sicut experiencia docet* 

f. 38* — IIO »Primum alphabetum. Incipit (Davidis de Augusta) 
Tractatus de septem profectibus religiosorum« X »Explicit registrum 
in librum de septem profectibus religiosorum. Tunc fiet bene, kdyz sye 
hromada grossowu (sic) vinu (sic) tobolku wzene. Gyz necham rzeczy.* 

f. 110* — 110*> »Panenska czystota*. Causae, propter quas commen- 
datur virginitas. 

f. 111 — 116'' Hugonis de S. Victore Tractatus de virtute orationis. 
»I)omino et patri Thi. Hugo munusculum hoc< X »in ara cordis adoletur. 
Explicit tractatus M. Hugonis de S. Victore de virtute oracionis per manus 
Johannis«. 

f. 116* — 118* B. Bernhardi Scala claustralium. »Cum quadam die« 
X •sed nescio qua eius dulcedine trahebar invitus.« 

f. 118^ — 119* B. Augustini Libellus sive Sermo de novoetveteri 
testamento. 

f. 119^ Bonaventurae opus informans sacerdotes celebraturos. 

Ex bibl. Rosenbergica codex in monast. Tfebonense et inde ad nos 
pervenit. 

219 /. E. 34. 

charL a. 1453 ff. 612, 21 X 14 cm. 2 m. 

Vocabularius »Ex quo« latino-germanicus. 

f. 1 »Ex quo varii vocabularii autentici* X f. 6(X)* »Explicit voca- 
bularius bonus per me Erasmum de Kadeberg(?) sub a. d. 1453 bona 
quarta feria ante pascha. Sit laus Christo.« 

f. 109*» — 110*» Expositiones et nomina doctorum. 

f. 111 — 112 Preces manu recentiori scriptae. 

F. 112** notatur manu saec. XVI.: »Vocabularius monasterii Sancte Co- 
rone in Boemia. Gregorius Czigler de Plana professus ibidem. « Intrinsecus asseris 
super. haec nota occurrit: »A. d. 1457 obiit d. Ambrosius abbas in Ossek ipso 
Desiderii ep. et mart. ante Urbani II feria.« Codicem rec. Keile, Serapeum 
1868 p. 338. 

84 221 

220 /. E. 35. 

mcmbran. saec. XIV in, ff, 53, 19X14 cm, 1 m, 

f. 1* — 49*^ Summa prosaici dictaminis. »Cum tempora pretereant 
more fluentis aque« X »Explicit summa dictaminis. Qui me scribebat, 
Jo(hannes?) nomen habebat*. Sequentes 2 lineae rubricatae deletae sunt. 

f. 49** — 53** Exempla litterarum varia. 

De hoc codice disseruit Hofler in Historische Untersuchungen, Wien 
1861 pag. 12. (=z Sitzungsb. d. phil.-hist. Cl. d. k. Akad. 1861 p. 299). 
Operculo super. adligata sunt duo fol. membr. cod. saec. XIII, quibus contf- 
nentur fragmenta poSmatis veterofrancici Perceval Christiani de Troyes vi- 
wlelicet V. 0057—9221 et 9852—10010 (Cf. Kelle in Zeitschft f. d. Alterth. 
1875, S. 314). Operculo super. usque ad a. 1879 adglutinatum erat documentum 
"datum in Sar (= idir) 1283, 12 kal. Octobr.«, ut in veteri schedula tituli 
notavit Hanus bibliothecae praefectus. Fragmentum hoc nunc separatim asservatur. 
l't in fronte fragmenti veterofrancici notatur, codex a. 1649 erat monast. S. 
Oironae. 

221 /. E. 36. 

chart. saec. XV {partim XIV) ff. 362 num., 22 X 16 cm. maxima ex 
parte ab Ud. Crnce de Telcz exaratus ceteroqni collectus. 

f. 1 membran. .Series contentorum initio carens. 

f. 2* — 178*' Sermones de sanctis. »Ambulans Jesus . . . In mari est 
habundancia fluctuum.« 

f. 179^—180* Kazani o stavu manzelskem (na pocatku a konci 
kuse). 

f. ISQb— 182*> Sermones diversi. 

f. 183 Aeneae Silvii epistola ad Hippolytum (in tine manca). 

f. 184*-22lb Sermones diversi. 

f. 222*-224»> S. Augustini Sermones tres. 

f. 22o*-232*> Exempla et miracula. 

f. 233*— 291*> Sermones diversi (in line aliquot sunt s. Augustini). 

f. 292»— 290*^ Exemplaet miracula(manu saec. XIV scripta). (Frag- 
mentum initio mancum). 

f. 297»- 299* Hymni ad s. Mariam cum notis musicis (saec. XIV). 
f. 3(X)»- 30P Casus papales (saec. XIV). 
f. 302* — 355^ Miracula et exempla praedicatoribus utilia. 
f. 356*— 359»^ Nicolai V bulla de anno iubilaeo (data a. 1448), 
cui insertae sunt bullae Clementis VI et Gregorii XI. 

f. 3(30* — 362* Iterum exempla et nota de tribulatione. 

De codice hoc miscellaneo idem valet, quod Crux de Telcz de sequente 
consimili collectione (I. E. 37) in fronte indicis praecedentis annotavit. Fortasse 
etiam eadem nota erat in fronte registri ab eodem collectore compilati, cuius 
tamen solum alterum folium superest. Ad extremum commemoro praeter opera 
supra recensita codice nostro contineri pleraque alia breviuscula, ex. gr. in t. 
60 »de undecim condicionibus bone memorie«, in f. 312** proverbia bohe- 
mica: I. >Malo prawdy na swietie. II. Slussie mudrzie mluwiti. III. Prawda nohj' 
zlamala. IV. A wierzie dno wj'padlo.« A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, 
dcinde monasterii Tfebonensis. 85 222 

222 /. E. 37. 

cJtart. cca a. 1472 ff. 416 num., 22 X 16 cm. maxima ex parte ah Ud. 
Crtice de Telcz exaratus vel collectus. 

f. 1* (membran.) Registrum sermonum compilatum a C. de T., cuius 
in fronte haec occurrit nota: »Ego fr. Crux de Telcz conscripsi hos manu 
propria sermones in secuio existens et quos solus non potui, appreciavi, 
et aliquos sextemos ab aliis habui datos.« 

f. 1** adglutinatum insigne bibl. Rosenbergicae. 

Sermones diversi per totum collecti et maximam partem exa- 
rati a Cruce de Telcz, quibus inserta sunt haec opuscula maioris mo- 
menti vel adscriptis annis insignita: 

f. 14^ Hadani milosrdenstvi s spravedlnosti pred bohem v den 
siidny. »Milosrdenst\vi die: Pomni otcze« X »genz se mucziti budu bez 
koncze nawiekv. Amen«. 

f. 23^ Sermo de novo anno latino-bohemicus (fortasse Crucis 
ipsius). 

f. 35^ Bernhardi abbatis carmen »de contemptu mundi et homi- 
nis vilitate* Inc. : »('um sum mundo moriturus.« 

f. 80—82 (anepigr.) Jacobi de Teramo (Ancharano) Tractatus mo- 
narchialis (non integer). »Reddite que sunt cesaris cesari* X »transdu- 
cere dolose interfecerunt, ut Gen. 34 penuit. cap.« 

f. 85 Johannis >Capistrani vel bosakonum Sermo de resurrecci- 
one mortuorum.« 

f. 99 Eiusdem Sermo de novo sacerdote. 

f. 1(X5* in margine Zlomek pisne protihusitske : »Prosmyz swateht) 
Waczlawa, genz gest Czeske zemie hlawa, k tomu swateho Wo>^iecha, 
at wzene husy do miecha*. 

f. 106^ »Zhrzessil gsem w dewieti czizich hrziessech« etc. (Pars 
speculi confessionis bohem.). 

f. 113^ Bemhardini de Bustis ad Sixtum IV papam carmen intro- 
ducens officium conceptionis b. virginis et breve eiusdem papae offi- 
cium confirmans 4. oct. 1480. (Pars codici serius inserta). 

f. 124* — 152*^ ^lncipit Passio excerpta ex passione Jordani Au- 
gustinensis et aliis quibusdam« bohemica (Pasije podle sedmi hodin 
knezskych rozdelene.) Poc. : » Wzhledni a vczin wedle podobenstwie* X 
»Explicit Passio (etc. ut supra) per me Crucem in Nova Plzna 1472 in 
vigilia Simonis et Jude interpretata domino Andree de Plana piebano in 
civitate Boleslaviensi.* (Jest to tudiz dilo Ki^ize sameho.) 

f. 1 7b (absoluto sermone de armis Christi, cuius folia a ligatore dis- 
iecta sunt:) »Scriptum in Plana dominico post Ambrosii a. 1472 per me 
(rucem de T.« 

f. 179* — 184^ »Sermones de passione St>'ekne« (= M, Johannis 
^tekna, predicatoris in Betlehem). 

f. 212 Historia de inventione s. crucis. 

f. 225 — 236 Prothemata sermonum »finita per manus plebani de 
Czachrow* (ut videtur saec. XIV ex. vel XV in.). 

f. 237 Sermo de b. virgine »doct. Wenceslai de Krzizanow in 
Plzna predicatus 1467.« 

86 224 

f, 237 — 416 Sermones diversi maximam partem de b. Maria vir- 

ginei quorum unus in f. 372* hunc habet finem: »Explicit sermo de 
concepcione glor. virg. per me Cnicem de Telcz in Plana a. 1472.« His 
sermonibus inserta est : 

f. 377 BuUa de conceptione b. virginis synodi Basiliensis a. 1439. 

(cum nota Crucis d. T.: >De originali buila presens copia est scripta«). 

Codex ex bibl. Rosenbergica in monast. TFebonense et inde ad nos per- 
venit. 

223 /. E. 38. 

charL a. 1459, ff, 370, 22 X 15 cm, manu Udalrici Crucis de Telcz exa- 
raius. 

Johannis Versoris magistri Parisiensis Expositio Aristotelis libro- 
nim philosophiae naturalis (Physicorum, Ue coelo et mundo, De gene- 
ratione et corruptione, Meteor., De anima et nonnull. parvorum natu- 
ralium). 

f. 365* »Et in hoc terminatur exposicio phi(sic) naturalis philoso- 
phie edita questionatim per M. Johannem dictum Versor in studio alme 
universitatis Parisiensis, allataque per Mag. Wenceslaum de Wrben, ad- 
huc eo protunc baccalaureo existente, finita per Crucem de Telcz stu- 
dentem in coliegio regis Wenceslai fer. IIII in vinculis s. Petri a. 1459. 

f. 365*» -370*^ Registrum. »Finis titulorum et questionum Joh. Ver- 
soris super libros Aristotelis naturaiis philosophie et parvorum naturalium 
per me fratrem Crucem de Telcz in monasterio Trzebonensi sub abbate 
Marco, priore Johanne de Tisnow a. d. 1495 in die Panthaleonis in vi- 
gilia Marthe.c 

Ex subscriptionibus singulorum expositionis librorum patet scribam totum 
codicem dimidio anno 1459 exarasse. Ad asseres adligata sunt fragmenta mem- 
bran. cuiusdam codicis hebraici saec. XIII — ^XIV. Cum superior pars folii primi 
consulto sit abscissa, possessorum nota omnino deest, sed dubitari non potest, 
quin codex monasterii Tfebonensis fuerit. 

224 /. E. 39. 

charL saec. XV ff, 327 num., 22X16 cm, d. m, 

f. 1* — 40*^ Alexandri frat. ord. erem. s. Aug., postea abbatis 
Cantuariensis Tractatulus de potestate ecclesiastica. »Hoc est nomen, 
quod vocabunt eum« X »Finis tercii tractatus de eccl. pot. editus a fr. 
A. sacre pagine professore fratr. herem. s. Augustini.* 

f. 41* — 57*> Tractatus contra haereticos et schismaticos (pau- 
peres de Lugduno). »Fides catholica fundamentum est« X >Ex- 
plicit tractatus contra hereticos et scismaticos et finitus a. d. (scissura) 
\'1II die mensis Novembris.« 

f. 58*— 62*» (anepigr.:) Tractatus de processu iudicii. »Antequam 
de processu iudicii dicatur* X .et corrigat sentenciam vei infirmet. Et de 
hiis omnibus dicta sufficiant.* (Tract. hic alibi Johanni Andreae falso 
attribuitur). s: 225 

f. 63^— 64^ Oratio ambasiatorum regis Ladislai habita in conventu 
Frankfordiensi (29. sept. 1454). 

f. 64*> — 69*» (anepigr. :) Oratio in laudem baccalaureandi (in media 
parte mutila). 

f. 70*» — 84*» (Rubrica:) »Incipit tractatus de eukaristia collectus per 
mag. Mathiam de Cracovia doctorem sacre scripture domini Nicolai de 
Metliczana a, d. [14]61« . . . Huic titulo neque textus convenit neque 
finis: »Explicit hoc scriptum de IV. cap. IP horelogii sapiencie«, signi- 
ticantes opus Susonis. 

f. 85* — 87** (anepigr. :) De lectione sancta et bona collatione. 

f. 88* — 109*> Euangelium Nicodemi. (Rubrica :) »Nicodemus de pas- 
sione domini et gesta a principibus sacerdotum.« 

f. 110** Significatio literarum alphabeti quoad numeros versificata, 
• A caput est numeri, quingentum iungere cogit« etc. 

f. 111 (anepigr. :) Tractatus de trinitate initio carens. 

f. 112* Tractatus de generatione Christi. 

f. 113* — 118*> Figurae veteris et novi testamenti (Opus initio et in 
line mutilatum). 

f. 119 — 120 Notae theologicae variae. 

f. 121* — 130*» (anepigr. :) Tractatus de haeresibus variis. >Differencia 
est inter scisma et heresim* X »cruciabuntur die ac nocte in s. s. Amen.« 

f. 131—132 Notae theologicae. 

f. 134* — 147^ Francisci de Toleto Epistola ad Johannem de Ro- 
kycana compilata a. 1460. 

f. 148* — 151*» (init. mutil. :) In fine nota: Speculum animae. 

f. 152*— 163* Excerpta et notae variae theologici argumentf 
(f. 155*— 158** »Arbor virtutum« metrica). 

f. 164* — 223** Variae notae de studiis formandis, de divisione artium, 
de grammatica, de rhetorica, de poetica a diversis scribis cursim exaratae, 
F. 220* »per me Gallum de Chrudim.* 

f. 224* — 233** (anepigr.) Tractatus de minutione i. e. venae incisi- 
one. Ad hunc tractatum pertinere videntur ff. 244 et 245, in quibus sin- 
gulae venae describuntur et in corpore humano delineato demonstrantur. 

f. 234* — 243** Iterum variae notae grammaticae. 

f. 246* — 281** Collectanea theoiogica ex diversis auctoribus excerpta. 
F. 275 »A. 1472 in Cadano explicit* (tractatus de vilitate mundi). 

f. 282* — 303** (anepigr. :) Tractatus de esse et essentia reali et in- 
tentionali initio carens. »Et sic est finis per me Gallum de Chrudim ^ 

f. 304* — 327** Exhortationes infirmorum (Dominici Capranicae Ars 
moriendi). >Cum de presentis exilii« X »mori discat.« 

Operculo inferiori adligatum est folium membranacei codicis cuiusdam li- 
turgici saec. XII — XIII. 

225 /. E. 40, 

chart. circa a. 1469 ff. 223 num., 20 X 15 cm. 1 m. 

f. 1 — 20^ Candela seu lucerna dictaminum. »Rethorica videlicet 
alma sue artis magistra« X >Et sic est finis huius tractatuli, qui Can- 
dela seu lucema dictaminum nuncupatur, pro quo sit deus benedictuirv 
in sec. Amen.« 88 227 

f. 21**— 182** Institutiones rhetoricae et stilisticae variae, quarum 
primum est: Speculum mag. Laurentii de Aquileia de diversis litera- 
rum formis. Quae institutiones instructae sunt permultis formis literarum 
et instrumentorum publicorum tam iatinorum quam bohemicorum, quorum 
maxima pars concemit domum Rosenbergicam, cuius cancelariae ab a. 
1475 erat praefectus compiiator totius codicis nostri. Formular listu ce- 
sk^rch jest na 1. 169 — 180. Avsak i v pfedchazejicich statich nachazi se 
mnoho ceskych gloss. 

f. 181 — 182 Epistola querula cuiusdam fratris monast. Zderaziensis, 
qui Romae invitus detinebatur. 

f. 183 Piseii latinsko-Seska zebravych scholaru pocinajici se: 
»Carmen prestet deus celi« (Cf. Fejfalik, Altc. Leiche p. 69 et Hanus, 
Maly vybor str. 98). 

f. 184—185 Iterum 4 formae epistolarum. 

f. 186* — 222** Leonardi Bruni Aretini comoedia Polyxena cum 

crebro commentario interiineari et marginali. f. 222** (rubr.): *Comedie 
Poliscene per Leonardum Aretinum congeste finis adest feliciter a. [14]69 
fer. V post Procopi.* 

f. 223** (Rubrica:) »Anno quo gracia generi concessa humano||Mil- 
leno simul quadringentenoque iuncto 1 1 Sexageno nono Nonas Juiiique 
secundo 1 1 Finis comedie Leonardi quoque dicti 1 1 Aretini nunc est per 
Wenceslaumque scripte||In Crumlow opido Bohemicalique dicto« 
etc. etc. Scriba postea nuncupatus est Wenceslaus de Rowne. 

De codice nostro disseruit et magnam partem formarum inde edidit F. 
Tadra Vestnik kral. ceske spol. nauk 1890 p. 244. Cf. etiam Candelam rheto- 
ricae, quam recens. Wattenbach, Archiv f. ost. Gesch. XXX, 179. Operculo in- 
fer. adligatum est fragmentum instrum. publ. membr. bohemici a. 1451. A. 1609 
codex erat bibl. Rosenberglcae. 

226 /. E. 41. 

chart, saec. XV ex. ff. 167, 21 X 15 cm. 1 m. 

Breviarium secundum rubricam ecclesiae Pragensis. 

A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebonensis fuit. 

227 /. E. 42. 

chart. saec. XV ff'. 132 nnm., 22'nX15 cm. d. m. 

Collectanea medicinalia per totum (magna ex parte anepigrapha). 
f. 1 Divisio medicinae. f. 2 — 25* Catalogus quidam medicamentorum 
alphabetice digestus incipiens a voce »Absinthium«. f. 25** De inquisitione 
venarum. f. 25*^ De unguento rubeo. f. 26** De accidentia oculari. f. 28*^ De 
morbo oculorum. f. 29<^ De vulneribus naturalibus. f. 32* De naturali intenti- 
one medicinae. f. 34 — 42* Iterum series medicamentorum. f. 42* Regulae uri- 
narum. f. 43 Ad »ydropisim«. Caput dolens. Ocuius fluens. Signa in minu-^ 
cione sanguinis. f. 44 »Conflictum medicine hic demonstratur.« etc. etc. 
f. 73 — 77 Liber de virtute simplicis medicinae (mancus). f. 78 — 80* De 
veneno infectis. f. 80*'— 88** Minutionis utilitates (de phlebotomia). f. 93* 

89 228 

Tractatus de pulsibus. f. 106* »Explicit de universali virtute simplicis 
medicine.* »Incipit tractatus de vulneribus.« f. 109 — 132 Series morbo- 
rum cum suis medicamentis. 

A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebonensis. 

228 /. E. 43. 

chart, et memhran. saec. XV ff. 385 num., 22X15 cm. d. m. Infronte 
super. operculi legitur: „Postilla fratris Matie.'' 

Hic codex evidenter a solo ligatore temere conglomeratus conti- 
net praecipue diversorum diversi aevi auctorum Sermones, quonim ma- 
xima pars permixto passim textu latino cum bohemico (Kazani latinsko- 
5eska) solummodo quae dicuntur Prothemata sunt, incuria et auctorum 
et scribarum vera monstra manuscriptica. Cuius coUectionis particulae 
magis conspicuae hae sunt: 

f. 1* — 10* Expositio quaedam symboli initio mutila. 

f. 183* »Et sic est finis primi capituli Ysaie, quod predicavit rev. vir 
mag. Mauricius sacre theologie professor in Praga ad S. Crucem«. 
(Sed eius sermonis solum fragmentum superest). 

f. 356* — 371*» Pars membranacea sermonum exarata init. saec. XIV. 

Ut nota in operculo super. domonstrat, codex primum monasterii Tfebo- 
nensis, dein bibl. Rosenbergicae, postremo iterum monasterii praefati fiiit. 

229 /. E. 44. 

chart. a. 1435 ff. 223, 21X14 cm. 1 m. 

»Orationarium«. (Meditationes de vita Christi cum orationibus). 

f. 1* (initium deest:) »intimare curabo. Verum quia leccio sanctis- 
sime vite eius in evangeliis* . . . f . 223* »Explicit oracionarium in vita d. 
n. Jesu Christi sub a. d. 1435 fer. II proxima post Trinitatis in 0\vyn« 
(monasterio Ojbinensi). 

Operculis adligata sunt 3 fif. membran., in quibus occurrunt notae calen- 
dariographicae incipientes ab a. 1455. Intrinsecus operculi infcr. haec nota atra- 
mento oblita attamen perspicua: »Liber oracionarius Martini de Trziebon post 
mortem religioso viro d. Nicolao priori ordinis s. Aug. in Trziebon legatur« 
etc. etc. A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, dein iterum mon. TTebon. fiiit. 

230 /. E. 45. 

chart. saec. XV ff. 264, 22 X J5'5 cm. 1 m. 

In fol. non numer. praecedit »Registrum epistolarum et ewangeliorum de 
sanctis per circulum anni« alia manu exaratum. 

Mag. Johannis Hus Postilla super ewangelia et epistolas de sanctis 

cum glossis bohem. interlinearibus. 

f. 1 »Non est talis mulier supra teiTam« X f. 25G* (ad calcem ru- 
brica:) »Explicit postilla magistri Hus super ewangelia et epistolas de 
sanctis« (Nomen auctoris erasum sed nequaquam omnim» deletum est). 

f. 258 — 264 Sermo de ss. Petro et Paulo (in fine graviter reprehen- 
dens papam et clerum). »Et sic est finis huius prestantissimi sermonis.« 

90 Ibideni rubrica manu recentiorl : »Uber monosteril domus s. Egidii in 
Trzcbon alias in Wttignav.< In eodem ultimo fol. rerso notatur: ■Johannes de 
Ciulen canon. Olomuc. el Cremsirensis.* De codice cf. Vestnik C A. 1898 p. 
48. et Cas. Mus. 1898. A. 1609 code.-c bibl. Rosenbei^cae, dein monasi. Tfe- 
bon. fuit. 

231 /. E. 46. 

chari. saec. XV (fars a. 1443) £. 417 mim., 21 X 15 cm. d. m. 

(anepigr. :> Sermones diversorum auctonim de b. Maria virgine 

cum nonnullis glossis germanicis, Auctores nominati occummt hi : Mag. Petrus 
l^jTchwordt (Pirchenwart), idem (f. 48), Jacobinus (f. 250 et 263), Mag. 
Thomas Ebendorfer de Haselbach (f. 299). 

f. 29' (manu a praecedente et subsequente te.xlu diversa) >Anno 1443 
indiccione quinta die Mercurli peniiltimn die mensis Januarii.i 

f. 229'' Sermo de s. Bartholomaeo. 

Codex bibl. Rosenbei^icae, deinde monast. TPebonensls fult. 

232 /. E. 47. 

chari. saec. XV ff. 37.22y-.15 cm., divcrsis viambus exaratus (ex frag- 
nieniis nostris coadmtatus). 

f. I' — I^** M. Simonis de Tissnow Epistola ad barones, clieates 
et electos In congregatione Czaslavieasi contra IV artlculos Pra- 
geases. (fiummatim ed. Loserth, Mitth, f, Gesch, d. Deutsch, 25, 338 sq,), 

f. 13'*— ^^^* (anepigr. :) Stephaai de PatecE Replicatio contra Quida- 
mistas inciptens a cap, II. (E cod. Vienn. ed. L.oserth, Archiv f. ost. 
Gesch. 75, 34G sq.) 

f, 23» Nota rubricata, qua edocemur opuscula praecedentia cuidam 
codlci Tfebonensi olim adhaesisse. 

f, 2A*—'Si*' M. Johannis Hus Sermo synodidis super i>Dil^es do- 
minum deum tuum< carens initio. (Edit, Norimb. 1558,11,27 — ^l), Se- 
quitur nota docens fragmenlum adhaesisse olim codici cuidam monasterii 
Borovanensib, 

f 34»— 37» Constitutiones Martini papae V (= Concordata cum 
natione germanica). »Ego Johannes episcopus Ostiensis* >- »non sol- 
vetur ultra Xll gr. Turon.» (Ed. Hardt I, 1055 sq.) -Secuntur decreta 
lecta In ultima sessione Constantiensis concilli*. 

f, 37" (manu paulo recenliori) Cessio abbatiae s. Mariae Scot. \'ienn. 
coram visitatoribus et reformatoribus a sede apostolica deputatis, 

233 / F. 1. 

membran. sacc. Xll—Xlll^. 57. 25X18 cm. d. m. 

f. 1»— 37'' Origenis commentarius super Leviticum. •Incipiunl capi- 
tula orienis superleuiticum. 1. de Inicils leuitici.* X .et ^-uum nobls suitvc 
iugum fidei et caritatis et spel ac totius sanctitalis imp".siiit Ipsi gl 
in ftema sec, sec. Amen.* 

f. 38* — 44' (binis col. anepigr. :) S. Hieronymi et Damasi pi 
epistolae aliquot. 
234 

f. 44* — 49*> S. Hieronymi Vita s. Paulae. (Praecedunt 19 versu> 
incipientes: »Christe, tuam Paulam dum cgliducisad aulam«) »Si cuncta 
mei corporis membra* X (post versus sepulcrales) »Explicit liber de vita 
vel itinerario s. Paulg in eius obitu editus a s. Hieronimo in consolationem 
s. Eustochii fili§ eius« (Sequuntur notae de vita et morte s. Paulae). 

f. 50 — 53^ (anepigr. :) Grossulani episc. Mediolanensis Epistola 
dogmatico-polemica de trinitate ad Alexium imperatorem. (Incipiunt 
versus:) »Munere coUatum divino pontificatum || In Mediolano constat 
quondam glosulano |1 Hic fidei clare cupiens gr^cos revocare» etc. »Audi 
et intellige« X »Vale, bone imperator! Sit tibi pax et prosperitas! (*on- 
cedat flamen sanctum, quod poscimus! Amen.« 

f. 53^ — 54* (anepigr. :) »In divina pagina non sine causa comparatur 
verbum dei margaritg* X »cum Silvanum in apostolorum actibus non le- 
gamus« (Fragmentum operis cuiusdam s. Hieronymi ?). 

f. 54* — o7^ SS. Hieronymi et Augustini epistolae (in fine mancae). 

In codice passim occurrunt notae marginales adversus Taboritas manu 
saec. XV adiectae. Eadem manu notatur intrinsecus operculi superioris : »Istum 
librum legavit pro monasterio in Trzebon h. d. Johannes de Stropnicz protho- 
notarius nobilis dom. Ulrici de Rosmberg a (14)42«. In operculo infer. comme- 
moratur praeter alia, quo anno et die combusti sint MM. Hieronymus et Hus. 
Nomen episcopi Grossulani (1102 — 1112) e Gamsii Serie sumpsimus. A. lOOf* 
codex erat bibliothecae Rose.ibergicae, deinde iterum monasterii Tfebonensis. 

234 / R 2. 

niembran, saec. XIV ff, 190, 25X^17 cm, 1 m. 

Galli abbatis Aulae Regiae(?) Malogranati liber secundus. 

f. 1* (in fronte truncatum) »perte cupio || Scire debes || consistit in 
tribusllin virtutum operacione.« Xf. 189* »Explicit liber secundus Malo- 
granati qui tractat de statu proficiencium. Sic igitur habemus duos libros 
illius tractatus qui dicitur Malogranatum explanatos et conscriptos : : brkb:* 
(Sed nobis primus deest). 

f. 189^ — 190*' Tabula praecedentis operis, videlicet primi et secundi 
libri. »Libro completo scriptor saltat pede leto.« 

Folio membr. vacuo opus praecedenti adglutinatum est insigne bibl. Ro- 
senbergicae, cuius codex olim fuerat. 

235 /. R 3. 

memhran. saec. XII ff. 144, 26 X 16 cm. d. m. 

(anepigr. :) S. Paterii Explanationum in utriusque testamenti libros 
ex s. Gregorii papae operibus coUectarum liber primus (continens 
explan. in Pentateuchum, libr. iudicum, regum, psalmorum). 

f. 1* Textus cuiusdam poematis de apostolis erasus et deletus. 

f. 1*> (Incipit praefatio:) »Cum beastissimi atque apostolici Gregorii 
pontificis nostri* etc. Xf. 144*> — »alios ab interioribus in extrema repro- 
bare«. (Sequens textus radendo deletus est.) 

Operculis adligata sunt duo fol. membr. cuiusdam Psalterii saec. XIII. A. 
1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebonensis crat. 

92 238 

236 /. R 4, 

niembran. saec. XIV ff. 49, 25X^18 cm. 1 m. 

Breviarium secundum rubricam Pragensem, (cum festum s. Adal- 
berti rubricatum in f. ^M^ occurrat.) 

Operculo infer. adglutinatum est fol. chart., in quo exarata est manu saec. 
XV' antiphona »contra paganos« cantanda post elevationem cum notis musicis. 

237 /. R 5. 

membran. saec. XIII — XIV ff. 160, 24X17 cm. d. m. 

f. l^ — 32^^ »Glossa super epistolas et evangelia« dominicalia 
(Sermones). »Hora est iam . . . In hac epistola« X »et sic dyabolus per 
prudenciam deciperetur.* 

f. 32* — 34^ Vita s. Johannis Chrysostomi ex historia tripartita 
Cassiodori extracta. 

f. 35* — 38* Sermones aliquot de sanctis. 

f. 38*^ — 41*» Vita s. Clarae (s. Francisci discipulae). 

f. 41*» — 54* Sermones varii. 

f. 54* — 54*» Bernardus de contemptu mundi. »Cum recordor toto 
corde« etc. 

f. 54*» — bl^ »Naturalia pulchra« de s. Maria virg. 

f. 57*» — 59* Notae theologicae variae. 

f. 59* — 1>4* »Incipit Disputacio contra ludeos et est liber nomine 
Talmoth. Legitur in libro regum* X »sanctificatus fuero in vobis.« 

f. (54* — 68* (anepigr. :) Tractatus de triplicitate in sacra scriptura. 
•Tum omnis sciencia« X »in hiis est fons vite.« 

f. 68* — 68** Mammothreptus (seu Mammotrectus, Vocabularius super 
evangelia et epistolas nec non homilias etc). 

f. 69* — 103*» Sermones de sanctis. 

f. 104* — \b7^ Mammothrepti continuatio et conclusio. 

f. 158*^— 160*^ Tractatus de novem alienis peccatis (a synonymo 
tractatu M. Pauli Wann discrepans). »Ab occultis meis munda me« X 
»alius tantum plus alius minus.« 

Operculo super. intrinsecus inscripta est manu saec. XIV series contefi- 
torum, in inferiore occurrit manu eiusdem saeculi scriptum nomen: »Ich Niclas 
pharre czu dem phransen.* A. 1649 codex erat monasterii S. Coronae. 

238 /. R 6. 

membran. saec. XIV ff. 232, 25X20 cm. 1 m. 

Breviarium secundum rubricam Pragensem. 

In fol. 232*' scriba nomen suum his paululum obscuris versibus 
prodidit : 

>Pro senibus, Christe, sit nempe viaticus iste, 
Scriptus non ciste, plures testantur ariste. 
Ad tempus strictum curatus per Benedictum. 
Ut stringat rictum menti subponere victum, 
Fallit collirium noscens errare berillum, 
Decrepiti signum gestans in dextera lignum.« 

93 239 

His versibus manus saec. XVII addidit : »Liber s. b. Mariae in monasterio 
Plasensi.« 

239 /. F. 7. 

chart saec, XV ff, 242 mmu, 22 X 16 cm. 3 m. 

f. 1«— 85»> M. Richardi de S. Victore Sex libri de s. trinitate. 

»Iustus meus ex fide vivit« X »quoniam conveniat unitas substancie cum 
personarum pluralitate. Amen. Maria. Jesus. Expliciunt sex libri M. Ry- 
kardi de s. trinitate optimi. Maria.« 

f. 86" — 228" S. Thomae de Aquino Expositio super epistolam s. 
Pauli ad Hebraeos. >Non est similis tui« X »Explicit exposicio optima 
Thome de Aquino transcripta in Rudnycz. Maria. Jesus.« 

f. 229*— 242*> M. Richardi de S. Victore De clavibus ecclesiae. 

»Quodcunque ligaveris« X »Explicit M. Rykardus de clavibus ecclesie* 
(cetera bohemice adscripta foiio in margine scisso desiderantur). 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis liturgicl 
saec. XIV, quorum in primo notata sunt contenta codice nostro cum hac clau- 
sula : (Expositio b. Thomae) »in Rudnicz reportata per fratrem Nicolaum a. d. 
1413«. A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebonensis. 

240 / F. 8. 

chart. saec. XV ff. 330 num., 21 X16 cm. d. m. 

f. 1 — 10* Notae de bello Troiano ex Guidone de Columna sumptae 

f. lO^ Epitaphium Georgii regis Bohemiae. 

f. 11** Ukazky pfekladu Kroniky Trojanske. 

f. 12*— 64« Q. Tullii Ciceronis libri de offlciis. 

f. 65* — 75*» De divisione artium et studio recte instituendo. 

f. 76* — 118** Notae ex historia antiqua, initio carentes. 

f. 119* — 123* Petri de Monte oratio in fiinere Pauli de Leone^ 
carens initio. X »Per me Gallum de Chrudim.« 

f. 123*) — l^^"* Epistola Hannibalis ad Scipionem. 

f. 124^ — 142^ Orationes habitae in universitatibus italicis. 

f. 143* — 146*^ »Sermo de synodo sacerdotum« super »Perfecti 
estote«. 

f. 147* — 151^ Aeneae Sylvii Responsio nomine imperatoris data 
Hungaris cum replicatione eorundem. 

f. 153* — 182» Vocabularius sacrae scripturae versionis Hieronymi- 
anae. »Vocabula b. Hieronymi foeliciter expliciunt.« 

f. 182** — 187^ Vocabularius extractus ex Catholico Johannis Janu- 
ensis de Balbis. »Ex Januense per totum.« 

f. 188*— 215»> Vocabularii varii. 

f. 216*— 229^ Pauli diaconi Breviarium lexici Sexti Festi Pompeii. 

f. 230*— 232^ Epistola de amicitia ad quendam Vitum. 

f. 233* — 243* Oratio in detcrminatione baccalarii cuiusdam Pragae 
habita. 

f. 244*— 245* Notae variae. 

f. 246*— 251^ Isidori Hispalensis Synonyma in tine manca. 

94 24| 

f. 252* — 260*> Vocabularius latinus praecedente phraseologia. 
f. 261* — 268* Notae grammaticae, imprimis de verbis. 
f. 269* Excerpta quaedam e carmine occulti (Nicolai de Bibera). 
f. 269* — 270* Excerpta ex epistola Johannis Presbyteri ad Emanuelem 
imperatorem. 

f. 271—272 Notae variae. 

f. 273* — 301* Oratio in determinatione baccalariorum a. 1468 
Pragae habita. 

f. 302«--308* Oratio in determinatione ibidem habita a. 1467. 

f. 309* — 320* Summa rhetoricaiis cum nonnuUis literarum formis 
universitatem Pragensem concernentibus. 

f. 321" — 330* Tractatus de geometria initio et in fine mancus. 

Ut insigne adglutinatum f. 12 declarat, codex a. 1609 erat bibl. Rosen- 
bergicae, ex qua deinde monasterio Trebonensi obtigit. 

241 /. R 9. 

chari. saec. XIV— XV ff, 207, 22 X 15 cm. d. m. 

f. 1* — 29* Raymundi de Pennaforte Summae de poenitentia tit. 34. 
»Post abissum« X »peractum est nobis.« 

f 29* — 33* Adalberti Ranconis de Ericinio Epistola ad Martinum 
plebanum de frequente communione. 

f. 33* — 34* Notae variae recentiori manu scriptae a. 1431. 

f . 35* — 83* (Guaiteri Burlaei) Vitae philosophorum veterum (a Tha- 
lete ad Boethium). 

f. 84* — 119* (anepigr.) Johannis Vallensis Breviloquium de virtu- 
tibus antiquorum. >Quoniam ut dicit Salomon* X »iocundam vitam per- 
veniat . . . Finis adest vere, scriptor wlt precium habere.* 

f. 120*— 141* Quaestiones super Summam de poenitentia Ray- 

mundi initio mutilae. X »Expliciunt quest. s. s. Raymundi per manus 
Martini.< 

f. 141* — 144* Notae variae theologicae. 

f. 144* — 153* S. Hieronymi Epistota ad Eustochium de vir- 
ginitate. 

f. 154* — 154* »Oracio s. Augustini vuigariter translata^ (S. Augu- 
stina Modlitba pred prijimanim. »Naykrassy myly yesu Kriste« X »wyeky 
wyekoma amen.«) 

f. 155* — 178* B. Eusebii ad b. Damasum et Theodomum (sic> 
epistola de morte gloriosissimi Hieronymi. 

f. 178*— 183* B. Augustini Epistola ad Cyrillum de magnificentia 
b. Hieronymi. 

f. 183* -207* B. Cyrilli ad b. Augustinum Epistola de miraculis 
s. Hieronymi. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis hebraici ; inferion 
adglutinatum est fragmentum membran. psalterii saec. XIII. Codicem recens. 
Schulte, Canon. Hdsch. p. 46. A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, postea 
monasterii Borovanensis. 95 242 

242 /. R 10. 

chart. saec. XV ff. 224, 22 • 15 cm. 1 m. 

Lectionarium per circulum anni cum perpetuis glossis latinis 
interlinearibus et marginalibus. 

In schedula operculo super. adglutinata manu satis antiqua falso intitulatur 
liber: »Epistole Pauli cum glosa«, cum praeter epist. s. Pauli etiam alias le- 
ctiones contineat. A. 1(509 codex bibl. Rosenbergicae, deinde monasterii Tfebo- 
nensis fuit. 

243 /. F. 11. 

chart. saec. XV ff. 241, 22 > 16 cm. d. m. 

f. 1* Formula medica »pro dom. abbate in Trzebon.* 

f. 2* — 3* (anepigr. folio truncato) Tractatus de urinis. X »plus malum 

ypostasis.« 

f. 3* — 6^ *Alius Tractatus de regulis urine*. »Urinaduarum rerum 

est signatura* X »ideo hoc ad presens sufficit.* 

f 6^ — 18^ M. Albici Tractatus de rectificatione aeris. »Aer in 

iiimis par\'a quantitate« X »est preeligendum.* 

f. 18*^—54^ »Reportata ex lectionibus M. Albici.« »Febris est calor 
extraneus« X »ungantur palpebre in circuitu.« 

f. 54*^ — 55* Petri Hispani Tractatus aquarum mirabilis. 

f. 55* — 58* De purgatione. De signis indigestionis humorum. 

f. bS^ — 63* Formulae medicae. 

f 63b — 57b (anepigr.) Tabula medicinarum. 

f. 68* — 69* »Pro conficiendo sale sacerdotali.* 

f. 70*'»— 138*^ (anepigr. initio exciso) Tractatus de virtutibus variarum 
medicinarum. X >pulveres fenigreci.« 

f. 138^— 143*^ »Incipiunt Prenosticaciones pestilenciarum Galieni. 
Avicene, Hippocratis coUecte a M. Henrico.< »Galienus summus medi- 
corum princeps* X »Expliciunt cause, signa et remedia contra pestilen- 
ciam edita per Mag. Henricum.<^ 

f 143^—144* »De glisteribus.* »Pille infra pestem Mag. Martini.« 

f i44b — i52b (anepigr.) Tractatus de adiumentis et praesidiis stu- 
diorum medicis auctore quodam magistro universitatis Pragensis. 
»Magnam cuiuslibet artis vim comparat artifex* X »ut quod numerus 
nosfre beate minoravit societatis, adaugeant paucorum multa ingenia pre- 
ciosa* . . . (eundem tractatum v: XIV. F. 18. f. 1 sq.) 

f. i53a — j57a »Ck)mpedium de pestilencia. « »Ad honorem s. trini- 
tatis . . . volo aliqua pro pestilencia conscribere« X »pericuia evadere 
poterit prestante« etc. 

f 158a — 172* Tractatus de cognitione urinarum. »('ircaistum tra- 
ctatum de urinis* X •dolorem renum significat.* 

f. 172*— 175'' Notae medicae variae. 

f i76a — 182* Bernardi de Gordonio Tractatus de prognosticis. 
»Numerus est sufficiencia diemm* X »ista enim omnia oportet esse in 
bona et . . . crisi.« 

f, 182* — 184*> Notae medicae de balsamis. 

96 245 

f. 184*' — 187« (anepigr.) Tractatus de senectute retardanda. »Intencio 
componere sermonem« X »tercia a paucissimis.« 

f. 188* — 192^ Hippocratis Tractatus de aegritudinibus cognoscendis 
per astronomiam. »Dixit Ypocras* x *si autem non, morietur. Expl. 
tract.« etc. ut supra. 

f. 193*— 202* »De iudiciis particularibus ad medicinam pertinentibus^ 
X »sive infortunata. Et sic est finis.« (Alia manus addit: »Istum tractatum 
scripsi Mag. Martino medico de Lancziczia incipiendo ibi Dicit Ypocras.*) 

f. 202^ — 205** Notae astronomico-medicae. 

f. 206* — 207*> M. Gregorii medici Alberti Austriae ducis de evi- 
tanda ex venenis morte Tractatus. »Excellentissime dux< X »hec dicta 
de veneno sufficiant.* 

f. 208*— 228* M. Johannis de Gatisden Rosarii tertii libri tractatus 
primus. »Quia principale vel universale* X »Iam est finis primi tractatus 
tercii libri M. Joh. de Gat.« etc. 

f. 229* — 241*^ Tractatus de phlebotomia. »Fiebotomia est evacuacioc 
X »nisi corpore mundificato.« 

Ut docet nota f. 1 inscripta, codex saec. XV erat monasterii TFebonensis, 
unde bibl. Rosenbergicae obtigit. 

244 /. F. 12. 

chart. saec. XV—XVIff. 230, 21-5X15 cm. 1 m. 

f. 1 »Sciencia causarum altissimarum. Omnes homines natura scire 
desiderant«. (Praeter titulum iisdem verbis in fol. seq. incipit opus, quod 
recte intitulatur :) 

f. 2*— 228* Aristotelis Metaphysicorum libri Xn. 

f. 229^ — 230^ (alia manu) Pisen milostna poSinajici se: »2adosty 
panno mila, mam s tebii mluviti« (vyd. Hanus v Malem Vyboru na 
str. 93). 

Operculo infer. adligatum est fragmentum menbran. latini cuiusdam instrum. 
publici saec. XIV, super. schedula, in qua typis excusum est : ȣx bibliotheca 
Regii Coenobii S. Spineae vulgo Aureae Coronae S. Cisterciensis Ordinis.* 

245 /. F. 13. 

chart. saec. XIV (pars a. 1389) ff. 194 num., 22 X 15 cm. d. m. 

f. 1*— 3^ Seneca (recte Martinus Braccarensis) de quatuor virtu- 
tibus cardinalibus. 

f. 4 — 9*^ (anepigr.) Tractatus iuridico-theologicus de contractibus 
emptionis, venditionis, mutuationis. »Quoniam circa contractusc X »Ex- 
plicit hoc totum. Hec scripsit fr. Th. de Elrich ex glosis et dictis do- 
ctorum tam iuridice quam theologice facultatis.* 

f. 9^ — 25'' S. Augustini Epistolae ad matrem de virtutibus. 

f. 26** — 27^ Delineatio ligni vitae cum oratione versificata. (Ad 
calcem falsa rubrica: »Explicit libellus tractans de dileccione ipsius dei 
et proximi.*) 

f. 28*— 38* S. Bonaventurae Lignum vitae. >Christo confixus 
sum« etc. 

TRUHLAR: Cat cod. lat. 97 7 245 

f. 39 et 40 vacua sunt, f. 41, in quo erat initium opusculi sequentis, 
evulsum est. 

f. 42^ — 44^ S. Augustini liber de disciplina et doctrina christiana. 

f. 45^ — 53^ Epistola consolatoria de visitatione inflrmorum. 

f. 54 — 61^ (anepigr.) Tractatus de passione domini per lioras di- 
gesta. «Beatam passionem d. n. J. Chr. per horas, in quibus passus est, 
pertractabo* X »cum Maria et omnibus sanctis letemur.« 

f. 61^ — 65^ Flores veritatum b. Augustini de mirabilibus sacrae 
scripturae. 

f. 66* — 72^ S. Augustini Manuale. »Quoniam in medio laqueorum« 
X >Explicit liber de (sic) meditacionum s. Bernardi (sic !) et cum hoc de 
summa contemplacionis dei.« 

f. 72*> — 76^ Norma vivendi secundum s. Isidorum. »Age fili ut 
oportet* etc. 

f. 76** — 82** Speculum peccatoris. >Quoniam, fratres carissimi, in 
via huius seculi fugientis sumus« X »Explicit S. P. et est solempnis liber.« 
(adde S. Augustini). 

f. 82^ — 86* S. Bernardi Contemplatio passionis secundum 7 horas 
diei (in fine manca; nam ff. 87 et 88 vacua sunt.) 

f. 89* — 100* Henrici de Frimaria Liber de quatuor instinctibus. 

»Semen cecidit* X »Explicit libellus de IV inst. a. d. 1389 et non plus.« 

f. 100*— 108* M. Richardi de S. Victore Tractatus de clavibus 
ecclesiae. »Quodcunque ligaveris* X »imputat dominus peccatum. Expl. 
tr. Rich. d. cl. e.) 

f. 108*» — 109* Flores veritatum b. Augustini (eaedem atque supra 
f. 61»>). 

f. 109*> — 114^ Tractatus de septem peccatis mortalibus. »Nunc di- 
cendum estc X »alia species huius peccati.c 

f. 115 Notae variae theologicae. 

f. 116* — 118*» S. Augustini Sermones contra sortilegos, credentes 
in literas, quas solent in collo portare, clamantes in suffragia lunae 
patientis ecUpsim. 

f. 119* Opusculum s. Bemardi de templo spirituali in fine mancum 
incipiens : »Domus hec, in qua habitamus, ex omni parte sui ruinam nobis 
minatur.* 

f. 120*— 130* B. Anselmi Tractatus de mensuratione crucis. 
f. 130*— 141* »Hieronymus de morte bonorum et malorum. O vita 
mundi, non vita sed mors« X »gaudia, que iam possides, adipisci. Amen.« 

f. 141* — 142* »Augustinuscontrahereticos.« »Oracio doctorisAmandi.« 

f. 142* — 143* Petri Blaesensis epistola cuidam presbytero cardi- 
nali et apost. sedis legato. »0 inanis gloria.« 

f. 143** — 164* Excerpta theologica varia. 

f. 165»>— 170* S. Bernardi Scala claustralium. 

f. 171^ Dve Seske pisne duchovni poSinajici se 1) Otie bo2e vSe- 
mohiici 2) O spasitedlnd obeti (z nichz prva nadpisem »Jesus Christus 
nostra salus«, druha »0 salutaris hostia^ jevi se byti preklady techto 
latinskych hymnu). 

98 248 

f. 172«— 178* S. Augustini Libellus de quatuor virtutibus caritatis. 
f. 178* — 182^ (anepigr.) Tractatus de trinitate. »Deus assumpsit 
hominem* X »et ulcionem inimicorum se manifeste demonstrare.« 

f. 183* — 194** Prothemata sermonum, quibus initium deest, et variae 
notae theologicae, quarum nonnullae (f. 188) sunt de chorea, una (f. 189**) 
de quatuor sensibus sacrae scripturae. 

Ad calcemf. l^nota manu saec. XV: »Iste libellus est monasterii Borowa- 
nensis alias de Forbos, datus per rev. mag. Mauricium de Benessov diocesis 
Pragensis.c 

246 /. F. 14. 

chart. saec. XIII— XIV ff. 150, 22X16 cm. d. m. 

Initium deest. (Cum liber constet quintemis, desiderantur 3 folia). 

f. 1* — 75*» Sermones de sanctis. 

f. 76*-- 128*» Narratiunculae moralisatae (ad modum Gestorum Ro- 
manonim) initio mutilae (ideo anepigr.). 

f. 128** — 134*» Sermones nonnulli inserta legenda de s. Udalrico 
(f. 130). 

f. 135* — 150*» (anepigr.) CoUocutio magistri ct discipuli dc rebus 
divinis et humanis. »Magister gloriosissime, rogavi ad honorem dei« X 
»et videas bona Jerusalem omnibus diebus vite tue. Amen. Explicit* 
(Est Honorii Augustodunensis Elucidarius.) 

Operculo infer. adglutinatum est fol. chart., inquo calendarium a. 1404 — 1429 
cum suis lit. domin. notatum est. In eodem fol. manus saec. XV addidit : Zpo- 
mynay namie aya natye ma zmylytka. 

247 / F. 15. 

membran. saec. XIV ff. 80, 21X16 cm. d. m. 

S. Thomae de Aquino Summa theologica. Partis m quaestiones 
1—59. 

Opus ipsum praecedunt duo folia membr., quorum in altero notatur ti- 
tulus sic: ȣxcerpta questionum I, 1 b. P. Thomec ; in altero occurrunt quaedam 
notae theol. In fol. ultimo verso rubricatur manu saec. XV: »Liber monasterii 
domus s. Egidii canonicorum regularium in Witignaw alias in Trzebon datus 
per dom. Johannem de Stropnicz.« Idem donator commemoratur in fronte f. 1*. 

248 /. F. 16. 

chart. a. 1467— 1468 ff. 162 num., 21X16 cm. 1 m. 

f. 1 — 25^ (anepigr.) Rhetorica (auctore Procopio notario Novae 
Civit. Prag., ut demonstravit Fr. Mares Rozpravy I. tf. C A. 1901) in 5 
tractatus divisa, quorum quartus (de rhetorica epistolari) aliquot foliis va- 
cantibus mancus esse videtur. »Rethorica igitur secundum nomen divi- 
ditur in rethoricam naturalem et acquisitam« X »ne aliquos libro proscri- 
ptorum annotaret.« 

99 7* 249 

f. 26 — 74** Maiestas Carolina. »De fide katholica. Sanctissimam 
trinitatem* X »Finis die Satumi ante invencionem s. crucis 1467 per V. 
de H.« (In fronte huius operis occurrit titulus manu saec. XVII inscri- 
ptus : Constitutiones Caroli IV vel Jura terrae Bohemiae). Cf. Jirecek, Codex 
juris boh. II, 2 p. 109. 

f. 75^ — 162* Fr. Martini poenitentiarii d. papae et capellani Chro- 
nica (vulgo dicta Martimiani). »Quum scire tempora summorum ponti- 
flcumc X »Explicit cronica Martimiana su 1468 fer. III in vigilia Epiphanie 
in Gurym finita.« 

Operculo super. adligatum est membr. fragmentum testamenti, quo Marga- 
reta quondam Ulrici Wulfingi relicta de rebus suis disponit, dat. Pragae a. 139? 
E monast. Tfebonensi. 

249 /. F. 17. 

chart saec. XVIII in.ff. 153 (^ff. 305), 20X16 cm. d. m. 

f. 1 — 43 (= pp. 1 — 86) Calendarium ecclesiasticum pro cartusia 
Waldicensi compositum cum directorio. 

f. 46 — 122 (= pp. 91 — 244) Directorium lecturae refectorii Cartusi- 
anorum. 

f. 125—136 (=pp. 249—272) Alberti Hoefter Directorium offlcii 
sacristae . . . coUectum circa a. 1698 in cartusia Gemnicensi. Singula 
a Bened. Widerholt revisa et approbata. 

f. 138 — 143 (=pp. 277 — 286) Idea perfecti vicarii eiusque Alpha- 
betum aureum a commissariis A. Mittentaller . . et Joa. B. Schmall . . 
in cartusia Gemnicensi . . a. 1677 . . derelictum. 

f. 144 — 145 (=pp. 287 — 290) Quinque annotationes super nomina et 
verba hebraico vel latino modo pronuncianda. 

f. 146 — 153 (=:pp. 291 — 305)Musices choralis Medulla sive totius 
cantus Gregoriani . . . traditio ad usum s. ord. Cartusiensis accommo- 
data et concinnata in cartusia Seitzensi a. 1699. (Ad calcem : >Descripsi 
hunc libellum in cartusia S. Trinitatis prope Brunam, nobis ex cartusia 
Seitzensi transmissum et ibidem probabiliter etiam compositum a. 1727«. .) 

In fol. non num. inter pp. 290 et 291 inllgato occurrit: »Lapis Lydius 
exercitii spiritualis R. P. Innocentii Le Masson generalis ordinis Cartusiensis.« 
Cetera folia paginata vacua sunt. Operibus supra recensitis praeligata sunt duo 
folia non num., quorum in altero aliquot versus sub titulo »Provisio pro extrema 
sacra unctione« scripti sunt, alteri vero adglutinatae 2 imagines a Groos et 
Phil. Kilian sculptae. Sine dubio e cartusia Waldicensi. 

250 /. F. 18. 

chart saec. XV ff 320, 21 XJ5 cm., maximam parlem a Cruce de 
Telcz exaratus. 

f. 1* — 17^ M. Procopii de Kladrowa (sic) decani eccles. Prag. Trac- 
tatus de septuplici acceptione huius nominis ecclesia et de commu- 
nione unius speciei. (Huic tractatui insertus est alter f. l^ — 6*: M. 
Simonis de Tissnow Tractatus de ecclesia). »Spiritus manifeste dicit« 
X »ad vitam etemam fideliter pervenire.« 

100 250 

f. 18* — 23^ Tractatus de veneratione sanctarum imaginum. »Cum 
nonnuUi impii homines ymagines Christi« X »honorando igitur filios dei 
ipsum deum honoramus.« 

f. 24* Excerptum e tractatu de communione M. Alberti Ranconis de 
Ericinio. 

f. 25* — 29^ Interrogationes contra Wiklephistas per modum con- 
tradictionis. »Queritur primum, utrum illud, quod Christus in cena in- 
stituit« X »una species potest stare.« 

f. 29^— 30 Interrogationes faciendae sacerdotibus (de eadem 
materia) cum titulo: »Interrogaciones concilii« (Constantiensis). 

f. 30* »Sacerdotes sub utraque communicantes peccant sextupli- 
citer.« 

f. 31* — 32*> »Alius tractatulus pro communione unius speciei.* 

f. 32*^ — 33^ Conclusiones sacri concilii Constantiensis pro una 

specie laicali (Hardt III, 586). Sequuntur »declaraciones de abreviaturis.« 

f. 34* »Hic refelluntur opiniones aut raciones inducencium ad utram- 
que speciem sacramenti sumendi.* (= continuatio conclusionum praece- 
dentium a cap. III). 

f. 34*> »Nota de indulgenciis.« 

f. 35 — 86^ (anepigr.) Tractatus contra haereticos et communionem 
sub utraque specie. »Estote sine ofTensione ecclesie dei< X »biberunt 
ex hoc omnes.« (Edid. Hardt III, 657 sq.). 

f. 86^ Versus de schismate, de eius fine et electione Martini pa- 
pae V. 

f. 87*— 88* »Figura de hereticis.* 

f. 89*— 92*> (anepigr.) Interrogationes (ut supra f. 25). »Queritur, 
utrum sit mortale peccatum ecclesie non obedire« X »Finitum fer. V ante 
Gallum in castro Pragensi per me Crucem dc Telcz post primicias 
XII. die.« 

f. 93* — 99*» »Incipiunt Interrogaciones contra Wiklephistas et eo- 
rum errores.* »Rom. XIII cap. Omnis autem anima» X »ex sanguinis 
efusione.« 

f. 100* — 111* M. Matthaei de Cracovia Tractatus de frequenti 
communione. X »Iste tractatulus est editus (serius additur quem postea 
revocavit) per M. Mathiam de Krakovvia . . . F^initum per me Crucem de 
Telcz in castro Pragensi in die quatuor coronatorum a. 1463.« 

f. 111'' — 123*> Tractatulus de septem sacramentis ex IV® Senten- 
tiarum tractus. »Ad evidenciam sacramentorum« X »Sivis plura, require 
in Summa Remundi.« 

f. 124*— 147^ »Auctoritates contra hereticos in Bohemia ex Con- 
stancia.« »Anno incamacionis dom. 1420 currente colliguntur auctoritates 
etc.« X »Finitum Prage in castro s. Wenceslai per me Crucem de Telcz 
presbiterum in divisione apost. a. 1463.« (ed. Hardt III, 658). 

f. 148* — 159*> Liber de medela animae vulneratae. »In principio 
narracionis mee« X »votis omnibus deprecor et exoro, quod nobis pre- 
stare dignetur etc.« 

f. 160* — 161** Variae notae theologicae. ^ 

101 250 

f. 162* — 168* Tractatus de confessione cum quaestionibus. »Con- 
fitemini alterutrum* X »aperti sunt oculi eorum.< 

f. 168**— 169** (anepigr.) Exhortatio monachi ad virtutes versificata, 
incipiens: »Christus nobis tradidit formam hic vivendi.c 

f. 169^ — 171^ Senecae Epistolae quaedam ad Lucilium. 

f. 172* — 177* Wenceslai Korandae Oratio ex parte regis Georgii 

?ro confirmatione compactatorum. (E cod. Rayhradensi edid. A. Patera, 
:esky Archiv Vm, 356). 

f. 177^ — 179*' Relatio de nunciis Georgii regis apud papam cum 
iuramento eiusdem regis ante coronationem. >Noveritis quod octava 
die etc.< 

f. 180* — 195* Solutio auctoritatum et scripturarum, quae scriptae 
sunt in Bethleem in pariete per Wikleffistas. »Pro solucione auctori- 
tatum< X »de spirituali intelligitur auctoritas.« 

f. 195* — 200* (anepigr.) Tractatus contra communionem sub utra- 
que. >Quoniam in primitiva ecclesia* X »Explicit hoc dictum contm he- 
reticos.« 

f. 200* — 203** >Cause quibus ostenditur laycales non communicare 
sub utraque specie sed sub una tantum.< 

f. 203^-210^ S. Johannis Chrysostomi Sermones aliquot. Sequun- 
tur Indulgentiae iocosae vini post pisum bibiti. 

f. 211*— 217^ Hilarii decani Pragensis et administratoris Sermo- 
nes duo ad clerum in diebus caenae dominicae a. 1464 et 1465 (in ec- 
clesia metropolitana). 

f. 218*— 227* »Tractatulus de errore Leonistarum et Rumba- 
riorum (sic pro Runcariorum), qui duraverunt tempore Silvestri, et Ort- 
libariorum, Katharorum et Paterinorum et Manicheorum, qui adhuc 
serpunt in Theutonia.* »Ad habendam aliqualem noticiam< X »Expl. ut 
supra<. 

f. 227*>-233^ (anepigr.) Tractatulus contra haereticos. >Una est 
fldelium universalis ecclesia* X »Et sic est finis huius tractatuli.« 

f. 233** — 234** Notae de absolutione et de carena. 

f. 235* — 238** De canone et ordine missae. 

f. 238**— 239* Augustinus de indignis sacerdotibus. 

f. 239** —241* Notae variae theologicae. 

f. 242** Pauli papae n litterae a. 1465 datae ad episcopos in Italia, 
ne ordinarent clericos ultramontanos. 

f. 243* — 244** Regimen missae iuxta ordinem et ritum Pragensis 
ecclesiae. 

f. 245*'** S. Ignatii epistolae ad b. yirginem Mariam et ad s. 
Johannem evangelistam. 

f. 246** — 247** Epistolae ex prologo Martyrologii. 

f. 248* S. Bemardi epistola duci Boemiae scripta. »Hec epistola 
scripta est circa a. 1142 vel citra duci Boemie Wladislao etc.< Sequitur 
nota historica tempus illud concemens. 

f. 248**— 250* kehore papeze Vn list krali Vratislavovi z r. 1079 
zamitiyici bohosluibu sloyanskou. (Epistolam hanc sequitur textus eius- 
dem latinus originalis cum nota de cantu bohemico, ed. Erben Reg. I, 
70 ad a. 1080 2 Jan). 

102 250 

f. 251^ M. Johannis Cardinalis rectoris totiusque universitatis 
Pragensis epistola data 7. Februarii 1418 contra novitates (ed. Mo- 
num. conc. I, 385). 

f. 251^ Johannis de Rokycana »Revocacio a papa ad Graecos«. 
•Datum Prage a. d. 1452 14 die Novembris.* (Cf. Palacky IV, 1, 262). 

f, 252« »Visio b. Brigide« (cum nota). »De Graecis contra Hus- 
sitas.« 

f. 252^ — 253« Pii 11 papae binae litterae Hilario decano ecclesiae 
Pragensis datae V Idus April. et III Idus April. a. 1462. 

f. 253« — 254« Hilarii decani et administratoris epistola ad decanos 
de visitandis plebaniis. 

f. 254** Notae theologicae. 

f. 255« — 258^ Senecae De moribus et ad CoUumonem de reme- 
diis fortuitorum bonorum libri. 

f. 259« — 260« S. Augustini Sermo de indigna familiaritate et in- 
honesta mulierum. »Nemo dicat, fratres, quod temporibus*. 

f. 260^ — 263^ Cypriani Epistola ad Donatum. »Admones, Donate 
karissime« X »prolectet aures religiosa mulcedo.* 

f. 263^ — 270« Cypriani opuscula de habitu virginum et de lapsis. 
f. 270« — 270^ S. Ambrosii epistola de moribus et honesta vita. 

f. 271« — 272** »Modus inquirendi seu visitandi. Interrogaciones lay- 
corum per iuramentum*. Notae variae theologicae. 

f. 273« — 277« »Guido prior Carthusiensis de quatuor gradibus 
spiritualis exercitus.« (= Guigonis Scala claustralium). 

f. 277^ — 281« B. Augustini de disciplina christiana tractatulus. 

»Explicit etc. a. 1463.« 

f. 281^ — 286^ S. Bonaventurae Summa aurea de gradibus virtu- 

tum. »Explicit Summa etc. in castro Pragensi.* 

f. 287« — 295*> »Auctoritates cum solucionibus pro communione unius 
speciei«. 

f. 296« M. Simonis de Tissnow Tractatus contra tres articulos 
Wiglefistarum et Hussitarum. »Et primo de libertate verbi dei« X »unus 
rex i. e. J. Chr.« 

f. 296*» — 298^ »Peccatum quale est scisma in ecclesia facere.< 

f. 299« — 304*» QuaestiOy »Utrum communicare populum laicalem sub 
utraque specie sit de necessitate salutis.« 

f. 304*» — 305^ Decreta conciliorum Basiliensis et Constantiensis 
de communione. 

f. 305^ — 306« Decretum concilii Basiliensis de conceptione b. Ma- 
riae virginis cum sermone de eadem materia. 

f. 307 Dekrety snemu Kostnickeho a Basilejskeho o pHjimam' 
svatosti oltarni v ieskem prekladu. 

f. 308«— 318 Dr. Hilarii de Litomenc Sermones tres (cum hac 
nota Crucis de Telc in fronte: »Sextemus d. Hii. . . . manu eius propria 
scriptus«), primus de omnibus sanctis, secundus et tertius de resurrec- 
tione. 

f. 319** Notae theologicae. 

103 251 

f. 320*» et in operculo : Bartolomeje Klaperty z TelSe Pisen o Bo- 
iim tele pocinajici se : »Vemi kfesfane, verme jednostajne.< »Hoc fr. Cnix 
scripsit a. 1492 in die Stephani.« Nota in fronte manu eadem: >Hanc 
cancionem composuit quidam Bartholomeus de Telcz nacione, filius Kla- 
perte, plebanus in Broda Ungaricali, quam Adamus quidam de Sstemberg 
ioculator cantavit et nostro Gregorio Ruffo dedit transcribere, et ipse at- 
tulit nobis eam in Trzebon.* (Edidit Hanus in Maly vybor p. 62). 

Intrinsecus operculi super. haec nota occunit : »In hoc opusculo isti con- 
tinentur tractatus per me Crucem de Telcz in seculo collecti.« Sed prohdolor 
catalogus hic radendo magna ex parte deletus est. A. 1609 codex bibl. Rosen- 
bergicae erat, ex qua restitutus est monasterio Tfebonensi. 

251 /. F. 19. 

chart. cca. a. 1747 ff. 65, 21 X 17 cm. 1 m. 

Athanasii a S. Josepho (Eliae Sandrich) ord. firat. ereniit. discalc. s. 

Augustini Opuscula historica. 

f. 1 — 35 I. Dissertatio historico-chronologico-critica, in qua primo 
proponitur, an S. Joannes Nepomucenus . . . sit unus idemque cum 
Joanne de Pomuk . . . vicario generali . . . deinde . . . af&rmativa tam- 
quam probabilior adstruitur, demum argumenta opposita enervantur. 
A. 1747. 

f. 36 — 44 n. Quaestio chronologico-genealogica: quando Cella 
Mariana in Styria primum facta fiierit celebris per Henricum marchi- 
onem Moraviae etc. (Opus eiusdem argumenti typis impressum est Pra- 
gae s. a.). 

f. 45—59 m. Memorabilia de Joanne Ernesto Platisio de Platten- 
stein, electo episcopo Olomucensi. 

f. 60 — 65 Excerpta e chronicis apud Pez impressis. 
Sine dubio ex monast. s. Wenceslai Neo-Prag. 

252 /. R 20. 

chart. a. 1416 ff. 139, 22 X 15 cm. 1 m. 

Conclusiones quarti libri Sententiarum Petri Lombardi. 

f. 1 (rubric.) •Incipit liber quartus conclusionum sentenciarum di- 
stinccio prima.« X f. 138* »Explicit Illl liber sentenciarum de conclusio- 
nibus finitus a. d. 1416 fer. IV ante festum s. .Ambrosii. Eodem anno 
interfectus est Raczko Kobylla sevissimus persecutor et crudelissimus 
canonicorum, plebanorum et aliorum bonorum sacerdotum in Montibus 
Guttnis. Do Hory, Wykleffi, do Hory od bozych przatel.* 

f. 138** — 139* Notae variae theologicae et 6 versus bohemici incipi- 
entes : Ktoz nam prziegy, day gym myly bozye spyech etc. (Ed. in Roz- 
pravy filologicke Gebauerovi venovane. V Praze 1898.) 

E conventu Plznensi ord. Praedicatorum s. Margar. 

1(4 257 

253 /. F. 21. 

chari. sacc, XV (1437?) ff, 162 num,, 24 X 17 cm,, litt, minusc, renasc. 
litt. in Italia una manu nitidissime exaratus, 

Stephani Flisci de Soncino Synonyma sententiarum, Johanni 
Meliorantio, civi Vincentino, cancellario Paduano a. 1437 dicata. (Aut 
originale exemplar dicati operis ipsum, aut apographum sollertissime con- 
scriptum in praeclara charta italica saec. XV). 

A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Trebon. fuit. 

254 /. F. 22. 

chart, saec, XlV—XVff, 188, 22X15 cm. 1 m. 

f. l^ — 172^ (anepigr.) Auctoritates diversorum auctorum de virtuti- 
bus et vitiis. »De fide. Bernardus: Magna fides magna meretur* X »huic 
dolori delicie sunt.« 

f. 172'' — 184*> (anepigr.) Testimonia prophetarum de Christo contra 
iudaicam pravitatem (Opus in fine mutilum). »Quamvis iam pene omnia 
veteris testamenti volumina testimonium Christo perhibeant* X >Ille ver- 
mis videns quoddam pomum« (cetera desunt). 

f. 185*--187* Registrum auctoritatum. 

f. 187*> S. Bemardi Expositio orationis dominicae, quam peccator 
dicit, cui deus respondet. 

f. 188* Arbor consanguinitatis cum interpretatione bohemica (6esk6 
tiixvy pnbuzenstvi.) 

f. 188** Notae variae theologicae. 

Operculis adligata sunt membr. fol. codicis saec. XIV argum. grammatici. 
E conventu ord. Praedicat. Plznensi. 

255 256 /. F, 23 et 24. 

Codices duo chart. saec. XVIII (cca 1747), quorum alter 56, alter 46 
ff. continet, 20X16 cm.,fraeter pauca additamentauna manu(P. Christo- 
fhori Miklis bibliothecarii?) cursim exarati, 

Catalogi bibliothecae maioris coUegii S. J. Qementini a) orato- 
rum sub litera P (n. 23) b) ethicorum sub litcra O (n. 24). (Cf. Han- 
slik, Gesch. u. Beschr. d. Prager Univ.-Bibl. p. 51.) 

257 /. F. 25. 

chart. a. 1455 — 1459 ff, 307, 22 X 16 cm., maximam partem a Cruce 
de Telcz exaratus. 

. 1* — 128^ Johannis Versoris Quaestiones Xn librorum Meta- 

physicae Aristotelis. »Et sic est finis XII. libri Metaphysice a. d. 1459 
fer. V in vigilia s. Andree per Crucem de Telcz Prage in collegio regis 
Wenceslai. « 

f. 129 Aegidii de Columna Romani 22 propositiones de ente et 
essentia. 105 258 

f. 130^—224^ Alberti Magni Summa vel principia naturalium. 

•Explicit Summa naturalium Alberti Magni. Et sunt finita per Crucem 
de Telcz in Sobieslaw sabbato ante festum S. Galli . . . a. d. 1455.« 

f. 225* Notae variae, ex. gr. de Jasone. 

f. 226*— 246* »M. Erphii (vel Erphei) commentatoris s. Thome 
Tractatus clavium de intencionibus prima et secunda.« X »volens 
quod ista sufticiant de clavium intencione dicta . . . Et sunt finiti in Wis- 
segrado a. d. 1458 mense Februarii in signo arietis, aureus numerus 
etc.« 

f. 246^ — 261* Adae pulcrae mulieris Memoriale naturalium. (In 
margine: »Iste est titulus istius tractatus: Memoriale rerum difficilium 
istius autoris Ade pulcre mulieris cuiusdam«). »Et primo in hoc capitulo 
mee intencionis est rerum naturalium difficiliora breviter coUigere* X »im- 
possibile est aliquid eorum remanere. Et hec de questione sufficiant in pre- 
senti.« 

f. 261** Registrum operis subsequentis, cui deest initium uno folio 
abscisso. 

f. 262*— 282* Quaestiones de universalibus in 34 articulis. 

f. 282 — 283 Notae variae philosophicae. 

f. 284«'— 302^ S. Thomae Aquinatis in librum de causis (Alpba- 
rabii) commentarius. »Omnis causa primaria« X »fac me tibi accepta- 
bilem. Et sic est finis, pro quo deus laudetur in astris.« 

f. 303* — 307^ Registra operum codice hoc contentorum manu fratris 
Crucis de Telcz a. 1495 in monasterio Trebonensi concinnata (»sub ab- 
bate Marco de Trzebon, Johanne priore de Tissnow*). 

Deinde codex in bibl. Rosenbergicam pervenit, ex qua restitutus est mo- 
nasterio TTebonensi. 

258 /. F. 26. 

chart saec, XlV—XVff, 131 fium., 20'5 X 14'5 cm. d. m. 

Richardi de S. Victore opuscula: 

f. 1 Registrum operis sequentis. 

f. 2 — 47^ De somno Nabuchodonosor regis liber primus. 

f. 47^ — 83^ »Sequitur aliud opusculum de hiis, que consequenter 
subsecuntur de Sompno Nabuchodonosor« (=liber secundus). 

f. 84^ — 92^ »Excerpta Richardi de tractatu Omne caput lan- 
guidum«. »Tria sunt, in quibus tocius spirituahs corrupcionis summa com- 
prehenditur* X »neque curata medicamine neque fota oleo.« 

f. 93*— 98** »De regno sive imperio hominis interiori sive spirituali 
ex libris Rychardi. Homo qui et mycrocosmus« X »Et sic es finis tracta- 
tuli Richardi de reformacione hominis interioris.« 

f. 99* — 130* Tractatus super quosdam psalmos. »Quare fremu- 
erunt gentes« X »in quibus ipsi prius perfecte compuncti sumus.« 

f. 130* — 131^ »Ex sermone eiusdem.« >Tolle puerum et matrem 
eius.« (Item super:) »Quid dabis eis domine vulvam absque liberis.« 

Codex hic exhibens numeros fol. 147 — 277 manu saec. XV notatos tan- 
tum continuationem operum Richardi tenere videtur. Operculo infer. adligatum 
est membran. fragmentum instrumenti publici quendam Petrum presbyterum con- 

106 261 

cementis. Eidem asseri adglutinatum est fol. chart., in quo copiata est M. Jo- 
hAoiiis Hu8 epistola scripta univeraitati Prageasi fer. V ante vigiliam s. 
Petri (Constantiae 27. iun. 1415) cum hac nota: »Hec epistola scripta est 
per Mag. Johannem in Constancia mortem prestolantem a spiritualibus torto- 
ribus videlicet cardinalibus archiepiscopis etc. et M. Stephano Palecz cum Mi- 
chahele de Caussis etc. a. d. 14(15).« (Aliunde ed. Palacky Docum. p. 142). 
A. 1609 codex erat bibl. Rosenbergicae, dein monast. TlFebonensis. 

259 /. F. 27. 

chart. saec. XVII - XVIII ff, 178 num., 20X16 cm. d. m. 

f. 1 — 39 Isidori a S. Joanne, ministri gener. ord. Trinit, Epistola 
spiritualis ac exhortatoiia. Impressa Caesar-Augustae per Petrum 
Verges a. 1637 (Apographum). 

f. 40—103 Ck>mpendium geometriae practicae (in fine german.). 

f. 104 — 121 Notata ex Achillis ducis Wurtenbergiae consultatione 
de principatu inter provincias Europae. 

f. 122 — 151 Tanc£ik, Wenceslai, tunc temporis poetae, Correcta 
carmina sub Mag. Francisco Petrasch die 14. Nov. 1706. 

f. 152 — 160 B. J. A. Hoifmani Symbolicae alluslones in illustres 
ceras seu gentilitium (cetera desunt dimidio tituli folio scisso, sed in 
f. 156 commemorantur »heroes Turrazvillani<). In epistola dedicatoria 
data Micro-Pragae 30. julii 1666 subscribitur auctor. (Opus 7 imaginibus 
calamo delineatis omatum.) 

f. 161 — 163 Josephi Macarii Ignatii Luniaczek, eloquentiae alumni, 
Oratio, in qua dissuadetur iuveni cuipiam vita religiosay in rostris 
Kuttenbergensibus declamata 27. maii 1707. 

f. 164 — 168 Fragmentum orationis cuiusdam de gratitudine initio 
mancae. (Ex chronogrammate patet a. 1669). 

f. 169 — 176 Inscriptiones Romanae, quae Albae-Juliae, dum eadem 
in Carolinam mutaretur, repertae sunt. 

f. 177 — 178 Notae variae latinae et germanicae. 

260 /. F. 28. 

chart. saec. XIV ex. ff. 130, 23 X 15 cm. d. m, 

Sermones diversi de tempore et de sanctis. 

f. 129*> — 130 »Nota. Digne communicantibus largitur deus quatuor 
bona.« (Sermo de nativitate domini in f. 15* germanice desinit). 

A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde monast. TFebonensis fuit. 

261 /. F. 29. 

chart. saec. XV in. ff. 175, 21 X 15 cm. 1 m. 

f. 1 — 2* (rubr.) »Ad exercicium humilitatis quinque prosunt.* 

f. 2* — 29* Formula noviciarum. »Desiderasti a mec X »sibi ipsi 

placitam et quietam mentem. Amen.« 

f. 30»— 33* Speculum monacharum. »De diligencia horarum. Co- 

gitet apud se monialis* X »sese invictus animus non relaxet.* 

107 262 

f. 34* — 175^ Regula s. Benedicti monialibus adaptata cum per- 
petuo commentario marginali et nonnullis glossis bohemicis. (Commen- 
tarius hic passim continuatur in schedulis codici inligatis). 

In schedula post f. 109 commemoratur tamquam mortua >Byetka Such- 
dolska«, quae fiiit monialis ad S. Georgium in castro Pragensi a. 1386—1401 
(Tomek V, 220), idcirco codicem pro monasterio s. Georgii monialium s. Bene- 
dicti compilatum esse agnoscimus. Sed mox devenit in monasterium B¥evno- 
viense, ut demostrat nota manu saec. XV ad calcem f. 1 et 2 addita. Inde ad 
nos. De codice prolixius disserui in VSstnik Ceske Akad. 1898 p. 209, ubi 
etiam demonstravi auctorem magnae partis fuisse quendam fratrem ord. s. Bene- 
dicti in monast. Insulensi. 

262 /. R 30. ' 

chart saec, XV (pars a, 1477) ff. 250 num., 22 X 15 cm. 1 m, 

f. !• — 31*» Aurelii Prudentii Qementis >De columba seu Tetra- 
stichus« (zz Enchiridion utriusque testamenti cum conunentario co- 
pioso). >Circa principium istius libelli* X >sanguine undique maculatus 
sew perfusus.« 

f. 32« — 47» Theobaldi episcopi Physiologus de naturis Xn ani- 
malium cum commentario. >Nota. In principio libri quinque sunt inqui- 
renda« X >Cui si non ali placeant metra theboldi. Explicit physologus 
ipso die Januarii mensis a. (14)77.« 

f. 47*» — 52*» Index lectionum de tempore et de sanctis in fine mancus. 

f. 53^ — 229* (Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae 
veritatis. >Veritatis theologice sublimitas« X (rubr.) Gaudia des celi Jesu 
pie cuique fideli. Expiicit compendium theologice veritatis.« 

f. 229*» — 239* Auctoritates s. doctorum praedicantibus utiliores. 

f. 239*» — 25C* (rubric.) >Incipit Moralis.« (atram.) >Quoniam, ui dicit 
Seneca, communis vox nature est« X >cuius sola fruicio plena faciet nos 
beatos. Expiicit libelius mcralis optimus.* (In opere ipso inducitur Concu- 
piscentia interrogans, cui respondent sententiae philosophorum de beati- 
tudine humana. Sunt Moralitates Roberti Holkoth, cf. I. D. 15 f. 121). 

f. 250*» Dignitas diei dominicae. 

Operculo super. intrinsecus impressa est imago ss. Petri et Andreae ligno 
incisa. A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde monast. Trebonensis fuit. 

263 /. R 31. 

chari. saec. XV ff. 212 num., 22>:i5 cm. 1 m. 

f. 199* >Expliciunt Sermones dominicalium epistolarum M. Wil- 
helmi archiepiscopi Lugdunensis, sacre theologie professoris studii Parisi- 
ensis, qui eciam coUegit librum, qui intitulatur Summa virtutum et viciorum. 
Idem eciam coUegit et compilavit Racionale divinorum officiorum.* (Finem 
hunc sermonum ad verbum descripsimus, quamquam manifeste falsa 
refert scriba et diversas personas confundit.) Sermones hi instructi sunt 
permultis glossis bohemicis interlinearibus (PreSetne glossy 5eske z konce 
XV. stoL). 

108 265 

f. 199*» — 212*» >Registrum sermonum Wilhelmi Parisiensis.* 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam argumenti 
philos. saec. XIV, quorum in super. haec est nota: »Istum librum legavit dom. 
Nicolaus plebanus de Sedlczan confrater noster sacristanus CrumIoviensis.« 
Deinde codex bibl. Rosenbergicae, postremo monast. Tfebon. fuit. 

264 /. F. 32. 

charL a. 1419 ff. 373 num., 22 X 15'5 ctn. d. m. 

Origeais Adamantii Homiliae super Pentateuchum (praeter Deu- 
teronomium). 

f. 362» »Expliciunt Omelie Origenis Adamancii super Penthatheucon 
a. d. 1419«. 

f. 362*» — 373 Registrum, ad cuius calcem haec nota manu saec. XV 
rubricata est : »Liber monasterii domus s. Egidii in Trzebon alias in Wi- 
tignav canonicorum regularium s. Augustini.« 

Deinde liber bibl. Rosenbergicae fliit, ex qua restitutus est monasterio 
praefato. 

265 /. F. 33. 

charL saec. XlV—XVff. 263, 22 X 15 cm. d. m. 

f. !• — 151*» (anepigr.) Postilla de tempore in 293 capita divisa. >Ve- 
niens veniet et non tardabit . . . Geminatur verbum veniendi« X »manibus 
anterius capientes.« 

f. 151** — 157» Index rerum alphabetice digestus. 

f. 157*>— 168*» Sermones diversi. 

f. 169^^ — 296^ »Summa super epistolas et evangelia tocius anni 
indominicis diebus per distincciones« (Sermones detempore). »Abiciamus 
opera tenebrarum . . . Hodie tempus quoddam inchoamus« X >ad co- 
medendum apponere. Explicit summa« etc. ut supra. 

f. 297» — 309* (binis col.) Index locorum biblicorum contra varia 
peccata. 

f. 310 — 321*> Sermones tres (tertius s. Bemardi in fine mancus) de 
corpore Christi. 

f. 322* — 332* (anepigr.) Auctoritates de variis materiis theologicis 

(de obviando perversis, de verberantibus, de testibus, de necessitate 
nominandorum malorum — quem articulum sequuntur in f. 326^ no- 
mina virorum circa a. 1420 Husitis inimicorum . . etc. Cf. Vestnik C. A. 
1900 p. 566. 

f. 333* — 341*» Sermones diversi de s. virgine Maria. 

f. 342* — 345*» Tractatus de decimis. »Melchisedech Abraham dedit 
decimas« X >ut patet ibidem cuilibet intuenti.« 

f. 346»— 353*» Excerpta ex Pastorali Gregorii in fine mutila. 
f. 354^ — 363^ »Omelia Bede in nativitate b. virginis.* 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis liturgici saec. XIV. A. 
1609 codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. Tfebonensis erat. 

109 266 

266 /. R 34, 

chart, a, 1436 ff, 401, 21 X 15 cm, 1 m, 

f. 1 — 398* S. Thomae de Aquino Summa theologica. Pars prima 
secundae et tertia. >Explicit excerptum de tercia parte s. Thome do- 
ctoris coUectum et conscriptum per frat. Leonardum protunc lectorem 
Vriburgensem sub a. d. 1436 infra octavam Omnium Sanctorum penul- 
tima die ante octavam. Sed id opus inceptum fuit anno ut supra infra 
octavam ascensionis domini.« 

f. 398*^ — 40O Deutsches Recept: »Wiltu machen oleum laterinum.« 

f. 400»»— 401 ^' Notae de latria et idolatria. 

267 /. F, 35. 

chart. autogr. a, (1426—?) 1431 ff. 484, 21X15 cm. 

Ut initium et finis codicis huius edocent, totum opus videtur esse 
partim conscriptum partim collectum sub titulo ab ipso auctore et coUe- 
ctore usurpato : 

Frat. Matthaei Beran, canon. reg. Rudnicensis, Confiindarium 
maius (vel Confimdarius maior). 

f. 1 — 2 Registrum alphabeticum operum sequentium. 

f. 3 — 42*^ Calendarium astronomicum cum praenosticatione et pra- 
ctica medicali. (Rubrica:) •Pro intellectu kalendarii infrascripti cum ceteris« 
(atram.) >Pro meliori ac faciliori intellectu nostrorum omnium in hoc 
nostro maiori Confundario positorum.* 

f. 43^—55^ »Incipit Lapidarius Frat. M(atthaei) Ber(an).« 

f. 56»— 57** »Hic iam que sequuntur illa sunt collecta ex dictis vi- 
rorum sapientissimorum et in virtutibus lapidum plurimum peritorum et 
vocantur Collaciones philosophorum seu Relaciones de virtutibus lapidum.« 

f. 58^ — 60 >Sequitur de aquis.« 
f. 60*» >Spera Pittagorica, quam Appuleius descripsit.« 
f. 61 • — 92^ vSequitur Herbarius« cum vocabulis herbarum in fine 
bohemice redditis (Bylinaf 6esky). 

f. 93 — 136» >Incipit prohemium sive prologus in divinam artem sci- 
licet Essenciam quintam ex diversis philosophis collectam« X >Et sic est 
finis nostri duplicis tractatus de divina sciencia Quinta essencia.« 

f. 136» — 138^ Supplementum Lapidarii superioris. 

f. 138»»— 156* Lignarius. 

f. 156* — 174*> »Sequitur de animalibus« (camibus). 

f. 175* — 244*> >Incipit Anthidotarius fratris Mathei Beran canonici 
regularis de Rudnycz multocies pronuncciatus.« 

f. 245»— 251* >Practica.« 

f. 251*— 257» >De neutralitate.« (Ad calcem f. 257* nota oblita de 
auctore). 

f. 257*>— 259* >Incipit tabula sive Flores Antidotarii« X >Et sic est 
finis nostri Anthidotarii Fr. M. Ber. pronuncciati per M. G. de Bitteriis 
suis studentibus publice in scolis ad practicam medicine.« 

f. 259*>— 261»> Vocabula antidotarii. 110 269 

f. 261^ — 390** »Libellus noster declarans morbos in genere et in 
specie« X »Et sic est finis Practice nostre de morbis et remediis humane 
nature. « 

f. 390*>— 391*> De caloribus et saporibus. 

f. 392»— 401» »Dieta communis.« 

f. 401* — 410** »Tractatus de urinis.* 

f. 410** — 414** »De serpente et de venenis.* 

f. 414** — 417* »Tractatus de pulsibus.* 

f. 417* — 420* »Cautele medicorum contra deceptores.« 

f. 420* — 444* »Sequitur tabula narracionis fortune cum sua practica.« 

f. 444** — 447** Chiromantia cum delineatione manuum. 

f. 448*— 458** »Sequitur (Alexandri de Villa Dei) Biblia pauperum« 
(Versus mnemotechnici). 

f. 458** — 464** Libri iuris canonici et legum breviter positi. 

f. 464**— 475** >Incipit liber Grohtonsitra sanctissime insertis magni 
Apollonii »Floribus aureis« X »Et sic est finis huius sacratissime di- 
vine artis scripte per f. M. Ber.« 

f. 476*— 484 Ars memorativa (cuius finis adglutinatus est asseri 
inferiori cum hacce clausula: »Et hec breviter collecta sufficiant pro 
nostro Confundario supplendo. Per me fr. M. Ber. exulem canonicum 
regularem de (Rudnic-erasum) manu mea propria scripta per multa 
annorum tempora per diversas terras et loca per varia et mira exemplaria 
ad laudem et gloriam dei omnipotentis et omnium sanctorum et utilitatem 
omnium christianorum (rubr. :) a. d. 1431 sabbato post ascensionem dom. 
in Erfordia in domo pauperum.« 

Postea codex in monasterio Tfebonensi fuisse videtur, ut declarant verba 
in ironte fol. 1 scripta: »Rudnicensium liber est, non noster«. Sed mature non 
redditus pervenit in bibl. Rosenbergicam, unde restitutus est monasterio TFebo- 
nensi. 

268 /. F. 36. 

chart. saec, XV ff. 228 num.y 21 X15 cnt. 1 m, 

f. 1* — 129^ Sermones de passione domini secundum 65 articulos. 
»Audite obsecro universi populi« X »Omni custodia serva cor tuum etc. 
Laus tibi Criste.« 

f. 130* — 228** Sermones varii, quorum pars iterum de passione. 

Operculo infer. adligatum est fragmentum membran. codicis cuiusdam saec. 
XIV argum. philos. Ex monasterio Trebonensi. 

269 /. F. 37. 

chart. saec. XV f, 314 num., 21 X 15 cm. d. m. 

Sermones diversi cum glossis bohemicis passim occurrentibus. 

Operculo super. adligatae sunt membr. litterae Elisabeth imperatricis datae 
Pragae in die s. Francisci a. (13)83 Lucae capellano pro salvo conductu. Ad 
infer. adligatum est instrum. membr. publ. notarii Johannis ollm Marssonis de 

111 270 

Kowarzowicz exhibitum in causa Nicolai plebani in Ugezd a. 1434 (ed. Tadra, 
Soudni akta Vn, 244). Utrumque fol. minus iuste numeratum est. In operculo 
infer. exaratae sunt duae cantiones bohemicae (Dvi pisni duchovnf 1) Bud 
pozdraweno swate bozie tielo 2) Witay myly Jezu Kriste), quas edidit 
Hanus in Maly Vybor p. 61. A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, deinde mona- 
sterii T?ebonensis fuit. 

270 /. R 38. 

chart. saec. XV ff, 283 num,, 23 >i 16 cm. d. m. 

Sermones diversi (ut in fol. praeligato notatur) ab adveniu domini 
usque ad octavam epiphaniae cum permultis glossis bohemicis interli- 
nearibus. (Collectionem hanc praedicatorq uidam ex diversis homiliariis in 
usum proprium coadunasse videtur). 

Ex bibl. Rosenbergica codex obtigit monast. TFebonensi. 

271 /. F. 39. 

chart. saec. XV ff, 471, 21'5X14-5 cm. d. m. 

f. 1* — 180^ (anepigr.) Laudes b. Mariae virginis a quodam episcopo 
concinnatae et ordine alphabetico digestae. »Cogitavi dies antiquos« X 
»et indulgenciam possim invenire secundum misericordiam tuam per 
Christum.« (Cetera desiderantur, nam duo fol. seq. scissa sunt.) (Est Ma- 
riale aureum Jacobi de Voragine). 

f. 181^ — 392^ Sermones de tempore (in fine mutiiati). »Cum appro- 
pinquasset . . , Pueri dilecti, ex antiqua consuetudine« . . . 

f. 393* — 457* Mag. Aegidii Sermones de altaris venerabili sacra- 
mento . >Venite comedite . . . Hiis verbis« X »contempnerentur.« 

f. 457^ — 463*^ S. Augustini Tractatus de praedestinatione contra 
Pelagianos. 

f. 464* — 471 Notae variae (de differentiis ecclesiarum, de signis 
salvandorum etc). 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. Breviarii saec. XIII — ^XTV cum 
neumis. In fragmento super. haec nota occurrit: »Nicolai canonici et plebani in 
Prachaticz prepositi Boleslawiensis.« Deinde codex in bibliothecam Rosenber- 
gicam et inde in monasterium Tfebonense devenit. 

272 /. F. 40. 

chari. saec. XV ff. 433 num., 21 X 15 cm. d. m. 

Breviarium sine notis musicis. Praecedit 

f. 1 — 6 Calendarium cum aliquot notis necrologicis, quibus ex. gr. 
vita famosi Wenceslai Krizanovsky paululum illustratur. In parte subse- 
quente permulti psalmi interpretationem interlinearem bohemicam aut 
glossas exhibent. 

Intrinsecus operculi super. occurrit nota manca de quadam pestilentia in 
Bohemia, item nomen possessoris : >Liber Crucis de Vstek« (Quidam Crux la- 
picida etiam commemoratur in Calendario 30. mart.) Postea codex erat mo- 
nasteri i S. Coronae. 112 275 

273 /. F. 41. 

ckart, saec. XVI ff. 14, 20X16 cm. 1 nt., olim libro typis exciiso IL 
G. 11 adlig. 

f. M — 12^ »Collectanea quedam musice discipline utilia quam ne- 
cessaria in unum redacta diligenterque castigata« (per Joannem Volcrmer 
(sic pro Volckmar), qui subsequentem epistolam dedicatoriam dedit 
»Francophordie ad Oderam 18 Kal. Jan. a. 1513«). Apographum editionis 
typis excusae, quae asservatur in bibl. reg. Berolinensi (Mendel, Musik. 
Convers. Lex. XI, 144). 

f. 13^^ — 14^ »In presenti (superscriptum : epistola) a Samuele (Ka- 
roch de Lichtenberg?) condita, que narrativa est, scribit suo familiari, 
quo pacto inter ambulandum sibi contigerit, dum diversorium quod- 
dam pernoctandi gracia subivisset« (Finis epistolae notis marginalibus 
ct interlinearibus illustratae deest). 

274 /. R 42. 

chart, saec, XVI in. (pars a. 1503) ff, 61, 20 X 14 cm. 2 m 

f. 1" — 14** »Incipit quedam compendiosa ac iocunda Chronica regum 
Dacie (sive Daniae) cum nonnullis incidentibus regnorum Suecie et Nor- 
vvegie. Regnum autem Danorum antiquius esse perhibetur« X »quam 
amplius quid addendum. Finis huius cronice, que de regni Dacie regibus 
tractat.« Sequuntur notae historicae Daniam et a. 1513— 33concementes. 

f. 16^— 61^ Tractatus de laude unanimis obedientiae religiosorum. 
>Quoniam non ignoro« X »inmarcessibiiia sec. sec. Explicit tractatus qui 
dicitur de l. u. o. r. A. d. 1503. Deo gracias.« 

Codex hic e fragmentis nostris manu scriptis chartis involutis nuperrime 
coadunatus est. 

275 /. G. 1. 

chart. saec. XV (pars XIV) ff. 309, 21 X 14 cm. d. w. 

f. 1 — 17^ (anepigr.) Tractatus de arte musica, initio mutilus, in fine 
mancus. >Nec reticere oportet musicam laudum preconiis extollendo« X 
»Modo restat dicendum de tono quinto.« 

f. 18^ — 19^ *Accentus lectionum, epistolarum et euangeliorum.« »Hec 
Johannes Niger de Wintrberg« (alia manus addit: »scripsit«). 

f. 19** — 23** Dispositio peccatorum cum interpretatione bohemica 
interlineari (Rozdeleni hiichu latinsko-6eske). 

f. 24* — 34* (anepigr.) Expositio orationis dominicae. »Nota. Ex quo 
hic agitur de oracione dominica* X »Sicut enim per signaculum clau- 
ditur scriptura, sic eciam etc.« 

f. 34** — 36** Sermones >in Novo anno et in epiphania.* 

f. 37* — 48* (anepigr.) Formula confitendi. »Ad habendam formulam 
confitendi« X >vult esse actor et iudex in eadem causa, que est stul- 
ticia.« Cum notis marginalibus et glossis bohemicis et germanicis. 

TRUHLA6: Cat cod. Ut 113 8 275 

f. 49f — 85*» (anepigr.) Henrici de Frimaria Expositio decalogi. 

»Audi Israhel precepta domini* X »quod vinum nobis meritis gloriose 
virginis Marie prestare dignetur eius filius benedictus, qui etc.« 

. 85^ — 90 Johannis Parvi, doctoris decretorum, Summa brevis- 
sima super IV. libro decretalium de matrimonio. >Christi nomen in- 
vocans« X »lib. VI et hec in glossa III. « 

f. 91 — 156* (anepigr.) Nicolai de Dinkelspuel Expositio decalogi. 
>Duo sunt principalia et maxima precepta« X »ut huiusmodi observancia 
mandatorum sit deo accepta et digna preconio glorie sempiteme, ad quam 
etc. Laudetur Sperigera«. 

f. 156"— 190*^ (anepigr.) Nicolai de Dinkelspuel Tractatus de dile- 
ctione dei et proximi. «Diliges dominum deum tuum« X >accidia, que 
est quedam tristicia de bonis spiritualibus. Et sic est finis huius scripti. 
Laudetur Sperigera etc.« 

f. 191^ — 198** Dispositio evangeliorum dominicalium per circuium anni. 

f. 199^ — 228* S. Augustini Soliloquium. >Cognoscam te domine« etc. 

f. 228** — 235^ Sermo de usura et eius poenis. >Cecus quidam se- 
debat secus viam« etc. 

f. 236* — 244* Expositio cantici canticorum. »In principio huius 
libri« X >fructus coUigit sibi.« 

f. 244*» — 24(3^ Notae variae theologicae. 

f. 247* — 248* Sermo de omnibus sanctis latino-bohemicus. (Cf. 
Hanus, Sitzgsber. d. k. bohm. Ges. d. W. 1864, I, 140), 

f. 248*» — 262*» (anepigr.) Sermo de octo beatitudinibus cum giossis 
bohemicis. 

f. 263*— 282* Prothemata sermonum. 

f. 282*»— 292^ (rubric.) >Ex libro Petri PyeUkoviensis.« De remis- 
sione peccatorum et de virginitate. (Opus in fine mancum.) 

f. 293 (saec. XIV) Miracula quaedam. 

f. 294 — 295 (saec. XIV) Fragmentum de absolutione initio mutilatum. 

f. 296* (saec. XIV) Casus episcopo reservati. 

f. 296*> — 297* >Gloria in excelsis de b. vii^ine Maria* cum notis 
musicis. 

f. 297^ Pnslovi &eska XV stol. tri: 1) Dva kokoty wgednom 
domu, 2) Ktoz wswem rodu, 3) Oraczye sni kral. 

f. 298* — 30l*> (saec. XIV) Impedimenta confessionis. »Scriptori detur 
pro penna pulcra puella. Quondani scriptores habuerunt res et honores : 
lam non est viila, nisi scriptor sistit in illa.« (Alia manu:) »Nechay tak, 
wse tye dobrzye opak.« Initium cuiusdam cantionis bohemicae: »Ach 
syrdcze myle gedyne procz tusis.« 

f. 302 — 309 Nolae variae theologicae, quae continuantur in asseribus. 

£x monast. Tfebonensi. 114 276 

276 /. G. 2. 

chart, saec, XIV ff, 145 num., 22 x 15 cnt. d, nr, 

f. 1 — 28^ (anepigr.) Innocentii III papae (antea Johannis Lotharii) 
Liber de contemptu mundi vel de miseria humana. 

f. 28*— 29^ De quator gradibus superbiae, item de humilitate. 

f. 30* — 32^ Casus episcopales et papales. 

f. 33* »Quicunque in s. ecclesia Pragensi . . confessiones . . . audire 
voluerit, suprascriptos casus scire de verbo ad verbum . . . debet.« Se- 
quuntur enormia peccata. 

f. 33* — 34* (Conradi Schirensis) Historia triginta denariorum 
versiflcata. (De auctore cf. Meien Cat. cod. Einsidlens. p. 311). 

f. 34^ — 35 Diaeta Aristotelis per singulos mens s versificata. 

f. 35*» — 36* De negiigentiis circa sacramentum in n ssa. 

f. 37 ^ — 59 (anepigr.) (S. Bonaventurae) Tractatus de sacriflcio 
missae. »Christus assistens pontifex futurorum bcnorum* X »huic opus- 
culo, sicut romana ecclesia tenet et docet, inseratur et cetera puntsoch . . . 
Kynczl.« 

f. 60* — 67^ Mag. Hermanni Tepelstensis (?), doctoris et profes- 
soris in sacra theologia, minorum fratrum fratris, Stella clericorum. 

»Quasi stella matutina« X »cuius camerarii sunt et ministri, qui vivit et 
regnat etc.« (Idem opus G. Meier in Catalogo cod. ms. Einsidlensium 
attribuit Alberto de Diessen, alii alibi aliis). 

f. 68* — 78** (anepigr.) Tractatus de sacramentis. »De sacramentis in 
summa videndum est« X »de penitencia ad presens sufficiant.« 

f. 79 Notae breves (de simonia, casus episcopales). 

f. 80 — 83 Sermones duo de corpore Christi. 

f. 84* — 11 4** (initio mutilato anepigr.) Quaestiones theologicae, »vita 
dulcius sentitur, nihil avidius sumitur« X »et quasi servus efficitur illo 
actu; non est« (finis deest). 

f. 115^ — 117 S. Thomae Aquinatis Tractatus de sacramentis 
ecclesiae^ad archiepiscopum Panormitanum. (Edit. in opusculis edit. Par- 
mensis XVI pag. 119). 

f. 118*— 123» Computus paschalis annorum 1388—1450. 

f. 124 (initium deest) Lunatio ann. 1394—1400. 

f. 125*> Tabulae ad inveniendum cyclum lunarem et litteram dominicalem. 

f. 126*— 137» (Theobaldi de Saxonia?) Summa Thalmut. »Indispu- 
tacione contra ludeos nota triplicem cautelam« X »Explicit Summa Thal- 
mut ad hereticorum et ludeorum versuciam extingwendam.« 

f. 138 — 145 Sermones diversi, quorum series notatur in fol. adli- 
gato, in fine manci. 

In eodem fol. adligato occurrit haec nota: »A. d. 1469 . . . recepi bunc 
iibrum a dom. Nicolao plebano in Zatlion.« A. 1609 codex erat in bibl. Rosen- 
bergica» unde quo devenerit, non commemoratur. 

116 8* 277 

277 /. G. 3. 

charL saec. XV (partes a. 1411 et 147 5) ff, 237 num., 21 X 15 cm. d. w. 

f. 1—56^ Flores grammaticae Prisciani per Mag. Ludolphum 
Hildeshemensem versiflce recellectae cum commentario marginali. 

(Inc. comment:) »Licet eloquencia de sola verificetur rethorica« — (Inc. 
versus :) »Flores grammatice propono scribere, Christe« X »Explicit Flo- 
rista sub a. d. 1411« (cetera evulsa sunt». 

f. 57* — 84^ Commentarius in Prisciani institutionum grammati- 
carum minoris editionis lib. n. »Cum in superiori libro articularium dic- 
cionum« (Opus in media parte et fine foliis aliquot scriptura vacantibus 
mancum). 

f. 85*^ — 89* (anepigr.) Flores poetici. ►Licet cunctorum poetarum 
carmina gremium nostrum lustret« X »quanti doni sit illa felicitas.« 

f. 89*» — 95* Henrici Septimellensis ^Pauper Henricus«. »Quomodo 
sola sedet probitas, flet et ingemit Alleph« X »Me transmutasset, o deus, 
illa dies.« 

f. 96* — 122^ Aurelii Prudentii Qementis Psychomachia commen- 
tario interlineari illustrata (in fine manca). 

f. 123*— 161* Donati artis grammaticae editio maior. 

f. 162*— 164^ Divisio artium. 

f. 165« — 199*> >Donatus minor.« 

f. 200* — 237*» (aneplgr.) Regulae grammaticales. «Circa inicium re- 
gularum grammaticalium pro erudicione scholarium« X »hec sunt sub 
stilo antiquorum regule compilate pro erudicione parvorum scolarium.« 
A. d. 1475. 

Operculis adligata sunt duo fol. membran. codicis cuiusdam saec. XIV— XV 
argum. grammat. latino-germanici. 

278 /. G. 4. 

chart. saec XV ff 44, 20>^ 14 cm. 1 m. 

(anepigr.) Orationes duae panegyricae, altera in laudem Jacobi 
Picinini, altera Francisci Sfortiae. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. cuiusdam Breviarii neumati saec. 
XIII. Ex bibl. monast. Tfebonensis. 

279 /. G. 5. 

chart. a. 1425—1427 ff. 126, 22 X 15 cm. d. m. 

f. 1 — 94* (Henrici de Frimaria?) Tractatus de sacriflcio missae. 

>Incipit super canone et apparatu ad missam.« >Quoniam clamitat sa- 
piens« X »aliquas oraciones devotas. Et sic finitur secunda pars tocius 
operis presentis que est de perfeccione sacramenti. A. d. 1425 Marie 
nivis in die.« (De auct. cf. cod. VI. D. 6.) 

f. 94*^ — ^99^ Tabula titulorum operis praecedentis. »Explicit tractatus 
super indumento et missa.« 

116 280 

f. 99» — 107* Tractatus astronomicufi incipiens: »Si vis scire me- 
diam coniunccionem solis et lune.« (Inserti sunt aliquot versus bohemici 
de mensibus anni). 

f. 108 — 113 (anep.) Expositio orationis dominicae. 

f. 114 Fragmentum astronomicum, quod pertinere videtur ad tra- 
ctatum superiorem. 

f. 1 15 — 121 (Johaxinis de Polotiia) Coihputus mahualis versificatus 
cum commentario margitiali. »Est duplex cyclus lunaris« X »A. d. 142T 
finitus est Sycroper (Oicreper = Repcrcio, cf. : cod. V. G. 14) in vigilia 
pentecostes in Trzyebon.« 

f. 122—126 Tabulae mensium cum cisiojano, et anni 1380—1429 
cum suis num. aureis, epactis etc. 

In margine fol. ultimi haec nota occurrit:* »Iste libellus est monasterii 
Borowanensis alias Forbos Pragfensis dyocesis.< 

280 /. G. 6. 

ckari. saec, XV ff. 308 num., 23X15 cm. d. m., pattim ab ipso Cruce 
de Telcz, ioiius voluminis collectore, exaraius. 

f. 1 — 2^ (Johannis de Polonia) Compltitus manualls versiflcatus 
incip.: »Est duplex ciclus lunaris« (Crux inscripsit: »Manuale«, manuS 
recentior falso addidit: Joannis de Sacrobosco). 

f. 3^—23^ Johannls de Sacrobosco Computus philosophicus. »Com- 
potus est sciencia ostendens« X »sic carpere fructum.« 

f. 24 — 32^ (Johannis de Erfordia) »Compotus cytometralis minor 

et maior.« »Cognicio veritatis« X »Explicit c. c. a^' et b**'".* (Cf. cod. 
IV. G. 8). 

f. 32^ Casus papales et episcopales versificati. »Crimina sunt que- 
dam« X »culpa caret omni.« 

f. 33^ — 44^ ( Johannis de Sacrobosco) Computtis ecdesiasticiis cum 
prologo et commentario marginali. »Aureus in Jano numerus« X »splen- 
dor solet anticipare.« 

f. 44^^ — 53" Mag. Johannis de Gmund Tractatus de cylindro. »Tra- 
ctatus chylindri duas habet partes« X »Explicit chilindrus rev. mag. J. 
de G. finitus . . . per me Stephanum de Scheibs.« 

f. 54* — 58** »Medius motus, accessus et recessus octave spere.« 
Item de littera dominicali. 

f. 59* — 64*» »Regula seu canones vel figure phefirruthe«. »Inci- 
piunt regule seu improprie canones.« 

f. 65 — 67 Tabulae lunae et pianetarum cum regula phlebotomiae. 

f. 68* — 81** »Compotus orbicularis.« »Cum superioris motus« X 
»valeat enodari.« 

f. 82* — 89** »Theorica planetarum« (Crerhardi Cremonensis) cum 
commentario marginali. 

f. 90*— 91* Differentia annorum Adae, diluvii, Nabuchodonosoris, 
Alexandri, Christi etc. 

117 280 

f. 91*^ — 97** Tabulae motus solis. lunae, planetarum et stellarum fi- 
xarum. 

f. 98* — 101** Breviarius astronomicus de signis solis, iunae, plane- 
tarum quacunque die et hora. 

f. 102* — 105*» Notae et tabulae variae astronomicae. 

f. 106* — 109** Mag. Martini de Lancicia Anai currentis 1455 
status, significationes et accidentia ventura ad Ulricum de Rosmberg 
directa. (Fortasse autogr., ut demonstrat subscriptio: »Mag. Martinus 
paratus semper ad omnia vota magnificencie vestre*.) 

f. 110* — 115* Calendarium astronomicum tabulis expressum. 

f. 115** — 117** >Canon Ptolomei et Pytagore de diversis eventibus se- 
cundum naturas planetarum.« 

f. 118 — 119 Tabulae astronomicae (lunae Viennensis). 

f. 120* — 170* Almanach perpetuum in septem planetis erraticis. 

»Explicit A. p. per me Frat. Crucem de Telcz professum in Trzebon sub 
abbate d. Marco a, 1488 in vigilia s. Johannis Bapt.« (Sequitur nota de 
Agnete de Rosenberg eodem anno defuncta — in fol. 169 annotavit Crux 
obitum Georgii Czip campanatoris Trzebonensis a. 1491). 

f. 170*>— 172*> Astronomia medica. 

f. 173 — 188** Notae variae et tabulae astronomicae nec non regulae 
astrologicae compilatae a Cruce de Telcz. 

f. 188** — 193* Excerpta e tabulis regis Alphonsi. 

f. 193*» — 201* Notae astronomicae variae (de invenienda litera do- 
minicali, de cyclo lunari, de incensione, canon plenilunii, de aureo nu- 
mero, compotus iudaicus). 

f. 202*— 204* Tabula principalis Gerlandi cum canone. 

f. 204** Tabula venerabilis Bedae. 

f. 205* Tabula ad inveniendum adventum Christi. 

f. 205** — 208* Calendarium. »Ex kalendario Zelezkonis extraxi 
ista circa quatuor ciclos Gerlandi.« 

f. 208** — 210** Variae tabulae astronomicae. 

f. 211* — 217** Tractatus Hippocratis de aegritudinibus cognoscendis 
per astronomiam. »Dixit ypocras: Non est medicus, qui astronomiam 
ignorat* X >Et si fortuna aspexerit, vivet, sin autem non, morietur.« 

f. 218* — 222^ Notae de minutione, de pharmaciis etc. 

f. 223* »Si vis scire horas diei et noctis.* 

f. 223** — 227* »Tabula quantitatum noctium et dierum et horarum 
meridiei et altitudinis solis meridiane ad singuios gradus zodiaci in ori- 
ente (horizonte?) Pragensi* (in fine manca). 

f. 228* — 236** Tabulae medii motus solis et planetarum. 

f. 237*— 239** Tabula elevationum ad latitudinem 50 graduum. 

f. 240* — 243* Motus medius omnium planetarum. 

f. 244* — 258* >Excerpta de tractatu perscruiatoris« de tempestate. 

f. 259' — 269" (Inscriptio manuCrucis:) >Linconiensis.« Tractatus de 
planetis et praenosticatione tempestatis. (Pars inscribitur: »Ex opere 
florum Albumasaris*.) 

118 f. 270" — 278* Notae variae de signis caelestibus et planetis et quantum 
conducant in res humanas. 

f. 279-— 280 Tabule liter nedelnich a mesiSnich a zlat^ho poGtu 
8 v^kladem po strane. 

f. 281» — 283'' Calendarium cum notis bohemicis rubricatis. 

f. 285* — 294' De zodiaco, de domibus planetarum et varia astro- 
logica. 

f. 295» — 308 Coniunctiones Satumi et Martis, item Martis et Jovis, 
loca stellarum fixarum et tabulae astronomicae anepigraphae. 

Cum magna pars opusculorum et fragmentonim supra recensitorum, a 
Cruce de Telcz collectorum, oareat inscriptione et Index in assere mutilus sit, 
detUT mihi venia, si quid passim minus iuste descripserim. Codex hic misc. 
sine dubio primum in monasterio ITebonensi tiieral, deinde, ut insigne docet, 
bibl. Rosenbergicae obtigit, ex qua restitutus est monasterio praefato. 

281 /. G. 7. 

ckarl. saec. XIV ff. 141, 22X15S cm. d. m. 

Alani ab Insulls De plaoctu naturae cum glossis Interlioearibua 
et commentario margioali, 

In fol. ultimo non num. ocourrit arbor vtrtutum animae per ramos illu- 
strata. E.\ monasterio TTebonensi. 

282 /. G. 8. 

chart. saec. XIV-XV ff. 116, 22 X 15 cm. 3 m. 

f. I* — 52** (anepigr.) Commentarius in Prosperi Aquitaoi Epigram- 
mata et carmina sequentia. 

f. 53' — %2^ Prosperi Aquitani Epigrammata ex sententiis s. Augu- 
stini et alia carmina (Cf. Migne, Patrol. ser. lat. 51 p. 498), 

f. 93* — 116'' Vamerii Basiliensis Paraclitus de consolatione pec- 
catorum cum commentario iDterlinearl et marginali. >Vir celebris 
quondam* X »hoc opus et species.« 

In fol. praellgato possessor quidam codicis a. 1413 debitores suos consi- 
gnavjt. Ex monast. Tfebonensl. 

283 /. G. 9. 

chart. cca a. 1467 ff. 234 mim-, 21 X 15 cm., ab ttno scriba (Barthoto- 
maeo Piro in Oibiyio?) exaratus. 

f. 1 — 21^ S. Bemardi Claraevallensis Soliloquium. 

f. 21'' — 22* kJohannis Gersonis Littera quaedam directa fratri 
suo germano apud Marcosiacum sub (sic) forma absolucionis et con- 
fessionis* (ut videtur non integra). 

f. 25* — 34* (S. Bernardi vel Anselmi, nam finis tractatuli partim 
evulsus est) Stimulus amoris. •Jesum Nazarenum a ludeis innocenter 
condempnatum* X .Sit tibi, inclite Jesu una cum deo patre , . . gloria etc - — 284 

f. 34^ — 43** Fragmentum meditationum et Speculum peccatoris s. 
Augustini (insertis regulis pro exhortatione infirmorum b. Anselmi). »Ex- 
plicit Speculum peccatoris b. Augustini per me Bartholomeum Pirum a. 
d. (14)67 fer. III post assumpcionem.« 

f. 44* — 51* S. Augustini Conflictus virtutum et vitiorum. 

f. 51^ — 76^ S. Bonaventurae libellus de puritate conscientiae sive 
de confessione. »Explicit libellus de confessione casuum sive de puritate 
consciencie sub a. d. 1467 fer. VI proxima ante festum Michaelis.« 

f. 76^ — 78^ Bartholomaei Piri Decem praecepta succincte posita. 

f. 81* — 90* Bedae De praeparatione ad missam. »Ad honorem glo- 
riose et individue trinitatis« X »quod ipse tibi et mihi prestare dignetur, 
qui est benedictus i. s. s. A.« 

f. 93* — lll^ Mag. Johannis Sommerfelt Tractatulus de conscientia 
»collectus in Owyn«. 

f. 111'' — 124* »Tractatulus pro informacione celebrancium (mis- 
sam) editus.« Inc. : »Arguuntur inpresenciarum sacerdotes.« 

f. 128* — 150* »Tractatus super officio misse.« •Dominus acredemptor 
noster« X »Ideo postea dicit confiteor.« 

f. 150^ (inscriptio in fronte a ligatore desecta) Navis vitae religiosae, 
calamo ruditer delineata. 

f. 151* Davidis de Augusta Tractatus de compositione exterioris 
hominis cap. XXIV »de servandis ad veram religionem.« 

f. 152* — 201* Johannis de Capistrano Sermo ad clerum in synodo 
Tridentina >editus a. 1439 de mense aprilis recitatus in kathedrali ecclesia 
die XXII« X >Explicit speculum clericorum« (cetera evulsa sunt). Item 
evulsa sunt fol. 204 — 210 numerata. 

f. 211* — 219^ Sermones varii (primus de sacerdotibus). 

f. 223* — 232 Henrici de Frimaria Expositio super decem prae- 
cepta. 

Intrinsecus operculi super. haec nota occurrit manu saec. XV inscripta: 
>Liber conventus Jablonensis s. Laurencii ord. predicatorum datus per circum- 
spectum Johannem Pabest civem Zittaviensem.« 

284 I. G. 10. 

chart. saec. XlV—XVff. 295, 21X14 3 cm. d. m. 

f. 1* — 3** Expositio initii evangelii secundum Matthaeum. 

f. 4* — 87^ Tractatus super passionem d. n. Jesu Christi secundum 
Johannem. »Egressus Jesus . . . Antequam deveniamus« x »in cruce 
dampnatus« . . 

f. 88*> — 236*^ (rubric.) >Incipiunt Sermones de precipuis festivitatibus 
et sermones de sanctis per circulum anni, e quibus multi sunt Parysi- 
enses boni valde fratris Anzelmi de Mylawsk. Leyb vnd sel yst nicht 
so gut alz« (sic). 

f. 237*— 278* (anepigr.) Michaelis de Massa Meditationes de passione 

Christi. >Angeli pacis amare flebunt« X »et perveniamus ad dulcedinem 
eteme perfruicionis, q. n. pr. dign. etc.« 

120 285 

f. 279* — 295* Concordantia evangeliorum 8uper passionem do- 
mini. »Foderunt manus meas« X »Explicit hoc opus super passionem d. 
n. Jesu Christi.« 

f. 295^ Epistola Belscbttb principis daemoniorum data episcopis . . . 
et praclatis. »Hanc epistolam .... invenies in libro, qui intytulatur 
Liber visionum Clare (lacuna radendo facta). . . sium cap. XXXI1«. (Attri'> 
buitur Henrico de Hassia). 

Operculo infer. adglutinatum est fragmentum membranacei cuiusdam Bre- 
viarii saec. XIII. 

285 /. G. lla. 

chart. saec, XV ff. 181 num,^ 23 X 16 cm, d, m. exaratus, cum sequen* 
tibus duobus eiusdem signaturae olim unicum volumen grande ^vari- 
orum notdtorum* e^ciens^ quod famosus ille fr. Crux de Telcz collegit 
et monasterio Trebonensi donavit, Novissimo tempore (a, 1861) volumen 
vetus dissolutum est in tres codiceSy quorum primum infra describimus, 

f. !■ — 7» »Incipit Vetus Testamentum compendiose applicatum ad 
Novum Testamentum« X »Explicit flgura Veteris Testamenti applicatum 
(sic) ad Novum.c 

f. 7^ — 15^ (Alexandri de Villa Dei) »Biblia pauperum« cumexpo- 
sitione interlineari. (Versus memoriales). 

f. 16^ »Symbolus veteris et novi testamenti.* »Quote psalmorum 
per noctumos.« 

f. 16'' Epitaphium Matthiae regis Hungariae. »Mathiam exo- 
riens« etc. 

f. 17^ — 18* Figura contemplativae vitae a doctoribus universitatis 
Parisiensis composita (12 imagines calamo delineatae et picturatae cum 
subscriptionibus latinis et bohemicis rubricatis). >Nota composicionem 
figure cum eflFectu aliquali 1491 descripta (sic) per me frat. Crucem de 
Telcz sub abbate Marco de Trzebon et priore Johanne de Straz, depicta 
Wienne in monasterio nostri ordinis s. Dorothee.« 

f. 19' — 27^ Expositio praecedentis flgurae. »Finitum per me Crucem 
de Telcz a. 1491 in Trzebon ex exempiari d. Mathei prepositi Lanckro- 
nensis et electi iam abbatis Karloviensis.« 

f. 27^ — 41* »Ars memorativa« (scripta usque ad f. 30 a Cruce, 
inde foiio uno evuiso), >finita per me Johannem de Fredelant fer. V 
post festum s. Francisci a. 1461.« 

f. 41" — 41 ^' Figurae stellarum in coelo positarum. 

f. 42* — 44* Caroli IV Aurea bulla. Litterae introductoriae datae 4. 
idus Jan. 1356 cum quaestionibus singularum rubricarum, quarum pars 
intitulatur »ex tractatu de romano imperio«, pars >leges extravagantes,« 
His quaestionibus inserta sunt in f. 42** duo poemata 1) Narratio de s. 
Bemhardo 2) Epitaphium eiusdem 

f. 45* — 52^ (f. 49 et 50 scriptura vacant) Notae iuridicae »Ex quadam 
Summa.« (f. 52* Isaiae cap. 53 cum nonnullis glossis bohemicis). 

f. 53 »Versus de ordine librorum et capitum biblie.« 

121 285 

f. 54» — 61** Fabula versificata de accipitre et cornice incip. : »Iuxta 
suum libitum poyerunt muiti*. Item versus de pigro somnolento incip. : 
>Scisne moram.« 

f. 62 Frat. Andreae de Benessow epistola ad Ulricum de Kalenicz 
de communione sub utraque specie, item alia epistola prioris canon. 
regul. cuiusdam de eadam materia (pars fol. scissa). 

f. 63 Copia Epistolae Matthiae praepositi Rudnicensis creditivae 
fratri Andreae datae, ut bello exorto ubicunque foveretur. Datum 
Rudnicz VI. apr. 1467. 

f. 64 — 66 Rhetorica initio et in fine mutilata. 

f. 67^ — 75*» Salustii Crispi Catilina (Liber commentario marginali 
instructus, sed non integer). 

f. 78* — 90*> (anepigr.) Tractatus de obedientia (conscriptus initio 
belli contra Georgium regem excitati). >Obedire deo oportet magis« X 
>Ego autem et domus mea obediemus . . . b. apostolis et s. patribus. 
qui summum pontificem . . . pro supremo iudice . . . constituerunt.« 

f. 91* — 102*» (anepigr.) M. Jacobi Parisiensis Quaestio, an liceat 
clericis aliquid possidere. >Inter alia disp.« (cetera verba initialia evulsa 
sunt) X >ag^regare queso dignare. Amen.« (Cf. cod. IV. H. 2 f. 110. In 
cod. 4933 bibl. pal. Vindob. Johanni Stokes quaestio haec attribuitur. Cf. 
etiam eiusdem bibl. cod. 4941). 

f. 103^ — 107^ >Husonis scripta et dicta contra prelatos« (= De 
VI erroribus cap. 6 de simonia). (Ad f. 105 ferruminata est schedula, 
in qua Crux hanc notam posuit: »A. d. 1416 (sio currente in die s. 
Agnetis virginis gloriose et martiris dicto matutino quasi in media nocte 
in carcere civitatis Constancie tempore concilii, quod per procuratorem 
agebatur causa contra me super multis articuiis, finaliter perlegi legendas 
librorum et non potui plene corrigere, quia carui biblia. Hec Johannes 
Hus propria manu sua in viatico suo, quem ad peticionem palatinatus 
consecutus est et donavit monasterio in Ingelheim.* Cf. Sitzgsb. d. k. 
boh. Ges. d. W. 1864, I, 141). »Symoniam capitulo : Cum in ecclesie cor- 
pore« X »dampnacionem effligiant sempiternam.« Sequuntur excerpta de 
V. libro decretalium de Simonia. 

f. 108* (Johannis Rucznicz ?) Epistola de nunciis bohemicis data 
Romae mense Aprilis 1462 ad Nicolaum Tempelfelt cantorem eccles. 
Wratislaviensis. 

f. 108** Antonii de Eugubio procuratoris fiscalis Pii II Protestatio in 
causa nunciorum bohemicorum. Item Dekret snemu Basilejskeho o pri' 
jimani z r. 1437. 

f. 109* — 155^ M. Johannis de Rokyczano Tractatus contra sex 
propositiones frivolas derogantes communioni fidelium specie sub 
utraque — cum notis margin. polemicis Crucis de Telcz (Cf. Voigt 
Act. lit. II, 155). 

f. 157»— 165** »Soluciones et conclusiones super auctoritates positas 
per Wyklefistas Constancie edite et approbate . . . quod non licet laicos 
sub duplici specie communicare* (sub nom. M. Mauritii Prag. edid. Hardt 
n, 782 sq.) 

122 287 

f. 166* — 171» »InteiTOgaciones alique, cum quibus interrogantur Wi- 
glefiste, et contra eorum responsiones statim scripture aUegantur.« 

f. 172*— 181 Johanais de Przibram Replica ia coacilio Basilieasi 
coatra auditorem Palomar. (Initio excerpta ex eadem manu Crucis facta, 
a f . 173 manu ipsius ;Joh. de Pf. continuatur actio, ut in fronte indicat 
rubrica, Sed et huic parti multae notae Crucis insertae sunt). 

Hic et sequentes duo codices e monast. Trebon. in bibl. Rosenbergicam 
devenerunt, unde postea restituti sunt monast. restaurato. 

286 /. G. llb. 

chart. saec. XIV^XV ff. 44 num.. 23X16 cm. 2 m. 

f. 1 — 42*» (Nfcolai de Bibra) Carmen occulti auctoris. (Ex hoc co- 
dice edid. a. 1861 Hofier, collatis multis aliis cod. a. 1870 Th. Fischer 
in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen I. Bd.) 

f. 43* — 44* (anepigr.) Biciaus de miserabili statu moaachorum noa 
meodicaatium carmea rhythmicum incipiens: »01im nostrum ordinem 
principes amabant«. (Edid. Leyser in Hist. poet. med. aevi p. 1125 et 
Hofler, Script. rer. hus. II, 58. cf. P^abricii BibL med. et inf. iat. I, 246). 

287 /. G. llc. 

chari. saec. XV ff. 170 num., 23X16 cm. d. m. 

f. 1 — 15*> Acta Basilieasis coacilii »cum litera imperatoris missa 
Boemis et transiata de boemico« (dat. Romae 27. maii 1433 — bohem. 
ed, Palacky Cesky Archiv III, 397). Sequuntur varia acta legationis Bohe- 
morum secundae et pactionum posteriorum. 

f. 16** Excerptum ex Summa Astesani de perfectiori paupertate. 

f. 17* — 20** (anepigr. initio evulso) Oratio polemica procuratoris cuius- 
dam regai Bohemiae ia coacilio Basilieasi adversus quaadam replicam 

(in fine manca). 

f. 22*— 23*> »Epistola admoaitoria eiusdem fratris G. (Gabrielis 
de Veroaa) ad regem Bohemie pro obedieacia sedi apostolice exhi- 
beada data ex loco s. Marie de Paradiso 18. aov. 1461.« 

f. 24* — 25 et 28* (anepigr. initio evulso) Tractatus de potestate papae. 

f. 26*— 27* Quaestio, utrum eucharistiae commuaicatio sit deae- 
cessitate salutis. 

f. 33* — 44** (anepigr., cum desit initium) Articuli accusatorii coatra 
Johaaaem XXni papam ia coacilio Coastantieasi. Finis: »Et hec sunt 
vera publicitus et notoria et in notoria habentur, tenentur et reputantur 
etc.« (ed. Hardouin VIII, 343). 

f. 46* Formula absolutionis a censuris ecclesiasticis tempore Hilarii 
administratoris. 

f. 46^ Duo carmiaa rhjrthmica: 1) Mortis dictamea 2) Christi so- 
lamea. »Cum revolvo moriturus* X »ad quam anxius suspiro. Per me 
Crucem de Telcz 1492«. 123 287 

f. 47* — 53* (initium mutilatuin) Articuli et rationes concilii BasUiensis 
contra Eugenium IV papam. *Et sic est finis Articulorum et racionum 
contra quendam Eugenium modemum* (cetera atramento oblita sunt). 

f. 57^ PHsaha mesfanu Trebonskych, 2e budou prijimafi pod 
jednou a verni Janovi z Rozmberka. »Ja N. priseham pod svu cti 
a veru.« 

f. 58^ Catalogus iibrorum M. Hugonis de S. Victore. 

f. 58*» Instructio vitae spiritualis versificata: »0 bone claustralis 
Christi protecte sub alis« X »et labor ipse levis.« 

f. 59* Literae synodi Basfliensis binae 1) ad Sigismundum 
imperatorem contra communionem parvulorum (18. Kal. Febr. 1437), 
2) ad Alssonem de Risenburg et ceteros Bohemos (5. Kal. Mart. 1434). 
copiatae manu Andreae de Benessow. 

f. 59^^ Notae necrologicae a. 1486— 1490 monast. Trebonense con- 
cernentes. 

f. 60 »Tertia divisio (schisma) generalis ecclesiarum orientalium.* 

f. 61* — 65^ Historia promulgationis compactatorum cum literis 
eandem causam concementibus. 

f. 66 Pii II litterae ad Ulricum de Rosenberg datae a. 1462. — 
Epistola Simonis de Tissnov ad Pragenses contra IV artictilos (edid. 
Loserth, Mittheil. d. Ver. f. Gesch. d. D. i. B. XXVI, 243). 

f. 67 Sixti rv papae litterae apostolicae binae 1) incolis Bohemiae 
Matthiae regi obedientibus 2) non obedientibus, datae Komae Vin kal. 
Octob. 1477. Eaedem sequuntur bohemice: 

f. 08* — 69» Sixta IV papeze listy dva, jeden svedSici pHvriencuiti^ 
druhy odpurcum krale Matyase, dane »tu stiredu pred sv. Vaclavem 
r. 1477*. 

f. 71 Articuli 34 propositi in concilio Basiliensi Boemis 18. Jan. 
1434 (sic pro 28. Jan. 1433, cf. Martene & Durand VIII, 249). 

f. 72 Mag. Johannis Papuskonis Querelae contra Bohemos. 

»Item nullibi pueros consumate dant ad studia« X »Hec mag. Jo. Pa- 
pussko.« 

f. 73* — 74* Articuli, ad quos se obligavit rex Poloniae Bohemis 
implendos, cum Wladislaum sibi postularent in regem. 

f. 80* — 83* (anepigr., quia initium deest) Refutatio Vm articulorumy 
quos Wicleflstae adversus condemnationem 45 articulorum protulerunt. 

(Edid. Loserth, Archiv f. ost. Gesch. 75 p. 344 sq.). 

f. 83* — 84* Mag. Stanislai de Znoyma Responsio contra positionem 
Wikleflstarum in flne manca. »Aima et venerabilis lacultas theoloyca« 
X »ita quod in tali secundo.« (Ex alio cod. edid. Loserth, Archiv f. osterr. 
Gesch. Bd. 75, S. 361 ff.) 

f. 85* — 89* Planctus cleri. »Universis presentem paginam inspe- 
cturis« X »Finitur epistola de morte clericorum occisorum facta ad exci- 
tandos praelatos ad gregis sui custodiam meiiorem. Nomen auctoris non 
pono, ne scito auctore epistola contemptibilis iudicetur.* 

124 287 

f. 89* M. Michaelis de Malenicz (dicti ^iiek) rectoris univers. 
Pragensis epistola ad universitatetn Viennenaem 8. jul. 1413 (ed. Hofler 
in Script rer. hus. II, 205 et Palacky, Docum. 512). 

f. 89^ Johannis Hus epistola pro mag. Hieronymo contra Jo- 
hannem Sy wort, mag. Viennensem. (Ed. ibidem II, 209.) Item Responsum 
univers. Viennensis univers. Pragensi in flne mancum (Ed. ibidem 
IL 210). 

f. 91* — 133* Tractatus de signis, ex quibus cognoscuntur haere- 
tici et scismatici initio mancus (incipiens medio 14. signo, cum auctor 
31 enumerat), in fine copioso indice instructus. (Media aliquot fol. lace- 
rata sunt.) 

f. 134*— 136^ (anepigr.) Querelae contra utraquistas compactata non 
servantes et errores novos seminantes. »Tempore electissimo felicissimo- 
que« X »Item ordinem sacrum furtim et mendoso periuri suscipiunt et 
dicunt« (cetera desunt). 

f. 137* — 138* Notae theologicae, cur non detur calix laicis, item 
contra illos, qui dicunt in una specie esse dimidium sacramentum. 

f. 139 Fr. Arnoldi Buerik (Fabric. : Buderici) Dictamen ordinatum. 
Disticha: »Si vis pace frui« X »diiige stare domi.« 

f. 140 Notae theologicae. 

f. 141* — 146* (initium et finis desunt) Pauli II papae binae buUae 
adversus Georgium regem datae a. 1468 (transsumtae ex originalibus 
Hilarii decani per Allexium Tumar decr. doct.). 

f. 147* •Augustinus De sciencia salutis.« 

f. 148*— 149^ (anepigr.) M. Adalberti Ranconis de Ericinio Epi- 
stola de obligatione regularium s. Augustini. 

f. 150 Fr. Ludovici de Firmo ord. min. Carmina in laudem imma- 
culatae conceptionis b. Mariae tradita fr. Isidoro de Perusia contra oppu- 
gnatores celebri disputatione a. 1490 confusos. Inc: »Alma dei genitrix, 
virgo sanctissima, salve.« 

f. 151 Nicolai Wernirz (Wamirz) De flgura coronae b. virginis 
Mariae epistola ad P. Andream. 

f, 154a — 158« Vita z Krupe Zprava o bludech pikhartskych a o vy- 
znani Jana Lezky podana r. 1476. (Jungmann III, 689; vytah vyd. Goll 
ve Zpravach Kr. spol. 1878 str. 162). 

f. 158^ — 158*' Vypsani sboruv pikhartskych. Seznam tech, kteri 
»su vydani z sboru, bude-li potrebie, aby na tom bludu zemreli.* 

f. 158** — 159* Notae de sectae Waldensium erroribus. 

f. i(3ia — 1(32« Zapis panu a obci kraje Hradeckeho na obranu pod- 
obojich a biskupa Augustina ui^ineny v Hradci Kralove 17. cervna 
1482. »Crux de Telcz Marie Nivis scripsit« (Archiv Cesky V, 408 a n.). 

f. 163 (svrsek listu utrien) Zlomek listu, jak se zda, biskupaAugu- 
stina, psaneho Cechum 1482. 

f. 164 Dva listy Prazanu dane po bouri r. 1483, jeden p. Voku 
z Rozmberka, druhy obci Pisecke. (Archiv Cesky VI, 196). 

125 288 

f. 166^ »Epistola Borovanensium ad quendam, ut apud regem pro 
eis intercedat« (Exemplum literarum praepositi monast. Borovanensis ad 
episcopum Johannem Waradinensem esse videtur, ut villa Borovany 
oppidum creetur). 

f. 169—170 Smlouva o smireni Prazanu s kralem Vladislavem n. 
r. 1484 (srovn. Tomek X, 64). 

288 /. G. 12, 

chart. saec. XV ff. 281 num., 22X145 cnt. d. m. 

. 1 — 62*^ (Cyrilli episc.) «Quadripartitus apologeticus* (Adumbratio 
4 virtutum cardinalium per fabulas Aesopicas). »Secundum Aristotilis sen- 
tenciam in prcbieumatibus* X »Et sic concluditur Quadripartitus Apolo- 
geticus.* 

f. tS" — 100* (anepigr.) Quaestiones de b. virgine Maria. »Missus 
est angelus Luc. 1 de tempore missionis videlicet in mense sexto« X 
»Item benediccionem similiter habuit triplicem, videlicet comprehensoris 
substanciam redemptoris et creatoris. Finis adest operis etc.« 

f. 101" — 115*» (anepigr.) Rhetorica cum aliquot formulis Wence- 
slai rV regis. (Dimidium fol. initiale evuisum est). 

f. 116** »Bone frater, non imputetis. Exemplar post horum finicio- 
nem mihi est ablatum, et sic vobis dirigo plenariam vestri scripti repor- 
tacionem presentibus in scriptis.« (Quorsum haec nota pertineat, dubium 
est). 

f. 117* Notae variae, in quibus aliquot vocabula bohemica: »scatu- 
rire hemzati, erupit wypuczil se, fullones pradlczi« etc. 

f. 118 Tractatulus de cognitione dei. 

f. 119"— 129* (Wenceslai decani Pragensis?) Tractatulus de re- 
stitutionibus bonorum alienorum. »Legitur in evangelio Luce 19 de Za- 
cheo« X »LXXVII dist. Jejunium«. Ad calcem f. 119» notatur: »Hoc 
Wenceslaus decanus Pragensis manu propria.« Ideo incertum est, fue- 
ritne auctor an scriba hic W. 

f. 130" — 182** (Inscriptio :) »Ex Floreto«. Auctoritates theologicae 
alphabetice dii^positae. »Absoiucio< X »ypocrisis« (sed voces incip 
a litt. F— X desiderantur). 

f. 183* — 197» (anepigr.) Matthaei de Cracovia Tractatus de cele- 
brando et communicando (>quomodo se habere debeant cierici et layci 
in cei. et com.«) »Multorum tam clericorum quam laycorum querela est< 
X »ad quam quodam modo pro viatico datum est nobis corpus d. n. 
Jesu Christi, qui etc.« 

f. 198* — 224» (Tractatus magistrorum Pragensium) »De ritibus, 
gestibus et vestibus sacrae missae observandis« adversus sacerdotes 
Taborienses. ^Explicit a. (14)32 die Jeronymi.« (Ed. Hofler in Chron. 
Tabor. — Script rer. hus. II, 502 — 545). 

f. 225» — 235^ »Historia Joseph translata de arabico in latinum 
per frat. Alfunsium de Hispania, quam scripsit in Egipto existens in 
carcere Zoldani de a. d. 1436.« 126 290 

f. 236^- 281 '^ Stella clericorum cuin expositione. »Circa inicium 
stelle clericorum de celo et mundo« x »in celesti patria.« (In cod. I. G. 
2 f. 60 — 67, ubi idem^opus occurrit sed sine expositione, ponitur auctor 
Mag. Hermannus Tepelstensis, sed alibi aliis attribuitur.) 

Operculis adligata sunt duo fragmenta membran. codicum vetustiorum, 
unum saec. Xlll, alterum XIV. In fol. ultimo non num. adnotatum est codicem 
saec. XV fuisse monast. Borowanensis. (Ibidem occurrit nota de missa legi 
coepta a. 1496, quam fundavit Ulricus de Dworzecz.) A. 1609 codex erat bibl. 
Rosenbergicae, deinde iterum monasterii praefati. 

289 /. G. 13. 

chart, saec, XV ff. 260 num., 21 X 14 cnt. d. m. 

f. 1 — 75* (anepigr.i Auctoritates theologicae. »Bemhardus dicit: 
deus est amor« X »Magnum certantibus levamen, magnam consolacionis 
graciam parat«. Sequitur registrum in fronte mutilatum, finitum a. 
1437. 

f. 75*» — 83* (anepigr.) Tractatus de peccatis. »Superbia est maio- 
racio* X »quod regi placet, iliud oportet facere etc. Et sic est finis.« 

f. 83*^—84** Notae de quadruplici sensu scripturae, de ebrietate. 

f. 85* — 143 (anepigr. titulo in fronte evulso) Confessionale sacerdo- 
tum. »In primis debet sacerdos interrogare penitentem« X »Et sancti 
patres dixerunt contra hunc errorem. Et homo factus est etc.« 

f. 144* — 152^ S. Augustini ad Petrum diaconum liber de fide. 

•F^irmissime tene« etc. 

f. 152^— lo5<^ Disputata Judaei cum Christiano (aiter titulus: Li- 
bcr contra Judaeos), ut videtur, in fine manca. »Dicimus enim fra- 
tres« etc. 

f. 156* — 164^ Speculum sacerdotum circa sacramenta baptismi, 
eucharistiae et poenitentiae. »Istud est speculum nobiie* X »Que hic de- 
ficiunt, in canone huius^speculi requirantur. Deo gracias. Explicit hoc spe- 
culum sacerdotum.* 

f. 165* — 260** (titulus in fronte evulsus) Antonii Januensis ord. ere- 
mit. s. Aug. Liber flgurarum moralium. »Abstinencia bona. Castigo cor- 
pus meum« X »Explicit liber figurarum ab Anthonio compositus fratre 
heremitarum.* Sequitur index in fine mancus. 

Operculis adligata sunt fragmenta cuiusdam codicis membran. hebraici. 
Intrinsecus operculi superioris notatur: »Liber monasteril et domus nove tunda- 
cionis dei genitricis virginis Marie in Borowan canonicorum regularium s. Au- 
gustini.« Deinde codex in bibl. Rosenbergicam pervenit, ex qua restitutus est 
monasterio praefato. 

290 /. G. 14. 

chart. a. 1415—17 ff. 190, 21'5 X 15 cm. ab uno scriha (Lipkone ple- 
bano in Gistebnicz) exaratus. 

f. 1 — 52^ Johannis de Misa, canonici Pragensis, ad d. Cunath 
dictum Capler (de Sulevic), tabularum regni Boemiae supremum nota- 

127 291 

rium, Speculum animae. »Sapienti ac nobili viro« X »hoc caritatis con- 
scriptum opus . . . Explicit Specuium anime«. 

f. 53*— 57* S. Beraardi Tractatus de bona conscientia. 

f. 57* — 64^ »Exposiciones alarum et pennarum de sex alis Che- 
rubtm« s. Bernardi. »Prima ala est confessio* X »etemaque fruens be- 
atitudine . . .« 

f. 64^^ — 81* Tractatulus de septem peccatis mortalibus »excerptus 
de libro, qui intitulatur Diaeta salutis« (s. Bonaventurae). 

f. 81^ — 123^ Mag. Albertani causidici Brixiensis Liber de causis 
mortis.« Presens opus dividitur in 5 partes« X »et uxores eorum capti- 
vos duxerunt.* 

f. 123^ — 124* De ludo taxillorum vel scacorum (excerptum ex trac- 
tatu Stephani Chimere = M. Stephani de Colonia). 

f. 124*— 134^ (S. Augustini) Libellus de coaflictu vitiorum et vir- 
tutum. »Apostolica vox clamat per orbem« X »cognovisset alias com- 
misisset. Explicit 1. de confl. v. et v.« 

f. 135* — 163^ Epistola data d. A. verbi dei seminatori io Praga 
(de inobedientia adversus praelatos et communione sub utraque spe- 
cie). (Eandem datam d. Gallo v. in cod. I. B. 29 f. 11, datam Jacobello 
de Misa edid. Hardt, cf. Vestnik Ceske Akad. II, 63). 

f. 164* — 168** Notae variae et excerpta minora. 

f. 169* — 187^ (Fr. Torsonis) Summa haereticorum. »Incipit dis- 
ceptacio katholici et heretici, et dicitur sive intituiatur Summa heretico- 
rum« (adversus Paterenos) X »quia omnis hereticus est scismaticus et 
non econverso. Et sic est finis. Explicit Summa hereticorum.« Ed. Mar- 
tene et Durand, Thes. nov. V, 1703 sq. Cf. Haupt in Ztsch. f. KG. 
X, 314. 

f. 187** — 190* (manu alia) Variae notae de peccatis et eorum distincti- 
one cum aliquot glossis bohemicis interlinearibus. 

Operculo superiori intrinsecus adglutinatum est folium chart., in quo no- 
tatae sunt »Novitates nunc in Constancia« (ann. 1417 et 1418) et »Sigis- 
mundi regis juramentum Martino V papae 25. jan. 1418 praestitum,« Qua- 
rum novitatum, quae codici iam ligato insertae sunt, habentes rationem et re- 
putantes epistolam anonymi supra recensitam ante a. 1415 non conscriptam 
esse annos exarati codicis 1415 — 1417 statuimus. Lipko plebanus in Gisteb- 
nicz, qui in eodem foHo adglutinato scriba codicis declaratur, est Hippolytus, 
qui a. 1399 rector ecclesiae Jistebnicensis evasit (Confirm. VI, 10). Deinde co- 
dex monasterio Borovanensi obtigit. 

291 /. G. 15. 

chart. saec. XIV— XV ff. 132 iium . 22 X 15 cm. 1 m. 

f. 1—60"^ (anepigr.) Jacobi de Lausanna Moralitates ordine alpha- 
betico dispositae. »Abicit mundus pauperes« X »quia pennas virtutum 
non habent. Expliciunt moralitates per manus Johlini dicti Stopfer viri 
reverendissimi (cetera radendo deleta sunt). 

f. 60** — 62* Registrum operis praecedentis. 

128 293 

f. 62*>— l^S** (anepigr.) Alberti Magni (?) Liber rerum naturalium. 

»De septem regionibus sermo generalis. Et primo dicendum est de sep- 
tem regionibus aeris* X »et hoc probatum fuit ex mandato Friderici im- 
peratoris nunciis in hoc directis etc. presentis Amen.« (De auctore cf. 
Czemy, Cat. cod. Florian. p, 217.) 

f. l^O** — 132* Index operis praecedentis. 

In f. 132* haec nota occurit: »Liber monasterii domus s. Egidii canoni- 
canim regularium in Trzyebon datus per dom. Wenceslaum quondam plebanum 
in Lomnicz nunc autem canonicum regularem.* A. 1609 codex bibl. Rosen- 
bergicae, dein iterum monasterii Trebonensis fuit. 

292 /. G. 16. 

chart. saec. XV (a. 1458 et sq,) ff. 340, 22 X 15 cm. d. m. 

f. 1 — 12* (anepigr., cum initium desit) Epistola data praedicatori 
Pragensi de inobedientia et communione sub utraque (eadem atque I. 
B. 16 f. 81, 29 f. 11, G. 14 f. 135). »Finivi fer. II ante Augustini a. 1458 
in Wlrichskirichen.* 

f. 12** — 16** Notae variae theologicae. 

f. 17»— 33* Sermones diversi. (Passim occurrunt rubricae germa- 
nicae, ex. gr. in f. 25**: >0 dw vngelaubiger taman, nun siech mein wun- 
den an«.) 

f. 33^ — 38^ »S. Augustini Speculum mortis« (vulgo dictum Spe- 
culum peccatoris). 

f. 39» — 50** Sermones diversi (quorum primo adscriptus a. 1458). 

f. 51» — 62» Tractatus de poenitentia. >Quot sentenciarum IV® dis. 
3« etc. 

f. 64» — 340*» Sermones de tempore et de sanctis. »De s. Martino 
ex Contracto. Levemus corda nostra* X »dummodo sua mendacia con- 
firmatur* etc. (finis deest). 

In f. 325 et alio fol. membr. operculo infer. adligato occurrit quidam 
»Stephanus Schyessz cooperator in Zisterstorfr« possessor codicis a. 1489. In 
operculo infer. a vermibus valde corroso vacat loculus, quo imago quaedam vel 
reliquiae sanct. quondam erant inclusae. 

293 / G. 17. 

membran. saec. XIV ff, 87, 23X16 cm. d. m. 

f. 1 — 4 Calendarium ecclesiasticum, initio et in fine mancum. (De- 
sunt menses Jan. Febr. Nov. Dec.) 

f. 6 — 79 Hymnarius s. Ambrosii episc. Mediolanensis. 

f. 80—87 (init. deest) Fragmentum benedictionalis et officium pro 
defunctis in fine mutilum. (In f. 80* incipit »Benediccio cuculle«). 

Cum mense Augusto calend. commemorentur festum spineae coronae et 
obitus »Ottakari regis Bohemie fundatoris nostri«, nequaquam dubium est, quin 
liber exaratus sit pro monasterio s. Coronae in Bohemia, etsi nuUa fit huius 
rei mentio in codice. F. 64*> et 65* rescripta sunt a. 1600. 

TRUHLAfi: Cat. cod. lat. 129 294 

294 /. G. 18, 

chart, saec, XV ff, 151 num,, 21'3X15 cm, 1 m, In fronte operculi 
superioris hic titulus manu saec. XV inscriptus est: 

»Jura terre regni Boheinie.« 

f. !■ — 28* (anepigr.) Ordo iudicii terrae, »Nota quod si quis in pre- 
sencia regis aut in consilio pleno« X »et tunc facta protestacione suos 
testes producere non tenetur.« (Jirecek, Corpus iur. boh. II, 2, 198). 

f. 28» — 37* Querelae. >Conqueritur pro debito decem marcarum mi- 
nus loth< X »et ipse penes eam iliatam transduccionem suscepit*. (Jire- 
cek ibidem p. 312 sub titulo »Formae querelarum*). 

f. 37» — 38** Formae iuramentorum. «Na tom przysaham* X »tak 
my boh bomahay (sic).« Formule prisezni Seske (Jirecek ibidem p. 331). 

f. 38^ — 47^ »Nota que occurrunt circa officium minorum tabularum. 
Pro debito maiori III citaciones* X »sed alii beneficiarii ex parte tocius 
beneficiatus (?) est tabulis annotatum (sic)«. 

f. 48» — 105** Maiestas Carolina. »De fide katholica. Sanctissimam 
trinitatem« X »pro cautela dicte puelle debite facere conservari.« (Jire- 
cek ibidem p. 104.) 

f. 106» — 112» (anepigr.) Disceptatio liominis cum mundo. »Cogor 
adversum te, instabilis munde, flebiles querelas deponere« X »gracia spi- 
ritus sancti illustrare.« 

f. 112» — 115» (Premysli) »Ottakari regis epistola secunda de se- 
cundo bello contra regem Ungarie obtento.« 

f. 115*> — 135^ Formae literarum iudicialium. »Secuntur litere que 
dantur a beneficiariis purgravio Pragensi.« (Jirecek ibidem p. 339.) 

f. 135^ — 151» Formae literarum apud tabulas confici solitarum. 

»Forma communis hereditaria. Dorothea de Praga*. (Jirecek sub titulo 
etiam a nobis recepto ibidem p. 294). 

Codicem nostrum recensuit Hanka in Rozbor staroc. lit. I, 156, qui etiam 
in fol. codici praeligato contenta consignavit. Operculis adligata sunt membran. 
fragmenta bullae cuiusdam papalis, quam obtinuit »Vitus de Harawicz . . . ponti- 
ficatus nostri anno septimo«. In fronte f. 1 notatur: »Monasterii S. Coronae ord* 
Cister. a. 1688.* 

295 /. G. 19. 

metnbran, saec, XIV ff, 35, 21 X14 cm, 1 m, 

f. 1 — 22*> Amesti archiepisc. Prag. Statuta synodalia (a. 1349). 

f. 22^-35^ (anepigr.) Thomae Hibemici Puncta religionis chri- 
stianae. »Religio munda et immaculata aput deum hec est« X »Hii sunt 
puncti religionis christiane collecti per Mag. Thomam Ybemicum a. d. 
1316, quos si quis vellet extendere . . . Ideo huius coUeccionis actor« 
(cetera desunt). 

Operculo super. intrinsecus adglutinatum est fragmentum fol. membran., 
in quo manu multo recentiori (saec. XVII?) nibricatus est titulus: »Statuta 
provincialia archiepiscopatus Pragensis. 1374.« In fronte eiusdem fragmenti oc- 

130 298 

currit nomen possessoris »Johannis de Nepomuk«, quod monachi TIFebonenses, 
quibus codex postea obtigit, propria manu s. Johannis Nepomuceni scriptum 
esse pie praesumpserunt, ut docet titulus extrinsecus operculo adglutinatus. 

296 /. G. 20. 

chart. a. 1725 Jff. 155 (20-^-265 pag.) num., 20X15 cm. 1 m. Magna 
pars tituli evttlsa est, sed cum characterum vestigia in folio praeligato 
inversa supersint, facile resiituitur et est hic: 

Liber XII. complectens copiosas Quaestiones ac desuper Resolu- 
tiones . . . patrum generalium ac visitatorum coUectus ac altera vice 
descriptus per F. Carolum PiseSzki cartusiae Waldicensis professum. 

f. 3^ (in fine praefationis ad confratres cartusianos) »Scripsi a. 1725, 
quo anno in charta capituli generalis mandatum fuit : D. Carolus Piseczki 
vicanus vadat ad domum Gidlensem.* 

Codex hic cum sequente, quo liber II. continetur, et cum cod. XII. D. 17 
ad quandam collectionem maiorem spectant, quem Car. Pisecky pro Cartusianis 
confecit. 

297 /. G. 21. 

chart. a. 1706— 1718 ff. 158 (7^302 pp), 195X16 cm. 1 m. 

•Liber II* complectens partes sex— Pars I. Epistota et instructio 
pro novitiis ord. Cart. authore Henrico de Cosvaldia. Pars II. CoUy- 
rium instabilium authore Ambrosio Maes. Pars III. Excerpta ex manu- 
scriptis libellis de stabilitatis in domo professionis materia. Pars IV. 
Torpedo christianorum impoenitentium authore Matthia Mittner. Pars 
V. Speculum modestiae Cartusianae authore eodem. ParsVI. Excerpta 
ex Academia Cartusiana authore eodem — collectus et scriptus partim 
Gemnici partim Waldicii . . . per F. Carolum PiseSzki (finis tituli evulsus 
est). (Pars I. finita Gemnici 8. jul. 1706, pars II. ibidem 15. dec. 1706, 
pars IV. 17. mart. 17 12 Waldicii, pars V. ibidem 1. apr. 1712, VI. pars 
Gemnici 28. apr. 1708.) 

f. 136 — 158 Ordinarium seu forma pro capitulo generali ordinis 

Cartusiensis . . . descriptum a F. Carolo Piseczki vicarium in cartusia 

,Paradisi b. V. M. prope Dantiscum seu Gedanum a. 1718, cum catalogo 

provinciarum et domorum ord. Cartusiensis annotatis annis fundationis. 

In fol. operculo super. adligato scriba necrologium celebrioruin quorundam 
Cartusianorum conscripsit. Initio part. I. adligata est sculpta imago cartusiae 
Gertrudenbergensis. *) Collectionis huius librum X. v: XII. D. 17. Collectionis 
huius librum XII. v: I. G. 20. Ex cartusia Waldicensi (?). 

298 /. G. 22. 

chart. saec. XV ff. 101 nttm., 21'5 X 15 cm. 1 m. 

Sermones varii (de confessione et poenitentia, pro defunctis, de 
sacro cultu dierum festorum, de purgatorio, de honorandis parentibus, de 
immortalitate animae, pro defunctis etc. etc. — Opuscula haec potius 
tractatuios quam sermones diceres). 

131 9* 299 

Operculis adligata sunt duo folia membran. codicis cuiusdam saec. XIV, 
quibus continetur planctus Mariae ad sepulcrum Christi. A. 1609 codex erat in 
bibl. Rosenbergica, unde monasterio ITebonensi obtigit. 

299 /. G. 23. 

chart. a. 1415 — 16, ff, 164 nufn., 21 X 15 cm, 1 m. Praeligaiis duobus 
foliis membranaceis continetur Registrum operis subsequentis, anepi- 
graphi. 

f. 1^—160^ Compendium artis medicae »cum experimentis et se- 
cretis* nec non permultis formulis medicinalibus, in quibus passim oc- 
currunt medicamentorum nomina bohemica. Ex prooemio patet codice 
nostro contineri lectiones medicas in universitate (Pragensi ?) habitas a 
quodam magistro, qui scholaribus antea philosophiam tradiderat. f. 144 — 155 
alia recentiori manu scripta sunt. f. 156 Versus scholae Salemitanae di- 
recti regi Anglorum: •Si vis incolumem, si vis te reddere sanum* X 
»tibi fercula tempore brume.« Sequitur: »De venis fleubotomisandis* et 
in f. 157" haec nota: »A. d. 1415«. f. 160^ (post »signa in pestilencia«): 
»A. 1416.< 

f. 160^ — 161^ Revelatio Hildegardis monialis cum hac conclusi- 
one bohemica : >Pomnyz nato, kto zyw dotud bude, ze se to stane agyz 
se poczalo.* 

In f. 94^ videtur esse finis quidam, nam ibidem legitur: »hec de medi- 
cinis compositis et simplicibus sufficiant« ; sed in f. 95^ matena porro tractatur 
sic: »Medicina simplex est, que non cum alia medicina per manum artificis 
coniuncta seu composita est.« A. 1609 codex bibl. Rosenbergicae, dein monast. 
Tfebonensis fuit. 

300 /. G. 24. 

chart. cca. a. 1447 ff. 108, 22 X 16 cm. 1 m., cum init. pict. 

f. 1 — 15^ Johannis de Polonia Computus manualis cum com- 
mentario. »Est duplex cyclus« etc. 

f. 16 — 17 Tabulae computisticae. 

f. 18^ — i>4^ Mag. Cristani (KHsfan) de Prachaticz Novum cirome- 
trale cum commentario interlineari et marginali. »Ut parvuli faciiius ca- 
piant intellectum compotorum« X »De hiis dicta proiuvenibus sufficiant.« 
(F. 31**: »Explicit primus novi Cirometralis, quem compilavit magister 
Cristanus per manus cuiusdam Pauli«). 

f. 54^ — 105^^ Johannis de Sacrobosco Sphaera materialis cum com- 
mentario. »Tractatum de spera in quatuor capitula distinguimus« X »Ex- 
plicit tractatus spere materialis edite per mag. Johannem de Sacro Busto 
per manus cuiusdam Pauli et hoc sub a. d. 1447 fer. III ante festum 
Laurencii.« (In fronte commentarii haec nota rubricata est: »A. d. 1485 
incepit legere speram materialem fer. III post Georgii*.) 

f. 106 — 108 Tabulae ad opus praecedens spectantes. 

Fol. codici praeligato adglutinatum cst insigne bibl. Rosenbergicae. 

132 303 

301 /. G. 25. 

chart autographus a, 1663—1666 ff, 629, 19'5X15'5 cm, Fol titult, a 
C. Screta delineatum et a D, Wusin sculptum, ex libro qtwdam impresso 
sumpsii auctor et variis coloribus obdnxit. Titulus impressus hic est: 

Porta philosophiae. Ad calcem nomen auctoris rubricatum occurrit : 
Ambrosius Fraaciscus Gabriely die 22. Junii a. 1666. 

Opus hoc, ut tituli speciales singularum partium demonstrant, sub P. Augu- 
stino Kaminko» philos. profess. in collegio Clementino, auctor conscripsit et con- 
secravit b. virgini Mariae, »cum propter Turcam ex Ungaria in Bohemiam fu- 
geret amore studiorum* (cf. f. 3*). In f. 494** — 496* occurrit diarium itineris, 
quod auctor a. 1666 Praga Romam et retrorsum, item Praga in Ungariam su- 
scepit. Codex procul dubio e bibl. Soc. Jesu Clementina ad nos pervenit. 

302 /. G. 26. 

chart. saec, XV ex. ff, 325 num., 21 X 15 cm. 1 m. 

Breviarii secundum consuetudinem curiae Romanae ord. firatr. 
eremit. s. Augustini pars hiemalis de tempore et de sanctis. 

f. 1 — 6 Calendarium ecclesiasticum. f. 68* Titulus rubricatus, quem 
supra descripsimus. f. 319** — 325*» Officium transfigurationis domini (alia 
manu additum). 

Codex extra Bohemiam exaratus est, ut docet calendarium; sed unde ad 
nos provenerit, nusquam commemoratur. 

303 l G. 27. 

chart. saec. XlV—XVff. 176, 22X15 cm. 1 m. 

f. 1 — o^ Alberti Ranconis de Hericinio epistola de firequente 
communione ad plebanum s. Martini. 

f. o^ — 15** (rubric.) »Incipit alius tractatus. Multi multa sciunt* X 
»unum eundemque dominum glorie, qui vivit et regnat etc.« (S. Bernardi 
Qaraevallensis Meditationes). 

f. 15*^ — 19* (anepigr.) Planctus b. Mariae super filio crucifixo. »Quis 
dabit capiti meo aquam« X »Tu es benedicta in etemum et ultra cum 
filio Jesu tuo, qui cum patre etc.< 

f. 19*— 28* B. Augustini Manuale pro contemplatione. »Quoniam 
in medio laqueorum« X »quam terrevStrium occupacione delectari. Et sic 
est finis.« 

f. 28*--49^ Richardus (de S. Victore) De exterminatione mali ct 
promotione boni. »Quid est tibi mare, quod fugisti* X »contemplacione 
ascendere.« 

f. 50^ — 54^ Mag. Alani ab Insulis Opusculum de sex alis Che- 
rubim. »Prima ala est confessio« X »etemaque fruens beatitudine.« 

f. 54^ — 66* Hugonis de S. Victore Soliloquium de arra animae. 
•Loquar secreta anime mee« X »invisibilem esse videt.« 

f. 66*»— 151«> (anepigr.) Gregorii I. papae (Magni) IV libri dialo- 
gorum. (Post indicem lib. I. incipit:) >Quadam die nimiis quorundam se- 
cularium tumultibus« X »deo hostia ipsi fuerimus.« 

133 304 

f. 105*» — 176 S. Augustini Enchiridion de fide christiana. (Incipit 
prologus:) »Dici non potest, dilectissime fili Laurenti« X »utinam tam 
commodum quam prolixum de fide et spe et caritate conscripsi. Deo gra- 
cias. Et sic est finis huius tractatus.« 

Utrique operculo adglutinata sunt fragmenta membran. cuiusdam libri 
grammatici (Donati?) saec. XIV. A. 1609 codex fuit bibl. Rosenbergicae, deinde 
monasterii Trebonensis. 

304 /. G. 28. 

chart. saec. XV—XVIff. 410, 20 X 15 cm. 1 m. 

Missale, ut docet calendarium praecedens, secundum rubricam 
Pragensem. 

Operculo super. adligatum est folium membran. cuiusdam codicis saec 
XIII — XIV argum. iuridici. Ex monasterio Plassensi. 

305 /. G. 29. 

chart. saec. XVIII ff. 120, 20X16 cm. 1 m. 

f. 1 — 18*> Notata quaedam ex Fasciculo ordinis Cisterciensis de- 
cerpta. De beato episcopo Cisterciensi anonymo, qui . . . impoenitentem 
hominem ad viam salutis reduxit. 

f. 19*— 81» Vitae ss. Roberti, Alberici, Stephani abbatum Cister- 
ciensium. 

f. 81*>-98* Vita b. Eugenii in papae, monachi quondam Ciarae- 
vallensis. 

f. 99* — 112^ S. Bernardi Speculum monachorum (zz Formula 
honestae vitae). »Vale et ora pro me fratre P. Alberico Kastl ord. Cist. 
S. Coronae professo«. 

f. 113*— 120»> Index operum a f. 19—112. 

Ex monast. S. Coronae. 

306 /. G. 30. 

chari. saec. XVIII in. ff. 73, 19 X 15 cm. 1 m. 

Carmina sacra et profana. 

(Insunt versus de S. Johanne Nepomuceno et prolixius drama de 
Libussa. Ex chronogrammate in f. 69^ patet annus 1699, quo carmen 
cusum est). 

Liber a Jos. Barisien a. 1766 bibliothecae collegii S. J. Clementini dono 
datus. 

307 /. G. 31. 

chart. saec. XV— XVI ff. 70, 20 X 14 cm. 2 m. 

f. 1 — 66* Mag. Albici arte medici nec non eccles. Prag. archiepis- 
copi Regimen sanitatis, quod alio nomine Vetularius nuncupatur, cum 
additamentis germanicis latino textui insertis. »Medicine in omnibus 

134 310 

diversificantur« X »vund thu dasz ufifte dyr wirt basz. Et tantum de illo. 
Mag. Albici etc ut supra« (Videtur esse apographum libri impressi Lipsiae 
a. 1484). 

f. 66** — 67 Formulae medicales, ex. gr. salis sacerdotalis mag. Albici, 
pulveris mag. Stephani. 

f. 68* — 70 (alia recent. manu) Matthiae de Mechow vicecancellarii 
univers. Cracoviensis Tractatus praeservativus pestis. »Studium tibi fuit 
assiduum« X »in partibus frigidis bonum resolutivum est Tyriaca.* 

Eadem manus, quae tractatum Matthiae de Mechov exaravit, initio codicis 
aliud opusculum scribere coepit, cuius unum tantum folium superest cum hoc 
titulo : »Maximilianus Romischer Konig hot disz recept hern Ernsto Erczbischoff 
vonn Madeburgk gesant vor dy pestilencz ym CXV Jare«. Post hoc folium 
magna pars codicis nostri evulsa est. 

308 /. G. 32. 

charL saec. XVIII ff, 43, 19'3X15 cm. 1 m. 

Compendium rhetorices. (Opus in fine mutilatum, cui alia manus 
in f. 40 — 43 additamenta quaedam subiunxit). 

309 /. G. 33. 

chart, atiiogr. saec. XVIII ff. 63, 21 X 16 cm. 

(anepigr.) Tractatus contra Judaeos demonstrans Jesum Christum 
verum Messiam esse. 

(Ex prooemio patet auctorem operis fuisse quendam fratrem ord. 
eremit. s. Augustini Viennae, qui antea in conventu eiusdem ordinis Ta- 
boriensi vixerat, opus autem ipsum conscriptum esse post a. 1711). 

Liber e conventu Taboriensi ad nos provenisse videtur. 

310 / G. 34. 

chart. a. 1474 ff. 140 nttm., 22X14 cm. 1 m. cum 2 init. ^ict. 

f. 1 — 60* Pii n papae ad imperatorem Turcorum epistola. »Finis 
a. (14)74 fer. V ante Mar. Magd. per Venceslaum de Crumlow.« 

f. 61^—92* Aeneae Sylvii, postea Pii n papae, epistola »ad cardi- 
nalem Johannem de Carviali de statu et haeresi terrae Pragensis« 
(data ex Nova Civitate XII kal. Sept. 1451). »Tractatulus Enee Senensis 
episcopi per Venceslaum de Crumpnaw concluditur secunde a. (14)74 
fer. II. post dom. Esto michi etc.« 

f. 93^ — 105^ (anepigr.) Pii II papae BuUa citatoria ad Georgium 
regem data XVn kal. Jul. (1464). 

f. 106" — 112^ (Pii II papae) Responsio data Romae oratoribus 
Georgii regis (a. 1462). 

f. 112^ — 116^ Aenae Sylvii episc. Senensis Responsio data Hun- 
garts nomine imperatoris Friderici 23 apr. 1455 in Nova Civitate. 

f. 117*— lae** Pamphili Mauriliani Carmen de amore Pamphili et 
Galateae incipiens: »Vulneror et ciausum porto sub pectore telum«. »A. 
(14)74 fer. II. ante Convers. s. Pauli per Venceslaum de Crumlow Pam- 
philus concluditur.« 

135 311 

f. 137«— 140^ Alani (ab Insulis) Carmen de fortuna (=: pars Anti- 

claudiani). »Quid fortuna foret et que sit mansio paucis« X >Alanus de 
fortuna finit feliciter a. (1474) 10 apr. per Venceslaum de Crumlow*. 

Codicem hunc recens. Voigt in Archiv f. oster. Gesch. XVI p. 332. Oper- 
culis adligatum est instrum. publ. membr. bohemicum incipiens: »My Jan z Rozro- 
berka prwnij gistecz«, datum 1465 »w utery dcn swateho Girzie.« Intrinsecus 
operculi super. occurrunt notae bona Venceslai de Crumloy (postea de Rovnd), 
protonotarii dom. de Rosenberg, spectantes, de quibus cf. Tadra in VSstnik l^. 
ceske spol. 1890 p. 244, item nota: »Hunc libellum scripsit Venceslaus de 
Rowne propria sua manu.« A scriba codex legatus esse videtur monasterio 
cuidam (Tfebonensi aut Borovanensi), ut doc«t distichon ad calcem folii prae- 
ligati manu eadem inscriptum: 

Autlior constructe domus en me legat amicis: 
Grates nunc habeo, Vincesilae, pias. 

311 /. G. 35. 

chart cca, a. 1449 ff. 181, 21 X 14 cm. 1 m, 

f. 1 — 36^ Excerpta Rationalis (divinorum officiorum Guilelmi 
Durandi) de hiis, quae flunt in missa. 

f. 37^—108^ (Mag. Aegidii) Tractatulus de sacramento corporis 
domini. »Venite comedite panem meurn* X »recte a me riteque con- 
tempnentur. Amen. Expliciunt sermones magistri Egidii de altaris* (cetera 
deleta sunt). 

f. 109* — 133** »Tractatus iste hereticus est totus contra fratres pre- 
dicatores compilatus in detestacionem ordinis eiusdem et predicaciones 
eorum . . reprobatus. Ecce videntes clamabunt foris« X »tu autem libe- 
rasti animam tuam. Explicit Tractatulus de periculis novissimorum tem- 
porum et est contra falsos predicatores a. d. 1449.« (Auctor est Gui- 
lelmus de S. Amore; opusculum Regulis vet. et novi testam. Matthiae 
de Janow insertum ; ed. Orthuinus Gratius-Brown II, 18 sq.) 

f. 134*— 156»> S. Augustini Tractatus de fide ad Petrum. »Episto- 
lam, fili Petre, tue caritatis accepi« X »hoc quoque illi deus revelavit.* 

f. 157* — 181* »Incipit rubrica Rabi Samuelis Israhelite, per quem 
probatur adventus Christi sive Messie dudum preteriti per dicta veteris 
legis et prophetarum, que Judei recipiunt.« (Alphonsi Bonihominis Hi- 
spani translatio altercationis duorum Judaeorum ex arabico mag. Sa- 
mueiis Israelitae.) Opus in fine mutilatum. 

In fol. praeligato scriba seriem contentorum consignavit. Operculo infer. 
adligatum est membran. fragmentum cuiusdam cod. saec. XIV argum. philos., 
in quo manu saec. XV annotatum est codicem esse monasterii Borovanensis. 
Postea idem in bibl. Rosenbergicam devenit. 

312 /. G. 36. 

chart. saec. XIV— XV ff 88, 21 X 15 cm. 2 m. 

f. 1 — 7^^ (Johannis Marchesini?) Mammotrectus. »Frater Ambro- 
sius« (cetera verba initialia evulsa sunt) X »ut in eo substancia divine 
et humane confiteretur nature. Expiicit nomotractus« (sic). In fronte mem- 
branae librum cooperientis hic titulus est: »Mammetractus Valentini.* 

136 315 

f. 77«— 85^ (Alexandri de Villa Dei) Biblia pauperum (versibus 
memorialibus expressa) cum commentario interlineari* 

f. 85**— 86* Bibliorum libri eorumque capita versibus expressa. 

f. 86^ — 88^ Senecae (recte Martini Braccarensis) libellus de qua- 
tuor virtutibus cardinalibus. »Quatuor virtutum species* X >aut dehci- 
entem condempnat ignaviam. Explicit Seneca de q. v. c.« 

In fol. praeligato notatur: »Liber monasterii Rudnicensis.« Postea codex 
bibl. Rosenbergicae obtigit; postremo mon. ITebonensi (?). 

313 /. G. 37. 

charL saec. XVIII ff. 111, 20X14 cm. 1 m. 

Excerpta e variis libris theologicis, quae coUegisse videtur reli- 
giosus quidam vir imprimis in usum sermonum propriorum. 

314 /. G. 38. 

chart. saec. XV ff, 200, 22X15 cm. d. m. 

Sermones diversi (intitulati manu saec. XV ex. : »Sermones de 
passione domini aliquibus locis satis pulchri. Item de omnibus sanctis.*), 
quorum nonnulli exhibent textum latino-bohemicum. 

f. 86^ — 87* Zrcadlo zpovedni Seske poiinajici se: »Shrzyessyl 
sem V dessetero bozyem przykazany< (vyd. Hanus, Sitzgsb. d. k. bohm. 
Ges. d. W. 1868. II, 5). 

f. 168* occurrit haec nota sermones a f. 156 concernens: »Expli- 
ciunt aliquot sermones de passione domini n. J. Ch. scripta et finita per 
Jacobum de Hericz prope Krumlovv in scola s. Nicolai stans (sic) in 
foro puUorum Prage in Antiqua Civitate«. 

Codicem hunc laceratum multo deteriorem reddidit J. Hanus bibliothecae 
praefectus, cum suturas magnae partis dissol\reret, ut eximeret particulas instru- 
menti publ. membr. bohemici saec. XIV — XV, quae autem — nunc charta in- 
volutae — sensum non praebent. 

315 /. G. 39. 

chart. saec. XlV—XVff t08, 205 X 14'5 cm. d. m. dilucide exaratus et 
rubricatus, initio putredine laesns. Plagnlae sexternae in dorso consutae 
et membrana crassa coopertae sunt, in qna hic titulns est: „Sermones 
diuersi liber decimus*^. 

f. 1 — 73** Sermones diversi. His serius inserta seu iniigata sunt 
alia opuscula, videlicet: 

f, 14, 24, 65 Epitheta omantia b. Mariae in sacris scripturis, alpha- 
betice digesta, sed non integra. 

f. 23^ (anepigr.) Carmen vagantium scholarium de vanitate mundi 
cum notis musicis. »0 quantum sollicitorc X »pro quibus te dulcius 
virgo mater orat.« 

f. 74^ — 81^ (anepigr.) Hymni de b. virgine et aliis sanctis. 

f. 8P— 82* Nota de virtutibus aquae vivae. 

137 316 

f. 82* Metra de missa et de urbe Praga (»Ach Praga doleas nun- 
quam caritura dolore« X >debilitata ruis*. »0 Praga, convertere ad do- 
minum deum tuum.< Ex alio cod. edid. Hofler, Geschichtsch. I, 563). 

f. 82** Metra de occupationibus per septimanam et de remediis 
contra X plagas, quae sunt decem praecepta. 

f. 83»— 90 Sermo de fide catholica. »Dei filius, quem deus« X 
»scripserit invenire«. 

f. 90^—106^ S. Augustini Tractatus de spiritu et anima. 

f. 106*» — 108* S. Bemardi Septem gradus cdntemplationis. »Con- 
templativorum aquilinos obtutus acui« X »quam admirabiles.* (Est opus- 
culum s. Bonaventurae). 

f. 108* — 108^ Arbor animae humanae distincta per suas operationes. 

In f. 13** inter varias notas haec occurrunt possessorem codicis fortasse 
concernentia: »Dilectis suis parentibus Henrico et Gertmdi Colonie commoran- 
tibus Johannes studens Pragensis salutem et obedienciam filialem.« 

316 /. G. 40, 

chari, a. 1383 ff, 156 num., 21 X 14 cm. 2 m. 

f. 1 — 118^ Boethii De consolatione philosophiae. »Explicit Boecius 
de consolatu philosophie finitus sub a. d. 1383 proxima fer. V ante tri- 
nitatis.< 

f. 118** Expositio alphabeti mystica. 

f 119*— 149*» Boethii De disciplina seholarium. vExplicit per ma- 
nus Mathie de Jaromyrz.« 

f. 150** — 155* Johannis de Sacrobosco Algorismus de integris. 
»Omnia que a primeva rerum origine processerunt« X »et licet aliquando 
possemus oportu« (cetera desiderantur). 

f. 156*' Notae quaedam medicales. 

Intrinsecus operculi super. ruditer calamo delineata et colorata est philo- 
sophia — regina in solio sedens — et Boethio libnim porrigens. In fronte manu 
Crucis de Telcz annotatum est librum esse monast. Tfebonensis. Deinde in bibl. 
Rosenbergicam devenit, ex qua restitutus est monasterio praefato. 

317 /. G. 41. 

chart. saec. XVII ff. 222, 21 X 17 cm. d. m. 

f. 1 — 124 Wenceslai Hajek de LiboSan Annales Bohemiae a. 
644 — 869 latinitate donati a Bohuslao Balbino eiusdemque manu exa- 
rati. 

f. 125 — 158 Andreae Stredonii S. J. Origines Boemorum. (Opus 
a B. Balbino in Miscell. hist. Dec. I lib. 2 pp. 77—97 editum). 

f. 159—222 Notae historicae variae de rebus Bohemicis. 

Quamvis desuper nulla nota occurrat, codex in veteri bibl. S. J. Clemen- 
tina fuisse facile probatur. 

318 /. G. 42a. 

chart. saec. XIV^XV ff. 108, 22X15 cm. 1 m. 

f. 1—94^ S. Bonaventurae Liber de septem itineribus aetemi- 
tatis. >Omne quod (sic pro = Eum qui) venit ad me^ X »qui est trinus 

138 321 

et unus deus in eternum benedictus. Amen. Explicit liber d. s. i. e. fini- 
tus fer. quinta. Liber Bone venture, alii dicunt, quod sit solempnis doc- 
toris de Erphordya cognomento de Infirmaria* (sic !). 

f. 94^ — 108^ M. Henrici de Hassia Tractatus de discretione spi- 
rituuin. »Sicut in philosophia motus et operaciones* X »inpossibilitatis 
freno posse retineri.c 

Operculo super. adligatum est bifolium membran. codicis cuiusdam, ut vi- 
detur Hymnarii, saec. XIV. E monast. S. Coronae. 

319 /. G. 42b. 

membran. saec. XIV ff. 86, 21 X 15 cm. 1 m. 

f. 1 — 65^ S. Bonaventurae Liber de septem itineribus aeternitatis. 

•Omnem, qui venit ad mec X »ad quam domum etemitatis nos perdu- 
cat qui est etemus et unus deus in eternum benedictus deus rex ange- 
lorum, qui vivit etc. Expliciunt itinera eternitatis Amen.« 

f. 66*-— 86** »Incipitur liber, qui dicitur Speculum contemplacionis 
(Gerardi Zutphaniensis). Beatus vir, cuius est auxilium abs te< X »Ex- 
plicit liber contemplativus . . . finitus per manus Nicolai presbyteri in 
vigilia s. Valentini XVII kal. Marci.« (Eidem opusculo alibi inscribitur: de 
VII gradibus amoris, de spiritualibus ascensionibus.) 

Codici olim adiunctus erat Catalogus abbatum monast. S. Coronae, ut in 
f. 86^ manu saec. XVII notatur; sed hic nunc desideratur. Eiusdem monast. 
codex fuit, antequam ad nos pervenit. 

320 /. G. 43. 

chari. saec. XIV ff. 89, 21 X 14'5 cm. t m. 

f. 1 — 54'' (anepigr.) Historiae Veteris Testamenti. »Adam unico 
facto suo multa peccata commisit« X *et de Nichanoris exercitu percus- 
serunt XXV millia«. 

f. 54^ — 89^ (anepigr.) Narrationes exemplares et persuasoriae ad 
instructionem praesidentium in thronis, prout continentur in gestis 
potentum vel sapientum. (Titulum hunc e prooemio sumpsimus). »Quo- 
niam misericordla et veritas custodiunt regem* X »Sic caro flagellis a 
libidine*. (Dimidium fol. ultimum, ubi verisimiiiter erat conclusio operis, 
abscisum est). Sunt Roberti Holgot Moralitates s. scripturae. 

In fronte f. 1* haec nota occurrit: »Libellus domini Jacobi (cetera ra- 
dendo deleta sunt) sibi singulariter propter historias dilectus«. Ex monast. Bo- 
rovanensi. 

321 /. G. 44. 

Liber typis excusus, cui hic titulus est : 

Hermanni Nitzschewitz Novum beatae Mariae virginis psalterium. 
Zinna apud Magdeburg (1492) 4® (Cf. catal. incun. typogr.) Huic libro 
adligata sunt opuscula diversis manibus saec. XV ex. vel XVI in. in 98 
ff. num. scripta, quae sequuntur: 

139 322 

f. 1 — 11* (anepigr.) Tractatus de arte physiognomiae cum commen- 
tario. »Circa inicium artis phizonomie« X »in arte que dicitur Chiro- 
mancia.« 

f. 12» — 29^ Processus passionis Christi et meditatio pro simplicibus. 

f. 29^ — 32* Benedictio trium munenim preciosonim in epiphania 
domini. 

f. 3*5* — 76* Sermones diversi. 

f. 76» — 83** Nucleus decreti (in fine mutilus). 

f. 84*» — S^** Legenda de s. Cyrillo et Metudio. »Quemadmodum ex 
hystorys plurimonim sanctorum et ex cronicis diversis colligiturc X »ct 
sancta exempla post se relinquentes suis posteris usque in hodiemum 
diem ad laudem et gloriam omnipotenti deo, cui est laus etc.« 

f. 87»— 92* Sermones duo. 

f. 92^—93*' Exemplum de quadam muliere vestitui nimis indulgente 
in curia Caroli IV. imperatoris. 

f. 94* — 98* Symbolum fidei maius et minus cum expositione. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis cuiusdam saec. 
XIII — XIV, quo sermones contincbantur. 

322 /. G. 45. 

chart. saec. XVIII pp. 115 num., 17 X 11 cm. 1 m. 

MszifpQMig xov Jrjfioa^ivovg xal rov ^O^yiqov nQb xov didatJxalsiov 
zfjg Qr^TOQix^g. (Demosthenis et Homeri interpretatio pro classe rheto- 
riea.) 

Insunt tantum fragmenta horum scriptorum interpretatione latina et 
analysi vocabulorum instructa. 

323 /. G. 46. 

mixtus saec. XIV ff. 280, 17'5X13'5 cm. d. m. 

f. 1* — 246** (Jacobi de Voragine) Sermones de tempore carentes 
fine. »Preparare in occursum . . . Cum rex vel aliquis princeps« etc. 

f. 247* — 280^ Prothemata sermonum de tempore et de sanctis 

(carentia fine). »Hora est iam . . . In istis verbis« etc. 

Vetus sign. E, 2. 

324 / G. 47. 

membran. saec. XFV ff. 75, 1S'5X13'5 cm. 1 m. 

Sermones de sanctis, initio et in fine mutilati. 

Operculo super. intrinsecus adglutinatae sunt duae schedulae chartaceae, 
quibus continentur epistulae Wenceslai de 2estow ; infer. adglut. est epistula Si- 
monis plebani in Maiori Horka. Scd omnes carent anno. Simon confirmatus est 
in plebanum ibidem (— Bila Hurka) a. 1377. 

140 328 

325 /. G. 48. 

chart saec. XV ff. 518, 24'5X10'5 cm. 1 m. 

Breviarium in usum ordinis Cisterciensis praecedente calendario 
ecclesiastico. 

Librum hunc exaratum esse a quodam monacho S. Coronae, demonstrant 
rubricae calendarii 13 lulii: Dedicatio monasterii S. Coronae, 10. aug. : Festum 
Spineae Coronae. Inde verisimlliter ad nos pervenit. 

326 /. H. L 

chart. saec. XV ex. ff. 259, 155 X 11 cm. 1 m. 

f. 1 — 228** Breviarium (praemissis psalmis et orationibus, in quibus 
crebro occurrit nomen Simonis cuiusdam, qui in usum proprium codicem 
exaravit. Item notandum in f. 28» scriptam esse orationem »pro episcopo 
nostroc, qui vocatur ibidem Augustinus. F^ortasse intelligitur Augustinus 
Lucianus episcopus Sancturinus, qui a. 1482—1493 in Bohemia vixit. 
Scribam fuisse Bohemum aliquot notae marginales declarant) 

f. 229» — 254» Brevis doctrina officiorum clericorum et summa do- 
ctrinae christianae. 

f. 254»>— 259 Orationes in fine mutilae. 

Operculis adligata sunt fragmenta cuiusdam membran. Breviarii saec. XIV. 

327 /. H. 2. 

chari. saec. XV ex. ff. 360 num., 16 X 11 cm. 1 m. 

Tractatus medicinales et coUectio formularum medicarum uber- 
rima, quarum nonnullae sunt bohemice traditae. In fol. praeligato scriba 
registrum totius codicis compilavit. De multitudine materiae anepigr. haec 
frusta censuimus promenda: 

f. 74» — 78» »Tractatulus de medicinis digestivis et evacuativis* 
X »Tabula mag. Johannis de Parma finitur.c 

f. 78»— 81»> Flores antidotarii. 

f. 82»— 89»> Tabula Salemitana. 

f. 121*»— 123<> Slovnifiek bylin legivych latinsko-gesk^. 

f. 136» — 139 Tractatus de puerorum aegritudinibus. 

f. 268—273 Recepty namnoze 6eske. 

f. 274—298 Tractatulus de pestiientia. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cod. cuiusdam saec. XIV 
liturgici. 

328 /. h. 3. 

chari. saec. XV ff. 406 num., 15X11 cm. 1 m. 

f. 1 — 2 Nomina mortuorum (benefactorum) seu Necrologium eccle* 
siae Gablonensis. 

f. 3 — 4 Series eonim, quibus interdicitur corpus Christi. 

141 329 

f. 5* — 10* Deutsche Gebete, Beichtspiegel u. a. (Da fur Konig 
Siegmund gebetet wird f. 5**, kann dieses Stiick, welches Kelle in Sera- 
peum 1860 S. 58 — 59 zum Teile abdruckt, nicht aus dem XIV. Jahrh. 
sein). 

f. lO^ — 18** Sermones duo. 

f. 19*— 247*> Sermones dominicales »Peregrini«. 

f. 248^ — 373^ Sermones de sanctis diversorum auctorunL 

f. 374* — 406^ Thomae Hibemici Puncta religionis christianae. 
»Religio munda et immaculata* X »nec nimis prolixum compiiare de- 
crevit.« 

Codex procul dubio e monast. Gablonensi provenit. 

329 /. K 4. 

chart, saec. XV—XVIff. 300 num,, 15X12 cm. d, m. 

f. 1 — 276^ Breviarium initio et passim in media parte mutilatum. 

f. 276** — 277** Benedictiones variae. 

f. 278* Forma absolutionis super iubilaeo a Sixto IV concessae. 

f. 278** Introductio mulieris. 

f. 279 Circuli computistici, quorum conclusio in f. 296. 

f. 280 — 296 (anepigr.) Institutio celebrantis missam quoad casus 
dubiosos. >Primo contingit, quod celebrans non est ieiunus< X >et 
dicat verba consecracionis super hostiam et consequenter vinum.< 

f. 297 — 299' Notae theologici argumenti initio mutilae. 

f. 299** — 300* Forma absolutionis sacri iubilaei per Innocentium VIII 
concessae. 

f. 300** Hymnus ad s. Gertrudim. 

330 /. H. 5. 

charL a. 1652— 53 ff, 371, 15X10 cm. 1 m. 

Lectiones theologicae a. 1652-53 in universitate Pragensi habitae. 

f. 1 — 14 Compendium theologiae. 

f. 15 — 49* Tractatus de deo eiusque perfectionibus. 

f. 49*>— 58* Tractatus de trinitate. 

f. 58** — 119** Tractatus de iure et iustitia. 

f. 120»— 146* Tractatus de angelis. >Finis 1653, 12 nov.< 

f. 147* — 270* Tractatus de sacramentis in genere traditus a Ber- 
nardino Clanchy. 

f. 271—292* Tractatus de actibus humanis. (In fronte f. 271*: >a. 
1652, 8. nov.«) 

f. 292*— 311* Tractatus de peccatis. 

f. 311*> — 351** Tractatus de fide, spe et charitate. 

f. 352'' — 371* Tractatus de legibus. >Finis 1653, 5 sept.< 

Ad calcem libri haec nota alius manus occurrit: »Fr. P. Joannes Lien- 
hart, Spineae Coronae Cisterc. ord. professus, scripsit Pragae theologiae stu- 
*diosus sub professore Bernardino Clanchy et Antonio Feralli et Bruodino se- 
niore et Hilgero Burgkoff Campililiensi doctore Viennensi.« Procul dubio codex 
e monast. S. Coronae provenit. 

142 337 

331 L H. 6. 

chart. faulo fost a. 1649 ff. 303 num., 16 X 11 cm. 1 m. 

Synopsis iuris imperii Romano-Germanici opera Wilhelmi Beckers 
d. hac tertia editione et matricula imperii auctior. In fine: Coloniae, 
typis viduae Hartgeri Woringen. A. 1649. (Apographum exemplaris 
typis excusi.) 

£x bibl. Ignatii Caroli comitis de Sternberg aut bibliothecae Carolinae aut 
conventui Hibernorum Pragensi obtigit. 

332 /. H. 7. 

membran. saec. XIII— -XIV ff. 281y 165 X 12 cm.y una manu nitidissime 
exaraius atque rubricatus, crebris litt. initial. pictis et deauratis exor- 
natus. 

Psalterium cum canticis et symbolo fideL Litt. init pictae et de- 
auratae occurrunt in ff. 29^, 39^ 65*, 11 3^ 144^ 176^ 202^, 228*'. Cum 
duae picturae monialem sanctos adorantem exhibeant, non potest dubi- 
tari, quin liber in usum moniaiium quarundam (verisimiliter s. Georgii) 
exaratus sit. 

Ex monast. S. Georgii Prag. 

333 334 /. H. 8. 

Codices duo chart. saec. XVI— XVII ff 101 et 136 num., alier 13 X 9, 
alter 15 X 11 cm.y ab eodem scriba nitide exarati et rubricati. Utroque 
codice continetur: 

S. Bonaventurae Psalterium beatae virginis. Priori insuper: f. 100 
et 101 (alia manu) Hymnus in laudem b. virginis incipiens: »Ave Maria, 
regina celorum.« 

Ex monast. S. Georgii Prag. ? 

335 /. H. 9. 

membran. saec. XV—XVIff, 291, 15X11 cm. 1 m. 

Breviarium notis musicis passim instructum cum nonnullis ru- 
bricis germanicis. 

336 / H. 10. 

chart. saec. XTV—XV ff, 334 num., 10'5 X8 cm. 1 m. 

Breviarium praecedente calendario ecclesiastico. 

Omissis rubricis patronorum Bohemiae in calendario codex extra Bohemiam 
exaratus esse videtur. 

337 / H. 11. 

chart. saec. XV ff. 191, 10 X 8'5 cm., 1 manu nitide exaratus et rubri- 
catus, litt. init. fictis ornatus. 

f. 1 — 121^ Passio Christi secundum quatuor evangelistas. 

f. 122* — 178** Psaimi et antiphonae feria sexta magna cantari solitae. 

143 338 

f. 179* — 191*» Deutsche Gebete zu den vier Evangelisten und rur 
Mutter Gottes (vergl. Kelle in Serapeum 1861 S. 375). (Preces hae in 
fine mancae sunt.) 

338 L H. 12. 

chart. saec, XVII ff. 200, 9'5X8 cm. d. m. 

Antiphonarium cum notis musicis (in fine mancum). 
Ex cartusia Waldicensi. 

339 /. H. 13. 

memhran. saec. XII— XIII ff. 105, 16'5X11'5 cm. d. m. 

Sermones diversi, magna ex parte s. Bernardi, praecedentibus 
excerptis variis ex operibus ss. Bernhardi et Anshelmi, Hugonis et a. 
(CoUectio initio et fine carens). 

Ut in operculo super. intrinsecus notatur, codex a. 1867 ab Al. Schulte, 
professore univers. Prag., bibliothecae nostrae donatus est. 340—385 //. F. 1—37*) 

Fasciculi 46 comprehendentes 1537 historias 37 morborum infra nota- 
torum^ quos medicinae candidati in universitate Pragensi, quorum no- 
mina alphabetice digesta sequuntur, a, 1820 — 1840 descripserunt 

Nomina morborum cum suis numeris. 

1. a Angina faucium et Parotitis (32 hist). 

1. b Angina membranacea (7 hist.). 

2. Apoplexia, Haemiplegia, Paresis (15 hist.). 

3. Arthritis (42 hist.). 

4. Cardialgia, Hysteria (25 hist.) 

5. Colica (18 hist). 

6. Chlorosis (35 hist.). 

7. Delirium tremens (9 hist.). 

8. Diarrhoea epidemica, Dysenteria (12 hist.). 

9. Encephalitis (14 hist.). 

10. Enteritis, Perito-Enteritis, Mesenteritis (54 hist.). 

11. a Epilepsia, b Chorea s. Viti (39 hist). 

12. Erisipelas (17 hist). 

13. Exanthemata chronica (53 hist.). 

14. Febris a catarrhosa, b catarrhalis rheumatica, c intermittens quoti- 
diana, d intermittens irregularis, e intermittens tertiana, f intermittens *) Ceteri foruli II libri MS. seu potius fasciculi actorum, quae olim in archivis 
diversorum monasteriorum asservabantur, exceptis memorabilibus et historiis 
adligatis, quae infra recensentur, inter archivalia nostra erunt recensendi. 144 340-385 quartana, g synochus activus in passivum regressus, febris gastrica in 
nervosam regressa, febris rheumatica gastrica, typhus cerebralis, febris 
biliosa, pituitosa (285 hist. in 7 fasc). 

15. Haemorrhoea petechiaiis (9 hist.). 

16. Hepatitis (101 hist. in 2 fasc). 

17. Hydrops (40 hist.). 

18. a Influenza, b Typhus exanthematicus contagiosus (29 hist.). 

19. Metritis (16 hist). 

20. Menischesis anemorrhoea, Phlegmatia alba, Hypertrophia mam- 
marum, Pseudoplasma, Galactorrhoea, Scirrhus uteri (21 hist.). 

21. Morbilli (25 hist.). 

22. a Notaeomyelitis, b Myelitis, c Meningitis, d Inflammatio nervi 
vagi (40 hist). 

23. Pleuropneumonia (122 hist in 2 fasc). 

24. Pleuritis (49 hist). 

25. Phthisis (13 hist). 

26. Peritonaeitis (36 hist.). 

27. Ischias nervosa (8 hist). 

28. Rheumatismus (71 hist.). 

29. Scarlatina (30 hist). 

30. a Splenitis, b Neuritis (19 hist in 1 fasc). 

31. Synochus gastrico-biliosus (47 hist). 

32. Synocha et morbi cordis (18 hist.). 

33. Syphiiis (82 hist.). 

34. Typhus abdominalis (45 hist.). 

35. Urocystitis (14 hist.). 

36. Varioiae (26 hist.). 

37. a Helminthiasis, b Lupus, Scrophula (19 hist in 1 fasc). 

(In singulis fasciculis historiae secundum alphabetum auctorum 
dispositae sunt.) 

Nomina candidatorum alphabetice digesta cum numeris morborum ab 

iisdem descriptorum. Abel, Jos. 9, 14e, 14g, 17, 26, 35. 

Adamek, Jos. 28, 30a. 

AUe, Car. Ib, 2, 7, 9, 14g, 22c, 25, 

28, 32. 
Ambrozi, Herm*. 22d, 24. 
Ammerling, Car. 3, 14b, 17, 26, 33. 
Arator, Aug. nobilis ab 14g, 23, 34. 
Ausserwinkler, Jos. 5, 16. 

Bachmann, Vinc. 16. 

Baecher, Marc. 19, 20, 28, 31. 

Baumann, Jos. 13, 14g, 23, 24, 31, 

33. 
Bayer, Hugo 7, 34. 
Biermann, Fridr. 4, 14a, 14b, 23, 34. Bimann, Franc. 2, 14g, 17, 30a. 
Bohdalek, Vinc. la, 10, 22b, 23, 28, 

30a. 
Bohutinsky, Franc. lla, 31. 
Bolze, Franc. 6, 7, 9, 10, 22a, 33. 
Bondy, . . . llb. 
Bondy, Joh. 13, 14g, 24. 
Bonfig, Leop. 14b, 16. 
Bonte, Gustav 14d, 16, 24, 28. 
Braulik, Joh. Theod. 13, 14b, 14e, 23, 

24, 33, 34. 
Brauner, Ignat. Alexand., 30a, 31, 33, 

37a. 
Brosch, Car. 3, 19, 26, 30b, 33. 
Brosch, Jos. 10, 22a. TRUHLAR : Cat cod. lat. 145 340—385 Brosch, Jos. W. . . . 10, 14e, 24. 
Buchhocker, Franc. la, 6, 35. 
Biirgel, Franc. 32. 

Cartellieri, Paul. 13, 14e, 14g, 16, 17. 
Chlistovsky, Rob. 4, 13, 33, 34. 
Claudi, Frider. 14g. 
Czerny, Joh. 3, 12, 14a, 16, 26, 31. 
Czcrny, Leop. lla, 13, 21. 
Czmuchalek, Wenc. 6, 14g, 23, 33. 
Czoerny, Joh. lla. 

Ceyka, Jos. 6, 23. 

Damm, Franc. la, 6, 14a, 23, 30a. 

Dietrich, Jos. 10, 33, 34. 

Dlabac, Joh. 10, 14a, 18a, 33. 

Doerell, Jos. 5, 14c, 16, 27, 37a. 

Doerfler, Ant. 8, 17. 

Draexler, Franc. Carol. 14g, 16, 23, 28. 

Draud, Joh. Ferd. la. 

Draut, ... 31. 

Draut, Ferd. 24, 28. 

Draut, Joannes Fcrd. 23. 

Dub, Adolph llb, 13, 14a, 14b, 28, 

33. 
Duchek, Joann. 2, 9, 23, 33 
Dusensy, Salom. llb, 14g, 30a, 33, 

36 

Ebenhoch, Joh. 3, 6, 14f, 14g, 22c. 

Ebenhoch, Joh. Frider. 33. 

Ebstein, Jacob. 14c. 

Ehrenberger, Jos. 14a, I4f, 33, 37a. 

Ehriich, ... 28, 35. 

Ehrlich, Philipp. 13, 14a, 14g. 

Eiselt, Joh. Nep. 4, 16, 22b, 24, 26. 

Elslcr, Franc. 14g, 23, 28. 

Engel, Ant. 32, 33. 

Engel, Ant. Franc. I4b, 25, 35. 

Engel, Emanuel 9, 14g. 

Fayrer, Joh. Ib, 10, 23. 

Feigl, Leop. 14a, 14b, 31. 

Feistmantel, Jos. 13, 22a, 28, 33. 

Fiedler, Anton. la, 13, 14g, 22b, 28. 

Fischel, Gustav 36, 

Fischel, Tobias 3, 14a, 14e, 14g, 18b, 

24, 28, 31, 34. 
Fischer, Leop. 13. Fischer, T. . . . 9. 
Fischl, Gustav. 14c, 28. 
Fodermaycr, Franc. 24, 29, 33. 
Fousek, Joseph. 14g, 24. 
Frank, Salamon 10, 14b. 
Friedberg, Adolph. de 5, 27, 28, 34. 
Frisch, F. . . Joh. 29, 31. 
Frisch, Joh. 14c, 24, 29, 31. 
Fritz L ... 13. 
Fiirst, Frid. 16. 
Fuhrmann, 36. 
Fuhrmann, Ignat. 16. 

Gans, Isidor. 14b, 14c, 32, 36. 

Gerstel, A . . . . 9, I4f, 23, 33. 

Gitschin, . . . 10, 14g. 

Gitschin, Lowy 14c, 14f. 

Gliickselig, 16, 33. 

Gluckselig, Maria August. 3, lla, 14f. 

GoII, ... 16. 

GoII, Adolph. 10, 14e, 23, 24, 33. 

Groeschl, Ignat. 14c, 14g. 

Groh, Ign. Alexand. lla, I4g. 

Grosse, Carol. 3, 33. 

Gruber, S . . . 14e, 33. 

Griinhut, Isac. 32. 

Griinhut, Isidorus 36. 

Griinwald, Andreas 15, 23, 24, 33. 

Grunge, C. ... 7, 16. 

Haas, Jos. la, 3, 23, 28, 34, 36. 

Haas, Maurit. 14g. 

Haas, Philippus 14a, 18b. 

Haass, W. . . 3. 

Halla. Jos. 23, 35. 

Hamburger, . . . 16. 

Hamburger, Jos. 23. 

Hamburger, Wolfg. 10, 14a, 14b, 22c. 

Hammernjk, ... 5. 

Hampl, Vinc. 13, 23, 34. 

Hanel, Joh. Mil. 33. 

Hangcr, Anton. 14g, 28. 

Hanl, Joh. Mil. 12, 15, 22c. 

Haupt, Jos. la, I4c, 14f, 23, 28, 31. 

Hauschka, Aloys. 14a, 15, 18a. 

Helfer, Joh. Gugl. 14b, 16. 

Herbek, ... 16. 

Herbek, Jos. la, Ib, 17, 26. 

Herglotz, Venc. 10, 16, 23, 28. I^ 146 340-385 Hirschfeld, Hermann. 6, 9, 14a, 34. 
Hlawaczek, Eduard. 14c. 
Hniwkowsky, J. . . 10, 32. 
Hochberger, Franc. 13. 
Hochberger, Gallus 14g, 16, 20, 31. 
Hochhauser, Leop. llb, 24, 26, 33. 
Hoering, ... 4. 
Hoering, Mich. la, 16. 
Hofmann, Joseph. 6, 10, 14a. 
Hofmann, Jos. Lud. 13. 
Hofmann, Jos. Rudolph. 14b, 16, 23, 
34. 

Hofmeistcr, Franc. 12, 16, 18a, 20. 
Hofrichter, Jaros. Jos. llb, 14a, 14d, 
14g, 33. 

Hollub, Aloys. 14a. 
Hollub, Vinc. 31. 
Horcr, Jos. 37 b. 
Homer, ... 26. 
Homer, Jos. 8. 

Hoser, Jos. 2, 3, 14a, 14e, 15, 21, 25. 
Hoser, Jos. Fcrd. 9. 
Hoscr, Jos. Franc. Ferd. la. 
Hrdllczka, Ferdinand. 16, 23, 28, 32 
36. 

Hrdliczka, Jos. 17, 23, 26, 32, 33. 

Hrusch, Jos. 23. 

Hrusch, Jos. Franc. 13, 16. 

Hubatka, Georg. 14e. 

Hummcl, Vinc. Em. 37b. 

Jackel, Jos. 4, 14g. 
Jahnl, David. 14a, 23. 
Jakel, Jos. 36. 

Jaksch, Anton. 6, 18a, 21, 36. 
Janka, Laurent. 4, 13, 31. 
Jarisch, Philipp. I4d, 18b. 
Jaroschka, ... l4g. 
Jcdliczka, Franc. 14a, 17, 28. 
Jeiteles, Seligmann 8, lla, 13, 14c, 
28. 

Jesser, Ignat. 14e, 22a, 26, 28. 

Jesser, Jos. la. 

Jirusch, Vinc. 10, I4c. 

Joseph, Franc. 5, 23. 

Isak, Petrus la, 2, 18b, 21, 33. 

Iser, Franc. 4, llb, 14a, 14d, 23. 

Isser, Pius ab 23, 31. 

Jungh, Eduard. 10, 36. Kafka, Jacob. 33. 

Kahler, Jos. 13, 23, 24. 

Kammerer, ... 4. 

Kammerer, Franc. Xaver. la. 

Kanzler, Barthol. la, 9, 16, 33. 

Karner, Mich. Joh. 20. 

Karpeles, Abrah. 3, 10, lla, 14d, 14f, 

14g, 33. 
Kauders, Vinc. 13, 18a, 29. 
Kirchner, Jos. 26, 34. 
Kirchner, Jos. Ant. 14f. 
Kirpal, Jos. 16, 17, 25, 29. 
Kittelt, Carol. 3, 14g, 24, 33. 
Kiwisch, Franc. 10, 23. 
Klement, Anton. 13, 14g, 23, 29, 33. 
Klement, Engelbert. 5, llb, 14g, 16 

26, 29, 37a. 
Klingner, Ignat. 2, 13, 14a, 16, 34. 
Klug, ... 12, 22a, 28, 31. 
Klug, Adolph. 16, 18b, 24, 25. 
Knaf, J. . . 14f. 
Knaf, Joh. Ignat. 16, 18a, 28. 
Knaf, Jos. 23, 25, 28, 33, 35. 
Korner, Jos. I4g, 23. 
Kolb, ... 5, 8, 14g, 30a. 
Kollenati, Fr. Rud. 13, 36. 
Komma, Adolph. 16. 
Komma, Oswald. 10, 12, 14e. 
Kordik, Joh. Norbert. 4, 5, 18b, 22a. 
Kosteletzky, V. . . 14e, 20. 
Kosteletzky, V. . . J. . . 14g, 28. 
Kottnauer, Richard. 32. 
Kowacz, Eduard. lla, 24. 
Kozak Jos. llb, 14g, 36. 
Kozak, Jos. A. .17. 
Kral, Jos. 22d, 28. 
Kratky, Carol. 13, 14f, 14g, 16, 20. 
Kratzmann, Eduard. 14e, 30a. 
Kratzmann, Theodorus I4c. 
Kraus, Albert. I4e, 17, 23, 24, 31, 33. 
Kraus, Guilielm. 8, 23, 28. 
Krauss, Ignat. 12, 14e. 
Krcmaf, Jos. 14g. 
Krcmaf, Jos. Aegid. la, 23, 27. 
Kronholcz, Wencs. 14a, 14g, 19, 21, 

23. 
Kroy, ... 14f 

Kroy, Joh. 1 a, 13, 14d, 33. 
Kruis, Frider. llb, 29.. 
Krunka, Franc. 24. 147 lO^ 340—385 KrziX, Jos. Aloys. 10, 14a. 

KfiX, .. . 14f, 16. 

Kuttenbrugg, Eduard. 13, 14b, 22a. 

KurXak, .'. . 3, 12, 30b. 

Kuiiak, F. 25. 

Langer, Franc. 32. 

Laufberger, Guil. 23. 

Layer, Cajetan. la, 18b, 23, 33. 

Leitenberger, Gustav. 14a, 14e. 

Lerch, Franc. 10, lla, 14f, 16, 18b, 

Lesanowsky, Wenc. 4, 22d, 33. 

Letz, Anton. 29. 

Letz, Anton. Wencesl. la, 3, 14e, 14g, 

17. 
Liehmann, Jos. 16, 28. 
Lielienfeld, Friedmann. la, 6, 24. 
Lilling, Jos. 33. 
Linke, Jos. 17, 22a. 
List, Leopoldus, 3, 14g, 23, 28, 31. 
Loeschner, Jos. Gyil. 6, 8, 14a, 14f, 

24, 35, 37b. 
Lovy, Hermann. la, 3, 4, 10, 21, 31. 
Loevy, . . 3, 14g, 18b, 28, 31, 35. 
Loewy, ... 12, 34. 
Loewy, J. . . P. . . 29. 
Loev^ry, Jacobus 3, 10,i 26, 29. 
Lowy Ignatius 14g. 
Longchamps, Boguslaus 14b. 
Lorenz, Wencesl. 4, 14g, 15, 28, 33. 
Lorinser, Gustav. 34. 
Lumbe, ... 28. 

Lumbe, Carol. Guil. la, 18a, 22a. 
Lutter, Francis. 14d, 24, 26. 

Major, Jos. 3, 13, 14b. 

Mann, Wencesl. 14b, 14e, 14g, 20, 

24, 28, 31. 
Mannl, ... 16. 
Mannl, Rudolph. 33. 
Marek, Joh. 6, 14b, 19, 23, 34. 
Matiegka, Franc. 16. 
Matiegka, Frid. 10, 21. 
Mattusch, ... Ib. 
Mattusch, Joh. 3, 16. 
Maxa, Leop. 14a, 17, 29, 30a, 31. 
Mayerl, Ignat. 23. 
Michel, ... 25, 31. 
Michel, Will. 3. Miege, Jos. 14e, 16, 31. 

Miksche, Nicol. la, 2, llb, 14a, 14g, 

29. 
Mladek, Henr. 10, 13, 14g, 23, 31. 
Mlady, Franc. 13, 32. 
Moschner, Franc. 3, 14c, 14g, 20, 21. 
Moteglek, Jos. 2, 14a, 14e, 16, 23. 
Muhlstein, Henr. 34. 
Muhlvenzl, Adalb. 18b. 
Miildner, Jos. llb, 34. 
MuUer, . . . 14g. 
Miiller, Carol. 16, 29, 33. 
Munk, Salomon 14f, 34. 

Nahke, CaroL 16, 25. 

Netolitzky, Jul. 18a, 23, 24, 26, 33, 

34. 
Neusser, . . . llb. 
Neusser, Vinc. 14a, 17, 23, 30a. 
Neustadtl, Jac. 17, 21, 23, 31. 
Novak, ... la. 
Novak, Wencesl. 3, 12, 14b, 15, 21, 

31, 34. 
Nowak, Aloys. la, 14a, 14g, 16, 17. 
Nowak, Franc. 2, 32. 
Nowak, WencesL llb, 14c, 14e, 19, 

28. 
Nowottny, Jos. Joh. 18a. 
Nowottny, Jos. W. . . 14e. 

Oechy, Joh. 14b, 32. 

Oestreicher, L. . . . 28, 33. 

Opitz, Franc. 14f, 16, 23, 33. 

Oppolzer, . . . 14d. 

Osborne, Jacob. 14e, 16, 23, 27, 28. 

Ostermann, 23. 

Ostermann, Jos. 4, 14e. 

Ott, Joh. lOa, 14a, 14b, 14f, 29. 

Pachmann, Vinc. llb, 14g, 15, 31. 
Patoczka, Ignat. Felix 10, 14b. 
Patzelt, Jos. llb, 28. 
Pauk, Wencesl. 3, 10, 14a, 20, 23, 

26. 
Paulus, Jos. 18a, 33. 
Paulus, Max. Jos. 4, 13, 29. 
Petters, Franc. llb, 14e. 
Pfitzmaier, Aug. 14a. 
Pfizmaier, . . . 14c, 31, 33. 
Pikart, Petrus 7, 13, 16. 148 340—385 Pitha, Franciscus 13, 14a, 16, 37a. 
Pitsch, Wencesl. 14d, 14f, 24, 28. 
Ploo, J ... 16. 
Pokorny, Albert. 5, 23, 33. 
Polak, Joachim. 23, 26. 
Polansky, Franc. 13, 34. 
Polzer, Eduard. 28, 33. 
Popper, Albertus 24, 34. 
Pospjsil, Franc. 4, 5, 10, 14a, 23. 
Prasky, Nicolaus 14e. 
Prasky, Nicolaus Aloysius 17, 23, 26. 
Pupetschek de Lowenburg, Vitus A . . . 
12, 13. 

Quadrat, ... 19, 22c. 
Quadrat, Jos. 14e. 

Raudnitz, Leo 8, 13, 14d, 14g. 

Reischl, Jos. 29. 

Reiser, Christian. 14a, 18a, 23, 24. 

Reiss, . . 20. 

Reiss, Franc. 9, 26. 

Reuss, August. Ib, 16, 17, 27. 

Richter, Theodor. 3, 14b, 20, 28. 

Riedel, Jos. 13, 14c, 16, 17, 21, 30a, 

37a. 
Riegl, Joh. 14a, 14e. 
Riegl, Joh. Nep. 18b, 25. 
Rier, Joh. 4, 14a, 23, 29, 31, 33. 
Rilke, . . . 22c, 23, 26, 29, 32. 
Rilke, W. . . 14g, 20. 
Ruda, Jos. 14d, 16, 17, 26. 

Salomon, Franc. 22d. 
Sauczek, Jos. 7, llb, 14a, 23, 24. 
Saxinger, . . . llb, 14g, 30a. 
Saxinger, Christian. 16, 29. 
Schaeffner, . . . 14a, 18b. 
Schaeffner, Joh. 10, 14d, 14g, 16. 
Schafarowsky, Joh. 4, 14b. 
Schedelbauer, Joh. Robert. 7, 8, 14d, 

18b, 22a. 
Schinke, Jos. 6, 10, 14a, 14b, 24, 28. 
Schipek, Ignat. 13, 14b, 19, 23, 26. 
Schlechta, Anton. 10. 
Schlechta, Ant. Vinc. 6, 23, 33. 
Schlegel, Franc. 21, 24, 34. 
Schmeichler, Israel. 16. 
Schmelkes, Godofred. lla, 14g, 29, 33, 

36. Schmid, G. . . 14g. 

Schmidt, Hermann. 14f, 23, 26, 36. 

Schmolznop, Wencesl. 14a, 14f, 36. 

Schneider, Anton. 10. 

Schneider, Carol. 8, 12, 18a, 35, 36. 

Schneider, Frideric. Anton. 33. 

Schramek, ... 14 f. 

Schramek, F. . . 34. 

Schreiber, Joh. 14a, 14g. 

Schreiter, Franc. la, lla, 23, 24. 

Schreiter, Ignat. 19. 

Schroff, Damian. 3, 6, 14e, 16, 23, 

38, 31, 32. 
Schroll, Anton. 12, 21, 23. 
Schroll, Anton. Joh. 6. 
Schultes, Norbert. 10, 16. 
Schumann, Joh. 2, 23. 
Sedlaczek, Joh. 17, 24. 
Seemann, Fr. . . 23. 
Seidemann, Anton. 4, 12, 13, 22c, 26. 
Seisser, Ignat. 10, 13, 33. 
Siegel, Franc. Ib, 7, 33, 37a. 
Skalitzky, Daniel. 2, 16, 23. 
Skaupy, Vinc. 33. 
Snetiwy, Carol. 4, 14a, 18a, 34. 
Sommer, Ignat. 16, 29. 
Sommer, G. . L. . . 3, 14a. 
Sorger, Francis. 34. 
Spatschek, Jos. 14g, 25. 
Splegel, . . 9, 14g, 21, 29. 
Spielmann, Emanuel, 10, 27, 29. 
Spott, Joh. 12, 17. 
Stanek, Wenc. 6, 14g, 16, 18b. 
Steinhauser, Georg. 29. 
Stieler, Jos. 14e, 23. 
Stiepanek, ... 3, 14a, 14g, 26, 28, 

31, 34, 35. 
Stietka, J. . . 4. 

Stietka, Jos. Jar. 12, 16, 17, 21. 
Stoebrich, Ignat. 6, 14g, 23, 33. 
Stolz, Joh. Ub, 12. 
Stfasak, . . . 5. 
Stlrasak, Jos. 23. 
Strauss, Jos. 14f, 30. 
Stummes, Bermann. 8, 14a, 33, 36. 
Suchomel, Franc. 10, 13. 
Swoboda, Adalbert. 16, 33. 

Tausch, Hermann. 16, 34. 
Taussig, Gabr. 20. 149 386 Teissler, Carol. 6, 33, 34. 

Tietze, Jos. 34. 

Tippel, Fr. 14e, 17, 22c, 26, 28. 

Tirsch, Vinc. 17, 21, 24, 31, 37a. 

Titlbach, Theodor. 6, 23, 26, 33, 34. 

Torsch, ... 10. 

Torsch, J. . . 14c, 19, 22d. 

Turk, C. . . A. . . 28. 

Ubl, Bartholom. 6, 16. 

Ulrich, Carol. 16. 

Ulrich, W. . . E. . . 14g, 23, 28. 

Unterstein, Anton. 8, 14f, 16, 33, 36. 

Voegele, Frider. 31. 
Vorhauser, Godofred. 16. 

Wach, ... 23. 

Wach, Fr. Theod. 13, 19. 

Wagner, Joseph. 6, 14c, 14g, 17, 33. 

Walenta, Franc. 14e, 22a. 

Waller, Carol. 17, 21, 33. 

Waniczek, Franc. 17. 

Waniczek, Joh. llb, 20, 31. 

Wanicek, Franc. 3, 14g, 28. 

Wanke, Alexander 6, 14f, 33. 

Weger, Carol. 10, llb, 33. 

Wehle, Abraham. 4, 16, 23. 

Weidenhoffer, Ignat. 5, 10, 16, 24,33. 

Weiss, Carol. 10. 

Weiss, Carol. Ludov. 14e, 24, 28, 31, 

34. 
Weitenweber, Wilh. Rud. 23. 
Welles, Ferdinand. 14f. 
Welles, Ludovic. 10, 14c, 16, 23, 33. Welzenberg, ... 3, 20, 31. 
Welzenberg, Wences. la, 6, 14e, 23, 

28, 34. 
Werner, August. 21, 32. 
Werner, Vinc. 10, 17, 33. 
Wemer, Vinc. A. 37a. 
Werner, W. . . Ub. 
Wesetzky, Carol. 14d, 14e, l4g, 16, 

23. 
Wiesinger, ... 19. 
Willigk, Gustav. 14g. 
Winterberg, Marc. la, 6, 23. 
Wisinger, Jos. 4, 14a, 14b, 24, 33. 
Witowsky, Aloys. 13, 14g, 16. 
Wohl, Jonathan. 6, 14d. 
Wohl, S. .26. 
Wolf, Gustav. 14g, 18b. 
Wolf, Josephus 37a. 
Wondraczek, . . .4, 14g, 20, 23, 28, 33. 
Wostry, Carol. 22c, 37a. 
Wuri, Alfred. 10, 14d, 23, 33. 
Wuri, Josephus 23. 
Wydra, Joh. Adolph. lla, 23, 26, 33. 

Zacke, F. L. 20, 34. 

Zacke, Leopold. 14a, 14c, 23, 24, 29. 

Zeiske, Petrus 2, 34. 

Zimmer, Jos. Henr. 9, 14e, 17, 19, 27, 

33. 
Zinke, . . . lla, 26. 
Zobel, J. C. 14a, 16. 
Zobel, Joh. llb, 34. 

iidlitzky, Wenc. 3, 14a, 14c, 20, 26. 
^oczek, Joh. 14a. Fasciculi isti una cum libris Vinc. Jul. Krombholz, prof. med. Prag., 
a. 1845 emtis bibliothecae nostrae obtigisse perhibentur. 386 ///. A 1. {Y. /. 4. n. /.) 

chart. a. 1463 ff. 307 unm., 31 X 20 cm. 1 m. 

S. Thomae de Aquino Summa theologica. Prima secundae. 

f. 302** in fronte registri inscriptus est a. 1463. 

Partem primam elusdem operis ab eodem scriba exaratam v: III. A. 4, 
Operculis adligata sunt duo fol. membr. cuiusdam cod. saec. XIV, quo contine- 
batur materia philos. Ex monast. Ojbinensi codex coll. Clement. S. J. obtigit. 150 390 

387 ///. A. 2. (r. /. ^. «. 2.) 

chart, saec, XV ff. 298 nunt., 31 X 21 cm. 1 m. nitide exaratus et ru- 
bricatus, litt, init, fictis et partim deauratis nec non arabescis margin. 
exornatus. 

Huguicii Pisani Opus, »iii quo vocabulorum distincciones, signifi- 
cacionum derivaciones vel origines . . . reperiuntur* (cf. idem opus 
in I. C. 4 fine carens, cum hoc exemplar integrum sit). 

f. 252^ — 298 Index operis alia manu additus. 

Operculo utrique adligata sunt fragmenta membran. Antiphonarii cuiusdam 
saec. XIV — XV, superiori insuper Fragmentum calendarii ms. pro anno 1461 
cum minutionibus, (de quo prolixius disserui in VSstnik C A. 1898 p. 211). 

388 /// A. 3. (y. /. 4. n. 3.) 

chart, a. 1410, jff. 326, 31 X 22 cm. 1 m. 

Jacobi de Voragine Sermonum de sanctis liber primus »a festo 
s. Andree usque cenam domini et habet sermones 133« (sic notatum est 
in fine f. 325»»). 

f. 326 Registnim, quo absoluto: »fit tak nebude gynak. A. d. 1410 
fer. VI ante festum s. Nycolai confess. hanc partem (finivi ? cetera verba 
evulsa sunt). 

Opcrculis adligata sunt fragmenta membr. cod. cuiusdam saec. XV argum. 
astrologici. Vetus sign. G, 1. 

389 ///. A. 4. {Y. 1. 4. n. 4.) 
chart. cca a. 1463 ff. 346, 31 X21 cm. 1 m. 

S. Thomae de Aquino Summa theologica. Pars prima. 

Codicem hunc separari non posse a cod. III. A. 1 , quo eiusdem Summae 
prima secundae continetur, et habitus et eadem scriptura et eiusdem codicis 
fragmenta adligata demonstrant. Quapropter etiam a. 1463 addidimus. Ex mo- 
nast. Ojbinensi. 

390 /// A. 5. {Y. L 4. n. 5.) 

chart. saec. XIV-XV ff. 267, 30X21 cm. 1 m. 

f. 1 — 121^ Prisciani institutionum grammaticarum libri I — ^XVI 

(XVII et XVIII codice mutilato desunt). Incip. rubr. : Sermo tuus sit sale 
conditus. »Cum omnis eloquencie doctrinam et omne studiorum genus* 
X »Latinis preposicionibus diligenter executis deinde consequenter sunt 
grece preposiciones ponende.* 

f. 122^-267 (anepigr.) Thomae grammatici Tractatus de modis 
signiJBcandi (a f. 211^ intitulatus: Compendium) cum uberrimo com- 

mentario. Incip. comm. : »Alforabius in libro de ortu scienciarum.« Incip. 
tract. : »Quoniam aut inteliigere et scire contingit* X *Et hec dicta suffi- 
ciant de passionibus sermonis. Expiicit compendium Thome« (de Er- 
fordia 7). 

Vetus sign. D, 1. 

151 391 

391 ///. A. 6. (r. /. 4. n. 6.) 

chart saec. XV f. 184, 31 X22 cm. 1 m. 

f. l^ — 134* (anepigr.) M. Johannis Hus Postilla super epistolas et 
evangelia per circulum anni cum glossis bohemicis. »Dom. I in ad- 
ventu. Apostolus in presenti iubet« X >et sicci a calore adurente.* (Cf. 
cod. I. C. 27 et III. B. 3.) 

f. 135*— 137» Sermo de dedicatione. »Egressus Jesus • . . lam 
nostris temporibus* X »quod factus est pro nobis, qui< etc. 

f. 137» — 139» (anepigr.) M. Johannis Hus Sermones duo de dedi- 
catione. »Historia presentis evangelii« X >in ecclesia triumphante.« Se- 
quitur sermo super >Hodie in domo tua oportet me manere.* (Cf. cod. 
I. E. 45 f. 250«».) 

f. 139** — 140 Notae theologicae variae. 

f. 141» — 143*» (anepigr.) Tractatus de VII peccatis mortalibus (etiam 

bohemice expressis). >Superbia est maioracio ex proprio honorec X >illud 
oportet facere.« 

f. 143^ — 146» S. Augustini ad Petrum diaconum liber de fide. 

>Firmissime tene« X >deus illi revelavit Hec Aug. doctor egregius.* 

f. 146» — 184^ (anepigr.) M. Johannis Hus Sermones dominicales 
ab adventu usque ad dominicam III post trin. >Ad te levavi animam 
meam . . . Notandum primo, quis levat« X >et in defensione* (cetera 
desunt multis foliis excisis). De auctore cf. cod. X. H. 13. 

Pretium libri saec. XV in operculo super. annotatum: »pro una sex. gross.« 
Vetus sign. A, 44. 

392 ///. A. 7. (Y, L 4. ff. 7.) 

chart. a. 1404 et 1390 ff. 183 num., 295 X 22 cm. 2 m. 

f. 1 — 179» Johannicii (Carbonistae) doctoris Sermonum domini- 
calium de tempore pars aestivalis (initio carens). »Iam sanata, ubi nul- 
lius peccati macula tinxerat* (f. P rubricatum: hic pars secunda usque 
ad finem) X >Explicit liber bonus et utilis magistri Carboniste per manus 
Mathie dicti (lacuna radendo facta) de Skutecz. Inceptus scribere a. d. 
1403 circa festum s. Wenceslai et finitus (140)4 anno proxima fer. V 
post festum s. Viti. A ty teluffye oblecz fye w kabatecz pro finalibus.« 

f. 180»— 183** Decem praecepta decalogi et septem peccata mortalia. 
>A. d. 1390 finitur Glossa in X precepta per Jacobum plebanum in 
Sucha etc.« 

Intrinsecus asser. super. legitur: »Pars estivalis super dominicas de teni- 
pore. Liber mag. Symonis de Rokyczana.€ Item haec epistola ligno nudo in- 
scripta: >Conceditur liber iste domino Valentino fratri ord. Rudnicensis, quem 
cum conspexerit vel rescripserit, concedetur sibi altera pars vel integer Johanni- 
cius. Supplicat dom. Mauricius, dingantur sibi in Christi nomine candele fra- 
tribus resultantes. Salutetur dom. Johannes frater ymo verius pater meus caris- 
simus, cui dicatur, quod iam recedo de Mielnik hodie etc. etc.« Vetus sign. 
O, 39. 

152 395 

393 ///. A. 8. (y. /. 4, n,8.) 

chart. a. 1388 ff. 217, 30X21 cm. 1 m. 

f. 1 — 202^ (anepigr.) Conradi de Soltow Expositio psalmoram. 

»Psallam deo meo, quamdiu fuero. Reverendi patres, magistri et domini« 
X »ut coronemur per gloriam in futuro, quam nobis omnibus concedat 
dominus noster J. Chr. qui etc. Nomen scriptoris si quis cupit habere : 
Mi tibi sit primum, Cha medium Elque supremum (Michael). Lauda 
scriptorem, donec inveneris meliorem.« 

f. 203^ — 217^ Anselmus Cantuariensis Super Miserere mei deus. 

•Fortissime deus-f X »Explicit Anselmus super M. m. d. finitus fer. tercia 
post festum s. Johannis Bapt. sub a. d, 1388 die et hora quibus supra. 
Postulo finales, dentur mihi novi sotulares.* 

In fironte fol. praeligati haec nota saec. XV occurrit: »Domine Dorothee 
de Nova civitate, ut estimo.« 

394 ///. A. 9. (r. /. 4, «. 9,) 

chart. a. 1390 ff. 312 nmn., 29'5X19*3 cm. 1 m. 

Gregorii I papae Moralium super Job libri 17 — 35. 

f. 257* »Explicit liber moralium b. Gregorii pape per manus Mathie 
(cognomen excisum est) a. d. 1390«. 

*f, 258 — 311 Index alphabeticus Moralium Gregorii papae. 

f. 312 Visio Tayonis Caesaraugustani episcopi Romae in ecclesia s. 
Petri. »Hec visio per totam Hispaniam invenitur scripta in principio Mo- 
raiium b. Gregorii.« 

Vetus sign. B, 3. 

395 /// A. 10. (r. /. 4. «. lo.) 

chart. saec. XIV (ante a. 1394) ff. 178 num., d. m. 

f. 1 — 35^ Johannis Vallensis (seu Gualensis) Libellus de vita et 
moribus illustrium philosophorum gentilium. »Consequenter videndum 
est de tercio principali scilicet de successione illustrium philosophorum« 
X »omnem hominem venientem in hunc mundum. Jo 1. Et ad presens 
sufficiant de predictis.« 

f. 35^ — 40* Eiusdem Breviloquium de philosophia sive de sapientia 
sanctorum. »Cum vani sint omnes homines* X »Explicit B. de ph. s. de 
s. s. edita a fr. Johanne mag. sacre theol. ord. fratr. min., qui Valensis 
dicitur.* 

f. 41* — 101 ^ (anepigr.) Origenis Adamantii Commentarius in epi- 
stolam s. Pauli ad Romanos interprete Ruflno. »Volentem me parvo 
subvectum navigio« X »nec dissimulato bono decipiamur.* 

f. 102* — 178^ (anepigr.) Mag. Matthiae de Janow (Parisiensis) Operis 
de regulis veteris et novi testamenti liber V. Praecedit index, quo re- 
censentur X distinctiones huius libri (quinti secundum Palacky, Vorlaufer 
d. Husitenthums p. 52). Initium in f. 105*: »Frater mi in dom. Jesu pre- 
dilecte.* »Explicit (in f. 1 78^) tractatus quartus (sic) hortans et persuadens 

153 396 

plebibus fidelium Christi Jesu quotidianam aut alias frequentem mandu- 
cacionem et bibicionem corporis et sangvvinis Jesu Christi.« (Exemplar 
hoc ab ipso auctore in margine et schedis insertis correctum esse videtur ). 
In f. 151 rubricata quaedam nota in margine evulsa est. 

Cum ad calcem f. 1 et in fronte fol. 41* occurrant notae >Iste est liber 
M. Mathie de Janow«, item opus f. 102 — 178 ipsius Matthiae sit, dubitare non 
possumus, quin totius codicis celeberrimus ille praecursor husitismi possessor 
fuerit, id quod probat Palacky 1. c. In fol. praeligato reperiuntur duo prothe- 
mata sermonum (in festo Laurentii et in dedicatione), quae manu eiusdem Mat- 
thiae inserta esse videntur. 

396 ///. A. 11. (Y. l 4. n. 11.) 

chart, saec, XIV ff, 152 nnm., 29'5 X 21 cm, 2 m, 

f. 1 — 30» (Guilelmi) Hesbri (= Hentisberii) Logica. >Regula sol- 
vendi sophismata« X »nimia narracionis prolixitas. Et sic est finis loyce 
Hesbri.« 

f. 31^ — 104* Bemkil (?) Logica. »Ad loycam pertractandum cogit 
me superiorum meorum auctoritas* X »sed causa brevitatis nunc obmitto 
frequenter inferius de hiis tractaturus.* 

f. 105* — 152* Alberti (de Saxonia) Sophismata. »0b rogatum quo- 
rundam sociorum deo favente« X >ut oppositum istius probant prime due 
raciones. Et sic est finis huius etc.« Sequitur registrum sophismatum. 

Opusculorum hocce codice contentorum solum primum praefert nomen sui 
auctoris, auctores secundi et tertii sumpsimus ex inscriptione rubricata, quae est 
intrinsecus in operculo superiori: »Istud est volumen Wenceslai de Wessele et 
continetur in eo logyca hesbri, loyca B*nkil et zophismata Alberti. pro 40 gr.« 
Auctorem Bernkil nusquam investigare potuimus. Utrique asseri adglutinata sunt 
folia chart., quibus scriba secundi et tertii operis notas quasdam logicales inse- 
ruit. Vetus sign. B, 40. 

397 ///. A. 12. (Y, L 4. n, 12.) 

charL saec. XIV—XV ff. 199 niim., 60X20 cm. 1 m, 

f. 1*— 65^ S. Johannis Chrysostomi Opuscula : f. 1 De reparatione 
lapsi. >Quis dabit capiti meo aquam< X >alia ultra medicamenta non 
queras.« f. 23 De compunctione cordis ad Demetrium et Stelechium 
(noster scribit : Sterlencum). f. 42*> De cruce et de latrone. f. 50 De eo, 
quod nemo possit laedi ab alio nisi a se ipso. f. 63 De eruditione 
disciplinae. f. 65* >Et sic est finis b. Johannis Crisostomi ad Ster- 
lencum« (sic). 

f. 66*— 98^ S. Augustini a) liber Soliloquiorum, b) Suspiria. 

f. 98^ — 101* S. Johannis Chiysostomi »Sermo de die sancto 

penthecoste id est de s. spiritu.« 

f. 101^—199^ S. Augustini f. lOl^ de decem chordis, f. 106* de 
vita christiana, f. 116* de doctrina christiana, f. 173* de visitatione 
inflrmorumy f. 181^ de honestate mulierum, f. 183* de contemptu mundi 
ad clericosy f. 186* de beato latrone, f. 188* meditationes. 

154 399 

Utriquc asseri codicis adglutinatae sunt icones xylographicae ad pri 
mordia artis impressoriae referendae. Priori icone repraesentatur annunciatio b. 
virginis, altera s. trinitas. Sed utramque pictor quidam barbarus et blasphemus 
inductis coloribus indecoris et insertis verbis bohemicis iocosis ita deformavit, 
ut caricaturis nostris consimiliores sint quam imaginibus seriis. Slc depravata 
est imprimis icon annunciationis, in qua Maria occurrit barbata cum hac sub- 
scriptione saec. XV — ^XVI : »Maria virgo starostij obradatiela nebozatko et con- 
versa est in monachum.« Angelo deum patrem adoranti adscriptum est: »Mili 
pane tato, day my take papu.« Minorem turpitudinem perpessa est icon altera, 
in qua cx inscriptione marginali : »Istud est contra fidem, non sunt dicendi pi- 
ctores sed fictores* edocemur, unde hic barbarismus cmerserit, nempe cx nimio 
imaginum horrore, cui sectae quaedam eo tempore indulgebant. 

398 ///. A 13. {Y. L 4. n, 13.) 

chart saec, XlV—XVff. 136 num., 30X22 cm. d. m. 

f. 1 — lO^ Alexandii (Achillini) Liber de intelligentiis. »Summa. 
In hoc capitulo est nostre intencionis« X »Explicit liber A. de int., qui 
alio modo dicitur Memoriale rerum difflcilium«. 

f. 10^—20 Avicebron Arabis Liber de prima parte sapientiae, quae 
est scientia materiae et formae. »Iste liber dividitur in quinque partes« 
X »Explicit Auencebrol translatus ab arabico in latinum a Mag. Johanne 
Hispano (= Hispalensi) . . . qui dicitur (liber de fonte) vite«. (Finis hic 
radendo laesus est.) 

f. 20^ — 34* Alberti Magni Liber de anima. »De anima quidem 
secundum quod est perfeccio corporis^ X »Hic liber de anima est ex libris 
de naturis animalium Alberti Magni unus . . .« 

f. 34*— 36^ An. Manl. Torq. Sever. Boethii Opuscula de ente et 
esse (»Omne esse vel purum est existens* X »et dicitur, quod sit libellus 
Boecii<, sed est Aegidii Romani), de ebdomadibus (»Postulas, ut ex 
ebdomadibus nostris« X »Explicit Boecius de ebdomadibus«), de unitate 
et uno (»Unitas est qua unaqueque« X >Explicit Boecius de unitate et 
uno.€). 

f. 37^—39^ M. Tullii Ciceronis Sonmium Scipionis. 

f. 39^ — 73^ Macrobii Expositio Ciceronis Somnii Scipionis. 

f. 74* — 78^(anepigr.) AnonymiCommentariusinTimaeum Platonicum. 
•Circa librum Platonis, qui Timeus inscribitur^ X »sicud alicui potest ex 
aliis philosophis aparere.« 

f. 79* — 128* Chalcidii in Timaeum Platonis commentarius (cf. 
Hippolyti opera cur. J. A. Fabricio (1716) p. 277.) 

f. 128*> — 140** Platonis Timaeus interprete Chalcidio (in fine mancus). 
(Cf. eiusdem operis Fabriciani p. 226 sq). 

Operculo super. adligatum est fragm. membran. cuiusdam codicis Bibliorum 
saec. XIV. 

399 ///. A. 14. (r. i 4. n u.) 

chari. saec. XIV-XV ff. 83, 29 X 21 cm. 2 m. 

f. 1—64^ Vocabularius latinus dictus Lucianus. »Abba sicut dicit 
glossa* X 'Explicit Lucianus per manus (sic) finitus sabbato post 

155 400 

festum s. Galli etc. (sic). Regine celi qui servit mente fideli, Ab omni 
pena trahat (sic) eum virgo serena.< (In cod. XI. D. 6 idem opus attri- 
buitur M. Henrico de Ratispona.) 

f. 65^—83 Fragmentum Summulae iuris canonici Raimundi de 
Pennaforte versificatae ab Adamo quodam. »Si iuras nolle mulierem 
ducere, post hec« X »Christus fuit intus.« (In codicibus Monacensibus 
opus hoc attribuitur Mag. Adamo Alderepacensi.) 

Operculis adligata sunt membran. fragmenta poematis cuiusdam de vita 
Christi saec. XII— XIU. Vetus sign. B, 21. 

400 ///. A 15, {Y. I. 4. n. 15.) 

cJiart, saec, XIV—XV ff, 206, 30-5X20 cm. 1 m. 

f. l^ — 87^ Jacobi de Voragine Sermones quadragesimales. »Fiiia 
populi mei induere ciiicio« X »Explicit Jacobinus.* 

f. 88^—192^ Sermones dominicales per circulum anni (f. 186^ 
nota: »Piper dictus est liber iste«). His inserta suntin f. 142**: Modlitby : 
Otce nas, Zdrava Maria, Veri v boha, Desatero. 

f. 193* — 202* Evangelia per circulum anni (textus). Sequuntur ser- 
mones diversi et notae variae theologicae. 

In fol. praeligato idem scriba e.xaravit Benedictiones vini in die s. Jo- 
hannis evang. ct avenae in die s. Stephani. Operculo superiori adglutinatum 
est folium chart., quo continetur Piseii o sv. Dorotl^ exar. saec. XIV (vyd. 
Hanus v Malem Vyboru na str. 24, srovn. Patera, S. Vitsky rkp. str. XLIII). 
Vetus sign. G, 8. 

40i IIL A, 16, {Y.l 4. n. 16) 

chart, saec. XlV—XVff. 209, 305X21 cm, d, m, 

f. 1* Notae de eiectione daemonii et de confessione. 

f. l^ — l^'^ (Alexandri de Villa Dei) Biblia pauperum (versibus 
memorialibus expressa) cum exposittone interlineari. 

f. 12* — 13^ Expositio signorum caelestium. 

f. 14^—123* (Rubrica in f. 13»:) »Incipit liber Mammotractus (Jo- 
hannis Marchesini?) videlicet exposicio vocabulorum Novi et Veteris 
testamenti« (sed insunt etiam expositiones legendarum, homiliarum, anti- 
phonarum, libri de accentibus etc.) X »ut in eo substanciam divine et 
humane confitentur nature. Explicit mamotractus.* 

f. 123^ — 152* (rubric.) »Incipit Compendium biblie. In principio cre- 
avit deus celum et terram* X »Explicit liber curtate biblie. Alia non 
dicta sunt maiori parte relicta.* 

f. 152*^ — 163^ »Incipiunt Figure evangeliis coadaptate« X »Expli- 
ciunt Figure sermonum per circulum anni per manus discreti viri dom. 
Nemczo« (sic). 

f. 163*> — 164*' Sermo de animabus. 

f. 165*— 184*> Expositio psalterii. »Beatus vir etc.« X »Explicit 
glossa psalterii per manus omnium. qui voiuerunt.« 

f. 184^—185*» Orationes in festo corporis Christi. 

l.)6 404 

f. 186* — 209^ (anepigr.) Commentarius in eclogam Theoderici in 
flne mancus. »Utilitas sciencie est aquisicio felicitatis eterne« X »pupu- 
gerunt ad mortem et de alta turri pre« (cetera desiderantur). 

Asseribus adligata sunt duo fol. membr., quorum in primo notae variae 
theo]., in altero fragmentum grammaticae lat. versificatae saec. XIV occurrunt. 
Vetus sign. D, 4. 

402 ///. A. 17. {Y IL 4. fK 17.) 
ckarL saec. XV ff, 265, 31 X 21 cm. 1 m. 

Wilhelmi Parisiensis (Sermones) super evangelia dominicalia. 

(Hic titulus occurrit in fol. praeligato, in fine autem est haec rubrica:) 
•Explicit Pharisyensis (sic) super evangelia dominicalia per circulum anni 
scriptus per Wenceslaum Henrici de Bukowan et cetera.« 

Utrique asseri adglutinata sunt chart. fragmenta expensorum quorundam 
lingua germanica conscriptorum. 

403 /// A. 18. ( Y. IL 4. n. 18.) 
chart. saec. XV ff. 303, 31^21 cm. 1 m. 

f. 1 — ^300'' Nicolai de Lyra Postilla super quatuor evangelia. 

»(Q)uator facies uni« X »Explicit postilla super Johannem edita a fr. Ni- 
colao de Lira de ord. frat. minorum.* 

f. 301^ — 303^ Mag. Johannis de Pfibram Fragmentum tractatus 
de ecclesia. »Explanacio auctoritatis : evangeiio non crederem. Quinto- 
decimo arguitur per auctoritatem ecclesie, que est maior auctoritate pape« 
X »Hec mag. Johannes Pribram in tractatu suo ad argumentum XV re- 
spondendo de auctoritate ecclesie.« (An nota a bibliothecario S. J. Cle- 
ment. operculo super. inscripta »Fragmentum ecclesiae M. Joh. de Przi- 
bram est excissum« referri debeat ad folia ultima codicis excisa, dubium 
est.) 

404 ///. A. 19. (r. /. 3, ». 19.) 

chart. saec. XV ff. 281, 31 X 22 cm. 1 m. 

f, 1 — 8* (anepigr.) Expositio decretalis »Firmiter credimus« cum 
registro. (f. 1*: »finis capitu.i primi libri decretalium, super quo iste liber 
totalis est compilatus«.) »Hrmiter credimus* X »Apok. I[a 1. Thi. Vb, 
et sic est finis registri.« 

f, 8* — 9** Errores diversarum haeresum. »Finis errorum sub com- 
pendio expressorum, de quibus melius in summa sequenti pertractabitur.« 

f. 10* — 255*^ »Incipit Tractatus fldei contra diversos errores super 
titulum de s. trinitate et fide catholica in decretalibus. Quoniam fides 
est totius spiritualis edificii fundamentum* — f. 14* >Sequens opus divi- 
ditur in tres partes. In prima agitur de hiis, que tenemur credere de di- 
vinitate, in secunda de hiis, que tenemur credere de humanitate Christi, 
abinde usque ad finem . . . de sacramentis et aliis necessariis adsalutem.« 
X >Explicit tercia pars de sacramentis.« (Opus est Benedicti Massili- 
ensis.) 

157 405 

f. 256* — 258*' »Qualiter respondendum est hiis, qui mirantur, quod 
heretici sustinent supplicia pacienter« (item de inquisitione). 

f. 259* — 263*> »Registrum libri (= tractatus praecedentis) secundum 
ordinem alphabeti* (cum nominibus haereticorum in toto iibro). 

f. 263^—264* Errores Waldensium. 

f. 265* — 281** (anepigr.) Tractatus novissimorum temporum de 
malis praedicatoribus et periculis ecclesiae futuris evitandis in fine 
mutilus. >Ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare flebunt* X 
>Quadragesimum signum est, quoniam veri apostoli non procurant sibi 
amicicias huius seculi Jacobi IV Qui wlt alcius« (cetera desiderantur). (Ed. 
Orthuinus Gratius-Brown II, 18 sq.) Auctor est Guilelmus d. S. Amore. 

In operculo super. intrinsecus haec nota saec. XV occurrit: »Liber sa- 
cerdotis Johannis de Koste(lecz) . . . (alia manu additur : »pro M. Jacobo Paczo- 
wiensic). Excerpta decretaiium de fide christiana.« 

405 ///. A. 20. (Y. I 3. ». 20.) 

chart, saec. XV ff. 332, 31 X22 cm. 1 fw., ////. init. pictis ornatus. 

Epistolae canonicae Jacobi, Petri, JohanniSy Judae apostolorum 
uberrimo commentario instructae cum glossis bohemicis. 

(Cum liber sic incipiat: »Nunc accedit liber VII canonicarum, qui 
editus est a quatuor apostolis«, videtur esse pars maioris coUectionis 
bibliorum commentario instructorum) X »et sanctimoniam sine qua nemo 
videbit deum. Et sic est finis.< 

Vetus sign. A, 21. 

406 /// A. 21. {Y. I. 4 n. 21.) 

chart. a. 1426 ff. 251, 30 X 21 cm. 1 m., in f. l^ liti. init. picta ornatus. 

Jacobini (= Jacobi de Voragine) frat. ord. praed. Sermones do- 
minicales per circulum anni. 

f. 1*> (rubrica:) »Incipiunt sermones d. p. c. a. compiiati per Jaco- 
binum. (Atram ) Humane labiiis vite decursus,« Xf. 251* (rubr.) »A. d. 1426 
scriptum et finitum est hoc opus per manus Blasconis (presbyteri) de 
Dobrzano, alias plebani de (Ch)walenicz« (Finis hic particula folii con- 
sulto evulsa obscurus est.) 

In utroque operculo nec non in f. 1* et 251^ idem scriba varias notas 
theol. addidit, quarum una »Statutum synodale de poenitenciis et remissionibus 
quoad fratres praedicatores« maioris momenti esse videtur. Vetus sign. G, 7. 

407 /// A. 22. (r, //. 3. n. 22.) 

memhran. saec. XIII ff. 130, 30'5X22cm. 1 m. 

S. Bonaventurae Postilla super Lucam. 

f. 1* »Spiritus domini superme«Xf. 130* (in prima columna, nam 
altera abscisa est): »Expliciunt postille super Lucam fratris Boneauen- 
ture« (sic). 

In fol. praegilato haec nota saec. XV occurnt: »Iste liber est emptus 
a Paulo sacerdote de Lythomierzicz cum aliis pluribus scilicet Hugone super 
Lucam, Holgot super Sapiencie etc. pro V sex. gr.« Vetus sign. B, 41. 

138 410 

408 ///. A. 23. KY. II, 1, n. 23.) 

chari. saec. XV (pars a. 1411) ff. 206, 30' 5^.21 cm. d. m. 

f. 1—130^ Petri Lombardi Sententiarum liber quartus. 

f. 131>>— 206^ (Johannis Hus) Expositio eiusdem libri. »Si quis 
vestrum indiget sapiencia« X »quo ad finem leccionis potui pervenire. A. 
d. 1411 currente in vigilia s. Luce.« 

Operculis adligata sunt fragm. membran. cuiusdam Missalis notis instructi 
saec. XIV. Vetus sign. H, 12. 

409 /// A. 24. ( Y. 11. 1. n. 24.) 

chart. saec. XV (pars prior a. 1414) ff. 223, 30'5X22 cm. d. m. 

f. 1 — 61^ Honorii Augustodunensis Commentarius in Cantica Canti- 

corum. »Donum sapiencie cum Salomone« X »Ideo omnes spiritui sancto 
compositori utriusque operis gracias agamus. (Sequuntur versus:) Cantica 
digna choris caste fragrantis amoris etc. Explicit super cantica sub 
a. d. 1414.« * 

f. 62** — 67* Index realis alphabeticus operis subsequentis. 

f. 68* — 22 P Roberti episc. Lincolniensis Dicta et sermones. (rubr.) 

•Primum dictum de amore et contemptu temporalium« X «haustus aque 
cognicionis iusticie et misericordie. Amen. Expliciunt dicta Linconiensis.« 

f. 221** — 223* Registrum operis praecedentis. 

f. 223** »In hoc libello sunt capitula CXLVII, quorum quedam sunt 
brevia verba, que, cum in scolis morabar, scripsi breviter et incompto 
sermone ad memoriam, nec sunt de una materia nec ad invicem continuata, 
quorum titulos posui, ut facilius, quod vellet, lector possit invenire. Spon- 
dent plerumque plus aliqui tituli. quam solvant capitula lectori. Quedam 
vero sunt sermones, quos eodem tempore ad clerum vel ad populum 
feci.« 

Sign. librariae coll. Carol. D. 54. K. 

410 ///. B. 1. {Y. II 2. n. 25.) 

chart. saec. XIV-XV ff. 130 num. (recie 133 ,30X21 cm. 1 m. 

f. 1 — 19^ B. Augustini Soliloquia. 

f. 19^ — 27* Eiusdem Speculum animae. 

f. 27*— 32^ B. Bemardi Oratio de passione domini, »que dicitur 
Stimulus.« 

f. 32** — 47*> Orationes s. Augustini, Petri Damiani, Anselmi et 
aliorum. 

f. 48* — 70^ B. Anselmi orationes de dom. n. Jesu Christo. 

f. 71* — 82*> B. Bemardi Tractatus de exteriore homine. >Multi 
multa sciunt« X »in quo sponsum cum sponsa prospicies unum eundem- 
que deum glorie, qui vivit etc. Explicit tractatus b. B. d. e. h.« 

f. 83* — 90^ Hugonis de S. Victore Soliloquium de arra animae. 
»Loquar secreto anime mee« X »melius in humilitate solidaris« (opus 
non integrum). 

159 433 

f. !!• — ll^ Compositio astrolabii. 

f. 12* — 13* De virtute magnetis. 

f. 13* — 13** De quodam horologio viatorum. 

f. 14*— 18* Compositio tabularum theorice. 

t. 19»»— 22* Tabula eclipsium (a, 1406—1462). 

f. 22^ — 25* Incensiones Mag. Cristani (de Prachatic). 

f. 26* — 32* Instrumenta planetarum Satumi, Jovis, Martis, Mercurii, 

Lunae, Solis, Veneris. 

f. 38» — 39* Aspectus lunae, quantum luceat. De diebus creticis. 
f. 39*— 42^ Compositio astrolabii secundum modemos. 
f. 43*— 43*> De 12 signis zodiaci. 
f. 44» — 44^ Quomodo homo dividitur. 
f. 45* — 49* Canones iudiciales de motu lunae. 
f. 49* — 54* Albumazar De floribus (astrorum), quae significant res 
superiores in rebus inferioribus. 

f. 54*^—56* De pluviis. 

f. 56*— 57»> De ventis. 

f. 57*»— 58»> De aura. 

f. 58^ — 59* De mansionibus lunae. 

f. 59*> De dignitatibus planetarum. 

f. 60* — 62*> De sphaera astrolabii. 

f. 63*— 63*» Alkindus (Jacobus) de pluviis. 

f. 64* — 70* Tractatus de mediis motibus et radicibus et veris iocis 
planetarum. (f. 66*» radices completae a. 1410, f. 68* radices a. 1414, 
f. 69* a. 1415, f. 70* a. 1417—1420). 

f. 72*» De quadrante perfecto. 

f. 73*— 73*» De instrumento pro laicis pro incensione solis et lunae. 
f. 73*» Minutiones secundum cursum lunae. 
f. 74*» — 87* Tabulae de mediis motibus planetarum. 
f. 87*» Tabula, »per quam scitur, quam partem de homine sibi qui- 
libet planetarum vendicat in quocunque signo existens.* 

f. 88* — 89*» Tabula stellarum fixarum secundum Alphonsum. 

f. 90*» De compositione giobi. 

f. 91*» — 92* Canon de vera coniunctione vel oppositione solis et lu- 
nae cum figura. 

f. 92*» Tabula retrogradationis planetarum. 

f, 93* De imaginibus signorum versus medicales. 

f. 97* De combustione et radiis planetarum. 

f. 98* — lOj Stellae maiores in quolibet signo et climatibus et infir- 
mitatibus. 

f. 109* De constellatione in nativitate hominis. 

f. 109*» — 111* Stellae meridionales. De sphaera. De natura et digni- 
tate planetarum. De aspectibus. 

f. 111* — 117*» De domibus planetarum. 

f. 117*»— 118*» De pluviis. Sors lunae. 

f. 118*»— 123* Abraham Aben Esra De virtutibus stellarum. 

f. 123*» — 125* Notae yariae astronomicae. 

f. 125*» — 144*» (Alkindus) De quinta essentia. 

f. 144*» — 148* Tractatulus de regimine sanitatis. 

168 435 

f. 148** — 154» Notae astronomicae et medicae (partim germanicae). 

f. 155* — 166^ Imagines coeli. 

f, 167*— 169»> Alkindus. De pluviis. 

f. 170«— 198^ Alfiraganus. (Liber) difFerentiarum. 

f. 199* — 200*> De quodam instrumento motus coeli. (Expositio con- 
scripta a. 1394 Viennae?) 

f. 201^ — 203^ Ptolomaei CL propositiones in astronomia. >Signo- 
rum disposicio est« X >Explicit liber P. feria VI ante trinitatis per me 
Johannem de Nova Domo a. 1450.« 

f. 205 Figurae duae 1) mansionum lunae, 2) dignitatum planetarum. 

f. 206^ — 208* Stephani de Messina Flores de secretis astronomiae 
Hermetis (Astrologiae centum capitula). 

f. 208* — 217 Tractatulus revolutionum in tribus superioribus. De 
revolutione anni. De terrae motu et diluviis. De bello. De capite et cauda 
draconis. De locis stellarum fixarum. Tabuia laUtudinum. 

In operculo super. intrinsecus haec nota occurrft: »Liber Sigismundi de 
Hradecz Regine.« Vetus sign. A, 37. 

434 ///. C. 3. (V. //. i. n. 47,) 

charL saec. XV ff. 299 nam., 30X21' 5 cnu d, m. 

f. 1 — 167* Haimonis (seu potius b. Remigii) Postilla super epi- 
stolas s. Pauli. »E Corintho civitate metropoli Achaye regionis Grecorum 
scripsit apostolus Paulus Romanis hanc epistolam* X »Explicit Postilla 
Haygmonis s. e. b. P. (alia manu additur:) Fr. Ambrosii cum Johanne de 
Knyezmost iiber iste est per ipsos comparatus.* 

f. 169* — 299^ Epistolae canonicae Jacobi, Petri, Johannis, Judae 
com commentario M. Johannis Hus et nonnuUis glossis bohemicis in- 
terlinearibus. >Pater et filius et spiritus s. unus deus dignetur misericor- 
diter nostras sordes abstergere* X >Ut fiat tamen, dicat nunc quilibet 
amen.< 

In operculo super. intrinsecus nudato haec nota manus saec. XV occurrit : 
•Salomon reportator M. Joliannis Hus partem estivalem habet.« In membrana 
codici praeligata manu saec. XVII exarata cst series contentorum haec: 1) Po- 
stilla Haymonis, 2) Depositio testimonii Johannis Protivae ad divi Clementis in 
Porzicz plebani, 3) Articuli ab archiepiscopo Sbincone contra M. Joh. Hus dati 
cum refutatione eiusdem, 4) Commentarii super canonicas etc. Sed nunc solum 
supersunt opera primum et ultimum ambobus mediis excisis. 

435 ///. C. 4. (Y. IL 1. n. 48.) 
chart. a. 1445 ff. 286 mim., 31 X 21 cm. d. m. 

Nicolai de Dinkelspuehl Opera quae sequuntur. 

f. 1 — 31^ Tractatus de tribus partibus poenitentiae. »Ecce nunc 
tempus acceptabile* X »Expliciunt sermones de tribus partibus penitencie, 
videlicet contricionis, confessionis et satisfaccionis.« 

f. 32^ — 85* Sermones de septem peccatis mortalibus. »Homo qui- 
dam fecit cenam« X »Expliciunt sermones de septem viciis capitalibus 
Mri Nico. Dynklspuel Wyen.< 

169 417 

Operculo infer. adligata sunt duo fragmenta membran. instrum. publ., al- 

terum Henrici quondam Cunsonis de Wsetath, notar. publ., de a. 1352, alte- 

rum Diwissii abbatis et conventus monast. Bfevnoviensis s. a. Vetus sign. 
(?), 13. 

417 ///. B. 8. (r. iL 2. ». 32.) 

charL saec. XlV—XVff, 190, 29'5X2I cm., d. m. cum init. fici. 

Thomae de Argentina Commentarius super primum librum sen- 
tentiarum Petri Lombardi. 

f. 1* >Dedit abissus vocem suam, Abacuk III. «Xf. 190* »ad quam 
visionem beatificam et gloriosam nos perducat d. J. Chr. noster glorifi- 
cator, qui cum patre etc.« 

Permulta codicis folia glutinoso quodam liquore perfusa ita cohaerent, ut 
sine damno explicari nequeant. 

418 ///. B. 9. (Y. n. 1. II. 33.) 

chart. a. 1404 ff. 243, 29'5X2P5 cm., 1 m. 

Guilelmi Durandi Rationale divinorum offlciorum. 

f. 1* >Quecunque in ecclesiasticis officiis«Xf. 243^ »Explicit racionale 
divinorum officiorum editum a dom. Gwylhelmo sancte Minacensis eccle- 
sie episcopo finit. a. d. 1404.« 

In opercuio infer. occurrit haec nota: »Georgius de Porziczan habuit hunc 
librum 1498.« Operculo super. intrinsecus adglutinatum est folium membran. 
Missalis saec. XIV, in quo incipit Canon ornatus imagine Crucifixi ruditer picta. 
Vetus sign. Q, 3. 

419 ///. B. 10. {Y. II. /. n. 34.) 

chart. a. 1359—1360 ff. 329 niim., 30 X 21 cm. 2 m. 

f. 1 — 109^ Johannis Monachi Quaestiones secundi et tertii libri 
Sententiarum. »Circa principium secundi libri Sentenciarum* — f. 77* 
»Explicit secundus Monachi« — f. 77^ »Incipit tercius Monachi« X »Ex- 
pliciunt questiones secundi et tercii libri sentenciarum complete in vigilia 
s. Francisci per Nicolaum de Grecz sub a. d. 1359.« 

f. 110* — 113^ Conclusiones primi, secundi, tercii, quarti libri Mo- 
nachi. In fine: »Explicit tabula super secundum, tercium, quartum sen- 
tenciarum*. 

f, 113** — 115^ >Isti sunt tytuli Holgot cum questionibus suis.« 

f. 116*— 329* Roberti Holgot Quaestiones super Sententias Petri 
Lombardi. »Utrum anima beata sit« X »Expliciunt questiones Holkot su- 
per Sentencias ingrossate in civitate Pragensi in claustro s. Jacobi fratrum 
minorum sub a. d. 1360 fer. VI proxima post eplphaniam dom. per ma- 
nus Nlcolay de Grecz. Libro completo saltabit scriptor pede leto. Qui 
te furetur, anathematis ense necetur. Hyn gede kyrka holecz, fiat yaboiko 
gelito lecze. Chcesch rosumyeczi to czin nech (sic).« 

162 422 

In fol. ultinio non num. haec nota occurrit: »Iste liber est fratris Gun- 
theri lectoris de provincia Bohemie ordinis firatrum minorum, nunc custodis Pra- 
gensis.« Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis hebrafci, 

420 II L B. 11. {Y. II. 2. H. 35.) 

chart. saec. XIV— XV ff. 302, 29*2 X21 ctn. d. m, 

f. 1 — 6* S. Bernardi Meditationes. »Multi multa sciunt« X »unum 
eundem dominum glorie, qui cum deo patre etc. Expliciunt meditaciones 
b. B. abbatis.« 

f. 6^—6^ S. Augustlni liber de honestate mulierum. >Nemo dicat, 
fratres« X »cuius misericordia plena est terra«. 

f. 7* — 302*» Lectura super Matthaeo. »In exordio actus presentis 
tria sunt per me facienda« X »Pondera igitur elementorum non prohibent, 
quin corpora nostra talia possint habitare in celo. Finito libro s. l. e. 
g. Ch.« 

Operculo super. adligatum est membran. fragmentum »Minucionum« (Ca- 
lendarii) pro anno 1406 cum nominibus mensium bohemicis. Vetus sign. 
J. 18. 

421 ///. B. 12. (y. //. 2. n, 36.) 

cliart, saec, XIV— XV ff. 157 num., 295 X 22 cm. 3 m, 

f. 1 — 128* Mag. Johannis de Alexandria Summa per circulum 
anni super epistolas et evangelia. >Cum sacrosancta mater ecclesia 
sancto prestante spiritu* X »facit enim tibi, sicut postulasti. Explicit 
Summa (etc. ut supra)«. 

f. 129* — 139** Sermones aliquot (in vigil. nativ. Chr., de nativitate, 
de circumcisione, de corpore Christi). 

f. 140* — 157* Tractatus de peccato linguae. >Ultimo inter peccata 
dicendum est« X »videtur esse Iatro«. 

Vetus sign. A, 53. 

422 /// B. 13. (r. /. ^. «. 39.) 

ckart, saec. XlV—XVff, 196 num,, 29'5X2r5 cm. d. m. 

»Mag. Johannis de Muta (dicti Sophistae — cf. LD I, 282) Lectura 
super secundum noctumum psalterii.< 

f. 1*» »Noctumus secundus incipit. Dominus illuminacio mea« X f. 
196** >non solum propter me contristatus incedo sed eciam propter alia, 
que sequuntur« (cetera desunt). 

De auctore, qui in solemni Sophiae reginae coronatione a. 1400 conciona- 
batur (Hofler, Geschtschr. III, 22), cf. Millauer, Krit. Beitr. p. 45. Vetus 
sign. O, 3. 

163 11'^ 423 

423 ///. B. 14, {Y, II. 1. n, 38,) 

chart, saec. XIV— XV ff. 173 num. (-}-/ non nnm.), 295 X 22 cm, 1 m. 

f. 1 — 101** Summa de poenitentia. »Incipit prologus de fructibus 
penitencie. Quoniam peccantibus post baptismum mortaliter sola peni- 
tencia remedium est« X »salvatoris operacio perseveret ipso prestante, 
qui etc. Explicit liber de fructibus penitencie multum bonus.« 

f. 102''— 125^ (Mag. Wenceslai dicti Rohle?) Tractatus de lar- 
gitione et virtute indulgentiarum anni iubilaei. »Providemus bona non 
solum coram deo« X »pro quorum detractacione reddet michi dominus 
deus mercedem beatitudinis superne. Amen. (rubr.) Laus alme sit trini- 
tati pro complecione huius.< (Auctor invehitur in iubilaeum a. 1393, ideo 
mag. Wenceslaum proposuimus auctorem rationem habentes illorum, quae 
profert Palacky, Voriaufer p. 83.) 

f. 126^—173^ Summa de poenitentia seu Tractatus de eo, »quo- 
modo cognosci habeant peccata et quomodo est de eis vere poeni- 
tendum.< »Quia secundum b. Ambrosium plures inventi sunt innocentes 
quam vere penitentes* X »quam si eiecto fastu elacionis humilibus te 
conformes. Hec Blesensis.« (Tractatus hic in fine mancus esse videtur.) 

In membrana vacua asseri infer. adligata occurrit nota: »domini Mathie 
Laude«. Vetus sign. £, 18. De hoc codice, imphmis de tractatu Wenceslai 
Rohle prolixius disserui in V^stnik C A. 1898 p. 271. 

424 ///. B. 15. ( Y. II. U n. 37,) 

chart. saec. XlV—XVff. 158 num. (+ 2 init, non num.), 303 X 22 cm. 
d. m. 

Praecedunt folia duo non num., quibus registrum operis subsequentis conti- 
netur. In altero verso rubricatur: »Incipit prologus in compendium theoloyce 
veritatis. « 

f. 1 — 97 A (Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae 
veritatis. »Veritatis theoloyce subiimitas* X »Explicit c. th. v. finit. per 
manus Chmelyconis de Wodnano.« 

f. 97*» — 145** (anepigr.) Innocentii IV seu potius Thomae de Cabham 
Summa de poenitentia. »Quia miseraciones domini sunt super omnia 
opera eius« X »et hec ad presens de penitencia dicta sufficiant* (Cf. 
Schulte, Can. Hndschften p. 28.) 

f. 145** — 146** Registrum operis praecedentis. 

f. 146** — 147* (anepigr,) Carmen de redemptione humana incip: 
»Post peccatum hominis facta iam ruina.< 

f. 147^ — 148* Notae variae theologicae. 

f. 149*-— 157* (anepigr.) S. Augustini ad Petrum diaconum liber 
de flde. »Epistolam, fili Petre, tue caritatis accepi« X »hoc illi quoque 
deus revelavit.« 

f. 157* — 158** Notae variae, in quibus »Ordo librorum ac historia- 
rum, quomodo teneri debeant per anni circulum.c 

Vctus sign. libr. Carol. K. 37. K. 

164 428 

425 ///. B. 16. (r. //. s. n. 38.) 

ckart. cca a. 1412 ff. 299, 305 X 27 -5 cm. d. m. 

f. 1 — 204*^ Testamentum Vetus a libro proverbiorum usque ad 
flnem, cum prologis s. Hieronymi et nonnullis glossis bohemicis inter- 
linearibus. 

f. 205* — 287* Vocabularius dictus Lucianus (a quodam fratre ord. 
eremit. s. Aug. congestus, et in cod. XI. D. 6. M. Henrico de Ratispona 
attributus) »Cum iuxta sapientum assercionem* X »Explicit Lucianus fi- 
nitus sub a. d. 1412 fer. V proxima ante festum Bartholomei ap.« 

f. 288"— 290^ S. Johannis Chrysostomi Sermo de ultimis verbis 
salvatoris. 

f. 291«— 292^ Vita s. Aegidii. 

f. 292*> — 299*» Sermones aliquot de resurrectione domini. 

Vetus sign. A, 2, 

426 /// B. 17. {Y. II. 3. n. 39.) 

chart. saec. XV ff. 470, 31X21 cm. 1 m., litt. init. pictis et arabescis 
ornatus. 

(Nicolai de Lyra) Postilla seu Commentarius in Veteris Testa- 
menti libros : Esdrae m, Job, Proverb., Ecclesiasten, Canticum, Sapi- 
entiae, Ecclesiasticum et prophetarum. 

f. 1* »Et fecit Yosias . . , Liber iste qui dicitur Esdre secundus* X 
f. 470^ (Malachias) »adherebunt deo sempiterna fruicione, quam« etc. 

Vetus sign. A, 14. 

427 /// B. 18. (Y. II, 3. «. 40.) 
chart. a. 1410, ff. 272, 305 X21 cm. 3 m. 

Jacobi de Voragine Legenda aurea. 

f. !• »Universum tempus presentis vite in quatuor distinguitur* X 
f. 242* (absoluto sermone de dedicatione) »Explicit Passionale per manus 
Buzkonis de Popowycz prope Veronam finitus (sic) sub a. d. 1410 in 
vigilia ascensionis domini et Philippi Jacobi.« 

f. 242*>— 272*» Vitae sanctorum aliae. 

Operculo super. adligatum est folium membran. praeclari cuiusdam co- 
dicis liturgici saec. XI (Missalis vel Benedictionalis), litt. init. deauratis ornati. 
In fronte eius manus saec. XV hanc inscriptionem posuit: »Liber late consciencie 
alias passionale.< 

428 ///. B. 19. {Y. II. 3. n. 41.) 

chart. saec. XV ff. 249, 30-3X21 cm. 1 m. 

f. l^ — 1^ S. Augustini Sermo in ordinatione episcopi (cum nota 
ad calcem rubricata: »Ponderet episcopus et plebanus, ymo et ceteri 
sacerdotes domini*). 

165 429 

f. 2^ — 249^ (anepigr.) Lectionarium epistolarum et evangeliorum 
aestivale cum expositione (= postilla) M. Johannis Hus, giossis bohe- 
micis interlinearibus et sermonibus super epistolas aestivales Johannis 
Wiclif. (Cf. cod. III. B. 3.) 

Vetus sign. H, 2. 

429 IIL B. 20. {Y. //. 3. n, 42.) 

charL saec. XV ff, 294, 305X22 cm. 3 m. 

In fronte f. 1 * hic titulus occurrit : >Incipiunt Sermones per circulum 
anni de tempore et sanctis et per totam quadragesimam epistolae cum 
evangeliis.« F. l^ Indie omnium sanctorum. (Maximam partem horum 
sermonum esse Jobannis Hus cum alii loci permulti, quibus mali prae- 
lati castigantur, tum iprimis demonstrant haec verba concionatoris in f. 
43*: »tu hus, non vis esse subditus tuis prelatis? Respondeo: ego volo 
esse asina Balaam«). Item notandum sermonibus immixtas esse passim 
voces imo pronunciationes bohemicas. Cf. Vestnik C A. 1898 p. 271. 

f. 293—294 Mag. Briccii (de Zacz?) Sermo super Eccles. V: 

Vetus sign. (Nationis?) O, 24. 

430 ///. B. 21. (r. /. 3. «. 43.) 

chart. saec. XV— XVI ffi 165 num., 31X21'5cm. 2 m. 

f. 1« — 43^ Fr. Johannis Johannis decret doctoris Loci in opere 
quodam iuridico-canonico occurrentes secundum ordinem bibliorum 
dispositi. (Tit. rubric. sed radendo laesus hic est: »Incipit opusculum 
editum a fratre Johanne Johannis in .... decretorum doctore*.) »In 
principio creavit deus« X »tunc salvabitur. Finis.« In f. 43^ quaedam 
additamenta eiusdem. 

f. 44** Notae: 1. »Octo sunt casus, in quibus ordo iudiciarius non 
est servandusc, 2. »In hiis casibus leges contrariantur canonibus.« 

f. 45* — 87*> (anepigr.) Processus iudiciarius (Nicolai archiep. Panor- 
mitani seu potius Johannis de Auerbach). »Rex pacificus cunctorum 
causa eflfectiva est« X >Salvo iure addendi corrigendi mutandi etc. ut est 
moris atque stili etc. 1462 sabbato post Vincencii martiris et ante festum 
Thimothei apostoli.* 

f. 88* — 115^ Gerhardi monachi Cisterc. Defensorium iuris. »Bone 
rei dare consilium« X »Si vero lis non fuerit contestata, tunc perit 
instancia.« (Opus mancum.) 

f. 116^ — 131^ Formulae litterarum iuridico-ecclesiasticarum ma- 
xima ex parte Hilarii de Litomeric, Pragensis administratoris, non- 
nullae vero successorum eiusdem usque ad a. 1523. 

f. 132* — 133* »Memoriale Borsonis super Georgica et Eneide.« 

f. 134* — 135*» Notae quaedam iuridico-canonicae. 

f. 136* — 145* (anepigr.) Expositio decretalium. »Invocato divini 
numinis adiutorio* X »de foro competenti et solito de maio et obe« (sic). 

f. 146*^158* Bartholomaei Brixlensis Brocardica corripienda in 
iure canonico. »Quoniam secundum iuris varietatem* X »Expliciunt Bro- 
cardica feliciter a. d. (14)75 die III mensis Februarii.« 

1S6 433 

f. 159* — 161^ Bartholi (Saxoferratensis) Tractatulus de armis et 

insigniis. »Morum autem gracia de insigniis et armis, que quis portat in 
vexiliis et clipeis, videamusc X >Finis tractatuli Bartholi de armis et in- 
signiis.« 

f. 162« — 164* Leonelli Chieregati decret. doctoris Consultationes 
duae: 1. an papa debeat tollere interdictum positum per f. r. Paulum II 
in civitate Pragensi et in toto regno Bohemiae, 2. an papa possit et de- 
beat tolerare conversacionem hereticorum cum katholicis eciam in eccle- 
siis katholicis tempore celebracionis divinorum ofliciorum. (Subscriptio : 
• Leonellus Chieregatus decretorum« cetera desunt particula folii abscisa.) 

f. 165^ »Littera passus bohemicalis«. List pruvodni dan^ r. 1499 
knezi Janu Borovskemu, stehujicimu se na faru do l^sti nad Labem. 

Codicem hunc recens. Schulte, Die canon. Handschriften, 1868 p. 28 — 31, 
quem etiam nos correctis corrigendis secuti sumus. 

431 HL B. 22. {y. l 3. n. 44.) 

chari. a. 1465 ff. 294 nnm., 31X215 cm. 1 nu 

(anepigr.) Petri Pictaviensis Reportorium morale (cf. cod. I. B. 8 
et W. B. 4) seu Dictionarium theologicum alphabetice digestum et im- 
primis praedicatoribus adaptatum cum nonnulis glossis bohemicis (e. 

g. in f. 161»»). 

f. 1* >A a a domine deus, nescio loqui, quia puer ego sum.« X 
f. 294*> (absoluta voce >zelus«): »Et sic habetur finis huius operis fer. III 
post festum nativitatis s. Marie per me Johannem sacerdotem indignum 
de Lukawecz plebanum tunc temporis in Ssiebierzow a. 1465 currente. 
(rubric:) Ba hlediz, ziet gsem giz dolconal, dayz mi za to posniedati na- 
peica babu zemlowu.< 

Operculo super. adligatum est fragm. membr. hymnarii cuiusdam saec. 
XIV cum notis musicis. Vetus sign. A, 19. 

432 ///. C. i. (y. 11 i. «. 45.) 

ckart. a. 1418 ff. 299, 305 X 22 cm. d. m. 

(Johannis Sarisberiensis) Policraticus de curialium nugis et vestigiis 

philosophorum . 

f. 1* (Incipit prooemium versificatum :) »Si michi credideris, lingwam 
cohibebis et aule.* f. 3'' »Incipit prologus policrati de curialium nugis et 
vestigiis phylozophorum sequitur. Jocundissimus tum in multis.« X f. 299^ 
•Explicit policraticon finitus fer. VI post purificacionem sub a. d. 1418.« 

Vetus sign. Q, 37. 

433 /// C. 2. {Y. II. 1. n. 46.) 

chart. saec. XV ff. 217, 30'5X21 cm. d. m. 

In fol. praeligato non num. notatur series contentorum manu saec» 
X\\ quam et nos sequimur in cod. recensendo. 

f. 1 — ^9^ Tractatus de sphaera solida et utilitate instrumenti. 
f. 9* — 11* Compositio turgeti. 

167 433 

f. !!• — 11** Compositio astrolabii. 

f. 12* — 13* De virtute magnetis. 

f. 13* — 13** De quodam horologio viatorum. 

f. 14*— 18* Compositio tabularum theorice. 

1. 19»»— 22* Tabula eclipsium (a, 1406—1462). 

f. 22** — ^25* Incensiones Mag. Cristani (de Prachatic). 

f. 26* — 32* Instrumenta planetarum Satumi, Jovis, Martis, Mercurii, 

Lunae, Solis, Veneris. 

f. 38» — 39* Aspectus lunae, quantum luceat De diebus creticis. 
f. 39*— 42** Compositio astrolabii secundum moderaos. 
f. 43*— 43*> De 12 signis zodiaci. 
f. 44* — 44** Quomodo homo dividitur. 
f. 45* — 49* Canones iudiciales de motu lunae. 
f. 49* — 54* Albumazar De floribus (astrorum), quae significant res 
superiores in rebus inferioribus. 

f. 54*»— 56* De pluviis. 

f. 56^—57** De ventis. 

f. 57*>— 58** De aura. 

f. 58** — 59* De mansionibus lunae. 

f. 59** De dignitatibus planetarum. 

f. 60* — 62** De sphaera astrolabii. 

f. 63* -63** Alkindus (Jacobus) de pluviis. 

f. 64* — 70* Tractatus de mediis motibus et radicibus et veris locis 
planetarum. (f. 66** radices completae a, 1410, f. 68* radices a. 1414, 
f. 69* a. 1415, f. 70* a. 1417—1420). 

f. 72** De quadrante perfecto. 

f. 73*— 73** De instrumento pro laicis pro incensione solis et lunae. 
f. 73** Minutiones secundum cursum lunae. 
f. 74** — 87» Tabulae de mediis motibus planetarum. 
f. 87** Tabula, »per quam scitur, quam partem de homine sibi qui- 
libet planetarum vendicat in quocunque signo existens.< 

f. 88* — 89** Tabula stellarum fixarum secundum Alphonsum. 

f. 90** De compositione globi. 

f. 91** — 92* Canon de vera coniunctione vel oppositione solis et lu- 
nae cum figura. 

f. 92** Tabula retrogradationis pianetarum. 

f. 93* De imaginibus signorum versus medicales. 

f. 97* De combustione et radiis planetarum. 

f. 98* — \Cj Stellae maiores in quolibet signo et climatibus et infir- 
mitatibus. 

f. 109* De constellatione in nativitate hominis. 

f. 109** — 111* Stellae meridionales. De sphaera. De natura et digni- 
tate planetarum. De aspectibus. 

f. 111* — 117** De domibus planetarum. 

t. 117**-118**De pluviis. Sors lunae. 

f. 118**— 123* Abraham Aben Esra De virtutibus stellarum. 

f. 123** — 125* Notae yariae astronomicae. 

f. 125** — 144** (Alkindus) De quinta essentia. 

f. 144** — 148* Tractatulus de regimine sanitatis. 

168 435 

f. 148** — 154» Notae astronomicae et medicae (partim germanicae). 

f. lo5» — 166^ Imagines coeli. 

f. 167*— 169b Alkindus. De pluviis. 

f. 170*— 198»> Alfraganus. (Liber) differentianim. 

f. 199* — 200** De quodam instrumento motus coeli. (Expositio con- 
scripta a. 1394 Viennae?) 

f. 201* — 203^ Ptolomaei CL propositiones in astronomia. >Signo- 
rum disposicio est« X »Explicit liber P. feria VI ante trinitatis per me 
Johannem de Nova Domo a. 1450.« 

f. 205 Figurae duae 1) mansionum lunae, 2) dignitatum planetarum. 

f. 206^ — 208* Stephani de Messina Flores de secretis astronomiae 
Hermetis (Astrologiae centum capitula). 

f. 208* — 217 Tractatulus revolutionum in tribus superioribus. De 
revolutione anni. De terrae motu et diluviis. De bello. De capite et cauda 
draconis. De locis stellarum fixarum. Tabula latitudinum. 

In operculo super. intrinsecus haec nota occurrit: »Liber Sigismundi de 
Hradecz Regine.« Vetus sign. A, 37. 

434 ///. C. 3, (r. //. u «. ^z.) 

charU saec. XV ff, 299 num., 30X21'5 cm. d, m. 

f. 1 — 167* Haimonis (seu potius b. Remigii) Postilla super epi- 
stolas 8. Pauli. »E Corintho civitate metropoli Achaye regionis Grecorum 
scripsit apostolus Paulus Romanis hanc epistolam* X ȣxplicit Postilla 
Haygmonis s. e. b. P. (alia manu additur:) Fr. Ambrosii cum Johanne de 
Knyezmost liber iste est per ipsos comparatus.* 

f. 169* — 299^ Epistolae canonicae Jacobi, Petri, Johannis, Judae 
cum commentario M. Johannis Hus et nonnuUis glossis bohemicis in- 
terlinearibus. »Pater et filius et spiritus s. unus deus dignetur misericor- 
diter nostras sordes abstergere« X »Ut fiat tamen, dicat nunc quilibet 
amen.« 

In operculo super. intrinsecus nudato haec nota manus saec. XV occurrit : 
»Salomon reportator M. Johannis Hus partem estivalem habet.« In membrana 
codici praeligata manu saec. XVII exarata est series contentorum haec: 1) Po- 
stilla HaymoniSy 2) Depositio testimonii Johannis Protivae ad divi Clementis in 
Porzicz plebani, 3) Articuli ab archiepiscopo Sbincone contra M. Joh. Hus dati 
cum refutatione eiusdem, 4) Commentani super canonicas etc. Sed nunc solum 
supersunt opera primum et ultimum ambobus mediis excisis. 

435 IIL C. 4. (F. //. 1. H. 48.) 

charL a. 1445 ff. 286 num., 31 X 21 cm. d. m. 

Nicolai de Dinkelspuehl Opera quae sequuntur. 
f. 1 — 31^ Tractatus de tribus partibus poenitentiae. »Ecce nunc 
tempus acceptabile* X »Expliciunt sermones de tribus partibus penitencie, 
videlicet contricionis, confessionis et satisfaccionis.« 

f. 32* — 85* Sermones de septent peccatis mortalibus. »Homo qui- 
dam fecit cenam* X »Expliciunt sermones de septem viciis capitalibus 
Mri Nico. Dynklspuel Wyen.« 

169 436 

f. 86^ — 1 lO^ Tractatus de octo beatitudinibus. »In evangelio, quod 
legitur in festo omnium sanctorum* X (rubric.) »Explicit coUectorium 
huius tocius voluminis . . . sub a. d. 1445.« 

f. 111* — 182^ Tractatus de dilectione dei et proximi et praeceptis 
decalogi. »Scribitur Mat. 22, quod cum quidam legis doctor« X »Expli- 
ciunt sermones de dileccione dei et proximi et caritate et de preceptis 
decalogi.« 

f. 183^ — 256^ Lectura stiper Firmiter credimus. »Ad laudem et glo- 
riam immense* X »Explicit lectura Mgri Nic. Dynklspil super firmiter 
credimus, compilata etc. et in concilio Basiliensi a. d. (1435?).« 

f. 257^ — 286^ Expositio super dominicam orationem. »Si quid pe- 
cieritis patrem in nomine meo« X »Explicit exposicio super oracionem 
dominicam vener. mag. Nic. Dinklspil.« 

Operculo infer. adligatum est fragmentum membr. instrumenti publici no- 
tani Johannis Gruenberger super pacem et concordiam saec. XV. Codicem re- 
cens. Schulte, Canon. Hdschft. p. 36. 

436 ///. C. 5. ( Y. II, 1, n. 49.) 

chart. saec. XV ff. 482, 31 X 205 cfti., d. m. 

Sermones dominicales per circulum annL In fine (f. 406^ — 482) 
alia manus indicem rerum alphabeticum addidit, tertia in f. 469** narrati- 
onem de morte et poenis Herodis latine et bohemice subiunxit. 

f. 1* »In adventu. Dominica hodiema est prima< X f. 466* (domi- 
nica rogationum) »signati estis spiritu promissionis, qui est pignus.* 

Operculis adligatum est fragm. membr. instrumenti publici, quo conser- 
vatores iurium et privilegiorum univers. Prag. studentem quendam, Wenceslaum 
natum Mathiae de Praga, adversus raptores tutantur a. 1409. In eodem frag- 
mento verso notatur precium: 2 sexag. gr. 

437 ///. C. 6. ( y. //. /. «. so.) 

charL saec. XV ff 265, 30'5 X 21 cm. d. m. 

S. Johannis Chrysostomi Homiliarium super Matthaeum. 

f. 1 (rubric.) »Incipit Omeliarium s. patris nostri Johannis Crisostomi 
archiepiscopi Constantinopolitani super Matheum. Oportebat quidem« a 
f. 265» (rubr.) »Explicit omeliarium Johannis Crisostomi super Matheum 
deo gracias. MueflF. pueflF (sic).« 

Homiliario huic passim inscriptae sunt notae in margine, quibus auctor 
vehementissime invehitur in papam et clerum. Idem in vacuis ff. 63** — 64* po- 
suit tractatulum »de antichristo«. Vetus sign. A (?), 10. 

438 ///. E. 7. (r. //. i. n. si.) 

chart. a. 1410 ff 263 mim., 30X21 cm. 1 m. 

(Johannis Hus) Lectura super quatuor libros sententiarum (Petri 

Lombardi). 

f. 1* Pater et filius et spiritus sanctus idem deus<. X f. 263*» »qui 
concessit librum sententiarum mgro Petro divine memorie componere pro 

170 439 

fructu ecclesie et mihi in leccione prestare auxilium, quo ad finem lecci- 
onis potui per\'enire. Amen. (Alia manu:) Finitus liber iste per Petrum 
clericum in Plana, comparatus per dominum Johannem dictum Patek 
tunc temporis predicatorem in Bor maiori a. d. 1410.« 

Operculo super. adligatum est fragmentum membran. instrumenti publici 
saec. XIV — XV in emolumentum cuisdam Cunssonis presbyteri edlti, infer. au- 
tem fragmentum membran. cuiusdam Missalis saec. XIV. Vetus sign. G, 8» 

439 ///. C. 8. (V. L 3, n, 52.) 

chari, saec. XlV—XVff. 231 num., 29X21 cm. d. m. 

f. 1 —42^ Frat. Philippi ord. praed. Liber de introductione loqu- 

endi. >Quia honorificatum est« X »item ut pater spiritum sanctum nobis 
mittat etc.« 

f. 42^ — 49* Hermanni clerici Libellus de sanctorum passionibus. 

»Quoniam indiscreta divisio* X »Expliciunt interpretaciones sanctorum 
nominum.« 

f. 49* — 59** Viridarius de sanctis (opus in fine mutiium). »Venite 
pt)St me« X »adducere optima, sic dei in suo adventu contra« (cetera 
desunt). 

f. 60* — 71^ Innocentii papae in Liber de miseria condicionis hu- 

manae. »Qware de vulva egressus sum« X »sulphur et ignis ardens in 
secula seculorum Amen.« 

f. 72* — 119* Mag. Hugonis Hostiensis ord. praed. Postilla super 
evangelia dominicalia. »Erunt signa in sole« X »Explicit liber per ma- 
nus Petri (qui infra vocatur de Hradiste). (Rubr.) Iste liber nuncupatur 
Hugo.« 

f. 119*> Sermo de s. Jacobo. 

f. 120* — 167* Peregrini Sermones de sanctis (opus initio mancum). 
•Kxplicit Peregrinus de sanctis per manus Petri de Hradist.« 

f. 168* — 195*» Sermones diversi. 
f. 195*»— 197*> Expositio dominicae orationis. 

f. 197** — 199"* Notae variae theologicae (de anima capta, de ira, de 
praelatis bonis et malis, de discipiina). 

f. 2(» — 202*» (Hermanni de Schildicz) Speculum sacerdotum. 

»Prima superficies speculi huius sacerdotum« X »Que hic deficiunt, in 
summa et lectura- Hostiensi et in repertorio aureo . . . plenius conti- 
nentur.« 

f. 203 Sermo de s. Procopio. 

f. 204* — 207^ Figurae veteris et novi testamenti. 

f. 207^ — 213* (Hugonis de S. Caro) »Tractatus super missam, 
qui dicitur speculum ecclesiae«. »Dicit apostolus ad Ephes. VI « X »4ue 
precedit et subsequitur hominem in bonis operibus.« 

f. 213* — 215* Tractatus de creatione et situatione mundi. 

f. 215* — 221* De vitiis capitalibus. De beatitudinibus. De petitioni- 
bus. De operibus misericordiae. De praeceptis. De articulis fidei. De sa- 
cramentis. De elemosinis. De passione Christi. De Antichristo. De die 

171 440 

iudicii. De infemo. De paradiso. De divinis officiis. De tempore septua- 
gesimae. De officio lamentationum. (Qui breves articuli efficiunt quandam 
summam pro simplicibus sacerdotibus.) 

f. 22 1** — 223*» .Sermones de assumptione b. virginis, de spiritu sancto, 
de angelis, de s. Jacobo. 

f. 224^—226* »Tabula materianiin sub registro Jacobini de Vo- 
ragine quadragesimalis.« X »Explicit tabula per manus frat. Egidii. 
Dobrzye sye stalo.« 

f. 226* — 231* Sermones de passione Christi. 

f. 231^ Legenda de s. Dorothea (in fine manca). 

440 ///. C. 9. (y. L 4. n. 53.) 

charL saec. XIV ex, ff. 149 smm., 29X21 cm. d. m. 

f. 1 — 104^ B. Johannis Chrysostomi Commentarius in epistolas 
b. Pauli ad Hebraeos. »Multifarie et multis modis olim deus locutus est« 
X »gloriam oflferentes dom. n. Jesu Christo* . . . 

f. 105* — 116'» (anepigr.) Sermones de animabus. »\Iortuo non pro- 
hibeatis graciam* X *in qua deus ipse qubat et requiescit et pascit ac 
pa (sic) consequenter dicitur* (duo ultima verba calamo inducta sunt). 

f. 117* — 148* Collationes de mortuis. >Dominica prima in adventu. 
Solvite et adducite mihi« X »Expliciunt coUaciones de mortuis.« (rubr. :> 
»Jo. N.« 

f. 148** — 149** (anepigr.) Sermo incipiens: »Transite ad me omnes.« 

In membrana praeligata haec nota manus saec. XV occurrit: »Crisostomus 
super Hebr. Thomaskonis medicf.* Vetus sign. S, 34. 

441 ///. C. 10. (Y. IL L n. 54.) 

chari. sacc. XV ff. 418. 303 X 21 cm. d. m. 

(Jacobi de Voragine) Sermones de sanctis. 

f. 1* (Sermo de s. Andrea primus). >V'estigia eius secutus est pes 
meus« X f. 406*» (Sermo de animabus) >in signum huius sacerdos in 
missa hostiam dividit in tres partes. Rogemus dominum etc.< (Sequuntur 
versus 6 de purgatorio, dein aliquot voces latinas germanice interpretatur 
scriba, ex. gr. »dispensacio eyn auspendunge«.) 

f. 407* — 417* Index alphabeticus praecedentium sermonum, sed ca- 
rens iustis numeris. 

f. 417* — 418* Notae variae theologicae. 

f. 418»— 418*» Vocabularius latino-germanicus (de quo cf. Kelle in 
Serapeum 1860 p. 13). 

Utrique operculo adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam saec. 
XV, quo litterae et decreta (synodalia ?) episcoporum Wratislaviensium — nomi- 
nantur episcopi Thomas et Nonkerus — continebantur. Vetus sign. U, 28. 

172 444 

442 ///. C. //. {Y. II. 1. n. 55.) 

chart saec. XlV—XVff. 200, 30X22 cm. d. m. 

f. 1 — 148^ Jacobi de Voragine Sermonum de sanctis pars secunda. 

(Sermo I in coena domini, ultimus de s. Jacobo,) »Explicit secunda pars 
de sanctis Jacobi de Voragine.« 

f. 149^—200* (Johannis de Tambaco) Tractatus de deliciis paradisi 
sensualibus, oblatus Clementi papae. »In deliciis paradisi dei fuisti< X 
•Finis tractatuum de sensualibus deliciis paradisi.* (Particula inferior 
ultimi folii abscissa est.) De auctore v. Fabricii Bibl. 

443 /// C. 12. (r. il u n. 56.) 

chari. saec. XIV ff. 112, 293X22 cm. d. m. 

Alberti de Padua Sermones de sanctis. 

f. 1* (Sermo de s. Andrea) »Ascendam in palmam« X f . 112» (post 
tabulam contentorum alphabeticam :) »Explicit liber soUemnis de sanctis, 
qui finitus est per Guntherum.« (Recentior manus addidit: Alberti de 
Padua.) 

Vetus sign. libr. Carol. M, 21. K. 

444 /// C. 13. {Y. IL 1. n. 57.) 

chart. a. 1412—13 ff. 273 nnm. (+ 2 non nnm.), 30 X 21 cm. 1 m. 

f. 1 — 176» (Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae 

veritatis. (Index operis est in 2 fol. praecedentibus non num., quorum 
in altero etiam) >Incipit prologus c. th. ver. Veritatis theologice subli- 
mitas« X »Explicit compendium th. ver. a. d. 1412 sabbato post Kathe- 
rine, et tunc fuit magnus ventus.« 

f. 176* — 176*» Versus de sacramentis. Orationes duae s. Anselmi. 

f. 178* — 197* B. Eusebii epistola ad Damasum Portuensem epi- 
scopum et ad Theodomum senatorem Romanum de morte Hieronymi. 

f. 197* — 201* S. Augustini ad b. Cyrillum epistola de magnificentia 
b, Hieronymi. 

f. 201*— 217»> S. CyrlUi Hierosolymitani episc. Epistola ad b. 
Augustinum de miraculis b. Hieronymi. 

(rubric.:) »Finito libro sit laus et gloria Christo. 

Sunt oculos clari, qui cemis sidera tamquam. 

Hunc puto grammaticum, qui versum construit istum.« 

f. 217^ — 225* Johannis Hus Sermo de exsequiis. »Dixit Martha 
ad Jesum< X »qui est suffragiorum principalissimum fundamentum. Et 
sic est finis.« 

f. 225* — 229*» (anepigr.) Johannis Hus Tractatus de corpore Christi. 

»Inpugnantibus verba ewangelii* X »et non maliciose ac inaniter decre- 
tarent. Amen. Et sic habetur finis huius pulcherrimi operis et ceterorum 
a. d. 1413.« (edit. Norimb. I, 163, Flajshans, Sbirka pram. I, 2.) 

f. 229** — 238*» Sermones, unus de dedicatione, quatuor de corpore 
Christi. 173 _44o 

f. 239* — 253» Tractatus de confessione pro confessoribus non exer- 
citatis. »Ad habendum salutifere confessionis ordinem« X >eum habere 
uxorem viventem. Explicit libellus , . . scriptus a. d. 1412 fer. IV ante 
Margarethe finitus.« 

f. 253*— 258* (Fr. Theobaldi) Pharetra fldei contra Judaeos. »In 

disputacione contra Judeos* X »Ecce manifeste patet reprobacio Judeorum 
et commendacio gencium.« 

f. 258* — 265** (rubric.) >Ista sunt Excerpta de erroribus Judeorum 
in Talmut, quae transtulit fr. Theobaldus ord. praed. villae Parisi- 
ensis.« »Talmut i. e. doctrina Judeorum dividitur in IV libros« X »bapti- 
zati sunt Christum verum deum et hominem confitentes, cui gloria etc.« 
Expliciunt Excepta (sic) de Talmuth . . .« 

f. 266* — 269^ Dialogus b. Mariae et Anselmi de passione domint. 

»Sanctus Anzelmus longo tempore« X »Explicit Anzelmus bonus.« 

f. 269** — 270* >Contra proprietatem monachorum.« 
f. 270*»— 271^ »Qualiter debeamus orare.« 

f. 271*» — 272*» >Questiones et soluciones circa pericula, que possunt 
occurrere in celebrando.« 

f. 272*» — 273* Sermo de novo anno. 

Praeligata sunt fragmenta membran. cuiusdam cod. saec. XIII — XIV argum. 
theologici. In operculo super. intnnsecus rubricatum est manu coaeva registrum 
contentorum, in quo etiam occurrit »Tractatus medicinarum bohemice scriptus« ; 
sed tractatus huius ne vestigia quidem in codice supersunt. Vetus sign. C, 4. 

445 ///. C. 14. {Y. III. 2, n. S8.) 

chart. saec. XIV cx., j^. 199 num, 295 X 205 cm. d. m. 

f. 1—168*» Godefridi Viterbiensis Libri PantiieoQ. »Particula prima 
incipit in nomine d. a. Anno ab incam. d. 1182(?) Pantheon Gotifredi 
Viterbiensis* X (absolutis catalogis regum, paparum, pontificum occurrit 
nota de turribus Babylonica et Romana:) »mala sunt inchoata principio.« 
(Finis deest foliis aliquot excisis.) 

f. 1 69* — 1 74* B. Nicephori patriarchae Constantinopolitani Chrono- 
graphia tripartita additis catalogis regum Troianorum, Francorum, Go- 
thomm, Longobardorum. »Adam cum esset annorum 230« X »Explicit 
hoc totum unde: Lector, amore dei sepe memento mei.« 

f. 174* — 174** Notae de missa et de Abraham patriarcha. 

f. 174** — 177*> Historia de Machomet Sarracenorum propheta. »Sar- 
raceni perversi putant« X »et si tunc non peniteat, occidatur.« 

f. 177*> — 182*> Alexandri Magni Epistola ad Aristotelem de omnibus 
mirabilibus, quae ipse fecit et vidit. »Semper memor tui« X »in pcr- 
petuum indicium.« 

f. 182*> — 185*» (Jomandis) »De origine Gothorum.« •Ordo et cata- 
logus Gothorum et chronica eorum.« »Ordo et catalogus regum Ispanorum 
in Asturia vel in Ispania* (Sunt excerpta tantum). 

f. 185**— 186*> De officio et ordine missarum et quid unusquisque 
papa addidit 

f, 186*» — 189* De consecrationibus aitarium. Quae sunt genera iu* 
dicum. Reges et principes sacerdotum in populo Israhel. 

174 446 

f. 190* — 191* Series patriarcharum Byzantinorum et Alexandrinorum 
ct Antiochenorum nec non imperatorum quorundam. 

f. 191* — 192* (ancpigr.) Fragmentum Gestorum Henrici VI auctore 
Godefrido Viterbiensi. »Guilielmus moritur, Lancredus (sic) levatur« X 
»defendunt Ariminum sicud palatini. Postea Marcualdus vadit in Ciciliam 
ibique mortuus est etc.« 

f. 192* — 198^ >Dialogus de questionibus veteris testamenti a princi- 
pio mundi secundum Augustinum<. »Licet multi doctissimi et probatis- 
simi viri« X »que oculorum occurrit obtutibus,* 

f. 1 99^ Reimspruche (Mittelhochdeutsche) iiber die bosen Weiber : 
»Hute dich vor bosen wiben.« (Ibidem est nota manus recentioris spectans 
ad a. 1405.) 

Operculis adligatum cst fragmentum membr. instrum. publici Nicolai Bubek 
archiepiscopi Colociensis de a. 1393. In ultimo fol. non num. commemoratur 
Johannes de Kitlicz quondam episc. Misnensis. Vetus sign. Q, 47. 

.446 ///. C. 15. (i^. il- 5. n. 59,) 

chari. saec. XV ff. 165 num., 30 X 22 cm. d, m. 

f. 1 — 37*» Vitae patrum. (Rubr.) »Incipit liber, qui dicitur vitas- 
patrum editus a b. Jeronimo.« »Benedictus deus, qui \vlt« X »Explicit 
liber dictus vitaspatrum editus a b. Jeronimo.* 

f. 38*— 62»> (anepigr.) Gualteri Burlaei Tractatus de vita et mo- 
ribus philosophonim vetenim. »De vita et moribus philosophorum ve- 
terum tractaturus* X »et sic Franci adequati sunt Romanis et Athenien- 
sibus quoad gloriam studiorum in philosophia et in artibus liberalibus. Et 
sic finis est huius operis.« 

f. 63'* — 79> Johannis VaUensis Breviloquium de quatuor virtutibus 
cardinalibus. »Quoniam, ut dicit Salomon Prov. 20« X »qui est princi- 
pium virtutis et finis. Amen. Et sic est finis o cznostech swrchu psanych. 
tak buoh day.« (Opus ab opere Senecae diversum, in cod. Amploniano 
O, 92 (Schum 750) attribuitur Gualtero Burlaeo.) 

f. 79^ — 85*» (anepigr.) Auctoritates Aristotelis cum expositione, in 
fine mancae multis foiiis evulsis. »Omnes homines naturaliter scire desi- 
derant« X »Intellectus non habet aliquid organum in corpore, sed est se- 
paratus ab omni organo« (cetera desunt). 

f. 86*— 98*> Arnesti archiep. Prag. Statuta a. 1349 additis stat. a. 
1384 et 1386. (Cf. Hofier, Concii. Prag. p. 31, 35.) 

f. 99*— 121* Liber de naturalibus. »Abicit mundus pauperes, ho- 
norat divites« X »quia pennas virtutum non habent Et sic est finis. 
Explicit liber de naturalibus.« (Sunt Moralitates Jacobi de Lausanna.) 

f. 121*— 122* Sermo de s. Jacobo. 

f. 123*— 128* Sermo de passione Christi. 

f. 128*— 141 b (M. Henrici de Bitterfeld) Tractatus de institutione 
sacramenti eucharistiae. »Quare non statim post lapsum hominis« X 
»ut accedamus cum summa devocione ad sacramenta dominici corporis 
et sanguinis Christi, ut cum eo sine fine letemur in speculo claritatis 
eteme in secula seculorum. Amen.« 175 447 

f. 142*— 148* Sermones tres: 1. M. Johannis Hus s^modalis super 
>Abiciamus« a textu Op. Hus. Norimb. 1558 in fine discrepans; 2. ano- 
nymi super »Ecce nunc tempus acceptabile* ; 3. anonymi super »Ductus 
est Jesus in desertum*. 

f. 148**— 154*» Serxno synodalis super »Homo quidam fecit coenam 
magnam.« Item alius s. Augustini de honestate mulierum. 

f. 155 Quid tenendum sit de sacramento altaris. 

f. 156* — 165*> Sermo synodalis super »Renovamini spiritu mentis 
vestre«. »In hac venerabili sanctaque synodo ewangelizaturus* X »immar- 
cescibilis glorie« . . . (Sermo hic in cod. 48 bibliothecae Scotensis — cf. 
Hubl p. 45 — attribuitur M. Petro de Stupna.) 

Vetus sign. A, 29. 

447 ///. C. 16, (V. //. /. «. 60.) 

charL a. 1390 ff. 230, 295 X 21 cm. d. nu 

f. 1*— 2*> (rubr.) >Incipit registrum sequentis operis« (puta a f. 61). 

f. 3 — 60^ Sermones de adventu, nativitate et passione Chr. (Magna 
pars horum sermonum — a f . 3 — 25 — incipit a voce »Exsurge« ; ideo 
sunt etiam Soccii.) 

f. 61* — ^230*» Soccii Sermones de tempore; pars I. (ab adventu 
usque ad pascha 90 sermon.) »Veniens veniet et non tardabit« X »Ex- 
plicit prima pars sermonum Socci de tempore finita a. d. 1390 (radendo 
mutatus est hic annus in 1400) in vigilia ascensionis domini.* 

Intrinsecus operculi sup. haec nota est : »Mag. Petrus Stupna dedit naci- 
oni« (= collegio nat. bohem.). Eadem nota est in cod. V. D. 1, quo Socci 
sermonum pars II continetur. Vetus sign. O, 30. 

448 ///. C. 17, ir. //. /. n. ei.) 

charL saec, XlV—XVff. 326 ftnm., 29'5X20'5 cm. d. m. 

Sermones dominicales auctore quodam fratre ordinis min. s. 
Francisci. (Cum opus sit anepigraphum, titulum hunc ex prooemio hau- 
simus.) »Narraverunt mihi iniqui fabulaciones« X »beati mortui, qui in 
domino moriuntur, quod nobis parare dignetur qui est benedictus in s. s. 
Amen.« 

Intrinsecus operculi super. haec nota est: »Iste liber de libraria dom. 
Mathie Laude.« 

449 /// C 18. (r. /. 3. n. 62.) 

chart. saec. XIV-^XV ff. 292 mim,. 29'5X21'5 cm. d. m. 

f. 1 — 98^ saec. XV. Johannis Andreae Apparatus super Clemen- 
tinas. >Johannes. Graciosum hoc nomen* X »non erit processus propter 
hoc irritus nec eciam irritandus. Explicit apparatus Johannis Andree super 
Clementinas.« 

f. 99* — 102** Rubrica de fratribus minoribus. »Exivi de paradiso* 
X »se noverit incursurum.« 176 450 

f. 102^ — 106^ saec. XV. Apparatus ad extravagantes (»Exsecrabili8 
quorundain« et »Su8cepti regimini8«). 

f. 106** — 107^ saec. XV. Duo procuratoria super forma communi 
pauperum. Ex concilio Maguntinensi (Excerptum statutorum de monachis). 

f. 10&*— 150* abhinc saec. XIV— XV. Commentarius in Alani Anti- 
daudianum. »Quoniam aut prodesse volunt« X »pascitur in vivis livor, 
post fata quiescit Dominus deus sit semper benedictus.« 

f. 150* — 191* Radulphi de Longo Campo Expositio Anticlaudiani. 
»Incipit glosa Theodoli historie cum allegoriis. Sanctissimo patri ac dom. 
A. d. g. Narbone archiepiscopo . . Rad. d. L. C.« X »ex precedentibus 
elucescunt. Expliciunt glosulec (cetera radendo deleta sunt). 

f. 191*— 211* (anepigr.) Fulgentii Tractatus de diis gentilibus et 
aliquot scriptoribus antiquis. »Dii, quos pagani deos asserendo vene- 
rantur« X »Hec de vita satire sufficiant dicta.« 

f. 211*^ — 215* (Nonnullis versibus de »unguento de ansere facto«, 
item de »invencione anuli« absolutis) »Incipit Libellus Hildeberti Cenoma- 
nensis episcopi de diversis naturis lapidum« X »que decies senis di- 
stincta patent capitellis.« 

f. 215*— 216^ Carminum scholarium vagantium (Gualteri Mapes?) 
incipientia: 1. Scriptum est ebraice, 2. Tanto viro locuturi, 3. Propter 
Syon non tacebo. 

f. 217* — 274* Vitae patrum. »Incipit liber, qui dicitur vitaspatrum 
editus a b. Jeronimo. Benedictus deus« X »Explicit vitaspatrum.« 

f. 274*— 277* Vita b. Mariae neptis abbatis Abrahae. 

f. 277* — 278» Notae de quaerendo deo, item de illis, »qui palliant 
pigridam suam sub nomine contemplacionis nolentes operari.« 

f. 278*— 291 »> Euangelium Nicodemi. »Incipit liber Nicodemi in no- 
mine s. trinitatis. Incipiunt gesta salvatoris« X »credentibus in se.« 

f. 291*» — 292* Miraculum de renovatione crucifixi. »Expliciunt Gesta 
Christi* (sic). 

Codicem hunc minus accurate recenset Schulte in Canon. Handschften 
p. 36. Vetus sign. E, 7. 

450 ///. C. 19. {Y. L 3. n, 63.) 

chart. cca. a. 1379 ff. 180 num., 29'5X20 cm. d. m. 

f. 1 — 34^ M. Johannis de Vibraco (Viviaco ?) Tractatus de septem 
donis spiritus sancti. »Omne datum optimum« X »quam deo gracias. 
Explicit tractatus Mgri Joh. de Vibiaco d. s. d. s. s. A. d. 1379.« (Idem 
opus alibi attribuitur S. Bonaventurae.) 

f. 34** — 41*> Tractatus de effectibus gratiae. »Quia licet ex nobis 
insufficientes simus« X »ad visionem autem, que sine nebula est, per- 
ducat nos, qui vivit etc.« 

f. 41 ^ — 47* S. Augustini Liber dialogorum (= Soliloquia). »Incipit 
prologus libri dyalogorum b. Augustini percunctante Orosio. Licet multi 
doctissimi« X »qui preesse desiderat, non prodesse. Aut totum aut nihll 
infunde, da michi bibere. Olla petit quantrum, sera pyntrum, mus querit 
antrum.« 

TRUHLAft: C*t. cod. lat. 177 12 451 

f. 48*— 104* (S. Bonaventurae) Tractatus de septem itineribus 
aeternitatis. »Eum, qui venit ad me< X »qui est trinus et unus deus in 
etemum benedictus. Explicit tract. de s. i. e. per manus etc. (sic) a. d. 
1379 sabato post Petri et Pauli.< 

f. 104* — 112^ M. Henrici de Vrimaria Tractatus de occultatione 
Vn vitiorum sive mortalium peccatorum. >Est via, que videtur homini 
recta* X »Explicit tract. de septem mort. pecc. Araen. spiech.* 

f. 113* — 126* (sero inscript. : Francisci Mayronis?) Quaestiones 
Sttper dominicam orationem. >Et cum oratis etc.« X »Expliciunt q. s. 
dom. orac.« 

f. 126^—140^ (anepigr.) Expositio dominicae orationis. »Pater no- 
ster. Huic oracioni dominice* X »nec percurrere mens in semet ipsa re- 
versa prevaleat.* 

f. 140*» — 147** Tractatus de octo beatitudinibus. »Videns Jesus 
turbas« X >quoad deiectabilia huius mundi etc. Explicit.« 

f. 148* — 153* M. Francisci Maronis (= de Marcia) Tractatus super 
symbolum. >Quia scienda sunt« X >in qua beati erunt feliciter coUocati 
favente dom. nostro J. Ch., cui est etc.« 

f. 153* — 154^ S. Bernardi Sermo de s. cruce. 

f. 154*» — 168*» Expositio symboli. »Credo in unum deum« X >et 
venturus est ad iudicium. Explicit de articullis et sacramentis (sic).« 

f. 169' — 180*» Notae variae: de efficacia verbi dei, de praedicato- 
ribus, de simonia, de mendacio, de poena sortilegii, de ludo etc, (in fine:) 
de novem filiabus, quas diabolus genuit. 

In registro contentorum saec. XV in fol. ultimo non num. conscripto 
auctor primi tractatus appellatur Johannes de Vibraco. Operculis adglutinata sunt 
fragm. membr. cuiusdam codicis saec. XIV argum. theol. (de morte). In cat. 
Rudnic. codex sign. L, 4 (Nationis). 

451 ///. C. 20. (r. L 3. n. 64.) 

chart. saec. XlV—XVff. 267 num., 295X22 cm. 1 m. 

Gualteri Burlaei Lectura super 10 libros Etliiconim Aristotelis. 

f. 1» »Circa inicium libri Ethicorum Aristotelis« . . . Post fol. 2 se- 
quuntur 6 fol. vacua. Item post f. 186 occurit magna lacuna 28 foliis va- 
cuis. f. 265^ »sed solum gracia veritatis. In quo terminatur summa totius 
libri ethicorum. Deo gracias.c 

f. 266* — 267» Quaestio pertinens ad finem primi Ethicorum. 

452 /// C. 21. {Y. I. 4. n. 6S,) 

chart. saec. XV ff. 252, 31 X 22 cm. 1 m. 

Petri Lombardi Qoatuor libri sententiarum cum registro in fine 
manco. 

453 /// D. 1. iY. 1. 3.n.67.) 

chart. saec. XIV— XV ff. 178, 30 X 22 cm. 2 m. 

f. 1 — 12*» (temis col.) Registrum alphabeticum sequentium operum (?) 
carens suis numeris. 

178 456 

f. 13* — 43* (anepigr. initio deficiente FloretttS?) Expositio epistola- 
rttm dominicalium. X »Contra hos actus minime murmurabant Judei.< 

f. 43*— 85« (Guilelmi Peralti) Summa vitiorum. ^Dicturi de sin- 
gulis viciis* X »appropinquabit enim regnum celorum.* 

f. 85^ — 145^ Notae theologicae variae. »Ministros ecclesie maxime 
decet mundicia« X »hoc mare magnum.* 

f. 145^ — 178^ Expositio lectionum dominicalium in line mutila. 
•Dominica prima. Fili recordare, quia recepisti bona< X »inhabitat nobis- 
cum deus i. e. deus simul et homoc (cetera desunt). 

Utrique operculo adligata sunt fragmenta membran. codicis cuiusdam saec. 
XIV argum. eccles. — iuridici. Vetus sign. H, 12. 

454 ///. D. 2. {Y. IIL 1.H.68.) 

chart. saec. XlV—XVff. 173, 305X22 cm. 1 m. 

Commentarius in epistolas s. Pauli exceptis ad Rom. et Corinth. 
epistolis. 

f. 1* »Galathe sunt Greci. Hii verbum veritatis* X f. 173* >et alia 
dei munera sit (sic) cum omnibus vobis.< 

Operculo super. adligatum est fragm. membr. cuiusdam Breviarii saec. 
XUI. Vetus sign.?, 31. 

455 ///. D. 3. ( r. ///. /. n. 69.) 

chart. saec. XV Jff. 349 nttm., 31X2V5 cm. 2 m. cum init. fict. 

(Martini Lupacii) Expositio epistolarum et evangeliorum de tem- 
pore et sanctis. 

f. 1* (membr.) Martina Lupace List o tom, Semu veriti o svatosti 
oXt&nij dany jalsemus pnteli v Chotebori r. 1466 (zde pod rubrikou 
M. L. pekne pfepsany). Srovn. GoU v Mus. 1885 str. 65. 

f. 1** — 2^ Registrum expositionis sequentis. 

Vetus sign. H, 1. De codice hoc prolixius disserui et auctorem demon- 
stravi in Vestnik C A. 1898 p. 409. In operculo super. intrinsecus notatur: 
»Prohibicio communicare presumptuose volentibusc, in inferiori: »Septem dotes 
corporis glorificati« et »Septem dotes anime glorificate.« 

456 ///. D. 4. {Y. III. 1. n. 70.) 

chart. saec. XlV—XVff 168 mim., 30X21 cm. 1 m. 

Psalterium cum expositione marginali et partim interlinearl. 

f. 167'^ Cisiojan staroSesky na leden a prvni polovici unora 

(shodny s publik. v Rozboru I, 187 od Hanky). 

In aliquot fol. psalterium praecedentibus, quae non sunt vacua, variae 
notae theologicae occurrunt. Vetus sign. A, 11. 

179 12* 457 

457 ///. D. 5. (Y. III l.n.71,) 

chart. saec. XV ff. 256, 31 X 21 cm. 2 m. 

Testamenti Veteris libri Jeremiaey Threnorum, Baruch, Paralipomenon, 
Esdrae primus, Nehemiae, Esdrae secundus, Tobiae, Judith, Esther 
cum uberrima expositione marginali et glossis latinis et bohemicis. 

f. 251' »Et sic est finis, pro quo sit deus benedictus in s. s.« (Alia 
manu:) >1453 fer. II in octava b. virginis visitacionis Mag. Petrus (de 
Dwekaczowicz dictus) Bibat correxit.< 

f. 251^ — 253*» Alexandri de Villa Dei Versus memoriales super libros 
Test. Vet. suprascriptos. 

Sequuntur usque ad finem et sunt etiam in utroque assere et in fol. prae- 
ligato variae notae theologicae. 

458 IIL D. 6. ( Y. III. 1. n, 72.) 

chart. saec. XV ff. 322, 30'5 X 22 cm. 1 m. 

Jacobi de Voragine Sermonum de sanctis pars secunda (a tem- 
pore paschali usque ad festum s. Jacobi apostoli) cum registro in fine. 
(Partem tertiam ab eodem librario exaratam v: IV. B. 5.) 

459 ///. D. 7. {Y. III. 1. n. 73,) 

chart. saec. XlV—XVff. 237 num., 29'5>^21'5 cm. 2 m. 

In operculo super. sunt tituli contentorum manu saec. XV exarati, sed 
radendo valde laesi, qui tamen suppetias quasdam aiferunt recensenti, cum in- 
scriptiones passim etiam excisae sint. 

f. 1 — 60** (inscriptio rubric. laesa) Wilhelmi (?) Parisiensis episcopi 
Sermones diversi. Primus de adventu domini. »Aspiciebam in visione 
noctis« X »Non enim debet eius ministerium quantum ad corpus« (cetera 
desunt). 

f. 61» — 122*^ (inscriptio laesa) Hugonis de Folieto De claustro cor- 
poris et animae libri quatuor. »Rogasti nos, frater amantissime« X »for- 
titudinem immortalitatis benedictus deus. Amen.« 

f. \2Z^ — 180* »Summa aurea (de poenitentia), sic dicta propter sui 
utilitatem.« (Post indicem incipit:) »Quoniam peccantibus post baptismum« 
X »sed remuneracio sempitema*. 

t. 180^—189* S. Bernhardi aaraevallensis Liber de diligendo deo. 

»Illustri domino Americo (sic) eccles. rom. dyacono cardinali* X »qualem 
litere vestre predicant.* 

f. 190* — 199^ S. Bemhardi Sermo super »Stabat iuxta crucem 
Jesu mater«, rubricatus: »Ex dictis b. Bemhardi.« 

f. 199^—201* (Richardi de S. Victore?) Sermo super »Tolle pue- 
rum et matrem eius< (inscriptione fraudatus, de qua super.^unt tantum 
verba: Sancti Victoris). 

f. 202^-220'' S. Augustini Sermones aliquot. 

f. 220* — 224* Notae variae theologicae : de compunctione, de ora- 
tione dominica, de symbolo, de verbis ociosis, de 8 vitiis principalibus. 

f. 224*— 237 Sermones diversi. iso 460 

Operculis adligatum est iragmentum membran. instrumenti publici saec. 
XIV, Martinum Borzconis ex indulgentia papali in canonicum eccles. Pragensis 
assumendum concernentis. Item utrique operculo adglutinata erant fragmenta 
cuiusdam instrumenti publici copiati saec. XIV (a. 1361), quod causam Floriani, 
plebani Chrudimensis, adversus monasterium Bfevnoviense in curia Romana 
vergentem concernit, quae fragmenta nunc separatim asservantur et edita sunt 
a Tadra, Soudni akta VII, 218. In fronte operculi super. haec nota manu saec. 
XV scripta occurrit: »Liber dom. Johannis de Zebyn plebani.« Vetus sign. 
E, 30. 

460 ///. D, 8. {Y, III. 1, n. 74.) 

chart. saec. XIV ex., ff. 270, 29'5 X 21 cm. d. m. 

f. !•— 53* Hugonis (de S. Victore?) *Tractatus de praeparatione 

cordis. »Preparate corda vestra deo« X »ut suos in eum perduceret. In 
quem nos ipse perducere dignetur, qui cum deo patre etc.« 

f. 54* —94* (S. Bonaventurae aut Johannis de Viviaco) Tractatus 
de septem donis spiritus sancti. »Omne datum optimum« X »quam deo 
gracias. Amen.« (Cf. III. C. 19 f. 1.) 

f. 94*— 101*» (anepigr.) Tractatus de gratia. »Licet insufficientes si- 
mus* X »meritis sue matris nos adiuvet, qui vivit etc.« 

f. \0\^ — 115* (anepigr.) (Hugonis de S. Victore) Tractatus de modo 
orandi. »Conforta me rex sanctorum« X »Regnat in exiguo magno pro 
corpore virtus.« 

f. 115* — 123* (anepigr.) S. Augustini Manuale pro contemplatione. 
»Quoniam in medio laqueorum* X »occupacione delectari.« (Cf. I. G. 27 
f. 19) 

f. 124* — 187*> (anepigr.) Tractatus de spiritu sancto per 50 theore- 
mata distinctus. »Domine Jesu, qui dixisti« X »qui cum patre et filio 
unus est deus benedictus in s. s. A.« 

f. 187^ — 217*Augustini (Triumphi) de Ancona Tractatus de cog- 
nitione animae et potentiarum eius. »Quoniam secundum phiiosophi 
sentenciam« X »plena racionum omnium vivencium, qui etc. Explicit tr. 
etc. editus a fr. A. de Anchona.* (Finis hic excidendo mutilatus est.) 

f. ^IS""— 224«S.Bernardi aaraev. Meditationes. »Multi multa sciunt« 
X »Expl. med. Bernhardi« (Finis excidendo mutiius). 

f. 224^—229^ Hugonis de S. Victore Tractatus de arrha animae. 
»Loquar secreto« X »totis viribus concupisco«. 

f. 229^—231'' Eiusdem tractatus de laudibus caritatis. »Caritas est« 
X »ut ipse cum patre ad nos venire dignetur.« 

f. 231^—239'' S. Bemardi Qaraevall. Liber de diligendo deo. »Viro 
illustri dom. Almeles (sic)« X »domum ad tartaream et (sic)». 

f. 239^—268'' Hugonis de S. Victore Tractatiis de archa Noe. 
»Cum sederem aliquando« X »Explicit Hugo de archa Noe finitus Prage 
. . . de Moravia . . (finis excidendo mutilus). 

f. 268^—270* (anepigr.) Tractatus de virginitate. »Quantum mea 
interest« X »tanta pena pro corrupcione matrimonii.* 

In operculo super. intrinsecus occurrit nota manus saec. XV: pro t'/, 
aexag. Item legitur ibidem registrum contentorum radendo mutilatum. Vetus 
sign. I, 62. 

181 461 

461 /// D. 9. {Y, ULl.n. 75.) 

chart, saec. XIV ex. ff. 143 num., 30 X 21 cm. d, m. 

Mag. Henrici de Oyta Quaestiones Physicoram Aristotelis. 

f. a^ »Queritur circa primum physicorum utrum. Quia primum oportet 
instituere« X f. 140*» »quam felicitatem nobis concedat trinus et unus. 
Amen.« 

f. 141* Nota de aere. 

f. 142^ »Expliciunt questiones accurtate per H« (cetera deleta sunt. 
Alia manus addit :) »mag. Biridanum eccie . . . tur (?)< 

Nomen auctoris et in schedula operculo sup. adglutinata et in fronte fol. 
init. a mutilatum est. Utrique operculo adglut. sunt fragm. membr. cod. saec. 
XIV, quo grammatica quaedam versificata continebatur. Vetus sign. D, 9. 

462 ///. D. 10. {Y. I. 3. ». 75.) 

chart sacc. XV cx. ff. 229, 29X22 cm. 1 m. 

Antiphonariuin notis musicis instractum. 

f. 215^ »Sorte supernorum scriptor libri pociator, 

Morte malignorum raptor libri moriator« (sic). 

f. 229** »Explicit . . . imsel de Novo Foro in P . . . a« (cetera excisa 
sunt.) 

Operculis adglut. sunt fragm. membr. cuiusdam codicis liturgici saec. XDI 
neumati. Codicem nostrum recens. Dreves, Cantion. bohem. p. 21. 

463 /// D. 11. {Y. I. 4. n. 77.) 

chari. sacc. XIV ff. 132, 28X215 cm. d. m. 

Sermones dominicales per circulum anni. 

f. 1» »Cum appropinquaret . . . Sic scribit apostolus ad Romanos« 
X f. 127*> »ergo unus est redemptor et redempcio utriusque et cetera*. 
Sequuntur pericopae evangeliorum. 

Operculis adglutinata et adligata sunt fragmenta cuiusdam membr. codicis 
saec. XIV, quo commentarius in carmen quoddam grammaticale (Donatum ?) conti- 
nebatur. Ineunte saec. XV codex erat cuiusdam plebani, qui in f. 132^ deci- 
mantes sibi in Rzyedhost annotavit. 

464 /// D. 12. (Y. I. 1. n. 78.) 

chart. saec. XIV ex. ff. 167, 29X20 cm. d. m. 

(Nicolai de Lira) Commentarius in epistolas b. Pauli apost 

f. !• »Ecce descripsi tibi eam tripliciter, Prov. XXII, quod verbum 
de sapiencie descripcione dicitur* X f. 167** »confirmetur in presenti et 
futuro prestante dom. nostro J. Chr., cui est honor et gloria in sec. sec. 
Amen.« 

In fol. adligato notati sunt, »quibus inhibenda est sacra communio.^ In 
eodem fol. verso occurrit pretium libri : »pro XXXV gr.« 

182 465 

465 IIL D. 13. (y. i. 4. n. 79,) 

charL saec, XIV ex. (pars a. 1380), ff. 311 num., 29 X 21 cm. d. m. 

f. 1 — 10* (anepigr.) Victoria fldei christianae. »Ezechiel in visione 
dei« X »in speculo etemitatis . . . Victoria fidei christiane finitur.* (Cf. 
cod, IV. D. 19. f. 119.> 

f. 10* — 12^ (inscriptio: Quoddam notabile). S. Augustini Speculum 
peccatoris. »Quoniam, carrissimi, in via huius seculi« X >quod tibi con- 
cedat ille, qui est benedictus in s. s. Amen.« 

f. 12^ — 18^ Thomae Hibernici Summa de tribus punctis essentia- 
libus christianae religionis. »ReIigio munda et immaculata« X »nec nimis 
pfolixum compilare decrevit.* 

f. 19« -25« Evangelium Nicodemi. (Gesta Christi.) 

f. 25*>— 37* Arnesti archiep. Prag. Statuta. 

f. 37" — 97** (inscr. Summula de sacramentis, sed esf.) Innocentii IV. 
seu potius Thomae de Cabham Summa de poenitentia. »Cum miseraciones 
domini« X »duplicem incestum committit, unum« (cetera desiderantur). 

f. 98* — ^99* S. Bernardi Claraevall. Formula honestae vitae. 

f. 99* — 100* De defectibus et periculis altaris circa sacramentum 
(secundum s. Thomae Summam). 

f. 100* — lOO** Salutatio rhythmica s. Mariae: »Ave plena gracia«. 

f. 101* — 125^ Raymundi (de Pennaforte) Summula de casibus 
(poenitentiae). »In primis debet sacerdos interrogare« X »non armis sed 
oracionibus impugnavit. Explicit summa de casibus Mag. Raymundi.« 

f. 126*— 140* Eiusdem Summae quaedam capitula (Opus non in- 
legrum.) 

f. 140** — 143** Notae: de 8 speciebus turpitudinis, de decalogo, de 
peccatis, de sacramentis, de donis spiritus sancti. 

f. 143^ — 148^ Mag. Pauli Summa circa confessionem. »Quoniam 
circa confessionem« X »Presumpcio est id quod maioris« (cetera desunt). 

f. 149* — 196* Isidori Hispalensis ad Jasonem episc. Liber de 

summo bono. »Veniente ad nos famulo nostro« X »letilicandos includit. 
Explicit liber b. Isidori etc.« 

f. 196* — 208** Eiusdem Synonjrma. »In subsequenti hoc libro« X 
»sine omni indigencia«. 

f. 208** — 213* (»Incipit sermo b. Aug. de salute anime. Quoniam in 
medio laqueorum etc.« Est) S. Augustini Manuale. »Explicit liber b. A. 
de s. a. per manus Casid eknynr« (Isac de Knyna). 

f. 213* — 214* Epistola Christi de die dominico celebrando. »A. d.. 
1380 (p)ermanusr. asid. eknins. iod. iclip. (per manus Isac de Knina?) 
Cf. Rohricht in Ztsch. f. KG. XI, 436. 

f. 214* — ^233* S. Augustini liber de spiritu et anima. >Quoniam 
dictum est michi« X »quem cemere iinis est, et sic est finis libri B. Aug. 
de s. et a. Amen.« 

f. 233* — 234** »Explicit bonum dictum de viciis per manus Kasi de 
Knyna (Isac de Knina?). Amen solamen et aliquando non habemus in 
scolis panem.« 

183 466 

f. 234** — 236** (anepigr.) De conceptione b. Mariae et festo eiusdem. 

f. 237» — 241 *> (anepigr.) Tractatus de contemplatione. »Vidit Jacob 
in sompniis« X »refociletur in illo.« 

f. 241 *> — 244» Sermones duo in dedicatione. 

f. 244^ — 251^ S. Augustini »Speculuin de Manuali verbo dei.< 
►Quoniam in medio laqueorum« etc. ut supra X »Explicit speculum de 
manuali verbo dei.« 

f. 252»— 259^ (anepigr.) Tractatus de vitiis et beatitudinibus. »Pec- 
catum est dictum« X »sic annichilatur.« 

L 260»— 263^ (S. Augustini) Speculum peccatoris. (Initium et finis 
ut supra in f. 10»— 12*>.) 

f. 264» — 311» Speculum humanae saivationis (sine imaginibus, 
quae in frontibus vacuis erant delineandae). 

Intrinsecus in operculo super. inscriptum est manu saec. XV registnim 
contentonim, sed mancum. Operculis adligata sunt Iragmenta membr. cuiusdam 
codicis saec. XIV argum, dogmaticL Partem cod. nostri recensuit Schulte in 
Canon. Handsch. p. 38. 

466 ///. D. 14. (Y. L 3, n. 80.) 

chart. saec. XlV—XVff. 196 ftum., 30X21 cm. 3 m. ' . 

Sermones quadragesimales et de sanctis. 

f. 1» »Incipit Quadragesimale. Cum ieiunatis, nolite . . . Sciendum 
quod tempus* X f. 77^ (explicit sermo de passione:) »suum sanguinem 
pro nostra miseria. Amen.« 

f. 78» Visio s. Pauli in purgatorio (in fine manca). 

f. 79» »Incipit commune sanctorum. De s. Andrea. Ambulans Jesus 
iuxta mare Galilee . . . Humanus defectus* X f. 196** »bonum est illis 
manere sicut ego.« 

Operculis adligata sunt diversa fragm. membr. codicum saec. XIII — XIV 
argum. grammatici. Vetus sign. E, 21. 

467 /// D. 15. (Y. i. 3. n. 81.) 

chari. saec. XlV—XVff. 170, 30X21 cm. 2 m. 

f. 1 — 56^ Testamenti Veteris libri Proverbiorum et Ecclesiastae 

cum praefatione s. Hieronymi et nonnullis glossis interlinearibus. 

f. 57» — 58** Registrum in Ecclesiasten secundum ordinem alphabeti. 

f. 58^ — 170^ Aegidii Romani Expositio in librum Ecclesiastae. 
»Nolite diligere mundum« X »sive bonum fuerit sive maium. Explicit ex- 
posicio in librum Ecclesiastes.« 

Operculis adligatum est fragmentum membran. instnimenti publ. notar. Jo- 
hannis Nicolai de Bylan concernens Habardum quendam, conscripti in monast. 
Strahoviensi saec. XIV. In operculo infer. haec rubrica occurrit: »Constat gr. 
LXXII liber iste a. d. 1410 Frat. M. Vissegradii.« In operculo super. intrin- 
secus haec nota est: »A. d. 1411 die 18 Jan. circa horam 24 obiit Jodocu» 
marchio Brahdenb. et Moravie. Eodem anno fuit electus in regem Romanonim«. 
Item alia manu : »Pluribus detur pro deo, quia mihi etiam datus est.« Vetus 
sign. T, 9. 

184 468 

468 ///. D. 16. (V. /. 3 n. 82.) 

chari. saec, XV (paries 1428 et 1430) ff, 362 (352 nnm. et 10 omiss.\ 
30 X 22 cm. d. m. 

f. 1 — 5* (Johannis Andreae?) Processus iudicii. »Antequam dicatur 
de processu« X »Et sic est finis istius materie a. d. 1430 fer. IV dum 
sanctificatus etc. in Monte Sereno per quendam fratrem.« 

f. 5^—6*» Epistola Parisiis studentium de periculis novissimorum tem- 
porum. »Nos christiane fidei professores« X »Hec excerpta sunt de quodam 
libro Parisius compiiato, quem dudum alias integraliter conscripseram.« 

f. 6** — 7* Notae de variis peccatis. 

f. 8«— 61(71)^ Tractatus de poenitentia (M. Stephani de Ck>lonia?) 
divisus in tres partes, latinus et germanicus (Von der Busse). »Habent 
Moysen et prophetas* X >Explicit Confessionale . . . compilatum duobus 
ydyomatibus scilicet latino et theutunico continens multas . . . materias 
iuridicales et theologicaies« . . . 

f. 62(72)«— 77(87)* S. Augustini Regula. 

f. 77*— 80* (87—90) Eiusdem Sermo de pastoribus. 

f. 81*— 192* (91—202) Nicolai Stoer sacre pag. professoris Tra- 
ctatus de offlcio missae. »Venerabiles patres et domini! Cogitanti mihi« 
X »ut in etemum laudemus eum, qui vivit etc.« 

f. 192*— 196* (202—206) S. Gregorii Sermo de sacerdotibus. 

f. 196*- 202*> (206—212) S. Hieronymi ad Nepotianum epistola 
de vita clericorum. Item eiusdem duae aliae epistolae. 

f. 203 (213) Urbani papae Litterae apost. contra abusiones mona- 
steriorum circa receptionem novitiorum, datae Romae II. Non. Apr. pontif. 
anno VII. 

f. 203»>— 207* (213—217) Notae grammaticae. >Hic iubet ordo libri.< 
f. 207*> (217) Praecepta scholarium versificata: »Scolaris, qui vis 
provehi culmen ad honoris« etc. 

f. 208* — 324* Adami Summula versificata super Summam Ray- 
mundi cum commentario. »Ignorancia facti, non iuris excusat« X »A. 
d. 1428 sabbato post festum s. Lini pape et mart. completa est hec 
Summula M. Raymundi . . . in Monte " Sereno per quendam fratrem et 
canon. regularem (alia manu add. :) Mathiam postea prepositum Rudni- 
censem«. 

f. 324* — 326» Exhortatio ad canonicos regulares de vitio proprietatis 
collecta ex dictis M. Henrici de Hassia et aliorum doctomm. 

f. 327' — 335^ »M. Stephani Palecz Epistola contra Johannem Hus 
in Constantia facta.« (Sic! Sed est Epistola data cuidam praedicatori 
Pragensi, quam edid. Hardt, Conc. Const. III, 338, de qua cf. KHcman, 
Vestnik C. A. 11, 63). 

f. 336*— 338** Sermo quidam super »Hortamur vos fratres«. 

f. 339*— 546»» Vita s. Livini, pont. et mart. 

f. 347^ — 352* Officium eiusdem cum notis musicis. 

In fol. praeligato haec nota manu saec. XV scripta occurrit : »Iste liber 
est canonicorum regularium in Rudnicz et continetur in eo« (sequitur registrum 
valde mancum). Item manu saec. XVII: »Caes. coll. S. J. Pragae ex liberali- 

I8i 469 

tate d. Mariae Manrique Senioris de Pernstein.« Eodem fol. verso est nota de 
passione undecim millium martynim manu saec. XV. Codicem hunc recens. 
Schulte, Can. Handsch. p. 38. 

469 ///. />. 17. (r. /. 5. 11. 83:) 

chart saec. XIV ex. ff. 244 nufn., 295X21 cm. d, nt. 

fol. prael. non num. Fragmentum Brunelli, carmiois satirici Nigelli 
Wirekeri, quod vulgo intitulatur Asinus seu Speculum stultonim (initio 
carens). »Explicit Brunelus d. Wenceslai dicti Skala Odelicznecho (?)«. 

f. 1 — 5* Albertani (Brixiensis) Liber de modo loquendi. »In loquendo 
multi errant« X »Explicit Albertanus dom. Wenceslay dicti Skala vicarii 
dom. Hermanni canonici ecclesie Pragensis ut supra.« 

f. 5* — 14*^ (S. Augustini) Tractatus de 12 abusionibus claustri. 
»Duodecim sunt abusiones claustri« X »Expliciunt abusiones dom. W. 
P. (sic). Status meus in profundum miserie divergitur.* 

f. 15' — 19* (Johannis Holesoviensis) Expositio cantici, quod di- 
citur s. Adalberti, »Hospodine, pomiluj ny« notis instructi. (Praecedunt 
praecepta boni scriptoris.) »Pro vera sciencia* X »Explicit exposicio can- 
tici s. Adalberti Hospodyne pomyluyny compilacione sua finita in mona- 
sterio Brewnowiensi a. d. 1397 in vig. s. Viti.< (Cf. Jirecek, Rukovef 
et Konrad, Dejiny 1, 27, et Flajshans, Pam. 42.) 

f. 19^ — ^23^ Boethii Liber de regulis fldei catholicae. »Clemens 
papa, cuius rem< X >Explicit liber Boecii de reg. f. cath.« 

f. 23^ — 28^ (anepigr.) Tractatus de octo modis dilatandi sermonis 
in praedicatione. »Octo sunt modi« X »sed non de facili. Et sic est 
finis.« Sequuntur 7 regulae versificatae. 

f. 28** — 29» Notae variae theologicae. 

f. 29** — 37* (anepigr.) S. Bonaventurae Incendium amoris. »Ecce 
descripsi eam tripliciter« X >rectificat, letificat.« 

f. 37* — 38* Schemata s. scripturae, dei, animae, diaboli. 

f. 38^—70^ Allegoriae M. Petri (Comestoris seu) Manducatoris 
super vetus testamentum. »Ex precedentibus premissa descripcione« X 
•Expliciunt allegorie etc.« ut supra. 

f. 71^ — 85*» Excerpta varia theologica.* 

f. 85^ — 93* (anepigr.) Tractatus de sacramento altaris et de sacri- 
ficio missae. »Ad honorem dei et utilitatem simplicium« X »ad mutuum 
auxilium. Prov. XVIII. « 

f. 93* — 95* Tractatulus de quinque (deletum et superscriptum : decem) 
doloribus b. virginis. »Rogavimus te« X »Valete mulieres. Deo gracias. 
Amen.« 

f. 96* — 146^ Johannis diaconi ad Johannem papam Liber de 
institutione vita doctrina miraculis b. Gregorii Romani pontiflcis. »In- 
oipit prologus. Beatissimo ac felicissimo« X »purificati perveniamus.« 

f. 148*— 1551» Fab. Fur. Fulgentii Placiadis Imaginum Ovidii 
(= Mythologicon) libri I et n. »Primo videndum est de pictura Apol- 
linis« X »Expliciunt imagines secundum Fulgencium.« 

f. 155^ — 161*» Imagines quatuor virtutum cardinalium et aliae. 

f. 161^— 163« Aenigmata Aristotelis. 

186 471 

f. 163^ — 168^ Senecae Declamationes (de 24 legibus). 

f. 168^ — 169* FYagmentum tractatus de sex alis Seraphim. »Et sic 
est finis huius operis a. d. 1399 in ascensione domini.« 

f. 169^ — 177* Summa confessionis. »Confessor circa penitentem ta- 
liter se poterit regere« X »ut eorum vicia odio habeantur. Explicit summa 
confessionis.« 

f. 177»— 181» Tractatuli de effectibus fidei, de X praeceptis, de VII 
sacramentis, de virtutibus, de peccatis etc. 

f. 181^—185^ Senecae Epistola de copia verborum. 

f. 185^ — 190 S. Augustini Speculum. »Adesto michi verum lumen* 
X >immortalia secula seculorum. Amen.* 

f. 191»— 203* S. Augustini Manuale. »Quoniam in medio« X »et 
castus in omnibus. Amen. Et sic est finis.« 

f. 203*>— 235* (Berengarii de Londora) Lumen animae. ^Philosophus 
dicit in libro VI animalium* X »Explicit liber multum valens predicato- 
ribus, qui intitulatur Lumen a.« 

f. 235* — 244** Defectus superiori operi inserendus. 

Particulas codicis recensuit Schulte, Canon. Handschriften p. 39. Codex 
olim crat bibl. coUegii Nationis Boh. slgn. J, 5. (Cat. Rudn. p. 126.) 

470 ///. D. 18. (y. /. 4, n, 84.) 

charL a. 1414 ff. 161, 30X22 cm. 1 m. 

Roberti (Grosseteste) Lincolniensis episcopi Dicta CXLVn. 

f. 1* »Incipit liber venerabilis doctoris Roberti Linconiensis episcopi. 
Amor multipliciter videtur dici.* X f. 160» »Expliciunt CXLVII dicta ven. 
doct Roberti Lincoliensis episcopi (sequentia aliquot verba atramento 
illita sunt) reportata per Sigismundum de Pyeska a. d. 1414.« 

f. 160* — 161*» Registrum cum epilogo auctoris. Ibidem in fronte est 
nota de obitu Wencesiai regis a. 1420 (sic). 

In operculo super. intrinsecus hae notae occurrunt : »Liber mag. Buzko- 
nis« — »Hunc librum Lincoliensis mag. Buzko dedit pro collegio Caroli«, in 
cuius libraria sign. erat D, 55. K. 

471 ///. D. 19. {Y. L 4. II. 8S,) 

chari. a. 1392 ff. 144, 29'5 X22 cm. 1 m. 

Herici (sive Erici) Homiliarum pars hiemalis. 

f. 1* Notae quaedam, quarum una in praelatos invehitur. 

f. l^ >Hodie, fratres, celebramus adventus inicium.« X f. 136** »Ex- 
plicit pars hyemalis omeliarum Herici finita per Nicolaum presb}rterum 
de Swyn in domo s. Karoli Nove Civitatis Pragensis proxima fer. V post 
diem s. Valentini mart a. d. 1392.« 

f. 137*— 144** Sermones diversi in fine mutili. 

Eanindem homiliarum in cod. III. D. 21 aliae s. Remigio, aliae Haimoni, 
aliae Herico attribuuntur. 187 472 

472 ///. D. 20. (T* / 3' n. S6.) 

chari. saec. XIV ex. {fars 1399) ff. 304 num., 30 X 21 cm. d. m. 

f. 1 — 180^ Milicii Sermonum de tempore et sanctis (= Gratiae 
dei) pars I (in fine manca). »Prologus. Alpha et o principium et finis* 
X (sermo fer. V post fest. paschae) »hanc esse causam pro qua«. 

f. 181^ — 272^ Innocentii papae IV. seupotius Thomae de Cabham 
Summa de poenitentia. »Incipiunt distincciones — Cum miseraciones 
domini* X »Explicit summa juris Innocencii per Johannem de Kulbmnach 
sub a. d. 1399 in vig. s. Viti.« 

f. 273* Scotus super dist. 23 quarti Sententiarum. (Excerptum.) 

f. 274*— 299* Sermones diversi. 

f. 299*^ — 304* Fragmentum compilationis »quare et per quem eccle- 
sie et altaria dedicentur«. 

Intrinsecus in operculo super. manu saec. XV consignatum est registrum 
codice contentonim sic incipiens : »In isto volumine sermones quidam Miliczii 
continentur*. An etiam Milicii sint sermones ff. 274 — 299 exarati, dubiuiii est. 
In membr. praeligata notatur pretium: »1^/2 sex. gr. Prag.« Vetus sign. G, 15. 

473 ///. D. 21. {Y. I. 4 n. 87.) 
charf. saec. XlV—XVff. 209, 30X22 cm. d. m. 

f. 1 (membran.) Titulus »Omelie b. Remigii, qui eciam dicitur Hajino 
et Hericus€ et notae variae. 

f. 2 SeiTno dom. I in adventu domini. 

f. 3* — 169* Sermones hiemales, quorunt alii s. Remigio, alii Hai- 
moniy alii Herico a rubricatore attribuuntur. (Est eadam coUectio atque 
sermones codicis III. D. 19 soli Herico attributi.) 

f. 169^ — 209 ^" Sermones diversi (s. Bemhardi, Bedae, Gregorii) 
in fine manci. 

474 /// D. 22. (Y. I. 4. n. 88.) 

chart. saec. XlV—XVff. 180, 305 X 2V5 cm. t m. Asseres obducti corio 
fnscOy cui orttamenta varia et *Ave Maria< etc. artificialiter manu in- 
sculpta sunt. 

Soccii Sermoaes de sanctis. 

f. 1 — 3 Registrum alphabeticum sermonum A — L (non integrum). 

f. 4* »De s. Andrea sermo primus. Venite post me . . . B. Grego- 
rius« X f. 174* >Expliciunt sermones de sanctis Socci.* 

f. 174*^ — 180*» Registrum alterum integrum, in cuius fine: »Explicit 
registrum Socci de sanctis dom. Jacobi altariste circa aram s. crucis 
in ecclesia parochiali ss. apost. Petri et Pauli.« 

Vetus sign. L, 21. 

475 ///. D. 23. (r. i 4.n. 89.) 

chart. saec. XlV—XVff, 213,30X22 cm. d. m. 

f. 1^98* (anepigr.) (Henrici de Frimaria?) Tractatus de offlcio 
missae. Post indicem incipit prologus: »Quoniara clamitat sapiens« — 

188 476 

incipit coUatio: »Domine non sum dignus« X »Et sic finitur secunda pars 
totius operis principalis, que est de perfeccione sacramenti. Explicit trac- 
tatus super indumento et missa.« (De auctore cf. cod. VI. D. 6.) 

f. 99* — 100* »Questio de s. cruce.« 

f. lOO»— 1(X)*> Sermo de discordia. 

f. KXfi — 104^ Epistolae tres, prima ad s. Bernardum Claraeval- 
lensem. 

f. 104^ — 112^ S. Augustini sermones de continentiay de perse- 
cutione christiana, de bono disciplinaey item eiusdem aut Cypriaoi 
Tractatus de Xn abusionibus. 

f. 112** Forma Jesu qualis fuerit. 

f. 113^ — 155^ (anepigr.) Cyrilli episcopi Apologeticus quadripartitus. 
(Adumbratio 4 virtutum cardinalium per fabulas Aesopicas.) »Secundum 
Aristotilis sentenciam in Probleumatibus* X »et hiis digestis quievit. 
(rubric.) Quadripartitum morale«. 

f. 155" — 156*^ De sacerdote peccante. 

f. 157" — 172* Innocentii papae III Tractatus de miseria humanae 
conditionis. »Quare de vulva matris« X •ignis ardens i. s.« 

f. 172^ — 213^ Gregorii I. papae Magni Liber regulae pastoralis. 

•Pastoralis cure pondera* X »tui meriti manus levet.« 

Operculo super. intrinsecus inscriptum est manu saec. XV registrum con- 
tentorum, quo Tractatus de ofiicio missae attribuitur s. Bonaventurae, item opus 
in f. 113 — 155 sic intitulatur: »Quadripartitus ptolegiticus« (sic). Nos cod. I. 
G. 12 sequentes titulum correximus. Item notandum in cod. Q, 145 bibliothecae 
Amplonianae Erfurtensis (Schum p. 403) tractatum de XII abusionibus attribui 
Cypriano. Vetus sign. H, 6. 

476 ///. E. 1. (V. /. 2. ». 90.) 

membran, saec. XII— XIII ff. 142, 25X17 cm., d. m. citm init. pict. 

f. 1—21* Aur. Augustini Liber de fide et operibus. »Quibusdam 
videtur« X »redargui posset. Explicit liber Aurelii Augustini de fide et 
operibus.« 

f. 21** — 22* Documenta quaedam historica de S. Augustino. 

f. 22» — 64*» S, Augustini Retractationum libri duo (super 93 opera). 
»Iam diu est, quod facere cogito« X »retractare cepissem. Amen. Expli- 
ciunt Aurelii Augustini episc. retract. libri 11«. Sequitur nota de operibus 
Augustini, deinde rubrica haec: 

»Huc caput et mentes inclinent pretereuntes. 
Nubivolans ales, ad te rape nos animales.« 

f. 65» — 109» B. Hieronymi Explanatio in Danielem prophetam. 

♦Contra prophetam Danielem* X »respondere debeamus. Explicit expla- 
nacio b. Jeronimi i. D. p. Visio finitur danielis, ut hic reperitur.« 

f. IIO — 142^ Paschasii Rathberti Liber de corpore et sanguine 
Christi. Incipiunt »Versus Paschasii de corpore et sanguine domini« — 
»lncipiunt capitula.« Sequitur prologus: »Paschasius Rathperto (sic) Pla- 
cido suo salutem.* — »Incipit textus« : »Quisquis catholicorum« X »quanto- 
cius venire valeamus. 189 477 

Hec manus expresse finem demonstrat adesse: 
Premia scripture scriptori dentur abunde.« 

(In margine delineata est manus calamum (?) tenens.) Ed. Martene et Du- 

rand IX, 377 sq. 

In operculo super. intrinsecus notatur possessor saec. XV: »Mgri Procopii 

de Plzna«. Codex hic in catal. Rudnic. primo abeced. occurrit sub sign. D. 18. 

477 ///. E. 2. {Y- l 2, n. 91.) 

memhran. saec. XIV ff. 110, 24'5X 185 cm. 1 m. 

Thomae de Aquino Quaestiones de malo. 

f. 1* »Incipiunt capitula questionum de malo.« f. 1*> »Expliciunt ca- 
pitula questionum de malo. Incipiunt questiones Magistri Thome de 
Aquino.« 

f. 2* »Questio prima de malo . . . et primo queritur, an malum sit 
aliquid.« X f. IIO*' »sicut patet in arrepticiis. (rubr.) Qui me scribebat, 
Hertwicus nomen habebat, (virid.) Ruedner cognomen.« 

Operculis adligatum est fragmentum membran. instrumenti publ., quo Jo- 
hannes iudex, Volklinus magister civium et iurati civit. Neunburgensis (Nimburg) 
recognoscunt locationem molendini culusdam, ad monast. Sedlecense pertinentis, 
factam a. 1338. 

478 /// E. 3. (Y. I. 2. n. 92) 

memhran. saec. XI— XIII ff. 247 num. (-\-2 n. n.),25X16'5 cnt. d. m 
Testamenti Veteris libri: 

f. 1 —94^ I. saec. XII. Job cum expositione marginali Gregorii 
papae I (= Moralia super Job), initio mutilus uno folio elapso. »con- 
vivii mittebat ad eos Job« X »et nomen civitatis Cethena. Explicit liber 
Job.« Sequens fol. vacuum est. 

f. 96^ — 118* II. saec. XII— XIII. Sapientiae cum expositione margi- 
nali et interlineari. (Vox init. deest) ^iusticiam, qui iudicatis terram« X 
>in omnibus assistens eys.« 

f. 119* — 157*' III. saec. XII — XIII. Proverbiorum cum expositione 
marginali et interliaeari. Incipit prologus: »Jungat epistola« X »in portis 
opera eius,« 

f. 157*» — 158* Notae de aetatibus mundi. Symbolica gemmarum 
signiflcatio. (Saec. XII— XIII.) 

f. 159*— 247«> saec. XI— XII. S. Matthaei Evangelium cum expo- 
sitione marginali et interlineari. (Haec codicis pars, priusquam cum ope- 
ribus praecedentibus in unum volumen coaluit, multo usu initio et in fine 
valde erat attrita.) 

Vetus sign. A IIP. 

479 /// E. 4. {Y. L 2. n. 93.) 

memhran. saec. XIII ff. 62, 26X18 cm. 1 m. 

Anicii Manlii T. Sev. Boethii Liber de duabus naturis in Christo 
cum uberrima expositione marginali. 

190 482 

f. 1 (Incipit expositio:) »Libros questionum Anitii« — f. 3* (Incipit 
textus:) »Investigatam diutissime* X f. 62* (Explicit expositio:) »incommuta- 
biii proposito sue voluntatis prescribit.* 

Vetus sign. D, 1. 

480 ///. E. 5. {Y. I. 2. n, 9S.) 
membran. saec. XIV in. ff. 207, 255 X 17 cm. 1 m. 

Thomae de Aquino Summae theologicae pars prima. 

f. 1* »Quia chatholice veritatis doctor non solum provectos« X f. 
192*» »talis enim partus decebat eum, qui est super omnia benedictus in 
secula. Amen. Explicit prima pars Summe.« 

f. 192*» —207* Registrum, cui inserta est alia manu (anepigr.) 

f. 196*>— 201»» (Petri Pictaviensis) Genealogia Jesu Christi (vel 
Historia biblica accurtata). »Considerans historie sacre prolixitatem« X 
»eodem die quo et Petrus.« 

Vetus sign. M, 21. 

481 ///. E. 6. (Y. I. 2. n. 96.) 

membran. saec. XIV ff. 132, 25X18 cm. d. m. 

f. 1 — 87*» Thomae de Aquino Opuscula quaedam: f. 1 de rati- 
onibus fidei, f. 7*» de perfectione vitae spiritualis, f. 24* de motu cordis, 
f. 25» de operibus occultis naturae, f. 26*» de sortibus, f. 30*» de regimine 
regni, f. 41» de intellectu contra Averroistas, f. 51» de commixtione ele- 
mentorum, f. 52» de iudiciis astrorum, f. S^"» de anima (non integrum). 

f. 88» — 112*» (initio defic. anepigr.) Quaestiones variae philosophicae 
(in prima citatur dr. Thomas). 

f. 112*» — 121» Thomae de Aquino Tractatus contra errorem Aver- 
rois de intellectu (idem atque in f. 41»), 

f. 121» — 122*» Quaestio, utrum plures formae sint in uno composito. 

f. 122*» — 132*» Tractatus de unitate formae substantialis in uno 

individuo. »Quoniam sanctum est honorare veritatem« X >cui sit gloria 
in sec. sec.« 

Cum codex hic ex duabus partibus in unum collectis constet, altera vero 
pars (f. 1 — 87) prorsus contineat opuscula Tiiomae Aquinatis, verisimiliter attri- 
buenda sunt eidem auctori etiam nonnuUa alterius partis opuscula anepigrapha. 

482 ///. E. 7. (Y. l 2. n. 97.) 
membran. saec. XV ff. 173, 25X19 cm. 1 m. 

Thascii Caecilii Cypriani Opera (tractatus et epistolae). 

f. 1» Registrum rubricarum. 

f. 2» Liber Cypriani ad Donatum de gratia dei. X f. 173» (absolvitur 
epistola de martyribus et confessoribus) »et nostri meminisse. Et sic finitur 
liber iste Johannis Cardinalis. 40 gr. minus 2 hal. fuit.« 

In membrana praeligata haec nota pauUulum laesa occurrit: »Iste liber 
cst Johannis Cardinalis a Petro Polono per Mag. Procopium emptus .... erat 

191 483 

raptus et per fr. Wenceslaum eidem restitutus* .... Ex qua nota et fine co- 
dicis patet scribam fuisse Petrum de Mokrsko Polonum, notarium publicum. 
(Cf. Tomek V, 109). In membrana adligata inter varias notas theologicas ci- 
tantur verba Mag. Joh. Hus cum hac subscriptione : »Hec fidelis Boemus Mag. 
Johannes Hus in sua protestacione*. (Alia manus addidit:) »Hec beatus Joh. 
Hus fidelis predicator Jesu Christi*. Vetus sign. B, 22. 

483 ///. E. 8. ( Y. 1. Z n. 98,) 

membran, saec. XII— XIII ff. 144 num,, 26 X 18 cm. d, m., cum init. 
pict. 

f. 1 — 105» saec. XII. Gregorii I Magni Dialogorum libri IV. 

f. 105^ — 109^ saec. XII. Vita s. Blasii episc. et mart. »Post gloriosum 
dominici (sic) ascensionis triumphumc X »imperante Agricolao etc.< 

f. 109^—115» saec. XII. Vita s. Aegidii. »S. Egidius natione grecus« 
X »cum laudibus ferentium« etc. 

f. 1 15» — 123» saec. XII. Vita s. Leonardi. »Beatus igitur Leonardus* X 
»ullis effundere verbis.* Sequitur antiphona neumata. 

f. 123» — 127^ saec. XII. Vita s. Lamberti. »Gloriosus vir Lambertus* 
X »fide fulget postremo« (cetera desunt). 

f. 128» — 129** saec. XII. Descriptio urbis Jerusalemy carens initio 
et fine. »construxit. Dehinc ab occasu golgothana videtur ecclesia« X 
•montis Syon par est«. 

f. 130»— 144^ saec. XIII. Fausti ord. S. Benedicti Vita b. M^uri 
abbatis. (Incipit prologus) »Faustus famulorum Christi servus* X »sed 
habebit lumen vite. Amen.« (Opus subdititium, cf. Potthast.) 

Vetus sign. F, 9. 

484 IIl. E. 9. {Y. L 2. n. 99) 

memhran. saec. XIII— XIV ff. 199, 26X18 cm. 1 m. 

Lectura super II. libro Sententiarum Petri Lombardi. 

f. 1» (rubr.) »Liber sccundus.- (Incipit:) »Creacionem rerum. Liber 
totalis sentenciarum in quatuor parciales libros dividitur« X f. 198** »quia 
mandatorum eius observancia perducit ad vitam, quam nobis prestare 
dignetur etc.« 

In membrana praeligata occurrit manu saec. XIV inscriptus titulus operis, 
quem supra secuti sumus, cum additamento: »pro l^/^ sexagena*. Alia manus 
recentior superscripsit : »pro 40 gr.« 

485 ///. E. 10. {Y. I. 2. n. 110.) 

Codex memhran, saec. IX— X ff. 110, 275 X 20 cm., charact. minusc. 
aevi Carolini aut Postcarolini, 23 lin. in sing. pag., diversis manihus 
nitidissime exaratus et litt. uncialihus capitalihusque rubricatus. 

S. Johannis Chrysostomi Expositio evangeliorum. 

f. 1»— 2» Registrum his versibus praemissis: 

»Aurea nunc splendent meritis hic ora Johannis, 
Qui (Tisso dicitur thomis (sic) ex lingua Pelasga. 

192 487 

Auserat ecce tibi, lector, de fonte salutis 

Munera, perpetu? respondit hinc tibi vitg.« 
f. 2* (rubr.) »Incipit interpretatio euangeliorum. (atram.) Et a trans- 
migratione babylonis« X f. 110* »et ad vitam aetemam mereamur perve- 
nire in secula seculorum. Amen.c 

In fol. praeligato verso occurrit hic titulus manu, ut videtur, recentiori 
praeter rem inscriptus : »£xpositio evangeliorum in Johannem«, cui addidit manus 
multo recentior: »Crisostomus«. In eodem fol. antico legitur: »Cristomus super 
Johanne sacerdotis Petri de Poczatek. Pro 2 flor.« In operculo super. intrinsecus 
haec nota est: »Iste liber est emptus a sacerdote Johanne de Rokyczana pro 
12 gr.« Sign. coll. Nationis Boh. J, 16. 

486 ///. E. 11. (V. /. 2. «. tOl.) 

mcmbrafi. saec. XII ff, 151y 26 X 16'5 cm. d. m. 

Johannis diaconi De institutioney vita, doctrina sive miraculis b. 
Gregorii romani pontificis libri IV. 

f. 1* (rubr.) »Incipit prologus Johannis diaconi ad Johannem reve- 
rendissimum sancte apostolice sedis pontificem de« (etc. ut supra). Se- 
quuntur versus: »Suscipe romuleos pastor venerande triumphos*. 

f. P »Beatissimo ac felicissimo d. Johanni s. catholicg et aposto- 
licg roman? ecclesig prgsuii Johannes ultimus levitarum« X f. 15P »mi- 
nime denegasse cognoscar.« 

Operculo infer. adligatum est fragm. membr. cuiusdam codicis liturgici 
saec. XI — XII. In membrana praeligata haec nota saec. XV occurrit: »Regestum 
sive Registrum b. Gregorii de institucione vita doctrina sive miraculis ipsius b. 
Gregorii. Liber iste est Mag. Symonis de Rokyczana.« 

487 /// E. 12. ( r. /. 2, «. 103.) 

membrau. saec. XII ff. 128, 25X17 cm. d. m. 

S. Ambrosii Mediolanensis Opera quatuor: 

f. 1—78* I. De officiis libri tres. »Non arrogans videri arbitror* X 
»plurimum instructionis conferat. (rubr.) Explicit liber tercius b. A. e. Med. 
de off.« 

f. 79» — ^98* II. Tractatus de Isaac et anima. »In patre nobis s. 
Ysaac« X »servare debet se et custodire.« 

f 98»— 114* III. Tractatus de bono mortis. »Quoniam de anima in 
superiore libro« X »in omnia secula s. Amen.« 

f. 114»— 128»> IV. Tractatus de Nabuthe. »Nabuthe hystoria tem- 
pore vetus est« X »etiam si prime laqueos prevaricationis evaserunt. Ex- 
plicit tractatus s. Ambrosii.« 

Operculis adglutinata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis iuridici 
saec. XII— XIII. Vetus sign. F, 9. 

TRCHLAR: Cat. cod. lat. 193 13 488 

488 ///. E, 13. {Y. I. 2. n. 104.) 

membran, saec, XIV jff, 40, 23'5X18'5 cm. 1 m, 

Nicolai Salernitani Antidotarius. 

f. 1* »Ego Nicolaus rogitatus (?) a quibusdam« X f. 40*> »Confice 
cum decoccione milii solis saxifrage, betonice, pentafilon« (Opus non in- 
tegrum esse videtun) 

In operculis intrinsecus et in fol. praeligato inveniuntur manu saec. XV 
additae »Recepte extracte secundum Mesue«. Codex hic, quia auctor temere 
putabatur fuisse professor univers. Prag. (Nicolaus de Jevicko), praeter rem in 
cimeliarchio nostro olim asservabatur. (Cf. Krombholz, Fragmente einer Gesch. 
d. med. Schule an d. K. F. Univers. Prag. 1831; et Hanslik p. 609). Fabricius 
in sua Bibliotheca med. et inf. lat. auctorem appellat Nicolaum Falcuccium, 
sed nos Wilh. Schum, bibl. Amplonianae descriptorem secuti sumus. 

489 /// E. 14. (y./. 2. «. 112.) 

membran. saec. XIII ff. 107 nnm., 27 X 19 cm. d. m. 

S. Hieronymi Epistolae. 

f. 1* (rubr.) »Incipit epistola s. Hieronymi presbyteri ad Rusticum 
monachum« X f. 106** (absolvitur epistola ad Principiam de vita s. Marcellae) 
»et deo et legentibus placere desiderans.« 

f. 107** Registrum epistolarum cum initiis. 

Operculo super. adligata sunt 2 fol. membr. cuiusdam codicis homiletici 
saec. XIV. Eiusdem codicis particula adglutinata est operculo inferiori a moderno 
bibliopego reparato. 

490 /// E. 15. {Y. L 2. tt. 116.) 

membran. saec. XUI—XIV ff. 45^ 26'5X16 cm. 1 m. 

Anicii Manlii Torq. Sev. Boethii Opuscula: 

f. 1» — 6^ De trinitate. »Iqcipit liber: Quoniam trinitas unus deus« 
X »racionemque coniunge.* 

f. 6** — 8" »Quomodo substancie in eo, quod sint, bone sint, cum 
non sint substancialiter bona.« »Postulas, ut ex ebdomatibus nostris« X 
»alia aliud omnia bona.« 

f. 8* — 10** Liber de flde catholica. »Cristianam fidem novi et ve- 
teris testamenti* X »lausiperpetua creatoris.* 

f. lO^ — 20^ Liber adversus Nestorium et Euticen de persona et 
duplici natura in Christo (ad Johannem diac). »Maxime te quidem dyu- 
que« X »bonorum causa perscribit* 

f. 20* — 20** Liber de esse et essentia. »Omne esse vel est purum 
per se existens* X »hec dicta de esse et essencia sufficiant* 

f. 20»» -22« Liber de unitate et uno. »Unitas est« X »et est id 
quod est unum.« 

f. 22* — 34^ Liber ad Marcianum episc. de disciplina scholarium 
et de modo vivendi magistrorum. »Vestra noviter intencio« X »inquina- 
menta permanebunt.« 

194 492 

f. 34*» — 45* (anepigr.) Alani de Insulis Liber de arte fidei catholicae. 

•Clemens papa, cuiiis rem< X »et sic patet propositum.« 

f. 45*» »Differencia inter virtutes, precepta et dona et fructus et beati- 
tudines.« 

Vetus sign. D, 57. 

491 ///. E. 16. {Y. l 2. n. 100,) 

membran, saec. XIII — XIV ff, 153 nutu., 26X18 cm, 1 «/., cnm init 
pict. 

f- 1 — 83*» Rhasis (Abubekr Muhammed ben Zakarija er-Razi) Com- 
pendii medici (= Almansoris) libri X. (Titulus fissura laesus) »In hoc 
libro agregabo regi« X »in sirupo ponantur. (rubr. :) Et postquam omnes 
partes et capitula convenienter exposuimus, que in huius libri principio 
nominavimus, totum igitur perfecimus. Explicit.« 

f. 84 Registrum operis subsequentis recentiori manu inscriptum. 

f. 85*— 116*» Eiusdem Divisiones. »Ventilata fuit in presencia* X 
•delent vestigia eorum. Expliciunt divisiones Razis. (rubr. :) Verba Abu- 
becri fiiii Zacharie Arazi. 

f. 116*» — 127* Eiusdem Antidotarius. »Dixi in hoc libro meo« X 
•deinde repone. Explicit antidotarius Rasis.« 

f. 127*» — 147*» Eiusdem Experimenta. »Dixit Rasis: volo in hoc capi- 
tulo« X »per vias urinales. (rubr:) Expliciunt experimenta Rasis.« 

f. 148' — 149*» (anepigr.) Formulae medicinales in fine aliquot foliis 
excisis mancae. »Pomum ambre duplicatum* X »ad pondus omnium con- 
fice« (cetera desunt). 

f. 150*— 152*» »Divisiones (= Registrum) libri Almansoris et libri 
Divisionum.« 

f. 152*» — 153* Notae medicinales recentiori manu scriptae. 

Operculo super. inscriptum manu saec. XV nomen possessoris ita attntum 
est, ut tantum legi possit: >Iste est liber Mgri«. Cod. falso sign. rec. Sternberg, 
Pflanzenkunde I, 22. Vetus sign. £, XV. 

492 ///. E. 17. {Y. I, 2. n,74.) 

membran. saec. XIV ff. 153, 245X18 cm, 1 m. 

f. 1 — 5* Duo registra sermonum Jacobi de Voragine de tempore et 
de sanctis. Quibus insertus est ex parte, ex parte sequitur: 

f. 5* — 8*» Index alphabeticus rerum in sermonibus quadragesimalibus 
occurrentium (qui absolvitur in fol. praeligato non num.). 

f. 9* — 152^ Jacobi.de Voragine Sermones quadragesimales et pa- 

schales. »Filia populi mei induere« X >caritatis insignia.* 

f. 152*— 153*» Sermo super »Ambulans Jesus iuxta mare« et initium 
sermonis: >Gaudemus viros gloriosos*. 

Vetus sign. 0, 24. 

195 18* 493 

493 ///. E. 18. (V. /. 2. n. 134.) 

membrafH. saec. XIV in. ff. 91, 245 X 18'5 cm. 1 m. 

Alani de Insulis Carmen de planctu naturae. 

f. 1 »In lacrimas risus, in luctus gaudia verto* X f. 91* »mistice 
apparicionis dereliquit aspectus.« 

494 /// E. 19. (Y. L 2. n. 75.) 

membran. saec. XIV ff, 133, 24'5X17 cm. 1 m. 

Aristotelis Politicorum libri octo (cum notis marginalibus diver- 
sarum manuum). 

f. 1* (rubr.) »Incipit politica Aristotholis. (atrara.) Quoniam omnem 
civitatem videmus* X f. 133* »quod medium et quod possibile et quod 
decens. Reliqua huius operis in greco nondum inveni . . . Cor. Finite sunt 
politice in nomine domini Amen.* 

Operculo super. adligata sunt 3 fif. membr. non num., in quibus reperi- 
untur notae ad opus pertinentes scriptae saec. XIV — XV. Ibidem in fronte no- 
tatur: »Iste liber politicorum taxatus est pro una sexagena hoc est 4 florenis.« 
In scLedula extrinsecus adglutinata : »Textus politicorum de libraria coUegii Ka- 
roIi«. Vetus sign. Q, 30. 

495 /// E. 20. {Y. I. 2. n. 77.) 

Codex membran. saec. XIII^XIV ff. 180, 24X17 cm., una manu niti- 
dissime exaratus, litt. initial. fictis passim exornatus. 

f. 1— 72** (anepigr.) Expositio Aphorismorum Hippocratis. »Unius- 
cuiusque formati informe fuisse principium« X »per abstinenciam magis 
conservatur. Explicit.« 

f. 73* — 104^ (anepigr.) Expositio Johannitii Isagogae ad Tegni Ga- 
licni. (Incip. prol.) >Constat apud philosophos« X »quedam enim sunt 
putride, quedam vero recentes.* 

f. 104* — 115^ (anepigr.) Expositio Philareti libri de pulsibus. »Cum 
quatuor apud philosophos« X »opposite similiter possunt. Explicit.< 

f. 115^ — 150* (anepigr.) Expositio super »Tegni Galieni.« »Ne ad 

tanti operis exordium precipites« X »descripciones singulorum.« 

f. 150* — 178*> (Titulus recent. manu inscriptus: De urinis Theofili.) Ex- 
positio libri Theophili de urinis. »Tria esse, ex quibus« X »perfectam 
digestionem.* 

f. 179* — 180** Registrum operum praecedentium manu recentiori 
additum. 

In fol. operculo infer. adligato haec nota occurrit: »1390 die VII Junii 
. . . constructus fuit primus lapis in hedificio ecclesie s. Petronii Bononiensis 
iuxta plateam sollempniter et devote«. Hac nota origo italica codicis nostri de- 
monstratur. Vetus sign. B, 7. 

196 498 
496 II L E. 21. (Y. L 2. n. 13S.) 

membran, saec, XII'-XIIIJff. 119 (-^-2 non num.), 24X17 cm. d. m. 

f. 1— 47*> S. Bernardi Claraevall. Sermooes varii. 

f. 48*— 73» (rubr.) »Excerptuin de Binario Odonis« (abbatis Mori- 

mundensis?) (Sic inscribitur opus incipiens inf. 71*>:) »Fides est dicente 
apostolo* X (et expliciens in 71*:) »et erit deus omnia in omnibus.* (Cf. 
notam infra.) 

f. 74* — 117* (Alia manus inscripsit: »Innocentius papa III de sacramentis 
veteris ac nove legis« ; sed est:) Innocentii m papae Expositio missae. 
»Tria sunt, in quibus precipue* X »totum continue censui subscribendum, 
Laus sit tibi Christe, quoniam liber explicit iste.« 

f. 117** — 120** Figurae calamo delineatae ad praecedens opus expli- 
candum pertinentes. 

In operculo super. intrinsecus titulus operis Odonis sic sonat : »Descripcio 
fidei ex breviario Odonis«. Cum titulus hic manu saec. XV inscriptus sit, rationem 
eius non habuimus. Operculo infer. adligatum est fragmentum membran. cuiusdam 
codicis astronomici saec. XII ex. Vetus sign. 2, 8», E. 

497 IIJ. E. 22. (r. iili.h. 27.) 

mcmbran. saec. XIV in, ff. 173, 24 X 18 cm. 1 m. 

Gilberti (Tomacensis) ord. min. Sermones festivales per totum 
annum. 

Opus praecedit in 5 ff. non num. et in membrana operculo super. adgluti- 
nata index rerum alphabeticus. 

f. 1» (rubr.) »Incipit sermo de angelis. (atram.) Stelle manentes in 
ordine et cursu suo« X f. 173** (absolv. sermo de exalt. s. crucis) >et gustu 
dulcedinis eius, quod nobis praestare etc. (rubr.) Expliciunt . sermones 
(}ylberti de sanctis.* 

Originem francogallicam codicis huius demonstrat pronunciatio gallica in 
sermone de mortuis f. 24*. Folia codicis rite numeravit in fronte rubricator, nu- 
meri recentiores falsi sunt. Vetus sign. E, 24. 

498 ///. E. 23. ( Y. IIL 1. n. 25.) 

membran. saec. XIV ff. 222 num. (-\- 2 omiss.), 24 X 18 cm. 1 m. cum 
init. fict. 

f. 1 — 182* (Bernardi de Gordonio) Lilium medicinae. (rubr.) »Incipit 
lilium medicine Gordonii. Interrogatus a quodam Socrates* X »et libellus 
de graduacione.« 

f. 182^—204^ Mag. Gerhardi (Cremonensis) Summa de dandis 
catarticis (= de clysteribus). »Cum omnis sciencia naturalis* X >que 
ad modum auxungia in testis. Explicit Geraldus.« 

f. 204** — 205** Formulae medicae manu recentiori scriptae. 

f. 206* — 207*> (rubr.) »Avicenne Secreta. (atram.) Quoniam quidam 
de melioribus amicis« X »renes et vesicam. Expliciunt secreta Avicenne 
secundum Johannem (Damascenum) Mesue«. 

197 499 

f. 208* — 213^ Galenus de virtutibus cibariorum. »Dicit Gal. quod 
cum corpora hominum« X »stipant eum, scil. ventrem. Explicit liber G. 
de virtutibus cibariorum.« 

213* — 216* Galeni liber de conferentibus et nocentibus. »Confe- 
rencia cerebro« X »quodlibet nimis ventosum. Explicit libellus G. de con- 
ferentibus et nocentibus.* 

f. 216*— 217* Secreta practicae Hippocratis. »Creator omnium 
deus« X »lapis lazuli et similia. Hic autem finem secrete practice ypo- 
cratis imponamus.« 

f. 217* — 222^ (et 2 fif. n. n. praelig.) Formae medicae manu saec. 
XV notatae, in quibus »Pille Mag. Galli«. 

Vetus sign. T, 32. 

499 UL E. 24, (v. /. /. «. ^>2.) 

chart. saec. XV ex. ff. 281, 21X16 cm. d. m. 

Expositio Psalterii (in fine manca). 

f. 1* »In nomine dom. Amen. Inter omnia hominum cognicioni neces- 
saria« X f. 281 ^' (expos. 60 psal.) ^Xos estis sal terre. Si igitur« (cetera 
desiderantur). 

In margine f. 143^ occurrit nota: >Nicolaus Kurzimensisr. Vetussign. D, 23. 

500 ///. E. 25. o./. -^ « 129.) 

membran. saec. XIV — XV ff. 294 nnm., 23-5X16 cm. 1 m. 

Huberti Lombardi Tractatus duo : de nomine Jesu et de amore 
Jesu. 

f. 1* (rubr.) »Incipit in nomine Jesu prelibacio operis subsequentis. 
(atram.) Liber iste duos continens tractatus« etc. 

f. 1* — 16* Registrum utriusque operis. 

f. 16^ (rubr.) >Incipit prologus frat. H. L. in librum de n. J. (atram.) 
Cum nomen Jesu mellifluum« X f. 294^ »transformemur a claritate in 
claritatem prestante etc.« 

Schum eadem opera recensens (Verzeichniss der Amplonianischen Hdschft.) 
auctorem appellat Humbertum Lombardum. 

501 /// E. 26. (V. /. 2. n. 130.) 

membran. saec. XIV ff. 310 mim., 23'oX 17 cm. 1 m. 

Frat. Monaldi ord. s. Francisci Summa de iure (canonico). 

f. 1* (rubr.) »Summa de iure tractans et expediens multas materias 
secundum ordinem alphabeti. (atram.) Quoniam ignorans ignorabitur* X 
f. 309» (rubr.) »Explicit iste liber. De synodo rusticorum*. f. 309^ »in ce- 
lesti gloria perhenniter fulgeamus«. (rubr.) »Explicit Summa Monaldi.* 

f. 309^ — 310 Casus papales et episcopales et P\)rma absolutionis. 

Codicem hunc prolixius recensuit Schulte, Canon. Hdschftcn p. 42. 

V.S 502 

502 ///. E. 27. 

charL saec, XVjXVI ff. 121, 22X15 cm. d, m., lihro 7. C. 34 olim 
adliiiatus. 

f. 1* — 5^ Rudoiphi Agricolae Epistola Jacobo Barbiriano data 
Heidelbergae VII Kal. Jun. 1484. 

f. 6* — 7» »Hieronymi prcsb^rteri de ofiiciis liberorum erga pa- 
rentes.« »Parentum meritis« X »coram angelis coronari. De ofticiis item 
liberorum erga parentes ex Hieronimo finis.< 

f. 7*— 14* Basilii Magni Liber de antiquorum libris legendis inter- 
prete Leonardo Bruno Aretino praecedente praefatione ad Colucium 
Salutatum. 

f. 14*^ — 28^ Francisci Florii Florentini Liber de amore Camilli et 
Emiliae Aretinorum ad Guilermum Tarduum. In fine : »A. d. 1467«. 

f. 29* PVagmentum commentarii in Horatii satiram quandam. 

f. 30'' — 34* Fr. Bartholomaei Frisonis Carthusiensis ad Henricum 
de Novomagio Epistola, cui inscribitur »Judicium de Antichristo*, 
data »ex Rore munda a. 1486 Jan. die 8«. 

f. 35^ — 39^ (anepigr.) Fabula metrica de asino citharoedo regis filio 
»Kcx erat ignote- X (rubr.) »Laudando Christum scripsi asinum (asina- 
riuni ?) istum, finitur fauste per me« (sic). 

f. 39*^—41* Alani ab Insulis Anticlaudiani lib. VII c. 8 et 9, lib. 
VIII c. 1. In fine: »Alanus de fortuna finit feliciter.* 

f. 41*^ — 4(^^ ^Methodus epistolaris« (Formulae epistolarum, in quibus 
nomina et anni desunt). 

f. 47* — 60^ »Johannis Garzonis ad Nicolexium (?) poetam de 
iudicio communi libellus.« Prooemium: »Vehemens me capit admiracio* 
X .'adscribere non dedignetur«. Subsequens annus (1502?) erasus est. 

f. 61^ — 63* »Passio raptorum de Slapanicz secundum Bartoss tor- 
torem Brunensem.« (Ed. F. Sujan in Sbomik hist. III, 245 sq.) 

f. (K3^— ()4a (anepigr.) Sermo de Nemine. Cf. cod. XI. E. G. f. 93. 

f. iSo^ — 76^ Francisci de Toleto Epistola ad Johannem de Roky- 
czana. 

f. 77*' — 85** Canones poenitentiales de summa Astensis fratris 
ord. min. (=: Summa Astesana) extracti. 

f. 86* — 97*» »Flores sententiarum b. Thomae de Aquino de auctori- 
tate summi pontiiicis collecti per Mag. Johannem de Turrecremata . . . 
in concilio Basiliensi a. 1441« (ad Julianum cardin.). 

f. 98* Epistolae duae anepigraphae, quarum cum altera libellus de 
regcnda civitate ad Johannem Bentivolum scriptus ab auctore ad quendam 
regem (Poloniae?) mittitur, altera notarius »utriusque idiomatis« Wilhelmo 
de Pemsstayn procuratur. 

f. 99* — 120** (anepigr.) Guilelmi Savonensis Tractatus de arte episto- 
landi (ad quendam Johannem directus). »Conquestus mecum es« X ^quando 
aliter fieri nequit. Et tantum de preceptis.* (De auct. cf. adiig. 44. G. 
56. f. 6.) 

f. 121* Ganifredi (Godefridi de Vino Salvo?) Versus de pigro. 
*Scisne moram pigri . . .« 

f. 121^ Ciceronis epistolae duae. 

199 503 

503 ///. E, 28. 

chart. saec. XVjXVI ff. 150, 22y,15 cm. d, m., libro 6. H. 156 olim 
adligatus. 

f. H — 31* Notae in Pomponii Melae orbis situm saec. XVI con- 
scriptae. 

f. 32* — 61* Bernardi de Branellachs Barchinonensis »Lunarium, 
in quo reperiuntur coiunctiones et oppositiones lunae et eclipses solis 
et lunae< . . . a. 1497 — 1550 concernentes. 

f. 62* — 72^ (anepigr.) Tabulae de reductione temporis secundum 
meridianum Misnensem cum septem canonibus. In fine: »A. d. 1455 
fer. III post palm.« 

f. 73* — 98^ (anepigr.) Calendarium astronomicum pro annis 1489 — 1552 
subsequentibus canonibus. Sequuntur notae astronomicae in 2 ff. non 
num. 

f. 99*— 101* Algorithmus. 

f. 102* — 103*» (anepigr.) Modus praedicandi brevis. 

f. 104* — 108^ (Johannis) Pfennig Sermones duo (de assumtione et 
de s. Anna). 

f. 109* Genealogia Christi. 

f. 109^ — IIO^ »Sermo die s. Laurencii a Mag. Stolberg.< 

f. UO^ — 111* »Carmen docens orare pro vita beata consequenda«. 

f. 112*— 122* Sermones diversi. 

f. 123^ — 150^ Statuta provincialia Magdeburgensium. »Burchardus 
dei gracia* X »Datum Magdeburgk in concilio provinciali a. d. 1306 in 
die concepcionis b. Johannis Bapt.< 

504 ///. F. 1. (Y. 1. 1. II. 103.) 

chart. saec. XV ff, 437 num., 22 X ^^'^ cm. d. m. 

Biblia sacra Veteris et Novi Testamenti cum praefationibus s. 
Hieronymi. 

Ordo librorum Vet. Test. valde transmutatus est, et liber Tobiae suo loco 
omissus sequitur in fine codicis. Textum praecedunt et subsequuntur variae 
notae theologicae, quae passim occurnint etiam in margine bibliorum. Operculis 
adglutinata sunt fragmenta membran. tractatus cuiusdam germanici saec. XIV. 
(Bruchstuck eines mithd. Traktats relig. Inhats.) Cf. Kelle, Serapeum 1808 p. 
357. Vetus sign. B, 51. 

505 ///. F. 2, (Y. L 1. n. 63.) 

chart. saec. XV ff. 397 num., 2iy^l6 cm. d. m. 

Expositio epistolarum canonicarum ss. Petri, Johannis, Judae. 

f. 1* (rubr.) »Prefacio in canonicam b. Petri. (atram.) Indagine diligenti 
sacras literas meditanti« X f. 397*> (expos. can. Judae absol.) »ut nihil sibi 
resistere possit deus sempitemus in tempora nunquam desitura (sic) bene- 
dictus. Amen.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam Breviarii saec. 
XIII— XIV. 200 508 

506 ///. F. 3. (y. /. u n. 69.) 

chart. cca a. 1442 ff. 340 nnm., 22 X i^ ^*w. d. m., ciim inii. pictis. 

Veteris testamenti libri : Proverbiorum, Ecclesiastes, Cantica 
Cant., Sapientiae, Ecclesiasticus cum expositione marginali et inter- 
lineari (Nicolai de Lira?) nec non cum raris glossis bohemicis. 

f. 1* (rubr.) »Prologus b. Jeronimi. (atr.) Aureolus. Istum prologum 
premittit Aureolus Jeronimus« X f. 328^ »si peccaverit vir in te. Amen. 
Finitum fer. III ante Assumpcionem b. virginis mane a. d. 1442 in scola 
Beronensi.* 

f. 329^ — 339* Index rerum in libris praecedentibus occurrentium 
alphabeticus. 

f. 340** Numeri capitulorum rubricati. Proverbium bohem. rythmicum : 
• Dwa kokoty vvgednom domu« etc. 

In membr. operculo super. adligata notatur: »Exposicio doctoris Lyre 
super quinque libros Salomonis.« Sed cum codici passim insertae sint sche- 
dulae expositionales et Lyra ipse passim citetur, potest dubitari, an omnium 
expositionum auctor sit Lyra. Operculo infer. adligatum est fragm. cuiusdam 
membr. codicis saec. XIII — XIV, in cuius fronte hae occurrunt cuiusdam notae 
rehquiae: »a. d. 1462 . . . et illo tempore erat sinodus Prage presente rege 
Georgio pro communione utriusque speciei.« Vetus sign. B, 4. 

507 IIL F. 4. (r. /. /. «. 6i.) 

chari, saec. XV ff. 284, 21'5XJ5 cm. d. m. 

Veteris testamenti libri: Psalmorum, Isaiae, Tobiae, quorum 
primus expositione marginali et interlineari nec non glossis bohemicis 
instructus est. 

f. 169 — 173 insertae sunt variae notae theologicae, quarum prima 
sic incipit: >Quicunque vult salvus esse« (expositio symboH). 

f. 282 — 284 Tabulae computales et astronomicae cum Cisiojano 
in fine. 

Operculis adglutinata sunt fragmenta membran. cuiusdam cod. theoL 
saec. XIV. 

508 ///. F. 5. (v: /. /. n. ss.) 

chart. a. 1448 ff. 203 mtm.. 21 X^^"^ cm. 2 m. 

Corpus evangelicum seu Concordantiae quatuor evangelistarum^ 
Pars tertia. 

f. 1" (anepigr.) >Postquam a principio corporis evangeUci actum est 
de ingressu salvatoris . . . hic iam agitur de eius egressu« X f. 172*^ 
(absolvitur epilogus auctoris) »per quem et propter quem omnia, qui vivit 
et regnat etc. Explicit Scriptum super quatuor evangelia . . . in unum 
concordata, quod ad honorem dei et proximorum profectum finitum est 
fer. V in die decoUacionis Johannis Bapt. a. d. 1448.« 

f. !73* — 183^GenealogiaChristi. «Genealogiam Christi describendo« 
X >transgressio facta. Et sic est finis Christi genealogie descripte.« 

f. 183** — 203'' Sermones aliquot ad concordantias pertinentes, in fine 
manci. 201 f. 231«— 238^ et 
f. 241 «^-243^ 509 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis saec. XIV argumenti 
liturgici. 

509 ///. F. 6. (Y. I. 2. n. IIS.) 

Codex membran. saec. XII ff. 243 iinm. {-{-3 cJiart. in Jine), 22 X -^«^ 
cm,, diversis manihns nitide exaratns et rnbricatns, f. 243^ imagine 
salvatoris calamo delineata ornatuSy glossis lat. et bohem. fassim /;/- 
strnclns, sed mnlta contrectatione valde laesns et tinctnra Giobertiaua 
passim adhibita vitiains, perperam Ifgatns. 

Homiliarium quod dicitur Opatovicense vel (praeter rem) episcopi 
cuiusdam Pragensis cum glossis bohemicis. 

f. 1* ^Grates magnas et gratias agere debemus conditori nostro» 
X f. 240^ »ad etema simul cum domino pervenire festa mereamur inter- 
cedente pro nobis b. mater (sic) Maria prestante etc.« Quibus homiliis 
inserta sunt haec opera: 

f. 42^ — 45^ Tractatus de sacerdotibus. 

f. 45** — 48'' Liber Jonae prophetae. 

f. 228^ — 229** Nota de *plaga, quae facta fult in Hierusalem eo, 
quod dominicum diem non ser\'averunt.« 

Canon poenitentiae. »(3uod decime ab omnibus 
christianis ex debito reposci debeant« X ^gloria 
domino nostro Jesu Christo.« (Edid. H(>fler, Prag. 
Conciiien p. \1I sq.) 

Codex instructus est duplici indice, vetustiori scripto in membrana oper- 
culo super. adsuta, recentiori in linc (f. 244 — 240) compilato a. 1475. In mem- 
brana illa Bohuslaus Balbinus titulum operis notavit. I)e prioribus codicis fatis 
hae notac occurrunt : in fronte f. l* >»de opato\viz«, in membrana praefata : 
»habeo hunc librum a. d. 1473 a dom. Georgio plcbano Glatoviensi.<' Operculis 
olim adligata erant Frajrmenta psalmorum, quae nunc vide sub III, F. 22. 
Codex hic crebro reccnsitus est, dilicjentissime ab A. Patera, qui etiam glossa^ 
bohemicas accuratissime edidit in Cas. C'cs. Mus. 1S80 p. 109, totus vero 
exscriptus et typis evulgatus a F. Hecht in »Beitrage zur (iesch. Bohmens, I. 
1 Das Homiliar des Bischofs v. Prag. Prag 1803.« Cf. etiam Hanus, Sitzgsbcr. 
d. k. bohm. Gesch. d. W. 1800, II, 17. & Balhini Boh. d. III, 120. 

510 ///. F. 7. (V. 1. J. n. 72.) 

chart. saec. XV ff. 199, 223X15 cm. 1 m. 

Sermones festivales. (Sic in fol. praeligato manu saec. XV intitu- 
latur codex, quo continctur Coliectio matcriae sermonibus componendis 

idoneae, quam praedicator quidam sibi curavit.) In fol. altero praoligato 
non num. occurrit registrum matcriae undique collectac. 

Operculis adligata sunt fragmonta membr. codicis cuiusdam saec. XIV — XV 
argum. grammatici (Donati versihcati). In opcrculo infer. inter varias notas 
occurrit series initiorum cantionum, quarum una cst : »Cancio Zavissii Kratka 
my syc gest radost stala.< Vetus sign. B, 48. 

202 514 
5il lll R 8, {Y. I. L n.l31.) 

chart. saec. XV ff. 266, 22'5X15-5 cm, 1 m. 

Sermones dominicales. Pars aestivalis a festo Corporis Christi 
usque ad adventum (cum nonnulis insertis bohemicis). 

In f. 56* rubricator hanc notam addidit: ^Dominica hec tercia incidit ante 
ftstum Johannis precursoris domini, quod luit fer. II. Et equulum mihi sum- 
pscrunt in Chwatlina apud sacerdotem Danielem fer. III in syllaba illa mar protas 
anno 1410.« Sed dies hic nominati non conveniunt ad a. 1410 sed ad a. 1409 
secundum Emler, RukovSf. Codex autem recentior est, cum f. 61** communio 
sub utraque laicalis commemoretur. Operculis adligatum est fragm. membran. 
instrumenti publici, atramento oblitum. 

512 ///. F. 9. {Y. II. 4. 11. 43.) 

chart. sacc. XV ff. 246, 21'5X15-5 cm. d. m. 

f. 1 Textus 4 evangeliorum. 

f. 2* — 9* Bonifacii papae IX Bulla instituens festum visitationis b. 
Mariac celebrandum cum officio festi eiusdem. 

f. lO^ — 13^ Sermo de s. Maria Magdalcna. 

f. 14^—22(3* Sermones dominicales et festivales. Pars aestivalis. 

Cum in ff. 14- -146 rarae tantum glossae bohemicae occurrant, a f. 147 
u>que ad finem sunt sermones latino-bohemici (Kazani latinsko-ceska). 

f. 226^—243^ Sermones in adventu. 

f. 244*^ — 240^ Kazani v den narozeni pane. 

513 ///. F. 10. {Y. I. 2. n. 121.) 

mcmbrau. sacc. XIII— XIV ff. 139, 23 X 16 cm. d. m. 

Frat. Thomae de Aquino ord. praed. Summa super librum Ethicorum 

Aristotelis. 

f. 1*» (anepigr.) »Sicut dicit Ysaac in libro de diffinicionibus« X 
f. VA\^^ »et terminacio summe totius libri ethicorum. Deo gracias. Explicit 
t>umma supra librum ethicorum edita a fratre Thoma de Aquino ordinis 
predicatorum.« 

Initium operis valde discrepat ab editione Parmensi. 

514 /// F. 11. {Y, II. 3. «. 67.) 

chart. saec. XlV—XVff. 228, 21'5X15'5 cm. 1 m. 

f. 1—69*' Johannis Wiclif Tractatus de blasphemia (Summae theo- 
logiae liber XII). »Restat succincte de blasfemia pertractandum« X »ad 
hoc ministerium limitatum. Amen. Vtyess ty (sic) buoh. Explicit tractatus 
de blasphemia secundum Johannem \Vikleff« Ed. Dziewicki — Lon- 
don 1893. 

f. 69^— 134» Eiusdem Tractatus de apostasia (Summae liber XI). 
»Restat ulterius ponere« X »in hoc venerabili sacramento. Explicit trac- 
tatus de apostasia per reverendum doctorem J. W., cuius anima per 
misericordiam altissimi* (sic). Edid. idem ibidem 1889. 

203 515 

f. 134^ (anepigr.) Conclusiones sex de hostia consecrata. 

f. 134^ — 223* Johannis Wiclif Tractatus de potestate papae 
(Summae lib. IX). >Iam ultimo restat* X »membris dyaboli ad infemuni. 
Explicit tractatus de potestate pape Johannis Wykleff.* 

f. 223^ — 226* (anepigr.) Eiusdem Tractatus de vaticinatione. »Cum 
secundum sanctos« X » perturbacio ecclesie sit sedata. Amen. Scriptoris 
cuncti memores sint ista legentes Atque precentur ei requiem iubilei. 
Amen.« 

f. 226** — 228* (anepigr.)Registrumtractatus dc potestate papae mancum 
(= »Summa libri ultimi in compendio*). 

Textui latino passim insertae sunt voces bohemicae et f. 114 rubricator 
addidit: »opraw to mnyssku«. In membrana codici praeligata manu saec. XV 
exeuntis vel XVI ineuntis sic intitulatur liber: »De blasphemia pape. Liber de 
Symonia et potestate pape Authore Viglepho Ewangelico«. Ibidem in fronte: »Li- 
ber Martini Bol.« In membrana operculo infer. adligata hi versus manu saec. 
XVI scripti occurrunt: 

»En redit e superis Hus: quid si forte redibit 
iiika, suus vindex ? Iropia Roma, cave.« 

515 ///. F. 12. ( Y. L 1, n, 78.) 
charU saec. XV ff. 380, 2r5y<15'5 cm. d. m. 

Commentarius in s. Pauli epistolam ad Hebraeos (carens fine). 

f. n (anepigr.) »Considerate apostolum et pontificem confessionis 
nostre Jesum« X f. 380^ (expon. XIII, 16) »da misericordi et ne susci- 
pias peccatorem« (cetera desunt» scilicet expositio XIII, 17 — 25). 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. Psalterii saec. XIV. 

516 ///. F. 13. (Y. I. 1. n. 71.) 

chari. saec. XV ff. 357, 22 X 15 cm. 1 m. 

Nicolai de Lyra Glossa super quatuor evangelia. 

f. 1 (recent. manu) »Quatuor facies uni« X f. 352* »ad contemplan- 
dum eum facie ad faciem prestante etc. (rubr.) Explicit gloza Lire super 
quatuor evangelistas per manus pauperis. Pane bozie dieky wzdawamy 
twey swatey milosti, neb sy dal dobry konecz«. Sequitur (f. 352** — 356'*) 
»registrum super omnes quatuor evangelistas utile. Przybyk nestatecz» 
(sic). Scriba in f. 137*» subscribitur: »Przybysla«. 

f. 357*» Nota bohemica de communione sub una. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam hebraici. Vetus 
sign. S, 22. 

517 ///. F. 14. (Y. I. t. n. 60.) 
chart. saec. XV— XVI ff. 405, 21 X 16 cm. d. m. 

Commentarius in psalmos secundi et tertii nocturni ("26—37 et 38— 51) 

cum registris rerum alphabeticis. 

f. 1* »Psalmus 26. Vite regulam, quam religiose nobis« X f. 381 *> 
»nunc et in diem eternitatis. (rubr.) Et sic flnis tercii noctumi«. Sequitur 
registrum. 

204 521 

Opercuiis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam cod. XIII — XIV saec, 
comment. in biblia continentis. 

518 ///. F. 15, (Y. L U n. 114.) 

metuhran. saec. XIII— XIV ff, 307, 21 X 16 cm. 1 m. 

Raimundi de Pennaforte Summa de poenitentia et matrimonio cum 

glossis marginalibus. 

f. !• (rubr.) »luste iudica proximo tuo. Incipit summam (sic) de pe- 
nitencia a mag. Raimundo composita.* X f. 297* »sicut ibi dicitur. (re- 
centiori manu :) Explicit summa mag. Raymundi de casibus magni et fa- 
mosi juriste, utinam coram domino Jesu« (cetera radendo deleta sunt.) 
f. 298 — 307 chartac. Registrum alphabeticum recentiori manu exa- 
ratum. 

Codicem recens. Schulte, Canon. Handsch. p. 47. Operculo super. adliga- 
tum est membran. fol. calendarii saec. XIV, in quo mensis Junius bohem. 
»Cyerwenecz«, Julius »Cyrwen<t appellatur, VI. Jul. festum »s. Johannis Hus« 
manu saec. XV adscriptum est. 

519 ///. F. 16. (V. //. 5. II. 17,) 
chart. saec. XV ex. ff. 167, 21 X 155 cm., 1 m. 

Sermones divensi (in fine manci). 

In schedula operculo super. adglutinata hic titulus occurrit : »Sermonum 
pars hiemalis super epistolas«, intrinsecus vero in fol. praeligato hic : »Pars 
estivalis evangeliorum et epistolarum«. Cum desint rubricae et indices, dictu 
difiicile est, uter rectus sit. Mihimet videtur neuter. F. 90** respice notam mar- 
gin. : »Predica 1494«. Sermonibus passim insertae sunt voces bohemicae. 

520 ///. F. 17. {Y. I. 1. n. 45.) 
chart. saec. XV Jff. 186 mim., 21'5X 16 cm. d. m. 

Expositio epistolarum canbnicarum ss. Jacobi et Petri (magna ex 

parte M. Johannis Hus). 

f. 1* »Non ita ordo est aput grecos« — »In hoc prologo b. Jero- 
nimus reddit« X f. 186** (absolv. expos. Petri canon. I) »Amen est confir- 
macio premissorum. Ipsi ergo dom. J. Chr. laus et gloria sit etc.« 

In membrana praeligata occurrit nota : »Hic habetur exposicio canonicarum 
epistolarum, que vicio ligantis taliter sunt ligate. Primo canonica Jacobi. Se- 
cundo canonica secunda Petri. Tercio per errorem prima Petri finalis hic habetur.« 
Ibidem manu recentiori: »Fratrum Celestinorum in Oijwijn.« 

521 ///. F. 18. {Y. I. 1. n. 46.) 
chart. a. 14^ ff. 149, 21 X 15*5 cm. 1 m. 

Nicolai de Lira Postilla super duodecim prophetas minores. 

f. 2* (rubr.) »Incipit prologus Osee. (atr.) Duodecim prophetarum 
ossa pululant« X f. 149* »sciHcet sempiterna fruicione, quam nobis con- 
cedat etc. Explicit postilla Nicolai de Lira super duodecim prophetas mi- 

205 522 

nores finita per manus Pauli de Py. (sic) fer. IV ante annunciacionem 
b. Marie sub a. 1430 septesima (sic) hora.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis saec. IX-X 
argum. theol. 

522 ///. F. 19. (y. /. i. «. 42,) 

charL a. 1463, ff. 119 ntim., 22X16 cm. 1 m. 

f. 1 — 47* S. Hieroniml Liber de nominibus hebraicis sacrae 
scripturae. »Aaz apprehendens vel apprehensio« X »Zuzim consiliantes 
eos vel consiliatores eorum. Expiiciunt interpretaciones b. Jeronimi per 
manus Andree de Cromierziz alias de Costelecz et de Smrzicz sub a. 
d. 1463 in illa sillaba bi que sin ab don.« 

f. 48*~179^ Johannis Marchesini Mammotrectus (in fine mutilus). 
(rubr.) »Incipit liber mammotracti editus super exposicionem vocabulorum 
biblie et legendas sanctorum a fratre Marachismo (sic) ord. frat. min. de 
civitate Regii. (atram.) Inpaciens proprie impericie« X (de virginibus 
sermo b. Augustini) »Subripit me cor« (cetera desiderantur). 

Operculo super. adligatum est fragm. membr. codicis saec. XIV, quo ad- 
oratio imaginum pertractatur. 

523 /// F. 20. {Y. /. L n. 56.) 

chart. saec. XV ff. 191, 21'5X15'5 cm. d. m. 

(Doctoris evangelici Johannis Wiclif?) Expositio evangeliorum ss. 

Matthaei, Marci, Johannis. 

f. 1* (anepigr.) »Utrum incamacio verbi est cognoscibilis« X f. 3* »ad 
dirigendum quemlibet viatorem.. Patet ista sentencia 4® trialogi Wicleff 
cap. 20« — »[M]atheus ex Judea sicut in ordine primus ponitur* X 
f. 187* >et semper remanet quantumlibet postilandum etc.« 

f. 187*'— 191 Index rerum alphabeticus sacrae scripturae. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis theolog. 
saec. XIII. In margine superioris manu saec. XV codex sic intitulatur: »Doctor 
evangelicus super omnes evangelistas«. Sed Lucas desideratur. An Wiclifi sit 
hoc opus, maxime dubium est. 

524 ///. F. 21. (y. /. U n. 79.) 

chart. saec. XV ff. 155, 215 X 16 cm. d. m. 

Lectura (= Commentarius) super epistolam s. Pauli ad Romanos. 

f. 1» (anepigr.) »Sicut prophete post legem sic et apostoli* X f. 155** 
»Amen est confirmacio premissorum. (rubr.) Explicit lectura super epi- 
stolas (sic) b. apost. Pauli ad Romanos.« 

In fol. praeligato notatur: »Monasterii Oibinensis.« 

525 ///. F. 22. 

Duo folia membran. codicis saec. VIII—IX, characteribns minuscnlis 
aevi Carolini exarati, valde mutilata, quae olim asseribus codicis III. 

206 527 

F. 6 {Homiliarii Opatovicettsis) adligata erant, nunc operculis chariaceis 
imposita sunt ei in cimeliarchio separatim asservantur. 

Fragmenta psalmorum 89, 91-93 (cum transcriptione manu Frid. 
Dambeck custodis adiuncta). 

Dambeck fragmentis transcriptis hunc titulum nescio unde sumtum in- 
scripsit: >Psalini, quorum parcas vetustas servavit reliquias«, hancque no- 
tam praemisit: »Quae sequuntur folia signa summae vetustatis exhibentia Ser- 
monibus a Boh. Balbino Episcopo alicui Pragensi adscriptis praemissa fuere.« 
Quem omnino secutus est Hanslik Gesch. u. Beschr. p. 605. 

526 ///. G. 1. {Y. L 2. n. 127,) 

membran. saec. XII -- XIII ff. 77 num. (+ 3 praec. n. n.\ 23X16 cm. 
J. m. 

Isidori Hispalensis De summo bono libri tres. 

f. I — III. n. num. Tabula rerum alphabetica. 

f. 1* (rubr.) »Incipit epistola s. Isidori episcopi ad Massionem epis- 
copum. (atram.) Domino sancto meritisque beato fratri Massioni episcopo.« 

f. 2*^ (rubr.) »ExpUciunt capitula. Incipit liber primus s. Ysidori 
Hispaniensis episcopi . . . (atr.) Summum bonum deus est.< X f. 77^ 
•non quos cglestis aula letiticandos includit. Explicit.« 

Operculo super. adligatum est fragm. Hymnarii cuiusdam notis musicis 
instructi saec. XII — XIII. Ad calcem f. !• haec nota occurrit: »Iste est liber 
mag. Adalberti Rankonis de Ericinio in Boemia, scolastici ecclesie Pragensis, 
magistri in theologia et in artibus Parisiensis. « Idem possessor operculo super. 
notam quandam inscripsit, quam ut legerem mihi non contigit. Vetus sign. J, 32. 

527 ///. G. 2. (Y. II. 5. ft. 1.) 

chart. saec. XV ff. 323 num., 21 X 15 cm. 2 m. 

f. 2^ — 243* Alberti Magni Summae naturalium libri quinque cum 

commentario. (Incipit comment.) »Quia secundum philosophum P Ethic.« 
(Incipit summa) >Philosophia dividitur in tres partes« X (Explicit summa) 
»et malum gracia desistente.« (Explicit comment.) »eo quod est summe 
bonus, cui pro huius totius summe complemento laus et graciarum acci- 
ones sunt referende, qui est benedictus etc.« 

f. 244* — 285* Commentarius in Aristotelis Parva naturalia. »Circa 
inicium parv. libr. natur. est sciendum« X »et que sit racio istarum, 
prius visum est. Et sic est finis huius operis, pro quo etc. Explicit liber 
ethiconim (sic!) et aliarum materiarum et sequitur ultra aiiud Amen.« 

f. 286^ — 320^ Aristotelis libri de sensu et sensato, de memoria, 
de sommo, de brevitate vitae. »Quoniam de anima determinatum est 
secundum se« X »propter passionem febrilis caloris faciliter moriuntur.« 

f. 320** Versus varii morales. 

f. 321»— 322»» Notae de novem filiis diaboli et de antichristo. 207 528 

528 ///. G. 3. (Y, I. 1. n. 136.) 

membratt. saec. XIII—XIV ff. 108 num., 21X16 cm. 2 m. 

f. 1 — 51^ Albertani Brixiensis Liber de amore et dilectione dei 
et proximi et aliarum rerum et de forma vitae ad Vicencium filium. 
»Inicium mei tractatus sit in nomine domini* X »Explicit liber etc. ut 
supra, quem Albertanus causidicus Brixiensis de ora s. Agate compilavit 
ac scripsit, cum esset in carcere . . . a. 1238 de mense Augusti in die 
s. Alexandri . . . (rubr.) Explicit expliciat etc.« 

f. 52^ — 106^ Dominici Hispani Summa dictaminis. »Omne datum 
optimum et omne donum perfectum« X »sigillis duximus roborandum. 
Datum.« (Epistolas summae huius accurate enumeravit Wattenbach in 
Pertz Archiv X p. 660.) 

f. 107** — 108* Notae de minutione sanguinis et de missa periculis- 
que circa eam occurrentibus (si aranea ceciderit in calicem etc). 

In scheda fol. praelig., in qua notata est signatura Y. I. 1. n. 136, ce- 
russa adscriptum est nomen (possessoris ?) mag. Simonis de Rokyczana. In 
eodem fol. verso occurrit registrum operis Albertani. Codicem hunc recens. 
Schulte, Canon. Hdschft. p. 48. 

529 ///. G. 4. {Y.IJ.6. «. m 

charL saec. XVII ff. 94 mtm., 21 X 16 cm. d. m. 

Vitae quorundam patrum S. J. et aliorum, quorum series in f. l^ 
sic notatur: Alphonsi Rodriguez, Philippi Nerei, Bernardini Realini, 
Bernardi Colnagi, Friderici Breiner, Mastrilli, Mariae Bonaventurae, 
Mariae Magd. de Pazzis, Hieronymi Cignardi, Marinae de Escobar, 
Juiii Mancinelli, Ludovici de Ponte, Francisci Suarez, Gabrielis Vas- 
quez, Georgii Scherer, Francisci de Mendoza, Petri Ximenez, Martini 
Olavii, Josephi Anchietae, Leooardi Lessii, Georgii Alvarii (Stanislai 
Brudzinski). 

In fine fol. vacuo adglutinata sunt vota specialia cuiusdam patris S. J. a 
rectore aut probata aut prohibita. 

530 /// G. 5. {Y.I.2. n. 122.) 

membran, saec. XIII— XIV ff, 119 num., 21'5y(^16 cm. d. m.. 

f. (1 — II** n. n.) Registrum operis subsequentis. 

f. II^ et 1 — 84^ (Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae 

veritatis. (Incipit prologus) »Veritatis theologice sublimitas« X »merita 
excipiet sine fine. Amen. Finito libro etc.« 

f. 85" — 87» Notae de sacramento altaris. 

f. 87^ Vita s. Ciarae Assisiatis. 

f. 88^ — 99* Auctoritates philosophorum de rebus naturalibus 

(initio ut videtur mancae). 

f. 99»— 116» (Honorii Augustodunensis) Elucidarium. »Sepius ro- 
gatus a discipulis* X ^omnibus diebus vite tue Amen.« 

1. 116» -119^ Vitae sanctorum quonindam (Osvaldi regis, Eucharii, 
Valerii, Matemi, Servacii episc, Odalrici episc, Ruperti episc, Corbiniani 

208 531 

episc., Alexandri pape, Timothei mar., Radegundis, Demetrii, Mauri, 
Goaris, Luciae, Bonifacii). Cf. Pertz Archiv X p. 662. 
Vctus sign. A, 22. 

531 ///. G. 6. (y. //. 4, n, 47.) 

chart. saec. XV ff. 171 {num. 181, sed num, 50—59 omissi), 215 X 16 cm. 
d. m. In Qptrcnlo super. hic titulHs manu saec. XV scriptus est: ^Trac- 
tatus mag, Stephani Palecz et alii multi et diversi diversorum magis- 
trorunu* 

{, 1* — 3^ (rubr.) Consilium et conceptus doctorum theologiae uni- 
versitatis Pragensis de materia discordiae cleri regni Bohemiae. (Pa- 
lacky Documenta p. 475.) 

f. 4' — 4^ Consilium et conceptus magistrorum de parte Hus 
contra consilium doctorum (ibidem p. 491). 

f. 5* — 6* Consilium facultatis theologicae (ibidem p. 486). 

f. 6^ — 7^ Consilium cuiusdam inimici veritatis contra Hus (in 
margine occurrit nomen particula folii abscisa mutilum: »Geor. . . B. . .«, 
quod habentes rationem indicis, in quo appellatur Georgius Bota, resti- 
tuimus: Georgii de Bora). (Cf. ibidem p. 501.) 

f. 7^ — 8** Articuli dati per Zbynconem (rubricator: Swinconem) 
archiepiscopum contrn mag. Johannem Hus (ibidem p. 164). 

f. 9* Supplicatio cleri facta papae contra M. Johannem Hus. (Pa- 
lacky Documenta p. 460.) 

f. 9*— iO^ Johannis Hus Sermo contra falsas indulgentias et 
erectionem crucis. »Pax Christi et fortitudo* X »et beatorum Petri et 
Pauli etc.« (Edit. Norimb. 1558, I, 189.) 

f. lO^ — 11* Mag. Jacobi de Misa (Jacobelli) Consilium de pacifi- 
cando regno. (Palacky ibidem p. 493.) 

f. 11** — 12^ Johannis Hus Epistola directa mag. Cristanno protunc 
rectori (Palacky ibidem p. 57). 

f. 12^ — 13^ Johannis Hus Responsio flnalis (ibidem p. 60). 

f. 13^ — 15^ Eiusdem tres epistolae mag. Cristanno directae. (ibidem 
p. 55, 62, 54.) 

f. 16^—21^ Mag. Stephani Palecz Tractatus >gloriosus< (contra 

Joh. Hus, qui scripta sua de bullis indulgentiarum decano facult. theol. 
dare recusavit) (Edid. Ix)serth, Archiv f. ost. Gesch. Bd. 75 p. 333). 

f. 22* — 60*' (rubr.) Mag. Stanislai (de Znojma) (atram. superscriptum : 
vel M. Stephani Palecz) Replicatio contra opinionem et motiva Wyklephi- 
starum (atram. additum: et presertim Johannis Jessenicz doctoris). »Alma 
et venerabilis facultas theologica* X »aut scandaloso errore pronunciabit.« 
(Edid. idem ibidem p. 361.) 

f. 62^—74^ Johanais Hus Reaponsio ad Replicatioaes mag. Ste- 
phani Palecz. »Quia mag. Stephanus Palecz« X »et fictor cum suis ad- 
herentibus debent sequi etc.« (Edit. Norimb. 1558, I, 255 sq.) 

f. 75^—116^ Idem »contra dicta mag. Stanislai« (deZnojma). »Iam 
restat ad scriptum mag. Stanislai« X >repeticionibus frequentibus sunt 
conscripta.« (edit. ibidem I, 265 sq.) 

TRUHLA^ : Cat. coJ. Ut 209 H 532 

f. 116^ — 168* Idem »contra scriptum octo doctorum £acultatis 
theologicae«. »Superest octo doctorum* X »quod in principio est so- 
lutum.« (Sequuntur doctorum nomina alia manu adscripta.) (Edit. ibidem 
I, 292 sq.). 

f. 168*>— 170» Articuli 45 >de libris Johaanis Wycleff doctoris 
evangelici indebite extracti.* (Hardouin VIII, 299.) 

f. 171''— 181^ Mag. Stanislai (de Znojma) Replicatio contra repli- 
cationem M. Johannis Hus. »In secunda parte superius memorati scripti« 
X »s. romane ecclesie ad presens sufficiant.« (Est II. pars Replicationis 
f. 22*— 60*> a Loserth 1. c. editae.) 

Opusculonim in fine codicis evulsorum titulos vide in membrana operculo 
super. adligata. In operculo infer. duae notae historicae occurrunt ad a. 1420 
spectantes: I. »In Wyssegrado tempore obsidionis comesti sunt equi 136 et multi 
homines fame perierunt.« U. »Johannes de Bydlin Johannes Smolinus fundatores 
Thabor«, quibus codex ante hunc annum exaratus esse probatur. In catalogo 
Rudnicensi sign. est P, 6 (Nationis). 

532 ///. G. 7. (y. in. 4. «. 73,) 

chart. saec. XV ff, 220, 22^15'5 cm. 1 m. 

Sermones de sanctis cum eorundem vitis et raris glossis bohe- 
micis. (De s. Adalberto) »Ego sum vitis vera . . . Cum dominus Christus« 
X (de exalt. crucis) »ante istum sermonem.« Additae sunt: 

f. 210 — 220^ Interpretationes nominum sanctorum. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. Missalis saec. XII — XLH notis 
musicis instructi. In priori notatur possessor saec. XV »Mathias de Gehnyedno«. 

533 /// G. 8.(Y. IL 3. n. 70.) 

chart. saec. XV ff. 178 num. (recte 187), 215 y^l5'5 cm. d. m. 

f . 1 — 40^ Mag. Johannis Rokyczanae Tractatus de existentia cor- 
poris Christi in sacramento adversus tractatus sacerdotum Taborien- 
sium in synodo Cutnensi a. 1443 propositos et apologia contra Nico- 
laum de Pelhiimov. »Hereses ipsas licet utile sit in dei ecclesia esse* 
X »cami unite reflcitur. Hec Lira.« (Sequitur nota excerpta ex Altissio- 
dorensi. Cf. Hofler Script. hus. II, 830 et Nejedly, Prameny k synodam 
(1900) str. 24 et 116.) 

f. 40b— 35b (sic) Mag. Petri Payne Anglici Pronunciatio arbitraria 
inter sacerdotes Pragenses et Taborienses anno 1436. (Hofler Scrip- 
tores U, 705.) 

f. 36* — 66^ Dialogus inter V. et M. de purgatorio. >Circa peticionem 
pro peccatoribus« X »in sola opinione hominum consistit. Et tantum de 
illo. (alia manu additum) Nota. Quidam abbas Cluniacensis anno d. (lacuna) 
instituit missam defunctorum in crastino Omnium sanctorum. Hec in Flo- 
reto t. Mors.« 

f. 66^ — 73^ Tractatus de offertoriis. vOffertoria nunc usitata laycis 
est illicitum ponere super altaria« X »offertoria ex hac scriptura ampliare 
volencium etc.« 210 534 

f. 74^ — 93« Gregorii de Heimburg Apologia contra Laelium Theo- 
dorum episc. Peltrensem et tractatus de potestate ecclesiae Romanae 

(Goldast Monarchia II, 1604). (Ad calcem) >Anno 1467 ante natalia 
domini.« 

f. 94* — 96^ »Compilacio doctorum autenticorum contra organa 
moderna in ecclesia usitata.« »Videatis, quanta cecitas« X >nfiale facta 
corrigere. Hec iUe.« 

f. 97*^ — 101* M. Johannis Hus Quaestio, utrum lex Christi per 
se sufficit ad regimen ecclesiae militantis. »Cum sapientum requirat 
condicio« X »modo libet declinemus. Amen.« (Edit. Norimb. 1558, 1, 44.) 

f. 101* — 103^ »Ordo procedendi in causa M. Johannis Hus per 
ipsummet signata« (Hofler, Scriptores I, 290). 

f. 103^ Sigismundi regis Retractatio salvorum conductuum in 
concilio Constantiensi. (Palacky Documenta p. 543.) 

f. 103*> — 104* Litterae concilii Constantiensis, quibus Hieronymus 
de Praga ad concilium citatur, datae 12. apr. 1415 (ed. Hardt IV, 119 
»datae 17. apr.«), 

f. 104* — IIO^ Mag. Simonis de Tissnow Quaestio in quodlibeto 
a. 1416, »utrum pro reformanda in ecclesia Christi unione necesse est 
clerum abrenunciare omnibus, que possidet«. 

f. 1 1 1 ^ — 137^ M. Johannis Rokyczanae Sermones ad clerum (primus 
a. 1453 tempore aestatis habitus). 

f. 137^ — 143^ Tractatus probans »in evangelisacione coram populo 
conununi licere caritative maliciam cleri arguere.« »Et videtur quod 
non« X *pcr omnia ai^menta, que in oppositum sunt adducta« (= Joh. 
Hus Quaestio de arguendo clero; edit. Norimb. I, 149). 

f. 143*» — 144*^ Notae de malis praelatis. 

f. 145» — 157» M. Johannis Hus Tractatus contra adversarium 
occultum et impugnatorem vel inquisitorem. »Quia predicando evangelium* 
X »sed non ex proprietatibus personarum .... Explicit tractatus M. Joh. 
Hus contra adversarium occultum et contra defensorem sacerdotum ma- 
lorum« .... (ibidem I, 135). 

f. 158»— 173^ M. Jacobelli (Jacobi de Misa) Tractatus contra 
usuram. »Licet usura in bona significacione accipiatur« X »christianis 
quam Judeis. Amen.« 

f. 174» — 178» (anepigr.) Tractatus de natura seu qualitate hostiae 

consecratae. »Cum secundum b. Augustini sentenciam« X »terminus 
a quo huius questionis.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis saec. XIV, quo conti- 
nebatur »Summa dictaminis mag. Poncii de« . , . (cetera erasa sunt). Vetus 
sign. A, 36. 

534 ///. G. 9. (r. //. 4. «. ei.) 

charL saec. XV ff, 146, 22y.l5'5 cm, 1 m, 

f. 1 — 70^ Mag. Jacobi de Misa (Jacobelli) Tractatus de communione 
sub utraque specie adversus doctorem Andream de Broda. »Premissis 
posicione scolastica et tractatulo« X »sit in eo laus et gloria deo in se- 
cula sec. Amen. (rubr.) Explicit tractatus mag. Jacobelli improbans dicta 

211 H*^ 535 

doctoris Brod tractans de communicacione sub utraque specie.« (Edid. 
Hardt III, 416 sq.) 

f. 71^—93« (rubr.) »Incipit Tractatus mag. Nicoiai de Drazna (sic 
pro Drazdan) de cominunicacione sub utraque specie. (atram.) Prima 
conciusio. Christus post cenam« X >hoc ibi concordat supra in 4 art. 5 
conclusione.« (Tractatus hic apud. Hardt III, 586 sq. attribuitur M. Jaco- 
bello). 

f. 93* — 94* »Condemnacio concUii Constantieasis (communionis 
sub utraque) XV. iunii a. 1415«. (ibidem p. 647 sq.) 

f. 94* — 98* (M. Jacobelli) Tractatus de sanguine seu coatra in- 
vocatioaem brachii saecularis. »Nescitis, cuius spiritus estis« X »iUic et 
minister meus erit. Amen. (nibr.) Explicit tractatus tractans de sanguine« 
(ibidem p. 648 sq.). 

f. 99*— 142^ Mag. Nicolai de Drazn (recte Drazdan) Tractatus de 
usura. »Incipit tractatus tractans de usura. Species usure sunt due« X 
«audacius loqui. Hec autem ad presens dicta sufHciant. Expiicit tractatus 
mag. Nicolai de Drazn tractans de usura.« 

f. 142^ — 146* (alia manu) (Jacobi de Misa) Tractatus de com- 
muaioae spirituali sacrameatali integra sub duplici forma paois et 
vini communitatem plebiuqi coocerneate. »Salvator noster . . . in cena 
sua novissima« X »sanguinem sub forma vini.« (De auctore cf. cod. L 
E. 29. f. 31.) 

Vetus sign. F, 9. 

535 ///. G. 10, i Y. II. 5. f». 3s.) 

chart. a, 1397 ff, 142 num., 215 X 15 cm. 2 m. 

f. 1 — 4*» Quaestiones philosophicae variae. 

f. 5*— 30^ (anepigr.) Johannis Wiclif tractatus de materia etforma. 
»Cum materia et forma sint universalia« X »aliquam essenciam preter 
deum.« (Edid. Dziewicki p. 163 — cf. notam infra.) 

f. 31* — 69^ Eiusdem Tractatus de tempore. »Capitulum primum 
supponendo tempus esse declarat« X »subtfahendo ab eo oracionis suf- 
fragia.« 

f. 70^ — 104*» Eiusdem Tractatus de universalibus. >Libellus de 
universalibus continet 15 cap.« X »et sic loquitur 4® phisic. tractatu de 
tempore, quod idem est.« 

f. 105*— 116*> Eiusdem Replicatio de universalibus »Presentem 
agrediendo replicacionis materiam« X »nec depictus est rex. Explicit re- 
plicacio de universalibus, quam si quis bene conspexerit, videbit multo 
meliores raciones pro eisdejn quam contra eadem, prime enim directe 
procedunt, alie vero cum extraneis cavillacionibus.« (Ed. Dziewicki p. 129 
sq — cf. notam infra.) 

f. 117* — 118* Quaestiones philosophicae. 

f. liy*--137b Johannis Wiclif Tractatus de ideis. ^Tractando de 
ydeis primo oportet querere* X *creatura habet ydeam propriam in deo. 
Explicit tractatus de ydeis . . . a. d. 1397 finitus est liber iste in fer. III 
ante ascensionis . . . g. b. q.« 

f. 138*— 142^ (Johannis Hus?) Quaestio »utrum materia nunc 
sub una forma substanciali et nunc sub alia existens sit informis^ (sed 

212 536 

tinis discrepat a fine quaestionis eiusdem VIII. G. 6. f. 84). Sequuntur 
quaestiones aliae. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam cod. saec. XIII 
argum. philos. Chartam hanc totam cum suis tituHs descripsit Dziewicki in edit. 
J. W. Miscellanea philosophica. Vol. I, London 1902 p. LXX. 

536 IIL G. 11. {Y. IL 3. n. 68.) 

chart. saec. XV ff, 286 num.y 21'5X15'5 cm. 3 m. 

f. 1 — 27^ Johannis Wielif Pastorale. »Cuni duplex debet esse offi- 
cium« X »nostri domini regis regum. Explicit pastorale domini Linconi- 
ensis. (Alia manus superscrlpsit :) Evangelici doctoris Wyicleff.« 

f. 27*> Registrum operis praecedentis. »Et sic est finis huius Raistri.c 

f. 28* — 50** Eiusdem Conclusiones XXXm (cum conclusione de 
vita clericorum et registro). »Christus deus noster* X »in sua converea- 
cione diligencius observare.« 

f. 50^—51*^ Origenis Epistola. »Quidam eorum, qui libenter habent 
criminari* X »Explicit epistola Origenis.* Sequitur excerptum ex Chryso- 
stomi libro de reparatione lapsi. 

f. 52* — 53^ (anepigr.) Johannis Wiclif Recommendatio gradus as- 
snmeQtium. »Dominus vobiscum« X »cum corpore resumendam.« (Ed. 
Loserth Sermones mixti). 

f. 53^ — 55^ (anepigr.) Eiusdem Exhortatio cuiusdam doctoris. »La- 
bora sicut bonus miles« X »dominus veritatis.« 

f. 55^ — 56^ (anepigr.) Eiusdem Detectio perfldiae sectarum anti- 
christi. »Paulus docet« X »est questio ventilata.« 

f. 56^ — 60^ Eiusdem Tractatus de novis ordinibus monachorum. 
»Secundum apostolum ad Eph.« x »cognoscere ex scriptura. Explicit 
tractatus de novis ordinibus monachorum.* (Edid. Buddensieg, Wiclifs 
Streitschr. p. 317.) 

f. 60* — 61^ (Eiusdem) Scriptum de fratribus ad scholares. »Su- 
bito aurugine prima« X »suorum actuum continet. Explicit quoddam 
scriptum de fratribus ad scolares.« 

f. 62*— 69^ Eiusdem Speculum dominorum saecularium. »Cum ve- 
ritas fidei« X »contra has sectas concorditer invehendum. Explicit spec 
sec. dom.« 

f. 69^ — 85^ Eiusdem Sententia de incarcerando fideles post 44 
dies propter excommunicationem. »Cum prelati contencionum X »et 
sic de consimilibus. Explicit tractatus de incarcerando etc. u. s.« 

f. 86* — 86*> Quaestio ad fratres de sacramento altaris. De persona- 
rum acceptione. De liberalitate. 

f. 86^ — 89^ (anepigr.) Johannis Hus Solutio trium dubiorum. »Quia 
dubitantibus sanum est consulere« X f. 141** »abscondita tenebrarum.« 

f. 89** — 99*» Epistola narrans »Gesta cum Richardo Wycz (Whyche) 
presbytero in An{^a«. »Reverende domine« X »quod facient diem sol- 
lempnem. Amen.« (edita in The English Hist. Review 1890). 

f. 99**— 109** Sermo super »Unde ememus panes«. 

f. 110* — 111** Exhortatio et notae quaedam theologicae. 

f. 111** — 112* »Episcopus Gwido in Racionali« (Expositio orationis 
dominicae). 

213 536 

f. 112» — 141» (anepigr.) Johannis Wiclif Sermones aliquot, quonim 
unus f. 122** contra cruciatam (Edid. Loserth in Serm. IV.). 

f. 142» — 146* (Eiusdem?) Tractatus contra simoniacos et ambi- 
tiosos. »0 curas hominum« X »se pulverem recognoscat.« 

f. 146» — 147^ Richardi episcopi Cantuariensis Querela de illis. 
qui clericos impune occidunt. 

f. 147*»— 148^ »Episcopus venator arguitur.* 

f. l^S^^—loS^^M. Johannis Hus Disputatio contra Johannem Sto- 
kes. »Cum quilibet homo racione vigens« X >in heresim involvetur. 
Explicit hoc totum, cuius est, non sit tibi notum.c Quae sequuntur, scripta 
sunt altera manu. 

f. 154» — 160» (Johannis Wiclif) Tractatus de septem donis spiri- 
tus sancti. »Cum spiritus sit tercia persona trinitatis« X >multipliciter 
prophetavit.« (Edid. Buddensieg, Wiclifs Streitschr. p. 199.) 

f. 160» — 160*^ Notae de eadem materia cum oratione in fine. 

f. 160^—170^ (Johannis Wiclif) Responsiones ad 18 argumenta 
Radulphi de Strode. »Quia secundum philosophum« X »discrasie tocius 
ecclesie causativi . < 

f. 170^ — 174^ (Eiusdem) Tractatus de diabolo et membris eius. 
(Inscriptio :) »Nemo dampnatur, nisi fuerit dyabolus incarnatus.« »Fertur 
quendam fratrem« X »de ecclesia Jesu Christi.* (Buddensieg, Wiclifs 
Streitschr. p. 355.) 

f. 174*» — 178*» (Inscriptio :) (Eiusdem) »Tractatus de magisterio«. 
»Cum sciencia inflat* X »sicut fecerant pharisei«. 

f. 178»>— 190b (Johannis WicliO Expositio Matth. cap. XXm. 
»Cum sapiencia dei patris« X »perfidis sine fine.« 

f. 190»>— 201» (Eiusdem) Expositio Matth. cap. XXIV. »Quia evan- 
gelium istud« X »sit melius intellecta.* 

f. 201* — 208*> (Eiusdem?) Tractatus de religione privata prior. 
»In materia de religione privata* X »reverendi monachi supradicti* (Bud- 
densieg 1. c. p. 483). 

f. 208^— 220*> (Johannis WicliO Tractatus de apostasia (= Sum- 
mae lib. XI). >Restat ulterius ponere* X »propter securitatem religionis.« 
(Non est integer, cf. III. F. 11). 

f. 220^—223'' (Johannis Wiclif) Tractatus »de solucione Sathane 
post mille annos.« »Quantum ad obiectum fratrum* X »fidei lucem ve- 
ram«. (Edid. Buddensieg 1. c. p. 385.) 

f. 223*— 227» (Johannis Wiclif) Tractatus de vaticinatione. »C um 
secundum sanctos« X »perturbacio ecclesie sit sedata.* 

f. 227''— 230^ (Eiusdem) Tractatus de condemnatione 19 conclu- 
sionum. »Cum secundum apostolum* x »in evangelica paupertate.* 

f. 230^— 233^ (Eiusdem) Tractatus de forma iuramenti Arnoldi 
de Granario. »Hec est forma iuramenti« X »postquam fuit gracius repe- 
tita.< 

f. 234^ — 238^ Eiusdem Tractatus de confessionibus. »Duo sunt 
sacramenta* X »constancius confiteri. Explicit tractatus de confessioni- 
bus editus a mag. Johanne Anglico.« 

f. 238^—250« (anepigr.) Johannis Wiclif Tractatus de flde catho- 
lica. »Suppositis dictis de fide« X »confederacionem Christi et dyaboli 
stabilire.« 214 537 

f, 250»— 260^ (Johannis Wiclif) Tractatus de perfectione statuum. 
»Cum viantes et fratresc X »fidem populo predicantes.* (Edid. Budden- 
sieg 1. c. p. 441.) 

f. 260*^ — 263» (anepigr.) Eiusdem Sermo quidam. »Significavit deus« 
X »sacerdos sanctissimus sine papa«. (Ed. Loserth Serm. IV.) 

f. 263»— 264^ (Stephani de Pale6?) Quaestio de absolutione a 
poena et a culpa. »Circa hanc epistolam dubitatur* X »indulgencia sit 
concessa*. 

f. 264*» — 27 P (Johannis Wiclif) Sermones duo super »Ecce ego 
Johannes vidi angelum« et »Convertimini ad me« (adversus indulgentias). 
Ed. Loserth ibidem. 

f. 271^ — 285» (anepigr.) Johannis Hus Tractatus contra adversa- 
rium occultum. »Quia predicando evangelium« X »ex proprietatibus 
personarum.« 

f. 285» — 286» (anepigr.) Sermo in fine mancus, incipiens : »Hoc au- 
tem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa.« 

Codicem nostrum reccnsuit Buddensieg, Joh. Wiclifs iat. Streitschriften, 
Leipzig 1883, praef. p. LI, qui registrum contentorum in membrana praeligata 
manu saec. XV exaratum descripsit. Sed registrum hoc non est integrum. In 
constituendis titulis opusculorum Wicliiicorum magna ex parte anepigraphorum 
hanc editionem Buddensiegianam secuti sumus. Cf. etiam Loserth praef. edit. 
Tractatus de eucharistia London 1892 p. LXVI et edit. Sermonum IV p. XI. 
Vetus sign. A, 2®. 

537 ///. G. 12. (Y. I. 2. n. 3.) 

chart. saec. XlV—XVff. 193 num.y 2V5X16 cm. d. m. 

f. 1 — 46^ Hymni ecclesiastici cum expositione latina et inter- 
pretatione bohemica interlineari. (Hymny cirkevni latinske s mezi- 
radkovym prekladem Seskym.) (Hanus, Dodavi<y I, 6, cf. cod. XI. 
D. 1.) 

f. 47* — 48* Hymni aliquot sine interpretatione. 

f. 48** Notae medicae. 

f. 49* — 66^ Bemardi (Morlanensis) Liber de contemptu munda- 
norum et caelestium appetitucum expositione. (Incipit expos. :) »Omnia 
mortalia minuuntur.* (Incipiunt versus:) »Cartula nostra tibi« X »Hoc tibi 
det munus, qui regnat trinus et unus.« 

f. 67^ — 83^ Theobaldi Physiologus de naturis 12 animalium cum 

expositione. (Incip. expos. :) »Nota. In principio« (Incip. versus:) »Tres leo 
naturas et tres habet inde figuras* X »Cui si non alii placent metra the- 
baldi (sic)«. 

f. 84^ — 160^ Raymundi de Pennaforte ord. praed. Summa ex di- 
versis libris iuris canonici et sententiis compilata et (ab Adamo 
quodam) versiflcata cum commentario. (Incip. comment.) »Cecus et clau- 
dus.« (Incipiunt versus:) »In summis festis ad missam dicitur una<f x 
>quam cum alia. Et in hoc terminatur optimus liber.« 

f. 161* — 167^ Notae variae theologicae et computisticae. 

215 538 

f. 108«— 193^ (Johaanls de Garlandla?) Liber quinque clavium 
sapientiae cum exposhloiie. (Incip. expos.) »PhiIosophus dicit 2' Ethicorum« 
(Incipiunt versus:) »Utilis est rudibus presentis cura libelli« X »ocia quefit 
Et in hoc terminatur exposicio quinque clavium, pro quo sit laus et glo- 
ria deo.« (De auctore cf. cod. X. F. 24 f. 67.) 

De hoc codice imprimis de hymnis prolixius disserui in Vestnik C. A. 
1898 p. 521. Vetus sign. F, 15. 

S38 ///. G. 13. (r. L 2. n, 12.) 

charL a. 1444 ff. 188 num,, 21 X 15 cm. 1 m. 

Alani de Inaulis Antidaudianus ex parte commeatario et glossis bo- 
hemicis instructus, subsequente compendio eiusdem operis. 

f. 1* (Prologus) »Cum fulminis impetus vires suas expendere dedig- 
netur«. f. 4» (Praefatio) »Autoruni mendico stilum falerasque poetec. (Cap. 
1) »Ut sibi iuncta magis* X 1. 171» »Supplantare novas saltem post fata 
silebit. Explicit Antilogus Claudi-feliciter-Ani, f. 171*> Quem contra Claudi- 
facit-Anum doctor Alanus etc. Hic est hic heres, quod eum non aulTerat 
etas. Anno d. 1444 nema nemalos (zziamen solamen). 

f. 172» — 188» Compendium Anticlaudiani »Magister quondam Ala- 
nus in multis scienciis peritus* X >in altum captivam duxit captivitatem, 
qui vivit et regnat etc* 

In fol. uitimo non num. inter varios lusus calami occurrunt formae me- 
dicae bohemicae »Czrwena lebedka*, »konssky styewyk*. 

539 HI. G. 14. (v. /. 2. n. 4.) 

charL saec. XIV— XV ff. 125 mim., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1 — lOO Alani de Insulis Anticlaudianus cum expositione mar- 
ginali et interlineari. >Auctoris mendico stilum« X »saltem post fata 
silebit. Explicit Prdyclaudianus sive Anthiclaudianus de Anthiruf!ino.« 

f. 100** Prologus operis praecedentis. 

f. 101 Notae variae. 

f. 102^—120* (Matthiae cuiusdam?) Commentarius in computum 
ecclesiasticum versificatum (Johannis de Sacrobosco ?) »Fecit deus duo 
luminaria magna« X f. 120^ »apposui fini huius commenti tabulam, quam 
cepi a. d. 1367 . . . Explicit comentum ecclesiastici Mathie de et cetera« 

(sic). 

f. 120^—125^ (anepigr.) Commentarius in librum, qui vocatur In- 
censio punctalis vel Judaicus computus. »Luna est solis emula« X 
»quod premisit auctor in principio libelli dicens: ipsius ars etc. deo gra- 
cias, et sic est finis.« 

Dimidium fol. ultimum abscissum est. Item deest inter ff. 3 et 4 folium 
unum. Titulus »Judaicus computus« notatus est in operculo superiori. Saec. XV 
codex erat plebani cuiusdam, qui expensam et acceptam pecuniam in libro pas- 
sim annotavit. Ibidem nominantur villae Nemoyow, Swynna, Sobkow. 

216 541 

540 ///. G. 15. {Y. 1. 2. n. 11.) 

chart. saec. XV in. ff. 108, 2V5 X 15'5 cm. 1 m. 

Q. HoraUi Flaccl Eplstolae cum uberrimo commeatario. 

f. !• (Incipit comment.) »Prima dic. Pro introduccione huis libelii 
Oracius* X f. 108* (Explicit commcnt.) ^Hortatur ad virtutes, per quas 
sicut per scalam pervenitur ad regnum dei, quod regnum nobis divina 
gracia tribuat in sec. sec. Amen. Et sic est finis huius.c 

In fronte fol. 1 manu recentiori notatur a. 1443. Operculo super. adli- 
gatum est fragmentum membr. codicis saec. XIV argum. grammatici. In oper- 
culo infer. occumint lusus calami bohemici saec. XVI. 

541 ///. G. 16. {Y. II. 4. n. 65.) 

mixt. saec. XV ff. 165 num., 21-5X15*5 cm., d. m. 

f. !■ »Registrum generale in hoc libro conscriptorum.« 

f. P — 3^ (membran. anepigr.) Memoriale de schismate cardinalibus 
directum a. 1409 (Edid. Hofler, Script. II, 134). 

f. 4^ — 8^ (abhinc chart.) M. Jacobi de Misa Auctofitates de com- 
munione spirituali et sacramentali integra sub duplici forma panis et 
vini communitatem plebium concernente (in registro additur:) de pa- 
ricte Betleem. »Salvator noster* X »et sanguinem sub forma vini. (cf. 
cod. I. E. 29 f. 31 et III. G. 9. f. 142*> sq.) 

f. 8** — 1 5^ M. Johannis Hus Scripta in carcere : De cognitione dei, 
de matrimonio, de tribus hostibus, de poenitentia, de sacramento cor- 
poris et sanguinis domini (fer. III post Oculi), de mandatis dei. (Edit. 
Norimberg. f. 29 sq.) 

f. 15*> Johannis Wiclif: »Quare imperatoris Constantini testuni non 
colitur* (Excerptum ex libro de potestate papae). 

f. 16' — 19^ B. Bemardi ad Henricum Senonensium archiepisc. 
de jfuga praelationis epistola. 

f. 20* — 21* Fragmentum orationis cuiusdam ad studium impellentis, 
carens initio et fine. 

f. 22* — 24* S. Augustini Epistola ad Honoratum episc. de oboe- 
dientia. 

f. 25*— 26*> et 31* Martina z Tisnova List k Piseckym proti no- 
votam naboienskym (s timto nadpisem : »Hec litera obiata est capitaneo, 
mag. civium et consulibus iuratis civitatis Piescensis et est lecta publice 
in ambone dom. Judica a. 1428«). 

f. 27* — 28* »Articuli 21 qui dicuntur et efflciuntur teneri a Romana 
curia et adherentibus eidem.« 

f. 28** — 30* Auctoritates (s. Hieronymi et Bemardi) contra haere- 
ticos. 

f. 30^—32* etl65 Laurentii de Brezova Chronicae in compendium 
redactae fragmenta. (Cf. Fontes rer. boh. V, praef. p. XXXVII). 

f. 32*> Notata de oboedientia papae. 

f. 33* — 35*^ (anepigr.) Johannis Wiclif Tractatus de forma iura- 
menti Amoldi de Granario (idem atque III. G. 11 f. 230^). 

f. 35^ »Supplicacio cleri facta pape contra M. Johannem Hus« 
(edid. Hofler, Script. II, 204 et Palacky Documenta p. 460). 

217 541 

f. 36^ — 39^ Johannis Wiclif Tractatus de Christo et suo adver- 
sario Antichristo cap. 11 — 15. 

f. 39^ — 40 M. Johannis Hus »Sermocinacio scripta et publice 
predicata contra indulgencias pape falsas et erreccionem crucis.« (ca- 
rens fine. Edit Norimb. 1558, I, 189^—190*). 

f. 40^ — 40^ (Forma litterarrum, quibus Bohemi ad observanda 
compactata sese obligarent,) »Pragae oblata per legatos a. d. 1436 in 
festo s. Andree«. »Cum in littera executoria compactatorum . . . ita con- 
tineatur, nos Alsso, gubernator regni Boemie* X »et doctrina ecclesie 
sane intellectis.« 

f. 41 ^* — 41^ Breve chronicon Bohemiae usque ad a. 1419. (Edid. 
Hofler Script. I, 3). 

f. 42^ — 47<^ Johannis Hus Sermo ad clerum super »Beati oculi, 
qui vident.« 

f. 47*> — 49^ Promulgatio IV articulorum Pragensium. »Nos ma- 
gistercivium, consules et scabini* X »paratissimos exhibemus. Datum 
Prage a. d. 1420.* 

f. 50* — 56*» M. Johannis de Pnbram Tractatulus de usura. »Ouo- 
niam circa contractus* X »et aque modice perfusio.« 

f. 57* — 58^ »Tractatus de communione eucaristie contra Wyclef- 
fistas.« >Homo quidam fecit cenam magnam* X »et hec visio est beata 
cena in futuro, ad quam etc.« 

f. 58*^ — 61^ Tractatuli »de hypocritis simulatoribus sanctitatis 
alias Begardis«, de fato, de fide. 

f. 62* — 62^ »Quatuor articuli legis divine, pro quibus Boemi se 
opposuerunt et optant audienciam generalem.« 

f. 63» Sununa compactatorum. »Ex compactatis ista habentur*. (Se- 
quuntur 13 articuli.) 

f. 63*^ Nota de rege Georgio et congregatione a. 1462 die III post 
Laurentii habita. 

f. 64"" — 65^ M. Jacobi (de Misa) Epistola pro communione infir- 
morum. »LIniversis Christi sacerdotibus X >tocius eukaristie domini inter 
fideles.« 

f. 66 Sigmunda krale list p. Haskovi (rubr. : Copia litere Sigis- 
mundi regis LJngarie pro domino Hasskone) dany v Placenci v nedeli 
pred sv. Matejem 1. 1431. 

f. 67«— 68» Statuta synodi habitae Pragae 7. Jul. 1421. 

f. 69* Querimonia cleri archiepiscopo Pragensi contra M. J. Hus 
(a. 1408). Ed. Hofler, Gesch. II, 143 et Palacky Doc. 153. 

f. 69^ — 71^ M. Johannis Hus Responsio ad eandem. (Edid. Palacky 
Uocum. p. 153.) 

f. 72* (rubr. :) »Pro prima legacione.c (Atram.) Concordata in Egra 
cum legatis concilii, »antequam illuc exivimus«, cum notis bohemicis 
in fine. 

f. 72^ (rubr. :) »Pro alia legacione.« Bulla conciiii Basiliensis data 
VIII kal. Sept. 1437. Bulla Eugenii IV papae de translatione concilii 
data Bononiae 1437 cum notis aliquot bohemicis. 

f. 73* — 74*» Petri de Uniczow ord. praed. Revocatio, recognitio et 
protestatio coram universitate Prag. a. 1417 sabbato ante dom. Oculi. 
(Kd. Loserth, Hus u. Wiclif p. 296.) 

218 541 

f. 75^ — ll^ Littera concilii Constantiensis directa Sigismundo regi 
a. 1416. (Edid. Palacky Docum. p. 647.) 

f. 77* — 77^ Sigismundi regis Responsio super praedictam episto- 
lam (edit. ibidem p. 652). 

f. 78 Johannis papae XXIII sedentis in carcere Epistola missa 
imperatori Sigismundo 26. maii 1415. (Hardouin VIII, 361.) 

f. 79^ Ivonis episc. Carnotensis Epistola ad Radulphum praepo- 
situm Remensem de matrimonio. 

f. 79^ Replica (partim Johannis Hus partim aliorum) contra indul- 
gentias paparum et cruciatas (spectans ad tempus Georgii regis). 

f. 80* Johannis Hus Articuli de concordia a. 1413 (Edid. Palacky 
Docum p. 491). 

f. 80*— 81* (Johannis) episc- Lutomyslensis Responsiones ad ar- 
ticulos supra scriptos m. Johannis Hus (ed. ibidem p. 501). 

f. 82 Depositio papae Eugenii per concilium Basiliense facta a. 
1439. (Bulla depositionis.) 

f. 83 Dictamen concilii Constantiensis contra Husitas. >Ordo ser- 
vandus circa reducendos in regno Bohemie* (ed. Hofler. Script. II, 240). 

f. 84*— 85* Richarda Wyche List Husovi poslany r. 1410. (Epist. 
hanc latinam ex alio codice edid. Hofler 1. c. II, 210). 

f. 8(3* — 87^ Responsio magistri (Johannis Wiclif ?) ad 10 quaesti- 
ones mag. Richardi Strode. X »Hec materia est reperta inter cartas mag. 
Roberti Stonam (?), qui mortuus est in Pisano concilio a. 1409.« 

f. 88 Innocentii papae VII Litterae gratiarum pro Johanne Kbel 
canonico Pragensi ad abbates Strahoviensem et Bfevnoviensem datae 
17 cal. Dec. 1404. 

f. 89* »De creare mag. Hus.< »Creare proprie est ex nichilo ali- 
quid producere« etc. 

f. 90 — 91 Notae: de ecclesia, Origenes in decreto. 

f. 92^ — 93* Johannis Hus Sermo de obedientia. Item »utrum expe- 
dit ecclesie tales particulares obediencias sub voto perpetuo privato pre- 
posito etc.« 

f. 94« Copia erectionis studii Pragensis (VII idus april. 1348). 

t. 94^—95* Copia liberationis studii Pragensis (22. nov. 1392). 

f. 95^ et 98* Articuli dati per Sbinconem archiep. contra M. Hus. 
(edit. Palaci<y l. c. p. 164). 

f. 97* — 98* (rubr. :) »Concordia inter archiepiscopum et mag. Joh. 
Hus firmata per concilium regis Wenceslai« (Smireni mezi arcibisku- 
pem a Husem ztvrzene snemem krale Vaclava). Srovnej Jungmann 
ni, 135. 

f. 98* Nota de combustione librorum mag. Wiclif. (Edid. Loserth, 
Hus u. Wiclif p. 270.) 

f. 98»>— 99»» Arnesti archiep. Prag. Statuta brevia a. 1353 (Edid. 
Hofler, Concil. Prag. p. 2). 

f. 100* — 104^ Coronae regni Boemiae Satira in regem Hungariae 
Sigismundum. (Ed. Hofler, Script. II, 321.) 

f. 105* — 115*» Tractatus contra articulos Paterinorum. »Vergente 
ad occiduum mundo* X »et pascua inveniet ad quenosetc.« 

f. 116 (anepigr.) Sermo de timore dei. 

f. 117* — 119* Sermones de s. Gallo et de peccato. 

219 542 

f. 119^ — 125^ Expositlo Actuttfn apostolonim. »Primum quidem 
sermonem feci« X »premio consequendo, quod nobis prestet etc.< 

f. 126» — 127* Metra super Decretales: »Summum constitue re- 
scriptum* etc. 

f. 127*» — 128» Notae de iure et eius divisione. 

f. 129*- 129»» et 141* De memoria mortis. 

f. 130*— 136» Varia excerpta theologica. 

f. 136^ Thema mag. Johannis Hus »In omnibus me defectuo8um« 
etc. (Sermo synodalis in fine mancus.) 

f. 137» — 140* »Iste Auctoritates sunt scripte per mag. Hus ia 
Bethleem in parietibus« (sub inscriptionibus : creare, credere, remittere, 
absolvere, obediencia, excommunicacio) (=: de VI erroribus) fine car. 

f. 140 Sermo super »Tu es Petrus* in fine mancus. 

f. 141* — 149* Sermones tres pro defunctis. 

f. 150* — 160* S. Bemardi Sermo super »Missus est«. 

f 160* — 164^ »Opusculum breve de concepcione virginis Marie.« 
»Bonum opus feci« X (f. 163*':) »filium eius ortum patre etc.« 

f. 165 Continuatio chronicae Laurentii de Bfezova (f. 32*). 

Codicem quoad Wiclifica recens. Buddensieg Wiclifs Streitschriften praef. 
p. LVI. Operculo infer. adligatum est fragmentum membr. codicis saec. XIII 
argum. grammatici, in quo hae notae occurrunt manu saec. XV scriptae: »In 
Wyssegrado tempore ohsidionis comesti sunt equi ut fertur 136 et multi homi- 
nes fame perierunt.« »Johannes de Bydlin, Johannes de Smolin fundatores Tha- 
bor.« Vetus sign. E, 18. 

542 ///. G 17. (Y. 1. 1. n. 13.) 

chart. saec. XV jff. 207 nnm., 22X16 cm. d. m. 

f. 1 — 40 Giiberti (de Hoylandia?) Commentarius in Apocal^rpsim. 
»Omnes qui pie volunt* X »Hoc exile opus meum, quod ipso domino 
nostro J. Chr. teste ad sue legis evangelice peregi declaracionem, ecclesie 
sue sancte reformacionem et adversarii . . . antichristi et omnium fautorum 
suorum confusionem finalem et destruccionem, quod ipse prestare di- 
gnetur« etc. 

f. 41* Notae »Contra symoniacos*. 

f. 41^ M. Jacobi (de Misa) Epistola »de prediis et potestate co- 
activa.« »Pax Christi dirigat corda vestra« X >omnis alia deordinacio. 
(rubr. :) M*" Jac.<« 

f. 42* — 46* (anepigr.) Sermo exhortans ad bellum adversus Georgium 
de Podebrad, qui a. 1448 Pragam occupavit. »Thema : £cce ego constitui 
te super gentes* X »Domine Sigismunde hunc sennonem pro confortacione 
populi . . . facietis, et si non per vos, alicui alteri conferte« . . . (Hoc man- 
datum mancum est particula f. 46 abscissa). 

f. 46*»— 47* Litterae sacerdotum Taboriensium (Nicolai de Pelhrimov 
in Piesek etc.) evocatorum ad synodum Cutnensem datae a. 1443 ad 
mag. Joh. Rokycanam. (Chron. Tabor. ed. Hofler Script. II, 739 et Ne- 
jedly, Prameny 18). 

f. 47*» — 52» Auctoritates theologicae de cantu vulgari in missa (cum 
nota de sermone Rokj^canae a. 1450 super eandem materiam), de pec- 

220 _ 54 3 

catis, de praeparatione ad communionem, contra pluralitatem beneficiorum, 
de simonia. 

f. 53* — 58^ (anepigr.) Tractatufi de daemonio. »De suggescione autem 
dyamonie« X »tamquam venena fugiamus. Et sic est finis huius operis.* 

f. 59^—61^ (anepigr.) Tractatus de 8 turpitudinibus coniugalibus. 
»Hec sunt octo species« etc. 

f. 62^—64^ »Incipit Exhortacio mag. Sdeslai ad Arabes, Hebreos 
de incarnacione Jesu Christi in memoriam felicis regis Wenceslai se- 
cundi. Inquirentibus veritatem« X »genuit itaque virgo deum et hominem 
modo qui dictus est, cui sit gloria* etc. 

f. 65* — 107*> (anepigr.) M. Johannis de Pribram Tractatus contra 
76 articulos Picardorum. >Isti articuli sunt Picardorum et aliorum eos 
sequencium dampnati et reprobati per fideles Bohemorum. Jesus Christus 
dominus omnipotens* X »utcunque contegendum et defendendum.* 

f. 108* — 113** Auctoritates de Christo vero deo et Messia. 

f. 1 14 Articuliy »propter quos M. Johannes Hus est condemnatus, 
qui post omnes audiencias sibi finaliter sunt oblati«. 

f. 115* — 204*» Sermones varii (ultimus de novo sacerdote). 

f. 204^ — 207** (anepigr.) Expositio decalogi. »Non habebis deos alienos 
coram me« X »intelligenciam scripturarum.« 

Vetiis sign. L, 1°. 

543 ///. G. 18. {Y. 1. 1. n, 2,) 

chart. saec. XV Jf. 205 num., 21' 5X15 cm, d. m. 

Inscriptio: »Recommendaciones et beneventaciones*. 

f. 1* — 7* (anepigr.) Juliani Caesarini cardinalis Oratio ad oratores 
Graecorum pro unitate habita in concilio Basiliensi. »Mos est magna 
laude dignus« etc. (Mansi XXIX, 1235). 

f. 7^ — 11* (anepigr.) Oratio ad synodum Basiliensem pro Eugenio 
papa. »Non vereor, patres* etc. 

f. 11* — 14* »Oracio legati pape ad Sigismundum imperatorem.« 
»Si quem forte movet* etc. 

f. 14*»— 16* »Oracio ad imperatorem Pisanorum pro civitate.« 
^Dudum serenissime princeps* etc. 

f. 16* — 20^ »Oracio d. Nicolai d. Manfredi legum doctoris pro 
Lucensi patria contra Florentinum populum coram Sigismundo Rom. 
rege recitata Placencie a. d. 1432 die septima februarii.« 

f. 21* — 33^ (Juliani Caesarini cardinalis) »Exhortacio ad Bohemos 
habita in congregacione generali s. concilii Basiliensis* (Hardouin Vni, 

1540 sq.). 

f. 34^—35* (anepigr.) Litterae concilii Basiliensis ad Bohemos datae 
15. oct. 1431 (ibidem 1313). 

f. 35^—39* Lttterae binae Johannis Nider et Johannis de Mul- 
brann a. 1432 datae ad Bohemos cum responsivis. 

f. 39* — 45* (anepigr.) Sermo super »Sic vos existimet homo ut mi- 
nistros Christi.« 

f. 45* — 48* Sermo in die s. Hieronymi ad clerum habitus. »Si quis 
forte vestrum* etc. 221 544 

f. 49^—127^ Orationes in universitatibus italicis, praesertim Pata- 
vina, occasione solennium variorum habitae. (f. 79^ »Tradicio insigni- 
orum iuris Jaroslao Pragensi*. f. 100** Lombardi Asiricii (Serici) Epistola 
et de disposicione vite dialogus ad Petrarcham.) 

f, 127*» — 134* »Oracio de pace.« »Dicto de pace duplicic etc. 

f. 135* — 136*» (deficiente initio anepigr.) Fragmentum orationis cuiusdam 
ex parte universitatis Pragensis habitae ad legatos concilii Basiliensis. 

f. 137» — 142* »Oracio Petri de Monte in funere Pauli de Leone.« 

f. 142» Epistola Demosthenis ad Alexandrum. 

f. 142*»— 143* Epistola Hannibalis ad Scipionem. 

f. 1 43*» — 157*» >Incipiunt epistole Leonardi (Bruni) Aretini, in quarum 
medio alie plurimc (CoUucii Salutati et aliorum) sunt immixte.« 

f. 157*»— 159^ »Epistola Gasparini Bergomensis ad Martinum V« (ex 
Patavino kal. Marc. 1418). 

f. 159^ — 159*» Epistola ad Franciscum Zabarellam cardinalem 
Florentinum (Arimina XXV Nov.). 

f. 160 — 168*^ Specimina epistolarum variarum, quarum aliquot datae 
sunt ad eundem Zabarellam. 

f. 169* — 192* Sermones tres synodales, I. super »Perfecti estote«, 
II. »Sobrii estote«, III. »Posui te in lucem«. 

f. 192*» — 201* Sermo de s. Thoma de Aquino super »Hic est heres«. 

f. 202» — 205» Epistolae duae humaniora studia redolentes, altera ad 
regem quendam altera ad ducem data. 

544 ///. G. 19. (y. /. 2. n. 22.) 

charL a. 1389 ff, 209 num., 22 X 145 cm. 1 m. 

f. 1 — 17*> M. Matthaei (de Cracovia) Tractatus de corpore Christi 
(= Duellum rationis et conscientiae de communione frequenti). «Mul- 
torum tam clericorum quam laicorum* X »Explicit tractatus de corpore 
Chr. etc.« 

f. 18*— 37'' Eiusdem duo sermones synodales 1) »Dum quid sit 
predicare in synodo«, 2) »Quid est quod dilectus meus«. (Excerpta ed. 
Hofler Concil. p. LII.) 

f. 37^ — 92^ B. Bemardi Qaraev. Sermones de caena domini. 
»Paschalibus dapibus« X »se ipsum nobis concedat Christus, qui etc. 
Expl. serm. b. B. de cena domini.* 

f. 92^ — 127* Eiusdem Epistola ad fratres de Monte Dei. »Miserator 
et misericors dominus* X »secretum meum michi. Expl. epist. b. Bem- 
hardi ad fr. de M. D.« 

f. 127* — 129** Eiusdem Sermo »Hora est iam nos de sompno sur- 
gere«. 

f. 129^ — 139^ Epistola prioris ad b. Bemhardum cum eiusdem 
responsione. »Benignissimo patri« X »maculam non habentem.* 

f. 139** — 163* (nibr.) >Incipit Liber supputacionum b. Augustini de 
divinis scripturis collectus ad eorum presertim utilitatem, qui vite con- 
templative sunt amatores.* »Te deum patrem« X »benedico atque adoro, 
qui etc.« 

f. 163*— 177»> S. Bemardi Claraev. Meditationes. ^Multi multa 
sciunt« X »deum ac dominum glorie, qui etc.« 

900 546 

f. 177*» — 205*» (B. Bonaventurae) Soliloquium. »Fiecto genua mea« 
X »in gaudium domini mei, qui etc.« (rubr. :) »Explicit Anselmus (sic!) 
finitus sabbato die ante festum s. Wenceslay per manus Bohuncii de 
Usk Sazemyi a. d. 1389.« 

f. 205*>— 209*> BuUae Clementis papae VI et Urbani papae VI de 
anno iubilaeo. 

Soliloquium supra recensitum non esse Anselmi sed Bonaventurac iam 
schedula contentorum operculo superiori adglutinata docet. 

545 ///. G. 20, (Y, L 2. f». 9,) 

chart, saec. XIV ex, ff. 39 num., 22'5X15'5 cm. d. m. 

f. 1— 27*> C. C. Sedulii Carmen paschale. 

f. 27*»— 29** Eiusdem Hymnus incipiens: »Cantemus socii domino« 
X »gloria magna patri. Explicit ympnus Sedulii fer. V.« 

f. 29^ — 35* (Hugonis de Verna) Laurea sanctorum (Calendarium 
versificatum). »Cum sit necessarium sanctos invocare« X »peccantes pro- 
tegat. Amen. Finito libro etc. Explicit laurea sanctorum per manus ali- 
cuius.« Cf. cod. V. H. 28 f. 47. 

f. 35^ — 39* (Aviani) Fabulae aesopicae versificatae, in fine mancae. 
»Rustica deflenti parvo« X »continuasse cibo« (cetera desiderantur). 

Nota in operculo sup. »de libraria nacionis* ; ibidem eiusdem librariae 
sign. K 58 concordat cum cat. Rudnic. p. 190. 

546 /// G. 21. 

chart. saec. XIV— XV ff. 76 mim., 22 X 15 cm. 1 m. 

f. 1 — 10* (Johannis de Garlandia?) Liber de quinque clavibus 
sapientiae cum expositione marginali. »lJtilis est rudibus* X »Quinque 
claves lecto discat preparare zophia. Expliciunt quinque claves.« (De 
auctore cf. cod. X. F. 24. f. ^7.) 

f. 11* — 28* Aviani Fabulae cum commentario marginali. »Rustica 
deflenti parvo« X »promeruisse necem.« »Explicit Avianus per manus« 
(sic). 

f. 28^ — 38** (Hugonis de Verna) Laurea sanctorum cum commen- 

tario marginali. »Cum sit necessarium« X »Finis adest libri, sanctorum 
laurea dici Qui debet rite etc.« ( Auctoris nomen sequitur versibus aenigma- 
ticis velatum.) Cf. cod. V. H. 28 f. 47. 

f. 39^ — 63^ (Henrici Septimellensis Elegia de diversitate fortunae) 
»Pauper Henricus«. »Quomodo sedet sola« X »quam morientis amor...« 
(Edid. Leyser, Hist. poet. p. 453 sq.) 

f. 64* — 67* (anepigr.) Carmen rh^rthmicum de utilitate studiorum. 
»Laus et honor communis solet evenire* X »ad labores aliquos non apo- 
nunt mentes.« 

f. 67^ — 70* Theobaldi Physiologus cum expositione marginali. 
(Opus mancum) »Tres leo naturas« X »similatur iens.« 

f. 70^—73* Excerpta ex Doctrinali Alexandri de VilJa Dei. 

f. 73* — 76** Notae variae grammaticae et rhetoricae. 

223 547 
547 ///. G. 22aY, L 2. n, 8.) 

chart. sacc XIV ex. ff, 97 num., 22 X 15 cm, d, nt, 

f. 1-36'' Godefndi (Galfridi, Gaufridi) de Vino Salvo Poetmnova 
cum expositione marginali et interlineari. »Papa stupor mundi« X 
»quantum de iure mereris.« (Edid. Leyser, Hist. poet. m. ae. p. 861.) 

f. 36*^ — 52^ Warnerii Basiliensis Paraclitus de consolatione pecca- 
torum cum Gommentario. »Vir celebris quondam« X »gloria summadeo. 
Expl. ParacUtus.« (Nomen auctoris huius poematis patet ex primis literis 
versuum in prologo.) 

f. 53^ — 74^ Prosperi Aquitani Epigrammata super sententias b. 
Augustini cum expositione. (Incip. prologus:) »Ex Augustini sacris epi- 
grammata scriptis« (Inc. epigr. :) »Cum sacris mentem placet exercere lo- 
quelis* X »spiritus unus alat. Explicit Prosper per manus meas.< (Initium 
expositionis est in f. 36».) 

f. 75»— 97^ A. M. T. S. Boethii Liber de scholarium disciplina 
cum commentario (initiali fol. exciso mancus) X »inquinamenta perma- 
nebunt. Explicit Boecius de scholarium disciplina.« 

Vetus sign. K, 52. 

548 ///. G. 23. (y. 7.2.1». 7) 

chart, saec. XV ff, 91 mim,, 22X15 cm. d. m. 

f. 1 — 70* Casus summarii decretalium. »Dampnamus. Casus. Pater 
et filius« X »Sed qui modo facit« (cetera desunt). Cf. Schulte, Can. 
Hdschr. p. 48. 

f. 71* — 89*» (anepigr.) Tituli psalmorum cum orationihus. >Incipiunt 
versus s. Jeronimi presb. de virtutibus psalterii« X ^LXXXII canticum 
psalmi Adaph . . .« (finis operis deest aliquot foliis excisis). 

f. 90 — 91 Notae variae theologicae et lusus calami (ex. gr. »Ach 
frdeczko, procz tuzyiT«). 

Vetus sign. K, 27. 

549 ///. G. 24. {Y. /. 2. n. 18.) 

mixtus a. 1344 ff. 78 mim., 22 X 145 cm. 1 m. 

f. 1*— 2* Expositio orationis dominicae. 

f. 2* — 3* Expositio hymni in s. Johannem Baptistam. 

f. 3** — 4* Sermo de confessione (absolutus in f. 52**). 

f. 4^—51^ Raymundi de Pennaforti Summa de iure canonico 
(Summa pauperum ex libris Raym. extracta). ^Philosophus dicit in 1® 
Ethic* X »revelare nominaliter. Explicit summa pauperum.« Sequuntur 
notae. 

f. 53*— 74^ Nicolai de Pyser Compendium confessionis. »Incipit 
prologus. Ad utilitatem eorum, qui curam gerunt animarum« X »ex corde 
pronunciaverit .... Explicit comp. conf. compilatum et scriptum a Ni- 
colao de Pyser a. d. 1344 in vigilia vigilie (sic) b. Marie purificacionis.« 
Sequitur »Nota. In quibus casibus penitentes mittendi sunt ad episcopum, 
sicut constituit dom. Philippus legatus terre Slezie.« 

224 r )oO 

f. 74b_77b Xotae variae theologicae. 

f. 78* Cisioianus. 

Codiccm hunc Schulte non vidit. Vetus sign. F, 18. 

550 ///. G. 25. (V. L J.n.l6.) 

charL saec. XIV ex. ff, 224 num.y 22 X 14 cm, d. m. 

f. t — 43^ Extracta ex Militone (Guilelmi de Militona commentario) 
super Apocal3rpsim. (Post registrum lubr.:) '•Depueris non baptizatis utrum vi- 
deant deunn* X »David ab humilitate. Expliciunt extracta Milotonis finita 
fer. V post conversionem s. Pauli sub a. d. 1195* (sic pro 1395). 

f 44a^49a (rubr. :) »De infancia salvatoris secundum doctores« 
(sed in prologo opus vocatur: Formula statuset vitenostri salvatoris). 
»Alpha et o« X »quia vidi dominum, cui est honor etc. Et sic est finis 
huius tractatus.« 

f 49a — 53b »Edicio psalmorum* (Origo et intentio eorundem.) 
f. 55« ~ 1 12^ (Jacobi de Lausanna) Moralitates alphabetice digestae. 
•Abicit mundus pauperes* X »Expiiciunt moralitates per manus Johannis 
de Cwroged finiti (sic) sub a- d. 3393 (sic pro 1393) fer. IV post octavas 
visitacionis M.« 

f. 113 — 114 Notae variae (ex.gr. de homicidio, quae nota absolvitur 
f. 53»>— 54»>). 

f. 115"^ — 117^ M. A. Senecae Liber ad Gallionem contra omnes 
impetus et machinamenta fortunae. 

f. 117^ — 120^ Aenigmata Pytbagorae et Aristotelis. 

f. 121» — 130* Dictamina: de rosa, de Thewtunicis. (Alterum sub 
titulo *Diffamacio Teutonicorum* vide etiam in codice XIV. G. 45, f. 24*^). 

f. 130*— 131* S. Hildegardis Revelatio: »Insurgent gentes* etc. 

f. 13P — l^^'' Specimina epistolarum. 

f. 132** — 135*> Excerpta ex libris s. Hildegardis. »Dixitautem voce 
magna: Ve Ve Ve« X >perfecit laudem suam.< 

f. 135^ — 136* S. Bemardi epistola ad s. Hildegardem. 

f. 136*— 136^ S. Hildegardis epistola ad s. Bernardum. 

f. 136^—140* S. Hildegardis Speculum futurorum temporum sive 
de quinque temporibus. Item eiusdem »quindecim signa, que evenient 
ante diem iudicii < X »Explicit Prophecia s. Hildegardis.« 

f. 140* — 143b »Confessio Ylerdensis de spurciciis pseudoreligio- 
sorum. Quoniam scriptura sacra testatur . . . ego Mag. Arus (Arnoldus) 
de Villa Nova« X »copiam faciendo. Expl. conf. Ilerdensis etc* 

f. 143*» — 152*> Imago mundi sive 7 aetates bonae. »Non arbitror in- 
fructuosum« X »supplicia inferni tribuetur. Et sic est finis etatum bo- 
narum et ymaginum mundi.« 

f. 152** — 159** (anepigr.) Alberti Magni Liber de secretis mulierum. 
• Dilectissimo sibi in Chr. amico« X »quod ex parte matricis est anexum. 
De istis hec hactenus dicta sufficiant^ 

f. 159** — 179*» (ancpigr.) Tractatus varii medici cum hocfine: »Iste 
liber indicia dicitur demonstrare complexionis* (sic). 

f. 179** — 181** Xotae de Prudentii hymno »de consideracione ignis 
cerei et baptismi.* 

TRUHLAR : Cat. cod. lat. 225 lo 551 

f. 182*> — 183» »Exeniplar vite sacerdotum. Viri venerabiles* etc. 

f. 183* — 184*> Peccata matrimonialia. Expositio orationis dominicae. 

f. 185* — 185*> Observanda circa sanitatem in singulis mensibus. 

f. 186* — 224** Notae variae theologicae, miracula, sermones etc. 

Operc. infer. adligatum est fragm. membran. codicis cuiusdam saec. XIV 
argum. grammatici. 

551 ///. G. 26. (!'. /. 2. n. 15.) 

chart, saec. XV ff. 328 num., 2r3>:i3'5 cnt. d. m. 

f. l^ — 34^ (anepigr.) Auctoritates theologicae alphabetice digestae. 

•Quomodo arguere debet sacerdos peccatorem* X »reddituri sumus 
racionem in die iudicii.« 

f. 3ii* — 46** (anepigr.) Quaestiones de simonia. »Hic continetur causa 
prima cum suis questionibus et specialiter de symoniaca heresi* X »Hec 
causa 1 q. 1 a. Zophonia.« 

f. 471 — 58^ (anepigr.) Quaestiones de poenitcntia. »Sequitur materia 
de penitencia dist. I que est III questio* X »torquetur sine fine. Dist 
VII de penitencia. Hec Augustinus.« 

f. 59^ — 69^ (anepigr.) Auctoritates de sacramentis. 

f. 72** »Quod rectores communitatum . . . debent peccata impedire 
omni simulacione pretermissa.« 

f. 73^ - 280^ »Incipit Materia bona et multum utilis de communione 
utriusque speciei« (Sub hoc titulo continentur: M. Johannis de Roky- 
cana Oratio de hac materia in concilio Basiliensi habita (Mansi XXX, 
269), item f. 252 anepigr. (ut videtur Johannis de I^bram) Tractatus 
contra errores de ritu missae et alios a Taboritis, ut videtur, propa- 
gatos (incip.: »Ad occurrendum homini insano«), item f. 272 Auctoritates 
de communione utriusque speciei, quae missae erant ex parte baronum 
ad concilium Constantiense ab universitate Pragensi, item f. 276 M. 
Johannis Hus Oratio in concilio Constantiensi habenda super quaesti- 
one, utrum lex Christi per se sufficiat ad regimen ecclesiae — edit. 
Norimb. 1558, I, 44 sq.). 

f 280** — 283* Notae de corpore iuris et partibus eius. 

f 284* — 292^ Varia (M. Johannis Hus determinatio de omni san- 
quine Christi gloriflcato — non integra, de letania, oratio ad Jesum 
Chr.). 

f. 293* — 305* Bedae Commentarius in Acta apostolorum. »Nota 
quod Beda erat Anglicus« X »fidem servavi. Et sic est finis Bede in 

Act. ap « 

f 306»— 324* »Excerpta vocabulorum biblie« cum interpretatione 

bohemica (Mammotrekt Sesky, cf. Jungmann III, 3, Hanus, Dodavky II, 1 ). 

f. 326* — 328* (anepigr.) Tractatulus de flde evangelica et auctoritate 
ecclesiae catholicae. ^Et quia multi nituntur* X »erroris illius notam 
inpingere. Hec iUe.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis saec. XIV 
argumenti philosophici. Codici huic in operculo superiore inscribitur: »Collecta 
diversa*. Vetus sign. J, 4. 

226 553 

552 ///. G. 27. (r. in. 4, «. 36,) 

charL a. 1433—34 ff. 393, 215 X 15 cm, 1 m. 

Mag. Buzconis de Gdyna Ck>inmentarius (Reportata) in Aristotelis 
Ana^rtica priora. 

f. 1* »Utrum noticia prioristica seu noticia libri priorum sit sciencia.* 

f. 317*> »Et sic est finis primi libri priorum . . . Finitum est hoc opus 
post mag. Buzkonem a. d. 1433 V fer. ante Galli.« Ad calcem: »A. d^ 
1434 mag. Buzko incepit secundum librum priorum IV fer. post conversl- 
onem s. Pauli in collegio Karoli.« 

f. 381** »A. d. 1434 . . . (lacuna) comportatum est hoc opus per 
manus Jacobi de Straz post mag. (lacuna) . . onem de Gdyna et finitum 
fer. VI ante festum trinitatis in collegio Karoli in magna tribulacione tunc 
currente, quia Tabores et Sirotkones tunc circum Pragam devastabant et 
comburebant, et dominico in octava corporis Christi prostrati sunt ad 
ultimum« (30. maii pugna Lipanensi). Rubric. serius: »Supradictus mag. 
Buzko de Gdyna obiit a. d. 1441 VI fer. in die Tiburcii, cuius anima 
requiescat in pace.« 

f. 382* — 393*> Registrum quaestionum. 

Vetus sign. librariae (Carolinae?) F, 65. Idem opus v. in codice IV. F. 
19. Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam saec. XIV argum. 
philos.-theol. 

553 ///. G. 28. {Y. L 1. n. L) 

chari. saec. XV ff, 228 num. (recie 230), 215 X 16 cm. d. m. 

f. 1—53* (Henrici de Haasia) Tractatus de contractibus. »In su- 
dore vultus tui« X »n® ®x subita mutacione talium peiora flerent* (Finis 
abscisus est. Tractatum hunc praecedit registrum in 2 flf. non numeratis), 

f. 53*> — 54* Dictum quoddam Johannis Calderini ad eandem mate- 
riam spectans (dim. f. 53 mutilum). 

f. 55* — 132* (anepigr.) M. Jacobi de Misa Tractatus de communione 
adversus doctorem Andream de Broda. »Premissis posicione scolastica« 
X »sit in eo laus et gloria deo in s. s. A. O mily boze.« (Edid. Hardt 
in, 416 sq.) 

f. 132^ — 139^ (anepigr.) Auctoritates de fide, remissione peccatorum, 
de excommunicatione, de simonia. (Est M. Johannis Hus Tractatus 
de sex erroribuSy cui tantum deest prologus). 

f. 140*— 163^ Tractatus »de tribus virtutibus theologicis.« »Pax 
fratribus et caritas cum fidec X »favorem patrie vel lingwam« (finis desi- 
deratur, nam quae sequuntur in f. 164 et 165*, eadem sunt atque in 
152.) In vetere catalogo nostro opus hoc attribuitur Nicolao de Draidan 
et additur tractatum hunc praedicatum esse ad clerum in Laeta Curia. 
(Quae sequuntur a f. 142*>, non conveniunt titulo inscripto, sed ad di- 
versum tractatum spectare videntur, ut etiam docet novus titulus margi- 
nalis »de oblationibus«.) 

f. 165* — 179^ (anepigr.) Sermo ad clerum de communione sub 
utraque specie. »Nisi manducaveritis* X »et angelis dei in vitam etemam. 

227 1«* 554 

Amen. (rubr. :) Chvvala buohu ysynu yduchu S.« (In vetere catalogo eidem 
attributus cum additamento : in templo s. Michaelis Pragae a. 1417 
habitus.) 

f. 179^ — 190 (anepigr.) Tractatus de communione sub utraque 
specie. »Thomas III parte Summe sue« X »omni celesti benediccione et 
gracia repleamur. Amen. Hec omnia de verbo ad verbum ex tractatu ubi 
supra breviter sunt collecta.« 

f. 190* — 193*> Auctoritates s. Bemardi, Mathiae Parisiensis, s. Cypriani 
de eadem materia. 

f. 194^ — 215^ (Jacobi de Misa) Tractatus de imaginibus. (Inscriptio:) 
>A. d. 1417 dominica ante purificacionem Marie ante Letam Curiam in 
ecclesia. Utrum secundum legem ewangelicam plebes Christi fideles ne- 
cessitantur in templis suis aliquam habendo ymaginem colere et adorare 
vel aliter quomodolibet venerari. Arguitur, quod non« X »et ingressi 
contaminastis terram meam.« 

f. 216^ — 224^ (anepigr.) Sermo contra graduatos et scholasticos 
sermonem Christi non servantes. >Qui non diligit me, sermones meos 
non servat« X »et demus gloriam deo uni trino, qui regnat in s. s. (In 
vetere catalogo sermo hic »habitus in templo s. Michaelis« attribuitur 
Jacobo de Misa). 

f. 225^—228^ Jacobi de Misa Epistola ad quendam plebanum de 
fiimalibuSy de imaginibus, de censibus ecciesiae. »Gracia Christi preveni- 
ente« X »Vale et ora pro me. Scripsit uni plebano ad partes mag. 
JacobeIlus«. 

Vetus sign. M, 32. De hoc codice cf. Vestnik C. A. 1898 pab^rek XVIII. 

554 IIL K 1. (y: h 4.n.55.) 

chari. saec, XV ff, 265, 21 X 15 cm, d. m. 

(Mag. Johannis de Pribram) Sermones de sanctis (cum nonnullis 
glossis textual. bohem.) 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis theologici saec. XII. 
In fronte fragm. super. manu saec. XV notatum erat pretium libri, quod nunc 
radendo est deletum. Insuper alia manus eiusdem saeculi inscripsit: »Mgn 
Przibram«. Eundem sermonum horum esse auctorem iam ex primo sermone col- 
ligo, in quo praedicator, quod in Bohemia cognitae veritati »magna fatuitas iam 
sit admixta«, conqueritur. Sed et alii loci permulti ingenium illius viri prodentes 
idem demonstrant (cf. VSstnik C. A. 1898 p. 522). Vetus sign. B, 45. 

555 ///. H. Z ( Y. III. 3. n. 7.) 

chart. a. 1504 ff. 342 num., 21 X 14 cm. 1 m. cum init. pict. 

Antiphonarii secundum consuetudinem ordinis Caelestinorum notis 

musicis instructi pars I (hiemalis). 

(Huic titulo a rubricatore superscribitur a. 1504.) 

Operculis adligata sunt fragm. membr. codicis saec. XII — XIII argum. 
theologici. In operculo infer. occurrit quoddam systema notanim musicarum. 
Quin antiphon. hoc olim fuerit Caelestinorum Oibinensium, non est dubium. 

228 560 

556 ///. H. 3. CY, II 4. n. 50.) 

mixtHS saec. XV ff, 221 num,, 22X 16 cnt. d. m. 

Conradi de Halberstadt ord. praed. Tripartitum moralium. 

Registrum totius operis praecedit in 8 fol. non numeratis. 
f. 1* (Prologus) »Sicut ait Seneca in epist. 18ad Lucillum« Xf. 221*» 
•Uxoris linguam, si frugi est, ferre memento.« 

Operculo super. adligatum est fragm. membr. Breviari saec. XIV. Vetus 
sign. F. 20. 

557 /// H. 4. {Y. 11. 5. n. 14.) 
charL cca a. 1460 ff. 348, 22 X 16 cm. d. m. 

f. 1 — 114^ Sermones quadragesimales cum iocis bohemicis passim 

insertis. »In capite ieiunii. Hodie dilectissimi« X »nos inimici eius 
eramus.« 

f. 115^ — 197^ Aiii Sermones quadragesimales. »In capite ieiunii. 
Ouia hodie incipimus ieiunare.« X »usque ad domum dei, quo nos per- 
ducat etc. Explicit Quadragesimale a. d. [14]60.« 

f. 198"— 342^ Sermones diversi insertis locis bohemicis. 

f. 842** — 346* Kazani o nanebevzeti p. Marie. >S\vate kralowny 
na nebesa vvnesenie* X >yakoz pan gim przikazal.« 

f. 347*>— 348» Registrum totius libri. 

Operculo infer. adligatum est fragm. membr. Breviarii saec, XIV. 

558 ///. H. 5. 

chart. a. 1458 ff. 206 mim., 215X16 cm. 1 m. 

Sermones de sanctis. 

f. 1* »Ue sancta Ludmilla. Hodie recolimus vitam s. Ludmille, prin- 
cipis terre huius Boemie* X f. 201* (absol. serm. de s. Johanne Baptista) 
>C'opiatum est hoc opus fer. III post epiphaniam a. d. 1458 per manus 
Johannis alias Czizkonis de Luna«. 

f. 202* —2(X)** Expositio epistolarum s. Pauli cum glossis bohemicis 
in fine mutila. 

Unde codex provenerit, riusquam notatur expresse, solummodo in fronte 
fol. 1* manus saec. XVII— XVIII occurrit nota: »Alumnorum«. 

559 ///. H. 6. {Y. III. 1. n. 15.) 
chart. a. 1498 ff. 146, 21'5X16'5 cm. 1 m. 

Missale (initio et fine carens). 

f. 41* inscriptus est a. 1498. 

560 /// H. 7. ( Y. III. 1. n. 35.) 

chart. saec. XV—XVIff. 438, 22 X 16 cm. 1 m. 

Postilla quadragesimalis (Expositio super epistolas et evangelia 
quadragesimalia). f. P *In capite ieiunii. Johelis 2° Hec dicit dominus 

229 561 

Ostendit inprimis propheta, ad quem debemus converti« X f. 388^ (magna 
V feria) »quociescunque enim manducabitis« (finis deest). Absoluta expo- 
sitione in ff. 389 — 438 sequuntur textus epistolarum et evangeliorum per 
quadragesimam bohemice glossati. 

Operculo super. adligatum est fragm. membr. codicis saec. XIV argum. 
grammatici. 

561 IIL H. 8. (F. llL2.n. 12.) 
chari. a. 1449 ff. 284, 21'5yil5 cm., 1 m. 

Commentarius in Aristotelis libros : de anima, physicorum, de caelo et 
mundo, metheororum, de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, 
de somno et vigilia, ethicorum, meteorologicorum, de formis substantia- 
libus, de elementis, de generatione et corruptione, metaphysicorum, me- 
theororum, oeconomicorum, politicorum cum auctoritatibus eorundem 

librorum in fine. 
Cum alibi tum f. 116^ scriba nomen suum prodidit sic : ȣt sic est finis 
horum trium librorum scilicet de somno et vigilia, de reminiscencia et memona, 
de sensu et sensato II fer. ante Calixti in illa syllaba que in collegio Karoli 
per me Alexandrum (de Trebovia) protuac baccalarium et hoc a. d. 1449«. 
(Initium deest, dimid. fol. ultim. abscisum est.) 

562 ///. H. 9. (Y. I. 2. n. 73.) 

chart. cca. a. 1461 ff. 366, 22 X 16 cm. d. m. 

f. 1 — 351 Mag. Wenceslai (de Drachov, praedicatoris in Betleem; 
Sermones dominicales a tempore paschali usque ad adventum cum 
glossis bohemicis textualibus et marginalibus. »Sermones bone et pie 
memorie Mgri Wenczeslai reverendi . . . devoti et iusti viri . . . presidentis 
in Bethleem« (inscriptio tinctura Giobertiana paululum vitiata). 

f. 352^ Umuceni M. Jana Husi zlomek koneSn^. »S zemi dosti 
hluboko gi gesstie wykopawsse na kary su wsypali, a w Ryn, genz tu- 
diez tecze, wsypali su geho pamatku wiecznie, czoz gest na nich bylo, 
shladiti chtiecze. AUeluia. Ora pro nobis s. Johannes Hus. (rubr. :) Expli- 
cit passio sancti Johannis dicti Hus, magistri Pragensis universitatis sub 
a. d. 1461 finita.« (Cf. Jungmann III, 158.) (Passio haec inserta fuisse 
videtur sermoni de Joh. Hus, ut docent additamenta marginalia: »Iteni 
dilecti christiani, pensate constanciam istius hominis« etc). 

f. 352*— 366** Sermones duo: 1) de martyribus, 2) in adventu do- 
mini (carens fine). 

Operculo supcr. adligatum est fragmentum 4 ff. in 8^ codicis cuiusdam 
chart. saec. XV, quo contincbantur Sermones cum glossis textual. bohemicis. 
Item adligata sunt utrique operculo fragm. membran. codicis cuiusdam saec. 
XIV argum. grammatici. 

563 ///. H. 10. (Y. L t. n. 70.) 

chari. a. 1426— 1428 ff. 294 num., 2r3X15'5 cm. 1 m. 

Fr. Nicolai de Lira Postiila super Veteris Testamenti iibros: 
f. 1—76» Regum I-IV. 

230 565 

f. 76* — 98^ Paralipomenon I et II. »£t sic est finis huius libri a. 
d. 1426 VI fer. ante Viti per Martinum de Czmochow tunc morantem 
circa s. Stephanum in piscina . . quando Pragenses, Taborienses simul 
cum orphanis valaverunt civitatem Usk in Albea sitam. (rubr. :) Hic iam 
sequitur* : 

f. 98*»— llOb »Esdrae I a. d. 1427 II. fer. ante Marthe, quando 
Pragenses exierunt in prelium contra Theutunicos* ... X »Et sic est finis 
huius libri fer. II ante Petri, quando Pragenses obtento bello et prostrato 
populo fere 8000 iterum exierunt in campum.« 

f. 110** — 126* Neemiae. »Et sic est finis a. ut supra III. fer. ante 
Jacobi.« 

f. 126»— 137*> Tobiae. »Et sic est finis Tobie V fer. in die transfi- 
guracionis dom. a, d. ut supra.« 

f. 137^ — 146* Baruch. »Et sic est finis libri Baruch a. d. ut supra 
VI fer. ante Egidii.« 

f. 146* — 160» Judith. »Explicit liber Judith per manus Martini de 
Czmechow et hoc a. d. 1426 II. fer. in die Ludmille martyris et pa- 
trone.« 

f. 160*>— 181* Esther. »Expliciunt postille . . (frat. Nicolai de Lira). 
Sed scripte sunt a. d. 1427 per Martinum de Czrnechow sabbato ante 
purificacionem, quando rixabant in Praga Mag. Przibram cum Anglico«. . 

f. 181^ — 294* Job. »Istud opus finitum est III. fer. post Jacobi et 
Anne a. d. 1428, quando inceperunt pronunciare tractatum editum a ma- 
gistris de corpore Christi, de sua existencia . . . per Martinum de Czrne- 
chow scolipetam tunc aput s. (.'astulum in Praga.* 

In fol. membran. postillae praeligato manu saec. XV nominatur possessor 
libri: »Johannes de Malesicz«. 

564 ///. H. 11. {Y. L Un,72.) 

chari. saec. XV ff, 306 mim., 21'5X15 cm, d, m, 

Sermones super epistolas a festo s. trinitatis usque ad nativitatem Chr., 
item de sanctis^ cum uberrimis glossis et interpolationibus bohemicis 

(Kazani latinsko-Seska.) 

f. 1* »Dom. I post trinit. Hodie mane audivistis ex evvangelio* X 
f. »:kJ6* (de s. Thoma) »credentes vitam habeatis in nomine eius.< 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. Breviarii saec. XIII — XIV. 

565 /// H. 12. {Y. I. l.n,93,) 

chari, sacc, XIV ex., ff. 159, 21' 5X16 cm. 1 m. 

f. 1« (Inscriptio:) >Incipit Liber b. Hieronymi de optimo genere 
interpretacionum hebraicarum, grecarum et latinarum«. (Sequuntur 
duo prologi, quorum alter ad Hieronymianam interpretationem Eusebii 
Caesar. libri de situ et nominibus locorum hebraicorum, alter ad eiusdem 
interpretationem Philonis libri de nominibus hebraicis spectat. Sed textus 
sequentes cum operibus Hieronymianis genuinis valde discrepant; nam 
1. pars, cui inscribitur »hebraica interpretacio«, sic incipit: »Aaton mons 
fortitudinis«, et e.xplicit:) f. 27* »Zorobabel ipse magister babilonis.« 

231 566 

f. 27' — 34^ >Incipiunt hermeneumata i. e. inteqjretamenta secundum 
grecam ethimoloiam. Abstida lucida« X »Nipter pulvis« (Caetera huius 
II. partis desunt). 

f. 34*^ — 159* (Huic III. parti manu recentiori inscribitur: »Secundum la- 
tinam«, sed est re vera:) Vocabiilarius latinus (explicans voces rariores 
magis usitatis). »A litera in omnibus gentibus« X »Zozimus vivax vel 
vividus, Zoici interpretator. Finitur liber beatus Jeronimus liber de optimo 
genere vocabulorum.* Sequitur interpretatio vocis »adeo*. 

Vetus sign. B, 6. 

566 ///. H. 13, (r. /. i. «. m 

chart. a. 14.^9 ff. 133 nnm., 21\iX16 cm. 1 m. 

S. Hieronymi Epistolae. 

f. 1* (rubr. :) »Incipit epistola s. Jeronimi ad Oceanum. (atram:) 
Sophronius Euzebius Jheronimus Oceano suo salutem. Deprecatus es« 
X f. ISS"* »ita superbia confitentis dei auxilio deseritur. Finis a. gracie 
1459.* . . »ras« (zz: Jares?). 

Nomen ad calcem libri abbreviatum, quod f. 12^ rubricatur »Jarossek«< 
videtur esse nomcn scribae. Operculis adligata sunt fragmenta membran. Homi- 
liarii cuiusdam saec. XIII — XIV. Vetus sign. K. (), 5. 

567 ///. K 14. (v. /. 1. n. 04.) 

chart. sacc. XlV—XVff. 105 mmt., 225X16 cm. d. m. 

f. 1—30^ S. Eusebii Epistola ad Damasum de morte s. Hiero- 
nymi. »Patri reverendissimo Damasyo« X »que iam possides adipisci.' 

f. 30* — 35** (anepigr.) S. Augustini Epistoia ad Cyriiium de vita 
et morte s. Hieronymi. s.Gloriosissimi (sic) Christiane fidei adlethe (sic)« 
X fraudatur desiderio.* 

f. 35*» — 60* (anepigr.) S. Cyriili episc. Hierosol. Epistola ad s. Au- 
gustinum de miraculis s. Hieronymi. »Honorabili viro episcoporum exi- 
mio Augustino« X »in tuis oracionibus memor esto. E.xplicit hoc totum.« 

f. 61*— 78* (anepigr.) Explicatio vocum in libris sacris occurren- 

tium. »In ewangelio Cum appropinquasset* X »quocunque modo profert 
sua verba. Amen.« Serquuntur aliquot versus proverbiales. 

f. 78^ — 103^ (anepigr.) Thomae de Aquino Commeatarius in Cantica 
canticorum. »Salomon inspiratus divino spiritu* X »odor sumus deo in 
omni loco. Explicit.* 

f. 104^ Nota de generibus peccatorum. 

f. 105*' P>agmentum epistolae cuiusdam Petri de Budina (?) bene- 
ficium ecclesiasticum expetentis. 

Vetus sign. C, 15. 

568 ///. H. 15. (Y. II. 5. H. 42.) 

chart. saec. XV {pars a. 1432) ff. 254 uttm.. 215X155 cm. J. m. 

f. 1— lO^ Fr. Burchardi de Monte Syon Descriptio Terrae sanctae. 

>Incipit liber de descripcione Terre sancte Jerosolimitane editus per fr. 

232 h70 

Borgardum de Monte Syon , . . Prologus. Dilectissimo in Chr. patri* X 
»vix eum nimio pre dolore cognovit. Et sic est finis huius.« Registrum 
operis sequentis in 2 ff. non num. 

f. 11*— 46*> (anepigr.) CyrilU episc. Apoiogeticus (= Quadriparti- 

tum morale). >Secundum Aristotilis sentenciam in r*robleumatibus<' X 
*digcstis quievit. Completum fer. III post palmas a. d. 1432.« 

Index alphabeticus operis sequentis iii 3 ff. non num. 

f. 47*— 123** (rubr.) »lncipit prologus (commentarii) S. Augustini.. 
in epistolam canonicam (I.) s. Johannis . . quam ad populum infra 
ebdomadam pascalem predicavit.* »Meminit sanctitas vestra« X »Christo 
predicanti. Explicit liber b. Augustini doctoris eximii.« 

f. 124^ — 129^ «Oracio sive planctus passionis Christi ad s. Ma- 
riam virginem editus a b. Augustino (?). Quis dabit capiti meoaquam« 
X »et ultra cum Jesu filio tuo.« 

f. 131^—192* (anepij^r.) Commentarius in Canticum canticorum. 

»()sculetur me osculo oris sui. Et primo in sensu historiaco« X »duccn- 
tis in corpore et omnia.< Sequitur index alphabeticus in f. uno non num. 

f. 193^— 2 U>» (anepigr.) Senecae (recte Martini Braccarensis) Liber 
de IV virtutibus cardinalibus cum commentario et nonnullis glossis 
bohemicis. ».Sciens ex irrefragabili veritate.« *Ouatuor sunt virtutum spe- 
cies* X >dehcientem contempnat ignaviam.» 

f. 219*^—254** Aur. Prudentii Ciementis Psychomachia cum com- 
mentario marginali et interlineari. »Ecce ser\us meus intelliget.* — 
•Senex fidelis* X »dives sapiencia regnet.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis cuiusdam liturgici saec. 
XII — XIII neumis instructi. 

569 ///. H. 16. (r. /. /. «. W4.. 

chart. saec. XV ff. 314. 22 X 16 cm. d. m. 

Veteris Testamenti libri: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium, Josue, Judicum, Ruth, Regum, Paraiipomenon, Esdrae, 
Neemiae, Tobiae, Judith, Esther, Machabaeorum, Job, cum nonnullis 
glossis bohemicis in margine. 

In fol. membran. praeligato notantur quidam peccatores cum interpreta- 
tione bohemica: »divinatores hadaczy, precantatores (sic) zaklynaczy* etc. 

570 /// //. 17. (V. l.l.n.75.) 

chart. saec. Xn'—XVff. 164. 2V5X16 cm. 1 m. 

f. 1** — 9* Quaestio »utrum lex vetus fuerit graviorquam sit lex nova« 
X »ut eciam dicunt Augustinus et Origenes. Et sic est finis huius que- 
stionis.« 

f. lO^^—lO^^ S. Pauli apostoli Epistolae ad Gaiatas, Ephesios, 
Philippenses, Colossenses, Thessalonicenses, Timotheum, Titum, Phi- 
lemonem commentario instructae. »Galathe sunt Greci« X »sicut exem- 
platum ab exemplari, quam graciam nobis conferat J. Chr. d. n., qui« etc. 

233 571 

571 ///. H. 18. {Y. 1L3, n. 65,) 

chari. saec. XlV—XVff. 121, 22X16 cm. 1 m. 

Excerpta notabilia ex Gregorii Magni Moralium libris I — ^XI et 

xxvn— XXXV. 

f. 1* Nota »de voluntate in quolibet peccato.* 

f. 2* (rubr.) »Notandum, quod in hoc volumine valde notabilia dicta 
continentur, que excerpta sunt de libris Moralium b. Gregorii, quos ipse 
compilavit super Job« X f. 121** »pro me lacrimas reddat. Expl. excerpta 
moralium.* »Sequitur sermo de novo sacerdote« mancus, cum maxima 
pars fol. sequentis avulsa sit. 

Vetus sign. K, 60 (?). 

572 ///. H. 19. (Y. Ll.n. 122.) 

fHembran. saec. XIII ff. 127 cum aliquot schedulis illigaiis, 21\5 X 13'5 
cm., una manu nitide exaratus et lit. init. pictis et deauratis exor- 
natus. 

Euclidis Elementorum geometriae libri I — ^XII prop. 4 cum com- 
mentario et flguris in margine rubricatis. (Ultima pars operis deest) 

f. 1* »Punctus est illud, cui pars non est« etc. f. 72* (In finc libri 
IX commentarius sic explicit:) »Vale, Reginere. Quicunque nesciret tibi sic 
respondere, utinam daret tibi vacam albam« (manus recentior addidit: 
»nebo tele«). 

f. 127*> (libri XII prop. 4) X »erit proporcio basis unius ad basim 
alterius tanquam propor* (cetera desiderantur). 

In fol. praeligato sunt notae ordinem librorum geometriae concernentes. 

573 ///. H. 20. {Y.IIL4. n. 14.) 

chart. saec. XlV—XVff. 500, 215X16 cm. 1 m. 

Mag. Gilberti Anglici Compendium medicinae seu practica. 

f. 1* (rubr.) »Incipit compendium medicine seu practica Gilberti. 
(atram.) Incipit liber morborum tam universalium quam particularium a 
Mag. Gilbertho Anglico editus^ . . . X f . 500* (libri septimi et ultimi cap. 
de regimine mare transfretancium sic explicit:) »caveat in meridie a calore, 
in nocte a frigore* (caetera desunt). 

Vetus sign. C, 16. 

574 ///. H. 21. {Y. IL 4.n.57.) 

chart. saec. XIV — XV ff. 113 mim., 20'5X15 cm. d. m. 

f. \''—7&' Rut. T. Aem. Palladii Libri de agricultura. -Pars est 
prima prudencie« X »et usui reserva. Explicit liber Palladii . . . tinitus in 
vigilia assumpcionis s. Marie.« 

f. 77* — 90* Passio Christi secundum 4 evangelistas. (Textus evan- 
geliorum.) 

f. 90* — 102*» Evangelium Nicodemi. »In nom. s. et indiv. trinit. in- 
cipiunt gesta salvatoris* X »in codicibus puplicis pretorii sui. Amen.« 

234 576 

f. 103* — 104^ Meditatio b. Anshelmi episcopi. 

f. 104** — 106* Oratio s. Augustini : »Domine deus omnipotens.* 

f. 106*— 112^ Planctus b. Mariae ad Anselmum sive dialogus de 
passione Christi. »Sanctus Anshelmus longo tempore* X »toto corde 
compaciebantur. ♦ 

f. 113* Miraculum de s. Beatrice. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. Psalterii saec. XII — XIII. Vetus 
sign. 3, 8^ L. 

575 ///. H, 22. ( Y. L L n, m 

chart, cca a. 1397 ff. 175 nnm., 21 X14'5 cm. d. m. 

f. 1 — 30^ S. Augustini Soliloquium de ineffabili dulcedine dei. 

*Cognoscam te domine« X »Explicit soliloquium XVI die mensis Augusti . . . 
a. 1397.* 

f. 31^— 113^ (anepigr.) S. Bonaventurae Stimulus amoris. »Liber iste, 
qui stimulus amoris« X »dulcis preelectis. E.xplicit stimulus amoris de 
contemplacione.« 

f. 113^—120** (anepigr.) S. Augustini Liber de conflictu vitiorum 
et virtutum. »Apostoiica vox clamat« X :»fidem probato. Et sic est 
finis huius.« 

f. 120^ — 135^ (Bernardi Qaraevallensis) Expositio super »Stabat 
iuxta crucem Jesu mater eius« etc. X »Et sic est finis huius.« 

f. 136 — 143 vacua sunt. 

f. 144^^ — 160^ (anepigr.) S. Augustini Expositio articulorum fldei. 
*Firmissime tene et nullatenus dubites* X »merces erit sempiterna le- 
ticia.« 

f. 160* — 1(54*» S. Augustini Enchiridion de flde. »Dici non potest« 
X »aut alium hominem esse, cum alius sit quando (cetera desunt). 

f. 165*» — 174* Sermones duo: de assumptione b. Mariae et de nati- 
vitate Christi. 

f. 175 Fragmentum libri cuiusdam e.xpensarum. 

Operculis adligata sunt fragm. membr. bullae Clementis papae VII. Vetus 
sign. E, 45. 

576 ///. // 23. ( Y. L 1. n. S2.) 

chari. saec. XIV ex. (ante 1398) ff. 143 nnm., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1 — 36^ B. Eusebii Epistola ad Damasium Portuensem episcopum 
de vita et morte s. Hieronymi. 

f. 37^^ — 44^ S. Augustini Epistola ad Cyrillum de »ineffabili 
sanctitate, doctrina et meritis« Hieronymi. 

f. 44^ — 79^ S. Cyrilli episc. Hierosol. Epistola ad s. Augustinum 
»de meritiSy miraculis, operibus« Hieronymi. X »Explicit vita gioriosi 
Jeronimi cum miraculis eius.« 

f. 80 — 141^ Thomae de Aquino Tractatus de sacramento corporis 
Christi. (Rubr.) »De sacramento corporis domini locuturi sacrosancto 
proponimus donante deo procedere tali modo«. Sequitur registrum. X 
»vite, que nunc est, et future, ad quam nos perducere* etc. (rubr.) »Be- 
atus Thomas de .Aquino . . . hoc opusculum . . . conpilavit.« 

235 f. 141^ — 143* (manu recentiore) S. Hieronymi Epistola ad Pauli- 

num. *Obsecro te, Pauline carissime* X >laus vero bonorum sit. Expli- 
cit epistola Jeronimi ad Paulinum millesima trecentesima nonagesima 
octava« (sic). (Nullum dubium est, quin numerus hic annum currentem 
exprirnat.) 

Vetus sign. B, 53. 577 IV. A. 1. {Y. II. 4. «. 1.) 

chart. a. UiSD ff. 152. 295X21'5 cm. 1 m. 

Mag. Petri de Riga Aurora cum commentario marginali et interline- 

ari et nonnullis glossis bohemicis. 

f. 1* (rubr.) »[ncipit accessus in aurora* (sic). (atram. : ) »Omnis 
scriptura divinitus inspirata* etc. (nibr. :) »Incipit prologus in pentatheuco 
moysy (sic)«. (atram. :) »Frequens sodalium meorum peticio« X f. 151*^ 
»Anno non alio fidei servando vigorem.* (rubr :) »Explicit Aurora com- 
pilata per Mag. Petrum de Riga sub a. d. 1380 in vigilia s. Martini 1\' 
ydus Nov.« 

f. 152^ Nazorny kruh vyssich a nizsich pojmu logickych: ^Buoh. 
dusie, czlovvyek, zwyerzie — otecz, rozum, Jeronym, le\v« etc. 

Vetus sign. A, 4. 

578 IV. A. 2. (Y.IIL 5. n. 2.) 

chari. a. 1406 ff, 34S, 295X21 cm. 2 m. 

Johlini de Wodnan Postillae Zderaziensis pars I (adventualis) et II 

(quadragesimalis). 

f. l^ (initium deest) »sue facultatis modulum sed secundum digni- 
tatem et perfeccionem* X f. 343** »Explicit secunda pars postille Zde- 
rasiensis videlicet quadragesimalis sub a. d. 1406 proxima fer. II post 
festum s. Procopii. 

f. 343** — 348^ >Concordancia passionum Christi.< 

f. 348** — 348** (membran.) Sermo de passione Christi (absolutus in 
operculo inferiore). 

579 IV. A. 3. (V. IIL5. u. 3.) 

charf. saec. XIV ex. ff'. 160 mtm.^ 29X22 cm. d. m. 

f. 1 — 79** Fr. Armandi de Bello Visu Tractatus de declaratione 
difficilium dictorum et dtctionum in theologia. »Reverendis. in C*hr. 
patri . . . Johanni episc. Babenberg.« X (f. 73*^: ^revelat ut lux, cui honor« 
etc. Sequitur index capitum, qui f. 79*^ sic interrumpitur:) »Expliciunt ca- 
pitula et tituli secunde partis. Incipiunt c. et tit. tercie partis«, quae au- 
tem evulsis aliquot foliis desiderantur. 

f. 80* — 120** Quaestiones super evangelii s. Matthaei capita I — V. 

»Utrum iste libcr debeat dici libcr evangelii* X »talibus iuramentum re- 

236 581 

quirens«. (Opus hoc mancum esse videtur, cum sequantur aliquot folia 
vacua.) 

f. 121* — 160^ M. Adalberti Rancoais de Ericiaio Notulae excer- 
ptae de S. Bonaveaturae Dictis super Johannem. >In principio erat 
verbum* X »ut aliis fructum laboris relinquat. Hec dicta sunt Bonaven- 
tura sic dicti doctoris et cardinalis. Nota. Suprascripte notule recepte sunt 
de libro Bonaventure super Johannem, et sunt autentice, quia a mag. Ad 
Alberto Rankonis compilate. Et sic est finis. Amen. Myly bozye.« 

In fol. praeligato notatur: »Mag. Petrus Stupna dedit nacioni« (= collegio 
nationis bohemicae). Operculis adglutinata sunt fragmenta chart. cuiusdam re- 
gistri perceptorum saec. XIV — XV, in quo praeter alia notantur percepta de op- 
pido »F'alknaw«. Vctus sign. J, 21. 

580 IV. A. 4, {Y. II. L n. 4.) 

chari. saec. XIV ex. {1394?) ff. 279 num.. 30X22 cm. d. m. 

f. l^ — 109^ (anepigr.) CoUectorum et extractorum de s. Augustini 
enarrationibus in psalmos partes VII in usum praedicatorum duobus 
registris instructae. »Perpendat caritas vestra« X »Simile est regnum 
celorum. Mt. 25.« 

1. 110«— 209^ (Thomae de Argentina?) Excerpta deGregorii Magni 
Moralibus et homiliis super Ezechielem. »Quoniam sumus in hoc 
mundo« X »Etenim ludeorum populum propheta deo« (cetera desunt se- 
quente folio vacuo). Novem fol. sequentibus non num. continetur registrum 
operis. 

f. 210* — 216** Divisio membrorum »Diete salutis« et tabula the- 
matum dominicalium festivaliumque super eandem. 

f. 216*— 279* S. Bonaventurae Diaeta saiutis. »Incipit titulus Tri- 
umphalis via vel Dieta salutis vocatus et primo prohemium. Hec est via, 
ambulate in ea« X »Explicit dieta salutis et themata dominicalia ac de 
banctis, et est finita a. d. M« CCC« 1X« 1111« (1394?). 

Operculis adligata sunt duo fragmenta membran. Breviarii saec. XIV, in 
quonim super. manu saec. XV notata sunt contenta. In hac nota opus f. 
110 — 209 attribuitur Thomae de Argentina. In fronte fragmenti infer. notatur 
pretium libri manu eiusdem saeculi: »25 sexterni pro duabus sexagenis.« Vetus 
sign. A, 2. 

581 IV. A. 5. ( Y, III. 5. «. 5.) 

. /wr/. saec. XIV ex. ff. 163 num., 29'3X21 cm. d, m. 

f. 1 (membr.) — 14^ (Tancredi a Corneto seu Bononiensis) Orda 

iudiciarius. »Assiduis postulacionibus me, karissimi socii, iam dudum 
inducere studuistis* X »vel inimico eius, contra quem testificatur.« Ce- 
tera desunt 10 fol. sequentibus evulsis. (De auctore cf. Font. rer. Austr. 
II, 6, 1 et Schulte Gesch. d. Q. I., 199.) 

f. 15* — 16^ Registrum collectionis subsequentis initio mutilum. 

f. 17^ — 139^ Formae literarum et instrumentorum publicorum 
maxima ex parte res bohemicas (in flne res universitatis Pragensis) 

237 582 

concementium. (CoUectio evulsis in medio foliis mutilata. Instrumentum 
unum de a. 1381, in quo occurrit Johannes de Pomuk pleb. eccles. s. 
Galii, edid. Hofler Prag. Conc. p. 112.) 

f. 140^—161^ (rubr.) >Cancellaria of&cialis Sanderi Olomucensis 
de stilo Johannis episcopi Olomucensis Noviforensis.« (Partem liter. 
edid. Tadra. Cancellaria Johannis Noviforensis, Archiv fiir oster. Gesch. 
LXVIII.) 

f. 161*' Laudes artis rhetoricae incipientes^ »Rethorica dei gracia 
trivialium arcium monarcha.« 

f. 162* — 163* Notae rhetoricae cum giossario partim latino-ger- 
manico. 

Operculo infer. adglutinatum est fragmentum membr. instrumenti publici no- 
tarii Slawconis quondam Johannis de Jarohnyevicz saec. XIV. Vetus sign. libr. 
Carol. N. 65. K. Codicem hunc accuratius recensuit F. Tadra in praefationibus 
operum suorum 1) PHspevky k dejinam university PraXske ve 14. stol. 2) Listaf 
vefejneho notafe ve 14. stoL, quibus etiam magnam partem literanim publici 
iuris fecit. (VSstnik K. spol. 1890 p. 283 et 1893 cis. VII.) 

582 IV. A. 6. (Y. JIL 5. «. 6.) 
chart, saec. XIV ex. ff. 142 nunt., 30X21-5 cm. d. m. 

f. 1*— 2* Tractatus de puritate cordis. »Quatuor sunt que statum 
perfeccionis* X »permanere in hac vita.« 

f. 2* — 21^ Sermones aliquot de sanctis. 

r 2\^ — 24» Tractatus de vita contemplativa. »Vita contemplativa 
Huius vite ut reor< X **b ubertate domus dei, ad quam nos perdu- 
cat etc.« 

f. 24* — 28* Sermo de nativitate b. Mariae. 

f. 28» — 31» Notae variae theologicae. 

f. 31^ — 142^ Jacobi de Voragine Liber s. Mariae (Mariaie aureum.) 

Incipit prologus: »Cogitavi dies antiquos. Cap. I. Abstinencia multipliciter 
fuit« X »domino in cruce moriente, ad quod nos perducat etc. Et sic 
vestre reverencie presens opus est consummatum (recent. man. addid. :) 
Jacobi de Voragine.* 

Operculis adglutinata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis saec. XIII 
argum. philosophici. Vetus sign. libr. CaroU. M, 32, K. 

583 IV. A. 7. (Y. III. 5. n. 7.) 
chart. saec. XIV— XV ff. 415, 295 X 21 cm. d. m. 

Sermones de sanctis. 

f. 1 — 3* Registrum sermonum, in cuius fine alia manus notavit: 
»Iste est liber dom. Wenceslai plebani in Michalovicz.* 

f. 4*» »Lucas est mecum solus« X f. 399* »potest salvare animas 
vestras.« 

f. 399* — 408* Textus epistolarum et evangeliorum. 

f. 409» — 415* Sermones aliquot paschales. 

Operculo super. adJigata est membrana, in qua occurrit Vocabularius la- 
tino-bohemicus (SlovniSek latinsko-Sesk;^). Operculo infer. adglutinatae sunt 

2S8 587 

Uterae Ubaldini archiep. Turritancnsis datae 16 jul. 1393, quibus Zeidlino 
vicario Glatoviensi facultatem elai^tur duabus viduis indulgentiam anni 
iubilei concedendi. Vetus sign. libr. Carol. M, 25, K. 

584 IV. A, 8. (y. m s, n. s.) 

chari. saec. XlV—XVff. 197 num., 295 X 21 cm. d, m. 

f. 1—53^ (anepigr.) S. Bonaventurac Diaeta salutis. >Hec est via, 
ambulate in ea« X >et egent gloria dei, que est infinita, ad quam glo- 
riam etc. Et sic est finis.« 

f. 54* — 197^ Sermones varii, magaa ex parte de sanctis. 

OpercuHs adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam codicis saec. XIV 
argum. liturgici. Operculo infer. adglutinatum est fragmentum cuiusdam registri 
expensarum saec. XIV — XV, in quo occumint loca: Sobotka, Turnow, Rokit- 
nicz, Giczin e. a. 

585 IV. A. 9. (V. ///. 5. n. 9.) 

chart. saec. XW—XVff. 337 num., 30X22 cm. 2 m. 

Petri Lombardi IV libri Senteatiarum cum notis marginalibus et 

iaterlinearibus. 

(Codex uno aut duobus fol. in fine evulsis mutilus.) 
Intrinsecus in operculo super. occurrit nota : »De Bethlem*. — Vetus 
sign. A, 5. 

586 IV. A. 10. {Y. lll. 5. n. 10.) 
chart. a. 1461 ff. 318. 31 X 22 cm. 1 m. 

Thomae de Aquiao Summae theologicae pars m. 

f. 1* (rubr.) »Questio prima de incarnacione verbi.« (Atram.) »Quia 
salvator dominus noster J. Chr.« X f. 302* »penitencia venialium et mor- 
talium. Et sic est finis . . . a. d. 1461.« 

f. 302»»— 318» Registrum libri ordine alphabetico. 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. instrumenti publici notarii a. 
1430 conscripti. Vetus sign. A, 22. 

587 IV. A. 11. {Y.IILS.n. 11.) 

chari. saec. XIV— XV ff. 136, 30 X 22 cm. d. m. 

f. 1 — 36^ (anepigr.) Commeatarius ia epistolas s. Pauli domiai- 
cales in fine maucus. (In schedula operculo super. adglutinata operi sic 
inscribitur: Sermoaes a aativitate domiai usque ad quadragesimam.) 

f. 37* — 92*> Sermoaes quadragesimales, qui in fine intitulantur : 
Opus Mariae virgiais per quadragesimam, cum aliquot glossis bohe- 
micis. 

f. 92^— 130^Araesti archiep. Prag. Statuta a. 1349 aaaexo iibro 
Thomae Hiberaici de tribus puactis religioais christiaaae. 

f. 131* — 136*' »Incipiunt articuli subnotati. Crescente malicia cotti- 
die« X »ExpIicit liber articulorum additus ad statuta.« (Sunt Articuli 
syaodorum posteriorum.) (Insunt passim interpolationes bohemicae.) 

239 588 

In operculo super. notatur: »30 gr.«, in infer. : »Magistri Galli liber.« 
Opercuio super. adligatum est fragmentum membran. Breviarii saec. XIII, asseri 
infer. fragmentum cuiusdam membr. libri precuro et hymnorum saec. XIV. Vetus 
sign. H, 26. Cod. recens. Balbinus Boh. docta III, 98. 

588 JV. A. 12. {Y. IILS.n. 12.) 
cltarL saec. XlV—XVff'. 213 ntim., 295X2r5 cm. 1 m. 

Augustini Triumphi Anconitani Lectura super Matthaeo. 

f. 1* »Cum quietum silencium tenerent omnia« X f. 205** »cuius 
sublimacionis et ascensionis glorie participes nos faciat ipsemet Christus 
fihus dei, qui etc.« 

f. 206* — 213*' Tituli quaestionum in evang. s. Matthaei. 

In operculo super. intrinsecus haec nota occurrit: »Iste liber est de libra- 
ria Mathie Laude.« Vetus sign. C, 9. 

589 IV. A. 13. {Y, lU. 5. n. 13.) 
chart. saec. XIV ff. 70 num., 29X22 cnu 2 m. 

Henrici de Segusia Sununae Hostiensis titulus de poenitentiis et 

remissionibus. 

f. 1* »Misericors et miserator dominus« X t. 70^ »quis possit ab 
hac sentencia absolvere*. 

Vetus sign. R, 44. Codicem recens. Schulte, Canon. Handschfl. p. 25. 

590 IV. A. 14. {Y. III. 5. n. 14.) 
chart. a. 1312— 1378 ff. 224, 29X22 cm. 2 m. 

f. 1 — 198^ Nicolicii Esculani ord. praed. Sermones dominicales 
de epistolis et evangeiiis per totum annum. »Dilecto sibi fratri F^ranci- 
schino de Albariis« X »Expliciunt sermones . . . sub a. d. 1372. Iste 
liber est finitus per manus Nicolai dicti Straka de Vitonycz«. 

f. 198^ — 201* Notae variae theologicae, quarum ad calcem: 

»Finivi librum, sine manibus scripsi illum. 

Si quis in hoc mayson quidquid facit nisi rayson, 

Si facit rayson, statim mittetur in ayson. 

(alio calamo:) Pomoz boze.* 

f 202^—211'' Innocentii papae III Liber de miseria et vilitate 
humanae condicionis. »Domino patri karissimo Petro Portuensi episcopo 
Lotarius« X »Explicit liber de miseria humane condicionis et de con- 
temptu mundi. Amen dicant omnia. (rubr.) Explicit hoc totum, inflinde, 
da mihi potum.« 

f. 21P— 212^ B. Augustini Epistola ad Cyrillum de laude s. Hie- 
ronymi. 

f. ^ia''—^^^^ S. Eusebii Epistola ad Damasum et Theodonium de 
morte s. Hieronymi. X »ExpHcit . . . sub a. d. 1378 in vigilia purifica- 
cionis s. Marie virg.< 

Operculis adglutinala sunt fragmenta chart. codicis saec. XIV argum. gram- 
matici. Vetus sign. E, 9. 

240 592 

591 JV. A. 15. (y. lii 5. 1». 15.) 

chart. saec. XV ff. 118, 29'5X22 cm. 1 m. 

f. 1* — 37^ (Gualteri Buriaei) Tractatus de vita et moribus philoso- 
phorum veterum (a Thalete usque ad Boethium). 

f. 37* — 59^ (anepigr.) Johannis Vallensis Breviloquium de IV 
virtutibus cardinalibus. »Quoniam, ut dicit Saiomon« X >qui est princi- 
pium virtutum et finis. Amen.« 

f. 60— 64^ »Incipit Tripartitus« de tribus mandatis a deo ante 
exitum populi Israelitici de Aegypto datis. »Si te a laboribus consuetis 
abstractum« X »in nobis per graciam restitute. Amen.« 

f. 64*> — 72*> (rubr.) »Alius tractatus de clerico et milite.« (atram.) 
>Temporibus Berengarii huius nominis primi« X »mirificus illustrator 
accendat. Amen.« (Ab opere Guil. de Occam diversus.) 

f. 73* — 118"^ Cyrilli episcopi Quadripartitus apologeticus : »Se- 
cundum Aristotilis sentenciam* X »Et hiis digestis quievit. Explicit quadri- 
partitus Cirilli episcopi.« (Recent. manus addit: »Przistup knim, at se rad 
stane«.) 

Operculls adligata sunt bina folia membran. Matriculae ordinatorum sub 
Arnesto archiepiscopo Pragensi a. 1355, quorum in uno rescriptum est re- 
gistrum Quadripartiti et quaedam nota histor. concernens a. 1438. Fragmenta 
huius matriculae edid. F. Tadra, Cancell. Amesti p. 85 — 90. Opercula originalia 
huius codiciSy confecta conglutinatis foliis alius codicis, quo Acta iudiciaria 
offlcialis archiepiscopatus Prag. a. 1377 continebantur, ut fragmenta haec legi 
possent, dissoluta sunt. Quae fragmenta (a F. Tadra, Soudni akta VII, p. 181 — 209 
edita) nunc in bibl. nostra separatim asservantur. (Cf. VSstnik C A. 1898 
p. 525.) 

592 IV. A. 16. (Y. UL 5. if. 16,) 

chart. saec. XV ff. 264 num., 305 X 21 cm. 1 m. 

f. I--102^ (Hieronymi de Praga monachi) Sermones dominicales 
per eirculum anni, qui (in prologo) vocantur »Linea salutis«, cum suis 
pericopis, quibus passim superscriptae sunt glosae bohemicae. (Incip. pro- 
logus:) »Ve michi, quia tacui« X »et summum desiderium bonum, ad 
quod nos perducat etc.« (In cod. VIII. C. 14 attribuuntur M''® Johanni 
Heremitae = Hieronymo de Praga monacho Camaldolensi, cf. Bidio 6CM. 
1895.) 

f. 103*> — 116** (anepigr.) Lectionarium epistolarum per circulum anni. 

f. 117* — 119* Expositio orationis dominicae. »Pater. Sanctus Thomas 
de Aquino« X >Explicit Summa s. Thome de Aquino super Pater 
noster.« 

f. 120* — 258*> Extractiones super IV libros sententiarum. »Quo- 
niam in paucioribus« X »ad gaudia nos secum trahit etema, ad que etc. 
Expliciunt extracciones super quatuor libros sentenciarum continentes veri- 
tatem omnium conclusionum cum principalibus racionibus earundem.« 

f. 259*— 261* (manu paulo recent.) Notae variae de mania canina, 
de missis pro obsesso et pro furtu, preces exorcisticae. 

f. 261«>— 264* Sermones tres. 

TRUHLA&: Cat cod. lat 241 16 593 

In operculis occumint notae variae theologicae, computisticae, medicales 
(quas invenies etiam in f. 119*), imprimis haec: »Istud volumen emi pro com- 
munitate.« Vetus sign. M, 80. 

593 IV. A. 17. {Y, m. s, n. 17.) 

chart saec. XV ff, 330 num., 30'5X2J cm. d. m. 

Concordia evangeliorum. Partes Vni— XII. (In fine singul. partium 
hic titulus occurrit: >Processus evangelicus secundum distinccionem 
Qementis« — videlicet Claudiocestriensis). 

f. 1* (rubr.) (I)»ncipit octava pars, capitulum primum, Math. decimo- 
nono. Et factum est« X f. 329** »que dominus ipse promisit, ipso adiu- 
vante, qui vivit et regnat* etc. 

f. 330 Canones decem evangeliorum. X (rubr.) »Explicit concordia 
evangeliorum. (Ad calcem:) Finales dabitis mult?« 

Operculo infer. adglut. est fragmentum membr. instrum. publ. germanici 
saec. XIV sic incipientis: >Ich Elzbet von Chunring.« 

594 IV. A. 18. (y. ///. 5. «. is.) 

chart. saec. XlV—XVff. 207 mim. (recte 208), 305X22 cm. 1 m. 

(anepigr.) Johannis Wiclif Expositio evang. Matthaei cap. 5—7, 
23 — ^25 et Johannis cap. 13 — 17 (= Opus evangelicum). 

f. 1* »Licet totum evangelium annuatim deferat sua spiritualia 
vellera« X f. 202^ >sed differre pocius disputator. Hec Augustinus. Explicit 
liber bonne (sic, cetera erasa sunt). 

f. 203*— 207b Registrum operis. 

£x alio cod. ed. Loserth, London 1895. Operculis adligata sunt duo fol. 
membran. Registri primariorum fructuum camerae apost. solvendorum a clericis, 
guibus cardinalis quidam beneficia contulerat. (Ctiam clerici dioec. Prag. et 
Olomuc. nominantur.) Saec. XIV — XV. 

595 rv. A. 19. (y. ///. s. n.19.) 

chart. saec. XV ff. 456, 31 X21'5 cm. 1 m. cum init. pictis. 

Nicolai de Lyra Postilla super Veteris Testamenti libros : Geneso 
Exod.y Levit.y Numer., Deuteron., Josue, Judicum, Ruth, Regum, Pa- 
ralipomenon, Esdrae I, Nehemiae, Esther, Tobiae, Judith. 

Nomen auctoris solummodo occurrit f. 68^ sic : ȣxplicit postilla super 
Genesim edita a fr. Nicolao de Lira ord. fratr. min.« 

596 IV. A. 20. (Y. lU. 5. n. 20.) 

chart. a. 1458 ff. 165, 31 X 21' 5 cm., 2 m. cum init. pictis. 

f. 1 — 56^ (anepigr.) Tractatus de peccatis oris seu linguae. »Qu^ 
in verbo non offendit« X »scienciam viarum tuarum nolumus. Sit laus 
deo omnipotenti in s. s. Amen. 1458.« (Xen. Bemard. I, 372 opus hoc 
attribuitur M. Johanni Gews.) 

242 599 

f. 57^—163^ S. Thomae de Aquino Quaestiones quodlibetales Xn. 

•Quesitum est de deo« X »sicut supra in uno quodlibeto videlicet tercio 
questione XXIII. Et tantum de hys omnibus.« 

f. 163* — 165^ Registrum operis praecedentis. 

Operculis adligatae sunt particulae membr. duorum instrum. publ. saec. XIV. 

597 IV. A. 21. (Y. IIL 2. n,21.) 

chari. saec. XV ff, 221 nufn., 31X21'5cm. 1 m. 

Fr. Martini Opaviensis (= Poloni) ord. praed. Tabula decreti et 
decretalium (= Tabula Martiniana.) 

f. 1* (rubr. :) »Incipit prologus in Marti decreti et decretalium* (sic). 
(Atram:) »Inter alia, que ad fidelium Christi doctrinam scripta sunt« X 
f. 217'» »quando dyabolus inter cardinales discordiam facit ex. 1. t. VI 
de electis licet. Opere completo sit laus et gloria Christo ; Qui dedit 
expleri, laudetur corde fideli.« 

f. 218*— 221* Registrum operis. 

Operculis adligata sunt fragmenta Missalis membran. saec. XIV. Vetus sign. 
K. 19. Codicem recens. Schulte, Canon. Handschft. p. 25. 

598 IV. A. 22. (r. l 3. «. 22.) 

chart saec. XV ff. 154, 30X21'5 cm. d. m. 

f. 1* — 83* Gregorii papae I Homiliae super Ezechielem prophetam. 

•Dilectissimo fratri Martimiano (sic) episcopo* X >Sit itaque gloria omni- 
potenti deo etc. Explicit iiber exposicionis b. Gregorii pape super Eze- 
chielem prophetam, Omelie in numero viginti due.« 

f. 83* — (83/ b)* Registrum operis praecedentis. 

f. 84* — 153^ Expositio Apocalypsis Johannis apostoli. »Cum s. 
Johannes non cessaret* X »DuodecJmus est ametistus .... cum bone 
accionis etc.« (sic, in margine notatur: >deficit finis«). 

f. 153''-- 154* Registrum expositionis praecedentis. 

Operculis adligatae sunt particulae membr. instrumenti publici cuiusdam 
saec. XIV, in quo occurrit nomen proprium »Sobiehrd«. Vetus sign. K, J, 11. 

599 IV. A. 23. K Y. 1. 3. n. 23.) 

chart. saec. XV ff. 177, 29'5X21 cm. 1 m. 

Jacobi de Sanatis de Padua Expositio quartae fen primi cano- 
nis Avicennae. 

f. 1* (D)»icemus, quod res medicacionis ex una trium rerum com- 
pletur etc.« X f. 177* »secundum ipsius innumerabiles et infinitas miseri- 
cordias. Explicit exposicio quarte fen primi canonis Avicenne per egregium 
ac famosum arcium et medicine doctorem Magistrum Jacobum de Sanatis 
de Padwa.« 

In fol. non num. opus praecedente notantur quaedam »dubia et questiones 
huius libri, quoto folio habeantur.« Operculis adgligata sunt fragmenta membr. 
codicis saec. XTV — ^XV argum. grammatici, adglutinata vero chartacei eiusdem 
aevi argum. medicinalis. Vetus sign. B, 12. 

243 16* 600 

600 IV. A. 24. (y. ui 2. «. 24,) 

chart, a. 1455, ff. 332, 31X21 '5 cm., 2 m. cum init. fictis. 

S. Pauli apost. Epistolae ad Romanos et Corinthios cum uber- 
rima expositione passim bohemice interpolata nec non versione bohe- 
mica interlineari. 

f. 1* >Sicut in veteri testamento post legis Mosayce erudicionem« 
X f. 147* »Completum est hoc opus< (scil. epist. ad Romanos) »per 
manus Andree dicti Kazimir a. d. 1455 fer. IV ante festum assumpcionis 
intemerate virginis Marie hora 25.« 

f. 148* (eadam manu usque ad f. 223) »Precepto domini salvatons 
ammonitus* X f. 332* >et tocius epistole conclusio q. d. Ita fiat.< (Se- 
quentia verba librum absolventia ciUtro excisa sunt.) 

Commentatorem fuisse Bohemum et utraquistam multi loci demonstrant. 
Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis saec. XI— XII, quo homiliae 
quaedam (Gregorii papae ?) continebantur. Vetus sign. A, 18. 

601 IV. A. 25. {Y. n, 4. «. 36.) 

chart. saec. XV ff. 152, 31 X 22 cm. 2 m. 

f. 1 — 140* Testamenti Veteris libri: Regum IV, Proverbiorum, 
Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapientiae, Ecclesiasticus (in fine 
mancus). 

f. 140^ — 152* Ondfeje z Dube V^klad na pravo zeme ieske (bez 
uvodniho pfipisu a na konci necely — az po § 97 Jireckova vyd. v Corpus 
iuris bohem. II, 2 str. 381). 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. instrumenti publici notar., quo 
Johannes de Gulen quasdam grat. litt. Bonifacii papae recognoscit. Litterae hae 
spectant ad Matthiam Johannis de Losczicz presb. Olomuc. dioeceseos. Vetus 
sign. A, 5. 

602 IV. A. 26. 

chart. saec, XIV ex. ff. 94 num., 30 X 22 cm. 2 m. 

f. 1 — 84* Nicolicii Esculani ord. praed. Sermonum dominicalium 
pars aestivalis. (Cf. IV. A. 14.) 

f. 84*> — 94* Historiae moralisatae. »Legitur primo Machabeorum* 
X »quia dum portat defendit. Liber MoraL XXVI. « 

Nicolicii Sermones praecedit unum fol. non num., in quo exaratus est 
sermo quidam de sanctis. Operculo super. adligatum est fragpnentum membran. 
codicis cuiusdam saec. XIII argum. grammat. Intrinsecus in operculo infer. 
occurrit annus 1384, item nomina propria: »Wenceslaus in Tusta iudex Cho- 
donum«, »PauIus doctor decretorum*. Saec. XV codex noster monast. Trebo- 
nensis erat, deinde bibl. Rosenbergicae, postremo iterum monast. praefati. 

603 IV. B. 1. (y. IIL 2. n 2S.) 

chart. a. 1388 ff. 251, 30 X 22 cm. d. nt. 

f. 1 — 135^ Nicolai de Gorran Dicta super u. Pauli epistolas de 
sanctis. »Scientes hoc, quia hora est< X »Expliciunt dicta Gorre super 
epistolas de sanctis Pauli sub a. d. 1388 fer. III post conductum pasce.« 

244 606 

f. 136* — 139*» Prologi in s. Pauli epistolas. »Principia rerum* X »per 
suprascriptum Honesimum. Et sic est finis h. o.« 

f. 140* — ^^^^» (anepigr.) (Nicolai de (jorran) Dicta super epistolas 
domiiiicales. »Omne quod natum est ex deo« X »fuerunt curiosa sectati. 
Amen dicant omnes.< 

f. 243*— 25 M (Matthaei de Cracovia) Certamen rationis et con- 
scientiae de frequentatione communionis. »Multorum tam clericorum 
quam laycorum querela est« X »corpus d. n. Jesu Chr., qui etc. Explicit 
certamen racionis et consciencie.« 

Intrinsecus in operculis exaratum est registrum sermonum, quos codex 
continet. In fol. praelig. non num. hic titulus occurrit : »Gorra super epistolis 
dominicalibus et de sanctis.< Hanc notam secuti Dicta ff. 140—242 Nicolao 
attribuimus. 

604 IV. B. 2. (Y.in. 2. n. 26.) 

chart. saec. XV ff. 230, 31 X 22 cm. d. m. 

Sermones varii. 

f. 1 De s. trinitate. f. 2—51* De sanctis speciales. f. 51»»— 60* De 
sanctis communes. f. 60» — 64* De martyribus. f. 64* — 70* De confesso- 
ribus. f. 70»— 72»» De virginibus. f. 72»»— 97»» De mortuis. 

f. 98* — 198»» (M. Johannis Hus) Sermones de tempore per cir- 
culum anni. »Ad te levavi . . . Nota tria« X »qui solucionem tiuiusmodi 
adiuvat.c 

f. 198»» — 199* Comparationes b. Mariae virginis rh^rthmice ex- 
pressae, incip: »Maria nobilior omni creatura«. 

f. 199»» — 205»» Sermones de b. Maria virgine. 

f. 206* — ^230»» Sermones de mortuis, de angelis, de dedicatione. 

Item in utroque operculo notae liomileticae occurrunt. Vetus sign. N, 12* 

605 IV, B. 3. (r. u. 3. n. 27.) 

chart a. 1416 ff. 226, 29 X 22 cm. 1 m. 

Testamenti Veteris libri : Regum rv, Paralipomenon n, Esdrae I 
et n ^eemiae). 

f. 1* Prologus s. Hieronymi. »Viginti duas esse literas* X f. 226»» 
»ExpIicit Neemias sub a. d. 1416 fer. VI post Gregorii.« 

Testamenti libros praecedunt aliquot fol. non num., in quibus sunt notae 
homileticae. passim etiam bohemice interpolatae. Vetus sign. A, 7. 

606 IV. B. 4. (Y. m. 2. n. 28,) 

chart. saec. XV ff. 230 num., 3t X22 cm. 2 m. 

f. 1»— 184»» Hugonis de S. Victore De sacramentis libri duo. Pro- 

logus incipit: »Librum de sacramentis christiane fidei« X »Ecce quod 
erit in fine sine fine. (rubr. :) Explicit secundus liber Hugonis de sacra- 
mentis.< 

f. 185*— 229^ (anepigr.) Thomae Ebendorfer de Haselbach Ser- 
mones de IX peccatis^alienis. »Ad Philippenses primo capitulo hortatur 
apostolus* X »Et suo modo de aliis etc. Deo gracias.« 

245 607 

f. 230 (tertia manu) »Tabula super sermones prescriptos de IX pec- 
catis alienis.« 

Operculo infer. adligatum est fragm. membr. instrumenti publ., quo quaedam 
emptio monast. Ojvinensis recognoscitur sub pontif. Bonifacio IX (f 1404). 

607 IV. B. 5. {Y. III 2. n. 29.) 
chart saec, XV ff. 323, 31 X 22 cm. I m. 

Jacobi de Voragine Sermonum de sanctis pars tertia (a festo ad 
vincula s. Petri usque ad festum s. Catherinae — 133 sermones continens) 
cum registro in fine. 

(Partem secundam ab eodem librario exaratam v: III. D. 6.) Vetus sign. 
0, 22, 

608 IV. B. 6. {Y. 1. 4. n. 30.) 

chart. saec. XlV—XVff. 212, 29x22 cm. 1 m. 

Mag. Johannis de Villa Sermones de sanctis. 

f. 1* >Incipit prologus . . . Ascendat puteus, quem foderunt principes« 
X f. 202* »ad summum sacerdotem dom. nost. J. Chr., qui vivit et regnat 
etc. Expliciunt dicta Johannis de Villa doctoris optimi Amen.* 

f. 202*» — 212* Registra duo sermonum praecedentium. 

Vetus sign. L, 33. 

609 IV. B. 7. {Y. n. 3. «. 31.) 

chart. saec. XV ff. 257 num. (recte 260), 30 X 22 cm. d. m. 

f. 1*— 116* Nicolai de Gorran Dicta super Johannem. »Hic est 
Johannes ewangelista* X >Expiiciunt dicta Gorre super Johannem. Cor- 
rexi sicut poteram. Orate pro me deum.< (Alia manus superscripsit : »Eciam 
correxi ego W., sicut potui, a. 1461«). 

f. 117* — 230* (anepigr.) Eiusdem Commentarius super Canticum 
canticorum. »Benedicciones dabit legisiator« X »Iila exposicio hic non 
est mutanda sed Christo gloria danda, qui etc.« (Rubricator addit: »hy ist 
nymme in deme buche syn gude(?) synnen«.) 

f. 230* — 231*» Textus cantici canticorum cum quibusdam notis in fine. 

£ 232*— 257>> Mag. Henrici de Oyta Commentarius in evangelium 
s. Marci. »Parate viam domini et rectas facite vias eius. Inicium ewan- 
gelii Cristi filii dei« X »Hec sunt dicta domini Henrici de lota (sic). Ex- 
piicit hoc quod ante.< (alia manu:) »Hec dicta sunt mag. Henrici dicti 
Oeta.« 

Intrinsecus in operculo super. notatur : »Hic continentur libri primo Gorras 
super Johannem. Idem super cantica. Super Marcum Henricus 0eta«. Quorum 
auctorum superscnbitur alteri: »qui fuit doctor de ordine predicatorum«, alteri: 
»qui est doctor Pragensis universitatis Vyenne.« Vetus sign. J, 53. 

610 IV. B. 8. {Y. II. 3. n. 32.) 

chart. saec. XlV-XVff. 180 num., 29^5 X 22 cm. 1 m. 

Aegidii de Columna Romani De regimine principum libri tres. 

f. 1 • (rubr. :) »Incipit liber de reg. pr. editus a fr. Egidio Romano 

246 613 

ord. fr. herem. b. Augustini.« (Atram.:) »Ex regia ac sanctissima prosapia 
oriundo . . . Philippo« X f. 180'' »quam deus ipse suis promisit fidelibus, 
qui est benedictus in sec. sec. Amen.« (rubr.:) »Explicit liber de regimine« 
(etc. ut supra). 

In operculo super. intrinsecus notatur: »Iste liber, qui intitulatur de regi- 
mine plebium et principum, est fratris Mauricii lectoris iunioris« (fortasse in 
monast. frat. min. ad s. Jacobum Pragae — cf. Tomek, DSje Prahy V, 209), 
extrinsecus: »Nacionis< Vetus sign. J, 43. 

611 IV, B. 9. (y. u. 3. u. 33.) 

chari. a. 1381 ff. 229, 29 5 X 21 cm. 1 m. 

Soccii Sermones de sanctis. 

f. 1*» Prologus cum hac nota ad calcem rubricata: »Hrr podyem 
napywo krassnye* pyti pomey wssye wuoly to boh day«. 

f. 2* — 9^ Registrum rerum alphabeticum cum hac nota ad calcem 
rubricata: »Chwd newyeren snyed nemam.« 

f. 229* »Finitus liber Soccus (quod nomen utcunque evulsum est) 
sub a. d. 1381 die mensis Marcii XVII feria draco*. 

Vetus sign. O, 32. 

612 IV. B. 10. (Y.II. 3. n. 34,) 

chari. saec. XV ff. 213, 29'5 X 22 cm. d, m. 

Guidonis Bonati de Forliyio Operis de iudiciis stellarum partes I. n. 

m. et initium IVtae. 

f. 1* »Incipit liber introduccionis ad iudicia stellarum editus a Gwy- 
done Bonacto de Forlivio« X f. 212* »Explicit tractatus de eleccionibus* 
(qui est tertius totius operis). 

f. 212* — 213* Initium IV. partis (de annorum et mundi revolutioni- 
bus), quae repente sic abrumpitur: »due priores sunt satis clare et reli- 
que due sunt obscure. In fronte«. 

Operculis adglutinata olim erant duo fol. chart. »Actorum iudicialium 
archiepiscopatus Pragensis«, quae nunc separatim asservantur (Ed. Tadra, Soudni 
akta VU, 209). 

613 IV. B. 11. {Y. II, 3. n. 35.) 

chari. saec. XV (pars a. 1402) ff. 343 num., 30 X 21 cm. 2 m. 

f. 1* — 46* Gregorii papae I Liber curae pastoralis. »Pasto- 
ralis pondera cure me fugere* X >Explicit cura pastoralis sub a. d. 1402 
fer. II ante dominicam Reminescere per manus domini Cunssonis ple- 
bani in Nepomyssl.« 

f. 47* — lOO^ (Giselberti Altisiodorensis) Glossa ordinaria Lamen- 
tationum Jeremiae prophetae. »Pascasius. Sunt cantica canticorum, 
sunt et lamentaciones« X »Explicit glosa ord.« etc. ut supra. 

f. 101* — 173*» Doct. Orosii (recte Honorii Augustodunensis) Dicta 
super Cantica canticorum sive Sigillum s. Mariae. »Prologus. Oonum 
sapiencie cum Salomone poscente« X »et expositori utriusque operis gra- 

247 614 

cias agamus. Expliciunt dicta eximii doctoris Orosii super Cant cant 
Alias intitulatur Sigiilum s. Marie, in quo tota cantica specialiter adaptata 
sunt eius persone.< 

f. 174' — 294*^ Nicolai de Gorran Expositio super canonicas epi- 
stolas Jacobi, Petri, Joannis, Judae. »Prohemium. Misse sunt epistole« X 
»Expiicit exposicio eximii doctoris Egidii Romani (radendo deieto hoc 
nomine superscribitur: Gorre) super canonicas. Deo gracias.« 

f. 294^ — 311' Qementis papae I Epistolae quinque (spuriae). 

f. 311^ — 325' S. Augustini Liber supputationum. »Summa trinitas 
virtus una< X »ExpIicit liber supputacionum eximii doctoris b. Augu- 
stini.« 

f. 325»— 326» »Sequitur alia oracio pulchra. Da mihi scire et intel- 
ligere.« 

f. 326» — 328» »Collacio pulchra de s. cruce. Quidam discipulus inter- 
rogavit* etc. 

f. 328»-^31» Auctoritates de purgatorio. 

f. 331»— 336» S. Johannis Chiysostomi Epistolae quatuor. 

f. 336^ — 337» Epistolae spuriae: Ignatii ad Johannem evangelistam, 
ad Mariam matrem Jesu, Mariae ad Ignatium. 

f. 337» — 343*» S. Augustini Sermones: de castitate coniugali, de 
familiadtate extranea, de lectione evangelica: Venite benedicti, de redden- 
dis decimis, »Rogo vos fratres karissimi. ut attencius cogitemus.« 

f. 343^ Origenis auctoritas de primiciis frugum reddendis sacerdo- 
tibus. 

Vetus sign. D, 2. 

614 IV. B. 12. ( r. //. 3. «. 36.) 

chart. a. 1418 ff. 249, 30X22 cm. 1 m 

Decretaiium Pseudo-Isidorianarum pars n (seu ut in operculo su- 
per. inscribitur: Secunda pars epistolarum, conciUorum, canonum sive 
decretorum). 

f. 1» (rubr.) »Proverbium cuiusdam eloquentis CLXXV« (atram.) »Ut 
tradit quedam eloquencie persona« X f- 247*> »Finitus est liber iste a. 
d. 1418 sabbato in die Sixti, que fuit sexta dies mensis Augusti.< 

f. 248»— 249» Registrum libri alphabeticum. 

Primam partem huius CoUectionis Pseudo-Isidorianae v: VI. D. 9. De utra- 
que prolixe disseruit Schulte, Can. Handschft. p. 15 — 19, qui etiam singulas 
epistolas etc. enumeravit. Operculo infer. adligatae sunt literae Johannis, tit. S. 
Crucis in Jerus. cardinalis, archidiaconatum Boleslaviensem cuidam Nicolao 
Siska canonico Pragensi conferendum concernentes (1409 — 1410). Vetus sign. 
G, 14. 

615 IV. B. 13. iV. //. 5. n. 37,) 

chart. saec. XIV ex. ff. 198, 305 X 22 an., 1 w. 

Fr. Mauricii (Angli?) ord. praed. Distinctiones in usum praedi- 
catorum alphabetice digestae. 

f. 1» »Circa abieccionem nota, qualiter in scriptura sumitur« X 
f. 193*» •et precincti circa pectora zona aurea etc. Et sic est finis.« Se- 

248 618 

quitur expositio vocis »Jerusalem« »historiace tielesnie, aliegorice ducho- 
wnie, tropologice sive moraliter przikladnie neb podobnie, anagoice swrcho- 
wanie.< 

f. 194»— 197*» Registrum, in cuius fine haec nota est: »Et intitula- 
tur liber iste Distincciones fratris Mauricii.« 

f. 198 Series summorum pontificum a b. Petro usque ad Johannem 
in (manu recentiore addita). 

616 IV. B. 14. (y. ///. 2. n.as) 

chart. a. 1410—1411 ff. 126 num., 30 X22 ctn. 2 m. 

Alberti Engelschalk s. theol. doctoris Quaestiones super IV libros 

Sententtarum initio mutilae. 

f. 1* »ut Thomas in script. q. 4 in prologo, quamvis aliter dicat 
in Summa«. f. 34* »Et sic est finis questionum primi libri sub a. d. 
1410«. X f. 126» (post registrum) »Finis a. d. 1411. Expliciunt questiones 
Alberti Engelschalk sacre theologie doctoris scripte per M. Ja[cobum] 
de Sobieslavia sacre theologie baccalaureum formatum tunc rectorem 
universitati8« (Pragensis). 

617 IV. B. 15. (y: //. /. «. 39.) 

chart, saec. XlV—XVff. 315 num., 31 X 22 cm. 3 m. 

f. 1 — 256* Henrici Bohic iuris profess. Quaestiones super I. libro 
decretalium. »Venerabiiibus et discretis viris . . . scolaribus« X »quid si 
prelatus etc. (rubr.:) Explicit primus liber super Boech (Boeth).« 

f. 257« — 296^ Alani de Insulis Quadripartita contra Valdenses et 
haereticos, Judaeos et paganos. »Opinio quorundam, qui dicunt, quod 
Christus assumpsit corpus celeste« X »Expliciunt quadripartita mag. 
Alani« (etc. ut supra). 

f. 296^—298^ Concertatio inter Paterinum et catholicum de qui- 
busdam articulis fldei. 

f. 298^ — 303* Concertatio inter Manichaeum et catholicum de qui- 
busdam articuiis fldei. 

f. 304^—315'^ »Copia processuum contra heriticos duos (a. 1354) 
in curia Romana condempnatos. In nomine d. n. J. Chr. amen. Anno 
nativitatis eiusdem 1354« X »frater Bemhardus de Jacoba in festo s. 
Margarethe in Gertunda.« (?) 

In operculo super. intrinsecus occurrit registrum totius codicis, extrinsecus 
nota: »]lber nacionis.« Vetus sign. R, 34. Codicem recens. Schulte, Canon. 
Handsch. p. 31. 

618 IV. B. 16. {Y. III. 2. n. 40.) 

chari. saec. XV ff. 277 num., 31X22 cm. 1 m. 

f. 1 — 119^ S. Augustini Sermones XXXIV praecedente eorundem 
registro. 

f. 119^ — 17 1^ Eiusdem Tractatus de sermone domini in monte. 
f. 171*> — 173* Eiusdem Retractationum excerptum praecedentem 
tractatum concemens. 

f. 175^—267^ Eiusdem Homiliae quinquaginta. 

249 619 

f. 267^—274^ B. Bedae Venerabilis Homilia super initium s. evan- 
geiii secundum Matthaeum. 

f. 274^ — 276^ B. Anseimi Homilia lectionis eiusdem. 

f. 276»»— 277»> Tituli homiliarum a f . 175 usque ad finem. 

Operculo super. adglutinata est copia cuiusdam instrumenti publ. a. 1403, 
in quo occurrunt testes: »Johannes de Hlohowycz s. Stephani in rybniczka, 
Andreas de Radnycz in Wssehrd eccles. plebani, et Jacobus Luce de Praga pu- 
blicus notarius.« Vetus sign. C, XIII. 

619 IV. B. 17. {Y. 1. 4. n, 41.) 

chart. saec. XIVIXV ff. 199, 29'5X21'5 cm. d. m. 

(Jacobi de Voragine) Sermones dominicales per circulum anni 

(temi in qualibet dominica). 

f. 1* »Prepara te in occursum . . . Quando rex vel aliquis princeps< 
X f. 196* »sicut ipsa vita erit communis . . . Finito isto sit laus et glo- 
ria Cristo.< 

f. 196* — 199** (anepigr.) Pondus numeri temarii et quatemarii in 
sacra scriptura. 

Vetus sign. E, 13. 

620 IV. B. 18. (y. /. 4. «. 42.) 

chart. a. 1394 ff. 87, 29 X 22 cm. 1 m. 

Jacobi de Voragine Sermones quadragesimales (et paschales). 

f. 1* »Convertimini ad me . . . . Filia populi mei induere cilicio« X 
f. 85*» »ubi tot caritatis occurmnt insignia. Rogemus etc. Expliciunt ser- 
mones Jacobini . . . de Voragine (nomen auctoris erasum est) per quadra- 
gesimam sub a. d. 1394 die 19 mensis Marcii hora completorii vel quasi 
finiti in Krczyn. Dass bez dwu pol kopy A tobolku*. 

f. 85^ — 87 Sermo super »Egressus Jesus perambulabat Jericho* in 
fine mancus. 

Operculis adligata sunt fraginenta membran. codicis cuiusdam saec. XIV 
argum. philos. 

621 rV. B. 19. {Y. L 4. n. 43.) 

chart. a. 1388—1389 ff. 207 num., 29 X 22 cm. 1 m. 

f. 1 — 77^ B. Gregorii papae I. Homiliae 40 in evangelia. (Post 

indicem) »Incipit epistola ad episcopum Tauromitanum* X »Expliciunt 
omelie b. Gregorii pape numero quadraginta per manus finite (sic) a. d. 
1388 finite fer. IV in die s. Caliksti.c 

f. 77*^—78* B. Hieronymi epistola ad Paulinum. 

f. 79^—194' S. Johannis Chiysostomi Homiliae in Matthaeum 
(in medio mancae, nam, ut scriba f. 146^annotavit, deficiunt cap. 8 — 19). 
X Expliciunt ewangelia b. Johannis Crisostomi per manus Pauli finite 
(sic) sub a. d. 1389 proxima fer IV post dominicam Reminiscere .... 
Finales, domine Wenceslae reverende, non detis Paulo.« 

f. 195* — 207^ S. Augustini Soliloquia (•per manus Pauli«). »Co- 
gnoscam te domine* X »ut acquille canos meos.< 

250 625 

Operculo infer. adllgatum est fragmentum membran. instrumenti publ. a. 
1334, in quo occurrunt Theodricus abbas Strahoviensis, Albertus episcopus 
Pataviensis, abbas quidam Gradicensis Olomuc. dioec. et aliae personae eccles. 
in regno Bohemiae. Vetus sign. J, 33. 

622 IV. B. 20. (y. // 2. n. 44.) 

ckari. saec. XV ff. 245, 31 X 215 cm. 1 m. 

f. 1» Fragmentum sermonis de quarto praecepto decalogi carens 
initio et fine. 

f. 1»— 244>> JoUini (Jesek de Wodnan) Postillae Sderaziensis 
pars II (quadragesimalis). 

f. 245^ Hynmus de s. Maria Magdalena incipiens : >FeIici pecca- 
trici Christique amatrici.« In fine subscribitur auctor velscriba >Wences- 
laus«. 

Operculis adglutinata sunt fragmenta membran. instrumenti publici a. 1405, 
quo capitulo Wysehradensi consentiente locantur quidam agri Jacobi custodis 
ibidem. In operculo super. haec nota occurrit : »Iste liber est de libi-aria Mathie 
Laude<. Vetus sign. £, 4. In Catalogo MS. Zimmermanniano huic codici additur 
a. 1407 nescio unde sumptus. 

623 IV. B. 21. {Y. U, 2. n. 4S.) 

chart. saec. XV in., ff. 240, 31 X 22 cm. 1 m. 

In fol. membran. non num. delineatae sunt arbores consanguinitatis et 
affinitatis. 

f. 1^—5^ (anepigr.) Expositio earundem arborum. »Ad intelligendam 
vero et docendam figuram affinitatis* X »hec de arbore consanguinitatis 
dicta sunt ad presens. Finis huius.« 

f. 6^—235*' Petri Lombardi Sententiarum iibri I et n cum notis 
marginalibus et interlinearibus. 

f. 236* — 240* Oratio inauguralis a lectore quodam Sententiarum 
de laudibus theologiae in universitate (Pragensi?) habita. 

Vetus sign. A, 14. 

624 IV. B. 22. {Y. 1. 3, n. 46.) 

chart. a. 1416 ff. 294 num., 31X,22.cm. 1 m. 

Nicolai de Gorram Dicta super epistolas s. Pauli. 

f. 294*> »Expiiciunt dicta Gorre super epistolas ad Hebr. a. 1416 
fer. VI ante festum conversionis Pauli per manus Johannis Wlk.< 

Operculo infer. adligatum est fragpnentum membran. Brcviarii cuiusdam 
saec. XII. Vetus sign. J, 57. 

625 rV. B. 23. (Y. 111. 2. n.47.) 
membran. saec. XIV in. ff. 125 num., 29'5 X 22 cm. d. m. 

Aegidii de Columna Romani Extractiones super quatuor libros 
Sententiarum. 

f. 1 — 2 Opus scribi coeptum sed intermissum. 

251 626 

f. 3» »Quoniam in paucioribus via magna* X f. 24* >Expliciunt 
fundamenta questionum primi Egidii.* f. 42* »Expliciunt fundamenta 
questionum secundi libri sentenciarum secundum Thomam,« f. 125* »Ex- 
pliciunt extractiones super quartum librum sentenciamm continentes veri- 
tatem omnium conclusionum cum principalibus racionibus earundem.* 

In operculo superiori occuirit liic titulus : »Fandameiita qaestioniim super 
IV libros sententiarum«. Vetus sign. A, 15. 

626 IV. B. 24. iY' ^^l 2. n. 48.) 

chart. saec. XV ex. ff. 96, 30X22 cm. una ntanH nitide exaraius et ru- 
bricatus, litt. init. pictis {una /. 2 deaurata) ei arabescis exornaius. 

Platonis opera: Timaeus, Phaedrus, Apologia Socratis, Crito, 
Gorgias, Epistolae, latinitate donata et praefationibus instructa a Leo- 
nardo Bruno Aretino. 

Jn operculo super. intrinsecus haec nota occurrit: »E sexto Mgri Mathie 
Pelrzimoviensis. « Vetus sign. libr. Carol. E, 35, K. 

627 IV. B, 25. (y. il 2. «. 49,) 

chart. saec. XIV— XV ff. 168 recte num., 29 X 21 cm. 1 m. 

In fol. praeiigato non num. occurrit initium cuiusdam operis anepigr. 
de obedientia. 

f. 1 — 50^ »Incipit Opusculum de pugna spirituali« (Sermones 
quadragesinales.) »Cum ieiunatis . . . Quamvis tota vita nostra« X »reci* 
tantur in passione«. Sequitur tabula rerum alptiabetica. In catal. cod. 
Monac. IV, 1, 76 opus hoc Alberto (sic pro Roberto) Holkot attribuitur. 

f. 51 »Tractatus de fide.« 

f. 52*^ — 91' Cassiodori (Magni Aurelii) Super septem psalmos 
poenitentiaies. »Si ille rex et propheta convenienter David« X »Explicit 
super s. ps. p. (alia manus addidit) domini Cassiodori.« 

f. 91^ — 110' B. Eusebii ad Damasum epistola de morte gloriosi 
Hieronymi doctoris eximii. 

f. 110' — 113^ S. Augustini ad b. Cyrillum epistola de magnificentia 
b. Hieronymi. 

f. 113*^—131' B. Cjrriiii ad b. Augustinum epistola de miraculis 
b. Hieronymi. 

f. 131» Versus de s. Hieronymo: >Ecclesiae doctor, Ciceronis co- 
dice flagrans« (JohannisNoviforensis, edid. Tadra, Cancell. Caroli p. XXIII). 

f. 131*— 131 »> »Secuntur prothemata Milecii (Miiic z KromSrize) de b. 
vii^ne Maria.« 

f. 132*— 149* B. Augustini Soliloquia. >Cognoscam te domine« X 
»ut aquiie canos meos.« 

f. 149^ — 163* Isidori Hispalensis Synonjrma. »In subsequenti hoc 
libro« X »sufflciencia sine omni indigencia, ad quod gaudium nos per- 
ducat« etc. 

f. 163*> — 168*» Alia manu adiunctae notae variae theologicae, quarum 
ures de communione sub utraque. 

252 629 

628 IV. C. 1. (y: //. 5. «. so.) 

chart. saec. XIV ex. ff. 201 num. {recte 211), 29 X 2V5 cm. d. m. 

f. 1 — 28^ Johannis Beleth De ecclesiasticis institutis (summa). 
»In primitiva ecclesia« X »quia opposita iuxta se posita magis elucescunt, 
ut patet Amen.« Sequuntur 3 ff. non num., quibus continetur registrum 
operis subsequentis. 

f. 29"^— 74« Gualteri Burlaei Tractatus »de vita et moribus philo- 
sophorum veterum.« Item »de virtutibus gentiiium imperatorumy regum, 
principumy iudicum, virorum, mulierum, viduarum et virginum.< 

f. 75—95* Jacobi de Cessolis »Liber scaccorum de moribus ho- 
minum et officiis nobilium* cum figuris calamo ruditer delineatis. »Ego 
fr. Jacobus de Cessolis* X »vitam mutaret et mores et cetera.< 

f. 96 — 123^ Anselmi Cantuariensis liber de similitudinibus. »Vo- 
luntas tripliciter intelligitur* X »in quantum volunt.« 

f. 124 — 160* Mag. Petri de Cyperia Lemovic. dioec. Liber moralis 
de oculo. »Si diligenter in lege domini volumus meditari* X »et illic 
eriguntur. Ad illud regnum nos perducat, qui« etc. (Cf. cod. I. B. 15. 
f 55.) 

f. 160^—200^ Isidori Hispalensis De summo bono libri IV. »Do- 
mino . . . Nasoni episcopo Isidorus episcopus« X (explicit tabula:) »De 
exitu huius vite.< 

f. 200^—201» »Vi8io eiusdem s. Ysydori. Fuit quidam frater, qui 
eductus e corpore« etc. X »ad salutem perpetuam.-* 

In operculo super. intrinsecus occurrunt varii versus memoriales, extrin- 
secus adglutinata est schedula contentorum. Vetus sign. Q, 7. 

629 IV. C. 2. {Y. 11. 5. n,51.) 

chart. saec. XV ff. 119 mim., 295X22 cm. 1 m. 

f. 1*— 5* (anepigr.:) Tractatus de urinis. 

f. 5*^ — 15^ Tractatus de modo medendi. 

f. 15^ — 19^ Hippocratis liber de virtutibus signorum et impressi- 
onibus et inflrmitatibus. 

f. 19»»— 22^ »Ex Vn parte Haly abeurigel (= Ali fll. Abenragel), 
quomodo fecit in iudiciis astrorum.« 

f. 22»» — 25»^ Tractatus de sculptura lapidum. 

f. 25*» — 26* De mansionibus in zodiaco. 

f. 26*— 27»» »Quid operetur quilibet planeta in qualibet domo.< 

f. 27»» — 38»» Tractatus de signis caelestibus varia occasione consi- 
derandis. 

f. 38»»— 41»» Flores astronomiae divi Hermetis (Trismegisti). 

f. 41»» — 45* Tractatus de aspectibus. 

f. 45*— 59»» Virtutes signorum et planetarum. (Huic tractatui 
insertum est aliud opus, cuius initium scriba non adnotavit sed solun- 
modo finem sic : »Et sic fit finis tractatus brevis introduccionis ad iudicia 
astronomie«, quod opus in tabula contentorum vocatur »Introductorium 

Alcabitii«). 

f. 59»» — 105* (anepigr.) Comparatio zodiaci ad hominem. (Titulum 
hunc e tabula contentorum sumpsimus, cum opus indigesta quaedam col- 
lectio rerum astrologicarum esse videatur.) 

253 630 

f. 105'^ — 120* Canones super tabulas Alphonsi regis. »Wit Aristo- 
teles 4® phys.« X »sicud in coniunccionibus planetarum dictum est.« 

Operculo super. adglutinatum est fragmentum membr. cuiusdam libri litur- 
gici saec. Xni— XIV. 

630 IV. C. 3. (y. n. s. «. 52.) 

charU saec. XIV ex. ff, 131, 295X22 cm. 2 m. 

f. 1 Finis cuiusdam sermonis et initium alterius. 

f. 2' — 119^ Gregorii papae I Homiliae quadraginta cum hac ru- 
bricatoris nota in fine: »Pane fararzy prosymy twe mylosty my chudy 
zaczy racz nany mylostyvv byty, a chczmy rady za tye boha prosj^tj' 
rady, a tak sye wsychny dostanemy bohu otczy swatemu.* 

f. 120* — 124* (anepigr.) Tractatus de flde. »De trinitate hoc tenendum 
est« X »secundum quod placet divine providencie.« 

f. 124^ — 131^ Innocentii m Sermones (sic) de miseria humanae 
condicionis. (Opus in fine mutilum.) 

In fol. ultimo non num. inter lusus calami recentioris occurrit a. 1409. 
Vetus sign. H, 10. 

631 IV. C. 4. {Y. IL 2. n. 53.) 

chart. a. 1438 ff. 296 num. (recte 295 f. 95 exciso), 29'5 X 22 cm. 
1 m. 

f. 1 — 136*^ (anepigr.) Glossa in Psalterium. >Beatus vir qui non 
abiit. Autor huius psalmi ignoratur« X »te cum sanctis omnibus collau- 
demus (rubr.) Sub a. d. 1438 IV. fer, post nativ. Marie.« 

f. 137* — 238*' (anepigr.) Henrici de Hassia Divisiones et sententiae 
summariae librorum sacrae scripturae. »Venite, ascendamus ad montem« 
X »et universi pulveris pigmentarii. Deo gracias. Amen.« 

f. 239*— 240» Prologi tres in epistoias s. Pauli. 

f. 240— 24P Bedae Venerabiiis Tractatus de distinctione tempo- 
rum secundum theologos. »Sex etatibus mundi« X »reliquum sexte eta- 
tis soli deo patet.« 

f. 241^ — 243^ Hormisdae papae »Decretale de scripturis divinis« 
(recipiendis vel non recipiendis. Alia manus superscripsit : »in decreto 
de penitencia cap. c. dicitur a Gelasio papa editum«). 

f. 243** — 245^ Prologus, capitula et excerptum de s. Hieronymi libro 
de viris illustribus. 

f. 245** — 246*» Capitula, prologus et excerpta ex Gennadii libro de 
viris illustribus. 

f. 247» — 279*» Tractatus de cura parochiali. »Tractatus primus de 
articulis fidei« X >tunc foret mortaIe«. 

t. 279»— 294*> Wilhelmi Parisiensis »Liber de Cur deus homo« 
(Opus »Cur deus homo« Anselmi Cantuar. est). »Ponam ad hoc quatuor 
radices* X »acceptissimum famulatum. Explicit liber dom. Wilhelmi Pa- 
risiensis de Cur deus homo.« 

f. 294^ — 296» Bedae Venerabilis Tractatus de distinctione temporum 
secundum theologos (idem atque supra f. 240 — 241). 

Operculis adligata sunt bina fol. membran. cuiusdam Homiliarii saec. XIII. 

254 635 

632 IV. C. 5. (Y. II. 5. n. S4.) 

chari. saec. XIV ff. 169 num. (recte 172, cum f. 56, 111, 112 bis num.), 
30 X 23 cm. 1 m. 

f. 1 — 137* (anepigr.) Coinmentarius in Lucani Pharsaliae lib. 

I— VII. (Incuria bibliopegi veteris post lib. IV sequitur VII, deinde VI, 
postremo V). »Bella per Emathios etc. Hos primos septem versus Se- 
neca composuit* X f. 91^ >auri fodit Hiber id est Hispanus .... non 
implevit.« 

f. 138*— 167» (anepigr.) Liber de diis gentilibus. »Fuit in Egipto vir 
ditissimus nomine Sirophanes« — »Primum deorum Satumum ponunt« 
X »caudam serpentis habebat. Explicit Istoriola.« 

f. 167» — 169» »Incipiunt genealogiarum (deorum gentiiium) decla- 
rationes. Omnipudentis imploremus Satumi clemenciam* X »Stophius 
genuit Piladem. Deo gracias Amen.< 

F. 169^ lusu calami notatur »a. d. 1379«, quae nota an quodammodo 
aetatem codicis tangat, incertum est. Vetus sign. A, 3. 

633 IV. C. 6. (y: //. s. n. ss.) 

chart. saec. XV ff. 240, 30X22 cm, d. m. 

S. Remigii (alias Haimonis) Glossae super epistolas s. Pauli. 

f. 1» »A Chorintho civitate, metropoli Achaye« X f. 235^ »Et sic 
est finis gloze super epistolas Pauli s. Remigii alias Haymonis* .... 

f. 235^—240» Alia expositio epist. s. Pauli ad Titum et ad Phile- 
monem. 

f. 240^ Versus Leonini de singulis statibus. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. instrumenti publ. not. Jacobi 
Moless scholam s. Martini in muro Maior. civ. Prag concernentis. Ibi comme- 
moratur Sigismundus de Broda baccalarius, qui gradum hunc a. 1410 assecutus 
est Vetus sign. K, 38. 

634 IV. C. 7. {Y. 11. 5. n. 56.) 
chart. saec. XlV—XVff. 189, 29'5X22 cm. 1 m. 

(Tliomae Hibernici) Manipulus florum (= auctoritatum scriptorum 
ecclesiasticorum) secundum ordinem alphabeti digestus. 

f. 1 »Abiit in agrum et coUegit spicas« X f. 189« (absoluto registro 
vocum) »Explicit manipulus florum per Bundl (?).« (Nomen Bundl ra- 
dendo laesum est). 

Vetus sign. D, 13. 

635 IV. C 8. (V. /i. 5. «. 57.) 

chart. saec. XV ff. 207 num., (recte 209, cum ff. 119 et 188 sint bina), 
31 X22 cm. 1 m. 

f. I — 152^ Bemardi Qaraevallensis Sermones super Canticum 

canticorum. »Vobis fratres alia quam« X »quem diligit anima mea Je- 
sum Christum, qui vivit etc.< 

255 636 

f. 153^ — 168^ Eiusdem epistola ad Carthusienses de Monte deL 

»Miserator et misericors dominus* X >secretum meum michi. £xplicit« 
etc. ut supra. 

f. 168^— 176* Eiusdem Meditationes. »Multi multa sciunt« X »do- 
minumque glorie, qui vivit* etc. 

f. 177^—179^ (Eiusdem yel s. Augustini) Speculum peccatoris. 
>Quoniam fratres mei carissimi in via huius seculi* X »quod concedat 
tibi ille, qui est bened. in sec. sec. Amen. Explicit speculum peccatoris.* 

f. 179*» — 183*» Tractatus de contemplatione. »Accionum sive opera- 
cionum alia« X >semper in ulteriora tendit. Finis huius.« 

f. 183*>— 198*» Bertrami de Alemannia Tractatus de investigatione 
creatoris per creaturas. »Bonaventura doctor devotus* X »impleta est 
terra possessione tua. Explicit iiber de inv. etc. cuiusdam lectoris fratrum 
min. nomine Bertram de Alen. doctoris eximii.* 

f. 199° — 207^ B. Hieronymi Sermo de assumptione b. virginis 
Mariae. 

Operculis adligata sunt duo fol. membr. codicis saec. XIII argum. 
philos. 

636 IV. C. 9. (Y. L3. n.58.) 

charL a, 1404—1407 ff. 264, 30'5 X 21 cm., d. m. 

Johlini de Wodnan Postillae Sderaziensis pars III et I. 

f. 1* >Incipit tercia pars postille Sderasiensis collecta sub a. d. 1404 
fer. VI post festum Urbani.<« f. 132* (Incipit pars I) X f. 264*> »Explicit 
prima pars huius postille Sderasiensis . . . finita fer. IV post pascha sub 
a. d. 1407. € 

Operculo super. adglutinatum est fragmentum chart. codicis cuiusdam saec. 
XIV argum. grammatici. Inferiori adglutinatae erant binae literae manibus pro- 
priis conscriptae priores a Johanne de Straznycz decano ecclesiae Olomucensis, 
posterior^s a Nicolao Tugwol datae Coloniae super Albeam, quae nunc sepa- 
ratim asservantur. Utraeque causas quasdam in iudicio archiepiscopali Pragensi 
peractas concemunt (ed. Tadra, Soudni akta VII, 239). Vetus sign. E, 5. 

637 IV. C. 10. (Y.IU. 2. n. 59.) 

chart. a. 1383 ff. 104 num., 29'5 X 21 cm. 1 m. 

Expositio seu glossula hymnorum ecclesiasticonim. 

f. 1* »Vicia corporis et anime naturalia nulla« X f. 104* »Sabbato 
ad vincula s. Petri sub a. d. 1383 Glosula ympnorum ista est finita dis- 
cretum per virum bezew* (caetera erasa sunt. Loco erasorum manus 
saec. XV haec inscripsit: »Liber iste est Johannis de Praga« . . . ). 

Operculis adglutinata sunt firagmenta membran. cuiusdam libri liturgici 
saec. XII — XIII neumis instructi. Vetus sign. D, 11. 

638 IV. C. 11. {Y. 11. 5. n. 60.) 

chart. a. 1385 ff. 159 mim., 31 X 22 cm. 1 m. 

f. 1— 117'' S. Augustini Contra Faustum Manichaeum libri XXXm 

(praecedente in fol. non num. extracto hoc opus concemente e Retracta- 
tionibus). 

256 642 

f. 117*— 119'' Eiusdem »Altercacio Genninii etEracliani defide.« 

»Eduxerunt Eraclianum et Firmianum et Aurelianum de custodia« X >et 
evaserunt de manibus eorum usque in hodiemum diem.« 

f. 119' — 121*" Eiusdem Expositio dominicae orationis. 

f. 121*— 122* Eiusdem Tractatuli de divitiis et floribus, item de 
oboedientia. 

f. 122*— 123»» »Disputatio Arii falsa« : »Dominus noster Jes. Chr.« 
X >in spiritu s. nunc et per omnia s. s.« 

f. 123^ — IS^»» »S. Augustini Rescriptum adversus eandem. « »Pre- 
cendenti hec (sic) disputacioni respondeo« X »quod tandem isto fine 
conciudimus . . , Expiicit rescriptum Augustini contra Arrium.« 

f. 132»^ — 159»» Eiusdem adversus Maximinum Arianorum episco- 
pum libri duo. »Disputacioni Maximini« X *ut de tua fratemitate gaude- 
amus , . . Explicit liber secundus« (etc. ut supra). (Rubr.) »Johannes 
Wenceslai scripsit per alium a. 1385.« 

In fironte fol. praecedentis non num. occurrit nota: »Liber nacionis boe- 
mice«, item pretium libri »pro centum grossis*. Ibidem notati sunt tituli operum 
codice contentorum. Vetus sign. E, 39. 

639 IV. C. 12. {Y.L 4. n. 61.) 

chart. saec. XIV— XV ff. 183 num., 30 X 22 cm. 1 m. 

f. 1 — 112^ Johannis Chrysostomi Homiliae in Matthaeum. (Opus 
imperfectum.) 

f. 113''— 183«' Bertrandi (de Turre Nobili) Commentarius in epi- 
stolas quadragesimales. »Hec dicit dominus : Convertimi ad me« X »Fi- 
nite sunt epistole quadragesimales Pertrandi . . . in die s. Syxti . . . 
hora quasi vesper« . . (cetera evulsa sunt). 

Vetus sign. J, 32. 

640 IV. C. 13. (i: ///. 2. ,,. 62) 

chart. saec. XV ff. 292 num., 28'5 X 21 cm. d. m. 

(anepigr.) Quaestiones in quartum librum Sententiarum Petri Lom- 
bardi. 

f. 1* »Samaritanus ille pyssimus« X f. 290*» »in etema beatitudine firmavit, 
ad quam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. Amen. Deo gracias.« 

f. 290^—292»» Registrum operis. 

641 / V. C 14. ( Y. IIL 2. n. 63.) 

chart. saec. XIV— XV ff. 147, 29'5 X21 cm. 1 m. 

Nicolai de Gorram Dicta super Johannem. 

f. 1» »Ecce intelliget servus meus et exaltabitur« X f. 147*» »que dominus 
ipse promisit, ipso adiuvante, quietc. Expliciunt dicta Gorre superJohannem.« 

642 IV. C. 15. (Y.IIL 2, n. 64.) 

chart. saec. XIV ex, ff. 127, 29X22 cm. d, m. 

f. 1 — 98^ Sermones de sanctis. De s. Andrea. Ambulans Jesus. 
Hic dicit Haymo* X »nescitis diem neque horam.« 

TRUHLAJ^ : Cat. cod. lat. 257 17 643 

f. 98^—102^ (Milicii) Sermo ad clerum super »Sacerdotes con- 
tempserunt legem meam«. 

f. 102* — 104*» Sermo de corpore Christi super »Probet autem se 
ipsum homo. Apostolus nos volens amonere« etc. 

f. 105* — 118* Expositto dominicae orationis duplex. »De oracione 
-nobis sermo est< X »has VII peticiones consequetur a domino Jesu 
Christo, qui« etc. 

f. 118* — 126* (anepigr.) Expositio articulorum fldei. »Beati qui non 
viderunt et crediderunt« X »qualiter vivas in vita immortali.* 

f. 126* — 127* Sermo de dignitate sacerdotum super »Dominus te- 
cum virorum fortissime« in fine mancus. 

643 IV. C. 16. (y. /. 3. «. es.) 

chart saec. XIV- XV ff. 148 fmm., 30 X 21 cm. 1 m. 

Nicolai de Gorram Dicta super Johannem. 

f. 1* »Ecce intelliget servus meus et exaltabitur« X f. 148* »que 
dominus ipse promisit, ipso adiuvante, qui vivit etc. Expliciunt postille 
Gorre super ewangelia Johannis finales. (mbr. :) Porta salutis ave, per 
quam venit exitus ave, Venit ab Ewa ne ve quia tollis ave«. 

In operculo super. intrinsecus scripti sunt Versus memoriales capitum qua- 
tuor evangelionim, extrinsecus haec nota occurrit: »Plebanorum de Praliy* (sic). 
Vetus sign. T, 12. 

644 IV. C. 17. (y. /. 4. «. ee.) 

chart. saec. XIV ff. 288 mim., 29 X 20 cm. d. m. 

f. 1 — 7* Chronica Pelagii ex historia Longobardorum Pauli dia- 
coni excerpta. >Pelagius papa multe sanctitatis fuit« X »Explicit cronica 
Pelagii.« 

f. 7*— 7*» Sermo de dignitate sacerdotum super »Vas eleccionis est 
mihi iste.< 

f. 7*» -9* De institutione festi conceptionis b. Mariae et Vita s. Do- 
rotheae. 

f. 9*> Registrum libri primi operis subsequentis. 

f. 10* — 178*» Jacobi de Voragine Legenda aurea (seu, ut in oper- 
culo super. notatur, Jacobini Passionale) cum permultis notis margina- 
libus. 

f. 179* — 183* (anepigr.) Expositio symboli. »Omnis sciencie inte- 
gritas* X »veteris et novi testamenti possunt obesse.« 

f. 183* — 288** Sermones varii. Quibus insertus est: 

f. 264^ — 268^ Landulphi (seu Ludalphi) de Columna Tractatus de 
statu et mutatione Romani imperii. »Vestra nuper dileccio postuiavit« 
X »quod limam debite correccionis exposcat.« Ed. Goldast, Monarchia 
II, 88 sub titulo: de translatione imperii. 

In margine f. 183 notatur: »Liber dom. Witkonis de Werhawecz«. Idem, 
ut videtur, possessor libri nomen suum f. 204** sic prodit : »Fratris Vitkonis de 
Dobrzano.« Vetus sign. E, 19. 

258 648 

645 IV. C. 18. (y. ni 2. «. 67.) 

chart. a, 1404 ff. 137, 28'5X22 cm. 1 m. 

Johlini de Wodnan Postillae Zderaziensis pars III (aestivalis). 

f. !• (rubr.) »Incipit tercia pars postille Zderasiensis collecta sub 
a. d. 1044 (sic pro 1404) fer. VI post festum Urbani* . . . X f . 137»» »Ex- 
plicit tercia pars et ultima postille Zderasiensis pars videlicet estivalis a. 
d. 1404 finita in vigilia s. Hedwigis. Hoc opus exegi, festa sepissime 
fregi.< 

F0I. duobus operculis adligatis inscriptus est Sermo super »Cum ergo 
sublevasset oculos Jesus«. Operculo surer. huius codicis, ut vestigia scripturae 
adhuc demonstrant et vetus catalogus testatur, olim adglutinata erant fragmenta 
german. poematis medii aevi »Rosengarten«, de quibus cf. Mourek. Sitzgsb. d. 
k. bohm. Ges. d. W. 1889 p. 118. Vetus sign. O, 70. 

646 IV. C. 19. (Y. I 4. n. 68.) 

chart. saec, XIV (1379, 1380) ff. 169 num., 29 X 21 cm. d. m. 

f. I— III non num. Mammotrecti abbreviatio. »Explicit abreviacio 
Mammotrecti super omnes libros biblie anno [13]79 finitis (sic) in die 
ApoUinaris mart. et pont.« 

f. l^ — 69^ (Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae 
veritatis. »Veritatis theologice sublimitas« X >secundum merita recipiet 
sine fine. Explicit veritas theologie a. d. [13]80«. Sequitur registrum ope- 
ris in 2 ff. non num. 

f. 70* — 169** Sermones varii. (Indigesta et perperam ligata haec 
collectio caret fine, sed instructa est registro in operculo infer. compilato.) 

647 IV. C. 20. ( y. i. 3. ». 69.) 

chart. a. 1357 ff. 355, 29 X 22 cm. d. m., 

Johannis de Hisdinio Postilla supra librum Job. 

f. 1 — 13** Tabula rerum alphabetica. 

f. 14* »Reverendissimo in Christo patri . . . Guidoni de Bolonia . . . 
episcopo Portuensi . . . frater Johannes de Hisdinio* X f. 355*» (rubr.) 
>Explicit postiila supra librum Job facta et compilata a fr. Johanne de 
Hysdinio . . . et fuit completa a. d. 1357 in vigiiia festivitatis omnium 
sanctorum« . . . 

648 IV. C. 21. (Y. L 3. n. 70.) 

chart. a. 1408 ff. 282, 28'5 X 21 cm. 1 m. 

Alberti de Padua Postilla super evangelia dominicalia per circulum 

anni. 

f. 1* »Domine deus, ecce nescio loqui« X f. 282* »in celesti patria 
regnantem cum omnibus sanctis suis, qui vivit etc. Explicit postilla super 
evangelia dominicalia, que leguntur per annum, Mag. Alberti de Padua 
sub a. d. 1408 finitus (sic) in die s. Mauricii per manus Jacobi de . . . 
(cetera evulsa sunt). 

In operculo infer. notantur, qui a communione prohibentur. Vetus sign. C, 4. 

259 17* 649 

649 IV. C 22. (F. /. 4. n.71) 

chart. cca. a, 1375 ff. 206 num., 29'5X22 cm. d. m, 

SermoQes magistrales seu collationes. 

Collectioni huic sermonum varionim originis, ut videtur, francicae inserta 
sunt sequentia opera maioris momenti : 

f. 48* — 51^ Sermo exhortans populum francicum ad bellum ad- 
versus regem Angliae et imperatorem Ludovicum Bavarum (a. 1324?) 

f. 94^ — 98^ Sermo de vitandis haereticis, imprimis Ludovico Ba- 
varo excommunicato. 

f. 98^ — lOO^ Clementis papae VI »Collatio facta in reditu Bernu- 
ardi . . cardinalis pontificatus anno primo.« 

f. 123^ — 131^ Orationes duae nunciorum regis Franciae in curia 
Romana de passagio in terram sanctam indicendo (altera in fine 
manca). 

f. 147^—156'' Mag. Hermanni Sermones duo, de passione et de 
angelis. 

f. 167* — 171*» Thomae de Aquino Expositio articulorum fidei. »Po- 
stulavit a me vestra dileccio* X »sub alio nativitatem.« 

f. 171 b — 174*» Evangelium Nicodemi. 

f. 183* »ExpIicit sermo de corpore Christi in a. d. 1375 in 4. fer. 
post Oculi.« 

f. 205* — 206* Tabula contentorum, in cuius fronte haec nota occur- 
rit: »Nota ordinem sermonum magistralium collegii Pragensis seu colla- 
cionum.< Quae nota demonstrare videtur codicem in Francia vivente Ca- 
rolo imperatore emtum et collegio Pragensi donatum esse. 

Operculis adligata sunt membr. fragmenta libri cuisdam liturgici saec. XIV. 
Vetus sign. B, 18. 

650 IV. C. 23. {Y. L 3, ». 72.) 

charL saec. XIV ff. 109 (= ff 216 perperam ntim.), 295 X 21 cm. 1 m. 

Summa dictaminis per manus Gerhardi. 

(Collectio instrumentorum pubi. et literarum datarum regnante Jo- 
hanne, Bohemiae rege, a. 1336 — 1345, quam Viennae 1882 in Archiv fiir 
osterr. Geschichte Bd. LXIII edidit Ferd. Tadra sub titulo »Summa Ger- 
hardi<.) 

In operculo super. extrinsecus haec nota occurrit manu saec. XIV — ^XV 
inscripta: »Liber Jaxonis, qui nunc moratur in Praga.« Vetus sign. P, 5. 

651 IV. C 24. (Y. I. 4. n. 73.) 

ckari. saec. XV ff. 145 num.^ 295 X. 22 cm. d. m. 

S. Hieronymi Opera quaedam genuina et spuria. 

f. 1 — 2P S. Hieronymi Liber de viris illustribus cum continuatione 
Gennadii Massiliensis. >In nomine dei summi incipit prologus . . . Ro- 
mano Dextero Jeronimus salutem in domino. Hortaris, Dexter« X »Ex- 
plicit liber iilustrium virorum.* 

f. 22^ — 39^ Eiusdem Liber hebraicafum quaestionum in Genesim. 
»Explicit proiogus (qui in codice nostro desideratur). Incipiunt hebray- 

260 652 

carum questionum libri Geneseos. Cap. 1. In principio fecit deus* X »Ex- 
pliciunt questiones hebraice libri geneseos.c 

f. 39* — 40*» »Explanaciones temptacionum* (populi Israel in de- 
serto). Item »8uccincta commemoracio decem temptacionum«. 

f. 40^ — 42^ »Explanacio cantici Debbore et Barach de libro 
Judicum« 

f. 42^ — 54* Hebraicae quaestiones de libris Malachim id est 
Regum 1 — 3. 

f. 54* — 64* Hebraicae quaestiones libri Debreamin (Paralipomenon). 

f. 64*» — 65* Quaestiones in Abakuk prophetam. 

f. 65* — 65*» »De ieiuniis disputatio.* 

f. 65'' — 66* »Cronica succincte scripta de regno Hebraeorum.« »Reges 
Juda.« »Reges Israel.« 

f. 67* — 71*" (Isidori Hispalensis) »Incipit liber prohemiorum de 
librorum novi ac veteris testamenti plenitudine, quam in canone 
catholica recipit ecclesia iuxta vetustam priorum.« 

f. 72"^ — 91** S. Hieronymi Liber interpretationis hebraicorum no- 
minum in Veteri et Novo Testamento. 

f. 91* — 109* Eiusdem (seu potius Eusebii) Liber de situ et nomi- 
nibus locorum hebraicorum. »Euzebius, qui a b. Pamphilo martyre cogno- 
mentum sortitus esU X »ludos scenicos contemplaretur.« 

f. 109* >De epistola cuiusdam Symonis, in qua ait de decem no- 
minibus, quomodo vocatur nomen domini autenticum hoc est.« — »Se- 
cundum Esdram veri caracteres hebreorum, nomina et interpretaciones 
earum« (sic). 

f. 109*^131^ Eucherii Lugdunensis episc. Liber de mysticis ver- 
borum signiflcationibus. »Euch. Lugd. episc. Verano (sic) pontifici sa- 
lutem«X»ipse divine leccionis scrutator invenies.« 

f. 131* — 138* (Isidori Hispalensis) »Ortus vita vel obitus san- 
ctorum patrumy qui in scripturarum laudibus efferuntur.« »Quorundam 
sanctorum nobilissimorumque virorum* X (cap. 84) »in pace defunctus 
est atque sepultus.« 

f. 138* — 144^ Eiusdem ad Orosium Tractatus de explanatione 
allegorica nominum legis et evangeliorum. »Dom. sancto ac reverendis- 
simo fratri Orosio« X »eteme beatitudinis resurreccionem (sic) satura- 
buntur.* 

f. 144** — 145* »De quatuor temporibus.« 

Operculo super. adligatum est fragmentum cuiusdam codicis membran. saec. 
Xni — XIV argum. theol. In fronte eiusdem haec occurrit nota saec. XV : »Com- 
munitatis liber Maioris Civitatis Pragensis.* Vetus sign. G, 2. 

652 IV. C. 25. (Y. L 3, n. 74.) 

chart. a. 1407 ff. 140, 29 X 21 cm, d. m. 

Johlini de Wodnan Postillae Zderaziensis parsl. 

f. 1* »Reverendo in Chr. patri . . Sbynkoni, Prag. eccles. archiepis- 
copo . . . Jehlinus de Wodyano« . . Xf. 140*^ »Explicit prima pars po- 
stille Zderaziensis per manus cuiusdam (sic) sub a. incam. 1407.« 

Operculis intrinsecus adglutinata sunt fragmenta chart. cod. cuiusdam 
argum. philos. saec. XIV. 

261 653 
653 IV. C. 26. {Y. I. 4, n. 75.) 

chart. a. 1390 ff. 112, 30 X 22 cm. 1 m, 

Petri de Crescentiis Libri XI ruralium commodorum ad honorem 
dei omnipotentis et serenissimi regis Karoli et ad utilitatem omnium 
gentium compilati. 

f. 1* (rubr.) »Epistola missa fr. Armerio mag. fratr. ord. pred.« 
Item »Epistola missa ad Karolum regem secundum.* 

f. 1* — 3** Registra et rubricae operis. 

f. 3^ »Cum ex virtute prudencie* X f. 112^ (rubr.) »Finitus est iste 
liber crastino s. Andree apost. sub a. d. 1390.« Cf. Stemberg, Pflan- 
zenkunde I, 37. 

Operculis adglutinata sunt integra duo membran. instrumenta publ. iudicis 
et iuratorum civitatis Zaczensis a. 1379 et 1387, quibus testamenta civium 
eiusdem civitatis recognoscuntur. In fronte operculi super. intrinsecus haec nota 
manu saec. XV scripta occurrit: »Istum librum donavit dom. Symon ab Albo 
Leone pro libraria communitatis. « 

654 IV. C. 27. 

chart. saec. XIV — XV ff. 34, 30 X 21 cm. a duobus librariis exaratus 
{ex fragmentis nostris coadunatus), 

f. 1*^ — 12^ Quaestiones super III. lib. Decretalium (alia manu su- 
perscriptum :) »M. Friderici Eppinge.« >Clerici arma portantes* X »et pri- 
vata insinuacio* (cetera desunt. Fragmentum insuper perperam ligatum est). 

f. 13^ — 29^ (anepigr.) Compendium philosophiae scholasticae. »Cum 
omne nostrum appetitum movere debens« X »declarare relinquam.* Prae- 
cedit finis cuiusdam tractatus de peccato originali. 

f. 29** — 30*» Tractatus de bona fortuna. »Habitum autem erit utique 
hiis dicere« X »quam vocamus calotaxiam. Explicit tractatus de bona 
fortuna.« 

f. 30*» — 33*» Petri cuiusdam »Liber iudiciarius.« »Quoniam in trac- 
tando iudicio canonico« X »Acta sunt hec coram H. et istis et istis. 
Explicit iudiciarius Petri bonus et utilis.* 

f. 34*» Catalogus librorum »domini B« (proferuntur 22 libri). 

655 IV. D. 1. (Y.IILl. n. 76.) 

chart. a. 1455—1465 ff. 442, 31 X 21 cm. 1 m. 

f. 1 — 103* Gregorii papae I Homiliae quadraginta. (rubr.:) »Hic 
quadragene descripte sunt omelie Gregory . . . Audistis fratres karissimi« 
(lit. init. A picta et arabescis margin. ornata est) X »Expliciunt omelie b. Gre- 
gory • . . conscripte per me Donatum . . . (scissura) sabbato post octavas 
corporis Christi ia opido Goerlicz.« 

f. 103* — 104» Prologus et tabula homiliarum praecedentium. 

f. 104*» — 137» Eiusdem Expositio super Cantica canticorum. »Pro- 
logus. Postquam a paradisi gaudiis« X »Explicit Exp. b, G. . . per me 
Donatum in Goerlicz sub a. d. (scissura) in die s. Alexii* . . . 

f. 138*— 278» Eiusdcm Homiliae in Ezechielem. »Prologus. Dilectis- 
simo fratri Matiano (sic) episcopo* X »Finitum est presens opus sub a. 
d. 1465 in die Ciriaci . . . per me Donatum in Goerlicz.« 

2t52 657 

f. 279^ — 331^ Eiusdem Liber de cura pastorali. »Reverendissimo 
et sanctissimo fratri Johanni coepiscopo« X »Expliciunt pastoralia b. Gre- 
gorii pape conscripta per me Donatum in Goerlicz protunc ibidem« . . 
(maxima pars huius conclusionis cuitro excisa est; reliquiae scripturae 
rubricatae docent scribam hic de peste Gorlicii tunc grassante aliqua 
verba inseruisse). 

f. 332''— 400^ Eiusdem Quatuor libri dialogorum de vita et mira- 
culis patrum Italicorum. »Quadam die nimis quorundam secularium« X 
»Et in hoc terminantur quatuor 1. d. b. Gr. . . conscripti per me Donatum 
in dote Goerliczensi predicatorem ibidem, quos incepi sub a. d. 1464 . . . 
ebdomada proxima post festum assumpcionis Marie notabiliter vigente 
mortalitate hominum ibidem et finivi in crastino s. Catherine iam quodam- 
modo sedata dicta mortalitate« .... 

f. 410» — 428» (alia manu) S. Benedicti Regula. »Ausculta, o fili, pre- 
cepta magistri« X (manu Donati rubric :) »Explicit Regula b. patris Bene- 
dicti abbatis finita sub a. d. 1465 fer. IV post Allexii.« 

f. 428* — 428^ »Ultimum testamentum s. Francisci.« 

f. 429* -431* Regula b. Francisci. »Honorius episcopus servus 
servorum dei« x »Explicit r. b. Fr. conscripta per me Donatum Cluge 
de Roswen . . .(?) a. d. 1455 in vigilia palmarum.« 

f. 431* — 439*» S. Augustini Sermones aliquot et unus b. Johannis 
epii^copi de confessione peccatorum. 

f. 440^—442^ Ecberti (Ekkeberti) abbatis Stimulus caritatis in 
dom. Jesum Christum (in fine mancus). »Jesum Nazarenum a ludeis 
innocenter condempnatum* X »anima mea vidisti et miserta es (cetera 
desiderantur). 

656 IV. D. 2, (r. /. 3. n. 77.) 
charL a. 1412 ff. 127 num., 29 X 22 cm. d. m. 

Conradi de Waldhausen Postillae excerpta. 

f. 1* »Adventum domini recolentes« X f. 126* »Expliciunt excerpta 
postille Chunradi de Walthausen finita a. d. 1412 in vigil. Georgii militis.« 
f. 127* Decem praecepta germanice. 

In operculo super. intrinsecus eadem, ut videtur manu, quae praecepta 
supra recensita notavit, »subnotantur redditus ecclesie s. Margarete inMarichekk.» 
Deinde codex erat »librariae Mathiae Laudae«. Vetus sign. C, 3. 

657 IV. D. 3. {Y,L[2.n. 78.) 

membrau. saec. XIV ff. 28 + 180 (=i 208) num. 27 X 19'5 cm. d. m. 

Praecedit fol. non num., in quo consignatum est registrum. In eodem fol. 
verso »Incipit prohemium in constituciones Clementis pape quinti. Johannes epi- 
scopus servus servorum dei« X »t)ata Avinione XIII. kal. Nov. pontif. nostri 
anno secundo. Clemens quintus in concilio Viennensi.« 

f. 1* — 28 Clementis papae V Constitutiones. »Clemens episc. 
servus serv. dei . . doctoribus et scolaribus Bononie conmorantibus« X 
»pontificatus nostri anno secundo. Johannes XXII. « (sic). Sequitur foi. 
non num., in quo verso manu recentiori notata occurrit: Johannis XXII 
Constitutio »Suscepti regiminis« de a. d. 1369 (sic). 

268 658 

f. 29^ — 180 Guilelmi de Monte Lauduno Apparatus decretalium. 

»Magnifice bonitatis miroque (sic) pietatis viro dom. Johanni . . infanti . . 
regis Aragonum« X »Explicit apparatus decretalium.« Sequitur registrum 
operis. 

Vetus sign. E, 18. Codicem rec. Schulte, Canon. Handschr. p. 23. 

658 IV. D. 4. (Y. I. 2. n. 79) 

membran. saec. XIV ff. 118, 27'5 X 19 cm. 1 m. 

Bonifacii Vni. Liber sextus decretalium. 

f. 1 * (rubr.) »Incipit liber sextus decretalium. (atram :) Bonifacius epi- 
scopus servus servorum dei . doctoribus et scolaribus . . . Bononie com- 
morantibus« X f. 118* »contra legis nititur voluntatem.« Sequitur registrum, 
ad cuius caicem notatus est a. 1499. 

Operculo infer. adglutinatum est membr. fol., in quo notantur quidam casus 
iuridici cum inscriptione »Innocencius III. « Operculo super. adligatum est membr. 
fragmentum cuiusdam libri, quo continebantur acta iudicialia archiepiscopatus 
Trevirensis de a. 1304 et 1305. Schulte, Canon. Hdsch. p. 23. 

659 IV. D. 5. (y: i. 2. «. so.) 

membran. saec. XIII— XIV ff. 157, 28'5X20 cm. 1 m. 

Euclidis Elementorum geometriae libri XV cum commentario etfiguris 

geometricis in margine delineatis. 

f. 1* »Punctus est, cuius pars non est« X f. 157* »quemadmodum 
erat propositum inscripsisse.« 

£t membranae admodum tenues et scriptura nitidissima demonstrant co- 
dicem exaratum esse in Francia. In operculo super. intrinsecus haec nota occur* 
rit: »Euklides Mgri Cr« (zz Mag. Cristanni de Prachaticz). Vetus sign. D, 4, 

660 IV. D. 6. {Y. 1. 2. n. SJ.) 

membran. saec. XIV ff. 211 num. (recle 221, quia 64 — 73 bis uum.), 
28X20 cm. 1 m. 

f. 1 — 30^ Aristotelis liber de anima. 
f. 30^— 32^ Eiusdem Liber de bona fortuna. 
f. 33* — 43^ Eiusdem liber de sensu et sensato. 
f. 44^—47^ Eiusdem Liber de memoria ef reminiscentia. 
f. 47^ — 59* Eiusdem Liber de somno ct vigilia. 
f. 59^—61^ Eiusdem Liber de longitudine et brevitate vitae. 
f. 61^ — 64* Eiusdem Liber de iuventute et senectute. 
f. 64* — 73* Eiusdem Liber de morte et vita et respiratione. 
f. 73^ — 69* (vide supra) Elusdem liber de motu animalium. 
f. 69^ — 76/3* (vide supra) Eiusdem liber de progressu animalium. 
f. 76/3* — ^91* Eiusdem Liber de vegetabilibus et plantis. 
f. 91^ — lOl^ Eiusdem Liber de causis et proprietatibus elemen- 
torum. 

f. 102*— 106^ Eiusdem Liber de Uneis indivisibilibus. 
f. 106^-114* Eiusdem Uber de coloribus. 264 662 

f. 114^ — 120^ Costae Ibn Lucae Liber differentiae inter spiritum 
et animam a Johanne Hispalensi ex arabico translatus. 

f. 120— 123'' Aristotelis Liber de inundatione fluviorum. 

f. 123^ — 129^ Aristotelis Liber de pomo et de morte. »Cum homo 
creaturarum dignissima« X »directi et perfecti sicut tu es. Explicit 1. de 
pomo etc.« 

f. 129^— 140^ Aristotelis Liber de mundo. 

f. 140^—143« Eiusdem Liber de intelligentia. 

f. 143* — 145^ Liber de vita Aristotelis. »Aristotiles philosophus de 
gente quidem fuit Macedo* X »aut aliquid ultra intellectum. Expl. l. de v. A.€ 

f. 146* Aristotelis Epistola ad Alexandmm. 

f. 146^ — 155* »Liber de intelligenciis seu Memoriale rerum dififlci- 
lium. Quoniam in hoc capitulo* X »Explicit liber de intelligenciis.* 

f. 155* — 159** (Procli Diadochi) Liber de causis. »Omnis causa 
primaria« X »completus est sermo. Expl. de causis.« 
f. 159** — 163* Aristotelis Liber de physionomia. 

f. 163*— 165/2* (Johannis de Sacrobosco) Tractatus de sphaera 
materiali. »Tractatum de spera in 4 capitula distinguimus* X »aut ma- 
china mundi dissolvetur. Expl. tr. de spera.« 

f. 166*— 211** Aristotelis Problemata »secundum novam translaci- 
onem.« 

In margine prioris partis codicis huius occurrunt permultae notae diver- 
sarum manuum, fol. autem ultimo haec : »Audivi librum a Mag. Petro de Mlade- 
nowicz et secunda feria incepit non proxima post reliquias sed sequenti etc. de 
anima et dixit propter deum.« Operculis adglutinata sunt membr. fragmenta alius 
codicis saec. XIV. argum. philosophici. Vetus sign. A, 26(?). 

661 IV. D. 7. (Y, 1,2, n.S2,) 

membran, saec, XI (cum supplem. chart. saec, XV) ff. membr, 144, 
chart, 145-155, 28X19 cm. d, m. 

Gregorii papae I Homiliae quadraginta. 

In fronte f. 78^ haec nota occurrit: » . . . Modestus scripsit istum librum 
totum«. F. 41^ manu paululum recentiori cxaratae sunt preces missae neumatae. 
Operculo infer. adligata sunt 3 fragmenta diversorum codicum membran., quorum 
unum hymnos quosdam continens etiam neumatum est (saec. XII). Vetus 
sign. A, 7. 

662 IV. D. S. (Y. L2.n. 83.) 

membran, saec, XIII'— XIV (pars a, 1391) ff. 114 num, (recte 116, qnia 
ff, 58 et 80 bis num., 28X20 cm. 2 m. 

f. 1 — 65^ (anepigr.) Argumenta librorum s. Augustini (de trinitate, 
de vera religione, de magistro, de quantitate animae, de doctrina christi* 
ana, de libero arbitrio, enchiridion, de civitate dei), s. Anselmi (de insi- 
piente, de veritate, de libero arbitrio, de casu diaboli, de concordia, de 
conceptu virginali, monologion, prosologion, cur deus homo, super ge- 
nesin, de spiritu sancto), (Pseudo-) Dionysii Areopagitae (de mystica 
theologia), 

f. 65*» — 66** Tituli quinque librorum decretalium. 

265 663 

f. 66** — 67*> (anepigr.) Quae retractaverit in libris supra recensitis s. 
Augustinus. 

f. 67*> — 106» Quaestiones theologicae (»Questiones multe articu- 
late< (alia manus addit:) »nescio cuius scriptoris*. >Questione 15 arti- 
culo 5 querens, utrum divina essencia« X »quia in sacra scriptura nus- 
quam fit mencio de philosophia naturali.< 

f. 106*>— 108*» Tabula argumentorum supradictorum. 

f. 109""— 114^ S. Bonaventurae seu potius Henrici de Frimaria 
Tractatus de quatuor instinctibus. »Semen cecidit in terram bonam« X 
»In nomine domini Amen. Sub a. 1391 proxima quinta fer. ante festum 
s. Symonis et lude adimpletum est hoc opus per Johannem Schonaw 
clericum Wratisl. dyoc. nec non Pragensem« . . . 

In operculo super. intrinsecus manus quaedam saec. XV haec adscripsit: 
•Codex cum multis textualibus Augustini, Dyonisii, Anshelmj*. Vetus sign. B, 9. 

663 IV. D. 9. {Y.L2.n.84.) 

membran. saec. XIII-- XIV ff. 146, 27 5X20 cm. d. m. 

f. 1* Excerpta homiliarum b. Augustini et Hieronymi. 

f. 1*> — 84*» Breviarium sine calendario. F. 64* »Qui me scribebat, 
Sifridus nomen habebat«. (Idem nomen scribae occurrit rubricatum f. 80**, 
sed ablutum est.) 

f. 85* — 94* Vita s. ApoUinaris. »In diebus Claudii cesaris« X »sub 
Vespasiano Augusto regnante* . . . 

f. 95* CoUecta de s. Stanislao. 

f. 95*» — 126** (anepigr.) Ordo horarum canonicarum per circulum 
anni. »In adventu domini ad vesperas* X »Redime me deus Israel.* 

f. 127* — 146** (anepigr.) Initia hymnorum et sequentiarum per cir- 
culum anni cum notis musicis. 

Breviarium supra recensitum in usum ecclesiae cuisdam bohemicae exa- 
ratum esse demonstrat rubricatum festum s. Venceslai. 

664 IV. D. 10. {Y. L 2.n. 85.) 

Codex membran. saec. XIII ff 162 num. {recte 163 omisso 82^1 
27 '5^20' 5 cm., una manu nitidissime exaratus et rubricatus, lit. init. 
passim pictis et una pictura b. Mariae cum Jesulo in f 1 exomatus. 

f. 1 — 131^ (Honorii Augustodunensis) Speculum ecclesiae (id est 

Sermones dominicales et festivales). »Cum proxime . . . conventu resideres* 
X »quod incrementum et que profeccio. Amen.« 

f.lSP — 152* »Incipit Vetus Testamentum summatim perscriptum. 
Sicut Moyse primo omnium prophetarum« X »et sermo historiarum hic 
erit consummatus.« 

f. 162* — 156* Sermones ad iudices, divites, pauperes, miiites, 
mercatores, agricolas, ad coniugatos, ad omnes. 

f. 156*— 162* Miracula et translatio s. Nicolai. »Cum pergeret 
b. Nicolaus ad pia et venerabilia loca« X »per merita et intercessionem 
b. et piissimi NicoIai.« 

f. 162* (alia paululum recent. manu) Leonis papae(nescio quoti) Lit- 
terae excommunicationis adversus spoliatores bonorum ecclesiasticonim 
in Francia. 

266 668 

f. 162^ Hymiii tres de s. Maria: 1. Ave virgo ac dignare, 2. Gaude 
virgo primitiva, 3. Salve virgo mundi sidus. 

665 IV. D. 11. {Y, L3.n.87.) 

membran. a. 1441 ff. 170, 26'5X19 cm, 1 m. 

Johannis Cassiani Collationes XXIV patrum. 

f. 1* »Numerus et materia coliacionum.« 
f. 1** — 2* Odilonis versus super materias contentas. 
f. 2** »Prologus in decem collaciones« priores. »Debitum quod be- 
atissimo pape Castori* X f. 170* »Explicit coliacio abbatis Abrahe de 
mortificacione et per consequens expliciunt viginti quatuor collaciones san- 
ctorum patrum . . . finite sub a. d. 1441 in secunda fer. post diem pal- 
marum. Pro labore orate pro scriptore.« (Inferior pars huius folii abscisa est.) 

Vetus sign. N, 36. 

666 IV. D. 12. {Y. L 2. n. 88.) 

membran. saec. XIV f). 69 num.y 27'3 X 20 5 cm. d. m. 

f. 1 — 47* (anepigr.) S. Bonaventurae Diaeta salutis. »Hec est via, 
ambulate in ea« X »per infinita secuia seculorum Amen.« (Verba con- 
clusionis erasa sunt.) 

f. 48* — 58^ Eusebii ad Damasum epistola de morte s. Hieronymi. 

f. 58^ — 60^ S. Augustini ad Cyrillum epistola de magnificentia 
b. Hieronymi. 

f. 60^—69^ B. Cyrilli ad b. Augustinum epistola de miraculis 
s. Hieronymi. 

Ad calcem f. 30* haec nota manu saec. XV scripta est: »Iste liber est 
ecclesie s. Marie in Chrwatecz.« Vetus sign. G, 3. 

667 IV. D. 13. (y. /. 2.n.89.) 

Codex membran. saec. XIII— XIV ff. 248, 27 X ^8'5 cm., a diversis 
scribis characieribus admodum exiguis et subtilibus nitidissime exaratus. 

In operculo super. intrinsecus hic titulus manu saec. XV scriptus occurrit : 
»Expositio sententiarum cum parva scriptura.« Sed cum materiae libri non 
omnino se conferant ad opus Petri Lombardi, liceat nobis proponere hunc: 

Quaestiones philosophicae et theologicae, praecipue in libros Sen- 

tentiarum. 

f. !• »Questio est de substancia corporea et incorporea» X f. 248*» 
»quia vei per actuali et originali vel per originali (sic) tantum.« 

Quin codex hic in subtilissima membrana exaratus sit extra Bohemiam, 
nemo dubitabit. 

668 IV. D. 14. {Y. L 3. «. 90.) 

chart. saec. XIV-XV ff 236 num. (recte 238 ommissis 106lb et 148lb)> 
28 X 22 cm. 1 m. 

f. 1—72^ Nicolai de Lyra Expositio super epistolas quadragesi- 
males. »Hec dicit dominus: Convertimini ad me« X »Expliciunt epistole 
venerabilis fratris Lyre Nycolay de Lyra (sic) per quadragesimam.« 

267 669 

f. 73^" — 236^ (Haymonis) Expositio super epistolas Pauli ad Ro- 
manos, CorinthioSy Gallatas in fine mutila. >De civitate Chorinto metro- 
poli Achaye« X »dicit b. Jeronymus: quia crux< (cetera desunt). 

Ad calcem f. 1 haec nota occurrit : »Iste liber est mon. s. Karoli in Praga 
et fratrum eiusdem datus per honor. virum pie memorie dom. Johannem Pro- 
tywam olim plebanum eccles. s. Nicolai Minor. civ. Pragensis, qui obiit fer. V 
in vigilia nativit. s. Marie in Plzna.c (Cf. VSstnik C. A. 1898 p. 590.) Scriba 
huius codicis german. et bohemicae linguae gnarus erat, ut docent notae rubri- 
catae passim occurrentes. 

669 IV. D. 15. (Y. L 3, n. 91.) 

chart. saec. XW—XVff. 95, 29 X 21 cm. d. m. 

(Galli abbatis mon. Aulae Regiae?) Malogranati pars m. 

f. 1* »Postquam informatus igitur sum a te, pater, de statu profi- 
ciencium, nunc de statu perfectorum instrui desidero« X f. 95* »anima 
mea eo quod veraciter senciat.« (Opus nescio an integrum.) 

Operculis adligata sunt duo fol. membr. cuiusdam libri liturgici saec. XIV 
Vetus sign. J, 40. 

670 IV. D. 16. {Y. I. 3. n. 92.) 

chart. saec. XV ff, 248 num., 29 X 21 cm. d. m. 

i. 1 — 233^ Nicolai de Gorram Expositio evangeliorum Marci, 
Lucae, Mattiiaei. »Proiogus super Marcum. Facies ieonis a dextris ipso- 
rum« X »Expliciunt dicta Gorre super evvangelium Mathei per manus* 
(Alia manu :) »Expiiciunt pustille Nicolai de Gorran super evvangelio Mathei 
Prage reportate.< 

f. 233** — 247* Anselmi Cantuariensis (seu potius Honorii Augusto- 
dunensis) Lucidarius. »Sepius rogatus a condiscipulis meis« X »Explicit 
liber Anselmi qui Lucidarius vocatur.* 

f. 247*— 248* Notae theologicae et sermo super »Cum turba plu- 
rima esset cum Jesu.« 

Operculis adligata sunt fragmenta Psalterii membran. saec. XIV. 

671 IV. D. 17. {Y.I.3. n.93.) 

chart. saec. XIV (part. a. 1385) J^. 157, 295 X 21 cm. 3 m. 

f. 1 — 83^ Auctoritates sanctorum doctorum concordatae. (Registro, 
cui initium deest, absoluto :) »Incipiunt Concordancie diversarum sentenciarum 
diversorum auctorum«. (L de fide, 2. de peccato, 3. de voto, 4. de sa- 
cramentis, 5. de vitandis mulieribus, 6. de potentia et virtute dei . . . ult. 
cap. »Dicta Sibille quedam«) X >et vitam confert etemam. Explicit hoc 
totum.« 

f. 84* — 155* (anepigr.) Petri Pictaviensis Historia biblica. »Adam 
unico facto suo multa peccata commisit« X »sub eodem principe est cruci- 
fixus. Amen. A. d. 1385 finitus est liber iste fer. II. post dominicam Letare.« 

f. 155*> — 157*» Calendarium (Literae dominicales, Indictiones, Epactae, 
Concurrentes) ann. 1269—1391 praemissa institutione ad usum eii 

(In fine aliquot folia excisa sunt.) 

268 673 

In operculo super. intrinsecus tituli operum slc notantur : >Liber iste con- 
tinet primo auctoritates sanctorum doctorum concordate, Item super tota biblia 
excerpta bona.« 

672 IV. D. 18. (y. /. 3. n, 94.) 

chari. saec. XIV ex. (fars a. 1389) ff. 358 num., 295X21 cm. 2 nt. 

f. 1 — 36^ Bernardi Claraevallensis Sermones super psalmum 
»Qui habitat«. >Considero iaborem vestrum* X »salutare tuum Jesum 
tuum dominum nostrum, qui etc. Finis Bemhardi super psalmum Qui 
habitat.« 

f. 37* — 80^ Wilhelmi Parisiensis cancellarii PostiUarum excerpta. 
»Cum appropinquasset Jesus« X »et vos nunc tristiciam habetis.* 

f. 80** — 83* (rubric.) »Collectum quoddam de communione lay- 
conun pcr doctores« »Queritur, an persona iayca possit singulis septi- 
manis suscipere corpus Christi. Dimissis articulis contra videndum quod 
sit« X »pena purgatorii pro peccato debita donatur. Amen solamen.* 

f. 84* — 188* Nicolai de Gorram Commentarius super Cantica 
canticorum. »Benedicciones dabit legislator« X »Explicit Gorra super 
cantica canticorum finitus III fer. post festum s. Procopii a. d. 138(9?)« 
(Dimidius numerus ultimus et quae sequuntur cultro excisa sunt. Ungar 
in Balbini Boh. docta IIL 82 habet 1389.) 

f. 189* — 358^ Gregorii papae I Homiliae super Ezechielem. »Di- 
lectissimo fratri Mariniano episcopo* X >Explicit liber exposicionis b. Gre- 
gorii pape super Ezechielem prophetam. Omelie in numero viginti due.« 
Sequitur registrum earundem. 

673 IV. D. 19. (Y, L3.n. 95.) 

chart. saec. XIV ex. (fars a. 1381) ff. 134 num., 295X21 cm. d. m. 

f. 1 — 59* Sequentiarius seu Prosarius latino-bohemicus continens 
expositionem prosarum per circulum anni latinam cum interpretatione 
bohemica. »Memoriale tuum in generacione* X »Explicit liber prosarii et 
exposicio ipsius per manus (sic) finitus a. d. 1381 proxima feria IV ante 
festum s. Benedicti.« SekvencidF latinsko-Sesky (z rukop. Opavskeho 
vyd. V. Hauer v List. filolog. 1895 a 1896). 

f. 60** — 68^ Sermones aliquot, post quos duo folia excisa sunt. 

f. 69*— 119» €k>ncordantia veteris et novi testamenti. »Nota, quod 
per totum librum semper due historie veteris et unum ewangelium novi 
testamenti . . , unius materie concordanciam comprehendunt.« (Incip:) «Le- 
gitur in genesi« X »Explicit concordancia vet. et novi test.« 

f. 119*— 126^ Tractatus de corpore Christi. »In nomine domini 
Amen. Ezechiel in visione dei« X »sicuti est in specuio eteme claritatis, 
quod ipse prestare dignetur, qui« etc. (Eidem opusculo in cod. III. D 13 
et V. C. 19 inscribitur »Victoria fidei«.) 

f. 127»— 128** Physiologi aliquot versus expositi cum rudi pictura 
in fine, qua proponitur pugna monachi cum diaboio. Sed pictura haec 
excisione valde laesa est. 

f. 129*— 134»' Sermones varii. 269 674 

Opus huius codicis primum praecedit folium, quo fragmentum sermonis 
cuiusdam sine initio et fine continetur. Codicem breviter recens. Balbinus, Boh. 
docta (edid. Ungar) III, 98. Si perpaucae notae, quibus sequentes sermones sunt 
illustrati, ut putat Balbinus, sunt Georgii Feri, eiusdem manus est nota in 
fronte f. !• occurrens »Lege et reperies antiquum bohemismum«. Vetus sign. C, 
21. De codice diss. in Vgstnik t. A. 1898 p. 500. 

674 IV. D. 20. {Y. L 3, «. 96.) 
chart, a. 1364 ff. 124, 30 X 20 cm. d. m. 

Sermones de sanctis. 

f. 1*> (de corpore Christi) >Tabernaculum erit in umbraculum diei ab 
estu« . . X f . 64*» (post serm. de s. Catherina) »Explicit liber a. d. 1364 
in invencione s. Stephani prothomartiris.« Deinde sermones de sanctis 
continuantur usque X f. 123^ »Laus Christo detur, quod codex iste com- 
pletur a. d. 1364 proxima fer II post festum Margarethe virginis« . . . 

f. 123*» — 124* (quod est asseri adglutinatum) Sermo de s. Procopio. 

Cum inserti sint sermones de patronis Bohemiae, dubium non est, quin 
codex apud nos exaratus sit. In f. !■ haec nota manus saec. XIV occurrit: 
»Liber dom. Alberti sextus«. Vetus sign. I, 62 (rect. O, 86). 

675 IV. D. 21. {Y. I. 3. n. 97.) 

chart. saec. XlV—XVff. 105 nunt., 30X215 cm. 1 m. 

Johannis Wiclif Decalogus (Summae lib, I.). 

f. 1 Notae theologicae. »Lex propter transgressores posita est.« 

f. 2* »Premissa sentencia de dominio* X f. 105** »quod lege ista 
contempta ducimur aiiena. Amen.« 

F. 31* in fine capitis 14 haec nota occurrit: »Scripsi ad s, Stephanum 
Prage«. Vetus sign. 9, t. 

676 JV. D. 22. (Y. J. 3.n.9S.) 
chart. a. 1405 ff. 207 mim., 295X22 cm. 1 m. 

f. 1 — 129^ Johannis Wiclif Decalogus. »Premissa sentencia de do- 
minio in communi* X »quod lege ista contempta ducitur aliena. Amen. 
Et sic est finis huius decalogi fer. IV post festum s. Mathie apost. sub 
a. d. 1405 per manus Andree de Gurym finitus« (sic). 

f. 130^—207* Eiusdem Tractatus de eucharistia maior. »Sentencia 
tractatus de eucaristia in compendio sic habetur . . . f . 132* Cap. I. Trac- 
tando de eucaristia« X et in Christo Yesu finaliter observare. Amen. Ex- 
plicit tractatus de eucaristia.* (Cf. Loserth in praef. edit. London. 1892 
p. LXIV.) 

Operculis adligatum est instrum. membr. publ. notarii Pauli dicti Gossel 
de Haimbach, quo nominati oppidani in Chambia instituunt in causa quadam 
procuratores, dat. 26. apr, 1407. Utrique operculo adglutinata erant fragmenta 
Actorum iudiciariorum archiepiscopatus Pragensis, quae nunc separatim asser- 
vantur (edid. Tadra, Soudni akta.VlI, 212). Vetus sign. 7, t. 

270 679 

677 /K D. 23. (y. /. 3. «. 99.) 

chart. saec. XV ex. ff. 204 num. (recte 206y omissis ff. 33\^ et 381}^), 
30X21 cm. 1 m. 

f. 1 — 149* Pauli de S. Maria episc. Burgensis Scrutiaium scriptu- 
rarum sive Dialogus Sauli et Pauli contra ludaeos. »Scrutamini scripturas * 
X »Finit dyalogus, qui scrutinium dicitur scripturarum, compositus per . . . 
a. d. 1434 etatis sue 81.« 

f. }oO* — 162"^ Petri Damiani Disputatio de perfectione mona- 
chorum. »Domino O. venerabili et sancto conventui P. peccator* X >non 
spematis utrumque respicere.« Sequuntur versus : »Incudem Symonis etc.« 

f. 162*^ — 185* Eiusdem Liber, qui appellatur »Gratissimus quasi 
gratus symoniacis.* »Domino Heynrico ven. Ravennatice sedis antistiti« 
X »vigore obnixum.* 

f. 185^ — 20(> Eiusdem Apologeticum i. e. excusatio satisfactionis 
de contemptu huius saeculi. »De contemptu huius secuii« X »dignemini 
semper orare. Amen.« 

f. 201* Carmen sapphicum de electione Mathiae regis Ungariae 
in regem Bohemiae incip: »Maximo cultu veneranda quintis.« 

f. 201 ** — 203* Pii II Responsio oratoribus regis et regni Bohemiae 
data 1462 fer. IV ante Laetare. Item Protestatio eiusdem. 

f. 203*» Excerptum bullae a concilio Constantiensi datae, »quod nemo 
a communione sacramentorum teneatur abstinere.« 

f. 203^ — 204* Benedicti XII Extravagans super visione animarum 
post mortem. 

f. 204^ Bulla concilii Basiliensis de conceptione gloriosae virginis 
Mariae (1439) >Presens copia scripta est de originali bulla*. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membran. instrumenti publ. notarii 
continentis testamentum cuiusdam viduae Catherinae in praeurbio ^itaviensi scripti 
a. 1434. Operculo infer. fragmentum membran. codicis cuiusdam iuridici saec. XIV. 

678 IV. D. 24. {Y. 1. 3. n. 100.) 

chari. saec. XV ff. 353, 305 X 215 cm. i. m. 

Commentarius in evangelium s. Lucae. 

f. 1* (prologus) »Vidi et ecce quatuor quadrige egredientes« X f . 353* 
»merito ergo in figura animalium sortitus est formam vituli. Amen so- 
lamen.« (Commentator in prologo haec commemorat: »Modus vero 
agendi cuilibet est specialis. De Matheo et Marco iam vidimus: nunc de 
Luca breviter videamus«.) 

Operculo super. adligatum est fragmentum membran. codicis eiusdam sacc. 
XIV argum. grammatici. 

679 I V. D. 25. (Y- L 3. n. 101.) 

chart. saec. XV ff. 290 mim. (recte 29i omisso 40;^), 30 X 21 cm. d. m. 

f. 1 — 50^ Gesta Romanorum. »Dorotheus imperator statuens pro 
lege« X »Expliciunt gesta Romanorum per manus Johannis Onesorg.* 

f. 50^ — 148** Sermones varii cum nonnullis notis germanicis in fine 
singul. sermonum et hac nota in f. 147*: ^Finitus est Sermo in die Fe- 

271 680 

licis et Aucti hora quasi vesperarum ilio tempore, sicut capellanus Wences- 
laus domini regis fuit cum predicatore dom. Nicolao in Ossek. Sit laus 
deo meo et non vestro etc.« 

f. 149* — 230*» »Thesauras aniine« (=: Sermones). »Hora est iam 
nos de sompno surgere* X »Explicit thezaurus anime dicta diversomm 
doctorum. Amen.« 

f. 231* — 244*» Notae theologicae variae et aliquot semones. 

f. 245* — 260*» ifortasse saec. XIV). Jacobi de Cessolis »Scacariu8 
de virtutibus omnium hominum.« »Ego frater Jacobus de Cessolis mul- 
torum fratrum ordinis nostri et diversorum secularium precibus persuasus^ 
X »et sic saltem vicia mutaret et mores.« 

f. 260** — 261* »Excerpta cuius (sic) sermonis de scacario.* 

f. 261*— 262** »Parabola parabolarum.* »Agente misericordia in se- 
cretis dei concilium convocatum est« X »sedet ad dexteram patris, ad 
quam« etc. 

f. 262^ — 263* Notae variae ex. gr. de virtutibus gemmamm. 

f. 263*» — 285* Tractatus de timore divini iudicii. »Circa timorem 
divini iudicii primo dicendum est de assercione iudicii* X »Jesus Christus 
custodiat, qui« etc. 

f. 285^—290* Sermones varii. 

Fol. duobus praeligatis, quorum alterum membran. est saec. XIV, etiam 
continentur sermones. Ut docet nota in f. 147, codex in monasterio Osecensi 
exaratus esse videtur. Vetus sign. No. 26. 

680 IV. D. 26. {Y 1. 4.n. 102.) 
mixtus saec. XIV ex. ff. 125, 28'5 X 21 cm. 1 m. 

Nicolai de Gorram Commentarius super Isaiam prophetam. 

f. 1* >Izaias propheta magnus et fidelis in conspectu dei« X f. 125* 
»visa impiorum ineffabili pena. Et sic est finis. Explicit exposicio super 
Isaiam.* (Ad calcem) »Expiicit Gorram super Ysaiam.« Ibidem sequitur 
nota alius manus atramento magna ex parle illita, in qua nominatur 
Petrus Crzemrziess canonicus . . . s. Apollinaris . . (donator codicis?). 

In operculo infer. inter varias notas theologicas occurrit »Solutio (de 
s; Magdalena peccatrice) Mag. Adalberti (Ranconis de Ericinio) perdoctorcs«. 

Incipit: »Domine prior fecistis mihi questionem.* 

681 IV. E. 1. (V. /. i. «. 102.) 

chart saec. XV (pars a. 1418) ff. 216 num., 22 x 155 cm. d. m. 

f. 1 — 105* Gregorii papae I. Homiliae super Ezechielem. »Usus 
prophecie locucionis est< X »Sit itaque gloria omnipotenti dom. nostro 
J. Chr., qui etc. Finivi in Straz fer. V ante nativit. Chr. a. d. 1418.* 

f. 106—108 vacua sunt. 

f. 109* — 201^ Honorii Augustodunensis Commentarius inCantica 
canticorum. »Simoni donum sapiencie cum Salomone poscenti* X »sexa- 
ginta milies milia etc.< 

f. 202*— 212^ (anepigr.) Eiusdem (?) Expositio psalmorum quo- 
rundam. »Iste liber docet observanciam decem mandatorum« X »que 
constat ex populo suo et habes konecz.« 

272 685 

f. 212*» — 213* »Augustinus de laude psalmorum* X »Psalmus enim 
est ympnus vel laus dei. Et est finis. Prziness gross.« 
f. 213*— 216»» Registrum. 

Operculo infer. adligatum est fragmentum membran. instrumenti publici 
Nicolai episcopi et auditoris de a. 1398. Vetus sign. F, 20. 

682 IV. E. 2. (r. /. /. «. loe,) 

membran. saec. XIV in. ff, 141, 205 X 14'5 cm. d. m. 

Petri de Tarentasia (postea Innocentii V) Commentarius in IV. librum 

Sententiarum. 

f. 1* (rubr.) »Incipit Petrus super quartum sentenciarum. (ati.) 
Haurietis aquas de fontibus salvatoris* X f. 141 *> »Et hec minor est ge- 
henna. Explicit quartus liber Petri de Tar.« 

Vetus sign. A, 17. 

683 IV. E. 3. (Y.ll.n, 11 L) 
membran. saec. XIV in. ff. 250, 20'5 X 15 cm. d. m. 

Jacobi de Voragine Legenda aurea seu Passionale sanctorum. (Pars 

hiemalis.) 

f. 1 — 5 Vitae ss. Dorotheae (cuius initium in membr. operculo ad- 
glutinatum est), Achacii et sociorum, Uirici. 

f. 6 — 7 Registrum Passionalis subsequentis. 

f. 8* (rubr.) »De adventu domini (atram.) Universum tempus pre- 
sentis vite« X f. 250*» (Sermo de dedicatione) »et ideo iocus ipse aqua< 
(cetera desunt). 

Registrum non omnino concordat cum vitis ipsis. Vetus sign. bibl. Carol. 
M, 55, K. 

684 IV. E. 4. {Y.L 1.H.113.) 
chart. saec. XIV— XV ff. 277, 21 X 15 cm. d. m. 

Sermones varii (quorum ultimus de s. Procopio) cum nonnullis glossis 

bohemicis. 

Vetus sign. B, 30. 

685 IV. R 5. {Y. L L n. 116.) 

membran. saec. XIV ff. 173 nnm., 21' 5X16 cm. 2 m. 

Henrici de Frimaria Sermones de sanctis. 

f. 1* »Ascendam in palmam et apprehendam fructus eius« Xf. 165' 
»cuius gaudii nos participes faciat J. Chr. dominus noster. Amen.< 

f. 165»— 173* »Hic incipit tabula fratris Hinrisci (sic) de Firmaria 
super istum integrum librum.* 

In operculo super. intrinsecus hic titulus manu saec. XV notatur: »Summa 
fratris Hinrisci de Firmaria de sanctis.« Vetus sign. O, 92. 

TRUHLAl^ : Ctt cod. lat. 273 18 686 

686 IV. E. 6. {Y, 1. 1. «. 117.) 

membran. saec. XIV ff. 291 num., 21'5^16 cm. d. m. Codex omnino 
anepigrafhus est; sed fater quidam S. J. saec. XVII, qui etiam notas 
marginales adscripsit, hunc titulum in fronte f. l^ libro destinavit: 

Petri Aureoli ord. s. Francisci, Aquensis episcopi, Sermones (de sanctis). 

f. 1* »Videbis et afflues et mirabitur« X f. 289* »et in vita coro- 
nata in operacione.* 

f. 290*> — 291 *> Registrum sermonum. 

Intrinsecus operculi super. haec nota manu saec. XV scripta occurrit: 
»Iste liber emptus est a Mathia ligatore librorum contra chorum s. Galli pro 
XV grossis«. Vetus sign. O, 36. 

687 IV. E. 7. (y. /. i. «. ns.) 

mixtus saec. XV ex. ff. 347, 21 X 16 cm. d. m. 

f. 1* — 85^ Magni Aur. Cassiodori Super septem psalmos poeni- 
tentiales. »Si ille rex et propheta convenienter David« X »Explicit glosa 
Cassyodori super Vn psalmos.« 

f. 86** — ^90** Francisci Petrarchae Psalmi confessionales. »Dies 
effluunt et labuntur anni« X et confitentem tibi domine ne repellas. 
Gloria.« 

f. 92» — 95*» Eiusdem Septem psalmi poenitentiales. •Heu michi 
misero« X »ne corruam sub extremis. Gloria etc.« 

f. 96^ — 99^ Bemardi Claraevallensis Epistola consolatoria et ex- 
hortatoria ad perseverandum in concepto proposito religionis, »Super 
bono nuncio* X »potestis audire. Valete.< 

f. 100* — 204*> Maphei Vegii Laudensis De perseverantia religionis 
ad Elisabeth et Monicam sorores libri VII. (Post registrum et rubricam:) 
»Cum graves sepe ut fit in rebus humanis« X »pastinandumque veniemus. 
Finit feliciter tam optimus cementarius (sic) Matheus Vegius Laudensis 
de perseverancia religionis cuiuslibet.* 

f. 207*— 234» (Johannis Nider) Alphabetum divini amoris. *.Ad 
honorem omnipotentis dei« X »protector, director et finis. Explicit Alpha- 
betum divini amoris de elevacione mentis in deum.< (Pez, Thes. I, Diss. 
Is Vn opus hoc Nicolao Kemph de Argentina attribuit) 

f. 234^— 243*> Tractatus de perfectionibus dei imitandis. ^'Estote 
perfecti« X »Et tantum de patris summi perfeccionibus. Amen.« 

f. 246* — 260^ Henrici de Hassia Tractatus de discretione spi- 
rituum. »Sicut in philosophia« X »impossibilitatis freno posse retineri. 
Expl. tr. de dis. sp.« 

f. 26 1^ — 315^ Fr. Johannis (seu potius Hugonis) de Palma Trac- 
tatus de triplici via ad deum. »Vie Syon lugent« X »sine aliqua cogi- 
tacione previa. Explicit tr. de tr. via ad d. scilicet purgativa, illuminativa 
et unitiva compilatus per fr. Johannem de Palma sacre pagine professorem 
eximium.« (Alia manus addit: »Autor de alphabeto amoris allegat eum 
Hugonem de Palma«.) Opus hoc sub titulo »Mystica theologia* ab aliis 
s. Bonaventurae attribuitur. 

f. 321*— 332* (Alberti Magni?) Libellus de adhaerendo deo. ^Cogi- 
tavi michi aliquid ultimate* x »a Quo nos custodiat dom. noster J. Chr., 

274 690 

qui etc. Expl. lib. de adh. deo.« (Alia manus in fronte libelli addit i^Epi- 
gramma ad lectorem, in quo opusculum Alberto Magno attribuitur.) 

f. 332*» — 347*> Tractatus de perfectione filiorum dei. »Quicunque 
\iilt vivere* X »uti sum superius prefatus. Quod nobis prestare dignetur 
trinus et unus. Amen.« 

Operculo super. adligatum est fol. membran., in quo notata sunt con- 
tenta; sed tertiam eius partem barbarus quidam abscidit. Operculo infer. adli- 
gatum est fragmentum membran. codicis cuiusdam saec. XlVargum. theologici, Oper- 
culo super. intrinsecus inscriptum est manu saec. XVI: »Ex Oybinensi monasterio.« 

688 IV. E. 8. {Y, L2.n. 119,) 

membran. saec. XIV in. ff. 139 num.^ 225X16 cm. d. m. 

f. l^ — 85^ Fasciculus herbarum ex veteri novoque testamento 
coUectus et ex diversis libris doctorum. (Rubr. :) »Adversitas. (atram. :) 
Quare data est misero lux« X »Augustinus de vita christiana. Explicit 
fasc.« etc. ut supra. 

f. 86^ — 108^ »Evangelia postillata per quadragesimam.« 

f. 109 Sermo super »Nuptiae factae sunt in Chana.« 

f. 110'' — 117* Thomae de Aquino Summula de articulis fidei et 
ecclesiae sacramentis. »Postulat a me vestra discrecio« X »Expl. s. de 
art. f. et eccl. sacr. edita a fratre Thoma de Aquino ordinis fratr. pred.« 

f. 117^ — 124^ Tractatus de sacramentis compilatus de Summa 
s. Thomae. 

f. 125 excisum est. f. 126 vacuum. 

f. 127^—133* Excerpta de tertia parte Summae s. Thomae. 

f. 134*^ — 139** Evangelium Nicodemi. »Factum est nonodecimo Ty- 
berii Cesaris« X »credentibus in se.« (Hoc opusculum absolvitur in 2 fol. 
praeligatis non num., ubi etiam registrum »Fasciculi« et variae notae 
theol. reperiuntur.) 

Vetus sign. S, 17. 

689 IV. E. 9. (y. /. i. n. m.) 

membran. saec. XTV ff. 74, 22X16 cm. 1 m. 

Fr. Burchardi ord. praed. Summa casuum de poenitentia. 

f. 1* (rubr.:) »Tituli primi libri Summe fratris Purchardi de ord. 
pred. (atram. :) Quid sit symonia« . . . 

f. l^ (rubr. :) »Incipit summa casuum fratris« etc. X f . 74* »Explicit 
summa de penitencia fratris Burchardi theotonici (cultro laesum sed satis 
perspicuum) de ord. frat. predicatorum.* 

f. 74* — 74*» »De effectibus indulgenciarum.« 

Operculo infer. adlig. est fragm. membr. cod. theol. saec. XIV, super. 
membrana, in qua sunt notae theologicae. Vetus sign. R, 6. Codicem prolixius 
recens. Schulte, Canon. Hdsch. p. 43. 

690 IV E. 10. (y. /. /. n. 123.) 

memhran. saec. XII— XIII ff. 58 nnm., 2V5X14'5 cm. 2 m. 

f. 1* — 34» saec. XII — XIII. Ciceronis Rhetorica ad Herennium cum 

permultis notis marginalibus. »Etsi negotiis familiaribus« X »consequemur 
exercitationis. Explicit.« (Cf. Kelle, Klass. Hndschften p. 20.) 

275 1»' 691 

f 35t — 58* saec. XIII ex. Candelabrum (= Summa dictaminum). 
»Presens opus candelabrum nominatur* X »aliud opus in proximo de 
cartis et privilegiis ut iura volunt excellentissimum faciemus.« Sequuntur 
versus incip. : »Devotos vere .te queso, libelle, docere*. Ibidem manu saec. 
XV adnotatum : »Talem librum habet Thomas . . . Item habet lecturam 
meam super rethorica TuUii 1435 fer II ante Andree.« 

Vetus sfgn. V, 3. 

691 IV. E. 11. (Y- /. /. n. 125.) 

membran. saec. XIII— XIV ff. 34, 21 X 15'5 cm. 1 m. 

(Abraham) Arzachelis Canones tabularum (astronomicarum). 

f. 1* »Incipiunt . . . (lacuna) Arzachel. Innomine domini. Scito, quod 
annus lunaris fit ex 354 diebus* X f. 34*» »Cavendum autem, ut hore 
supradicte secundum statum presentis regionis accipiantur.* Sequuntur 
»Auges planetarum ad g. speram*. 

Ex inscriptione in operculo superiori patet deficientibus nunc plagulis con- 
tentam fuisse »Compositionem et usum astrolabii particulariter magistralis.« 

692 IV. E. 12. (Y. L 1. n. 128.) 

membran. saec. XII— XIII ff. 37, 21 X l^ cm- ^ w. 

Giselberti Altisiodorensis Glossa ordinaria super Lamentationes 
Jeremiae. 

f. l^ »Origenes. lusticiam accidentem quis habere potest* X f. 37* 
»nec venie locus erit. Sufficiant hec ad exposicionem Jeremie, que de 
patrum fontibus hausi ego Giselbertus Altisiodorensis ecclesie diaconus . . . 
Hee sunt lamentaciones Iheremie prophete.« 

In operculo super. intrinsecus manu saec. XV notata est definitio ieiunii 
corporalis secundum Mag. Jacobellum. Vetus sign. B, 28. 

693 IV. E. 13. (Y. I. I.n.l30) 

chart. saec. XV ff 267 num., 21 X l^ ^^- ^- ^- 

Sermones varii cum glossis bohemicis. 

Indigestam hanc sermonum et expositionum coUectionem praedicator quidam 
In usum proprium sibi instituit, qui etiam alias notas theologicas in medio et 
in fine superaddidit, ex. gr. f. 263* versus memoriales, 263^ »quando inceperunt 
ordines religiosorum«, »missam pro pestilencia«, f. 267* »quibus inhibendum 
est corpus dominicum«. Vetus sign. D, 8. 

694 IV E. 14. (F. /. 1. n. 138?) 

chart. saec. XV ff. 224, 2V5^15'5 cm. 1 m. cum init. fict. 

Rosarium (Dictionarium theologicum). 

f. 1* »Absolucio dicitur tripliciter« Xf. 223* (absolvitur vox »Zyzania«) 
»Sinite utraque crescere usque ad messem, dicit dom. noster Jesus. 
Amen.* 

f. 223*— 224»> Notae variae theologicae. 

276 695 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis cuiusdam saec. XIV, 
in quibus exarata sunt proverbia versiflcata. In operculo super. intrinsecus rubri- 
cator adnotavit: »Rosanum Thome sacerdotis de Ledecz«. Vetus sign. bibl. 
Clement. Y. I. 1. n. 138. non concordat cum catalogo. 

695 IV. E. 15. {Y. L i.n.m.) 

chart. saec. XV (faries 1446, 1468) ff. 258 num„ 215)^16 cm. d. m. 

f. I n. n. & 1 — 35^ (Johannis de Sommerfeld) Tractatus de moe- 

rentium consolatione. »In omni hac angustia mea« X »Expl. tract. de 
m. cons.« 

f. 36^ — 60 (Eiusdem) Sermo de excellentia sacerdotali et reve- 
rentia. »Glorificavit eum in conspectu regum« X »Expl. sermo* etc. ut 
supra. 

f. 61^—68^ »Isti sunt Articuli, in quibus plerique moderni de- 
clinant a sententia magistri« (= Petri Lombardi). 

f. 68^ — 85^ (Johannis de Sommerfeld) Tractatus de cruce signatis. 
»Signa thavv super frontes« X »Expl. tract. de c. s. a. d. 1468 dominica 
sub octava s. Martini pont.< 

f. 86^ — 1 02^ (Eiusdem) Expositio quorundam punctorum in colla- 
tionibus patrumy »quibus simpliciores fratres nonnunquam scandalisantur< 
X »Hec sunt, que michi signanda de collacionibus patrum occurrunt« . . . 

f. 102»— 107* Tractatus de communione infantium. 1. Excerptum 
de Summa s. Thomae Aquin. 2. »Obieccio contra predicta cuiusdam he- 
retici. Domine Jacobe, multum gaudeo« etc. 3. »Responsio ad predicta.« 

f. 107»— 109*» »Contra blasphemum pro informacione fidelium. Quis 
est hic, qui loquitur blasphemias* X.»Item ad eundem infra in folio ante 
penultimo* (= 256^—258*). 

f. 1 10* — 144* (Johannis de Sonunerfeld) Tractatus de sui ipsius 
abnegatione. »Post explanacionem illius ewangelici dicti« X »letetur cor 
meum in te, o vita beata, qui vivis« etc. 

f. 145* — 186*> (Eiusdem?) Tractatus de instinctibus. »Spiritus ubi 
wlt spirat* X »et felicitas est perpetua, quam nobis etc. Expl. tr. de 
inst.« 

f. 187*— 198^ (Eiusdem?) Tractatus de duplici zelo. »Dupplicem 
zelum sacra scriptura commemorat* X »Expl. tractatulus de duplici zelo.« 

f. 199* — 256* (Eiusdem?) Liber de condicionibus proflteri cupien- 
tium et professorum continuatione. »Sathanas transfigurat se in angelum 
lucis« X »Explicit liber (etc. ut supra) a. d. 1446 coUectus in Owin per 
quendam fratrem ord. Celestinorum. Librum qui scripsit, Johannis sub 
nomine vixit« (Cetera atramento illita sunt). Nota in margine: »Hec in 
principio mee conversionis digesta sunt; ideo rogo lectorem, ne per ea, 
que inscito more prolata sunt, scandalisetur.« Eadem fere nota occurrit 
in fronte libri f. 199*. 

f. 256*> — 258* »Contra quendam hereticum, de quo et supra (f. 107* 
u. a. 109»>). 

Intrinsecus operculi super. notantur versus : 

»Edidit hoc opus frater de Sommerfelt ortus 
Nomine Johannes, cui sit merces perhennis.« 

277 696 

Sequitur ibidem registrum libri. Utrum hic Johannes de Sommerfeld scriba tantum 
fiierit an auctor opusculorum, manet incertum. Tractatus certe ff. 102* — 107* 
exarati Jacobus quidam (an de Misa?) auctor fiiisse videtur. Cf. Balbini Boh. 
doct. III, 59. Codex ex monasterio Ojvinensi probabiliter bibliothecae S. J. Cle- 
mentinae obtigit. Sign. vet. N. 50. 

696 IV. E. 16. {Y. I. 1. n. 139.) 

chart. saec. XIV— XV (pars 1379) ff. 248, 21-5yil4 cm. 2 m. 

f. 1 — 3** (anepigr.) Praecepta medica. »Pomum iuventutis« X »tempus 
protenditur hyemale.« 

f. 3*» — 4* Proprietates casei. 

f. 4*— 4*> Regimen sanitatis: »Francorum regi scripsit tota scola 
Salerni.« 

f. 4*^ — 5*» Registrum operis subsequentis (continuatum manu recen- 
tiori in margine). 

f. b^ — 110** (anepigr.) Liber medicinalis. »De soda et emigraneo. 
Medicina fortis contra dolores capitis« X [benedictio germanica equi, qui 
mingere non potest (Ross-Segen)] »in gotes namen amen. Tribus diebus 
hoc habet facere.* 

f. 111*— 115** Albranfs Rossarzneibuch. »Der da wil haben rosf- 
erczneij, der lezz dicz puech, daz hat gemacht maister Albrant Chayser 
Fridreichs smitt* X »und bederb es zu den augen.« 

f. 115*> — 118* Tractatus de fleubothomia. 

f. 118* De coloribus urinarum. 

f, 118** Ueber die Farben des Hams. 

f. 119* — 121* »Collecta diversorum documenta auctorum valida pru- 
dentum subtilia dicta.< 

f. 121* — 130* Isaak's Buch von dem Harn. »Isaac chunigs Salo- 
monis sun in Arabia macht ain puech von dem ham . . . nu wil ich 
maister OrtolflF . . . dicz puech czu dawczen czungen pringen« X »et 
hec de urine inspeccione scripta sufficiant « 

f. 130*— 132* Johannes Aquila de apostemate et duricie matricis. De 
menstruatione. De mamillamm inflatione. 

f. 132*— 136*^ »Herbarius« latino-germanicus »secundum alphabetum* 
(Lateinisch-deutsches Herbar). 

f. 136^— 139»> Deutsche Recepte. 

f. 139*^—141*' (saec. XVI) Formulae medicae. 

f. 142* — 241^ Mag Johannis Jacobi cancellarii univers. medicorum 
Montis Pessulani Secretarium practicae. »Preceptum est mihi a dom. Ka* 
rolo rege Francorum« X »Expl. secr. pr. a. d. 1379 ab eodem pronurr- 
ciatum.* 

f. 241»>— 243* (saec. XVII) Formulae medicae. 

f. 243*> — 245* »Dioscorides Quid pro quo.« 

f. 245^ — 246* »Arenga Mag. Laurentii (de Brezova) ab univers. 
Prag. ad acceptandum ambasiatores de Basilea . . . quos visitavit 
universitas« (13. maii 1433). 

f. 246^ Rhythmi scholarium b. virg. ante Letam Curiam ad eosdem 
ambasiatores et notae hist. ad a. 1433 spectantes. 

278 699 f. 247* — 248* Registrum »Secretarii practice« »die Martis in vigil 
Andree per manus Sigismundi de Grecz a. d. 1435 curr«. Idem occurrit 

nn<;c;«*<;<;nr lihri in nnftrr.iiln siinftnnre. possessor libri in operculo superiore 697 IV. E. 17. {Y. 1. 2. n, 63,) 

chari. saec. XV ff. 261 num., 22y^l5 cm. 1 m. cum init. pici. 

Eberhardi Hispani Priscianus metricus seu potius Petri Eliae (= Petri 
de Riga) Commentarius Prisciani versiflcatus cum commentario 

marginali. 

f. I — VI non. num. Registrum operis. 

f. 1* (Incipit comment.) »Ex quo liber presens agit de grammatica« . . . 

f. 2*» (Incipit Prisc. metr.) »Sicut abesse rei soliti rem promere di- 
cunt« X f. 261' (Expl. metra) »hec in Virgilio reperimus.« (Expl. comment.) 
»et similiter in litera. Et tantum sit dictum pro presenti.« 

Monogramma possessoris saec. XV M. Wenceslaum Korandam 
▼idetur. Vetus sign. D, 16. 

698 IV. E. 18. ( r. /. ^. «. 57.) 

chart. saec. XV (pars a. 1448) ff. 327 num., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1 — 193' (anepigr.) Joliannis de Balbis Januensis Prosodia seu 

Catholicon. »Prosodia quedam pars grammatice nuncupatur* X »vide in 
suo loco de periodus. El sic'est finis huius* operis.« 

f. 194—201 vacua sunt. 

f. 202' — 308' (anepigr.) Tractatus de modis signiflcandi (in fine 
mancus). »Quoniam autem intelligere et scire contingit« X »Si autem de- 
terminacio indelebilis addita« (Cetera desiderantur sequentibus aliquot fol 
vacuis. Opus hoc in cod. III. A. 5 — et alibi cf. Schum — attribuitur 
Thomae granmiatico Erfordiensi). 

f. 309'— 327' Mag. Thomae Erfordiensis Tractatus de constructione 
partium orationis in se et suis partibus cum notis marginalibus et 
interlinearibus. »Ad cognoscendum naturam construccionis* X »Explicit 
textus Thome Erfordiensis finitus per me Gmuigroe (=Georgium) et 
hoc sub. a. d. 1448 sexta fer. post festum assumpcionis s. Marie« . . . 

Operculis adligata et adglutinata sunt fragmenta membran. cod. cuiusdam 
theologici saec. XIV, in quibus et in fol. chart. ultimo non num. passim occurrit 
a. 1451. Vetus sign. libr. Carol. S, 8, K. 

699 IV. E. 19. {Y. L 2. n. 31.) 

chari. saec. XV (a. 1455?) ff. 298 num., 21 X 15'5 cm. 1 m. cum 
inii. fici. 

Aristotelis Metaphysicae libri XII cum notis marginalibus et inter- 

linearibus Mag. Martini de Horepnik. 

f. 1 — 12 Varia excerpta ad Metaphysicam spectantia (ex Joh. Duns 
Scoto, Nicolao Boneto, Francisco Mayronis). 

f. 13' »Omnes homines natura scire desiderant« X f. 298' »unus 
ergo princeps.« (Ad calcem:) »A. 1455 legi et breviter comportavi super 
hac metaphysica Mag. Martinus Horzepnik.« 

279 700 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam liturgici saec. 
XIV. Praeterea observa has notas 1. in operculo super: »Liber Mag. Martini de 
Horzepnik, quem legavit pro collegio Karoli«, 2. ibidem: »Mag. Wenceslaus 
Paczowiensis legit Metaphysicam et iinivit fer. III ante b. Marie annunciacionem 
hora 21 a. d. 1488«, 3. in fol. memb. praeligato: »Mag. Jacobus Strzibrensis 
tunc arcium facultatis decanus librum Metaphysice explanare incepit a. d. H9S 
fer. m. post translacionem s. Wenceslai.« 

700 IV. E. 20. (y. /. 2. «. 24,) 

chart. a. 1453 ff. 361 num,, 21 X 15 cm. 1 m. cum init ficL 

Vocabularius latino-gennanicus (Lateinisch-deutsches Vocabular). 

f. 1* »A est nomen materiale, secundum quod omnes litere alpha- 
beti« X f. 351* »Explicit vocabularius pemanus (sic) Eiusdem Pauli . . . 
(lacuna atram. illita) a. d. 1453 in die Mathey hora vesperarum post ves- 
peras quinta hora.« 

f. 35 P — 357* Vocabularius lat.-germ. minor. 

f. 357^ adglutinata est imago s. Catharinae aeri arte punctili incisa 
(Schrotbild) cum hac inscriptione calamo exarata: »A. d. 1466 in die 
s. Johannis evang. de mane circa matutinam obiit honor. vir doctor 
Steffanus Pretin decanus facultatis theoloyce« . . . 

f. 358*— 361 *> Tractatus de verbis deponentibus in fine mancus. 

Codicem hunc breviter commemorat Kelle in Serapeum 1860 p. 13. 

701 IV. E. 21. {Y.l2.n.59,) 
chart. a. 1429 ff. 235, 22 X 155 cm., 1 m. 

Petri Eliae (de Riga) Commentum super maius volumen Prisciani. 

f. 1* »Ad maiorem artis grammatice cognicionem« X f. 235* »Ex- 
pficit commentum Pe. Helie grammatici eximij super maius volumen 
Prisciani reportatum cor*<*(?) in scola ante Letam Curiam per manus 
Stanislai de Gnezna a. d. 1429, inchoatum eodem anno fer. II post 
festum corporis Christi, completumque fer. sexta eodem anno post Ni- 
colai« .... 

702 IV. E 22. {Y.L2. n. 28.) 

membran. saec. XIV ff 298, 23X16 cm. d. m. 

(Matthiae Farinatoris seu potius Berengarii de Londora) »Lumen anime«. 

Excerpta eiusdem operis. 

f. 1* — 13' Duplex registrum »super quedam excepta (sic) de libro, 
qui vocatur Lumen anime, in quo ponuntur primo capitula cum suis 
exemplis deinde exempla per ordinem alphabeti.« 

f. 13» »Aristoteles in Problem. Homo cibatus levior est« X f. 226»> 
>Expliciunt reportata de libro, qui intytulatur Lumen anime.« Sed re- 
vera non expliciunt, sed continuantur usque X f. 298** (resect. mutil.) >sic 
Maria languenti anime crisim confert valetudinis sempiteme« (Cetera de- 
siderantur.) 

Operculo infer. adlig. est iragm. membr. codicis cuiusdam medicinalis 
saec. XIV. Vetus sign. J, 21. 

280 706 

703 IV. E. 23. {Y. L 1, n, 99,) 

charL saec. XV ff. 247 num., 21'5X15'5 cm, 2 m. 

Pseudo-Dionysii Areopagitae opera ( 1. de caelesti hierarchiay 2. de diyinis 
nominibus, 3. de mystica theologia, 4. epistolae, 5. de ecclesiastica 

hierarchia) cum commentario. 

f. 1* »Primus liber inscribitur de celesti yerarchia« . . . 

f. 2* »Prologus interpretis et commentatoris. Quoniam prudencie 
vestre severitatem« • . . 

f. 3* »Prohemium in exposicionem librorum b. Dionisii. Contem- 
plativorum virorum eximius b. Dionisius* . . . 

f. 4* (Initium operis) »Omne datum bonum* (Initium commentarii :) 
♦Titulus huius capituli est< X f. 247« (Finis textus:) »divini ignis accendam 
scintillas.* (Finis commentarii:) »ego repositas inde divini ignis accendam 
scintillas.4 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. librorum liturgicorum saec. 

xin-xiv. 

704 IV. E. 24. (y. /. /. n, 24.) 

chart, saec, XIV— XV ff. 326, 22 X 15 cm, 1 m, 

Lectura super quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi et quaestiones 

subtiles eorundem. 

f. 1* »Cupientes etc. Presupposita noticia et declaracione causarum libri 
sentenciarum« X f. 326» »in qualibet persona divina sunt omnes alie relaciones.* 

Operculo super. adligatum est fragmentum cuiusdam codlcis membr. theolo- 
gici saec. XIV, in quo fragmento haec nota occurrit: »Wolt ir horen, wye is 
geschach der Meyster Hus an seyn predige.« Ut docet monogramma in oper- 
culo super., saec. XV codex erat M. Procopii Plsnensts. 

705 IV. E, 25. {Y, 11, 5, n. 4.) 

chart. saec. XV (fars a. 1445) ff. 121, 21'5X15'5 cm. 2 m. 

f. 1* — 96^ Quaestiones XII librorum Metaphysicae (Aristotelis) 
secundum modum Parisiensem. »Circa inicium metaphysice queritur« 
X »ExpIiciunt questiones (etc. ut supra) scripte per Wenceslaum de 
Wrben ibidem Parisius a. 1445 in collegio nacionis Almanie commorantem 
finite in vigilia pasche.« 

f 97* — 121* Tractatus de esse et essentia. >Circa inicium libri 
de esse et essencia. Utrum ab ente sumitur nomen essencie« X »Et hec 
de tractatu de esse et essencia doc. s. (sic) dicta sufficiunt.* 

Operculo super. adligata est membrana, in qua calamo niditer delineata 
est imago Christi, operculo infer. fragnientum membr. codicis cuiusdam hebraici. 

706 IV. E. 26. {Y. II, 4. n. 56.) 

chart. saec. XlV—XVff. 175 mim., 21X15 cm, d. m. 

f. O^ & 1* — 9* Excerpta de Rationali Guilelmi Durandi quoad 
horas canonicas. 

f. 9» — 10** »De obmissionibus et negligenciis circa missam.< 

V81 707 

f. 11* — 14*^ (Initium desideratur) Fragmentum cuiusdam expositionis 
allegoricae Veteris testamenti. 

f. 15^ — 26^ Jacobi de Cessolis Liber de ludo scacchorum in fine 
mancus. »Multorum (lacuna ex rasura) precibus persuasus* X »sed adver- 
sante fortuna requirat« (cetera desunt). 

f. 27* — 134* (anepigr.) Guil. Durandi Rationalis divinorum officionim 
cap. VI et VII abbreviata. (mbr. :) »Dominica prima in adventu stacioad 
s. Mariam maiorem. (Atram.) In proxima parte precedenti de divinis offi- 
ciis« X »in festo s. Johannis in honorem innocentum.« 

f. 134* — 135* »Tractatus de 4 ewangelistis.« 

f. 135*— 148* »Tractatus de oracione.« >Post latriam ct duliam 
tractabitur de oracione« X »Explicit liber Racionalis per circulum anni 
misse« (sic. Scriba tractatus praecedentes Durando attribuisse videtur). 

f. 148* — 151^ Tractatus de dignitate sacerdotali. »Si filius dei es« 
X »et asinus presepe domini sui.« 

f. 152* — 157^ Fr. Francisci (de Mayronis?) mag. in theol. onL 
minorum Tractatus de articulis fidei. »Quoniam scienda sunt et tra- 
ctanda« X »Explicit symbolum de articulis fidei tractatus fratris Fran- 
cisci mag. in theologia ord. frat. min.« 

f. 158* — 158** »Concordantia apostolorum et prophetarum de arti- 
culis fidei.*Istum librum (scil. a f. 27 hucusque) rescripsit fr. Nexko 
predicator Boemorum de luveni Boslavia cum magnis laboribus« . . . 

f 159* — 165** (anepigr.) Fragmentum quoddam de sacramentis, inci- 
piens: »Celestis medicus humani generis«. 

f. 166* — 168** »Tabula super contractum.* 

f. 169* — 175* Initia psalmorum cum argumentis germanicis (Psalmen- 
anfange mit deutscher Inhaltsangabe). »Dauid waz wol des heylygen 
gaystes** etc. 

Vetus sign. libr. Carol. M, 41, K. 

707 IV. F. L (Y. IIL 4, n. 11.) 

chart. saec. XV—XVIff, 264. 21-5 "K 15' 5 cm, 1 m. 

Sermones quadragesimales bohemice interpolati (kazani latinska postni 

s Seskymi vsuvkami). 

f. 1* »Cum ieiunatis, nolite fieri sicut yppocrite tristes« X f. 264* 
»si eciam nostram mortem continue in memoria haberemus. Finis.« 

Titulus in fronte f. 1*: »Quadragesimale post. S. T. de S.« Operculis 
adligata sunt fragmenta membran. psalterii lat. saec. XII — ^XIII. 

708 IV. F. 2. {Y. HL 1. n. 48.) 

chari. saec. XV ff. 158, 22 X 16 cm. d. m. 

f. 1* — 104*> Sermones de passione Christi (quibus inserti sunt 
f. 74^ — 78*> sermones duo diversi, alter in adventu, alter dom. I post 
octavam nativitatis Christi). »Quis michi det, ut moriar . . . Ista verba 
dixit« X »oblacionem faciamus.« 

f. 105*— 132* (Wilhelmi?) Parisiensis Tractatus de obsenrantia 
diligenti mandatorum dei et praesertim diei dominicae. (Rubr.:) »Pari- 
siensis sunt dicta super epistolam dominice XIU: Abrahe dicte sunt pro- 

282 711 

missiones* (Atram. :) »Quia ex dominicorum implecione preceptorum<^ X 
»et augmentum sue glorie.« 

f. 132»» »Quid facit divinus amor.« 

f. 133' — 145* Sermones de assumptione, de trinitate. 

f. 145** — 149** »Virtutes sacramenti sanguinis.« 

f. 150* — 157** Sermones et auctoritates de communione sub utraque 
specie. 

f. 157*>— 158» »De literatis et laycis.« 

709 IV. R 3. (Y. UL Ln.40,) 

charL saec. XV ffl 265 nnm., 21 X 15 cm, 2 m. 

f. 1 — 49* Rogerii Salernitani Chirurgia. »Post mundi fabricam* X 
>mitigat dolorem mirabiliter. Explicit practica Rogerii in arte cirurgica do- 
cens curare wlnera curabilia illata per totum corpus a capite et infra« . . . 

f. 50» — 265*> Lanfiranci Mediolanensis Chirurgia (maior). »Protector 
in ipso sperancium« X »Gracia favente divina cyrurgia conpleta Lanfranci 
Mediolanensis qualisqualis medici generalis. Deo grac. Et est finitus quarta 
fer. ante Valentini* . . . 

In membrana praeligatk: »Mgri Bibat« (= Petri de Dvekacovic). 

710 IV. F. 4. 

charL saec. XV ff. 407, 21 X 155 cm. d. m. 

Breviarium. 

Operculo infer. adligatum est fragmentum membran. codicis cuiusdam 
philos. saec. XIV in. Vetus sign. A, 20. Ligatura distructa signaturae bibl. 
Clement. vestigia tantum supersunt. 

711 IV. F. 5. 

charU saec. XlV—XVff. 208 num., 21X14'5 cm. d. m. 

f. 1*— 2* (anepigr.) M. Galli Tractatus de urinis (cf. XVII. D. 10. f.49.) 

f. 2* — 3* Notae medicae. 

f. 4* — 28* Tractatus medicinae. »Diversitas complexionis« X •^d 
maculam oculorum. Sequitur aliud.« 

f. 30»— 49*> De pulveribus, pillullis, syrupis et variae formulae me- 
dicinaies. De unguentis. (F. 38—43 num. desunt.) 

f. 50* — 132^ (anepigr.) Joliannis Platearii Tractatus de simplicibus 
medicinis. »Circa instans negocium« X *^^ sitim reprimendam. Et hoc 
est verum. Expliciunt medicine Mgri Galli de H.< (sic!) (Registri operis 
huius pars praecedit in foL codici praeligato, pars subsequitur in f. 133*>.) 

f. 134*— 203* (Marsilii de s. Sophia) Lectura super fen II libri I. 
Avicennae canonis. »2 fen 1396 II fer. ante Lucie. Dicemus, quod causa 
medicorum. Ista est 2 fen< X »®t ideo agunt inpariter inter se.« 

f. 203* — 204*» Recepta diversa, quorum primum »M. Albici sub a. 
1398 in die Fab. & Sebast. pro sompno«. 

f. 204*» — 208*» Indices operum medicorum codice hoc contentorum, 
quibus inserta sunt f. 205*» — 206* praecepta medica cuidam plebano data. 

Sine dubio ex bibl. S. J. Clement. 283 712 

712 IV. F. 6. {Y. HL 3 «. u,) 

chart. sacc. XV ff. 281, 21'5X15cnt. d. m. 

(Mag. Wenceslai de Drachow?) Sermones dominicales per cir- 
culum anni bohemice passim interpolati. (Kazani latinska s Seskymi 

vsuvkami.) 

In operculo super. haec nota radendo paululum laesa occurht: »Postilla 
Mgri Wenceslai de Drachow super epistolas a festo pasce usque ad adventum 
pro . . . sex. gr.« Hac nota, quamquam minus accurate titulum exprimit, agno- 
scimus auctorem potius quam possessorem libri. Sed sermonis primi »in festo 
pasce« f. 1* — 2^ auctorem fuisse Czapkonem quendam (Johannem Taboritam ?) 
nota in f. 82* edocemur. Operculis adligata sunt fragmenta membr. Missalis saec. 
XIV, in quorum altero notatum est receptum bohemicum »contra paralisim*. 
Vetus sign. B, 25. 

713 IV. F. 7. {Y. 1. 2. n, 35.) 

chart, saec. XV ff. 238, 21'5X15'5 cm. d. m. cum init. pict. 

(Thomae Erfordiensis) Tractatus de modis significandi commentario 

uberrimo instructus. 

f. 1* (Incip. comment.) »Alphrabius in libro de ortu scribit.« f. 2* 
(Incip. tractatus) »Quoniam autem intelligere et scire« X ^- 238* »Et hec 
de passionibus sermonis dicta sufficiant.* (comment:) »si questio est 
imperfecta. Et in hoc terminatur summa huius libri.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. codicis culusdam .hebraici. 
Vetus sign. libr. Carol. S, 14, K. 

714 IV. F. 8. (F. /. 2. n. 39.) 

chart. a. 1456—1458 ff. 241 num., 2I'5X 155 cm. d. m. cum init. fict. 

f. 1* — 38*> Quaestiones super Praedicabilibus Porphyrii. »Circa ini- 
cium libri predic. Porph.« X »Et sic habetur materia ysagogarum Por- 
phirii. Fit finis.« 

f. 39* — 70*» Quaestiones super Praedicamentis Aristotelis. »Circa 
inicium libri Predic. Aristot. movetur primo questio talis« X •Et hec de 
questione et per consequens de toto hbro predicamentorum Arist. Finitus 
in octava s. Gregorii per me M(artinum) de Gflatovia) sabbato.« 

f. 71* — 80* Quaestiones super Sex principiis Gilberti Porretani. 
•Circa inicium sex princip. Poretani episcopi« X »Et hec de questione 
et per consequens de toto libro sex princ. Gilberti episc. Poretani. cui 
finis impositus est in vigilia annunciacionis s. Marie a, d. 1456 per me 
Martinum de Glatovia protunc in collegio CaroUi.« 

f. 80^ — 85^ Quaestiones super libro divisionum Boethii. ^ »Circa 
inicium libri divis. Bohecii movetur primo questio« X *Et hec de questi- 
one« etc. 

f. 86* — 108^ Quaestiones super libris perihermenias Aristotelis. 
»In principio libri peryermenias« X •Et hec de questione . . . dicta 
sufficiant.« 

f. 109** — 143*» Quaestiones super Priorum analyticorum Aristo- 
telis. »Circa inicium primi libri priorum« X *Et hec de questione et per 
consequens de toto 2. libro priorum a. d. 1458« . . . 

284 717 

f. 144* — 184^ Quaestiones super Posteriorum analyticorum An- 

stotelis. »Circa inicium primi libri poster.c X »Et hec de questione« etc. 

f. 185^ — 212' Quaestiones super Topicorum Aristotelis. »Circa 
inicium« X »Et hec de questione , . . cui finis impositus est fer. IV 
post Dionysii a. d. 1458.« 

f. 213*— 240^ Quaestiones super Elenchorum Aristotelis. »Circa 
inicium libri primi« X »Kt hec de questione 2. libri et per conseq.« etc. 
ut supra. 

Passim occurrentes notae historicae spectant ad annos, quibus magistri 
Pragenses smgulos libros legere inceperunt, ut f. 1* Mag. Paulus orsus est 1477, 
Mag. Martinus art. facult. decanus 1496, f. 143^ Mag. Mathias de Pelhrzymow 
1494, f. ultimo n. n. Mag. Johannes de Praga 1458, in f. membr. adligato:' 
Mag. Wenceslaus de Paczow 1466. 

715 IV. F. 9. (F, /. 1. n. 53.) 

chart. saec. XlV—XVff. 174, 21 X 15 cm. 1 m. 

Veteris Testamenti libri: Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum canti- 

corum, Sapientiae, Ecclesiasticus cum notis marginalibus et interlinea- 

ribus et nonnullis glossis bohemicis (in ff. 110^—113^). 

716 IV. F. 10. {Y. 11. 5. n. 20.) 

chart. a. 1448. ff. 140, 21-5X16 cm. 2 m. 

Thomae de Aquino Commentarius in Aristotelis Posteriorum anal^rti- 

corum libros. 

f. 1* »Sicut dicit philosophus in principio methaphysice* X f- 140* 
•quod principium sciencie vel cognicio principiorum sciencie non est 
sciencia. A. 1448 in divisione apost. et erat hoc festum 2. fer. et sacer- 
dotes cum canonicis debuerunt dare responsum dominis consulibus et 
Mgro Procopio et Mgro Johanni Przybram et magistris Petro Mladenowicz 
et Sigismundo, qui pulsaverant alteram partem adversam de compactatis, 
ad respondendum de ceteris articulis positis in compactatis, qui fuerunt 
contra eosdem.< (Cf. Tomek D. P. VI. 16 1 ) 

Operculis adligata sunt fragmenta membran. instrumenti publici a. 1390 
conscripti pro quadam capellania Pragensi. In fragmento super. duae notae 
occurrunt, altera possessorem libri »Lectura super posteriorum per Mag. Stani- 
slaum« (adde scrlpta), altera rubricata: »Mag. Gregorius Pragensis legendo 
librum posteriorum finivit fer. III ante conversionem s. Pauli hora 15 a. 1474, 
incepit vero fer. III post . . . a. (14)73«. Vetus sign. K, R, 9. 

717 IV F. 11. (Y. L 1. n. 10.) 
chari. saec. XV ff. 200 num., 21 X 15 cm. 1 m. 

Innocentii (TV.) Magni (recte Thomae de Cabham) Summa de poenitentia. 

f. 1* »Incipit Summa Innocencii Magni de penitencia. Quare peni- 
tencia tabule comparetur. Cum miseraciones domini« X f- l^^^ »quam 
pro occulto. Et hec ad presens de penitencia dicta sufficiant ut supra. 
Expl. summa Innocencii.« 

28d 718 

f. 195^ — 200*' Registrum Summae. (In fine sunt notae de electione 
Georgii regis et de morte Ladislai Posth.) 

In fol. praelig. non num. sunt notae, »Quid sit Karena?« item »Introni- 
zacio plebanonim ad ecclesiam.« 

718 IV. F. 12. (y. il 4. «. es.) 

chart a. 1412 ff. 239, 22 X 135 cm. 2 m. 

f. 1*— 138»» Petri Lombardi Sententiarum liber IV. 

f. 139^ — 237^ Mag. Johannis Hus Lectura super eodem. »Samari- 
tanus enim vulnerato appropians. Iste est liber 4. Sentenciarum* X *ct 
michi in leccione prestare auxilium, quo ad finem leccionis potui perve- 
nire. A. d. 1412.« 

f. 237^—239* Registrum lecturae alphabeticum. (In fronte huius re- 
gistri occurrit nota manu saec. XVII— XVIII scripta de mag. Hus excerpta 
e Cutheno et Hagecio.) 

In membrana operculo super. adligata praeter notas de Calend. histor. Da- 
nielis de Veleslavina sumtas manu saec. XVII — XVIII bohemice refertur : »Procei 
leta MCCCXII M. Jan Hus, byw tehdaz Rektorem Akademie (sic), cetl a wy- 
kladal w Kollegi tuto knihu Magistri Sententiarum, a ty swe lekcy ted swau 
wlastni rukau sepsal.« Equidem non potui mihi persuadere lecturam supra re- 
censitam manu Joh. Hus propria exaratam esse. F. 239* occurrit monogramma 
possessoris MK (Magistri Korandae?). 

719 IV. F. 13. (r. iil i. n. 23.) 

memhran. saec. XIII— XIV ff. 196, 24' 5X18' 5 cm. d. m. Operculo infer. 
adglutinatiis est titulus •Super cantica Thome de Aquino*, qui autem 
falsus est. 
Commentarius in Canticum canticorum XIII libros comprehendens. 

f. 1 — 6^ Registrum operis alphabeticum. 
f. 7 Particula quaedam in commentario sequenti omissa. 
f. 8* »Osculetur me osculo oris sui. Hec est vox sinagoge« X 
f. 196*» »qua perpetuo fruatur, ipso prestante, qui vivit et regnat i. s. s. Amen.c 

Operculo super. adligatum est fol. membr., in quo est nota de theologia 
et divisione eius. Vetus sign. C, 20. 

720 IV. F. 14. (F. IIL 1. n. 26.) 

membran. saec. XIII (pars a. 1294) ff. 86 num., 24'5 X 163 cm., d.m. 

f. 1* — 31*» Boethii De consolatione philosophiae libri cum notis 
marginalibus et interlinearibus. 

f. 32^ — 40^ Eiusdem de scholarium disciplina liber cum notis 
marginalibus et interlinearibus. 

f. 41^ — 71*' (anepigr.) Commentarius in Boethii de consolatione 
philosophiae libros. »Boetius iste nobilissimus civis romanus« X »et 
non necesse absolute et j-impliciter et naturaliter. Explicit a. d. 1294 in 
die Cecilie Amen.« 

f. 72* — 86^ (anepigr.) Alter commentarius in eosdam. >Boetius ge- 
nere nobilis, virtute preclarus* X »cementis cuncta i. e. scientis omnia. 
Explicit.* 

286 724 

In f. 40* post librum de scholarium disciplina alia manus (XIII — XIV 
saec.) haec inscripsit: »Cum hec elegiaca atque lamentabili eiulacione etc. hab 
dir das der hunt geschais. Venerabili viro dom. Johanni de Nova domo prepo- 
sito Pragensi Nicolaus dictus Sartor civis in Novadomo« .... Operculo super. 
adglutinatum est fragmentum membran. Missalis saec. XIV, ad cuius calcem 
haec nota manu saec. eiusdem exeuntis scripta occurrit: »Liber Magistri Za- 
\\issii.< Vetus sign. V, 64 (a, 93). 

721 IV. F. 15. (y. /. 2. «. im 

membran. saec. XIV ff, 145, 24' 5X18 cm, 1 m. 

(Hugonis Argentoratensis) Compendium theologicae veritatis. 

f. 1* — 3* Registrum operis. 

f. 3* (Prologus.) »Veritatis theologie (sic) sublimitas* X f- 1^^* »se- 
cundum merita recipiet sine fine. Explicit compendium theologice veritatis. 
Amen.« 

Vetus sign. A, 19 (?) 

722 IV. R 16. {Y. L 2. n, 76.) 

membran. saec. XIII cum addiiam. XIV et XV ff. 198, 23'5 X 17 cm. d. m. 

Rituale ecclesiasticum comprehendens ordines rituum tam 
episcopis quam presbyteris peragendorum. (Insunt etiam f. 37^ »Ordo 
ad ordinandum papam«, f. 40* >Ordo ad benedicendum et coronandum 
imperatorem«.) 

f. 1* (rubr.) »Ordo septem ecclesiasticorum graduum* X f- 298 
(post »ordinem ad consecranda altaria« sub notis musicis finis manu saec. XIV :) 
»Et pax eius sit semper vobiscum.* 

Operculo infer. adglut. est fragm. cod. hebraici. 

723 IV. F. 17. (Y. III. 1. n.30.) 

membran. saec. XIV ff 226 num., 23'5^17'5 cm. 1 m. cum init. pict. 

(Jacobi de Voragine) Sermones dominicales per circulum anni. 

f. P >Humane labilis vite decursus« X ^- 210* »qui sine fine vivit 
et regnat per infinita s. s.« 

f. 210* — 210*» (manu recentiori) Notae theologicae. 
f. 211* — 226* Tabula materiarum alphabetica. 

Ad calcem f. 2* haec nota saec. XV occurrit: »Iste liber est venerabilium 
ac religiosorum patrum in 0ywein«. 

724 IV F. 18. (y. i. 2. n. ee.) 

chart, a. 1449—50 ff. 169 num., 22 X 15 cm. 3 m. 

f. 1*— 130* (Buridani Bethuniensis ?) Quaestiones de Aristotelis 
Vin libris Physicorum. »Circa inicium primi libri phis.« X »Et sic est 
finis 8 librorum phisicorum.* In fine libr. I, VI, VII notantur anni 1449 
et 1450). 

f. 131* — 132* Tituli quaestionum praecedentium cum hac subscriptione : 
»Isto modo intitulantur libri phisicorum per communem scolam VViennensem 
et specialiter per magistrum Biridanum,* 

287 725 

.. f. 132*» »Lecciones ad gradum magisterii pertinentes secundum de- 
creta ac statuta alme universitatis studii Wiennensis.« Item »Exercicia ad 
eundem gradumc 

f. 133« — 169* (anepigr.) Quaestiones de philosophia naturali. »Pro 
fundamento philozophie naturalis* X »quia illi 4 modi formandi cognici- 
ones« (cetera desiderantur sequente pagina vacua). 

725 IV. R 19. (y. //. 5. «. 9.) 

chart a. MSS-^S^ ff. 370, 215 X 155 cm. 1 m, 

Mag. Buzkonis (de Kdyna) Lectura super Aristotelis Analjrtica priora. 

f. 1* »Utrum noticia prioristica seu noticia libri priorum sit sciencia« 
X f. 306*» »Et sic est finis primi libri priorum fer. V ante festum s. Galli 
a. (14)33 per M. b.« 

f. 363* »Finita est hec reportatura secundi priorum per Johannem 
de M. tunc in collegio Regine commorantem et est disputata per rever. 
mag. Buzkonem in stuba bursalium collegii Karoli a. (lacuna excisione 
facta sed inscriptione in f. 307* 1434 facile explenda) currente fer. VI 
post penthecost. in illa syllaba riecz.« 

f. 363*>— 370*> Registrum operis. 

In operculo super. intrinsecus hic titulus occurrit: Lectura super prionim 
per Mag. BuzkoneTn quatuor continuata annis in universitate Pragensi.« Eandem 
lecturam v. in cod. III. G. 27. Operculis adligata sunt fragmenta membran. cuiusdam 
libri liturgici saec. XIV, quorum in super. notatur : »Andreas . . (lacuna radendo 
facta) de Nahradow* (saec. XV). 

726 IV. F. 20. {Y. l 2. n, 125,) 

membran. saec. XIII— XIV ff, 58 num,, 23 X 15 cm. 1 m. 

f. 1* — 25* (anepigr.) Rogeri Salernitani Chirurgia. »Post mundi fa- 
bricam« X *®t ^^^® ^*^i® ungantur. Explicit.« 

f. 26' — 58^ (anepigr.) Commentarius in eandem. »Ut testatur Con- 
stantinus« X ^®^ aqua pacienti exibeatur.* (Commentarius hic in cod. 
Amploniano F. 284 — Schum pag. 191 — attribuitur Guidoni Arenensi.) 

Inscriptio in fronte f. 1' erasa est, legitur tantum »Rogerii . . . ynirgia.« 
Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis cuiusdam liturgici saec. 
XII — XIII cum neumis. Operculo infer. adglutinatum est initium cuiusdam epi- 
stolae saec. XIV — XV querulae de mag. Johanne physico. Vetus sign. A. 42. 

727 IV. R 21. {Y.IL5,n.2.) 

chart. a. 1407 ff. 132 num,, 22 X ^^ ^w. 1 m. 

f. P — 61^ Disputata Analjrticorum priorum et posteriorum. »Lltrum 
nova logica sit sciencia« X >ExpIiciunt disputata Analeticorum a. 140.« 
(M^CCCC® . . seq. num. evuls). 

f. 62* — IS^*» Mag. Petri de Przemyslavia Lectura super Meta- 
physicam Aristotelis. »In principio metaphysice quatuor sunt videnda« 
X »ExpIicit lectura super met. Arist. a rever. mag. Petro de Premislavia 
protunc rectore alme universitatis Pragensis lecta ac reportata per Sigis- 

288 731 

mundum (de Broda Plsnensi) a. 1407 fer. III post AUexii, cuius natale 
fuit dom. ante dies caniculares.« 

In operculo super. notatur: »Disputata priorum cum gloza metaphizice Si- 
gismundi (rubr. addit:) de Broda Plznensi.« Vetus sign. F, 62. 

728 IV. F. 22. {Y. IIL 4. n. 69,) 

chart. saec. XV jf. 65, 22 X 15'5 cm. 1 m. 

Passio Christi secundum IV evangelistas cum expositione M. Johannis 

Hus et nonnullis glossis bohemicis. 

f. 1* »Ante diem festum • . • Presens ewangelium in tres partes divi- 
ditur« X f« 65** »signantes lapidem cum custodibus.c 

F. lO^ — ll^ insertus est »Sermo b. Bernhardi in cena domini carens 
medio, habens principium et finem.« Ab edit. Norimb. 1558 II, 7 textus hic 
paullulum discrepat, ex. gr. f. 9 — 10. Vetus slgn. 0, 22. 

729 IV. F. 23. (r. hl l h. 39,) 

ckart. a. 1419 ff. 193, 215 y. 155 cm. 1 m. 

(Johannis Siloensis praedicatoris ecclesiae s. Stephani et mona- 
sterii in Arena) Sermones de tempore passim bohemice interpolati. 

Pars in a festo resurrectionis usque ad dom. V. post pentecosten. 

f. l^ »Maria Magdalena et Maria Jacobi . . . Recolitur hodie« X 
f. 1 88^ »Has collectas finivi f er. II ante Margarethe a. 1419 tempore mee 
magne persecucionis cum fratribus meis aliquibus per Johannem predica- 
torem licet inutilem ecclesie s. Stephani et monasterii in Arena.c 

f. 189* — 193*> Sequuntur sermones duo super epistolas dom. IV et 
V post pentecosten eadem manu exarati. 

Eiusdem auctoris sermonum part. IV ab eodem librario exaratam v: V. 
G. 3. (cf. C. Cas. hist. 1903 p. 198.) Vetus sign. libr. Carol. M, 38, K. 

730 IV. F. 24. (r. m. 4. n. 38,) 

chari. saec. XV (f. 32^ a, 1443) ff. 358, 21 X 155 cm. 1 m. 

Sermones de sanctis bohemice passim interpolati. 

f. 1** (De s. Andrea) »Hodie ecclesia s. celebrat et recoIit« X ^- 358* 
(de nativitate b. Mariae) »quia ego sum vita. Joh. 14.« 

731 IV. F. 25. (r. ///. /. n. es.) 

chart. saec. XV ff. 209 mim., 22X15'5 cm. d. m, 

f. 1* — 143* (initium deest) Sermones de tempore et de sanctis 
(partim M. Johannis Hus.) 

f. 143^ — 147^ Expositio orationis dominicae et salutationis ange- 
licae. »Super Pater noster glosa sequitur. Mr. 6 Cum oraveritis« X »ad 
celos ascendit.« 

f. 147*» — 149*' Expositio Symboli. »Sequitur super Credo. Hebr. 1 1 : 
Sine fide autem impossibile est« X »et alii in obprobrium.« 

TRUHLAI^ : Cat. cod. Ut. 289 10 731 

f. 149^ — 151* Quaestio M. Johannis Hus »Utrum ex transsub- 
stanciacione panis in corpus Christi incipit esse corpus Christi.« (Edit. 
Nor. II, 340.) 

f. 151*— 151** »Quarti libri Sentenciarum distinccio 12.« 
f. 15P — l^^*' »Utrum cottidie sit communicandum.« 
f. 154' — 157' Mag. Martini de Praga Quaestio, »utrum circum- 
scripta simonia potest summus Romanus pontifex reservando sibi 
primos fructus distribuere generaliter beneficia regnorum.« 

f. 157^ — 165^ Mag. Petri de Benessow QuaestiOy »utrum pro 
reformanda in ecclesia Christi unione necesse est clerum abrenunc- 
ciare omnibuSy que possidet« (post mortem Joh. Hus determinata). 

f. 166' — 169^ (Johannis Hus) Tractatus de mandatis dei et de 
oratione dominica. (Hussi opera f. XXIX.) 

f. 169^ — 170^ (Eiusdem) Tractatus de peccato mortali. (ibidem 

f. xxxn.) 

f. 171' — 173^ (Eiusdem) Tractatus de matrimonio. (ibidem f. 
XXXIII.) 

f. 173^ — 181' (Eiusdem) Tractatus de sacramento corporis et 
sanguinis domini. (ibidem f. XXXVIII^.) 

f. 181'— 182^ (Eiusdem) Tractatus de tribus hostibus hominis 
(ibidem f. XXXVI.) 

f. 182*>— 184*> (Eiusdem) Tractatus de poenitentia. (ibidem f 

xxxvn.) 

f. 184^—186^ (Eiusdem) Tractatus de cognitione dei. (ibidem f 
XXXV.) 

f. 187'— 197' Eiusdem Responsio ad articulos 42 (Palacky Do- 
cum. p. 204). 

f. 197' — 200^ »Ordo procedendi in causa M. Johannis Hus per 
ipsum signatus« (ibidem p. 188). 

f. 200* — 200*^ Clementis papae dictum in Decretalibus. 

f. 200*» — 201* »Copia litere, quam Sbinco archiepiscopus Pragensis 
ex dictamine consilii . . . Wenceslai regis debuit pape Johanni XXIII desti- 
nare« (Docum. p. 441). 

f. 201^ — 203' »Articuli extracti ex processu cause contraJohan- 
nem Hus« . . . cum eius responsis. (ibidem p. 230.). 

f 203^—209* >Articuli Johannis Hus extracti de libro de eccle- 
sia. De fide Augustinus« . . X »dilata de honizatricibus etc.« 

f. 209^ M. Jana Husa Spis o sesti bludich (Pouhy pocatek). »Zna- 
menaw ssest bludow« X »nebe y zemy y wsseczkny« (cetera deside- 
rantur permultis foliis codicis in fine excisis). 

Operculis adligata sunt folia membran., in quibus variae notae theologicae, 
latinae et bohemicae occurrunt, quarum una possessorem codicis saec. XV de- 
signat »sacerdotem Johannem de Paczow«, altera quaestio est »utnim fideles 
possunt licite audire missam sacerdotis, qui manifeste contradicit ewangelio 
factis et dictis« (cui perperam inscribitur »Hus de corpore Christi«). In nudo 
operculo superiori exarata est series sermonum codice hoc contentorum. Vetus 
sign. L, 9. 

290 734 

732 IV, F. 26.(Y.L2.n. 13.) 

charL a. 1367 ff, 85, 22'5 X 145 cm. 1 m, 

f. M — 72^ Alani de Insulis Anticlaudianus cum nonnullis glossis 
interlinearibus. »Auctoris mendico stilum* X »Expl. Anticl. per manus 
Mauricii a. d. 1367 et in festo b. Anne finitus est liber iste.« 

f. 72^ — 85^ (Henrici Septimellensis Elegia de diversitate fortunae 
»Pauper Henricus«) »Quomodo sola sedet« (cum hac nota in margine : 
»Tytulus: Incipit liber Henrici deploraciones sui status. Causa efficiens 
fuit doctor Samariensis iuris canonici, qui antea fuit pauper et postea 
dives«) X »morientis amor, Expl. pauper Henricus Samariensis a. d. 
1367.« (Leyser Hist. poet. p. 453.) 

f. 85* — 85^ Hymni duo de s. Maria virgine nobis musicis instructi. 

Vetus sign. K, 30. 

733 IV. G. 1. (y. //. 5. n. 45.) 

ckart. saec. XV 11-- XV III ff, 75 num., 205 X 16 cm. 1 m. 

f. 1* — 5* Scriptores sacrorum bibliorum. 

f. 5*^ — 1^ Series librorum canonicorum. 

f. 8^—18* Harmonia chronologica prophetarum. 

f. 19* — 31*> Chronologia biblicae historiae Vet. Testam. 

f. 32* — 54** Evangelica incamati dei oeconomia. 

f. 55* — 69* Chronotaxis compendiaria Actuum Apostolorum, 
Epistolarum canon., Apocalypseos. 

f. 69*' — 70** Anni praecipuorum scriptorum medii aevi. 

f. 71* — 75*^ Poemata ad stilum diversorum poetarum veterum 
conformata. (Inscriptio mutila.) 

734 IV. G, 2. (Y. 121 4, H. 58.) 

chart saec. XV ff. 213, 215X16 cm. d. m. 

f. 1* — 14^ Mag. Cristanni de Prachaticz Rudimenta artis compu- 

tisticae (initio et in fine mutilata) cum commentario. (Incip. comment. :) 
»Homo nascitur imperfectus* (Incip. textus:) »Motus parvulorum amore« 
X (expl. textus :) »vel integram ulnam. Et sic est finis« (Sequens rubrica 
deest dimidio folio avulso). 

f. 15* Notae arithmeticae. 

f. 16* — 31* Thomae »Brang\vardyn« (Bradwardini) Arithmetica 
conmiunis. »Numerus est duplex« X »Finis arithmetice communis Th. 
Br. a. 1455 sabbato post Procopi . . . in domo Nazareth studencium Anti- 
que Civitatis Pragensis.« 

f. 32*— 33* Probatio cuiuslibet speciei algoristicae, »utrum bene sit 
calculatum an non.« 

f. 34* — 72* Johannis de Sacrobosco Compendium algorismi pro- 
saici de integris cum commentario. (Incip. comm. :) »Quisquis sciencias 
mathematicas pretermiserit« (Incipit textus:) »Omnia que a primeva rerum 
origine* X (expl. textus:) »radix maximi cubici subnotatur proposito* (fi- 
nis deest folio evulso). 

291 19- 735 

f. 73^ — 107^ Eiusdem Tractatus de sphaera materiali (in fine mu- 
tilus) cum commentario. »Tractatum de spera« X »Ex hiis patet, quod 
semper esse eclipsis* (cetera desunt). 

f. 108*' Cisiojan £esky z r. 1472 (Pfepis pozdejsi puvodniho na 
1. 133** rumelkou potfeneho cisiojanu) »Nowe leto nam krzest daIo< X 
»Jan dieti nosii.c 

f. 109» — 132** (Johannis Chrysostomi — sic, recte: de Sacrobosco) 
Massa compoti vel Compotus ecclesiasticus versificatus cum commen- 
tario. >Licet modo in fine temporumc (in fronte rubrica: »A. d. 1445 post 
Simonem rectorem ad s. Egidium Pragec) X »Finitus ecclesiasticus a. d. 
1445 II. fer. ante Margarete. Eodem anno mortuus est Stephanus de 
Chrudim Brode IV fer. post festum Wenczeslai.« 

f. 133*» »Cisioianus in bohemico 1472 per W. K.« (cf. supraf. 108»»). 
f. 134* — 139*^ Calendarium astronomicum. 
f. 140* — 142» Tabulae computisticae variae. 
f. 142** — 145** Notae astronomicae variae. 

f. 146* — ^213** (anepigr.) Johannis de Sacrobosco Compotus philo- 
sophicus. »Compotus est sciencia«X 

»M cristi bis CC quarto deno quater anno 
De Sacro Busco discemit tempora ramus, 
Gracia cui nomen declarat divina Johannes. 
Annuat hec gracia nobis huius sic carpere fructum 
Ecclesie Christi quod nos hinc fructificemus. 
(nibr. :) Anno milleno bis ducento quadrageno (= 1466) 
Et sexto Mensis ter quino Kalendas apprilis 
Hoc opus exactum per W de P quoque factum. 
Pro cuius fine laus sit bonitati divine, 
Et scriptor cessa, nam manus est tua fessa.« 
Sequuntur variae notae in duobus fol. non num. Operculo infer. adligatum 
est fragm. membr. cuiusdam libri liturgici saec. XII — XIII. Codex idem esse vi- 
detur atque Q 12 sign. in cat. Rudnicensi. 

735 IV. G. 3. (1./. 2,n.5,) 

chart. saec. XIV ex. ff. 103, 22 XM cm. 1 m. 

Alani ab Insulis Anticlaudianus cum glossis interlinearibus. 

f. 1* »Auctoris mendico stilum« X f. 103^ »saltem post fata silebit. 
Explicit Anticlaudianus per manus Psenycze Amen.« 

In operculo super. intrinsecus depicta est imago angeli incarnationem 
Christi annunciantis, sed figura b. Mariae desideratur. Vetus sign. V, 26. 

736 IV. G. 4. (r. lu. 4. n.67,) 

chari. a. 1356 ff. 112, 22 X 13 cm. 1 m. 

M. Alberti de Saxonia Logica nova. 

f. 1* »Intencionis presentis est pertractare de terminis« X f- 112* 
»et tamquam sequens ex posito. Explicit nova loyca scripta per manus 
Przybiconis copiata Parisius . , (sequentia verba emsa) . . . Mag. Albertum 
de Saxonia a. d. 1356 XVIII die mensis Septembris. Ach zadna, by ty 
to wyedyela.« Sequuntur omissa quaedam in f. 29*». 

292 739 

In fronte f. 1* haec nota scripta manu eiusdem saec, occurrit: »Loyca 
Alberti. Hunc librum donavit rev. pater in Chr. dom. Heni^icus de Wildenstein 
episc. et comes Tergestinus fratribus b. virginis in Cza8lavia.« Operculis adli- 
gata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam philos. saec. XIV, quorum in al- 
terius fronte notatur: >Ista loyca est fratris Thome de Pisis (?), quam ipse 
emit a Lodovico dom. Cristannus.« Vetus sign. libr. Carol. B,?,K. 

737 IV. G. 5. (Y. L 2.n. 71) 
chart. saec. XIYjXV ff. 71 num., 22 X i^ cm. 1 m. 

(Johannis de Praga?) Casus summarii super decretales. 

f. 1* »Gregorius etc. Istud prohemium habet quinque partes« X f. 
71* »facere omagium compellatur. Finis Amen.« Sequuntur notae variae. 

In fronte operculi super. manu coaeva adnotatum est : »Magistri Johan- 
nis de Praga.« Schulte, qui codicem hunc pag. 48 operis sui »Canon. Hand- 
schriften« recenset, veterem catalogum nostrum secutus Mag. Johannem de 
Praga auctorem Casuum esse declarat. Sexterni codicis cooperti sunt fragmento 
membran. instrum. publ. notar. Stanislai de Gyczin. Veteris signat. bibl. Cle- 
ment. vestigia tantum in dorso lacerato supersunt. 

738 IV. G. 6. {Y. Ul. 3. n. 66.) 
chari. saec. XV ff. 62, 22'5X16 cm. 1 m. 

Sermones varii, ut docent allocutiones, fere omnes ad magistros 
et clericos habiti. Quibus superscribuntur auctores, hi sunt: 

f. l^ Sermo Jacobi de Misa incip. »Pacienciam habe in me.« 

f. ll^ Eiusdem sermo incip.: >Surge, tolle grabatum tuum.« 

f. 12^ Eiusdem sermd incip.: »Cuius est hec imago.« 

f. 53' M. Johannis Hus Sermo, »quem proposuit facere in con- 
cilio Constanttensi« incip. : »Dominus noster J. Chr.« (edid. in Oper. 
Hussi f. 52 et ab Hofler, Script. I, 298). 

Ut docet tabula contentorum in operculo super. manu saec. XVII exarata, 
et alii sermones Hussi et sermones mag. Petri de Stupna olim inerant, qui nunc 
desunt codice in fine mutilato. Eadem, ut videtur, manus codici hunc titulum 
inscripsit: »Sermones concionatorum praecipuorum in Boemia.« Ibidem manu 
saec. XV notatum est Vaticinium de regno Bohemiae Mgri Galli. Vetus sign. 
H, 25. 

739 IV. G. 7. {Y. L 1. n. 9.) 

chart. saec. XIV ff. 42, 21 X 14^ cm. 1 m. 

Arnesti archiepiscopi Pragensis Statuta provincialia a. 1349 addito 
libro Thomae Hibemici de tribus punctis religionis christianae essen- 

tiaiibus. 

f. !• (rubr.:) »Incipit prologus super statuta . . In nomine s. et in- 
div. trinit. . . Amestus dei et apost. sedis gracia s. Prag. eccles. archy- 
episcopus« X f. 42* (rubr. :) »Expliciunt provincialia edita a dom. archy- 
episcopo dom. Amesto venerando s. Prag ecclesie.« 

293 740 

f. 42* — 42*» (alia manu) Hymnus de s. Petro incipiens: »SaIve pastor 
Christi gregis*, et oratio ad eundem sanctum. 

Vetus sign. R, 29. 

740 IV. G. 8. 

chart. saec. XIV ex. ff. 67, 21-5 X 15 cm. d. m. 

f. 1* — 5* (anepigr.) Speculum algorismi. »Quoniam quibusdam iu- 
venibus« X »et hoc patet extra in spacio.« 

f. 5"^ — 7^ Johannis Poloniensis Computus manualis metricus 
cum commentario. »Incipit manualis compotus« — (Incip. textus:) »Est 
duplex ciclus* X »quarta sequens feria. Expl. computus manualis per 
manus etc.« (sic). 

f. 8* Versus de peccatis, virtutibus, donis, beatitudinibus etc. 

f. 8** Initium (calamo inductum) operis, quod auctor Massam computi 
appellari vult. 

f. 9^ — 18^ Johannis de Erfordia Computus cirometralis minor et 
maior cum commentario marginali. »Cognicio veritatis de pausis tem- 
porum« X »si post prius addas. Expl. cyrometralis computus auctor 
bonus.« 

f. 19* — 22* Tabulae mediorum motuum omnium planetarum, item 
tabula coniunctionum solis et lunae cum expositione in fine. 

f. 23*» — 24* Tabula astronomica alia. 

f. 25* Tabula docens »in quo signo sit luna singulis diebus.« f. 25** 
>Quatuor cycli ad sciendum que sit litera privacionis lune omni anno.« 

f. 26*— 31** (anepigr.) Calendarium astronomicum. 

f. 32* Versus de egyptiacis diebus. f. 32*» De embolismo nota. 
f. 33* Tabula aurei numeri. »Nota quod tabula prescripta edita est a. 
1367 ita, quod tunc fuimus in primo cyclo anni iunaris« . . . 

f. 34"" — 46* Johannis de Sacrobosco Compotus ecclesiasticus me- 
tricus cum prologo prosaico, commentario instructus. (Incip. prol.:) 
»Licet modo in fine temporum.« (Incip. versus:) » Aureus in Jano« X (expl. 
versus:) »a te liber habento coevos.* 

f. 46* — 47* »Incipit Manualis computus. Quamvis multorum memo- 
rant documenta virorum* X »inquirere nenos.« 

f. 47** »Tabula de cognicione numeri magnitudinis algorismi secun- 
dum loca discemenda.« 

f. 48** — 55** (anepigr.) Johannis de Sacrobosco Compendium algo- 
rismi prosaici de integris. »Omnia, que a primeva rerum origine« X 
»Hec de radicum extraccione dicta sufficiant.* 

f. 56** — 61** (anepigr.) Compendium incensionis et lunationis cuius- 
libet lunae secundum Judaeos (= Computus iudaicus) »Me pudet au- 
dire Judeum talia scire« X »ipsorum sit tibi ciclus.« 

f. 62* — 67*» Problemata arithmetica et notae variae. 

Operculo infer. adligatum est fol., in quo manu saec. XIV — XV exaratus 
est »Ordo personarum ad cunabulum« latino-bohemicus (LAtinsko-ieski 
slavnost kolihkovi vinoini). Cf. VSstnik t, A. 1898 p. 660. In operculo 
eodem extrinsecus notatum est: »Mag. Wenceslai Iiber.« Veteris signat. bibl. 
Clement. vestigia tantum in dorso supersunt. 

294 744 
741 IV. G. 9. (Y.JIL B. «. 40.) 

chari. saec, XlV—XVff, 74, 22X14'5 cm. d. m. 

Macri De virtutibus herbarum poema initio commentario interlineari 

instructum. 

f. 1* »Herbarum quasdam dicturus. carmine vires* X f. 74* »sic 
apta soiucio fiet. Explicit Macer etc.« (Linea sequens cultro excisa est.) 

Operculo super. adligatum est fragmentutn cuiusdam protocolli iudiciarii 
saec. XIV. Vetus sign. S, 61. 

742 IV. G. 10. 

chart, saec. XV ex. ff. 31, 22 X ^^ cm. d. m. 

f. 1* — 19* (anepigr.) Canones astrolabii practici (collecti a quodam 
mag. Cracoviensi). »Pro introduccione generali eorum que in astrolabio 
practico continentur* X »sicut superius ostensum est. Et sic est finis 
canonum.« 

f. 19^ — 20^ Johannis de Monte Regio Ephemerides. »Usum ephe- 
meridis cuiuslibet breviter exponemus* X »commentario abunde expli- 
cabitur.* 

f. 20** »Canon tabularum quantitatis dierum ascendentis et domorum.« 
f. 21* »Tabella horarum inequalium.* 

f. 21*^—22** »Prognostica in tacuinos ex prolixis in compendium 
redacta.« 

f. 22*» »De aeris mutacione.« f. 23* — 24** »Elecciones in iniciis ope- 
rum.< f. 24*» »P'ro deieccionis sanguinis eleccio. Eleccio pro farmacia.« 

f. 25*— 31* Tabula aequationis domorum ad 7 climata. 

f. 31** »Elecciones in seminum iactu, arborum et vinearum cultu.« 

743 IV. G. 11. 

chart. saec. XVI ff. 35, 21 X 16 cm. 1 m. 

Astrologica varia praesertim ad annos 1576—1578 spectantia et ope- 
ribus Cypriani Leovitii (Lvovsky) et Joh. Schoneri innixa. 

f. 1* Fornia constructionis figurae coelestis. 

f. 2* — 7^ Exemp.a deductionum. 

f. 8*— 10*» Figura coelestis secundum tabulas domorum. 

f. 11*— 30^ Revolutiones menstruae. 

f. 31* — 32*> »Compendium libri Ephemeridum (Augustae a. 1557 
typis editi) Cypriani Leovitii a Leonicia Bohemi.« 

f. 33* — 35* »De fortitudine et debilitate planetarum in genitura veri- 
ficata secundum doctrinam Cypriani Leovicii a Leonicia.« (Tractatulus hic 
non integer esse videtur.) 

744 IV. G. 12. (Y. 1.1, n, 6.) 

chart. saec. XV — XVI ff. 252 num.y 21 X 15 cm. d, m. 

f. 1* — 135*» Johannis Capistrani Tractatus de cupiditate (seu de 

usuris). »Nolite thesaurisare vobis thesauros in terra« X »Explicit 3* 
pars de cupiditate secundum fratrem Joh. de Capistrano.« 

295 745 

f. 136* — 140 Quaestio, »utrum monachus possit sibi vendicare he- 
reditatem iure propinquitatis ad eum devolutam.c 

f. 140^ — 142* Martini papae V Bulla super contractibus reempti- 
onum. »Romae VI nonas Jul. pont anno VIII.€ (1425.) 

f. 143' — 152^ (Jacobi Erfordiensis ord. Carth.) Tractatus de con- 
tractibus reemptionis seu ad vitam. »Post multiplicia insignium docto- 
rum florida scripta« X >errare non dubitatur, quod ab omnibus avertere 
dignetur« etc. (Cf. cod. 641 Berolin.) 

f. 153* — IS^** Notae de conscientia. 

f. 155*— 251^ Concordantiae bibliae cum iure canonico. »In prin- 
cipio creavit deus< X »Expliciunt conc. biblie c. iure can. iuxta ordinem 
librorum biblie. Et sunt cum magna diligencia correcte in allegacionibus 
iuris canonici.« 

f. 252 Nota quaedam incipiens : »Nemo mundus est a peccatis.* 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis cuiusdam saec. 
XIII — XIV, quo continetur expositio Cantici canticonim. Codicem omisso capite 
recens. Schulte Canon. Handsch. p. 48. 

745 IV. G. 13. {Y. IIL 3. n. 25.) 

chart. a. 1415 ff. 214 num., 21 X15 ctn. 2 m. 

f. 1*— 81* (Johannis Hildesheimensis) Historia trium regum. 

»Cum reverendissimorum trigum (sic) magorum ymmo verius trium re- 
gum« X »in reddenda racione. Expl, hist. tr. reg. beatorum per manus 
fratris Conradi de Rueburch ord. fratrum servorum s. Marie sub a. 
d. 1415.« 

f. 81* — 85^ Registmm operis praecedentis. 

f. 85*— 89* Historia de fide Sarracenorum. »Nam ecclesia Possi- 
tanorum vel Possitana Constantino« X »veneno sibi dato interiit. Explicit 
heresis Mahometi.« 

f. 89*— 92* Bemhardi de Sacra Valle (= aaraevallensis) Epistola 
ad Johannem de Castro Ambrosii de hospitalitate. »Generoso et famoso 
miiiti« X »sue dampnabilis senectutis. Amen. Explicit.« 

f. 92^ — 96*' M. Ann. Senecae Liber de fortuitorum remediis. »Li- 
cet cunctorum poetarum carmina« X »ista feiicitas. Explicit Seneca 
Amen.« 

f. 97* — 122* Stephani Carthusiensis (de Dolan) Epistola ad mag. 
Stanislaum de Znoyma. »Venerabili in Chr. almi Prag. studii magistro< 
X »deo gracias in etemum. Et sic est finis.« (=Tractatus »Antihu5- 
dictus, ed. Pez, Thes. IV, 363 sq.) 

f. 122*— 123^ Instrumentum publ. notar. Michaelis Egidii de Po- 
tworovicz conscriptum 3. mart 1412 super scripto mag. Johannis Hus 
de tribus dubiis (copiatum) (cf. IV. G 25 f. 91*'). 

f. 124*— 167* Guilelmi (Peralti) mag. ord. fratr. praed. Expositio 
super professionem monachorum. »Traccatus iste, qui est de professione 
monachorum« X »dominum animadvertunt omnia. Explicit exposicio su- 
per prof. mon. edita a fr. Wilhelmo ord. pred., qui composuit summas 
virtutum et viciorum . . . per manus fr. Conradi de Rueburch ord. frat 
servorum s. Marie in Viridi.« 296 746 

f. 167'' — 195' (anepigr.) Epistola anonymi data ad fr. Gallum prae- 
dicatorem Pragensem (Edid. Hardt Concil. Constant. III, 338). 

f. 195' — 213^ (anepigr.) M. Jacobi Parisiensis Quaestio, utrum cle- 
ricis liceat aliquid possidere. »Inter alia disputata ex tempore hec que- 
stio versabatur« X »aggregare queso dignare. Amen.« (In cod. 4933 pa- 
lat. Vindob. quaestio haec Johanni Stokes attribuitur; sed cf. cod. IV. 
H. 2. f. 110.) 

f. 213^ — 214^ »Mag. Johannis Hyldysen« Argumenta, quod »sacro 
concilio non est detrahendum.« (Magister hic in L D vocatur Heningus 
de Hyldisem ; apud Franz, Nic. de Javor p. 40 »Hildessen«.) 

Operculo super. adligata est membrana, in qua occurrunt hi versus de 
fundatione claustri servorum s. Mariae in Viridi (ad rivulum Botic Pragae) 
a. 1360: 

»Anno M sub ter C sexaque geno 

Fratres servorum Marie, gloria quorum 

In Christi vere cruce splendeat, obtinuere 

Hoc claustrum late circumductum pietate 

Cesaris Augusti semper Karolique venusti, 

Ut Christo gratam vitam ducantque beatam.« 

In nudo operculo hoc intrinsecus notatur: »Iste liber vendatur pro XXIV 
gr. vel modico remissius et ista pecunia distribuatur pauperibus pro anima Ge- 
orgii ligatoris de Nova Civitate et pro anima uxoris eius.« Vetus sign. libr. 
Carol. D, 50, K. 

746 IV. G. 14. {Y. II. 3,n.66.) 

chart. sacc. XV ff. 276 num. 21' 5 X i^ cm. d, m. 

f. 1*— 107* Fr. W(ilhelmi) Wodeford ad Thomam Cantuariensem 
archiepiscopum Causae damnationis articulorum Johannis Wicliff. 

»Vener. in Chr. patii ac illustri domino Th. C. arch. tocius Anglie pri- 
mati« X »Explicit tractatus Anglie contra articulos Wykleff». (Ed. Orth- 
uinus Gratius-Brown p. 191 sq.) 

f. 108"— 130'' (anepigr.) (M. Jacobi de Misa) Tractatus de transsub- 
stantiatione (allegans inter alios etiam Wicliffum et defendens sententiam 
eiusK »In nom. s. et indiv. trin. Utrum ex fundamento scripture* X *^t 
antiquis sanctis esse congestum. Et in hoc sit laus et g.oria« etc. (Cf. 
Baibini Boh. doct. ed. Ungar II, 354.) 

f. 130^—156'' Mag. Petri Payne Anglici Adaptationes sensus arti- 
culorum Joh. Wiclif adversus deductiones M. Johannis de Pnbram. 

>Omnipotentis dei magnificenciac X *qui concessit huic operi pro hac 
vice terminum talem qua.em.« 

f. 157^ ^ Petri Anglici Defensio Joh. Wiclif in materia euchari- 
stiae adversus mag. Joh. Pnbram. »In nom. p. f. et sp. s. Quia nuper 
contra mag. Joh. Wy. Mag. Joh. Przi.« X »quem sanguinem suum dixit. 
Hec ille.« (Opus non integrum esse videtur.) 

f. 158*— 171* »Anno d. 1430 currente* Munimenta articulorum 
pridem per magistros Pragenses conclusorum ex scripturis. »Ut articu- 
lorum pridem per magistros sacerdotesque« X *i^ illorum festivitatibus* 

f. 171*» — 181* Acta de compactatis. 

297 746 

f. 171^—173^ »Prologus in Compactata Prage facta a. 1433« (Archiv 
Cesky III, 398). 

f. 173*» — 176* >Sequuntur ulteriora inter Boemos et legatos Basiii- 
enses Compactata.« »Datum Ig.avie a. d. 1436 die XIII mensis Julii.<« 
(Ibidem 406.) 

f. 176* — 177** »Litera executoria ex parte legatorum.* »Datum in 
Iglavia V. die mensis Juiii a. 1436.« (Ibidem 421.) 

f. 177*»— 178*» »Data imperatoris Sigismundi.* »Brunne a. d. 1435.« 
(Ibidem 428.) 

f. 178*» — 179*» Mandatum episcopis Olomucensi et Lithomysslensi a 
legatis concilii Basiliensis sub hac forma scribi debuit.« »Datum Igiavie 
XIII. mensis Julii a. 1436.« 

f. 179*» — 180* »Forma quam legati scribere debuerunt universis orbis 
principibus.« »Iglavie 13/7 1436.« 

f. 180* — 180*» »Executoria, quam fecerunt Bohemi legatis.« (Ibidem 
434.) 

f. 181* — 181*» »Summa compactatorum.« »M. Johannes Przibram in 
pariete ad S. Castulum de symonia ita scribit* X *A. d. 1432«. 

f. 182* — 215*» Jordani de Quedlinburg Articuli passionis domini 
sive Meditationes. »Inspice et fac secundum exemplar« X »Expliciunt 
dicta super passionem Jordanis.« 

f. 217*— 236* S. Augustini ad Petrum liber de flde. »Epistolam, 
fili Petre« X »Explicit liber de fide ad Petrum Augustini Yponensis epi- 
scopi in vigiiia Stanislai.« 

f. 236^—237* Expositio Proverbiorum 21 et 22 bohemice interpolata. 

f. 237*» Impressa est imago s. Mariae Jesulum tenentis, ligno 
incisa. (Holztafeldruck.) 

f. 238* — 242* Sermones varii bohemice interpolati. 

f. 242*» — 244*» Notae de sepultura et aliae. 

f. 244*» — 250*» Mag. Jacobelli Positio de suffocatis comedendis. 
•Marc. 15 dicitur« X »I^t tantum de ista materia. Expliciunt per quendam 
hominem peccatorem.« 

f. 250*» — 251** Notae de denariis chrismalibus, fumalibus, de bello 
spiritualium, de communione parvulorum. 

f. 253* — 254* »De mulieribus, quod ecclesias post partum intrare 
non prohibeantur.« 

f. 254*»— 262^» Mag. Jacobelli de MizaPositio de imaginibus. »Utrum 
secundum legem evangelicam« X »Eactum est hoc opus et hec questio 
per mag. Jacubellum in Praga in ecclesia ante letam curiam a. d. 1417 
die dominico ante purific.« 

f. 263* — 276* (saec. XIV ex. binis columnis) Berengarii episc. Tuscu- 
lanensis Summa confessionalis. >Quoniam circa confessionem« X »ExpL 
summa confessionalis composita per . . . seu domini pape penitenciarium.« 

In fol. praeligato non num. occurrunt »Articuli erronei in Anglia Johannis 
Wyglefut dicitur conscripti* 1 — 18 »et alia multa«. Cod. recens. Balbinus Boh. 
d. III, 111. Operculis adligata sunt iragmenta membr. codicis cuiusdam gramma- 
tici (Donati?) saec XIV. 

298 747 
747 IV. G. 15. (Y. L L n. 4.) 

charL a. 1417 ff. 249 num., 22 X 15-5 cm. 2 m. 

f. 1*^43^ (anepigr.) Tractatus varii doctrinam haereticam (Wal- 
densium?) redolentes (de fide, adoratione, oblationibus, decimis, ortu 
religiosonim, Constantini donatione, beneficiis, apparatu papae, avaritia 
cleri, vasis preciosis ; item de oblationibus et decimis, de correctione cleri 
per principes, de simonia, de sacramentis, de monachis nigris, de abusi- 
onibus seculi, de fletu pro mortuis et suffragiis, de confessione, de pote- 
state ligandi, de clavibus Petri). Incip. : »Pax fratribus et caritas cum fidec 
X »ligatum esse vel absolutum ut XV q. 1. nec hiis etc* (lidem tra- 
ctatus occurrunt in codice III. G. 28 et attribuuntur Nicolao de Drazcfan ) 

f. 44* — 81** (anepigr.) Expositio orationis dominicae. »Pater noster 
etc. Prima peticio est« X »quod nobis concedat trinus et unus in s. s. 
deus benedictus Amen.< 

f. 82» — 85*» (anepigr.) Tractatus de chorea. »Corea est circulus« X 
»iudicio condempnati sunt.« 

f. 85^ — 96^ (anepigr.) Tractatus de missione quadruplici. *Viri etiam 
perfecti et iusti« X »qtii preesse desiderat, non prodesse. Hec ille.« 

f. 96** — 99* (anepigr.) Johannis Hus Tractatus de matrimonio. 

•Petis, karissime, ut reputo« X »plenarie cogitare. A. d. 1417.« 

f. 100* — 141* (anepigr.) Tractatus de vera beatitudine. »Querite 
primum regnum dei« X »cuncta consona, cuncta conveniencia, que nobis 
prestare* etc. 

f 142* — 157* (anepigr.) Tractatus de communione sub utraque. 
»Nisi manducaveritis* X »in premio et mercede, quam prestare di- 
gnetur« etc. 

f. 157*» — 165*» (anepigr.) M. Johannis Hus Tractatus de sex erro- 
ribus (ordine perturbato). » Augustinus ad Anxiiium episcopum« X »a supe- 
riore coronam.« 

f. 166* — 192*» Responsiones nec non sanctorum auctoritates contra 
concilium Constantiense collectae (a Nicolao de Drazcfan (cf. III. G. 9. 
f. 71.) seu potius a M. Jacobo de Misa (Hardt III, 591 sq.). (rubr. :) »Se- 
quitur prima conclusio de communione utriusque speciei. (Atram. :) Prima 
conciusio : Chr. post cenam« X »illic et minister meus erit. Expl. respon- 
siones (etc. ut supra), in quibus respondetur doctoribus evangelicam veri- 
tatem sub pretextu pietatis condempnantibus.« 

f. 192*» — 198^ (Jacobi de Misa) Tractatus »de communione spiri- 
tuali in sacramentali integra sub duplici forma panis et vini communi- 
tatem plebium concernente.« »Salvator nosterdom. Jesus« X »sanguinem 
sub forma vini etc. Amen.« (De auctore cf. cod. I. E. 29. f. 31.) 

f. 198^ — 232* (ancpigr.) Sermo de communione sub utraque. »Nisi 
manducaveritis« X »de excellencia huius venerabilis sacramenti etc. Amen « 
(Nicolai de Drazcfan? cf. III. G. 28 f. 165.) 

f. 232** — 240* (anepigr.) Tabulae novi et antiqui coloris. >Prima ta- 
bula. Primus. Novissimus virorum« X »Ambros. in libro de offic. Finis 
est novi et antiqui coloris.« (Johanni Hus attribuit Flajshans Osveta 
1904 p. 53.) 

299 
748 

f. 240 — 249^ Consuetudo et ritus primitivae ecclesiae et mo- 
dernae. »Et cum complerentur diesc X »ut sitis dominantes in clero. 
Amen a. d. 1417.« 

Cum maxima pars opusculorum supra recensitorum egeat inscriptione, 
detur mihi venia, si passim titulum falsum indiderim. Item commemoro occurrere 
in operculo super. inscriptionem saec. XV valde attritam hanc: »Tract. . . 
Drazdanensisc. Qua declaratur auctor quorundam opusculorum contentorum 
Nicolaus Dra^dknensis. (Cf. Vestnik t. A. 1898 p. 662.) Utrique operculo 
adligata sunt fragmenta membran. instrumenti publ. notarii Nicolai olim Pel- 
rzymonis de Olkerzyow a. 1410 conscripti, quo bona in Kobylis Gregorio Hu- 
dera adiudicantur. In operculo infer. intrinsecus occurrit nota : »Knyez Zacharz«y 
et quidem manu saec. XV scripta. Vetus sign. concors cum cat. Rudnic. P, 9. 

748 IV. G. 16. (y. /. i. n. 4L) 

chart. saec. XlV—XVff. 260 num., 22X15 cm. d. m. 

f. l"" — 9*^ Libellus de instructione animae (seu Dialogus inter 
rationem etanimam). »Secretis interrogacionibus pulsabo animam meam« 
X »ut nec ei, qui de hiis verius et profusius dicere voluerit, aut materia* . . . 
(cetera putredine vitiata.) 

f. lO^ — 241* Excerpta theologica ex diversis auctoribus duplicia 

(quorum registra vide in f. 135^ et 136*) secundum ordinem alphabeti. 

f. 242* — 253* Tabula sermonum Jacobi de Voragine. 

f. 253* Tabula sermonu n Guidonis. 

f. 254*— 260^ Excerpta et notae theologicae variae. 

Opercuio super. adligata est membran. epistola Nicolai prioris conventus 
praedic. in Halle, qua vidua quaedam in fraternitatem ordinis assumitur a. (13)92. 

749 IV. G. 17. {Y. 1. 1. n. 68.) 

chart. saec. XV ff. 179, 22X16 cm. 2 m. 

Nicolai de Lira Commentarius super Xn minores prophetas cum 

moralitatibus. 

f. 1* (rubr.:) >lncipit prologus in XII prophetas. (Atram.:) Duodecim 
prophetarum ossa pululant« X f. 179^ »a dei societate et electorum.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam saec. XIV, 
quo vitae sanctorum continebantur. Vetus sig. A, 30. 

750 IV. G. 18. {Y.L2.n. 42.) 

charL saec.XV ff 323 mim. (recte 346), 21 '5X15 cm. d. m. cnm inii. 
picL 

Quaestiones super Aristotelis libros: 

f. 1*— 116*» I— VIII Physicorum (expl. »sabbato ante Georgii«), 
f. 117*— 163»> I. 11. IV. De coelo et mundo, 
f, 164*— 191** I et II De generatione et corruptione (expl. »fer. 11 
ante festum Reliquiarum*.), 

f. 192«» -264«^ I— III de anima, 
f. 265*— 295»» I— III Meteororum, 

300 753 

f. 296* — 323* Parvorum Naturalium (de sensu et sensato, de me- 
moria et reminiscentia, de sommo et vigilia, de longitudine et brevitate 
vitae). 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam saec. XIII u. a. 
XIV argum. iurid.-can. In super. nota: »Fer. II ante Johannis Bapt. incep. 
M. Gregorius Pragensis librum physicorum a. 1479.« 

751 IV. G. 19. (Y. /. i. n. 35.) 

chart. a. 1417 ff. 233 num., 215 X i^'^ cm- i ^- 

f. 1* — 2^8^ Rosarium sive Floretus minor. (Dictionarium theolo- 
gicum.) »Absolucio dicitur tripliciter* X »Explicit liber Rosarii sive Mi- 
noris Floreti pronuncciatus per rev. Mag. Mathiam licenciatum in coUegio 
Caroli in lectuario theologorum a. d. 1417.« 

f. 219^ — 231^ M. Johannis Hus Sermo synodalis. »State succincti 
lumbos« X »Hic ewangelicus sermo in synodo Pragensi per rev. Mag. 
Johannem dictum Hus s. pagine baccalaureum tunc temporis Sententi- 
arium vocatum est predicatus a. d. 1407 in die s. Luce ewangeiiste.« 
(Edit. in Oper. Norimb. II, 32.) 

f. 231*>— 232» Notae theologicae variae. 

f. 232^ — 233^ (alia manu) M. Johannis Hus Tractatulus de peccato 
mortali. (Edit ibidem I, 32.) 

Operculis adligatum est fragmentum membr. instrumenti publ. notar. Andreae 
Nicolai de Lompnicz super quadam causa in iudicio archiepiscopali Pragae a. 
1388 vergente. Vetus sign. B, 19. 

752 IV. G. 20. (Y. L L n. 26,) 

chart. saec. XV ff. 158, 22 X 15 cm. 1 m. 

Armandi de Bello Visu Tractatus de declaratione difflcilium dictorum 

et dictionum in theologia. 

f. 1* (rubr.:) »Incipit epistola prohemialis . . . (atram.) Reverendissimo 
in Chr. patri . . Johanni episc. Babenbergensi« X f. 146** »revelat ut lux, 
cui honor et gloria in s. s. Amen.« 
f. 147*— 158* Registrum operis. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. cuiusdam libri liturgici 
neumis instructi saec. XIII. Ut demonstrant inscriptiones initiales valde laesae, 
codex olim erat coUegii Nazareth. 

753 IV. G. 21. {Y. I. 1, n. 31.) 
chart. saec. XV ff. 236 mim., 21 X 15 cm. 1 m. 

Johannis Erfordiensis ord. firatr. min. Quaestiones secundi libri 

Sententiarum. 

f. 1* (rubr.) »Incipiunt questiones sec. l. s. (atram.) Queritur utrum 
sint plura principia prima* X f. 228* »ExpIiciunt questiones super se- 
cundum librum sentenciarum* (rubr. :) »Fratris Johannis Erfordiensis ord. 
fratr. minorum.« 

f. 228*»— 235» Registrum. 

f. 235** — 236*» (alia manu) Additamenta quaedam supra omissa. 

301 754 

754 IV. G. 22. (Y.L Ln,15.) 

chart a. 1456 ff. 246, 21'5XI6 cm. 2 m. 

f. l^ — 5^ (anepigr.) Petri Lombardi librorum sententiarum versus 
memoriales cum expositione interlineari. »Ardua primushabet« X »peiiis 
cruciandi.* Sequitur commendatio versuum discendorum metrica. 

f. 6* — 15*» (anepigr.) Versus memoriales iuris canonici. »Aspice ius 
binum* X »omagia pro spiritu det< (cetera desunt). 

f. 16* — 203* (anepigr.) Petri Lombardi libri sententiarum versibus 
redditi cum commentario. »A res et signa doctrine sunt duo membra* 
(comment. :) »Quoniam secundum phiiosophum sciencie secantur* X »nil 
in ipsis compacientes« — »Sabbato in vigilia Thome 1456.« 

f. 203** — 207*» (anepigr.) Expositio arboris consanguinitatis. 

f. 208* — ^IO'» (anepigr.) Expositio figurae affinitatis et de impedi- 
mentis matrimonii. 

f. 211* — 240* (anepigr.) Argumenta librorum sententiarum schematice 
digesta. 

f. 241*»— 246* (anepigr.) Theses de sacramento altaris. 

In membrana codicem cooperiente exarata est buUa papalis data ad ab- 
batem Wilemowiensem et officialem Litomyslensem initio saec. XV in causa 
quadam praebendali. 

755 IV. G. 23. {Y. I. 1. n. 22.) 

chart. saec. XV ff. 239 nnm. {recte 240), 215X15 cm. d. m. 

f. 1 ^ — 39*» Aegidii (de Columna) Romani Tractatus de praedesti- 
natione et praescientia et de paradiso et infemo. »Nobili militi in Chr. 
sibi quam plurimum dilecto dom. Thanone de Thalome« (sic) X »adeptos 
fore tantam gloriam, cuius glorie« etc. 

f. 40* — 65^ Eiusdem Tractatus de laudibus divinae sapientiae. 

•Eructavit cor meum« X »Expl. tract. de 1. d. s. editus a fr. Egidio de 
Roma ord. fratr. heremitarum s. August. in Grecz Regine finitus per 
manus Johannis Krussynka.« 

f. 66* — 77^ Eiusdem Tractatus de peccato originali. »Ego cum 
sim pulvis et cinis« X »ut facie ad faciem te videre possimus, qui es 
bened. in s. s. Amen.« 

f. 77^ — 105^ Eiusdem Tractatus de resurrectione mortuorum 
cum quaestionibus. *Questio est, utrum possibilis resurreccio« X »Ex- 
pliciunt questiones de resurr. fr. Egidii de Roma« etc. 

f. 106^ — ISl^' Mag. Stanislai de Znojma Tractatus de peccato et 
gratia. »Cum sit necessarium deplangere« X »Hec pro presenti sint col- 
lecta de peccato et gracia in generali. Compilatus per ven. mag. Stani- 
slaum de Znoyma.« 

f 182* — 194^ S. Augustini Liber de vita christiana. »Ego Augu- 
stinus primus peccator« X »Expl. liber de vita cristiana b. Augustini.« 

f 195* — 201* Eiusdem Liber de disciplina christiana. »Locutus ad 
nos sermo dei« X »Expl. 1. b. Aug. d. d. ch.« 

f. 201*— 220^ Liber aureus de tribulatione. »Da nobis domine 
auxilium« X »Expl. lib. aur. de tribulacione.« 

302 757 

f. 222* — 239** (anepigr.) Admonitio matris ad virtutes. »Tue non 
immemor peticionis* X »et perficere pro bona voluntate, cui est honor« 
etc. (Opusculum hoc s. Augustino falso attribuitur; auctor est quidam 
episcopus Adelherus.) 

In fol. chartaceo praeligato est nota de festis Judaeorum septem compa- 
ratis virtutibus septem. Operculo infer. adligatum est membran. fol. cuiusdam 
libri liturgici saec. XIV. Vetus sign. B, 12. 

756 IV. G. 24, {Y, L 1. H, 30.) 

chart, saec, XV ff, 90, 2r5X15'5 cm. 1 m. 

(Johannis Hus) Commentarius in IV. librum Sententiarum Petri Lom- 

bardi insertis versibus super eodem. 

f. !• »Samaritanus enim vvlnerato appropians* X f. 82* »et mihi in 
leccione prestare auxilium, quo ad finem ieccionis potui pervenire.« Infer. 
particula huius folii, in qua notabatur »explicit«, abscissa est. 

f. 82*> — 83*> Registrum materiarum aiphabeticum. 

f. 83** — 84» Excerpta quaedam ex Origene. 

f. 85* — 90** Notae de matrimonio, de bona muliere, de elemosyna 
sacra, de confessione, de adulatione (caret fine fol. ultimo exciso). Haec 
folia in medio iacunas habent cultro factas. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis liturgici saec. XIII. 

757 IV. G, 25. {Y. I, i.n.so,) 

chari. saec. XV ff. 111 num., 22X15cm. 2 m. 

f. 1* — 40** (anepigr.) Expositio Geneseos et Exodi excerpta de 
expositione Nicolai de Lyra et aliis glossis. »In principio deus creavit 
celum et terram« X »Et sic est finis exodi. Et hec excerpta, que vide- 
bantur michi difficiliora de exposicione Nicolay de Lyra et aliis glosis do- 
ctorum.« (Opus hoc in veteri catalogo nostro attribuitur Thomae de 
Aquino.) 

f. 41 perperam ligatum referendum est post 37. 

f 42* — 79^ Hugonis de S. Victore librorum de sacramentis, de 
incarnatione verbi et exhibitione gratiae dei et de sacramento novi 
testamenti excerpta. »In superiori parte operis huius« X »Expliciunt ex- 
cerpta de libro de sacramentis ven. Hugonis* 

f. 80^—91^ S. Augustini Epistola de fide ad Petrum. »Epistolam, 
fili Petre,« X >Expl. liber b. Augustini de fide ad Petrum.« 

f. 91^ — 92*^ Instrumentum publ. notar. Michaelis nati quondam 
Aegidii de Potworowicz conscriptum 3. mart. 1412, exhibens scriptum 
Johannis Hus de tribus dubiis. (Scriptum ipsum v. in edit. Norimberg. 
f. 167^) 

f. ^^i»— ^^*" Stephani de Dolan Epistola ad M. Stanislaum de 
Znojma spectans ad instrumentum superius. 

f. 93* Johannis Hus Epistola ad fratres monasterii Dolanensis 
(Edid. Palacky Docum. p. 31). 

f. 93^ — 11 P Stephani de Dolan Epistola ad M. Johannem Hus, 
scriptum eius de tribus dubiis refiitans. «Indignus Chr. servus S. M. 

303 
758 

Johanni Huss« X >iterum atque iterum deo gracias in etemum Amen.< 
(Epistolae a f. 92*> — 111*' efficiunt tractatum Stephani de Dolan, cui inscri- 
bitur »Antihus€ ed. Pez, Thes. IV, 2, 365 sq.) 

In fol. chart. praeligato non num. occurrit: »M. Pctri Anglici Pajme 
Notabile de trinitate increata.« Operculo super. adligatum est fragmentum 
membran. codicis cuiusdam liturgici saec. XIII — XIV. Vetus sign. D, 5. 

758 IV. G. 26. (r. /. Ln,4o.) 

chart. a. 1428—35 ff. 238, 22 X 15'5 cm. d. m. 

f. 1» — 20*> Fr. Nicolai de Lyra Quaestio de probatione per scri- 
pturas a Judaeis receptas, quod mysterium Christi praedictum a lege 
et prophetis sit impletum. »Queritur, utrum per scripturasc X »Expl. 
questio (etc. ut supra) determinata Parysius in Quolibet a fr. Nicolao de 
Lyra ord. min.« 

f. 20»^ — 44*» et 192*— 198*» Eiusdem Probationes contra Judaeos. 
»Potens sit exhortari in doctrina sacra* X »Expl. probaciones . . . finite 
a. d. 1429 in Hradecz super Albiam.« Sequitur »registrum coUectum a. 
1430 sabbato ante septuagesimam per quendam scolarem Petrum regentem 
protunc scolas in Hradecz super Albia.* 

f. 45*— 67* M. Stanislai de Znoyma Tractatus de corpore Christi. 

>Visum est non esse inutiie* X »Expl. tract. de corp. Chr. . . . in quo 
probat materialem panem non remanere . . Scriptus a. d. 1428 et fi- 
nitus sabato in festo s. Briccii in Hradecz regine per Petrum quendam 
scolarem de Chrudymy protunc rectorem scolarum in Hradecz.« 

f. 69"— 139^ (anepigr.) Aegidii de Columna Romani Tractatus de 
eucharistiae sacramento per theoreumata (sic) distinctus. >Quia inter 
cetera sacramenta* X »tui corporis et sanguinis sacramentum, qui cum 
patre* etc. 

f. 140* — 142* Registrum tractatus praecedentis. 

f. 142*' — 171^ Eiusdem Tractatus de praedestinatione et prae- 
scientia, de paradiso et inferno. »Nobili militi . . . Thanene« X >adeptos 
fore tantam gloriam, cuius glorie« etc. (Titulus huius operis est in sche- 
dula inligata.) 

f. 172*— 182* Eiusdem Tractatus de peccato originali. >Ego cum 
sim pulvis et cinis< X »Expl. tractatus M. Egidii de peccato originali.« 

f. 182^—191^ (anepigr.) Honorii Augustodunensis Inevitabile seu 
Dialogus discipuli et magistri de praedestinatione et libero arbitrio. 

•Incipit inevitabilis legacio fratrum. Fratres in domo dei cum consensu 
ambulantes* X >ut te ultima dies in consorcio illorum inveniat.« 

f. 192*— 198»> vide supra. 

f. 199* — 221* Aegidii Romani Quaestiones de resurrectione mortu- 
orum. »Questio est, utrum sit possibilis« X >Expliciunt questiones de 
resurreccione fratris Egidii de Roma rescripte et finite a. d. 1435 fer. V 
in octava corporis Chr. per Petrum (de Dwekaczowicz, cf. cod. V. E. 
4(a) f. 157*) quendam dictum Bibat in domo Nacionis Boemorum, quo 
tempore ambasiata regni Boemie soUempnis directa fuit ad cesarem Si- 
gismundum Brunam pro tractanda veritate sanctissimi sacramenti utiius- 
que speciei quoad laicos utriusque sexus porrigenda« (sic). 

804 761 f. 221>— 238> Eiusdem Tractatus de laudibus divinae saplentiae. 
(Post registrum:) »Eructavit cor meum« X >Expl. tract. de l. d. s. editus 
a fratr. Egidio de Roma ord. fratr. herem. s. Augustini,« 

Operculis adligata sunt fmgmenta membran. codicls lilurg. saec. XIV. 

759 /V. G. 27. (r. /. /. «. 39.) 
charl. a. 1446—1461 ff. 146 itHtti., 21-5 X 16 cm. 2 nt. 

Johanais Wlclif Operum de civili dominio et decalogi reglstra (a M. 
Petro Payne Anglico composita). 

f. 1' — 35'' Registrum locorum ab auctore citatorum secundum ordinem 
librorum sacrae scripturae. In fine rubr. : »A. d. 1461. Nomen scriptoris si 
tu cognoscere vellis (sic), Jo tibi prima sit, han sequens nes-que su- 
prema< (Jobannes quidam). 

f. 36' — 124'' Registrum alphabeticum operis »de civili dominio*. In 
fine: *.\. d. 1446 fer. III post conductum pasce.* 

f. 125" — 146'' Registrum alphabeticum .Decalogi*. 

Codex fragmento originalis buUae Eugenii IV ad quendam Johannem co- 
opertus est. 

760 IV. G. 28. (i-.z /,«.-?.) 
chart. saec. XV ff. 332. 21-5 X 135 cm. 2 m. 

S, Johannls Apocalypsis cum (Guilelmi de Militona) commentario (cuius 

vero inilium deest). 

f. 1' »Preraissis causis principalibus huius doctrine* X f. Sl^"" »con- 
firmacionis et optacionis dicentis: Gracia d. J. Chr. cum omnibus vobis 
Amen. Et nos igitur deo gracias referamus, quod nos decussis tantis 
plagis scripturarum deduxit et perduxit ad portum salutis. Oro autem, ut 
si minus bene alicubi dixi, mihi benignus indulgeat delinquenti et veniam 
humiliCer postulanti, et lector non malicie sed ignorancie ascribat et cor- 
rigat* . . . (Commentarius hic in veteri catalogo nostro falso atCribuitur 
Alberto Magno.) 

f. 313» — 330'' .Materia in llbrum Job« (opus mancum). 

f. 331'' — 332* "Materia aliqualis super Proverbia* (fragmentum). 

Operculo infer. adligatum est fragraentum mcmbran. cudicis cuiusdam li- 
turgici saec. XIV. Vetus sign. B, 20. 

761 IV. G. 29. {Y. m. 4. ... ,..) 

chari. saec. XV in.,ff. 168, 21-5X15 cm. d. m. 

Sermones de sanctis per circtilum anni cum 
(Insunt etiam vitae patronorum Bohemiae et pa^^in 
inter lineas et in margine.) »Ambulans Jesus . . . i'>'<nii. 
maxime simpUctbus.* 

Ut HanuS bibliothecarius in catalogo vetcro adnotavit, i. 
culis olim adligata erant membran. fragmenta vctustissimi I^ 
quae nunc separatim asservantur (nescio ubi, cum 
de cod. X. P. 6 deprompta Cas. Mus. 1861 ediui sw\\). Iiei 

TRUHLjU: C«i. ead. l»l. 305 
762 

culo super. adglutinatum esse Vocabularium latino-bohemicum (Slovnicek lat.- 
cesk^) cum hac nota ad calcem : »A. d. 1435 currente« ; operculo vero infer. 
Recepta quaedam bohemica (lAky proti dnS). In fronte opcrculi super. intrin- 
secus notatur: »Pro vicario in 2ebrak opido.« Vetus sign. A, 12. 

762 IV. G. 30. {Y. 1. 1. n. 36.) 

charU saec. XIV ff. 305 num., 21 X 14 cnt. d. m. 

f. 1* — 21^ Commentarius in epistolam s. Hieronymi ad Pauli- 
num et in Geneseos cap. I — XX. 

f. ^l*'—^^^ Expositio orationis dominicae. 

f. 22**— 35* Notae et excerpta varia theologica. 

f 35^ — 59* Commentarius in evangelium s. Mathaei. »Queritur 
primo, quare dicitur liber generacionis« X >non sine voce disceptacionis 
generalis.* 

f. 59*-59<» Nota de fato. 

f. 60*^86* et 91* Commentarius in evangelii s. Johannis capita 
I — Xin. (sub titulo: Notabilia super evangelium Johannis). 

f 86** — 87*> Sermo in honorem s. Thomae de Aquino. 

f. 87*» — 89» Quaestiones de peccato veniali. 

f. 89*» — 91* »Sermo ad clerum contra perversos prelatos in 
cena domini.« »In finem dilexit eos. Verbum propositum.< 

f. 92*— 94»» Sermones duo. 

f. 95* — 149* (anepigr.) Auctoritates theologicae ordine alphabeti 
digestae (Avaritia — Zelus). 

f. 149»> — 154^ (anepigr.) Catalogus librorum b. Dionysii, Ambrosii, 
Hieronymi, Augustini, Gregorii, Isidori, Hilarii, Bernhardiy Chiyso- 
stomi, nec non Rabani, Prosperi, Richardi et Hugonis de S. Victore^ 
Boethii, Senecae, Tullii, Alcuini, Alani, diversorum. 

f. 154* — 167*» Vita et miracula b. Mariae virginis. 

f 167^ Leky proti zimici a »mast na ciestu«. 

f 168* — 184*> (anepigr.) Tractatus tripartitus 1) de decimis et de 
voto, 2) de 7 sacramentis, 3) de symonia, usuris et rapinis. »Hoc 
opusculum in tres partes dividitur* X »nisi ubi timetur exemplum ma- 
lum. Explicit penitencia.« 

f. 184*' — 185* >Sequitur questio circa illum librum.« 

f. 185*^ — 203* Notae variae, imprimis de dignitate sacerdotum et de 
officio missae. (In his notis atque in tractatu praecedenti passim occur- 
runt iocosae rubricae bohem., quas edidi in »Rozpravy filolog. Gebaue- 
rovi venovane«). 

f. 203*» — 213* (anepigr.) Tractatus de sacramentis. »Septem sunt 
sacramenta« X »tercia ad celestes animas.* 

f. 213** — 216*» (anepigr.) Tractatus de arborum cultura. »Mense 
Novembri locis calidis« X »serenda est ergo caleis vel cacuminibus* (ce- 
tera desunt). 

f. 217* — 225^ Regula s. Francisci. »Incipit prologus in constitucio- 
nes generales. Quoniam, ut ait sapiens« X »Iste sunt constituciones et 
statuta ordinata Lugduni . . . a. d. 1351. Expliciunt constituciones gene- 
rales.« 306 763 

f. 226* — 226^ Ordinationes capituli Franciscanorum celebrati in 
Olomucz a. 1353 (nescio an integrae). 

f. 227»— 264^ (anepigr.) Tractatus (initio mancus, incipit enim a 
cap. II, sed secundum initium tertiae partis in f. 254» pertractans) de tri- 
bus donis scil. timoris, pietatis, scientiae. 

f. 266» — 279** Notae variae theologicae (de confessione, peccatis etc. 
— in fine mancae). 

f. 280»— 287»> Sermo super Hajjg. 2 Movebo celum. In fine: »Pri- 
mum membrum istius sermonis predicare poteris in prima dominica ad- 
ventus, secundum in dedicacione, tercium de confessoribus, quartum . . 
in secunda dom. adventus* .... 

f. 287»>— 305*» Sermones varii. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. instrumenti publ. notar. Geor- 
gii nati olim Frowini de Tusta a. 1402 conscripti, quo Martinus Thomae de 
Dobrzano clericus Prag. dioec. plebanus ecclesiae Omnium Sanctorum in . . . (?) 
declaratur. Vetus sign. C, 6. 

763 IV. G. 31. (r. l u ». 77.) 

chart. saec. XV ff. 116 num., 22 X l^ ^^- 1 ^- 

f. 1» — 77^ Roberti Lincolniensis episcopi Epistolae 61. »Epist. 
prima . . . Dilecto sibi in Chr. mag. Ade Ruffo* X »Et sic est finis epi- 
stolarum in spe beati R. ep. L.« (Enumerantur Balbini Boh. docta 
III, 86.) 

f. 77^ — 79» Epistola Luciperi (sic) ad filios superbiae, praecipue 
modemae ecclesiae principes. »Rex superbie scribit suis filiis.« (Hen- 
rici de Hassia?) 

f. 79^ — 87» Roberti Lincolniensis episcopi Scriptum Innocentio 
papae IV a. 1250 apud Lugdunum traditum praecedente nota histo- 
rica. 

f. 87^—90» S. Augustini Liber de contemptu mundi. »Audite 
fratres karissimi« X *unus deus in s. s. A.« 

f. 90** — 91^ Eiusdem Admonitio »quantum ad inhesionem conti- 
nuam leccionis et dei precepti« (=: Sermo 56 ad fratres in eremo). X 
>Hoc Augustini scriptum tu clerice lege, Dic quoque ceteris, quoniam 
est utile.« 

f. 92» Vita b. virginis. »Didicit dei genitrix« X »Hoc de operibus b. 
virginis M. in hac vita Innocencius et secundum aliquos Leo papa.« 

f. 92*> — 96*» B. Ambrosii Pastorale. »Non iam ad subditum locor 
wigus« X »Finitur pastorale Ambrosii et incipit pastorale Bemhardi.« Hoc 
vero desideratur multis fol. sequentibus evuisis. 

f. 97» — 114» Quaestiones de novissimo iudicio. »Ideo non resur- 
gunt impii in iudicio« X »ut nos custodiat a tali separacione Amen« 
(Auctor f. 103*' invehitur in quendam praedicantem Pragae et Viennae, 
et se ipsum olim Pragae praedicasse confitetur). 

f. 114» — 115* Notae variae (ex. gr. de 7 filiabus diaboli). 

f. 115*'- 116» B. Isidori Hispalensis Norma vivendi. »Age fili ut 
oportet« X *ncc martirio expiatur« (finis deesse videtur). 

Vetus sign. libr. Carol. A, 6, K. 

307 20* 764 

764 IV. G. 32. (Y. L i. n. 44.) 

chart. saec. XIV—XV ff. 302 num., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1* — 36^ (anepigr.) Expositio symboli apostolorum. »Credo in 
deum patrem« X »ad sedes sidereas transferentur.« 

f. 36^ — 48^ Expositio decalogi (Henrici de Pirmaria). »Secuntur 
decem precepta levitici. Audi Israel precepta domini* X »quem sponsus 
libenter visitat* 

f. 49* — 109» Compendium salutis. »Dudum carissime mi Petre« X 
»perpetuo valeamus laudare, quod nobis etc.« 

f. 109^ — 1 10* Martini papae V. Bulla de minoribus poenitentiariis 

data »Geben (znGenevae) XII. kal. Aug. pontificatus anno primo*. (1418). 

f. 110** — 111** »In die pasche introductorium* (sermonis). 

f. 112* — 117^ Informatio pro confessoribus. »Nota primo, quod 
confessio debet esse simplex« X »Explicit utilis pro confessoribus infor- 
macio.< 

f. 117** — 118** Anshelmi et Augustini »Consilia circa hominem mo- 
riturum.* 

f. 118** — 120** Expositio orationis dominicae. »In scripturis sacris 
invenitur* X »presenti preterito et futuro. Inde eripiat nos dom. noster 
J. Chr. qui etc.« 

f. 120** »Dies periculosi in quolibet anno sunt 32« etc. 

f. 121*— 132** et 186*— 194* (anepigr.) Evangelia dominicalia et festi- 
valia per circulum anni succincte perstricta. »Notulis inscriptis omnium 
evangeliorum* X »enientes et vendentes, ut dicitur in evangelio«. 

f. 133* — 142* Richardi doctoris (Praemonstratensis) Tractatus 
super Canonem. »In virtute sancte crucis* X »Expl. tract. R. doctoris 
reverendi super canonem finitus a. d. 1425 in octava Dorothee virginis 
per manus Nicolai iudicis circa meridiem.c 

f. 142* — 146** »Incipit Sacer Canon. Quoniam sacer canon quo in 
consecracione« X »Explicit . . (lacuna evulsione facta) Dy feygen sejTi 
den gebawem« . . . Versus sequentes eundem Nicolaum scribam indicant. 

f. 147*— 160* Richardi (de S. Victore) Liber de clavibus ecclesiae. 
»Quodcunque ligaveris* X »cui non imputavit dominus peccatum.< 

f. 160* — 185** »Tractatus super canonem bonus.« »Studiose fratrum 
dileccioni* X »in regno celorum Amen.« Folia aliquot, quae olim seque- 
bantur, evulsa sunt. 

f. 186*— 194* vide supra. 

f. 195^—221** (Thomae de Aquino) Expositio Cantici canticorum. 
»Salomon inspiratus« X »sumus deo in omni loco. Expliciunt cantica 
canticorum satis bona.« 

f. 222*— 268** (anepigr.) Sermones varii. 

f. 269''— 294** (Matthaei de Cracovia) Tractatus de confessione. 
»Quoniam fundamentum* X »amplius noli peccare. Explicit generalis 
confessio.« 

f. 294**— ^^^^" »Glos8a super Magnificat« 

f. 299* — 302** »Glossa super Benedictus« in fine manca. 

Operculo infer. adglutinatum est fragmcntum actorum quorundam ^ 
alium saec. XIV — XV. 308 765 JV. H. 1. 

chart. a. 1715 ff. 171 (pag. 343), 20X.17 cnt. } m. 
Petri Canisii S. J. Catechismus catliolicuB opera et studio P. Jacobi 
des Hayes Leodii apud Guil. Henr. Streel a. 16S2 editus, nunc vero 
(cf. pag. 5) Pragae a. 1715 exscriptts Commentariis P. Stephani Me- 
nochii (Antwerpiae 1679 editis) illustratus. 
Indicem operis vlde in operculo super. verso. In fronte fol. 1" haec noto 
occurrit: >Bibllothecae coll. S. J. ad S. Clementem maloris.< 766 IV. H. 2. (Y. I. I. . chart. saec. XV ff. 16! ittiitt., 21 XISS cin. d. m. 

f. M — oO'> B. Hieronymt Expositio super Ecclesiasten. >Verba 
Ecclesiastes filii David* X »laudetur excelsus deus. Finitum est hoc a. 
d. 14 . . (lacuna ex scissura) octavum tribus diebus in illa syllaba me etc.« 

f. oP — 64** (anepigr ) Dialo^s de vanitate mundi. »0 munde im- 
munde* X •interrogaciones tue inicium sumant etc. Finis est libelli fer. 
II post invoca.« (Opus hoc in veteri catalogo Hugoni attribuitur.) 

f. 64'* — 67* L. Annaei Senecae Liber de moribus. >Omne peccatum 
accio voluntaria est* X »quam que aspera.« 

f. 68* — 95* Anselmi Cantuariensis tPustilla super psalmum Mi- 
serere.- »Fortissime deus< X «Explicit pustilla super psalmum Miserere 
Anselmi Cantuariensis scripta per manus cuiusdam a. d. 1412.« 

f, 95''— 101' Expositio orationis dominicae. »Pater noster etc. 
O immensa clemencia* X »Expl. expos. Pat. nost.- 

f 101'' — 106' Expositio orationis >Salve regina*. 

f. 106'— 109'' >Bernardus (aaraevall.) super Ave Maria.- >Tibi 
domine deus gracias* X .que fuit matris et filii» (Opus mancum, nam 
rubricator addit: utinam finivisses.) 

f. 1 lO — l^^" Mag. Jacobi Parisiensis Solutio quaestionis, utrum 
viris ecclesiasticis liceat aliquid possldere. (Inscripilo:) >Mag. Jacobus 
(sequentia nibricator addidii) Parisiensis postquam venit Pragam ambasiator 
regis Francie, invitatus est per Hus et alios Wiclefistas, cui subscriptam 
questionem proposuerunt. (atram.) Inter alia disputata ex tempore» X 
•aggregare queso dignare .Amen.* (Quaestio haec in cod. Vindobon. 4933 
Johanni Stokes attribuitur.) 

f. 125'— 136' (anepigr.) Quaestio, >utnim de necessitate salutis 
sit bomlnem conflteri solis presbyteris*. sotuta adversus doctrinam 
Waldensium. »Utrum etc. (ut supra) omnia sua peccata tam mortalia 
quam veninlia» X .si in ^•■'C niunJn nnn fueril Llcletuiti. l^la sufficiant.* 
(Opus \idctur esse autogrnphiim; '^ed lii^crcpat ab hoiiiiin>:na quaestione, 
quac in cod. IV, H. 7 el VIH. F. 2 lUtribuitur .M. Stcphan- Palecz.) 

f. 13"*— ""*■ -^•tt^ngt.) Quacstiones theologicae variae (utrum 
Omnes crea" '■•«ermftnentiam immediate inJigL^ani .i deo conser- 

vari; (1" '"m Imnc potest vel pntim a.iter ordinare ; 

an dei 'cutis etc. etc) lEliiim ii;ic quaestiones 754 

754 IV. G, 22. (y. /. /. n. 75.) 

chart a. 1456 ff, 246, 21'5X16 cm, 2 m. 

f. 1*— 5*^ (anepigr.) Petri Lombardi librorum sententiarum versus 
memoriales cum expositione interlineari. »Ardua primus habet« X »peuis 
cruciandi.« Sequitur commendatio versuum discendorum metrica. 

f. 6* — 15*^ (ancpigr.) Versus memoriales iuris canonici. »Aspice ius 
binum* X »omagia pro spiritu det« (cetera desunt). 

f. 16* — 203* (anepigr.) Petri Lombardi libri sententiarum versibus 
redditi cum commentario. »A res et signa doctrine sunt duo membra« 
(comment. :) »Quoniam secundum phiiosophum sciencie secantur« X »nil 
in ipsis compacientes« — »Sabbato in vigilia Thome 1456.« 

f. 203** — 207*> (anepigr.) Expositio arboris consanguinitatis. 

f. 208* — 210^ (anepigr.) Expositio figurae affinitatis et de impedi- 
mentis matrimonii. 

f. 211* — 240* (anepigr.) Argumenta librorum sententiarum schematice 
digesta. 

f. 241**— 246* (anepigr.) Theses de sacramento altaris. 

In membrana codicem cooperiente exarata est bulla papalis data ad ab- 
batem Wilemo\\iensem et officialem Litomyslensem initio saec. XV in causa 
quadam praebendali. 

755 IV. G. 23. {Y.1.1. n,22.) 

chart. saec. XV ff. 239 mim. (recte 240), 215X15 cm, d, m. 

f. 1 * — 39^ Aegidii (de Ck)lumna) Romani Tractatus de praedesti- 
natione et praescientia et de paradiso et infemo. »Nobili milid in Chr. 
sibi quam plurimum dilecto dom. Thanone de Thalome« (sic) X »adeptos 
fore tantam gloriam, cuius glorie< etc. 

f. 40* — 65^ Eiusdem Tractatus de laudibus divinae sapientiae. 

»Eructavit cor meum« X »Expl. tract. de l. d. s. editus a fr. Egidio de 
Roma ord. fratr. heremitarum s. August. in Grecz Regine finitus per 
manus Johannis Krus8ynka.« 

f. 66* — 77* Eiusdem Tractatus de peccato originali. »Ego cum 
sim pulvis et cinis* X »ut facie ad faciem te videre possimus, qui es 
bened. in s. s. Amen.« 

f. 77^ — 105^ Eiusdem Tractatus de resurrectione mortuorum 
cum quaestionibus. »Questio est, utrum possibilis resurreccio« X »Ex- 
pliciunt questiones de resurr. fr. Egidii de Roma« etc. 

f. 106^ — 181^ Mag. Stanislai de Znojma Tractatus de peccato et 
gratia. »Cum sit necessarium deplangere« X >Hec pro presenti sint col- 
lecta de peccato et gracia in generali. Compilatus per ven. mag. Stani- 
slaum de Znoyma.« 

f. 182* — 194*» S. Augustini Liber de vita christiana. »Ego Augu- 
stinus primus peccator« X »Expl. liber de vita cristiana b. Augustini.« 

f. 195* — 201* Eiusdem Liber de disciplina christiana. »Locutus ad 
nos sermo dei« X »Expl. l b. Aug. d. d. ch.« 

f. 201*— 220»> Liber aureus de tribulatione. »Da nobis domine 
auxilium« X »Expl. lib. aur. de tribulacione.« 

302 757 

f. 222»— 239»> (anepigr.) Admonitio matris ad virtutes. »Tue non 
immemor peticionis« X »et perficere pro bona voluntate, cui est honor« 
etc. (Opusculum hoc s. Augustino falso attribuitur; auctor est quidam 
episcopus Adelherus.) 

In fol. chartaceo praeligato est nota de festis Judaeorum septem compa- 
ratis virtutibus septem. Operculo infer. adligatum est membran. fol. cuiusdam 
libri liturgici saec. XIV. Vetus sign. B, 12. 

756 IV. G. 24, {Y, i. 1. «. 30,) 

chart, saec, XV ff, 90, 21-5X.15'5 cm. 1 m. 

(Johannis Hus) Commentarius in IV. librum Sententiarum Petri Lom- 

bardi insertis versibus super eodem. 

f. !• »Samaritanus enim wlnerato appropians< X f. 82* »et mihi in 
leccione prestare auxilium, quo ad finem leccionis potui pervenire.< Infer. 
particula huius folii, in qua notabatur »explicit«, abscissa est. 

f. 82^ — 83*> Registrum materiarum aiphabeticum. 

f. 83** — 84* Excerpta quaedam ex Origene. 

f. 85* — 90*^ Notae de matrimonio, de bona muliere, de elemosyna 
sacra, de confessione, de adulatione (caret fine fol. ultimo exciso). Haec 
folia in medio iacunas habent cultro factas. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis liturgici saec. XIII. 

757 IV, G, 25, {Y. I, i.tt.so,) 

chari, saec. XV ff. 111 mim., 22 X 15 cm, 2 m. 

f. 1* — 40'' (anepigr.) Expositio Geneseos et Exodi excerpta de 
expositione Nicolai de Lyra et aliis glossis. »In principio deus creavit 
celum et terram« X »Et sic est finis exodi. Et hec excerpta, que vide- 
bantur michi difficiliora de exposicione Nicolay de Lyra et aliis glosis do- 
ctorum.« (Opus hoc in veteri catalogo nostro attribuitur Thomae de 
Aquino.) 

f. 41 perperam ligatum referendum est post 37. 

f. 42* — 79^ Hugonis de S. Victore librorum de sacramentis, de 
incarnatione verbi et exhibitione gratiae dei et de sacramento novi 
testamenti excerpta. »In superiori parte operis huius« X »Expliciunt ex- 
cerpta de libro de sacramentis ven. Hugonis.« 

f. 80*— 91* S. Augustini Epistola de fide ad Petrum. »Epistolam, 
fili Petre,« X >Expl. liber b. Augustini de fide ad Petrum.« 

f. 91^ — 92^ Instrumentum publ. notar. Michaelis nati quondam 
Aegidii de Potworowicz conscriptum 3. mart. 1412, exhibens scriptum 
Johannis Hus de tribus dubiis. (Scriptum ipsum v. in edit. Norimberg. 
f. 167^) 

f. ^^i»— 93* Stephani de Dolan Epistola ad M. Stanislaum de 
Znojma spectans ad instrumentum superius. 

f. 93* Johannis Hus Epistola ad fratres monasterii Dolanensis 
(Edid. Palacky Docum. p. 31). 

f. 93* — lll^ Stephani de Dolan Epistola ad M. Johannem Hus, 
scriptum eius de tribus dubiis refiitans. «Indignus Chr. servus S. M. 

303 746 

f. 171«»— 173»> »Prologus in Compactata Prage facta a. 1433* (Archiv 
Cesky III, 398). 

f. 173*> — 176* »Sequuntur ulteriora inter Boemos et legatos Basili- 
enses Compactata.* »Datum Igiavie a. d. 1436 die XIII mensis Julii.« 
(Ibidem 406.) 

f. 176* — 177*> »Litera executoria ex parte legatorum.« »Datum in 
Iglavia V. die mensis Juiii a. 1436.« (Ibidem 421.) 

f. 177*>— 178*> »Data imperatoris Sigismundi.« »Brunne a. d. 1435.« 
(Ibidem 428.) 

f. 178*^ — 179*' Mandatum episcopis Olomucensi et Lithomysslensi a 
legatis concilii Basiliensis sub hac forma scribi debuit.« »Datum Iglavie 
XIII. mensis Julii a. 1436.« 

f. 179^ — 180* »Forma quam legati scribere debuerunt universis orbis 
principibus.« »Iglavie 13/7 1436.« 

f. 180* — 180** »Executoria, quam fecerunt Bohemi legatis.« (Ibidem 
434.) 

f. 181* — 18P »Summa compactatorum.« »M. Johannes Przibram in 
pariete ad S. Castulum de symonia ita scribit« X *A- ^- 1432«. 

f. 182* — 215^ Jordani de Quedlinburg Articuli passionis domini 
sive Meditationes. »Inspice et fac secundum exemplar* X »Expliciunt 
dicta super passionem Jordanis.« 

f. 217*— 236* S. Augustini ad Petrum liber de flde. »Epistolam, 
fili Petre« X »Explicit liber de fide ad Petrum Augustini Yponensis epi- 
scopi in vigiiia Stanislai.« 

f. 236^ — 237* Expositio Proverbiorum 21 et 22 bohemice interpolata. 

f. 237^ Impressa est imago s. Mariae Jesulum tenentis, ligno 
incisa. (Holztafeldruck.) 

f. 238* — 242* Sermones varii bohemice interpolati. 

f. 242*^ — 244*^ Notae de sepultura et aliae. 

f. 244^ — ^^O*' Mag. Jacobelli Positio de suffocatis comedendis. 
•Marc. 15 dicitur« X *^^ tantum de ista materia. Expliciunt per quendam 
hominem peccatorem.« 

f. 250** — 251** Notae de denariis chrismalibus, fumalibus, de bello 
spiritualium, de communione parvulorum. 

f. 253* — 254* »De mulieribus, quod ecclesias post partum intrare 
non prohibeantur.« 

f. ^^^*'—^^^*' Mag. Jacobelli de MizaPositio de imaginibus. »Utrum 
secundum legem evangelicam« X »Factum est hoc opus et hec questio 
per mag. Jacubellum in Praga in ecclesia ante letam curiam a. d. 1417 
die dominico ante purific.« 

f. 263* — 276* (saec. XIV ex. binis columnis) Berengarii episc. Tuscu- 
lanensis Summa confessionalis. »Quoniam circa confessionem« X ^Expl. 
summa confessionalis composita per . . . seu domini pape penitenciarium.« 

In fol. praeligato non num. occurrunt »Articuli erronei in AngHa Johannis 
Wyglefut dicitur conscripti« 1 — 18 »et alia multa«. Cod. recens. Balbinus Boh. 
d. III, 111. Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam gramma- 
tici (Donati?) saec. XIV. 

208 747 

747 IV. G. 15. (r. /. ^. n. 4.) 

chart a. 1417 ff. 249 nnm., 22 X 155 cm, 2 m. 

f. !•— 43*» (anepigr.) Tractatus varii doctrinam haereticam (Wal- 
densium?) redolentes (de fide, adoratione, oblationibus, decimis, ortu 
religiosorum, Constantini donatione, beneficiis, apparatu papae, avaritia 
cleri, vasis preciosis ; item de oblationibus et decimis, de correctione cleri 
per principes, de simonia, de sacramentis, de monachis nigris, de abusi- 
onibus seculi, de fletu pro mortuis et suffragiis, de confessione, de pote- 
state ligandi, de clavibus Petri). Incip. : >Pax fratribus et caritas cum fide« 
X >ligatum esse vel absolutum ut XV q. 1. nec hiis etc.« (lidem tra- 
ctatus occurrunt in codice III. G. 28 et attribuuntur Nicolao de Drazdan ) 

f. 44* — 81*' (anepigr.) Expositio orationis dominicae. »Pater noster 
etc. Prima peticio est« X »quod nobis concedat trinus et unus in s. s. 
deus benedictus Amen.« 

f. 82* — 85*^ (anepigr.) Tractatus de chorea. »Corea est circulus* X 
»iudicio condempnati sunt.« 

f. 85*^ — 96*» (anepigr.) Tractatus de missione quadruplici. »Viri etiam 
perfecti et iusti« X *QUi preesse desiderat, non prodesse. Hec ille.« 

f. 96*' — 99* (anepigr.) Johannis Hus Tractatus de matrimonio. 
•Petis, karissime, ut reputo« X »plenarie cogitare. A. d. 1417.« 

f. 100* — 141» (anepigr.) Tractatus de vera beatitudine. »Querite 
primum regnum dei« X »cuncta consona, cuncta conveniencia, que nobis 
prestare« etc. 

f. 142*— 157* (anepigr.) Tractatiis de communione sub utraque. 

»Nisi manducaveritis* X »in premio et mercede, quam prestare di- 
gnetur« etc. 

f. 157** — 165** (anepigr.) M. Johannis Hus Tractatus de sex erro- 
ribus (ordine perturbato). »Augustinus ad Anxiiium episcopum* X »a supe- 
riore coronam.« 

f. 166* — 192*^ Responsiones nec non sanctorum auctoritates contra 
concilium Constantiense coUectae (a Nicolao de Drazdan (cf. III. G. 9. 
f. 71.) seu potius a M. Jacobo de Misa (Hardt III, 591 sq.). (rubr. :) »Se- 
quitur prima conclusio de communione utriusque speciei. (Atram. :) Prima 
conciusio: Chr. post cenam« X »i!lic et minister meus erit. Expl. respon- 
siones (etc. ut supra), in quibus respondetur doctoribus evangelicam veri- 
tatem sub pretextu pietatis condempnantibus.« 

f. 192*^ — 198*^ (Jacobi de Misa) Tractatus »de communione spiri- 
tuali in sacramentali integra sub duplici forma panis et vini communi- 
tatem plebium concernente.« »Salvator noster dom. Jesus« X »sanguinem 
sub forma vini etc. Amen.« (De auctore cf. cod. I. E. 29. f. 31.) 

f. 198** — 232* (ancpigr.) Sermo de communione sub utraque. »Nisi 
manducaveritis« X »de excellencia huius venerabilis sacramenti etc. Amen « 
(Nicolai de Drazdan? cf. III. G. 28 f. 165.) 

f. 232*» — 240* (anepigr.) Tabulae novi et antiqui coloris. >Prima ta- 
bula. Primus. Novissimus virorum« X »Ambros. in libro de offic. Finis 
est novi et antiqui coloris.« (Johanni Hus attribuit Flajshans Osveta 
1904 p. 53.) 

299 748 

f. 240* — 249^ Consuetudo et ritus primitivae ecclesiae et mo- 
dernae. »Et cum complerentur dies« X >ut sitis dominantes in clero. 
Amen a. d. 1417.« 

Cum maxima pars opusculorum supra recensitorum egeat inscriptione, 
detur mihi venia, si passim titulum falsum indiderim. Item commemoro occurrere 
in operculo super. inscriptionem saec. XV valde attritam hanc: »Tract. . . 
Drazdanensis*. Qua declaratur auctor quorundam opusculorum contentorum 
Nicolaus DraidTanensis. (Cf. Vestnik C. A. 1898 p. 662.) Utrique operculo 
adligata sunt fragmenta membran. instrumenti publ. notarii Nicolai olim Pel- 
rzymonis de Olkerzyow a. 1410 conscripti, quo bona in Kobylis Gregorio Hu- 
dera adiudicantur. In operculo infer. intrinsecus occurrit nota: »Knyez Zacharz«, 
et quidem manu saec. XV scripta. Vetus sign. concors cum cat. Rudnic. P, 9. 

748 IV. G. 16. {Y.L Ln,4L) 

chart saec. XIV— XV ff. 260 nunt., 22 X 15 cm. d. m. 

f. l"" — 9*' Libellus de instructione animae (seu Dialogus inter 
rationem et animam). »Secretis interrogacionibus pulsabo animam meam« 
X »ut nec ei, qui de hiis verius et profusius dicere voluerit, aut materia« . . . 
(cetera putredine vitiata.) 

f. 10* — 241* Excerpta theologica ex diversis auctoribus duplicia 

(quorum registra vide in f. 135^ et 136*) secundum ordinem alphabeti. 

f. 242* — 253* Tabula sermonum Jacobi de Voragine. 

f. 253* Tabula sermonu n Guidonis. 

f. 254*— 260** Excerpta et notae theologicae variae. 

Operculo super. adligata est membran. epistola Nicolai prioris conventus 
praedic. in Halle, qua vidua quaedam in fraternitatem ordinis assumitur a. (13)92. 

749 IV. G. 17. (Y. L L n. 68.) 

chart. saec. XV ff. 179, 22X16 cm. 2 m. 

Nicolai de Lira Commentarius super Xn minores prophetas cum 

moralitatibus. 

f. 1* (rubr. :) >Incipit prologus in XII prophetas. (Atram.:) Duodecim 
prophetarum ossa pululant* X f. 179^ »a dei societate et electorum.« 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam saec. XIV, 
quo vitae sanctorum continebantur. Vetus sig. A, 30. 

750 IV. G. 18. {YL2.n.42.) 

chari. saec. XV ff 323 num. (recte 346), 215 X 15 cm. d. m. cnm init. 
picL 

Quaestiones super Aristotelis libros: 

f. 1* — 116*> I— VIII Physicorum (expl. »sabbato ante Georgii«), 
f. 117*— 163»> I. II. IV. De coelo et mundo, 
f. 164*— 19P I et II De generatione et corruptione (expl. »fer. II 
ante festum Reliquiarum*.), 

f. 192^-264* I— III de anima, 
f. 265*— 295»> I— III Meteororum, 

300 753 

f. 296» — 323» Parvorum Naturalium (de sensu et sensato, de me- 
moria et reminiscentia, de sommo et vigilia, de longitudine et brevitate 
vitae). 

Operculis adligata sunt fragrnenta membr. codicis cuiusdam saec. XIII u. a. 
XIV argum. iurid.-can. In super. nota: >Fer. II ante Johannis Bapt. incep. 
M. Gregorius Pragensis librum physicorum a. 1479.« 

751 IV. G, 19. (y. /. i. n, 35.) 

chart. a. 1417 ff. 233 num., 21'5yil5'5 cm. 1 m. 

f. l^ — 218*» Rosarium sive Floretus minor. (Dictionarium theolo- 
gicum.) »Absolucio dicitur tripiiciter* X »Explicit liber Rosarii sive Mi- 
noris Floreti pronuncciatus per rev. Mag. Mathiam licenciatum in coUegio 
Caroli in lectuario theologorum a. d. 1417.« 

f. 219^ — 231*» M. Johannis Hus Sermo synodalis. »State succincti 
lumbos« X >Hic ewangelicus sermo in synodo Pragensi per rev. Mag. 
Johannem dictum Hus s. pagine baccalaureum tunc temporis Sententi- 
arium vocatum est predicatus a. d. 1407 in die s. Luce ewangeliste.* 
(Edit. in Oper. Norimb. II, 32.) 

f. 231»>— 232« Notae theologicae variae. 

f. 232** — 233* (alia manu) M. Johannis Hus Tractatulus de peccato 
mortali. (Edit. ibidem I, 32.) 

OpercuHs adligatum est fragmentum membr. instrumenti publ. notar. Andreae 
Nicolai de Lompnicz super quadam causa in iudicio archiepiscopali Pragae a. 
1388 vergente. Vetus sign. B, 19. 

752 IV. G. 20. (Y. I. 1. n. 26.) 

chart. saec. XV ff. 158, 22 X 15 cm. 1 m. 

Armandi de Bello Visu Tractatus de declaratione difQcilium dictorum 

et dictionum in theologia. 

f. 1* (rubr.:) »Incipit epistola prohemialis . . . (atram.) Reverendissimo 
in Chr. patri . . Johanni episc. Babenbergensi* X f. 146** >revelat ut lux, 
cui honor et gloria in s. s. Amen.« 
f. 1 47*— 158* Registrum operis. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. cuiusdam libri liturgici 
neumis instructi saec. XIII. Ut demonstrant inscriptiones initiales valde laesae, 
codex olim erat coUegii Nazareth. 

753 IV. G. 21. (y. /. i. n. 31.) 

chart. saec. XV ff. 236 nnm., 2tX15 cm. 1 m. 

Johannis Erfordiensis ord. fratr. min. Quaestiones secundi libri 

Sententiarum. 

f. 1* (rubr.) »Incipiunt questiones scc. 1. s. (atram.) Queritur utrum 
sint plura principia prima« X f. 228» »Expliciunt questiones super se- 
cundum librum sentenciarum« (rubr. :) »Fratris Johannis Erfordiensis ord. 
fratr. minorum.« 

f. 228«>— 235« Registrum. 

f. 235^ — 236** (alia manu) Additamenta quaedam supra omissa. 

301 754 

754 IV. G. 22. (Y.L Ln.t5.) 

charL a. 1456 ff. 246, 21'5X16 cm. 2 m. 

f. 1* — 5^ (anepigr.) Petri Lombardi librorum sententiarum versus 
memoriales cum expositione interlineari. »Ardua primushabet« X »peiiis 
cruciandi.« Sequitur commendatio versuum discendorum metrica. 

f. 6* — 15*^ (anepigr.) Versus memoriales iuris canonici. »Aspice ius 
binum* X »omagia pro spiritu det« (cetera desunt). 

f. 16* — 203* (anepigr.) Petri Lombardi libri sententiarum versibus 
redditi cum commentario. »A res et signa doctrine sunt duo membra* 
(comment. :) »Quoniam secundum philosophum sciencie secanturc X »nil 
in ipsis compacientes« — »Sabbato in vigilia Thome 1456.« 

f. 203** — 207*» (anepigr.) Expositio arboris consanguinitatis. 

f. 208* — 210^ (anepigr.) Expositio figurae affinitatis et de impedi- 
mentis matrimonii. 

f 211* — 240* (anepigr.) Argumenta librorum sententiarum schematice 
digesta. 

f. 241**— 246* (anepigr.) Theses de sacramento altaris. 

In membrana codicem cooperiente exarata est buUa papalis data ad ab- 
batem Wilemowiensem et officialem Litomyslensem initio saec. XV in causa 
quadam praebendali. 

755 IV. G. 23. {Y.Ll. n. 22.) 

chart. saec. XV ff. 239 nnm. (recte 240), 215X15 cm. d. m. 

f . 1 * — 39^ Aegidii (de Ck)lumna) Romani Tractatus de praedesti- 
natione et praescientia et de paradiso et infemo. »Nobili militi in Chr. 
sibi quam plurimum dilecto dom. Thanone de Thalome« (sic) X »adeptos 
fore tantam gloriam, cuius glorie< etc. 

f. 40* — 65^ Eiusdem Tractatus de laudibus divinae sapientiae. 

•Eructavit cor meum« X »Expl. tract. de 1. d. s. editus a fr. Egidio de 
Roma ord. fratr. heremitarum s. August. in Grecz Regine finitus per 
manus Johannis Krussynka.« 

f. 66* — 77* Eiusdem Tractatus de peccato originali. »Ego cum 
sim pulvis et cinis* X »ut facie ad faciem te videre possimus, qui es 
bened. in s. s. Amen.« 

f. 77^ — 105^ Eiusdem Tractatus de resurrectione mortuorum 
cum quaestionibus. »Questio est, utrum possibilis resurreccio« X >Ex- 
pliciunt questiones de resurr. fr. Egidii de Roma« etc. 

f 106^ — 18P Mag. Stanislai de Znojma Tractatus de peccato et 
gratia. »Cum sit necessarium deplangere« X »Hec pro presenti sint col- 
lecta de peccato et gracia in generali. Compilatus per ven. mag. Stani- 
slaum de Znoyma.« 

f 182» — 194*» S. Augustini Liber de vita christiana. »Ego Augu- 
stinus primus peccator« X >Expl. liber de vita cristiana b. Augustini.« 

f 195* — 201* Eiusdem Liber de disciplina christiana. »Locutus ad 
nos sermo dei« X »Expl. l. b. Aug. d. d. ch.« 

f 201*— 220*» Liber aureus de tribulatione. >Da nobis domine 
auxilium* X »Expl. lib. aur. de tribulacione.« 

302 _ 757 

f. 222«— 239^ (anepigr.) Admonitio matris ad virtutes. «^Tue non 
immemor peticionis* X »et perficere pro bona voluntate, cui est honor* 
etc. (Opusculum hoc s. Augustino falso attribuitur; auctor est quidam 
episcopus Adelherus.) 

In fol. chartaceo praeligato est nota de festis Judaeorum septem compa- 
ratis virtutibus septem. Opcrculo infer. adligatum est membran. fol. cuiusdam 
libri liturgici saec. XIV. Vetus sign. B, 12. 

756 IV. G. 24. {Y. I. u «. 30.) 

chart. saec. XV ff, 90, 21-5X15' 5 cm. 1 nt. 

(Johannis Hus) Commentarius in IV. librum Sententiarum Petri Lom- 

bardi insertis versibus super eodem. 

f. !• »Samaritanus enim vvlnerato appropians< X f. 82* »et mihi in 
leccione prestare auxilium, quo ad finem leccionis potui pervenire.* Infer. 
particula huius folii, in qua notabatur »explicit«, abscissa est. 

f. 82** — 83*» Registrum materiarum alphabeticum. 

f. 83** — 84» Excerpta quaedam ex Origene. 

f. 85» — 90** Notae de matrimonio, de bona muliere, de elemosyna 
sacra, de confessione, de adulatione (caret fine fol. ultimo exciso). Haec 
folia in medio lacunas habent cultro factas. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. codicis Hturgici saec. XIII. 

757 IV, G. 25. (r. /. i.n.so.) 

chart. saec. XV ff. 111 num., 22 X 15 cm. 2 m. 

f. 1» — 40** (anepigr.) Expositio Geneseos et Exodi excerpta de 
expositione Nicolai de Lyra et aliis glossis. »In principio deus creavit 
celum et terram« X »Et sic est finis exodi. Et hec excerpta, que vide- 
bantur michi difficiliora de exposicione Nicolay de Lyra et aiiis glosis do- 
ctorum.« (Opus hoc in veteri catalogo nostro attribuitur Thomae de 
Aquino.) 

f. 41 perperam ligatum referendum est post 37. 

f. 42» — 79*^ Hugonis de S. Victore librorum de sacramentis, de 
incarnatione verbi et exhibitione gratiae dei et de sacramento novi 
testamenti excerpta. »In superiori parte operis huius« X »Expliciunt ex- 
cerpta de libro de sacramentis ven. Hugonis.« 

f. 80^—91'' S. Augustini Epistola de fide ad Petrum. »Epistolam, 
fili Petre,« X »Expl. liber b. Augustini de fide ad Petrum.* 

f. 91^ — 92^ Instrumentum publ. notar. Michaelis nati quondam 
Aegidii de Potworowicz conscriptum 3. mart. 1412, exhibens scriptum 
Johannis Hus de tribus dubiis. (Scriptum ipsum v. in edit. Norimberg. 
f. 167»>.) 

f. 92^—93'' Stephani de Dolan Epistola ad M. Stanislaum de 
Znojma spectans ad instrumentum superius. 

f. 93* Johannis Hus Epistola ad fratres monasterii Dolanensis 
(Edid. Palacky Docum. p. 31). 

f. 93''— IIP Stephani de Dolan Epistola ad M. Johannem Hus, 
scriptum eius de tribus dubiis refiitans. »Indignus Chr. servus S. M. 

303 762 

culo super. adglutinatum esse Vocabularium latino-bohemicum (Slovnicek lat.- 
Sesk^) cum hac nota ad calcem: »A. d. 1435 currente^ ; operculo vero infer. 
Recepta quaedam bohemica (L£ky proti dnS). In fronte operculi super. intrin- 
secus notatur: »Pro vicario in 2ebrak opido.« Vetus sign. A, 12. 

762 IV. G. 30. (Y, L 1. n. 36.) 

charL saec. XIV ff. 305 num., 21 X 14 cm. d. m. 

f. l^ — 21^ Cominentarius in epistolam s. Hieronymi ad Pauli- 
num et in Geneseos cap. I — XX. 

f. 21*»— 22** Expositio orationis dominicae. 

f, 22*»— 35* Notae et excerpta varia theologica. 

f. 35*» — 59* Commentarius in evangelium s. Mathaei. >Queritur 
primo, quare dicitur liber generacionis« X >non sine voce disceptacionis 
generalis.* 

f. 59*-59»> Nota de fato. 

f. 60*— 86* et 91* Commentarius in evangelii s. Johannis capita 
I — Xin. (sub titulo: Notabilia super evangelium Johannis). 

f. 86** — 87*> Sermo in honorem s. Thomae de Aquino. 

f. 87^ — 89" Quaestiones de peccato veniali. 

f. 89^ — 91* »Sermo ad clerum contra perversos prelatos in 
cena domini.< >[n finem dilexit eos. Verbum propositum.« 

f. 92*— 94^ Sermones duo. 

f. 95* — 149* (anepigr.) Auctoritates theologicae ordine alphabeti 
digestae (Avaritia — Zelus). 

f. 149*» — 154* (anepigr.) Catalogus librorum b. Dionysii, Ambrosii, 
Hieronymiy Augustini, Gregorii, Isidori, Hilarii, Bemhardi, Chryso- 
stomiy nec non Rabani, Prosperi, Richardi et Hugonis de S. Victore» 
Boethii, Senecae, TuUii, Alcuini, Alani, diversorum. 

f. 154* — 167*» Vita et miracula b. Mariae virginis. 

f. 167^ Leky proti zimici a »mast na ciestu*. 

f. 168* — 184*» (anepigr.) Tractatus tripartitus 1) de decimis et de 
voto, 2) de 7 sacramentis, 3) de symonia, usuris et rapinis. »Hoc 
opusculum in tres partes dividitur* X >nisi ubi timetur exemplum ma- 
lum. Explicit penitencia.« 

f. 184*» — 185* »Sequitur questio circa illum librum.« 

f. 185*» — 203* Notae variae, imprimis de dignitate sacerdotum et de 
officio missae. (In his notis atque in tractatu praecedenti passim occur- 
runt iocosae rubricae bohem., quas edidi in >Rozpravy filolog. Gebaue- 
rovi venovane*). 

f. 203*» — 213* (anepigr.) Tractatus de sacramentis. >Septem sunt 
sacramenta* X >tercia ad celestes animas.« 

f. 213*» — 216*» (anepigr.) Tractatus de arborum cultura. >Mense 
Novembri locis calidis« X »serenda est ergo caleis vel cacuminibus* (ce- 
tera desunt). 

f. 217* — 225** Regula s. Francisci. >Incipit prologus in constitucio- 
nes generales. Quoniam, ut ait sapiens« X >Iste sunt constituciones et 
statuta ordinata Lugduni . . . a. d. 1351. Expliciunt constituciones gene- 
rales.« 306 763 

f. 226^ — 226^ Ordinationes capituli Franciscanonim celebrati in 
Olomucz a. 1353 (nescio an integrae). 

f. 227*— 264^ (anepigr.) Tractatus (initio mancus, incipit enim a 
cap. II, sed secundum initium tertiae partis in f. 254* pertractans) de tri- 
bus donis scil. timoris, pietatis, scientiae. 

f. 266* — 279*» Notae variae theologicae (de confessione, peccatis etc. 
— in fine mancae). 

f. 280*— 287»> Sermo super Hagg. 2 Movebo celum. In fine: >Pri- 
mum membrum istius sermonis predicare poteris in prima dominica ad- 
ventus, secundum in dedicacione, tercium de confessoribus, quartum . . 
in secunda dom. adventus« .... 

f. 287»»— 305^ Sermones varii. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. instrumenti publ. notar. Geor- 
gii nati olim Frowini de Tusta a. 1402 conscripti, quo Martinus Thomae de 
Dobrzano clericus Prag. dioec. plebanus ecclesiae Omnium Sanctorum in . . . (?) 
declaratur. Vetus sign. C, 6. 

763 IV. G. 31. (y. /. u ». 77.) 

chart. saec. XV ff. 116 num., 22 X 15 cm. 1 m. 

f. 1* — 77^ Roberti Lincolniensis episcopi Epistolae 61. >Epist. 
prima , . . Dilecto sibi in Chr. mag. Ade Ruffo« X »Et sic est finis epi- 
stolarum in spe beati R. ep. L.« (Enumerantur Balbini Boh. docta 
III, 86.) 

f. 77^ — 79^ Epistola Luciperi (sic) ad filios superbiae, praecipue 
modemae ecclesiae principes. »Rex superbie scribit suis filiis.< (Hen- 
rici de Hassia?) 

f. 79^ — 87* Roberti Lincolniensis episcopi Scriptum Innocentio 
papae IV a. 1250 apud Lugdunum traditum praecedente nota histo- 
rica. 

f. 87**— 90^ S. Augustini Liber de contemptu mundi. >Audite 
fratres karissimi« X »unus deus in s. s. A.« 

f. 90** — 91** Eiusdem Admonitio »quantum ad inhesionem conti- 
nuam leccionis et dei precepti« (=Sermo 56 ad fratres in eremo). X 
»Hoc Augustini scriptum tu clerice lege, Dic quoque ceteris, quoniam 
est utile.« 

f. 92* Vita b. virginis. >Didicit dei genitrix« X >Hoc de operibus b. 
virginis M. in hac vita Innocencius et secundum aliquos Leo papa.« 

f. 92** — 96*» B. Ambrosii Pastorale. >Non iam ad subditum locor 
wlgus« X »Finitur pastorale Ambrosii et incipit pastorale Bemhardi.« Hoc 
vero desideratur multis fol. sequentibus evulsis. 

f. 97* — 114* Quaestiones de novissimo iudicio. >Ideo non resur- 
gunt impii in iudicio« X >ut nos custodiat a tali separacione Amen« 
(Auctor f. 103** invehitur in quendam praedicantem Pragae et Viennae, 
et se ipsum olim Pragae praedicasse confitetur). 

f. 114* — 115* Notae variae (ex. gr. de 7 filiabus diaboli). 

f. 115**— 116* B. Isidori Hispalensis Norma vivendi. »Age fili ut 
oportet« X •ri^c martirio expiatur« (finis deesse videtur). 

Vetus sign. libr. Carol. A, 6, K. 307 20* 764 

764 IV. G. 32. (r. l i, «. u.) 

chart. saec. XlV—XVff. 302 num., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1" — 36*» (anepigr.) Expositio symboli apostolorum. »Credo in 
deum patrem« X >ad sedes sidereas transferentur.* 

f. 36^ — 48^ Expositio decalogi (Henrici de Firmaria). »Secuntur 
decem precepta levitici. Audi Israel precepta domini* X »quem sponsus 
libenter visitat.« 

f. 49* — 109* Compendium salutis. »Dudum carissime mi Petre« X 
»perpetuo valeamus laudare, quod nobis etc.« 

f. 109^ — IIO Martini papae V. Bulla de minoribus poenitentiariis 

data »Geben (n: Genevae) XII. kal. Aug. pontificatus anno primo*. (1418). 

f. 110** — 111*» »In die pasche introductorium« (sermonis). 

f. 112* — 117*» Informatio pro confessoribus. >Nota primo, quod 
confessio debet esse simplex« X »ExpIicit utilis pro confessoribus infor- 
macio.« 

f. 117*» — 118*» Anshelmi et Augustini »Consilia circa hominem mo- 
riturum.* 

f. 118*» — 120*» Expositio orationis dominicae. »In scripturis sacris 
invenitur* X »presenti preterito et futuro. Inde eripiat nos dom. noster 
J. Chr. qui etc.« 

f. 120*» »Dies periculosi in quolibet anno sunt 32« etc. 

f. 121*— 132*» et 186*— 194» (anepigr.) Evangelia dominicalia et festi- 
valia per circulum anni succincte perstricta. »Notulis inscriptis omnium 
evangeliorum* X »ementes et vendentes, ut dicitur in evangelio«. 

f. 133*— 142* Richardi doctoris (Praemonstratensis) Tractatus 
super Canonem. »In virtute sancte crucis* X »Expl. tract. R. doctoris 
reverendi super canonem finitus a. d. 1425 in octava Dorothee virginis 
per manus Nicolai iudicis circa meridiem.« 

f. 142» — 146*» »Incipit Sacer Canon. Quoniam sacer canon quo in 
consecracione« X »Explicit . . (lacuna evulsione facta) Dy feygen sejn 
den gebawem« . . . Versus sequentes eundem Nicolaum scribam indicant. 

f. 147*— 160* Richardi (de S. Victore) Liber de clavibus ecclesiae. 
»Quodcunque ligaveris« X »cui non imputavit dominus peccatum.« 

f. 160* — 186*» »Tractatus super canonem bonus.« »Studiose fratrum 
dileccioni« X »in regno celorum Amen.« Folia aliquot, quae olim seque- 
bantur, evulsa sunt. 

f. 186»— 194* vide supra. 

f. 195*— -221*» (Thomae de Aquino) Expositio Cantici canticorum. 
»Salomon inspiratus« X »sumus deo in omni loco. Expliciunt cantica 
canticorum satis bona.« 

f. 222*— 268*» (anepigr.) Sermones varii. 

f. 269*— 294*» (Matthaei de Cracovia) Tractatus de confessione. 
»Quoniam fundamentum« X »aniplius noli peccare. Explicit generalis 
confessio.« 

f. 294*»— 299* »Glossa super Magniflcat.« 

f. 299* — 302*» »Glossa super Benedictus« in fine manca. 

Operculo infer. adglutinatum est fragmentum actorum quonindam iudici- 
alium saec. XIV — XV. 308 766 

765 IV. H. 1. 

charL a. 1715 ff. 171 (pag. 343), 20X17 cm. 1 m. 

Petri Canisii S. J. Catechismus catholicus opera et studio P. Jacobi 
des Hayes Leodii apud Guil. Henr. Streel a. 1682 editus, nunc vero 
(cf. pag. 5) Pragae a. 1715 exscriptis Commentariis P. Stephani Me- 

nochii (Antwerpiae 1679 editis) illustratus. 

Indicem operis vide in operculo super. verso. In fronte fol. l^ haec nota 
occurrit: »Bibliothecae coll. S. J. ad S. Clementem maioris.« 

766 IV. H. 2. (Y. L 1. n. 49.) 

chari. saec. XV ff. 161 imm., 21X15'5 cm. d. m. 

f. l^ — 50^ B. Hieronymi Expositio super Ecclesiasten. »Verba 
Ecclesiastes filii David« X >laudetur excelsus deus. Finitum est hoc a. 
d. 14 . . (lacuna ex scissura) octavum tribus diebus in illa syllaba me etc* 

f. 51* — 64*» (anepigr.) Dialogus de vanitate mundi. »0 munde im- 
munde« X »interrogaciones tue inicium sumant etc. Finis est libelli fer. 
II post invoca.« (Opus hoc in veteri catalogo Hugoni attribuitur.) 

f. 64** — 67* L. Annaei Senecae Liber de moribus. »Omne peccatum 
accio voluntaria est« X »quam que aspera.« 

f. 68^ — 95^ Anselmi Cantuariensis »Pustilla super psalmum Mi- 
serere.« »Fortissime deus« X »Explicit pustilla super psalmum Miserere 
Anselmi Cantuariensis scripta per manus cuiusdam a. d. 1412.« 

f. 95*» — 101* Expositio orationis dominicae. >Pater noster etc. 
O immensa clemencia* X >Expl. expos. Pat. nost.« 

f. 101*»— 106* Expositio orationis »Salve regina«. 

f. 106^—109^ »Bernardus (Claraevall.) super Ave Maria.« »Tibi 
domine deus gracias« X »que fuit matris et filii« (Opus mancum, nam 
rubricator addit: O utinam finivisses.) 

f. 110* — 124* Mag. Jacobi Parisiensis Solutio quaestionis, utrum 
viris ecclesiasticis liceat aliquid possidere. (Inscriptio:) »Mag. Jacobus 
(sequentia rubricator addidit) Parisiensis postquam venit Pragam ambasiator 
regis Francie, invitatus est per Hus et alios Wiclefistas, cui subscriptam 
questionem proposuerunt. (atram.) Inter alia disputata ex tempore* X 
»aggregare queso dignare Amen.« (Quaestio haec in cod. Vindobon. 4933 
Johanni Stokes attribuitur.) 

f. 125*— 136^^ (anepigr.) Quaestio, »utrum de necessitate salutis 
sit hominem conflteri solis presbjrteris^, sotuta adversus doctrinam 
Waldensium. »Utrum etc. (ut supra) omnia sua peccata tam mortalia 
quam venialia« X »si in hoc mundo non fuerit deletum. Ista sufficiant.« 
(Opus videtur esse autographum ; sed di.screpat ab homonyma quaestione, 
quae in cod. IV. H. 7 et VIII. F. 2 attribuitur M. Stephano Palecz.) 

f. 137* — 161*> (anepigr.) Quaestiones theologicae variae (utrum 
omnes creaturae ad sui pennanentiam immediate indigeant a deo conser- 
vari ; de fato ; utrum deus mundum hunc potest vel potuit aliter ordinare ; 
an deus sit unicus creator; de peccatis etc. etc.) (Etiam hae quaestiones 
autographae esse videntur.) 

309 767 

767 IV. H. 3. (r. iil 4, n.66,) 

charL saec. XIV in. ff. 59, 22 X 15 cm. d. m, 

f. l^ — 51^ Sermones dominicales ab adventu usque ad quadra- 
gesimam. (Collectio in fine manca.) 

t. 52* — 59** Excerpta de sermonibus s. Augustini, Bemardi, Bedae, 
Anselmi, 

Titulus in fol. praeligato evulsione mutilatus hic est: »Subcappa soper 
ewangelia et . . . ginis pulchra« (cf. collectionem sermonum, quae vocatur 
Cappa aurea). Literae gratiarum papales codicem cooperientes concernunt »Ni- 
colaum Wissemiri de Czrnicz clericum Prag. dioc. magistrum in artibus.« In 
operculo super. haec nota saec. XV occurrit radendo paululum laesa: »Istum 
librum . . . lego Jeronimo presbitero in Mylyczyn« (?) Vetus slgn. F. 22. 

768 IV. H. 4. {Y.Ll.n.90.) 
chart. saec. XV ex. ff. 239 num., 21 X 15'5 cm. 1 m. 

f. 1* — 52* Prosperi (Aquitani) De contemplativa vita libri tres 

(Opus supposititium, cuius auctor est Julianus Pomerius). 

f. 52^ — 239^ Anselmi Cantuariensis opuscula: Monologion (52^— 
81*), Prosologion (81*— 89«»), de libertate arbitrii (90*— 97*»). de casu 
angeli (97^ — H4*), de concordia praescientiae et praedestinationis et 
gratiae dei cum libero arbitrio (114^ — 130*), de incamatione verbi 
(130*— 140»»), Cur deus homo (140^—172*), de conceptu virginali 
(172*— 185*), de similitudinibus {\%5^—22^^\ de mensuratione crucis 
(229*— 234*), de reparatione lapsi (234*— 239*). 

In fine opusculi de similitudinibus scriba annotavit : »Finit fr. A. feli- 
citer.« 

769 IV. H. 5. {Y.1L4. n. 66.) 

chart. a. 1384 ff. 119, 215X14 cm., 1 m. 

f. 1*— 101* Mag. Conradi Soltow Argumenta veteris artis (=su- 
per Porphyrium, Aristotelis Praedicamenta, Perihermenias libros). »Circa 
inicium veteris artis primo potest queri« X »Expliciunt argumenta veteris 
artis rever. mag. Soltonis finita a. d. 1384 sabbato ante camisprivium in 
castro Seberg in lucema per manus Johannis Swidnicz Amen.« Sequ* 
untur versus iocosi et lamentationes bibuli scribae. 

f. 101*> — 119*» Positiones philosophicae. »Utmm ad inpossibile se- 
quatur quodlibet« X >Expliciunt posiciones finite in die cinemm a. d. 
1384 in vigiiia b. Mathie.« 

In fol. ultimo non num. inter lusus calami haec nota atramento illita oc- 
currit: »Dominus Ptaczko . . . mortuus est a. d. 1472 ista septimana post An- 
dree, Andree vero fuit secunda feria.« Intrlnsecus operculi super. notatur manu 
saec. XV possessor: »Mri Sy. Rokycana.« Vetus sign. G, 27. 

310 771 

— 

770 IV. H. 6. (r. /. 2, n. 36.) 

charL saec. XIV ex.ff. 164 num. (recie 166), 215X15-5 cm. 2 m. 

f. 1^—39^ (anepigr.) Tractatus ad libros Aristotelis introductorius 
cum commentario interlineari et marginali. (Incip. tract. :) »Natura est 
principium et causa« (incip. comment. :) >Ex quam pluribus temporum de- 
cursibus* X >deo autem nihil est simplicius.« 

f. 39^ — 43^ Tractatus de terminis naturalibus. »Natura est princi- 
pium motus et quietis« X »Et sic est finis terminorum naturalium.* 

f 44« ^80« Expositiones tractatus s. Thomae de Aquino de esse 
et essentia sive de ente et essentia. >Dilectis in Cristo fratribus et 
consociis B M frater N salutem . . . Quia parvs error* X »Expliciunt ex- 
posiciones« (etc. ut supra). 

f. 80*— 80^/b >Tituli eorum, que tanguntur in hoc (scil. s. Thomae) 
libro.« 

f. 81' — 95* (initium deest aliquot foliis evulsis.) Dicta (vel Lectura, 
ut habet index) super Physiognomiam Aristotelis. »Quoniam et anime 
sequuntur« X »Expliciunt dicta« (etc. ut supra). 

f. 95^—113* Quaestiones super Physiognomiam Aristotelis. »Sicut 

dicit philosophus primo rethorice« X »Expliciunt questiones super physi- 
onomiam.« 

f 1 13* — 1 15^ Quaestiones super Aristotelis librum de longitudine 
et brevitate vitae. »Queritur, utrum vita principaliter sit in corde« X 
»Expl. quest.« etc. u. s. f. 116 vacuum est. 

f. 117* — 123*> (anepigr.) Tractatus de principiis scientiarum. »Sicut 
scribitur in secundo libro Ecclesiastes* X »semper regeret eundem casum, 
quod falsum est ergo etc.« 

f. 124* — 164* (anepigr.) Quaestiones grammaticae. »Quoniam oracio 
est congrua ordinacio« X »concomitancia in cursu vel in aliquibus. 
Amen.« 

Has quaestiones praecedit in 2 fT. non num. »registrum super tractatulo 
sequenti non terminato«, ordine alphabetico digestum. In operculo super. intrin- 
secus annotatus est index opusculorum, quem secuti sumus, quoad legi potest. 

771 IV. H. 7. ( Y. I. 1. n. 52.) 

chart. saec. XV ff. 212 nunt., 21 y,15'5 cm. d. m. 

f. ]*— 8* M. Johannis Hus Tractatus de corpore Christi. »Impu- 
gnantibus verba« X »Et sic est finis huius sermonis (siciediti per vener. 
M. Joh. Huss.* (edit. Norimberg. f. 163—167.) 

f. 8^—10* (Stephani) Palecz Quaestio, »utrum potestas clavium 
ecclesiae extendit se ad remissionem poenae et culpae. Arguitur sic< 
X »questio . . . est vera.« 

f. 10*— 12^ (Eiusdem) Quaestio, »utrum de necessitate salutis sit 
hominem confiteri solis presbyteris sua peccata tam mortalia quam 
venialia« — carens fine. 

f. 13"* — 30 (Johannis Wiclif) Tractatus de quatuor sectis novellis. 

(W. Streitschriften ed. Buddensieg, S. 241.) 

311 771 

f. 31' — 42^ (Eiusdem) Tractatus detriplici vinculo amoris. (Ibidem 

p. 161.) 

f. 42^ — 43*> (anepigr.) Epistola ad Paulinum. »Obsecro te, Pauline 
carissime* X >laus non bonorum.« 

f. 43^ — 48^ (Johannis Wiclif) Scriptum de concordatione fratnim 
cum secta simplici Christi (edid. Buddensieg 1. c. p. 88 sub titulo: de 
ordinatione fratrum). 

f. 49* — 55^ (Eiusdem) Tractatus de fide catholica inicio carens. 
»Papa Johannes XXII « x >Christi et dyaboli stabilire.« 

f. 55*» — 56*» (anepigr.) Epistola ad Paulinum (eadem atque f. 42»). 

f. 57* — 57*» Excerpta synodicarum Gregorii papae. 

f. 58«— 80* (Johannis Wiclif) Expositio super XXm cap. Matthaei. 

»Cum sapiencia dei patris« X »pena in istis perfidis sine fine.« 

f. 81*— 92*> (Eiusdem) Tractatus de perfectione statuum. (Edid. 
Buddensieg 1. c. p. 449.) 

f. 93^ — 98^ (Eiusdem) Tractatus de confessione sive eucharistia 
et poenitentia. »Duo sunt sacramenta« X »constancius confiteri. Expl. 
tr. de confessione.* (Ed. Loserth in J. W. tract. de eucharistia, London 
1892 p. 327.) 

f. 98*» — 102*» (Eiusdem) Tractatus de condempnatione 19 conclusi- 
onum. »Cum secundum apostolum* X »in evangelica paupertate.« 

f. 103^-116» (Eiusdem) Expositio super XXIV cap. Matthaei 

(pars Operis evangelici). »Quia evangelium istud* X >melius intellecta. 
Expl. exposicio textus etc.« 

f. 117* — 156*» (anepigr.) Tractatus de peccatis (carens initio). »Simi- 
iiter et hii, qui camem suam« X »pluribus amiculis indigere.* 

f. 167* — 171*» S. Augustini Sermones aliquot. 

f. 172* — 176*» Johannis Hus Tractatus de adoratione imaginum. 

•Utrum pura creatura« X »Hec honor. vir M. Johannes Hus magister 
arcium nec non baccalaureus sacre theologie formatus de adoracione 
ymaginum scripsit.* (Edit. Norimb. II, 340.) 

f. 177* — 178*» (anepigr.) (Eiusdem) Quaestio, »utrum in transsub- 
stantiatione panis in corpus Christi incipiat esse corpus Christi.« X 

quia non convenit hoc iusticie dei. Et sic est finis.« 

f. 178*» — 179* (anepigr.) Quaestio »utrum poliucio noctumalis im- 
pediat eukaristie sumpcionem« X »nisi necessitas urget.« 

f. 179*»— 194* (anepigr.) Sermo synodalis super >Renovamini spiritu 
mentis vestre«. »In hac venerabili sanctaque synodo evangeasaturus« X 
»immarcescibilis glorie, cuius glorie participes nos efficiat J. Chr.« etc 

f . 1 94*» — 2 1 2*» (anepigr.) Bemardi Claraevallensis Tractatus de con- 
scientia. »Domus hec, in qua habitamus« X »quando, quomodo vel ubi 
nescire etc. Et sic est finis Alleluia.* 

Utrique operculo adligata sunt fragmenta chart. actorum iudicii ecclesia- 
stici archiepiscop. Prag. (cd. Tadra, Soudni akta VII, 224). Vetus sign. B, 4® 

312 773 

772 IV. H. 8. (y. /. i. ». sd 

chart a. 14W ff. 190 tmm., 21 X 15'5 cm. 1 m. 

Rabani Mauri Commentarius in Ecclesiasticum. Excerptum ex eodem 

per £r. Martinum. 

f. 1* (nibr. :) >Excerpta Rabani super ecclesiasticum (Atram. :) Omnis 
sapiencia a domino deo est« X f. 190* »que erant mundicia virtutum. 
Explicit excerptum ex dictis Rabani super ecclesiasticum a. d. 1410 in 
vigilia assumpcionis s. Marie per F. Martlnum.« Opus hoc praecedit re- 
gistrum alphabeticum in 6 fol. non num. 

Utrique operculo adligata sunt fol. membr. codicis liturgici saec. XIV. 

773 IV. H. 9. (y. //. 5. «. 33,) 

chart. saec. XV ff. 262 num., 21X16 cm. d. m. 

f. !• — 52*» (anepigr.) Johannis Wiclif Tractatus de universalibus. 

»Libellus de universalibus continet 15 capitula . . . cap. I. Impugnando 
errores« X »aperit aggressurus . . . et finis est istius tractatus^. (Cf. 
Shirley p. 3.) 

f, 52^ — 73'' (anepigr.) Eiusdem Tractatus de materia et forma. 

»Cum materia et forma« X »aliquam essenciam preter deum, qui sit bened. 
in s. s.« 

f. 73^ — 93^ (Eiusdem) Tractatus de compositione hominis. »Tria 
movent me tractare* X >et alibi satis sepe. Finis hic est.< 

f. 93** — 94** Notae philosophicae (logicales). 

f. 94»(sic) — 113** (Eiusdem) Tractatus de tempore. »Cap. primum. 
Supponendo tempus esse« X >oracionis sufragium etc.< Sequuntur 4 ft. 
non num., in quibus sunt variae notae philosophicae (»ad probandum 
univers. realia*). 

f. 11 4*— 130** (Eiusdem) Tractatus de ideis. »Tractando de ydeis* 
X »ydeam propriam in deo. Et sic est finis huius tractatuj, ut videtur.« 

f. 130**— 137« Thomae (de Aquino) Tractatus de entium quiditate. 
»Cum parvus error* X »Explicit tractatus Thome de encium quiditate.* 

f. 137**— 137B* (n. n.) Saec. XV. (anepigr.) Mhd. Gebet nach der 
Communion. Anfang : »Heliger gotes leichnam, ich sag dier lob vnd 
genad.« 

f. 138^ — 192** Tractatus »contra universalia realia in termino et 
intencione.« »Probleuma correspondens libello Porphyrii* X »finalis re- 
sponsio. piissima entitas et increata, que omnibus das vivere, mise- 
rere mihi.peccatori.* (\Jt docent notae marginales, contra Occam et Wiclif 
scriptus.) 

f. 192** 4- 7 ft. n. n. Index alphabeticus operis praecedentis, in cuius 
fine: »Scriptorem lauda, dabitur tibi a bove cauda.« 

f. 193**- 258^ (anepigr.) (Johannis Wiclif?) Tractatus de universa- 
libus. »Cum muitis in philosophia* X »subiacet sue regie maiestatis (sic). 
Et sic est finis huius operis.« (Cf. Shirley p. 4, sed in cod. VIII. E. 11 
f. 145* opus hoc M. Stanislao de Znojma attribuitur.) 

f. 258** — 259* De tribus modis respondendi. 

313 774 

f. 259^—262^ Modus solvendi insolubilia secundum M. Joh. Wiclif. 

•Insolubilia pulchra. Quia inter casus ioycales« X »Explicit quidam modus 
s. ins. s. M. J. Wyclyff doctorem veritatis evangelice, cuius anime pro- 
picietur deus Amen. Sic inveni explicit in exemplari in antiquo^ (sic). 

Operculis adligata sunt firagmenta membr. codicis grammat. saec. XIV., 
quonim in altero haec est nota : > Wenceslaus sacerdos noster mortuus est sexta 
fer. post octavam horam noctis post festum s. Egidii a. d. 1437.« Item in fol 
chart. praeligato annotata est formula »Posicio auri super pergamenum*. Vetus 
sign. E, VIII. 

774 IV. H. 10. 

charL saec. XIV-XV ff. 201, 20'5X 14'5 cm. 1 m. 

f. P-l^Sb Revelationum b. Brigidae libri ffl et IV. 

f. 176* — 201** (immixtis fol. membran.) »Sermo angelicus de excel- 
lencia b. virginis, quem angelus dictavit b. Byrgitte ex precepto dei et 
ipsa ex eodem precepto devote conscripsit, qui debet legi in matutinis di- 
visim per ferias ebdomade per totum anni circulum« X »Exp4iciunt lecci- 
ones gloriose virginis Marie dictate per angelum sponse Christi b. B>t- 
gitte.< (Haec rubric. subscriptio evellendo laesa est.) 

775 IV. H. 11. (Y.IL4, n. 58,) 

chari. a. 1405 et 1397 ff. 187 num.. 21X15 cm. 2 m. 

f. 1* — 115^ (Humberti ord. praed.) Liber eruditionis religiosorum. 

>Incipit prologus . . Erudire Jerusalem« X »Explicit l. e. r. finitus a. d. 
1405 in vigil. s. Anthonii conf.« 

f. 116"* — 117<^ S. Augustini Sermo de continentia. 

f. 117»»— 118* Nota de yle (=hyle. materia primordialis). 

f. 118^ — 122* B. Bemardi Qaraevallensis Tractatus de exercitio 
spirituali. »Cum quadam die« X »Explicit tractatus de ex. spir. b. Ber- 
nardi.« 

f. 123*— 141«» Eiusdem Meditationes. »Multi multa sciunt« X Ex- 
pliciunt med. b. B.« 

f. 142* — 184* Fr. David (de Augusta) Candidatus de profectione 
religiosorum. »Profectus religiosi septem distingwtur« X »Explicit candi- 
datus de profeccione fratribus datus a fratre quodam David nomine com- 
pilatus. Finitus quarta feria in octava s. Procopii ante festum s. Marga- 
rethe sub a. d. 1397.« 

f. 185*— 187^ (Hugonis de S. Victore) Soliloquium de arra animae. 

»Loquar de secreto anime mee« X >et diuturnior facta es iterum« (cetera 
desiderantur). (Manus recentior inscripsit auctorem S. Augustinum). 

Operculo super. adligatum est fol. membr. codicis grammatici saec. XIV, 
inferiori fragmentum cuiusdam libri liturgici saec. XIII — XIV neumis instr. Vetus 
sign. K, 1*>. 314 ; 779 

776 IV. H. 12. (Y, JIL t. n, 2.) 

chart. saec. XVI ff. 198, 20-5X14'5 cm. d. m. 

Antiphonarium notis musicis instructum. 

F. 28* et 88^ — 90* etiam cantiones bohemicae occurrunt. Inter ff. 148 et 
149 maior lacuna est aliquot foliis evulsis, in quibus — absolutis cantionibus 
de s. Procopio — cantiones de Johanne Hus fuisse videntur. In operculo infer. 
occurrit nomen: »Georgius Sorgnis*. 

777 IV. H. 13. (Y,1L 6,n.8,) 
membran. saec. XIII— XIV ff. 196 num., 19'5X14'5 cm, 1 m. 

f. l""— 172^ Raymundi de Pennaforti, £r. ord. praed., Summa de 

poenitentia. >Quoniam ut ait Yeronymus« X »venite benedicti patris 
mei etc.« 

f. 173* — 196*» Eiusdem Sunmia matrimoniL >Quoniam in foro peni- 
tenciali* X »perdit, sicut ibi dicitur. Explicit summa matrimonii fr. Rei- 
mondi de ord. fr. pred.« 

Toti codici insunt frequentes notae marginales aevi paululum recentioris. 
Index rerum alphabeticus exaratus est in fol. operculis adligatis nec non in 
membrana operculo super. adglutinata. Codicem recens. Schulte, Canon. Hndsch. 
p. 50. 

778 IV. H. 14. {Y. L L n. 19,) 

chart, saec, XlV—XVff, 189 num., 205X15 cm. d. m, 

f. 0^ + 1—176^ Quaestiones super IV. libro Sententiarum in fine 
mancae. »Unguentarius faciet pigmentaria suavitatis« X »indivisibiiem 
unionem* (cetera desiderabantur iam saec. XV, ut titulus operculo ad- 
giutinatus docet). 

f. 178*— 189*> Fr. Burchardi de Monte Syon Descriptio terrae 
sanctae. »Dilectissimo . . . Fr. Burgk. lectori . . in Meydeburk* X >ubi 
dominus in sepuicrum positus est.< 

In operc. super. haec nota saec. XV occurrit: »Rever. patri fratri Theode- 
rico custodi L^^thomyrycensy dandum.< Vetus sign. M, 66. 

779 IV. H. 15. (Y. L 1. n, 59,) 
chart. saec. XIV— XV ff, 172 num„ 21 X i^ cm, 1 m, 

Psalterium cum notis interlinearibus latinis et glossis bohemicis, carens 

initio et fine. 

Libro huic (sign. B 3—8) et alii bibliorum loci consimiliter notis et 
glossis instructi sunt inserti ; item f. B 8 versio bohemica partis passionis, quae 
legitur in die palmarum (Matth. 26) (= £ast pzilji iitan^ch v nedeli kvitnou). 
Vetus sign, S, 25. 

815 780 

780 IV. H. 16. {Y. L 1 n. 81.) 

chart. saec. XIV ex. (pars a. 1387) ff. 188 num. 21 X IS cm. d. m. 

f. P — 8^ Quaestiones theologicae variae (Prima Thomae de 
Aquino »Quomodo et in quibus homo deo potest adherere«). 

f. 8* — 17* S. Augustini Meditationes. »Vigili cura« X »Expliciunt 
meditaciones sive contemplaciones b. Aug. finite a d. 1387.« 

f. 17*— 21* S. Bernardi (Qaraevallensis) Liber detemplo spirituali 
qualiter debeat aedificari. »Domus hec, in qua habitamus« X »Explicit 
tractatus b, Bemhardi de templo spirituali finitus a. prescripto in die s. 
Ypoliti mart.« 

f. 21*» — 42* S. Augustini Soliloquia. »Cognoscam te domine« X 
»Expl. solliloquiorum Augustini.« Sequitur registrum eorundem. 

f. 42* — 48^ S. Augustini Libellus de conflictu vitiorum et virtutum. 
»Apostolica vox clamavit« X »Explicit libel.us etc. finitus fer. IV ante 
octavam assumpcionis b. virginis.« 

f. 49^—51* B. Bernardi (Claraevali.) Scala (claustralium). »Cum 
quadam die« X »trahebar invitus. Explicit iste libellus b. Bemhardi.« 

f. 51* — 52* B. Augustini Expositio symboli. 

f. 52* — 53* Eiusdem Homilia de s^onbolo et de omnipotentia 
patris. 

f. 53*— 58* (rubr, :) »De fide summe trinitatis incipit liber Augustini 
de ecclesiasticis dogmatibus. Alii dicunt, quod est Q>'mnasii.« (atram.) 
»Credimus unum deum esse« X »in moribus invenire.* 

f. bS^ — 66** B. Augustini Manuale. »Quoniam in medio laqueomm* 
X »occupacione delectari.* 

f. 66*' — 84*» Odonis Tractatus de poenitentia. »Penitenciam agite« 
X »perpetue gaudebunt. Quod nobis etc.« 

f. 85* — 112* B. Eusebii ad b. Damasum . . . Epistola de morte 
gloriosissimi Hieronymi doctoris. 

f. 112*— 132*> »Diverse auctoritates doctorum ad diversas mate- 
rias applicabiles.« (Insunt excerpta ex libris Augustini, Cyrilli, Chrj^so- 
stomi.) 

f. 133* — 175* Richardi de S. Victore Liber »de contemplacione 

Benyamyn et Aaron« (sic). »Benyamyn adolescentulus in mentis excessu« 
X »Et hec dicta de contemplacione sufficiant.* 

f. 175* — 188^ Eiusdem Liber super visione Danielis prophetae de 
quatuor bestiis marinis. (Post registrum:) »Videbam in visione mea« X 
»regnum peccati destituitur.« 

Vetus sign. libr. Carol. R, 26, K. 

781 IV. K 17. iY.II.4.H. 41.) 

chart. saec. XV ff. 213 unm., qnoriim ff. 122 — 144 evnlsa snut, 215 > 
15'5 cm. d. ni. 

f. 1* — 52^ Stephani Palecz Tractatus Antihus nominatus. -Jesu 
Christi servus et sue legis discipulus« X »ut exponit Gracianus et ha- 
betur I q. 1 ubi eupra Notum« (cetera desiderantur). Arengam edid. Un- 
gar in Balbini Boh. docta III, 94. 

316 781 

f. 53* — 57^ M. Henrici Token »Intencio super communione, quarr 
submittit correccioni et emendacioni s. synodi Basiliensis*. »1. n. d. n. J. 
Chr. Amen. balva semper determinacione« X »non ad sumentem 
laicum. « 

f. 57^ — 60^ >Sequitur alterius cuiusdam intencio de eadem materia 
dom. Nicolai de Cosa (= Cusani) decretorum doctoris decani s. Floreni 
in Confluencia. Quod autem sumere corpus Christi* X »quod dicitur 
per mag. Johannem , . . Rokyczana, non est aliquo modo persuasibile 
nec credibile nec verum* (hic flnis cultro laesus est). 

f. 61 — 64 vacua sunt. 

f. 65» — 67* (rubrica avulsa) Articuli quatuor Pragenses. >Primo 
quod verbum dei« X »parati sumus exibere. Datum a. d. 1420. Finis 
articulorum Wiclefflstarum et Hussitarum heresiarcharum.« (Exemplar no- 
tis marginalibus polemicis instructum.) 

f. 67*— 89^ (rubrica laesa) Tractatus de portis inferi (Stephani Pa- 
le2). >Porte inferi non prevalebunt« X »Isti articuli supra scripti Wiklef- 
flstarum et Hussitarum sunt presentati . . . regi Polonie et magno duci 
Litwanie, contra quos iste tractatulusestcompilatus.* Sequitur subscriptio 
et notiflcatio articulorum per capitaneos etc. Pragenses. (Cf. Bidlo 
CCm. 1895 p. 450.) 

f. 90* — 117" (anepigr.) Tractatus adversus communionem sub 
utraque specie. »De sumpcione venerabilis« X »contrario more sub- 
verti etc.« 

f. 117^ — 121* (anepigr.) Determinatio quaestionis contra utriusque 
speciei communionem. »Ante omnia quicquid dicam« X »et omnia in- 
veniet etc.« 

f. 122 — 144 evulsa sunt Ut docet tabuia, hic erat »Tractatulus con- 
scriptus per quendam Wylhelmum Torp anglicum incarcerati (sic), in quo 
continentur responsiones sue ad interrogata per presulem et doctores 
facta.* 

f. 145»— 146*> >Friderici (II.) imper. Querimonia super deposici- 
one sua contra papam et cardinales.« »Coliegerunt pontiflces« X »de- 
struens comua superborum.« 

f. 147* — 148** »Reversalis a papa ad imperatorem.« »Convenerunt 
adversus papam« X »divinitus cantilenas.« 

f. 149^ — 150* »Fridericus (II.) regibas et principibus mundi, ut non 
obediant pape et cardinalibus, eoquod sunt christianorum elemosinis 
inpingwati.« 

f. 150^ — 150^ »Fridericus magistro iusticiario regni Sicilie, ut 
procedat contra clericos non celebrantes fempore interdicti.« 

f. 150^ — 151** »Fridericus. Invectiva ad cardinales cum increpa- 
cione, quia non creant summum pontificem.« 

f. 151^ — 153* (anepigr.) »Alia epistola contra cardinales«. »In ex- 
ordio nascentis mundi« X »cesareas inferat ulciones.« 

f. 153''— 155^ (anepigr.) Petri Blesensis Epistola ad quendam car- 
dinalem, incipiens: »0 curas hominum.« 

f. 157* — 162^ Tractatus de modo habendi imagines sive de modo 
eas venerandi. »Cum nonnuUi impii« X »ipsum deum honoramus, qui 
est benedictus i. s. s. A.« 317 782 
^ 

t. 169* — 175** (anepigr.) >Auctoritates sanctorum pro imaginibus ha 
bendis.t 

f. 178^ — 179** »Auctoritates sanctonim pro oblacionibus.* 

f. 181*— 183»* et 188* -189*» (anepigr.) Tractatus de offlcio sacer- 
dotali. »Sapiencia verbi incamati« X »misterii magnitudo.« 

f. 1 92* — 204** Petri dicti Czendat Auctoritates contra parvulorum 
communionem. »Opusculo in presenti* X »Auctoritates hee contra p. c. 
collecte sunt per Petrum presbyterum capellanumque nobilis dom. ('zen- 
konis de Wessele alias de Wartemberg, qui quidem pro cognomento di- 
citur Czendat.« (Subscriptio haec cultro laesa est; cf. Tomek Dej. Prahy 
IV. 275). 

f. 205^ — 213^ Forma inquisitionis concilii Constantiensis cum re- 
sponsionibus. »Primo qui est infamatus* X »hic propter brevitatem ob- 
missis.« 

In operculo super. intrinsecus annotata est tabula contentorum, quam et 
nos» ubi inscriptio deerat, secuti sumus. Folia in describendo a nobis omissa 
vacua sunt. Operculo infer. adligatum est fragmentum membr. instrumenti pu- 
blici notarii, qui cuidam plenam et liberam potestatem contra Conradum archi- 
episcopum Pragensem datam esse recognoscit. Codex hic olim erat coUegii na- 
tionis bohemicae signatus P 22 (Loserth, Aelt. Kat. in Mitth. d. Inst. f. o. G. 
XI, 313). 

782 IV. H. 18, {Y. 11. 4. n. 48,) 

chart. saec. XIV-^XV ff. 199 num., 21 X 15 cm. d. m. 

f. 1* — 41^ (anepigr.) Martini minoritae Flores temporum sive Chro- 
nicon imperatorum et pontificum usque ad imperium Caroli IV. »Prima 
etas duravit ab Adam« X »diebusque ebulit* (In veleri catalogo nostro 
opus perperam attribuitur Martino Polono. Auctor, ut docent verba f. 39^, 
paulo post mortem Clementis papae VI (1352) opus suum compilasse 
videtur. Cf. Pertz Archiv X, 663.) 

f. 42* — 158* Gregorii papae I Homiliae XL. »Rever. et sanct. 
fratri Solerino coepiscopo« X »Expl. omelie b. Gregorii« (Rubrica homi- 
liarum nunc evulsa est, in veteri catalogo sic describitur: »Homiliae Do- 
mini P. quondam capellani D. Pichlonis quae praesentatae sunt per M. 
Georgium«). 

f. 158^ — 161^ S. Augustini Liber de essentia divinitatis. >Omni- 
potens deus p. et f. et sp. s. unus atque trinus* X f. 158*: »manifestum 
demonstrare. Sermo b. Augustini.« 

f. 162* — 169*» (anepigr.) Conflictus vitiorum et virtutum. »0 quam 
durus, o quam amarus« X »sepius apparet.* 

f. 170» -178^ Tractatus de observatione sabbati. »Quia ex divi- 
norum implecione preceptorum« X >augmentum sue glorie, ad quam« etc. 

f. 178*» — 179* Auctoritates super eadem materia. 

f. 180* — 199*» (anepigr. cum desit initium et finis) Exorcismi varii 
(Quid significet librarii nota in f. 192 »Explicit liber Karoli imperatoris«, 
ignoramus.) 

Operculo super. adligatum est fragmentum instrumenti bohemici de vendi* 
tione villae Zahorzye saec. XIV — XV (Zlomek listiny kupnf na ves Zmhorie, 
V nii se jmenuji Vaclav z MasSva, Jindrich z Wartmberka sedenim na Wal- 
(stcinS) a Pesik z Cinova). 

318 785 

783 IV. H. 19. (y. /. ^. n. 29,) 

chart. a. 1413 et 1414 ff. 251 num., 215 X 16 cm. 3 m. 

f. 1 — 95^ M. Johannis Hus Tractatus de ecclesia. »Cum quilibet 
viator« X »Expl. tract de eccles. Mgri Johannis Huss sacre theologie 
professoris (qua voce deleta alia manus superscripsit : baccalaurei formati) 
a. d. 1414 proxima fer. VI ante Fabiani.« (Edit. Norimb. f. 196). 

f. 96^ — 249^ Eiusdem Commentarius seu lectura super quarto 

Sententiarum. »Samaritanus enim« X >potui pervenire. A. d. 1413 cur- 
rente III fer. post concepcionem b. virginis.* 

f. 249*» — 251*» Tabula rerum alphabetica, sed iustis numeris carens. 

Tractatum de ecclesia praecedit eiusdem registrum in 5 fT. non num. In 
fol. operculo infer. adligato sunt quaedam formulae medicinales. Vetus sign. 
E, 9. 

784 IV. H. 20. (r./. Ln.27.) 

ckart. saec. XIV— XV ff. 114 num., 22 X 15 cm. 1 m. 

f. 1 — 103*» M. Henrici de Ojrta Conclusiones Sententiarum. »Quo- 
niam velud quatuor flumina* X »compassione moneantur. Et sic est finis 
huius operis. (rubr. :) Finitus est hic iibellus in kathedra Petri et in 
Krzakow.« 

f. 103*» — 104*» (anepigr.) (Eiusdem?) Quaestio, »an concepcio b. vir- 
ginis debeat celebrari, et videtur quod non.« 

f. 104*> — 106* >Notabile de sacramentis.« 

f. 106*>— 114* >Incipit Tabula Magni Alberti de anima et potenciis 
eius. Honorius papa dicit« X »Finita est hec tabula sabbato ante domi- 
nicam Oculi.« 

f. 114* — 114*» »Nota de decem fructibus alias utilitatibus misse.« 

Opus Henrici de Oyta praecedunt 5 fT. non num., in quibus exaratum est 
registrum. Quorum fol. in quarto haec marginalis nota occurrit: »Iste liber est 
fratrum Cartusiensium prope Pragam datus per dom. Nicolaum archidiaconum 
et canonicum ecclesie Pragensis«. In charta operculo infer. adglutinata subscrip- 
tus est: »Jeronymus Clarycz a. 1475 dominico ipso die post divisionem apo~ 
stolorum.« 

785 IV. H 21. (y. /. i. n. 28.) 

chart. saec. XV f, 190, 215^16 cm. 2 m, 

f. 1«— 180*> Petri Lombardi Sententiarum liber I et n dist. 1-31 
cum notis marginalibus. 

f. ISl** — 190* Quaestiones super iisdem abscissis particulis foliorum 
mutilatae. 

Operculis adligata sunt fragmenta cuiusdam membran. codicis liturgici 
saec. XIV. Vetus sign. A, 5. 

310 786 

786 IV. H. 22. (Y. L 2, n. 68.) 

chart. saec, XlV—XVff. 193 unm., 22 y: 15' 5 cm. d. m. 

f. l^ — 51^ (rubr.) »Incipit Summa Mgri Bene de octo partibus 6ra* 

cionis. (atram.) Gerundia dicuntur quasi duo gerencia* X »dieresisque 
secat* 

f. 51^ — 54* Registnim operis praecedentis. 

f . 54^ — 65^ Remigii granunatici Expositio super Donatum minorem. 
»Partes oracionis quot sunt« X »Expl. expos. Remigii gloriosi doctoris 
super Donatum minorem.* 

f. 65** — 68* Registrum operis praecedentis. 

f. 68^—113« Hugonis de S. Victore Didascalicon liber. »Multi 
sunt quos ipsa natura« X »ydromancia primum a Persis venit Expl. li- 
ber didascalicon mgri Hugonis de S. Victore continens VI libros parciales.< 

f. 114^ — 193^ (anepigr.) Tractatus de ortu et partibus philosophiae. 
(Rubr. :) »Divisio sciencie, ut accipiatur ista pars, que dicitur philosophia. 
(atram :) Scienciarum alia« X »Hec de magicis artibus dicta sufhciant. 
(Litera init. S huius tractatus picta est ; in eadem sedet magister in cath- 
edra docens). 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. homiliani cuiusdam saec. X — XI. 
Vetus sign. H, 14. 

787 IV. H. 23. (F. /. 1. 11.23.) 
chart. a. 1460 ff. 302 num., 21-5X16 cm. 2 m. 

Petri Lombardi Sententiarum libri I et n. 

f. 146*» »Explicit iiber primus a. d. 1460 fer. IV ante Letare.« 
Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis cuiusdam grammatici 
saec. XIV^ 

788 IV. H. 24. (Y. I. 1. n. 18.) 

chart. saec. XV ff. 90 nnm.j 21 X/5 cm. 1 m. 

Miscellanea theologica, quorum haec videntur esse maioris mo- 
menti : 

f. 1* — 13** Liber de praedestinatione et libro vitae »Parisius re- 
portatus.« »Circa predestinacionem queruntur VIII« X »de quibus est 
premissum.* 

f. 23 '^ — 58^ Quaestiones de sacramentis veteris et novae legis. 

f. 90* »Explicitpars theologie«. Ibidem incipit tractatus de Antichristo 
sic: »De antichristo scire cupientibus«, sed hic non est integer, cum post 
hoc folium sequentia sint evulsa. 

Vetus sign. L, 24. 

789 IV. H. 25. {Y.l. 2. n, 20.) 

chart. saec. XIV ff. 70 nnm., 22X15 cm. 1 m. 

f. 1* — 39^ (Johannis Friburgensis) Chronicon Romanorum ab 
urbe condita usque ad a. 1261 post Chr. n. »De cronicis Romanorum. 
In nom. d. n. J. Chr. in hac compilacione, que de diversis excerpta est 

320 791 

videlicet de iure canonico, de ecclesiastica hystoria) de cronicis Eusebii et 
Jeronimi et aliorum, de libro qui dicitur gemma anime, de opusculo, quod 
vocatur ordo romanus* X >resistatur inimicis ccclesie. In nomine dom. 
J. Chr.< Cf. Pertz Archiv X p. 663. Opus hoc praecedunt 9 ff. non num., 
quorum in 8 prioribus est registrum chronici alphabeticum initio carens, 
in 8^ manu paulo recentiori inscripta est Expositio alphabeti. 

f. 40* — 46* (anepigr.) Moralitates rerum naturalium. »Tempestas. 
Homines qui sunt in tempestatec X (de angelis) »iam iam ut sanctos 
venerantur.c 

f. 46*»— 61*» (anepigr.) Allegoriae sacrae scripturae. »Legitur in libro 
iudicum« X »deus miserebitur nostri.c 

f. 61*' '70*" (anepigr.) (Anselmi Cantuariensis seu potius Johannis 
de S. Geminiano) Similitudines rerum naturalium et moralium. »Ex- 
communicati assimilantur morsui canis rabidi* X »Secundo si quis in 
coriandro* (cetera desunt opusculo non integro). Post sequentia aiiquod 
folia vacua pars codicis ultima evulsa esse videtur. 

In operculo infer. notati sunt Versus de clade Misensibus a monachis 

Cladrubiensibus illata a. 1386 (quos edid. HoAer in Script. rer. husit. U, 61). 

In fronte eiusdem operculi rubricatum est: »Iste est liber Jacobi plebani de 
Mutyna, qui fuit anus et bene canus.« 

790 IV. H. 26. (y: /. i. n. 20.) 

chari. saec. XV ff. 217, 215 X 15 cm. 1 m. 

Fr. Johannis Erfordiensis Quaestiones primi libri Sententiarum. 

f. 1* — 8» Rubrica quaestionum. 

f. 10*» »Primo queritur, utrum theologia sit sciencia* X f . 217^ »non 
amore iusticie. Explicit. Deo gracias.< 

791 IV. H. 27. 

chart. a. 1531 ff. 257, 20 X 16 cm. 1 m. 

Liber sententiarum civilium pro republica per varios casus expressa- 
rum (= Sententiae Brunenses Johannis notarii). 

f. !• »Incipit registrum super cursum civilium sententiarum* X 
f. 244*» Explicit liber (etc. ut supra) . . A. d. 1531 fer. V. ante vigil. Joh. 
Bapt.« Librum hunc ex aliis codicibus edidit H. Jirecek Cod. iuris bohem. 
II, 4 (1898) p. 26—287 (Cf. Vestnik kral. spol. 1898 cis. VIU). 

f. 246^ — 248« (alia manu :) Nalezy »0 narczych a hanienij, o wzdani 
obapolnim mezy man^ely, Zwod dokud trwa, Kioi bezporzizeni vmrze«. 

(Saec. XVI). 

f. 251* — 254** (tertia manu:) Manuale sive consignatio actuum foren- 
sium ab a. 1664 — 1668 (bohem. et german.). 

Totus hic codex olim adligatus erat operi bohemico impresso »Prava a 
zHzeni zemska Ferdinanda I.« sign. 54. C. 40. TRUHLAR: Cat. cod. Ut 321 21 792 

792 V. A. L{Y. iii. 2. n. 1.) 

charL saec. XIV ex. ff. 105, 29 X 20 cm. 1 m. 

(Jacobi de Voragine) Sermones quadragesimales et paschales. 

f. 1* »Filia populi mei induere cilicio . . . Quamvis solempnitas 
quadragesimalis* X f. 105* »ad secundam resurreccionem in gloria, ad 
quam« etc. 

Haec coUectio sermonuin initio mutila esse videtur, quod etiam demonstrat 
inscriptio in operculo superiore : »Postilla ab adventu ad pascha«. Sermones 
codicis huius incipiunt a die cinerum. Vetus sign. libr. Carol. M, 31, K. 

793 F. A. 2. <F. III. 2. n. 2.) 

chart. a. 1385-1386 ff. 189, 29' 5 X 21 cm. 1 m. 

f. 1* — 168* Psalterium de laudibus s. Marlae (quod praeter rem 
dicitur Mariale Arnesti archiep. Pragensis). »Prologus. Exordium salu- 
tis nostre* X »Explicit psalterium de 1. s. M. completum fer. V post festum 
s. Luce ewang. a. d. 1385.« (Typis excusum Pragae 1651 ; cf. CCH 
VII, 451). 

f. 168»— 170» Tabula eiusdem Psalterii. 

f. 170* — 172* B. Hieronymi Sermo de assumptione. 

f. 172» — 178» Anselmi Cantuariensis archiepiscopi ad Angliae 
episcopos epistola de colenda die conceptionis s. Mariae. 

f. 173»— 173^ Officium eiusdem festivitatis. 

f. 174» — 177» Sermones tres de nativitate b. Mariae. 

f. 177» — 181** Sermones de assumptione et annunciatione b. Mariae. 

f. 181^—189» (Fab. Fur. Fulgentii Placiadis) De imaginibus deo- 
rum libri duo. »Ambicio describitur sub nomine Phetontis.« F. 186» : 
»Explicit primus liber methaphorarum Fulgencii. Incipit secundus* X *Et 
sic est finis libri de ymaginibus deorum finitus fer. V post Egidii a. d. 
1386.* 

Operculis adglutinata sunt fragmenta duorum codicum membr. saec. XIV, 
quorum altero mat. theol. altero grammatica continebatur. 

794 V. A. 3. {Y. UL 2. n. 3.) 
chart. a. 1404 ff. 124, 295X21 cm., 2 m. 

{. 1» — 121^ (falsa inscriptio manu paulo recentiori addita: Decalogus 
M. Procopii de Plzna) Johannis Wiclif Summae theologicae liber primus 
de mandatis. >Premissa sentencia de dominio in communi* X »dicitur 
aliena. Explicit hoc totum, infunde, da michi pijwa . . a. d. 1404 secunda 
fer. post festum Jacobi.« (Auctorem operis declarat inscriptio in fol. prae- 
ligato: »Doctor evangelicus«.) 

f. 122» — 124^ (anepigr.) Tractatus de tempore Antichristi. »De tem- 
pore Antichristi nil certi aut determinati dicit scriptura« X »Hec Jeroni- 
mus. Rever. domine, hec de scripturis diligenter collecta et glosis vobis 
offero ex karitate, ne per sompnia et opiniones oporteat vos divagari cum 
gratitudine acceptanda. Quis hec scribebat, Johannes nomen habebat 
Explicit .... antichristo nuper per .... compilatus* (Finis hic cultro 
magna ex parte excisus est). 

322 796 

Inscriptio operis Wiclifiani possessorem libri designat. Vetus (saec. XV ex.) 
sign. D 20 indicare videtur codicem fuisse bibliothecae, cuius catalogus extat in 
registro Rudnicensi (cf. ibidem p. 14). 

795 V. A, 4, {Y. IIL 2, n. 4.) 

chart, cca. a. 1387 ff. 249, 29'5X22 cm. 1 m, 

f lb_2a (recent. manu:) Prologus in Apocalypsin. 

f. 3* — 117^ (Haymonis episc. Halberstadensis) Expositio libri 
Apocalypsis b. Johannis. »Legimus in ecclesiastica hystoria b. Jo- 
hannem* X »Expl. expos. 1. A. b. Joh. reportata per manus Erasmi 
in collegio Omnium Sanctorum ad preces Mgri Blasii dicti Lupus decani 
collegii O. S. . . . Post hoc sequitur glosa mag. Symonis de Cassya su- 
per passiones et concordanciam quatuor evvangelistarum, quam idem 
Erasmus ibidem in collegio O. S. reportavit.* 

f. 118^ — 213^ Mag. Simonis de Cassia Glossa super passionem 
Christi. »Passioni vicinus dominus X »Explicit liber de pass.one tredeci- 
mus Symonis de Cassia sub a. d. 1387« (Est nempe liber XIII »Gesto- 
rum Salvatoris«). 

f. 213^ — 249^ Eiusdem Expositio evangeliorum de gestis a Christo 
post resurrectionem cum aliquot sermonibus de eadem materia. 

»Peracta in limbo debita mora« X »laudantes et benedicentes deum, qui 
est benedictus in s. s. Ajnen.* 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. codicis saec. XIV argum. iurid.- 
eccles. Vetus sign. A, 15. 

796 V. A. 5. (F. IIL 2. n. 5.) 

charL saec. XV in. ff. 207 num. (recte 206), 29'5 X 21 cm. 2 m. 

f. 1^—59^ (HoQorii Augustodunensis) Expositio super Cantica 
canticorum. »Donum sapiencie cum Salomone* X »utriusque operis gra- 
cias agamus. Expl. exp. s. cantica.« 

f. 59^ — 60*» Tabula expositionis praecedentis. 

f. 61* — 71* S. Bernardi Claraevallensjs Meditationes. »Multi multa 
sciuntc X »Expl. med. b. Bemhardi per manus Johannis de Wlassym 

dicti . . . (cognomen erasum est). Day nam buoze swu mylost.« 

f. 71» — 72*» (anepigr.) Vitae sanctorum Priscae, Kiliani, Apolloniae, 
Scholasticae (in fine manca). 

f. 73» — 147^ Gregorii papae I Dialogorum libri IV. »Quadam die 
nimiis quorundam secularium« X »Explicit liber dyalogorum b. Gregorii 
per manus Johannis de Wlassym.« 

f. 147^ — 207» Eiusdem Liber pastoralis. (Post praefationem et re- 
gistrum incipit:) »Pastoralis cure pondera* X *tui meriti manus levet. 
Amen.« (Scriba est idem Johannes de Wlassim.) 

Codici huic olim praeligatum erat instrumentum quoddam publicum de a. 
1300, quod nunc, ut Hanus bibliothecarius in operculo annotavit, in archivo 
nostro asservatur. Vetus sign. K, 28. 323 21«^ 797 

797 V. A. 6. {Y. iiL 2. ff. 6.) 

chart. saec. XIV ff. 80 num., 30 X 21 cnt. 1 m. 

Formularius dictaminum qui dicitur bifurcatus alias quadripartitus 
bipartitus Johannis cuiusdam, continens epistolas civiles Siiesiacas 

et Moravicas. 

f. 1* (Inscriptio rubricata excisione mutilata:) »Incipit . . . (prologus) 
in epistolas sive literulas civiles Johannis . . . bifurfato (sic) seu bipartito 
stilo in aliquantis, ubi opus fuerit scilicet ve . . . (teri et) modemo, brevi 
nec non laciori etc. fabricatas.* 

f. 77^ — 80** Formulae aliquot manibus diversis additae. 

Noinina propria et anni praeter additamenta haec in formulis omnino de- 
siderantur; sed cum maxima pars epistolarum ad res civicas spectet et passim 
mentio fiat »ducis terre<, collectio haec ex archivis urbium Silesiacarum deinde 
Moravicarum congesta esse videtur, id quod etiam confirmant aliquot epistolae in line 
additae, in quarum una f. 78* occurrit urbs Oppavia. In fronte f. !• hic titulus 
manu recentiori inscriptus legitur: »Formularius Krumloviensis« (?) Alii duo tituli 
sunt in operculis, in superiori : »Formularius dictaminum sive epistolarum,« in infe- 
riori : »Formularius qui dicitur bifurcatus alias Quadripartitus Bipartitus.« Ex 
his et inscriptione mutilata nostrum condidimus. Cf. etiam Wattenbach in Pertz 
Archiv X, 663. Vetus sign. Q, 44. 

798 V. A. 7. {Y.IU.2. n.7.) 

chart. saec. XIV (partes 1347 et 1398, fiuis fortasse saec. XV) ff. 212 
num., 29X21 cm. d. m. 

f. 1* — 14^ (Honorii Augustodunensis) Elucidarius diversarum re- 
rum. »Sepius a condiscipulis rogatus« X »quod habeant odium. Jam est 
finis huius opusculi.* 

f. 14*> — 18* (anepigr.) Tractatus de virtutibus herbarum. »Hic inci- 
piunt virtutes herbarum et primo de galgano« X »bibat frigide. Sub 
a. d. 1398 post octavam epiphanie fer. II. « 

f. 19* — 5P (anepigr. titulo rubricato cultro exciso) Tractatus de na- 
tura animalium cum expositione mystica et morali. »De naturis avium 
libellus. Desiderii tui, karissime, peticionibus* X (^® caladrio) »de eorum 
convalescencia nullus speret.« 

f. 51^—54* Hugonis (de Folieto) Dicta de claustro animae. »In- 
troduxit rex me« X »Expl. de cl. an. Hugonis dicta.< 

f. 54^—56^ Liber de septem diaetis animae devotae. »Septem 
sunt diete anime devote« X »sine quo non potest esse virginitas.« 

f. 56^—59« (rubr.) »Tractatus Methodii de articulis fidei< (est re- 
vera tractatus de'membris et actionibus dei spiritualiter inteUigendis). 
»Ubicunque sacra scriptura* X ^manifestum demonstrare.< 

f. 60* — 103^ Fr. Johannis de Olomucz Distinctiones concordanti- 
arum secundum ordinem alphabeticum crebris notis marginalibus. 
»Apostolorum dignitas manifestatur< X (de zelo) »maiorem hac dilecci- 
onem nemo habet. A. d. 1347 in die s. Barbare virg. finite sunt distinc- 
ciones iste fratris Johannis de Olomucz scripte pro domino Blasio.< 
(Opus hoc a Distinctionibus fr. Mauricii IV B. 13 omnino diversum est 
quod tamen negat Balbinus B. d. III, 110). 

824 799 

f. 104*— 109* (saec. XV) S. Augustini Tractatus de XII abusioni- 
bus. »Primus abusionis gradus« X »Expl. tract. s. Augustini de XII abu- 
sionibus.« 

f. 109** De praecedente opere notae variorum* etiam >Milicii bone 
memorie quondam predicatoris in Praga«. Ibidem ^esky recept na mast 
z XV stol. 

f. 110»— 149»' »LibeUus (de virtutibus etvitiis) coUectus ex sen- 
tenciis illustrissimorum virorum.« »Dei omnipotentis filfus« X »nutri- 
tur vel pascitur.* 

f. 149*^ — 152^ Ordo pericoparum et librorum biblicorum cum numero 
capitulorum. (ff. 150 et 151 truncata sunt.) 

f. 152*>— 155» Tituli psalmorum secundum M. Nicolaum de Lira 
(Opus mancum). 

f. 155^—157^ Sermones de S. Andrea et de virginitate. 

f. 158» — 196» (anepigr.) Testamentum Vetus abbreviatum (— Gra- 
num bibliae). »In principio creavit deus« X •ut de patre coram cesare 
facerent querimoniam.* 

196» — 200» Vita Adae et Evae annexa historia de ligno crucis. 

»Audite fratres« X *in salutem omnium credencium, cui est iaus etc. 
Pomoz boze znufye swemu wiememu sluzye, pomoz Mily knyeze Jene, 
pros zamye boha aya zatye take.« 

f. 201» — 204^ Johannis Andreae Summula de sponsalibus et ma- 
trimoniis. »Christi nomen invocans« X »Explicit summa quarti libri dom. 
Johannis Andree.* (cf. Schulte Canon. Hdsch. p. 25.) 

f. 205»— 205*> Regulae decretalium (solius libri VI?). 

f. 206»— 212^ Sermo ad clerum super »Induite novum hominem«. 
Finis deest fol. uitimo tnmcato. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membr. Actorum iudicialium 
consistorii Pragensis a. 1394, inferiori adglutinatum erat folium chart. eorun- 
dcm, sed nunc separatim asservatur (ed. Tadra, Soudni akta VII, 230 et 242). 
Tabula contentorum in operc. super. dimidia evulsa est. 

799 V. A. S. (Y, IL Ln.8.) 

chari. saec. XV ff. 51 ffufn,, 30X22 cm. 1 m. 

f. 1»— 6» (anepigr.) Dialogus discipuli et magistri de perverso statu 
clericorumy militum, rusticorum. »Si te a laboribus consuetis abstrac- 
tum« X in nobis per graciam restitute.« (In IV. A. 15 f. 60 idem vo- 
catur »Tripartitus«.) 

f. 6» — 14» (anepigr.) Tractatus de clerico et milite. »Temporibus 
Berengarii« X »illustrator accendat.« (Cf. IV. A. 15 f. 64). 

f. 14» — 49^ (anepigr.) Cyrilli episcopi Apologeticus quadripartitus. 
•Secundum Aristotelis sentenciam« X »Et hiis digestis quievit.« 

f. 49^—51^ (anepigr.) Martinus Braccarensis De quatuor virtutibus 
cardinalibus. >Quatuor virtutum species« X »reddimus ossa tibi. Hec 
actenus (sic) sufficiant per manus Inairpic« (Cypriani) (Johannis Oib(i- 
nensis?). 

Vetus sign. J, 39. 

325 800 

800 V, A. P. (F. ///. 2. «. 9.) 

chart cca, a. 1398. ff. 197 num., 30 X 20 cnt. 1 m. 

f. 1* — 7** (anepigr. et mutil.) Quaestiones de emptione et venditione 
in perpetuum vel ad tempus. 

f. 7^ — 8* Urbani papae V Decretum de monachis et monialibus 
per pactum et simoniace religionem intrantibus, dat. Romae II Non. 
April. pont. anno VII (1369). 

f. 8** — 9* Divisio universi iuris. 

f. 10* — ]2^ Tabula Summae sequentis alphabetica. 

f. 13* — 186^ Bartholomaei de S. Concordio Summa casuum con- 
scientiae (quae dicitur Pisana). »Quoniam ut ait Gregorius* X »Consum- 
matum hoc fuit opus in civitate Pysana . . . a. d. 1338 . . . Bartholo- 
maeus . . . obiit a. 1340 die Julii (sic) . . . Expl. summa Pysani per ma- 
nus Nicolai Ruprechtstorff de Bemhardstorff sub a. d. 1398 proxima 
fer. III post festum s. Kyliani . . , in civitate Lobavia«. 

f. 186**— 187* Abbreviaturae summae praecedentis. 

f. 187^—196* Johannis Calderini Tractatus de ecclesiastico inter- 
dicto. Extracta ex eodem. »Jn hoc opusculo continentur regule« X »Ex- 
plicit tractatus de interdicto« (finis hic paulul. laesus). 

f. 196*— 197* Martini papae V Bulla ad episcopos Lubecensem 
et Wratislaviensem de censibus annuis emendis et vendendis data 
Romae VI Non. Jul. pont. a. MII (1425). 

In operc. super. intrinsecus supersunt reliquiae cuiusdam epistolae datae 
>nobili viro Sigismundo de Kamenecz fautori* de materia initio codicis disqui- 
sita. In infer. sunt formulae medicae latinae et germanicae (Arznei »weme dy 
druse of schissen*). Cf. Kelle, Serapeum 1868 p. 357. Codicem recens. Schulte, 
Canon. Hdsch. p. 25. 

801 V. A. 10. (r. //. i. «. 10,) 

ckart, saec, XlV—XVff, 182 mtm., 295X22 cm. 1 m., cnm init. picta. 

Simonis de Cassia Sermones dominicales per circulum anni. 

f. 1* (Prologus) »Mariam adiutricem, invocatricem« . . . (In hoc pn>- 
logo mentio fit Johannis Noviforensis iam mortui, qui dicta haec mag. Si- 
monis »super omnes libros suos diiexit«)Xf. 182*' »Expliciunt sermones 
super evvangelia per totum circulum anni reportata rever. mag. Symonis 
de C.« 

Operculis adligata sunt fragmenta cuiusdam codicis hebraici membran. 
Vetus sign. 0, 56. 

802 V. A. 11.{Y.II 1. u. 11.. 

chart. saec. XIV ff. 68 nnnt., 30X22 cm. 2 m. 

Mahomet Ben Geber (= Albategnii) Commentarius in Ptolomaei Alma- 

gestum cum figuris geometricis in margine. 

f. 1» (Incip. comment.:) »Omnium recte philosophancium* . . (incip. 
textus:) >Data circuli dyametro« X f. 59** >et inclinaciones quidem tene- 
brarum sic habent . . . Explicit liber almagesti sextus.c 

326 805 

f. 59^—68*» Variae notae geometricae et astronomicae cum figuris 
delineatis et quadam tabula astronomica. (Duo ultima folia incuria mo- 
demi ligatoris conglutinata sunt.) 

803 V. A. 12. (Y.in.2.n.i2) 

chart. saec. XV ff. 112, 30 X 23 cm. 1 m. 

Wilhelmi (Parisiensis) Summae de universo pars IV (= secunda secundae). 

f. 1* »Cum igitur responsum est tibi super questionibus« X f . 112*» 
•iudiciisque eorum perstrepunt. Explicit secundapars summe.« 

In schedula operculo super. adglutinata hic titulus est: »Quarta pars Wil- 
helmi de universo.* Vetus sign. K, 14. 

804 V. A. 13. (y: ul 2. «. is^ 

ihart. saec. XV ff. 318 num., 28'5X21 cm. d. m. 

Sermones de tempore aestivales (Thomae Ebendorfer de Haselbach). 

f. 1** »Siquis diligitme . . . Non solum scripture* X f. 31 8» »eciam 
tempus perdiderunt. Deo gracias.< 

In fronte fol. !■ haec nota occurrit: »Ad patres in 0\vyn.« 
805 V. A. 14. (F. IJI. 2. n. 14.) 

ckart. saec. XV ff. 291 num., 295X22 cm. d. m. 

f. !• — ^5* Vita s. Stanislai. >B. Stan. secundum seculi dignitatem« 
X »passus est b. St. a. 1179** . . . (Cf. Pertz Archiv X, 664.) 

f. 5* — 41 ^ (Summa de poenitentia M. Stephani Chimaerae de Co- 
lonia.) (Rubr.) >Libellus iste diciturde penitencia.* (Atram.:) »Habent Moy- 
sen et prophetas« X »Explicit bonum confessionale scriptum seu compi- 
latum latino ydyomate« etc. (De auctore cf. cod. I. G. 14. f. 124.) 

f. 41^ — 42*^ >Quatuor sunt condiciones legislatoris.« 

f. 42** — 45** Quaestiones theologicae variae. \'ersus de apostolis et 
evangelistis. 

f. 46* — 47» »Spiritualis exercicii instrumenta sunt quinque.« 

f. 47« — 54*» (Henrici de Vrimaria) Tractatus de quatuor instinc- 
tibus interioribus. »Semen cecidit in terram bonam« X »et corregna- 
bitis . . . Expl. tr. de IV instinctibus.« 

f. 54** — bb^ »De tribus statibus humane vite.« 

f. 55» — b7^ »Qualiter cogitacionibus malis sit repugnandum.« »De 
acidia. « 

f. 58» — 63^ Tractatus de tribus virtutibus theologicis et quatuor 
cardioalibus. >Anima nostra duplici genere« x >munera recipiant.« 

f. 63» — 86» (Alberti Magni) Paradisus animae. (Rubr. :) »Incipit p. 
a. . . secundum quosdam Hugonis.« (Atram.:) »Sunt quedam vicia« X 
quia omnes unite sunt in dei gracia . . Expl.« etc. u. s. 

f. 86*»— 99» S. Bernardl Meditationes. »Multi multa sciunt« X »ipsi 
enim sunt patres et magistri.« Sequuntur inhibitiones communionis, ab 
inepto librario sine intervallo adiunctae. 

327 806 

f. 100*— 105*» (anepigr.) Historia septem sapientum. >Dyoclecianus 
namque imperator* X >per longa tempora nominati.« 

f. 105^ — 110*» Variae historiae (quarum inscriptiones passim cultro 
laesae sunt). 

f. 110*» — 280*» Sermones de tempore. >Ecce rex tuus . . . Si aliquem 
amicum« X >qui paratus est dyabolo et angelis eius.« 

f. 281»— 281*» Expositio decalogi. 

f. 28 P — 288» Vitae (seu ut librarius minus accurate inscribit, Ser- 
mones) sanctorum Eustachii, Christophori, Septem fratrum dormientium, 
Dorotheae — cum hoc mutilato fine: >Expliciunt sermones isti . . . in 
Lithomericz.< 

f. 288*» — 291» Sermones aliquot breves. 

Tabula contentorum, quae inscripta erat in operculo superiori, radendo 
maximam partem deleta est. 

806 V. A. 15, (Y. II, 1. n,15.) 
chart. saec. XV ff. 178 num., 295X21 ctn. d. m. 

f. 1»— 93*» et 96»— 101*» Innocentii papae IV (recte Thomae de 
Cabham) Summa de poenitentia. »Cum miseraciones domini« X f. 93*^ 
>Hec ad presens de penitencia dicta sufficiant. Explicit summa Inno- 
cencii.« (Opus hoc praecedit registrum in 2 foliis non num.) 

f. 93*»— 95*» et 102»— 106*» Sermo de celebrando sabbato. 

f. 107» — 112» Theobaldi subprioris ord. praed. Excerpta de erro- 
ribus Judaeorum in Talmut. >Ista sunt excepta (sic) de err. iud. in ta- 
lamut, quos transtulit Theobaldus subpr. ord. pred. ville Parisiensis, sicut 
scribunt in subsequentibus. Talamut id est doctrina* X >XII exploratores. 
Et sic est finis huius tocius opusculi et cetera baba stara.« 

f. 113» — 160*^ Isidori Hispalensis De summo bono lib. I— in. 

>Summum bonum deus est« X »letificandos includit. Amen solamen. 
Tozt ya nemnym ale wyem wssakz powyedyety nesmyem byl sem tu. 
Tozt . . . zazwor, day mu day. Akto by mu nedal. Knyez Chrzenek chudy 
newye po . . . Mudremut gest daty.€ (Lx)ci punctati erasi sunt.) 
f. 161» — 178*» Sermones varii in fine manci. 

Operculo super. adligatum est fragmentum membran. cuiusdam libri litur- 
gici saec. XII. Vetus sign. libr. Carol. N, 46, K. 

807 V. A. 16. {Y. II. U n. 16.) 

chari. saec. XlV—XVff. 204 num., 28'5X2V5 cm. d. m. 

Bartholomaei de Glanvilla De proprietatibus rerum libri XIX abbreviati. 
f. 1» (Prooemio omisso) »Incipiunt proprietates rerum. De divina 
essencia et divinis nominibus liber primus. De proprietatibus et naturis 
rerum tam spiritualium* X f. 145» Abbreviatis capitulis de ovis libri XIX 
compilator incipit capitulum de numeris, sed materia hac mox obmissa 
incipit capitulum de medicinis et dehinc usque ad finem per varia themata 
divagatur. Rationem operis haec verba eius produnt in f. 198*» : »Iste 
liber de auctorum libris est extractus, et qui eum collegit, multa causa 

328 810 

brevitatis obmisit . . . Nomeii suum tacere volujt, cum nichii de suo hic 
posuerit, sed quod ex libris physicorum didicit, in unum volumen pro 
libro manuali rediit* (sic). 

f. 204» »Anglorum regi scripsit scola tota Salerni. Si vis incolumem* 
etc. X »Hec tria consummant corpora fine brevi. Amen.« 

f 204** Formulae medicae. 

In fol. praeligato haec nota occurrit: »A. d. 1498 hic liber pro lectura 
mense inceptus est sabbato in die £gidii.< Vetus sign. Q, ,49. 

808 V. A. 17. {Y, IL 1, n. 17.) 

chart saec. XIV— XV ff. 222 num., 295 X 205 cm. d. m. 

f. 1*— 156»» et 217*— 222^ (anepigr.) Simonis de Cassia De vita 
christiana libri I — V. »A bono et superbono creatore . . . Incipit pro- 
logus: Multi locuti sunt< X f. 222*: »insipienciam parit. Ex quo aperte< 
(cetera pars lib. V, item lib. VI — XV totius operis ;in prologo indicati 
desiderantur.) 

f. 157^ — 216^ Sermones ab initio adventus usque ad dominicam 
tertiam post octavas epiphaniae (fine carentes). Incipit: »Cum appro- 
pinquasset Jesus . . . Istud evangelium deservit 2 dominicis.« 

809 V. A. 18. (Y. IIL 2. n. 18.) 

chari. a. 1399 ff. 301 nmn., 30 X 22 cm. 1 m. 

Lucae Parisiensis, fratn ord. min., Sermones de tempore per cir- 

culum anni. 

f. 2* (Prologus) »Narraverunt mihi iniqui fabulaciones* X f. 299*» 
»Explicit Lucas super ewangeliis de tempore cum epistolis per circulum 
anni finitus per Jacobum de Tyn sub a. d. 1399 ante festum s. 
Katherine.* 

Postillam hanc praecedit f. 1 Sermo de nativitate Christi et subsequitur 
f, 299*» — 300*> Sermo de spiritu sancto et f. 300*» — 301* excerptum ex Holgot. 
In operculo super. intrinsecus haec nota est: »Lucas Parisiensis super ewange- 
lia et epistolas Mgri Cr<(istanni de Prachaticz ?). Operculis adligata sunt frag- 
menta membran. codicis cuiusdam (Missalis?) liturgici saec. XIV, quorum in 
super. notatur: »Secundum volumen 2 sex. gr.«, in infer. vero »Nacionis«. Idem 
possessor commemoratur extrinsecus in operculo superiori hac inscriptione : 
»Liber Boemorum collegii«. Vetus sign. 0, 40 

810 V. A. 19. (Y. IL 4. n. 19.) 
chart. saec. XlV—XVjff. 248 num. d. m. 

f. 1* — 38*' (Cyrilli episcopi) Apologeticus quadripartibus. >Se- 
cundum Aristotelis sentenciam« X >Explicit liber quadripartitus nomine.« 

f. 38^—41* Seneca (recte Martinus Braccare nsis) Dequatuor vir- 
tutibus cardinalibus. »Quatuor virtutum species« X »reddimus ossa tibi.< 

f. 42* — 127* (Henrici Susonis) Horologium sapientiae aetemae. 
»Sentite de domino in bonitate* X >in decore suo conspicientes Jes. Chr. 
dom. nostr., qui< etc. »Orilogium sap.« 

329 811 

f. 128«— 247* Petri Blaesensis Epistolae 154. »Henrico d. gr.illustr. 
regi Angliec X »vicem martirii recompenset.-» 

f. 247* — 248 Registrum praecedentium epistolarum. 

Operculis adligata sunt fragmenta membr. instrumenti, quo litt. indulg. pap. 
datae cuidam Nicolao clerico Prag. promulgantur a. 1371. Vetus sign. libr. Carol. 
T, 5, K. 

811 V. A. 20. (r. II. 4. n, 20.) 

chart. saec. XV ff, 231 num., 29'5 X 23 cm. d m. 

f. 1*— 86* (anepigr.) Aristotelis Ethicorum libri decem cum expo- 
sitione interlineari et marginali ex lectura M. Petri de Mladyenowicz 

hausta. »Omnis ars et omnis doctrina* X »quibus legibus consuetu- 
dinibus utens« . . . (In fronte fol. praeligati non num. haec nota occurrit: »A. 
d. 144(5) M. Petrus de Mlad. incepit legere librum Ethic. fer. III in die Flori- 
ani« ; ad quam se applicat altera in fronte f. 86*: »A. d. 1445 currente fer. 
VI post festum Viti hora 18 finivit M. Petrus de Mladyenovicz librum Eth. quem 
ego ex toto diligenter audivi, nisi prepeditus aliquo gravi negocio retardassem.«) 

f. 87*— 209»» (anepigr.) Aristotelis Metaphysicorum libri I— XII. 

•Omnes homines natura scire desiderant« X *unus ergo princeps. Et sic 
est finis.< (Inter lineas rarae notae occurrunt.) 

f. 210^ — 216* (anepigr.) Tractatus astronomicus cum figuris margi- 
nalibus. »Augem ecentrici et oppositum augisc X »quod fuit probandum. 
Et sic est finis istarum deduccionum.* 

f. 216^ — 219^ »Theorica lune* cum figuris. 

f. 220*— 231'» (anepigr.) Alberti Magni Liber de secretis mulierum. 

•Dilectissimo sibi in Cihr. socio« X •^^ 2° Metaphysices satis patet. 
Grates ergoc etc. >Expliciunt (secreta mulierum — quae vcrba erasa sunt) 
per manus phebi« (sic). 

Operculis adligata sunt tragmenta duorum codicum membran. saec. XIII — 
XIV argumenti juridici. In fronte prioris legitur: >Liber Wenceslai de Domarzin». 
Vetus sign. P, 61. 

812 V. A. 21. {Y.II 4. n. 21.) 

Codex chart. a. 1394 ff. 192 nttm., 29 X 22 cm., binis colnmnis una 
manu nitidissime exaratns et rnbricatus, lit. init. pictis et fassim de- 
auratis et arabescis circumdatis eleganter exornatns. Splendidessinte 
ornata est lit. init. Q in j. i% in qna auctor papa scribeits librnnt de- 
pingitur. 

Gregorii papae I Moralium super Job libri XX — XXXV. 

f. 1* »Secunda pars moralium liber vicesimus. Quid mirum si etema 
sapiencia* X f- 1^2** »pro me lacrimas reddit. Explicit secunda pars Mo- 
ralium b. Gregorii pape sub a. d. 1394 in octava s. Procopii conf.« 

OpercuHs adligatum est membr. instrumentum publicum iudicis et iura- 
torum Prag., quo venditio quaedam recognoscitur a. 1334 XVI kal. Augusti. 
Operculo infer. adglutinatum erat chart. fol. Actorum iudiciariorum archiepisc 
Prag. a. 1386, quod nunc separatim asservatur (ed. Tadra, Soudnt akta VII, 227). 

380 814 
813 V. A. 22. (Y,lL4.n,22,) 

chart a. 1408 ff. 160 num., 29 X 22 cm. 2 m. 

Petri Lombardi Sententianim libri I & II cum glossis interlinearibus 

et marginalibus. 

f. 1* »Cupientes aliquid de penuriac . . . f . 84* ^F^initus est primus 
liber Sentenciarum a d. 1408 sabbato post ascensionem . . . per manus 
Cnicis de Tumow«. f. 160*' »Finitus est secundus liber Sentenciarum 
a. d quo supra in octava Corporis Christi.« 

Vetus sign. A, 24. 

814 V. A. 23. (r. //. 4. «. 23.) 

chart. saec. XIV-^XV ff. 217 num,, 29X21 cm. d. m. 

f. 1* — 16^ Eremitae cuiusdam Anglici Incendium amoris. »Admi* 
rabar amplius quam enuncio« X »consolamen et solacium a nobis.« 
(Opus ab homonymo opere Bonaventurae diversum.) 

f. 16*» — 19* Dicta diversorum auctorum (Richardi eremitae, Susonis, 
Bernardi) de nomine Jesu, in quorum fine haec rubrica : »Explicit pulcher 
libellus, qui Incendium amoris nuncupatur, per quendam nobilem et 
sanctum virum Angiicum heremitam compositus . . cuius copia concessa 
fuit per . . Cosmatem (sic) card. Bonon. pro Johanne Cardinali in curia 
Rom.* (Cf. Hoffer, Geschichtschr. III, 151.) 

f. 19* — 21^ Sermo de nomine Jesu. 

f. 22*> — 23** Notae variae theologicae. 

f. 24*— 81»» S. Bernardi (falso!) Tractatus de vita Christi. »Ber- 
nardus de vita Christi dicit: Fundamentum nemo potest aliud ponere.« 
Opus incipit: »Cum per longissima tempora* X »corporis et anime singu- 
iorum. Et sic est finis huius libri ( = Bonaventurae Meditationes vitae 
Christi.) 

f. 82* — 93*^ Expositio symboli. >Credo in unum deum« X •"^^" 
morie imprimatur. Explicit.« 

f. 94* — 124^ M. Henrici de Frimaria Expositio decalogi. »Audi 
Israhel precepta domini* X >quod vinum nobis prestare dignetur« etc. 

f. 124** — 128** Registrum operis praecedentis, in cuius fine: »Ex- 
plicit tractatus Mgri de Firmaria.* 

f. 128**— 129^ »Ista bona veniunt illis, qui implent X precepta.« 

f. 130* — 178** Fr. David (de Augusta) Formula de septem proces- 
sibus religiosonim christianorum. »Profectus religiosi septem proces- 
sibus distingwitur« X »sanctorum et angelorum. Explicit Bonaventura de 
septem processibus religionis christiane, qui David alio nomine nuncu- 
patur.« (Inter hanc rubricam commemoratur Wenceslaus rex.) 

f. 178**— 179*/b »Puncta catholice veritatis«: »Primo quod omnis 
christianus* X •Q^o tu properas* 

f. 179**/b— 194* M" Odonis Tractatus de poenitentia. >Penitenciam 
agite« X »perpetuo regnabunt. Expl. tract. M. Odonis de confessione.« 
(Cf. Schulte, Can. Hdsch. p. 25.) 

f. 194*— 195» Notae variae theologicae (Quatuor sensus sacrae scrip- 
turae etc.) 

331 815 f. 195** — 196* Vyklad na Otce nas. »Modlitba ot naywybomiessyhoc 
X »nadarmo my sye modle.« 

f . 1 96^ — 200* Johannis de Jenstein patriarchae Alexandrini (antea 
archiep. Prag.) ad Wolframum archiepiscopum Pragensem Scriptum 
pro novo anno de laude nominis Jesu. >Jesu Chr. nomen dignissimiim« 
X »ante conspectum Jesu Chr. dom. nostri, qui etc. Et sic est finis 
huius tractatus.« Cf. Balbini B. d. III, 112. 

f. 200>>— 205^ (Numeri 201 et 202 exciderunt) Notae theologicae. 

f. 206* — 215^ (anepigr.) Historiae Veteris Testamenti. »In principio 
creavit deus« X (historia de Pilato absolvitur sic:) »machinaciones vi- 
dentur ebullire. Scriptor iam cessa, napossledi poydes dolessa.« 

f. 216* »Hec sunt verba patris pro incamacione filii ad virginem 
Mariam transmissa de celis« (Versus). 

f. 217* «Commonicio ante dominicam oracionem.« 

Codici huic praeligata sunt 4 ff. non num. (3 membran. 1 chart.), in 
quibus diversis manibus exarati sunt hymni (ut S. Bemardi »Salve mundi salu- 
tare,« Daniel IV, 224) et preces, in f. ultimo ^Extractum quoddam ex libro de 
quaerendo deo carens fine, quia fol. sequens excisum est. Hymni et notae va- 
riae theologicae etiam occurrunt in operculis, ex quibus maioris momenti est poSma 
bohemicum in operc. sup. notatum: »Mistr Lepic«. (Vybor z lit. c. II 29.) 

815 V. A. 24. {Y. n. 4. «. 24.) 

charl. saec. XIV ex. ff. 161 num., 29 X 21 cm. d. m. 

f. H— 61^ (anepigr.) Honorii Augustodunensis Commentarius in 
Cantica canticorum (= Sigillum s. Mariae). »Donum sapiencie cum 
Salomone poscenti« X »gracias agamus.« (Sequuntur versus »Cantica 
digna deo« etc.) 

f. 62» — 79** Auctoritates diversae (quibus praecedit tabula librorum 
et auctorum). »Augustinus. Credimus ut cognoscamus* X »Expl. auctori- 
tates diverse.« 

f. 79*» — 104** »Sermones viciorum et virtutum« praecedente indice 
capitulorum. »Sermo in genere de peccato« X >Rogemus ergo deum.« 

f. 104»»— 106«* Sermo de Antichristo. 

f. 106** — 120» »Omnia queque.« »Incipiunt capitula ad omnia que- 
que . . . Incipiunt omnia queque. De exposicione s. scripture« X »Se- 
quitur nichil i. e. voda.« 

f. 120»— 120*» De vita et gestis Pilati. 

f. 121* — 160*» Fr. David (de Augusta) Formula de septem proces- 
sibus (sic) religiosi. »Profectus religiosi« X »pro acceptis vel promissis . . . 
Expl. formula Fr. David de septem processibus religiosi.« 

f. 160*» — 161* »De vicio indevocionis.« 

f. 161^ (nescio an eadem manu) »Hoc cum calamo scripsi in carcere 
in die s. Nicolai . . . deficiente penna. Alia narrare nescio vobis nisi ista : 
Fr. Georgi, noli irasci, quot scripsi ista, quia tempore, quo scripsi, raptus 
fui in decimum octavum celum, alia nescio.« Sequuntur lusus calami. 

Operculis adglutinata sunt fragmenta membran. libri liturg. saec. XI., super. 
extrinsecus hic titulus : »Sigillum s. Marie. De viciis et virtutibus.« ooo 819 

816 V. A. 25. {Y. IL 4. n,25,) 

chart. saec. XIV— XV ff. 222 num., 30 X 22 cm. 1 m. 

Quaestiones super Aristotelis Ethicorum libris I — IX. 

f. 1* (Prologus) »Bonitatis et nobilitatis phylosophie moralis excel- 
lenciamc X f. 222** »ad benevolendum et faciendum« (cetera desunt). 

817 V. A. 26. {Y. 11. 3, n. 26.) 

membran. saec. XIII— XIV ff. 161 mtm., 30X21 cm. d. m. 

Petri Lombardi Sententiarum libri IV cum glossis interlinearibus et mar< 

ginalibus. 

f. 1* — 2* (anepigr.) Deciaratio de consubstantialitate trinitatis. »Unam 
substanciam patris et filii« X >vel si hoc melius dicitur essencie.* 

f. 2» — 3*^ Registrum primi libri Sententiarum. 

f. 3^ >Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate* X f. 161*» »via 
duce pervenit. Explicit liber IV. Finis libri sentenciarum.« 

Vetus sign. A, 4. 

818 V. B. 1. (Y.Il.i. n.2?.) 

chart. saec. XV ff. 303 num., 31 X 22 cm. 1 m. 

Jacobi de Voragine Legenda aurea sive Passionale vitis sanctorum 

Bohemiae auctum. 

f. 1* »De distinccione temporum. Universum tempus presentis vite 
in quatuor distingwitur* X f. 270*» (de s. Valentino) >unde et ipsi pro- 
tinus sunt decollati.« 

f. 271» — 273» »Lamentum Origenis translatum a b. Jeronimo.« 

f. 273» — 286» (Johannis Damasceni?) Historia Barlaam. »Barlaam 
cuius hystoriam Johannes Damascenus compiiavit« X »Barlaam et Yosapha